جبهه ضد طالبان به رهبری دوستم؟!
اگر دوستم بتواند جبهه ضد طالبان را تشکیل دهد و مانع تسلط طالبان گردد، کار بزرگ را انجام می دهد اما اگر از وجود دوستم برای بقای قدرت ارگ نشینان استفاده گردد بازهم بازنده این بازی دوستم خواهد بود 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۰۸    ۱۳۹۸/۱/۱۲ کد خبر: 158040 منبع: پرینت

چرا دوستم با شعار (چپن ما کفن ما) در آخر بازی وارد بازی گردیده است!
جنرال دوستم تقریباً در آخر بازی وارد بازی شده است و از حاشیه دوباره وارد متن گردیده است ، دوستم بعد از اینکه اشرف غنی احمدزی را تا ارگ همراهی کرد خودش به حاشیه رفت چون اشرف غنی احمدزی عقیده داشت که ۸۰ فیصد گویندگان یک زبان در زندان ها هستند و ۸۰ فیصد حملات شبانه بالای گویندگان یک زبان صورت می گیرد لذا زندان ها به تدریج از وجود طالبان خالی گردید و عملیات شبانه هم بالای طالبان متوقف شد و قوای مسلح در موقعیت دشوار و پسیف قرار گرفت و اشرف غنی احمدزی قدرت و ثروت را با استفاده از برداشت ۸۰ فیصد از زندان در بیرون از زندان در خدمت یک قوم قرار داد.
طالبان هم با استفاده از مفکوره قومی اشرف غنی احمدزی در تمام لایه های قدرت جا گرفتند و اهداف سیاسی خود را به صفت مشاور در ارگ و کارمند در دیگر ارگانهای قدرت بسیار خوب اجرا نمودند.

اشرف غنی احمدزی فکر می کرد که با قومی سازی قدرت و ثروت در افغانستان طالبان راضی و تسلیم می شوند که در نهایت طالبان در روند مذاکرات با آمریکا چنان با توهین و تحقیر با اشرف غنی احمدزی برخورد کردند که درک و باور آن برای ایشان غیر قابل تصور است و در چنین شرایط که اشرف غنی احمدزی برای بقای قدرت دست و پا می زند و باید آقای دوستم این درک را داشته باشد که همانگونه که از ایشان برای رسیدن به ارگ استفاده کردند نباید برای باقی ماندن در ارگ استفاده کنند ، دوستم ، عطا ، محقق ، خلیلی و حتی عبدالله باید بالای انتخابات حساب نکنند زیرا اول اینکه فعلاً کسی دوصد میلیون دالر برای انتخابات نمی دهند و اگر بدهند هر وقت که انتخابات برگزار گردد.

برنده انتخابات از طریق خریداری اعضای کمیسیون های انتخاباتی و تقلب گسترده اشرف غنی احمدزی است و دلیل آن هم این است که هرکس در درون ارگ است برنده ارگ است ، اکنون برای آقای دوستم اولویت این است که با جریان روند ضد تسلط مکمل طالبان بالای افغانستان همراه گردد زیرا طالبان یک گروه قومی و مذهبی تمامیت خواه است که اگر به قدرت برسند هیچ یکی را تحمل نمی کنند فعلاً طالبان برای رسیدن به قدرت با هریکی مذاکره می کنند اما به مجرد که به قدرت برسند بسیار با بی رحمی با هریکی از آن ها تصفیه حساب می کنند.

در نهایت اگر دوستم بتواند جبهه ضد تسلط طالبان را با تفاهم با تمام نیروهای ضد طالب هر کسی که باشد تشکیل دهد و مانع تسلط طالبان بالای قلمرو ضد طالبان گردد کار بزرگ را انجام می دهد که در تاریخ هرگز فراموش نمی گردد اما اگر از وجود دوستم برای بقای قدرت ارگ نشینان استفاده گردد بازهم بازنده این بازی آقای دوستم خواهد بود.

حسن علی عدالت


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دوستم
ارگ
نظرات بینندگان:

>>>   همان قسمی که اشرف غنی بخاطر حفظ قدرت گاهی از قوم خود و گاهی از قوم دیگران استفاده میکند،به همین منوال دوستم نیز بخاطر قدرت گاهی با اشرف غنی یکجا شده است و گاهی با عطا محمد نور و محقق.
بنأ شما بیغم باشید.همه آنها بخاطر قدرت از نام قوم خود و اتحاد شان با اقوام دیگر و مخالف شان با اقوام دیگر استفاده میکنند.
داکتر نجیب پشتون نبود؟
دوستم قوماندان برجسته داکتر نجیب بود که داکتر نجیب او را به قندهار بخاطر جنگ فرستاد و دوستم تا مرغ پشت خانه مردم را نیز در قندهار کشت.
دو ستم برضد داکتر نجیب نشد و با احمد شاه مسعود اعتلاف نکرد؟
دوستم از احمد شاه مسعود خود را جور نکرد و با گلبدین یکجا نشد و با طیاره کابل را بمبارد نکرد؟
زمانی که طالبان به مزار رسیدند،دوستم قوم خوددرا رها کرده ،به ازبکستان و ترکیه نگریخت؟
زمانی که قوای امریکایی آمد،با کرزی و دیگران یکجا نشد؟
دسته گل گرفته با لباس جنرالی به پیشواز ظاهر شاه در میدان هوایی کابل نرفت؟
بعد از برطرف شدن از مزار از کرزی خود را دور نکرد؟
همین عطا محمد نور که والی مزار مقرر شد،چندین مرتبه دوستم را اخطار نداد که زمان زورگویی و تفنگ سالاری از بین رفته است و دودستم در مقابل من و مردم مزار هیچ چیز از دست اش نمی آید؟
یک مرتبه این رهبران به سوانح خود و گفتار های خود و رفتار های خود در طول تاریخ جنگ چهل ساله افغانستان نظر اندازند و ببینند که چقدر تضاد ها در رفتار هایشان و گفتار هایشان و اعمال شان در طول این چهل سال گذشته وجود داشته است،خود شان از خجالت زیر آب و عرق خواهند شد.

>>>   اکر عطا- محقق- دوستم دوزد نباشد چر ااز تصفیه حساب می ترسند.

>>>   Pagina leuk vinden
همه روزه افسران اردو از خیانت مقامات بلند پایه وزارت دفاع شکایت میکنند و شکایت ها قرار ذیل اند.
1٫ افسر کوماندو در ولسوالی زرمت طالب را دستگیر و فرونر اش را گرفتیم از طرف دولت یک شبانه روز در کانتینر در زمستان بندی شدم.
2, افسر کوماندو در ولسوالی جاغوری طالبان را شکست دادیم و ولسوالی را آزاد کردیم اما خواست حکومت که سقوط ولسوالی بود زمانی به کابل برگشتیم به بهانه ناکام ماندن در مصاحبه ضد استخباراتی امریکایی ها از اردو اخراج و چند روز بعد محکمه ام برگزار میشود.
3, افسر امنیت در ولایت کندز جنگ جریان داشت طالب را محاصره کردیم مخابره آمد به خط دفاعی برگردید یعنی طالب را دستگیر و نکشید.
4، افسر کوماندو در ولسوالی موسی قلعه طالب را محاصره کردیم یک طیاره چرخک آمد تمام ایشان را با خود برد و به ما امر شد بالای طیاره انداخت نکنید.
اکثرا نظامیان کشور که طالب کشی کرده و طالب را دستگیر میکنند به کابل که برگشتند به بهانه های مختلف از نظام خارج و محکمه میشوند

>>>   بعضی روشن فکران کوتا اندیش وماجراجو درافغانستان، تحولات سیاسی سال های آخر افغانستان را به اشتباه وبه چشم شک وتردید تحلیل وتجزیه مینمایند ووضع سیاسی موجوده افغانستان را اشغال وتجاوز میدانند درحالیکه دموکراسى ،رشد ،ترقی ،پیشرفت تعليم وتربيه وآزادى بيان ومطبوعات وشراکت احزاب سیاسی درساختار نظام وقانون آساسی موجوده افغانستان را کاملا نادیده میگیرند وافکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ماجراجويانه وپروپاگندهای خطرناک شان مشوش ومکدر میسازند.باید تحلیل های سیاسی شان در رسانه ها بااسناد موثق ومعتبر باشد و درغير اينصورت درجامعه افغانستان پيامد منفی وجبران ناپذیررا به دنبال خواهد داشت وآنگاه ندامت وپیشیمانی سودی نخواهد داشت. تجاوز قوای شوروی سابق با کومک جامعه جهانی سال های آخر کاملا تفاوت دارد شوروی ها فقط احزاب خلق وپرچم به حیث احزاب رهبری کننده جامعه به رسمیت میشناختند وباقی احزاب وگروه های سیاسی در افغانستان نقش نداشتند درحالیکه فعلا بیشتر از پنجاه حزب درحکومت فعلی به رسمیت شناخته شده اند ودر سرنوشت سیاسی افغانستان نقش مستقیم دارد.صلح عادلانه دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای اکثر مطلق مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند.جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزاب سياسى متاسفانه درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه وقتلگاه تبدیل کرده اند وهزارها عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها ،محصلین ،معلمین، متعلمين,کسبه کاران،تجاران، دهاقین ،زمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به کشتارګاه ها فرستاده اند ،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده ونابود ګرديده اند.متاسفانه خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزها وسرحدات افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف وفریبنده داخل افغانستان گردیدند وبه وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی ,جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال به طرف عقب ونابودی کشیدند.الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده اند وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر ،سعادتمند وآرام ترپیدا شده اند اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش دوباره ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو راهای عبور ومرور مسافرین را درنقاط مختلف افغانستان میگیرند مسافرین بی دفاع را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین را می ربایند وبه قتل میرسانند وهم تحت نام های مختلف پول ازمسافرین بى دفاع میگیرند ووحدت ملى جامعه را ضعيف ونابود ميسازند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که انشالله روزی درافغانستان صلح عادلانه وامنیت سرتا سری حتما آمدنى است واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه آنها به عنوان لکه ننگین شان ثبت تاریخ افغانستان خواهدشد.ازچند مدت به این طرف فعالیت ها وجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی ،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی موثر و وطندوست و جامعه مدنی افغانستان عم ازذکور واناث درداخل وخارج ادامه دارد و به یاری خدای بزرگ به طرف موفقیت وصلح عادلانه دایمی به پیش میروند ودر ضمن وظيفه شرعى وحب الوطنى اقشار مختلف ملت مومن افغانستان هستند که درپروسه وتشویق عملی صلح عادلانه وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد وجاهل درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر مردم زجرکشيده وافغانستان ویران شده گردند.به پیش به سوی صلح عادلانه دایمی ،رشد ،ترقی، وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز تمامى اقوام برابر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ودشمنان صلح، ترقی وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق
انجنیرعبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   اینها باز خود را در حاشیه دیدند میخواهند به متن باز گردند . این جنرال قوم کش خرکار است نه جنرال

>>>   چند وقت دیگام صبرکنید حساب دزدان وبدماشان یکطرفه میشود

>>>   موسیخان برادر ملا تره خیل این شخص فاسق فاجر دزدو قاتل اختطاف چی که از تمام دوکانداران و شرکت ها و دستگاه های تولیدی بزور تفنگ شان حق گیری میکند اخیر از اثر لت و کوب یک هموطن دوکاندار ناحیه دوازدهم پولیس بدستور وزارت داخله گرفتار شد تا پس از تحقیق و محاکمه جزای اعمال جنایت اش را ببیند وقتیکه دوسیه ان از جانب وزارت داخله به دادستانی کل فرستاد شد اشرف غنی احمدزی به حمایت و دفاع از قوم کوچی اش یس دادستانی کل دستور داد که دوسیه انرا تسلیم نشوند که چنین شد و وزارت داخله هم بدستور شفاهی غنی انرا بزیر نام اخذ ضمانت رها کرده است در حالیکه رهایی دزد و قاتل و زور گو که در کته گوری جنایت توصیف شده رهای ان تا زمانیکه حکم محکمه به عدم مسولیت ان ابراز حکم نکند از بند رها شده نمیتواند اما متسفانه که موسی خان برادر ملا ترهخیل کوچی خلاف حکم سریع قانون ازاد شده و در باجیری و چول و چپاولش در ساحه ناحیه ۱۲ مصروف است وروزانه از مدرک تاجایی موتر های لین مشرقی به ده ها هزار افغانی که اصلا پول بیت المال است به جیب شخصی اش میزند کسی جرعت مممانت این خیانت انرا ندارد چون ریس ارگ کوچی در حمایت ان است .

>>>   در هیج جای دنیا همچون چیزی وجود ندارد که هم در دولت باشی و مخالفان دولت را داشته باشید این یک عمل پست وخبیثانه است که از طرف بعضی از اشخاص مانند کرزي حرام زاده و غنی و تعداد دیگری که مثل سگ گرسنه در اطراف آن ها پرسه میزنند وجود دارد خداوند انشاالله این خائنین را به غضب آش گرفتار کند.به لحاظ خدا 45 هزار سرباز وافسر ارتش بخاطر احماقت و خیانت این بشهادت رسیدن.لعنت خدا بر شما بیشرف ها هم قدرت دولت را داشته باشید.وهم برادر های ناراضی را بخشم خداوند گرفتار شوید

>>>   غنی کوچی یک بی ریشه است و با مخکش هایش از زور امکانات امریکا مثل توله یک چند روز دیگر هم اینسو آنسو خواهند دوید و چند جفی دیگر هم خواهند زد، ولی روز های خود را باید حساب کنند۰
این امکانات باد امریکائی آورده برای همیشه نمی ماند، و غنی کوچی با بی بی گلش به همان جائی خواهند برگشت که از آنجا ارسال شده بودند۰ مصرف شان پوره شده۰

>>>   گروهای ضد طالب اگر عقل شان به سرشان نیاید این صلح برای آنه صلح نه بلکه زهر خواهد بود
س کابل

>>>   خود غنی کوچی بزرگترین دزد است، زنش دوم۰ تمام دزدان دیسانتی اپورتونیست چون زاخیلوال غلام فاروق وردک جلالی رحیمی قیومی و دیگر مخکشک های خورد و بزرگ دزد طیاره و زنش زهره و بقیه خائن ها همه بر دور او هستند....

>>>   صبرکو حساب دزدان عنقریب تصفیه میشود هرخرکار میلیونرشده ازکجا پیدا کرد ازمکیدن خون قوم خود


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است