تجدید اشغال افغانستان بوسیله آمریکا
آمریکا در تلاش است تا افغانستان را به اشغال دایمی در آورده و اینبار صورت خویش را نه از گریبان دموکراسی بل از کسوت افراطیت به نمایش گذاشته و افغانستان را به عصر جاهلیت برگردانیده و اهداف راهبردی اش را دنبال نماید 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۴۷    ۱۳۹۸/۱/۵ کد خبر: 157944 منبع: پرینت

آرایش گفتمان صلح میان آمریکا و طالبان، اساساً برای تجدید اشغال افغانستان بدست آمریکا و در کسوت نوین طراحی گردیده است.
سریت و محرمیت این مذاکرات میان زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا و طالبان در غیاب دولت و مردم افغانستان در عقب در های بسته، در بیرون از ماورای افغانستان و در کشور قطر، جز برتابنده بازی های شیطنت آمیز در خط منافع استراتژیک آمریکا و پاکستان در افغانستان چیزی دیگری نمیتواند تلقی گردد.

پرواضح است که در این بازی ها، طالبان به مثابه مهره های شطرنج در نقش ترجمان آمریکا و پاکستان برای زینت بخشی این گفتمان و تمثیل پروژه های اسارتبار آمریکایی نقش ایفا میدارند.
در واقع این گفتمان، نمایشی از یک سناریوی استراتژیک است که در تبانی بزرگ میان آمریکا و پاکستان در واشنگتن-اسلام آباد تدوین شده است و تنها بخاطر مشروعیت بخشیدن این سناریو و تسهیل و تداوم اشغال و گُم ساختن پل پای اشغالگران، این گفتمان عوام‌فریبانه براه افتاده است، تا آمریکا در چهره جدید در افغانستان حضورش را تداوم بخشیده و در امتداد آن به اهداف کلان راهبردی نایل گردد.

این مساله قابل درک است که مرکز اصلی مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان نه قطر بل واشنگتن و اسلام آباد است. مجموع شواهد در چهره مذاکرات سیاسی میان طالبان و آمریکا راوی توافق نهایی میان پاکستان و آمریکا بوده و این پروژه در ساختار دولت موقت برای تداوم سناریوی اشغال مجدد افغانستان توسط آمریکا، جلوه خواهد یافت.

آمریکایی ها مستدام از هزینه 1.3 تریلیون دالر در جنگ افغانستان سخن می‌گویند، اما در واقع جنگ افغانستان نخستین جنگ تاریخ آمریکا است که هیچ هزینهٔ مادی را بردوش پنتاگون حمل نمی‌دارد. برحسب منابع معتبر، تنها عواید آمریکا در افغانستان از درک تجارت هیرویین، سالانه به بیش از ۲۵۰ میلیارد دالر بالغ میگردد.
تاراج عناصر پر بهای معدنی بویژه معادن اورانیوم و لیتیوم در هلمند، نه تنها هزینه بردار مجموع مصارفات آمریکا در افغانستان بوده بل بزرگترین عواید باد آورده را وارد خزانه آمریکا میسازد.
برقول شاهدان عینی روزانه ۳۰۰ لاری برای بارگیری و انتقال مواد معدنی معادن اورانیوم و لیتیوم هلمند الا میدان هوایی آنجا که بشکل مدرن آن توسط آمریکا اعمار شده است، بکار گرفته میشود.

براساس اطلاعات اخیر، در افغانستان ۱۴۰۰معدن به طور رسمی به ثبت رسیده است‌، در حالیکه بر اساس گزارشات، آمریکا توسط سیستم های پیشرفته دو برابر این رقم را تا حال در افغانستان کشف نموده است. با این چشم انداز روشن آمریکا در تلاش است تا افغانستان را به اشغال دایمی در آورده و اینبار صورت خویش را نه از گریبان دموکراسی بل از کسوت افراطیت به نمایش گذاشته و افغانستان را به عصر جاهلیت و بربریت در وجود لشکر نیابتی پاکستان یعنی طالبان برگردانیده و اهداف راهبردی اش را دنبال نماید.

آگاهان جهان کماکان رخداد های سیاسی افغانستان را مورد توجه قرار داده و دیدگاه شان را پیرامون مذاکرات صلح نماینده آمریکا زلمی خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر متمرکز ساخته و نگرانی های شان را از پروسه گفتمان سیاسی بازتاب می‌دهند.
وبگاه معتبر گلوبال ریسرچ این انکشافات را تحت عنوان «مذاکرات آمریکا -طالبان، اشغال افغانستان بوسیله آمریکا را تجدید مینماید» مورد کنکاش قرارداده خاطر نشان میدارد:[1]
این "پروژه صلح" که برای هفته ها به طول انجامیده است، هیچ تضمینی وجود ندارد که مذاکرات ایالات متحده و طالبان به نتیجه دلخواه برای مردم افغانستان به پایان برسد.

تاریخ به مامی آموزاند که چنین مذاکرات نمادین با سخنان دروغین ما را به جنگ و بحران دیگر غوطه ور ساخته است‌. برعکس این مذاکرات بطور خصوصی میان ایالات متحده و طالبان است که بصورت قطع نگرانی واقعی مردم افغانستان را بازتاب نمی دهد.
با توجه به این واقعیت، صلح آسان نخواهد بود. اکنون ما، در هفته سوم مذاکرات صلح قلابی میان ایالات متحده و طالبان بدون هیچگونه دستاورد اساسی وارد شده ایم. این بیشتر شبیه یک ماشین تبلیغاتی آمریكایی است كه "امید های بی پایه" را در میان افغانها ایجاد نموده است. این نمایش در واقع تلاشی برای اقناع مردم آمریکا که گویا ما جنگ را برای طالبان نباخته ایم، میباشد.

نویسنده این مقاله بر رویکرد عوام‌فریبانه آمریکا و گشایش جاده اشغال مجدد افغانستان تمرکز نموده مینگارد: "در میان مذاکرات صلح، به عنوان نزدیکترین ناظر، من میتوانم شاهد افزایش خوش بینی و فریبندگی در رابطه باایالات متحده در میان بسیاری از شهروندان افغانستان که گمراه شده اند و نمیدانند که واقعیت های ناگسستنی در مورد جنگ ایالات متحده و ناتو در افغانستان وجود دارد، باشم. در این راستا این تبلیغات بخاطری راه اندازی میگردد. تاشرایط و "زندگی جدید"را برای "اشغال" مجدد افغانستان بوجود آورند.
آنچه که مردم خسته افغانستان از مذاکرات دوحه انتظار دارند عبارت از برقراری آتش بس معقول و دایمی و برقراری صلح برای پایان قتل و کشتار در افغانستان است‌.
آنچه که رسانه های غربی برآن تمرکز مینمایند عبارت از طرح پیشنهادی آمریکا برای خروج نیروهایش برای مدت پنج سال از افغانستان است. اما طالبان اصرار دارند که طی دوران یک سال این خروج نهایی گردد.
واقعیت این است که حتی اگر خروج سربازان آمریکایی آغاز گردد، این هرگز یک برنامه تمام عیار و نهایی نخواهد بود."

نویسنده بُعد خارجی راهکار های فریبنده آمریکا را مورد کنکاش قرار داده خاطر نشان میدارد: "این کمپاین گمراه کننده به رهبری ایالات متحده همچنین رهبران بین المللی و ملی در جنگ افغانستان را هدف قرار میدهد. ایالات متحده باید بگونه ای کارکند تا حمایت اتحادیه اروپا از جنگ در افغانستان را حفظ کند، زیرا آنها با توجه به هزینه های مربوط به استقرار نیروهای خود در افغانستان، از مساله طالبان خسته شده اند.
تنش ایالات متحده و اروپا، رقابت چین و آمریکا، رقابت هند و پاکستان، خصومت ایران و ایالات متحده، دشمنی اسراییل و ایران، ارتقای وهابیت، مسابقه تسلیحاتی ایالات متحده و روسیه و بسیاری از اختلافات بیشتر بر افغانستان تاثیر بسزایی دارند لذا آنها باید یک مرکز ژیوپلیتیک را درآسیای مرکزی تشکیل دهند."

در این مقاله در خصوص اهداف راهبردی آمریکا و رویکرد سیاسی واشنگتن نظر اندازی گردیده اذعان میگردد:"
واشنگتن در حال حاضربرای ادغام طالبان در پایگاه قدرت افغانستان تلاش میکند تا نشان دهد که جنگ افغانستان را نه به وسیله نظامی بلکه از طریق کانال های دیپلماتیک برده است.
از سوی دیگر با ادغام گروه ستیزه جویان در ساختار "حکومت دست نشانده" در تلاش است تا برای محافظت از منافع استراتژیک خود، جنگ دیگری را بطور مشترک علیه القاعده وداعش راه اندازی نماید."

همچنان دریک مقاله دیگر در پایگاه گلوبال ریسرچ رخداد های جاری افغانستان و ماهیت اصلی مذاکرات آمریکا باطالبان تحت عنوان «مذاکرات ایالات متحده و طالبان پیشرفت واقعی یا توهمی و خیال برانگیز؟ ثروت معدنی چند میلیارد دالری افغانستان» مورد بررسی قرار گرفته خاطر نشان میگردد: "ایالات متحده به افغانستان آمده است، تا در این کشور باقی بماند نه اینکه این کشور را ترک نماید. امریکا میخواهد تامنابع طبیعی افغانستان را تاراج نماید.
آنها[مواد معدنی] به طور بالقوه تریلیون دالر ارزش اقتصادی را احتوا میدارند، گنجی که واشنگتن قصد ندارد آنرا رها نماید. سیاستگذاران ایالات متحده همچنین در تلاش انتقال خطوط لوله نفت و گاز از کشورهستند."

نویسنده این مقاله دلایل علاقمندی آمریکا نسبت به افغانستان را مورد پژوهش قرار داده اذعان میدارد:" قلمرو افغانستان به عنوان بخشی از یک طرح بزرگ برای محاصره روسیه و چین استفاده می شود. افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان است که برای تولید هرویین مورد استفاده قرار میگیرد. این پول برای پول شویی بانکهای غربی است، «سیا» بر قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته به عنوان منبع درآمد، متکی میباشد و از اینطریق سالانه ده ها میلیارد دالر حاصل میدارد.

چرا ایالات متحده در بالاترین سطوح رسمی که در خصوص تعاملات قاچاق مخدر در گردش است، همدست است؟
نگارندهٔ این مقاله برماموریت و کرکتر زلمی خلیلزاد نماینده آمریکا تمرکز نموده می‌نویسد: "زلمی خلیلزاد رسمأ سفیر بوش و دیک چنی هنگام اشغال افغانستان و عراق و سپس نماینده سازمان ملل متحد بود. او یک شخص افراط گرا از قطار محافظه کاران نو و مجری برنامه های امپریالیستی واشنگتن و دارای اجندای ضد صلح عدالت و مساوات می‌باشد."

نویسنده ماجرای گفتمان صلح قطر را مورد بررسی قرار داده می نگارد: "در ۲۵ فبروری، مذاکرات صلح میان مقامات طالبان و خلیلزاد در قطر آغاز شد. در صورت رسیدن هرگونه توافق، هیچگونه شانسی در جهت منافع مردم رنج‌دیده افغانستان وجود نخواهد داشت.
همچنان در این گفتمان هیچگونه چشم اندازی برای پذیرش شکست آمریکا و خروج آن از کشور مشابه به خروج افتضاح آمیز آن از ویتنام به میان نخواهد آمد.
جمهوری خواهان و دمکرات ها قصد دارند که اشغال دایمی افغانستان را ادامه دهند. هرچیزی که به گونه دیگری در متن به توافق برسد، عملا توسط مقامات آمریکایی نقض خواهد شد."

این است تصویر واقعی از اهداف استراتژی ویرانگر و خونین آمریکا که در همدستی با پاکستان، افغانستان را به مرکز سقل بازیهای ژیوپولتیک، ژیواستراتژیک و ژیواکونومیک خود مبدل ساخته و این سناریو در چهرهٔ جذاب صلح کذایی جلوه نمایی مینماید.
از قراین معلوم است که گام بعدی آمریکا تشکیل حکومت موقت در افغانستان است و قرار است این برنامه یا در یک نمایشنامه شعبده بازی توسط عمال آمریکا و یا کودتای نظامی پیاده گردد.
برای نجات وطن چه باید کرد؟
برپایی رستاخیز ملی؛!

با احترامات بی پایان
عارف عرفان
لندن مارچ ۲۰۱۹

منابع:
[1] Globalreaserch,The US-Taliban Talks Are “Renewing” the US Occupation of Afghanistan.16 march2019
[2]Global, US-Taliban Talks: Real or Illusory Progress? Afghanistan’s Multibillion Dollar Mineral Wealth,15 March 2019


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آمریکا
اشغال
نظرات بینندگان:

>>>   دوست دانشمندم جناب عرفان ،تحلیل تان براساس حقایق بجاست ،اما نسبت نبود یک جنبش عدالت خواه سرتاسری ونیرومند هرچه امریکا بخواهد همان پلان را فعلن می تواند تطبیق کند.مگراینکه نیروهای ملی بتوانند باهم متحد گردندوشاخ امپریالزم امریکا را دریک مبارزۀ همه جانبه بشکنند.
ظهور الله ظهوری

>>>   تحلیل نهایت عالی قلمت مستان باد مردم ما در تعین سرنوشت خود هیچ تصمم ندارند و سرنوشت مارا بیگانگان مانند دانه های شطرنج تعین میکنند امپریالیسم و ارتجاع سیا و بومی آن دشمن بشریت است و دشمن اسلام تااین اشغالگر و خون آشوم در کشور ما باشد همان اش است و همان کاسه به یک انقلاب داغ آتشین سوسیالیستی ضد امپرالیستی جهت دگر گون این رژیم مزدور ودست نشانده امپریالیسم نیاز است که متاسفانه خواب رفتگان گوسفندی در خواب امیق خود که هیچ بیداری ندارند.
محمد آصف

>>>   خیلی ها تحلیل و بجا و منطقی...
قلمت تان در راه آگاهی دهی و مبارزه علیه دولت های فاشیستی رسا باد...
به امید نشریات بعدی شما،
رویا ثمر

>>>   Basir Ab
عرفان گرامی ، تحلیل و بررسی خیلی عالی، دقیق و واقعی.
از طرف دیگر بقیه نماینده های شان (غنی و کرزی ووو )متاسفانه که در زمان قدرت شان بر فرق مردم انقدر ظلم نمودند که نه حُب وطن در وجود شان مانده و نه فکری ، این مردم افغانستان است که این جبر را باید تاّمل و عادت نمایند.

>>>   Zainulabudin Sayedi
رفيق عرفان عزيز؛ بااين تحليل وارزيابي ازسناريوي گفتمان صلح ، وبازي هاي بچگانه امپرياليزم جهانخواروشركاه جنايت كارش ، پيشنهاد طرح حل مسله سياسي يكي ازهموطنان مان درزمان حاكميت داكترنجيب به داكترنجيب به يادم امد كه درطرح شان گفته وتحرير نموده بودندكه تما دنيابنابرمداخله وشرارت واشوب گري نيروهاي ساخت دست امريكااز حل سياسي قضاياي افغانستان عاجزاست .
اينكه براي نجات وطن چي بايد كرد سوال ايست بي نهايت دشوار؛ دراين مورد شما وبابك صاحب وديگررفقاي صاحب انديشه وخردميتىوانند دست به كارشوند وطرح راپيشكش نمايندكه سبب نجات كشورومردم بلاه كشيده ورنج ديده اي سرزمين شود . والي اين كشور تاكه دنيااست دراتش جهنمي امپرياليستها واعمال زرخريداش خواهد سوخت ود ودش چمان صاحبان اصلي اين سرزمين راازديد خواهد ماند.

>>>   Mirwais Sajjad بسیار عالی دوست عزیز ، ولی حکومت فاشیستی و بی اداره یک تعداد از مردمان کشور را به ستو و فغان اورده است ، دیروز ۶۸ نیروی امنیتی ما در هلمند شهید و ده ها تن زخمی ، بیش از ۱۰ ولسوالی در پرتگاه سقوط اند ، ولی ،به گفته عوام حکومت در سیالی رقبای داخلی خود مشغول است ، مناطق آرام را دارد نا آرام میسازد.
به امید یک صلح با غزت و دیدار دوستانم که خارج کشور اند.

>>>   محمدگل راهپوه چکری عرفان بزرگوار واقعن چنین است که شما فرمودین اما در هرانجام دادن یک پروسه یاپروژه قوه زمان فاصله وبین این به هدف رسیدن موانع هم وجوددارد که انهم کشورهای همسایه ومنطقه صد راه میشود وخواهد شد من باین فکر هستم جنگ افغانستان خونین تر خواهد ودوام پیدا میکند
اکنون بخاطر هموار شدن راه به هدف پاکستان امریکا برخی از شخصیت هایکه روحیئ ضد پاکستانی دارند ترور میشوند
،،،،،،،،،،،،، شرایط مبارزه بغرنج شده میرود ،،،، برای مایان

>>>   سیاستگزاران آمریکا آدم های کار کشته اما بی پروا به سرنوشت و منافع مردم و کشورها، حتا مردم خود آمریکا، هستند، از قبیل هنری کسینجر و امثال هم.
ایجاد فضای نا امن برای مدت دراز، همان حکایت رضایت به تب به دلیل خطر مرگ است.
امید آفرینی در روزگاری که هر روز به تکرار خون بیگناهان ریخته می شود، کار سنجیده شده و محاسبه روندهای اجتماعی است که صدها مرتبه تجربه شده اند.
هیچ روشنفکر امیدوار به صلح نمی پرسد که در عین زمان که طالبان در مذاکرات صلح قرار دارند در شهرها و قریه های کشور مثل سابق آدم می کشند، چرا ؟ این چی نوع مذاکرات و تلاش برای صلح است؟
خطرناک ترین فرد آمریکایی برای سرنوشت مردم و کشور ما زلمی خلیلزاد است.
لذا هزار و یکم بار باید گفت که تا حکم عقل بر کردار انسانهای جامعه ما پیشی نگیرد، آب از آب تکان نخواهد خورد.
ملت نادان تنها با گریه و فشار دندان زیست می کند.
دست تان درد نکند رفیق عرفان گران ارج !
فرهاد بارکزوی

>>>   Ahmad Khaled
عالی بسیار زیبا جناب آقای عارف عرفان از تحلیل دقیق و همه جانبه تان درود برشما!
آمریکائیها متجاوز اشغالگر وغارت گر مفت و مجانی به افغانستان نیامده اند که دست خالی از افغانستان بر گردند آمده اند که منابع طبیعی افغانستان را غارت مز دوران وعمال خفاش خودرا تحمیل کنند اهداف شوم و پلید خود را پیاده نمایند.

>>>   احمدی
ختم جنگ در افغانستان تنها بدست امریکا نیست کشور همسایه خصوصا پاکستان ایران و روسیه هم در همکاری در آوردن صلح و جنگ در افغانستان خیلی می‌تواند پر نقش باشند . کشور خواهاهان فروکش کردن امریکا در جنگ افغانستان هستند هر کشور میخواهد رقیب خود در میدان به شکست اقتصادی و سیاسی موجه سازد

>>>   جناب عرفان صاحب!
این که علیه اشغال نوین ومسایل امروزی وصلح قطر ومذاکرات طالب ها با نماینده های خارجی اظهاراتی داشته ایدمعقول وبجا بوده حق مطلب را ادانموده اید ولی این حکومتی را که ازان اسم برده ایدوهمچنان دوره های پیش تر ازان که جناب کرزی صاحب در اریکهدای غلامی تکیه زده بودند هیچ از انها یاد اوری نکرده اید چنانچه میدانید اشغال اشغال است نوین وقدیم ندارد مزدور مزدور است طالب وحکمتیار وغنی وعبدالله همه در یک درجه ومرتبت قرار میگیرندکسی را برکسی فضیلت وبرتری نیست هرچه در رذالت شاید یکی از دیگر تا اندازه ای فرق داشته باشند وشما از دست بیرد وچپاول خارجی ذکر بعمل اورده اید این که ثد ها ملیارد دالر اقغانستان را مقروض نمودهبعد از چند سال ان قرضه هارا از ملت بیجان ما گرفتنی هستندشاید ازان اطلاع نداریددر گذشته ها اگر کشوری از سوی کشور دیگر اشغال میگردیدممالک دیگر حد اقل با ان مخالفت واعتراض می نمودند از بخت بد افغانها چین وروس واتحادیه ای اروپا همه این اشغال راتاید مینمایندوبران مهر تاید میگذارند مگر دنیا عوض شده ویا همه
کشور عزیز مارا برای دیگران هدیه
میدهند!!!
بهر شامت گاو حاضر گوسفندت در پسین
صبح واینت ماکیان والله خیر الرازقین
این همان حکایتی است که یک روزشیر وگرگ وروباه به شکار رفتند شیر یگ گاو بزرگ وگرگ یک گوسفند وروباه هم طبق معمول یک مرغ را شکار کردندبعدا شسر رویخودرا بسوی گرگ نمود که این شکار هارا تقسیم نماگرگ گفت گاو کلان حق سلطانوگوسفند لاغر حق چاکر<گرگ>وخروس هم حق روباه چالاک شیر بر جست وکله ای گرگ برکند وبعدروبسوی روبا کرد وگفت تو تقسیم کن وروباه این شعر بالا را خواند وپا به فرار نهادشیر گفت این تقسیم خوب را از کجایاد گرفتی روبا جواب داد از کندن کله ای کرک
لالی ازننگرهار

>>>   استعمارواستثمارولی بمصرف کم
درقرن هژده ونزده ممالک استعماری باهزینه ی بسیاربالامیتوانستند یک خطه راتحت تسلط خوددربیاورندوتحت استعمارواستثمارخویش قراردهندمثلاًکمپنی هندشرقی ودارالسلطنه برتانیا دربراعظم هندبامصرف هنګفت ، تلفات وبدنامی بزرګ چندسالی توانستند دارالسلطنه ی خودرادرین نیم قاره داشته باشند که بلاخره باافتضاح بزرګی ازآن رانده شدند .
ولی حال نیوکلونلیزم (Neocolonialism) مصمم است تاباهزینه های اندک خطه ی راتحت سلطه ی خوددرآورده وآنها رابدوشند وآنهم باتاکتیک های ذیل:
• به بهانه ی سرکوب تروریسم که ازآن تعریف مشخص هم ندارند ، خطه ی راتحت سلطه ی خوددرمیآورند وباایجاد پروژه اقطاب ضدین مذهبی به ابقای خودادامه میدهند مثلاًایجاد پروژه داعش وکردی های هژمونست .
• ایجادتنش مذهبی بین دوګروه مسلمان بی عقل (درادیان دیګرنمیتوانند) مثلاً :اشاعه پراګنی مینمایند که ازاشعار مولاناجلال الدین محمد بلخی بوی کفر میآید ،اشعاروی به ترویج مجوسیت پرداخته ونوروزرامانندعیدمذهبی تجلیل مینمود ، بااین اشتهارمیتوان داعش راعلیه مسلمانان برانګیخت وبه دودسته متفرق ساخت تابین خودبزنند.
• تشویق به هژمونیزم قومی ، مثلاً مسله ی شناسنامه ی برقی که دربین ابله هان کشورچه تفرقه ی خطرناکی راایجادنمود.
• ازهمه مهمتر مذهبیون کودن راسهل میتوان بنام مذهب اغواء وفریب داد وخصوصاًوقتی که این اغوا وفریب بادادن دالرچرب شود،صدفیصدکارامیافتدومرام بدست ميايد.(ملای لنګ – مولوی قلعه بلند وشیخ المشایخ )
درکشورهای دارای کولونی کم سوادوفوق العاده مذهبی این بدبختی زودترمستولی شده میتواند (درمیان مردم تشنج ایجادمیشود) باآمدن سیلاب مراد خوشه چین (استعمارچی) برآورده میګردد.
• ایحادانارشی (انتخابات غیرمشروع ) : خیلی جای تعجب است ! ګاومردارشد ،چندروزجسدش متعفن هم بود ولی ګوشتش قابل خوردن است ( انختابات پارلمانی افغانستان) ثابت شدکه انتخابات مملو ازتقلب ، کمیشنران نسبت فسادمشهود ممنوع الخروج ولی نتایج آن قابل تعمیل است ، این پرګراف متحیر کننده هم کار آنهاست . ( آوردن دموکراسی کثیف)باقاشق عسل میدهند وبادسته اش چشم آدم را میکشند.
• انعقاد پیمان تحت نام فریب دهنده ی (پیمان امنیتی مشترک ستراتیژیک) که تنهامفادش به سردمداربه اصطلاح اییتلاف ضد تروریزم میرسد وجانب مقابل را چون عنکبوت ضعیف چنان درجا ل ګیر میآورد که مجال جنبیدن برایش نیست واز پا میافتد.
• مغزشویی مذهبیون ودادن کلید بهشت بدست استشهادی ها : ازطریق براه انداختن حمله های مهیب (خود میکفاندګی) سیل خون راباید جاری ساخت تاخانواده ها نسبت ابتلادرسوګ اقارب به فکر استقلال طلبی وتعیین سرنوشت خود نګردند وفضای ارعاب مستولی ګردد .
• آوردن شرایط ضیق اقتصادی بالای مردم تا مردم بفکر نان خشک باشند واستعمارګررافکر کنند که ناجی آنهاست . وایجادانګیزه های چون( اګرمصرف قوای مسلح را ندهند ، تباه خواهیم شد) درحالیکه به عامل اصلی باید فکر کرد.
• ایجاد اقطاب ضدین ازبرنامه ی مهم نیوکلونالیزم است مثلاً بوجود آوردن صحنه ی(هندووګوشت ګاو)ایجاد تنش بین شیعیه وسنی ـ(سلفی –وهابی ـ طالبی وداعشی )برضد (فاطمیون ومرکز تبیان )وتاپه زدن بعضی اشخاص بنام کمونست ومائویست تاتوسط بنیادګراهاترورشوند ،تحریک مردم بخاطرمسایل اقتصادی (پروژه ی توتاپ) – وقت کشی بنام صلح (پنهان ازمردم تشنه به صلح )هم درین آواخر مود شده وعمربهره برداری راطولانی میسازد .
عبدالرووف لیوال

>>>   بعضی روشن فکران ساده لوح وکوتاه نظر افغانستان هرتحول سیاسی افغانستان را به اشتباه وبه چشم شک وتردید تحلیل وتجزیه مینمایند ووضع سیاسی موجود افغانستان را اشغال وتجاوز میدانند درحالیکه رشد وترقی وپیشرفت همه جانبه درجامعه افغانستان را کاملا نادیده میگیرند وافکار مردم جامعه را با تحلیل و تجزیه ناسالم وپروپاگندهای خطرناک شان مشوش ومکدر میسازند این اعمال ساده لوحانه شان مانند تیشه زدن در ریشه خودشان هستند باید درین موردتوجه دقیق داشته باشند که پبامد منفی وجبران ناپذیررا به دنبال خواهد داشت وآنگاه ندامت ویشیمانی سودی نخواهد داشت.صلح دایمی وآشتی ملی خواست وآرزوهای های حد اکثر مطلق مردم مومن وزجر کشیده افغانستان بوده وهستند.جنگ وخانه جنگی برای گرفتن قدرت سیاسی گروه های مختلف واحزابها متاسفانه درمدت چهل سال است افغانستان رابه ویرانه تبدیل کرده است وهزارها عالم دینی، استادان پوهنتون ودانشگاه ها،محصلین ،معلمین.کسبه کاران،تجاران، دهاقین وزمین داران وافراد عادی رابه اشکال مختلف تحت نام های مختلف به شهادت رسیده اند،زیر بنای اقتصادی ،روابط اجتماعی وتعلیمی ونیروهای امنیتی اردو وپولیس افغانستان درطول سال های جنگ داخلی به شدت صدمه دیده اند.خصومت های قومی ،مذهبی، منطقوی وزبانی درین مدت به اوج خودرسیده اند دراثر جنگ های خانمانسوز داخلی وشکستن مرزهای افغانستان افراد غیر مسئول وبیگانه تحت نام ها وشعارهای مختلف داخل افغانستان گردیدند وبه وحدت ملی وهمزیستی مسالمت آمیز طولانی المدت جامعه افغانستان به شدت آسیب رسانیده اند.خلاصه انواع عوامل ماجرا جویی ونفاق افگنی جامعه عقب مانده افغانستان را بازهم سال های سال های سال به طرف عقب ونابودی بردند.الحمدالله درچند سال آخر که با کومک جامعه جهانی زمینه رشد وترقی ،تعلیم وتربیه،آزادی بیان وجراید وآزادی مطبوعات درافغانستان مساعد گردیده است وبرای مردم زجر کشیده افغانستان امید واری های زندگی بهتر وآرام ترپیدا شده اند اما بدبختانه بازهم یک عده گروپ های مسلح که تاحال افکار ماجرا جویی وتسلط گرایی خطرناک درذهن رهبران شان هستند به جنگ داخلی وآدم کشی درافغانستان ادامه میدهند وباعث تشویش دوباره ملت مومن وزجر کشیده افغانستان گردیده اند این گروپ های ماجراجو دربعضی مناطق راهای عبورومرور مسافرین را درداخل افغانستان میگیرند مسافرین را به شکلی از اشکال اذیت وآزار میدهند ودربعضی حالات مسافرین را میربایند و میکشند وتحت نام های مختلف پول ازمسافرین مظلوم میگیرند.این ماجراجویان ودشمنان صلح وامنیت بدانند که انشالله روزی درافغانستان صلح وامنیت سرتا سری میاید واین اعمال شوم وماجراجویی خایینانه آنهالکه ننگین شان ثبت تاریخ افغانستان میشود .ازچند مدت به این طرف فعالیت هاوجلسات صلح ازطرف جامعه بین المللی،کشورهای همسایه وکشورهای دور ونزدیک واحزاب سیاسی افغانستان واشخاص دینی،ملی موثر ووطندوست و جامعه مدنی افغانستان درداخل وخارج به شدت ادامه دارد وانشالله به یاری خدای بزرگ به طرف موفقیت وصلح دایمی به پیش میروند واز مردم شریف ومومن واقشار مختلف افغانستان احترامانه تقاضا میگرددکه درپروسه وتشویق عملی صلح وآشتی ملی درافغانستان به هر شکلی سهم بیگیرند ونگذارند که ماجراجویان وعقب گرایان فاسد درداخل وخارج افغانستان باعث نفاق افگنی وبدبختی بیشتر درافغانستان ویران شده گردند.به پیش به سوی صلح دایمی ،رشد،ترقی،وآشتی ملی وهمزیستی مسالمت آمیز درسرتاسر افغانستان، محو ونابودباد گروه های ماجراجو ،نفاق افگن ودشمنان صلح وآشتی ملی درافغانستان.
ومن الله التوفیق انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   سفير نو افغانستان در سازمان ملل !
عادله راز اولين زني است كه به چوكي نمايندگي دولت افغانستان در سازمان ملل تكيه زده است. بانو راز كه ٣٢ ساله است به لسان هاي پشتو و دري خوانده و نوشته نميتواند. مهمترين مسووليت در سخت ترين شرايط سياسي افغانستان را بعد از محمود سيقل سفير سابق افغانستان در سازمان ملل بدوش گرفته است. بانو راز از شروع به كارش به نفع جناب اشرف غني ريس دولت افغانستان كمپاين انتخاباتي را در سازمان ملل شروع نموده است كه مورد انتقاد سفيران امريكا و روسيه و چين در سازمان ملل قرار گرفته است.
روز جمعه معاون سكرتر جنرال سازمان ملل بانو راز را در دفترش ملاقات نموده و از شيوه كار بانو راز كه در مخالفت با مقررات سازمان ملل دست به كار زار ها به نفع يك تيم انتخاباتي زده است، انتقاد نمود. بااحترام

>>>   آيا به نامهای خود توجه کرده ايد ، نامهای همهٔ تان قرار فرموده و تعريف خود تان نامهای دورهٔ جاهليت است ، خيلی شرم آورست خودرا ، پدر و مادر و اجداد خودرا جاهل خطاب کردن.
جاهل به آنهايی گفته ميشود که در دورهٔ قبل از اسلام ميزيستند، با آمدن نور اسلام اکثريت همين جاهلين حق را پذيرفته به دين مبين اسلام مشرف شدند ، امروز هم جاهل به کسی گفته ميشود که مسلمان نيست و حق را قبول ندارد .
اگر به نظر شما جاهل کسی باشد که قرآن کريم و احاديث نبوی را قبول دارد و يا ريش و لنگی و پيراهن و تنبان دارد پس شماها خود جاهليد و اين وطن برايتان جای خوبی برای زيست نيست زيرا اکثريت تمام اين خطه مسلمانند، و دورهٔ جاهليت را ۱۴ قرن قبل عقب گزاشتند و به نور اسلام منورند .
خوش باشيد و يا خفه امريکا گريختنی است و غلامان آن شرمنده و حقير .
آخرت خودرا با اين چند روز عياشی و جهالت برباد نکنيد ، الله(ج) تواب ، غفور و رحيم است .
باطل نابود شونده و حق پيروز شونده است.
بعد از هر تاريکی روشنی است .

>>>   انسان عقل دارد شعور دارد.ازهمان ابتدا همه چیز کاملا مشخص بود.ویا اگر نیمه پوشیده بود.دراین روز ها برملا شده.آمریکا پیش از این که به افغانستان حمله کند .همه چیز با نقشه پیش میرفت انفجار برج های دوقلو درنيورک و کشته شدن دوهزار نفر درآن آمریکا مجبور بود این کار را بکند چون سراسری کشور شان را رکورد اقتصادی فرا گرفته بود.اگر راست اش را بگويد آمریکا بعد از جنگ افغانستان دوباره نفس گرفت.این ها از تریاک افغانستان گرفته تا ذخایر زیر زمینی.از کشور ما می کشند بیرون.اینها از ریش ما میگیرند به سبیل های ما پیوند می دهند بعدش منحت هم میگذارند.یا این مذاکره با طالبان این ها همگی از روی نقشه است.این که دولت دست نشانده خودش را یعنی غنی را سهیم نکردند.این هم داستان های پشت پرده خودش را دارد.هیچ چیزی پوشیده نمی ماند.بعدها همه چیز آشکار می شود.امیدوارم که نسل های بعدی برای خلیل زاد غنی کرزي نفرین بفرستن

>>>   Samim
سخنرانی دانشمند گرامی آقای پدرام رهبر کنگره ملی و نامزد ریاست جمهوری در مورد اشغال و اشغالگران. اشغالگر یعنی چی و چی میکند؟ واقعا سخنان جناب پدرام شنیدنی است. شنیدن این سخنان برای هر هموطن ما ضروری است.

>>>   مردم ایکه ریس جمهور فاشیست با خانم یهودی را قبول کنند، لایق یک نظام مردم سالار و قانون مند که عزت و شرف شان در آن حفظ باشد، نیستد.
این مردم لایق این است که سیاه ترین گروه های جاهل و منافق قبیلوی مث طالب بالای شان حاکم باشد.
دردمند

>>>   امریکا سگ های دیسانتی نیکتاهی پوش را دور میکند و سگ های ریشدار لنگی پوش را برای غلامی استخدام میکند. مهم نیست، قوم سگ غلام صفت همیشه آماده است، چه غلامی پاکستان باشد و چه غلامی امریکا.

>>>   با این تحلیل و مقالات غیر واقعی و مغرضانه و هیستیری و کینه توزانه معلوم می شود که بعضی از افراد و جناحها مانع استقرار دموکراسی و گسترش آزادی و حقوق سیاسی و مدرنیته در افغانستان گشته و فی الواقع همچنان دست بدست طالبان و دیگر مرتجعین و گروههای جنگ افروز داخلی به بهانهً مبارزه با اشغالگری آمریکا، کشور افغانستان را در جنگ و نا امنی و بی ثباتی و فقر و عقبماندگی نگه دارند و سعی و تلاش دارند این وضعیت فلاکت بار را ادامه دهند. بنابراین تحجر و شعارهای تو خالی ایدئولوژیکی و ضد امپریالیستی عامل و مانع اصلی صلح و ثبات و پیشرفت در افغانستان می باشد.

>>>   دیکتاتورها نه از ماه می آیند و نه از سوئیس، مردم را مجبور و مقید به انتصابات ما بین باندهای دزد و جنایتکارش می کنند. دیکتاتورها آزادی را سلب و نقض و حاکمیت مردم را غصب و خود را بر جامعه تحمیل می کنند، اگر مردم انتخاب آزادی داشته باشند،یقیناٌ دیکتاتورها شانسی برای انتخاب شدن نخواهند داشت، سرکوب و ایجاد سانسور و خفقان و هزاران هزار شکنجه و اعدام و زندانی و حذف مخالفین دلیل بر این حقایق هست. هیچ جامعه ایی در خفقان و استبداد و اختناق ( تاریکی) نمی تواند دوست و دشمن و خادم و خائن را شناخته و راه نجات پیدا کند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است