مبارزه در راه دوستم، عطا، محقق و...!
 
تاریخ انتشار:   ۲۲:۱۱    ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ کد خبر: 157864 منبع: پرینت

اين متن را با ديد بلند و با تفكر عميق در سكوت شب بخوانيد و بعد "خٌردمندانه"به آن بينديشيد!
چرا براي منافع شخصي عطا، محقق، دوستم، عبدالله، امرالله، قانوني، احمدضيا، اسماعيل خان، خليلي و يا هر شخص ديگري كه به ارزشهاي انساني اهميت نمي دهد و داراي اصول و هدف مشخص نيست جوانان سرزمين ما قرباني يا توسط اجيران اشغالگر، ترور، تهديد، شكنجه و زنداني شوند و چرا فكر نمي كنيم.

مهمتر از اين رهبران مردم بلخ، هرات، فارياب، باميان، بدخشان، پنجشير، شمالي، فراه، نيمروز و در واقع تمام مردم اين سرزمين است، آيا خون فرزندان اين رهبران رنگين تر از خون جواناني است توسط تروريست هاي تربيت شده در ميدان هاي نبرد جام شهادت مي نوشند؟

از اشتباه اجلاس بن بگذريم اما وقتي اسماعيل خان را از هرات كنار زدند رهبران ديگر كمكي به آن نكردند كه در آنجا باقي بماند و يك پايگاه قدرت حفظ شود، وقتي فرماندهان وطن دوست يكي-يكي ترور شد صداي هيچ يك از رهبر نماها بلند نشد، وقتي قانوني برنده شد ازش حمايت قاطع صورت نگرفت و نگفتند بنشين سرجات، وقتي عبدالله پيروز انتخابات شد ديگران ازش نخواستند قاطعانه تقلب را قبول نكند اين پيروزي مديون تلاش مردم است، روزي كه بر عليه دوستم دسيسه ساختند وي را تبعيد كردند ديگران سكوت كردند، وقتي جنبش روشنايي را به رگبار بستند ديگران نظاره گر بودند، وقتي بر سر جنازه ايزديار حمله تروريستي توسط دولت صورت گرفت تصميم قاطع و يك پارچه نگرفتند...

تنها يك جا و يك بار صدا بلند شد كه گفت؛ «تصميم حكومت مبني بر بركناري خود را نه تنها نمي پذيرم بلكه خواستار تغير رهبران حكومت هستم» آنجا بود كه رهبران ديگر از جمله محقق، دوستم، اسماعيل خان، مردم سلحشور و جوانان شجاع فوج-فوج از سراسر كشور بسوي بلخ سرازير شدند و در حمايت از آن صداي آزادي خواهي در برابر فاشيست ها صف بستند كه در آن روزها هر تغيري در نظام سياسي ممكن بود اما متاسفانه برباد رفت!!

يك روز بخاطر محقق فرياد مي زنيم روز ديگر براي دادخواهي دوستم قرباني ميشيم، فردايش براي عطا لشكركشي مي كنيم، يك روز هرات را از دست مي دهيم روز ديگر بلخ را و هر روز اتفاقي در گوشه اي مي افتد ما مي ناليم فرياد ميزنيم برويم اما براي چي و كدام هدف مشخص نيست!

به اين چيزهاي پيش پا افتاده كه فرمانده، معاون، والي، وزير، مدير و... كي شود يا نشود نه بحران ايجاد كنيم و نه شهر را دچار آشوب كنيم به ريشه و عمق اين بحرانها بنگريم كه در كجا نهفته است و آن را بايد تغير بدهيم كه ريشه تمام اين مشكلات در ارگ است كه آن را از ريشه بايد برچيد و تغیير داد آنگاه نظام نويني را ساخت تا اين مشكلات به پايان برسد. اين كار ميسر نمي شود مگر با اتحاد و صادقانه خدمت كردن رهبراني كه امروز براي رقابت و كنار زدن يك ديگر در كنار دشمنان مردم شان قرار گرفته اند!
"هدف ما مردم ما باشد" و به مردم خود بينديشيم نه اشخاصي كه فعل و انفعالات شان بر عليه مردم ما است!

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مبارزه
حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   باید با پکولیزم وپکولست ها برای همیشه وداع کرد !

>>>   هرکس که در راس قدرت بود،معلومدار اپوزیسیون دارد.اپوزیسیون برای تخریب دولت و گرفتن قدرت اقدام میکند و دولت برای از بین بردن اپوزیسیون از قوم دیگر استفاده میکند.
آیا همین اشرف غنی نبود که با دوستم و احمد ضیأ مسعود یکجا مبارزات انتخاباتی کرد و حتی از برادر خود،بخاطر نظر های پشتوتیزم و فاشیستی اش برید و او را از خود دور کرد و حتی از تخلص خود که نشان پشتون بودنش میکرد و احمد زی بود،صرف نظر کرد و گفت نام من محمد اشرف غنی است و من ولسمشر نیستم و من خدمتگار شما یعنی رییس جمهور هستم.
پس این که او چرا و چگونه به فاشیستی روی آورد،دلیل اش تقسیم حکومت با عبدالله و دوستم و عطا و غیره بود که همه آنها قدرت پنجاه فیصد در دولت میخواستند.
در نتیجه او هم طالب شد و هم با گلبدین آشتی کرد و او را به کابل آورد.برای ترساندن تاجکان و ازبکان و هزاره ها.
حالا که چوکی خود را از طرف طالبان در خطر دیده است،دوباره به مخالفین طالبان روی آورده است.
اما در عین حال کرزی با اپوزیسیون اشرف غنی یکجا شده و خواهان آشتی با طالبان است،اشرف غنی یک اپوزیسیون دیگر برای آنها از تاجکان که شامل امرالله صالح و اندرابی و غیره است،جور کرده است.
شما او را طالب مینامید،همین دیشب قوای امنیتی خانه ملا عبدالسلام ضعیف را که جدیداً از قندهار آمده بود،محاصره کردند که قندهار برای چه رفته بودی و با کی دید و بازدید داشتی و چه پلان داری؟
پس کسی که برای حفظ قدرت مبارزه میکند،او به هر دری دست می اندازد،چه قوم خودش باشد و چه قوم مخالف اش .
بنأ اینها فاشیست نیستند،بلکه بخاطر حفظ قدرت مبارزه میکنند.
یادتان رفته است که ربانی بخاطر گرفتن دوباره قدرت،جبهه ملی را تشکیل کرده بود و برای بمباردمان طالبان کرام اش جگرخونی میکرد.
آیا در غم طالبان کرام اش بود؟
طالبانی که او را تا سرحدات بدخشان دواندند؟
معلومدار نی،بلکه بخاطر بدست آوردن قدرت داعیه طالبان را بلند کرده بود.
یا همین حالا:
آیا طالبان دوست کرزی و قانونی و محقق و دیگران است که در مسکو جلسه مشترک دایر کردند؟
معلومدار نی.همین کرزی نبود که امریکایی ها را به جام طالبان آورد؟
مگر آنها از کرزی دل خوش دارند؟
معلومدار نی.بلکه آنها از او بخاطر بدست آوردن قدرت استفاده میکنند.
آیا کرزی از اشرف غنی کرده خوب است که طالبان با کرزی مذاکره میکنند،اما با اشرف غنی نی؟
معلومدار نی.
اما اگر با اشرف غنی مذاکره کنند،در حقیقت او را به رسمیت میشناسند و باید دولت او را قبول کنند .
اما با کرزی مذاکره میکنند.زیرا آنها میدانند که کرزی دوباره نمیخواهد به قدرت برسد.
پس همه چیز بخاطر قدرت است و هیچ کس نه فاشیست است و نه قوم پرست،بلکه صرف منحیث یک وسیله بعضی اوقات از قوم خود و یا قوم دیگر ،برای حفظ و یا احراز قدرت استفاده میکند.

>>>   اقای گل امیری درد را تشخیص داده اند ولی دوا ی حازم را پیشنهاد نمیکنند ودر ضمن همه یک تیپ اشخاص را نشانه رفته انداز سیاف وحکمتیار وکرزی وسایر تکنوکرات های بی دین وبی وطن چیزی در رشته ای تحریر در نیاورده اند چون اهل غرض را کور میخوانند ازینرو بی پرده سخن رانده ولی اغراض ونیات نادرست از عقب این بیان نمایان میگردد این ملت وهر ملتی دیگر بدون قاید ولیدر نمیتواند پیش برود اگر اقای گل امیری خوش باشند ویا خفه تا سالهاهمین کج دار ومریض ها طرفداران خودرا دارند با یک مقاله ویابیانیه نمیتوان ملت را از اطراف انها متواری ساخت میترسیم این هم یکی از ده ها نقشه ای استعماری نباشد که ناگهان اژدهای استعمار از گریبان گل پاچا وفادار سر در اورده وبه نحوی ملت مارامتوحش ومتواری گردانند حاجت به مطالعه ای نیم شب وبه تنهای نیست از ده کیلومتری اغراض نادرست از ورای این نظریه نمایان است بهر صورت ما ناتوانی بزرگان خودرا درک میتوانیم ولی مانند نویسنده به جاده یک طرفه نمیرویم ومشکلات فراه راه انها را هم میدانیم ونیک میدانیم که مانند این عالی جناب صدها نفر وظیفه گرفته اند تا هرقدر وبه هراندازه ای که مردم ماراباز هم به پارچه های متعدد تقسیم نمایند به هدف نزدیک شده اندوجالب این که برای رفع توهم در پهلوی مار ها چند بقه های خودشان را هم اسم برده اند واقایان صالح وضیا را هم در شمار لیدران ملت محسوب داشته اندخوب است که از فسادالدین ربانی چیزی نگفته اندبه نظرم این مردم همچنان به اسماعیل خان ومحقق ونور وجنرال صاحب دوستم وخلیلی وقانونی اشد ضرورت دارندتا اینها ملت را از میام کوره راه های استعمار به ساحل نجات هدایت نمایند وبرای شان چراغ راه گردندویا لا اقل از گزند بیشتر در امان باشند ولی اگر راستی اقای گل امیری اله ای دست دیگران نیستند وخود راه را گم نموده واقعا میخواهند تا برای این ملت راه نجات بهتر بیابند مبارزه ای خودرا به این شیوه و شکل اغار ننموده اول رهبران مناسب وصالح تر را رهنمای کنند وباز ملت را علیه داشته های ناچیز شان بشورانند
تبنگ چی

>>>   آقای امیری شما هم اين جمله مرا با ديد بلند و با تفكر عميق در سكوت شب بخوانيد و بعد "خٌردمندانه"به آن بينديشي:
بسیار یک طرفه و جانبدارانه به کرسی نشستی و از مردم گفتی.

>>>   .... ریشۀ ارگ باید برچیده شود، تا جنگسالاران معلوم الحال ( مجلس ماسکو) بار دیگر یک نظام نوینی" بسازند.

>>>   فکرمیکنم برای تغیرودگون سازی افکاروکردار مردم افغانستان برای فعلاً کدام فرزند انقلابی ودگرگون ساز تولد نه شده است ،درشرایط فعلی تمام هوا وفضای کشوررا مافیافراگرفته است ، درهرجا وهرمنطقه اگرصدای بلند شود درهمانجا خفه ساخته میشود.
به نظرمن این حالت ووضعیت ممکن ده ها سال طول بکشد تایک فرد واقعاً ملی ومردمی ازمیان مردم سربلند نماید به امید همان روز.

>>>   ارگ نشینان بنام های مختلف اشخاص و افراد را منحیث اشخاص رسانه ی برای خودش انتخاب کرده و ماهوار از پول کود ۹۱ و دیگر پول های کمکی برای انها معاش و مصارف پرداخت میکند وانها وظیفه دارند تا رهبران اقوام فارسی زبان را بزیر نام دوستان به نفع ارگ نشینان تخریب و شخصیت کشی کنند و نفاق افگنی در بین انها یکی از خواستهای انها است که منجمله همین اقای گل امیری از انجمله اشخاص معاش بگیر ارگ است که تمام نظریات و نوشته های انرا اگر بدقت نظر اندازی گردد جیر بودن ان به ارگ نشینان و تخریب رهبران فارسی زبانان بزیر نام دوستان و نفاق افگنی در بین مردم فارسی زبانان کاملا بوضوح مشهود است حال مردم فارسی زبانان دوستان و دشمنان خود را بخوبی میشناسند ولو بههر نام و نشانی که باشند انها ازینکار خاینانه شان نمیتوانند که مردم ما بجان هم اندازند

>>>   آقای محترم امیری : تحلیل شما درست وبه جا اما راه رسین به صلح و ختم جنگ کار آسان نیست آنهم با موجودیت ویا رهبران که شما در فوق یاد آورشدید چون اشخاص فوق سرمایه های باد آورده خود را به مرتب از زندگی جوانان این سر زمین دوست دارند و به خاطر حفظ آن همیش مورد استعمال ارگ و عدم هم دیگر پزیری یک دیگر و معرفی یک شخص درست در انتخابات قرار می گیرند متاسفانه چنین است .

>>>   Salam
روزگار پشم و ریش و روزگار د ملا دادالله اندیوالان می رسد . هژده سال جرت و پرت دموکراسی و حقوق بشر و مصرف ملیارد ها یورو ‌و دلار از پول مردم کارگر غرب برای عقب گرد شرم آور کنونی .
کسانی که مرا می شناسند می دانند که هم در محافل خصوصی و هم در دید گاه هایم تاکید می کردم که به امریکای ها و خارجی ها باور نکتید، شعار های دموکراسی و حقوق بشر شان دروغ بیش نیست .

>>>   خطاب به اولی،
بلاخره پکولیزم وپکولست ها مانند تو بی ریشه ها را به همان جائیکه مصروف سگ شوئی و قاب شوئی بودی واپس روانت میکنند۰

>>>   پشتیبانی از دزدان و غارتگران در واقعیت شریک جرم ها بودن است، کدام این اشخاص که شما نام بردید یک عمل انسانی را انجام داده که تو گل میری از آن دفاع میکنی،بس کن شرم است به شما1111

>>>   اشرف کوچی خودش بزرگترین دزد و غارتگر است و حامی زشت ترین دزدان، غارتگران، و جنگ سالارهای چون راکتیار و طالبان جنایتکار است۰ البته تقلب ها، خیانت های انتخابات، و دزدی های رولا غنی و اجمل غنی، و همچنان جنون قومپرستی این خائن را هم فراموش نکنید۰

>>>   عامل اصلی تمام بد بختی های بیشتر از چهار سال گذشته و در بدری مردم در این زمان و ویرانی کشور و پیشتر قتل و کشتار در کشور ما مسول درجه اول ان طالبان ترورست اله دست پاکستان هستند واشرف غنی احمدزی قومگراو دارو دسته خاین ان منحیث همکار با طالبان اند اگر اشرف غنی بعوض استفاده قوای نظامی بخاطر دور کردن رهبران فارسی زبانان از صحنه قدرت دولتی و زندانی کردن قوماندانان مردم فارسی زبان که مانع بیشتر از قتل و قتال طالبان در کشور ما بودند همین استفاده از قوا و سلاح را در مقابل ترورستان طالبان از قوم و زبان ارگ نشینان استفاده میکرد امروز طالبان کاملا از کشور ما نابود می گردیدند و طالبی وجود نمیداشت کسیکه سینه خود را سپر در مقابل طالبان غلامان اجنبی قرار داد و مانع از جنایاتن انها گردیدند اشرف غنی احمدزی فورا دستور گرفتاری و زندانی انها را صادر کرد و مانع کار انها گردیده است حال شما خود قضاوت کنید که غنی احمدزی دشمن کشور و مردم ما نیست که هست و همکار با طالبان نیست که هست پس ما از کی گله کنیم که ارگ همکار با جنایتکاران طالبان است.

>>>   من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هر چه کرد ان اشنا کرد
==== ==== ====
نیش عقرب نه از پی کین است
مقتضای طبیعتش این است
اقای گل امیری پنداشته اند که کرزی وغنی وعبدالله وسایرین از استقلال فکری واراده ای ازاد برخوردار بوده هر انچه میگویند ومیکنند از فکر فرتوت وناچیز خودشان نشاءت مینمایند واینها هریک خود می ایند وخود میروند ویا روی تعصبات لسانی ونژادی ومذهبی عزل ونصب میشوند ایکاش چنین میبوداگر دشمن ملت افغان کرزی وغنی وعبدالله وقانونی وامرالله صالح میبود بسیار اسان بودمیشد انها را با حرکات ملی ومردمی بر سر جای شان نشاند ولی متاسفانه مشکل افغانستان بسیار بسیار بغرنج تر وپیچیده تر ازان است که محللین مزدور ودنباله رو در خورد مردم میدهند وچنین می نمایند که گویا تجاوز واشغالی در کار نیست واجانب تماشابین اند واین شیر ها وگربه ها فریسه وشکار های خودرا میدان میدهند وبا این مقال ها اتش انقلاب واحساسات ملی را خاموش سازند واین کبش های قربانی رادر مسلخ استعمار برای سر بریدن عیار میسازند ازین رو بگذارندتا این زخم خون چکان ملی را اگر التیام نمی بخشند لا اقل این جراحت های ناسور را بزرگ نسازند
بلبلک سنگ شکن


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است