سر افگندگی یک "متفکر ناکام" در برابر یک فرزند کامیاب
قبل از همه این سیاست تبهکارانه بزرگترین ظلم و خیانت به حق مردم با استعداد پشتون می کند که بحیث مردم تنبل، بی استعداد، زورگو و قانون ستیز نزد اقوام غیر پشتون و جهانیان معرفی میشوند 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۵۴    ۱۳۹۷/۱۲/۲ کد خبر: 157523 منبع: پرینت

سنگ بنای امتیاز طلبی در محور پشتونیزم را انگلیس ها زیر نام افغان و افغانستان در بازی بزرگ قرن نزده گذاشتند. از آن روز تا به ظهور اشرف غنی در رکاب امریکا این کشور بد ترین تبعیض، زورگویی و امتیاز طلبی را در زمینه های مشارکت در قدرت سیاسی، سیاست کادری، معارف، تقسیم منابع اقتصادی و مالی، نظامی تجربه کرد و در نتیجه به یک کشور برباد رفته در زیر سلطه قدرت های خارجی و تروریزم بین المللی در آمد.

هیج زمانی در تاریخ این کشور به اندازه حکمروایی اشرف غنی در کشور تبعیض، تعصب و سلطه گرایی یک قوم بر اقوام دیگر اینقدر نهادینه، سیستماتیک و تبهکارانه نبوده است.
هنوز چند ماه از قانون سهمیه بندی تحصیلات در دانشگاه های کشور نگذشته است، که نخستین قربانیان آن کشور را لرزاند.

ناکام ساختن یک فرزند زحمتکش هزاره با نمرات تقریبا سه چند بلند تر از یک دانشجوی پشتون ناکام بر اساس قانون تبهکارانه سهمیه بندی اشرف غنی اوج جنایت و خیانت فاشیزم حاکم در ارگ را نشان می دهد.
امروز متفکر متعصب ارگ با سر افگندگی فرزند زحمت کش و کامیاب هزاره را از زیر ساطور نظام تحصیلی تبهکار خویش بیرون کشید با او عکس یادگاری گرفت.

آیا این دردی را دوا می کند؟ آیا این فرزند زحمت کش هزاره یگانه قربانی این سیستم تبهکارانه است؟ سر نوشت صد ها تن دیگر از فرزندان غیر پشتون مثل تاجیک، ازبیک، هزاره، ترکمن، نورستانی، پشه یی، ایماق، بلوچ و وغیره چه میشود؟

واقعیت این است که قبل از همه این سیاست تبهکارانه بزرگترین ظلم و خیانت به حق مردم با استعداد پشتون می کند که بحیث مردم تنبل، بی استعداد، زورگو و قانون ستیز نزد اقوام غیر پشتون و جهانیان معرفی میشوند.

این سیاست مردم پشتون را تشویق به تنبلی، طفیلی گری و سر افگندگی در برابر فرزندان زحمتکش غیر پشتون می کند. این در حالی است که بسیاری فرزندان جامعه پشتون در سیستم های عادلانه تحصیلی کشور های همسایه و بویژه غربی دارای استعداد خوبی هستند.

در پاکستان پشتونها که یک اقلیت کوچک در برابر پنجابی ها هستند هر گز مورد سهمیه بندی نظیر حکومت غنی قرار نگرفته از نظام تحصیلی این کشور استفاده اعظمی میکنند.
عمران خان، پشتون تبار بحیث نخست وزیر یک کشور ۲۰۰ میلیونی یک مثال زنده است. اما در افغانستان در تحت حکومت پشتونیزم استعداد کش، فرزندان پشتون تحت نام امتیاز طلبی در باتلاق جهالت تشویق میشوند. این در حالی است که اشرف غنی بجای اتکا به استعداد های سر شار تمام مردم این کشور پای سربازان خارجی را می بوسد که برای مدتی دیگر هم در افغانستان بمانند تا از قدرت نظامی و مالی آنها ماشین فاشیستی خود را بچرخاند.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امیرزاده
تبعیض
نظرات بینندگان:

>>>   غنی انسان شرارت انداز وحشت وجنایت و متعصب اهل کار نیست به امین خاطر است که مملکت ما را درآتش سوختاندو میسوزاند.

چون بود اصل گوهری قابل
تربیت را در او اثر باشد
هیچ صیقل نکو نخواهد کرد
آهنی را که بد گهر باشد
خر عیسی گرش به مکه برند
چون بیاید هنوز خر باشد
حقیت زندگی مردم کشور عیزم و اوضاع اقتصاد وسیاسی کشور به مراتب بدترو قابل تشویش است .غنی مانند ...است که بر شاخچه درخت نشته و مصروف بریدن کند ه است و تاکنون درک نکرده که ختم این کار خود ش هم نبود می کند دارد.
غنی مغز متفکر شرارت هم جامعه را بطرف نابودی سوق و می دهد چرا گفته اند که کار به اهل کار سپرده شود این غنی روانی اهل کار نیست به امین خاطر هداف لر و بر 28000 ایده پوچ غنی شرات انداز در منطقه سرباز جوان وطن توسط ترویستان تربیت یافته پاکستان در طی چهار سال حکومت بی برکت این شخص روانی جنایت کار و متعصب و قدر طلب کشت شده اند. غنی چگونه خود را از محاصره مردم غیور ما به دلیل بی عاطفه گی در قبال هزاران قتل عام سربازان شجاع و مردم بی دفاع توسط تروریستان از زندان رها ساخته خود نجات می دهد؟
مغز متفکر شرارت انداز بایده ای اقدار تک قومی که با مردم ما یک روز با زبان صادقانه و انسانی ادبی حرف نزده است و هر واژه که از دهان اش بیرون می شود جز از گذافه گویی چرندیات، هزیان و توهین به مردم شریف ما نیست.
غنی شوونیست تک قوم گرا خود کامه چهل سال که بیرون از وطن بوده نه به مذهب مردم باور دارد و نه به فرهنگ و عادات مردم آشنایی دارد چگونه مردم غیور با دیانت ما بر او احترام بگذارند؟
غنی عوام فریب دروغگو که غیر از جیغ زدن و رفتار روانی و گزافه گویی آن هیچ جذابیت برای مردم قاقل و دانا چیز فهم کشور ندارد؟

غنی شرات انداز دست نشانده جانکری که ارگ را با اطرافیان اش یک باند ما فیایی به آشیانه شیطانی و مدیریت توطیه علیه اقوام به اقوام تبدیل کرده با کدام جرات از مردم شریف با دیانت ما کمک می طلبد؟
غنی تروریستان را برادران جان برابر خود می شمارد و از زندان ها آزاد می سازد به کدام وجدان از مردم کمک می خواهد؟
غنی مصنوعی بی عاطفه که در غم و اندوه مردم عزادار شریک نمی شود و در کنار مردم قرار ندارد با کدام رویی به مردم شریف ما رجوع می کند؟
اشرف غنی انسان از خودراضی قبل از اینکه از روی درماندگی به مردم خطاب کند باید به خود خطاب کند که او کیست« انسان شرارت » ؟
مردم از تو غنی بی عاطفه مدریت سالم , صداقت سیاسی , عدالت, سپردن کار به اهل کار , امنیت , فقرزدایی « فقر يكي از خطرناك ترين پديده هاي اجتماعي است كه مي تواند حيات اقتصادي، سياسي و فرهنگي ملت ها ی شریف ما را تهديد كند » , برنامه ریزی برای مسیر شغلی افراد بر مبنای برآورد های عینی از نیاز های آتی و اسعداد های بلقوه و ارزیابی عملکرد افراد متخصص باتجربه می خواهند و به همین دلایل مردم نا جارشده اندکارت به استخوان رسیده دست به قیام زده اند.

او مردم غیور بادیانت اکثریت این حاکمان قدرت طلب ما نند غنی عبدالله دروغ گو هسستند ، چون معمولا دروغ بعد از مدتی آشکار میشود و انسانها دروغگو بی برنامه در بین مردم رسوا میگردد.
باید گفت نجات اشرف غنی و عبدالله از انزوای چهار دیوار ارگ صرفا با استعفا و معذرت خواستن از مردم افغانستان.

ادامه رهبری این حکومت تنبل و سست ٍ ضعیف بی نظم و بی برنامه در مدیریت امور رفا ه و آسایش شهروندان قضاوت به دست شما هموطنان ! اشرف غنی باید شرایط برای پذیرفتن صدها کادر و ده ها داکتر علوم در هم بخشها سکتوری که دارای طراح های جامع هموطنان ما در خارج وجود ادرد آماده می کرد نه کرده است , خواهشم ایسنت که هموطنان آگاه و قلم بدست

>>>   به جناب نویسنده ماجراجو :
گَنـــه کرد در بلـخ آهنگــــری
به لغمان زدند گـردن مسگــــری
رسمی راکه آن طاوس خوش خط وخال (کرزی) اساس نهاد وبهمان دلیل ظلمی موقتی برجوان ممتاز وارد شد تقصیر غنی چی است ؟؟
وقتی رئیس جمهور ازین حق تلفی ناجایز آگاه شد باوجود صد ها مصروفیت مهم همان روز عدالت را تامین کرد ، ازین بهتر چی باشد ؟؟
ر

>>>   هارون جان تو مانند اژدها چند کله وگردن داری وهر بارطبق ساز از گریبان آستین جدا سر را بیرون میکنی کمی انصاف داشته باش پشتونهای پاکستان که به زبان خود نه مکتب دارد ونه کدام مرجع که زبان شان رشد کند وهزاران پشتون پاکستان توسط پنجابیها کشته و لادرک است بطوری مثال یک پولیس از شهر کراچی بنام روانور حدود ۴۴۴ اشتباه نیست ۴۴۴ نفر راکه اکثریت انها پشتونها است کشته وموصوف تا اکنون آزاد در کراچی میگردد.بنآ هزاره ها آفغانستان که صاحب همه امتیازات شهروندی است با پشتونهای مظلوم پاکستان مقایسه نکن، هارون جان تو ضدیت با پشتونها در لفافه دفاع از آن پنهان مکن.پشتونهای که در مقابل اجنبی ها می جنگد هزاره ها چرا نمی جنگد.اگر هر میلت دیگر مانند پشتونها قربانی میداد قسم به خدا که نه صفحه تلوزیون ،نه وسایل اطلاعات جمعی ونه شبکه های اجتماعی از لاف پتاق اش در امان نمی ماند.این بدبختی پشتونها است که خودشان قربانی میدهد و امتیازات نصیب دیگران مبشود. در پشتو متل است : مندی د لالا وهی مری دی حمدالله(دویدن از لالا نان به حمدالله)

>>>   قانون سهمیه بندی تحصیلی در جای معنا می یابد که یک مرکز آموزشی مشترک بین چند کشور مستقل فعالیت کند و حالا این مرکز سهم خاصی را برای هر یک از کشورهای مستقل منظور نماید.قانون سهمیه بندی تحصیلی در افغانستان نیز درست است چرا که این کشور نیز به چند کشور پختان نشین « جنوب و جنوب شرقی کشور» هزاره جات « مناطق مرکزی کشور» ترکستان « صفحات شمال کشور» تازیک نشین « شمال شرق کشور » تقسیم می شود . بنابراین افغانستان هم چند کشور است و نه یک کشور . وضع قانون سهمیه بندی درجای غلط، حهالت و ظلم و بی غدالتی است که در میان شهر وندان یک کشور چنین قانونی وضع و جعل گردد. شاید مفهوم این مطلب برای هموطنان روشن باشد . یک تذکر ! اشرف غنی احمق زی !!! کاری نکن که هموطنان غیر پشتون نسل پختون را در سطح عالم محو و نابود سازند ،بدان که قرون پختون والی گذشته است و ما در عصر دانش و علم زندگی میکنیم ، بیش از این خریت به کار نبر که تحمل ناپذیر است ، هرچند که قانون نویس دیوانۀ را پیداکرده و امضای او را در زیر قانون عصر یخبندان میزنی. عاصم تاجیک .

>>>   افغانستان، با این گونه تصامیم نیازی به دشمن ندارد!
شما با سهمیه بندی نژادی تحصیل، به اینده افغانستان و به پیشرفت این کشور صدمه میزنید...در اینده یک‌ دسته جنرالان بیسواد،نالایق وبیشعور ،یک مشت سیاستمدار بیشعور، یک گروه داکتر نالایق، یک درجن انجینیر‌ بی عقل، یک گروه معلم نفهم را به جامعه تحویل میدهید...چرا، چون شاگرد های لایق اجازه درس خواندن‌ نداشتند و این ها از طریق سهمیه بندی نژادی وارد مراکز تحصیلی شده و کشور را یک گروه سهمیه بندی شده نالایق اداره خواهد کرد و افغانستان برای همیشه وابسته و عقب‌مانده باقی خواهد ماند...این جفا به افغانستان است که استعداد هایش را خفه ساخت و فرصت رشد را به آن نداد...افغانستان، با این گونه تصامیم نیازی به دشمن ندارد.
سیدثمرالدین"سنگر

>>>   سهمیه بندی کانکور یک اقدام مستبدانه ایست که بدون شک اسعتداد چوانان را خفه نموده به عوض جوانان تنبل وبازیگوش به امید اینکه شامل سهمیه بندی خواهند شد به دروس توجه نخواهند کرد اینجاست که سویه تحصیلی به شدت پایین آمده واشخاص زورگو ونادان شال دانشگاه ها خواهند شد وعاقبتش ضریب صفر خواهد بود
س

>>>   هارون! (معرفی کتاب سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران) را بخوان!

>>>   آقای هارون امیرزاده اقوام افغانستان مانند برادران یکدیگر اند هزاره پشتون وتاجک و ازبک از دیگر هیچ برتری ندارد ،در اسلام عزیز تنها برتری به اساس تقوا و. ایمانداری است ،چیزی که خودت نداری و همیشه کوشش میکنی که یک قوم. را به قوم دیگر تحریک کنی ،اگر کویم از خداوند بترس شاید خودت ایمان خوب به الله پاک نداشته باشی و اما از وجدان ات خجالت بکش که هر روز نوشته های مغرضانه را مینویسی افغانستان بسیار زیاد زده وزخمی است کوشش نکن با این عوامفریبی هایت مردم را گمراه کنی خداوند لایزال تو را و امثال تو. را هدایت کند
عبدالله ریحان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است