خیانت غنی احمدزی به نسل معارف کشور (عکس)
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۵۲    ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ کد خبر: 157479 منبع: پرینت

غنی احمد دومین مغز نامتفکر جهان تا کنون خیانت های بزرگ ملی را به نام خود ثبت نموده است.
یکی از خیانت های او که کمر معارف افغانستان را شکستانده و راه را به سمت جاهلیت گشوده است، عبارت از سیستم سهمیه بندی امتحانات کانکور است.

شما عملا ببنید که در این سیستم تبعیض آمیز ضدملی، ضدعلم و ضد دانش غنی احمدزی یک دانشجوی که ۳۱۲ نمره را از آن خود نموده است، ناکام مانده و یک دانشجوی تنبل، نالایق و بیکاره که ۱۴۵نمره گرفته است کامیاب شده است.
این پالیسی بدون شک ضربه مهلکی است که برسیستم معارف و بر روح و روان دانشجویان کشور اثرات بزرگ بجا میگذارد.

فعلا اشرف غنی احمدزی در دو جبهه بزرگ علیه جوانان افغانستان در جنگ است. طی دوران حکروایی این جاسوس دست نشانده و مجری برنامه های تروریستی امریکا بیش از ۹۰ هزار جوان وطن در جبهه جنگ به قتل رسانیده شده و در سیستم اصلاحی غنی در امور کانکور حال ده ها هزار دانشجو شانس شمولیت در دانشگاه ها را ازدست داده از پروسه معارف جدا شده و به افراد عاطل و باطل تبدیل میگردند.

در همین تصویر آقای عصمت دانشجوی که ۳۱۲ نمره را از آن خود نموده است، ناکام مانده و جوان دیگر بنام عیسی خان با اخذ ۱۴۵ نمره کامیاب شده است.
این است نمونه روشن خیانت تاریخی غنی احمدزی این ولسمشر مرادخانی کابل!

توریالی خاوری


عصمت دانشجوی کانکور

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کانکور
غنی
نظرات بینندگان:

>>>   اگر سهمیه نباشد جوانان پشتون کجا بروند وچی کنند، وقتی رقابتی باشد بجز جوانان هزاره کی میتواند نمره عالی اخذ کند ؟

>>>   غنی واری انسان در جها ن پیدا نخو اهد شد او یک یهودی کامل است

>>>   سلام.همه این کارها از دست خود شما است.قوم پشتون را شما نشان دادید.برادران هزاره تاجک ازبک ما...مرده کلکانی را کشیدید.اوردید.در کابل گور کردید.یک دزد را بخاطر تاجک است
.هر تپه کابل کی این جهادی ها کردار شد.بنام گور کردند.پول برق را ندادند.تمام روز مظاهر کردید.بخاطر گب ناحق ناجی بهزاد یک دو وکیل مردم را کشتید.همین کلان های شما به تحریک بیگانگان ازبک قدرت گرفت بیسواد تا جنرال رسیدید.به نجیب خیانت کرد. پنجشیرها در پانزده سال بنام مسعود قهرمان دزدی را حیرتان سالنگ کشتار.همه حکومت ریس جمهور کرزی اما همه چیز در دست شأن بود.فقد در وقت داخل کابل شدند.خانه های مردم را چور تمام اموال دولتی غارت شد.در وقت کرزی صاحب میلیون ها دالر آخر تا مسکو بخاطر منافع شخصی...قوم پشتون دیدید.کی این ها هر کدام دعوا قهرمانی دارد.خلنه میراثی پدر شأن است.همین ستاره افغان را ستاره هزاره نام بگذارد.یک هزاره باشد.هیچ یاد هم نداشته باشد.خر سال اول می شود.کلمه فاشسیت را شما بیان کردید.بوجود آوردید.در هر جای فقد از قوم خود دفاع کردید.باز همین پشتون ها در قدرت خو همه را سهم میدهد.بخدا هزاره پادشاه شود.سک را مال می کنند.چیزی کی کاشتی درو کن...تهداب این ها را شما بنا گردید.تین مزاری شفیفع دیوانه کی است.دزپ جنایت کار محقق مسعود ربانی گلبدین دوستم خلیلی این سیما سحر بزن حقوق بشر خانه شخصی اش است.تمام خانه امن از دختر هزار پر است.چی کرده.نام کدام جنایت کار را نشر کرد..نی بخاطر چوکی قدرت.برادرها من خودم تاجک هستم.به گناه خود عتراف کنیم....

>>>   وزیر قسم خورده و نماینده مسئول هزاره چقدر مسئولیت دارد در این حصه؟
و شاید چنین مقرره های زیادی را خوش خدمتی کرده باشد تا بخاطر چوکی چنر روزه بی صلاحیت، خیانت ملی را نهادینه کرده باشد.
نجیب الله غزنیوال

>>>   سهمیه بندی کانکور یک خیانت تاریخی ویک عمل تبعیض آمیز ضدملی وضد حقوق انسانی ضد قانون اساسی است.

>>>   بلی اکر اینها آدم میبود شش ولایت را مفت از دست
نمیداند خوشحال هم است که در افغانستان اوغان
پادشاه است خاگ بر سری آن شاهی از چهار طرف
این خاگ را از دست داید
در افغانستان میگوید هو زی خو پشتون یم
در کشورهای خارج از اوغان بودنش ننگ میکند
در چند جاها در چشمی خود دیدیم
این قوم بنی اسرائیل چه کارها کردند
وسلام هم وطن

>>>   بروید به همان کسب پدری خود جوالی گری کسب تان است اگر ارتقاع نماید با کسی را نمیشناسید چرا که غریب که پول دار شود باز کسی را نمیشناسد شما قوم همان قسم استین جوالی ها

>>>   جناب ریس جمهور صاحب بیکار نمانده تمام روز پشت اسکرین نشسته و یک یک نتایج را چک کند بسیار دید کوتاه در قبال ریس جمهور تان دارید هم میتواند از کم عقلی تان باشد یا هم میتوان از جاسوس بودن تان باشد کمی منظقی فکر کنید اگر این شخص به انتخاب خود اشتباه کرده باشد چون نتایج را انسان ماشین چک میکند دیگر اینکه اگر همین کار بالای قوم پشتون یا ازبیک یا نورستانی میشد باز هم شما چنین میگفتید خداوندج منافقین و جاسوسین را از میان ملت افغانستان بردارد
هموطن

>>>   خاوری بچیم تا حال خودت به این گپ ها نمیفهمی عقلت کار نمیکند شاید کله خام باشی برو یگان جای جوالی گری خودرا بکو ترا به سیاست وسیاست بازی ها چی
سردارولی از نیمروز

>>>   ما با سایه هایمان در جنگیم?!? يا از ماست که بر ماست
ملک‌الشعرای بهار » مستزادها
اسلام گر امروز چنين زار و ضعيف است زين قوم شريف است
نه جرم ز عيسی نه تعدی ز کليساست از ماست که بر ماست
يک زبانشناس پارسى زبان الفاى عربى را را براى شان دوهزار ششتصد سال پيش پيريزى و نوشت و بزرگوار زبان شناس ديگر با نام نحوى شناس ديگر با نام "نحوى" (گرامر نويس) در قرن هشتم ميلادى اولين کتاب گرامر عربى را نوشت: سيبويه (148 هـ - 180 هـ / 765 - 796م) عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، يُكنى أبو بشر، الملقب سيبويه نحوى: إمام النحاة، وأول من بسّط علم النحو. أخذ النحو والأدب عن الخليل بن أحمد الفراهيدي ويونس بن حبيب وأبي الخطاب الأخفش وعيسى بن عمر، وورد بغداد، وناظر بها الكسائي، وتعصبوا عليه، وجعلوا للعرب جعلا حتى وافقوه على خلافه. من آثاره: كتاب سيبويه في النحو. (إمام النحاة = كتاب سيبويه في النحو. نحو = النحاة کتاب گرامر يا صرف نحو براى در عربى چل انواع واقسام مفرد و دوگان - دوگان +1 =جمع جمع مانند فغ- فغان- افغان ; جسم - اجسام ; قلم -اقلام - نوع - انواع - قسم -اقسام: نحو - النحاة : هجو هجا و "هاجى"
طنز پارسى که به در زبان رومى ازخاندان فرانسوى Persiflage Parsiflage گفته مى شود و بنيانگذاران طنز پارسى و "قانون" (نوت موسيقى مقامى هفتگاهم) فاريابى و يا فارابى فرارودان هم چيزدان موسيقى دان و اختراع کننده "قانون" (يا صنتور = Cither) و آلات موسيقى "شاه رود" "رود بزرگ "شاهرود = قانون= صد تاره ( قانون و نه مثل من هاجى ارمان بدون لقب شيرژيان ولى خرفام) و على سينا("سينا"در اسطوره هندوايران وتوران نام درختى بود در ميان درياهان بيکران و نه رود مانند هرى رود فرارود
و پنج رود که بزبان هندى پارسى و پشتو گفتندى و:
نه به درى خال خالى
که ميان اش خالي از پارسى
و کسى نشناسد درى را بدون پارسى
دريزبان ناتوان است تعريف کند دروازهى
بدون بکار برد مقامات منعوى پارسى پهلوى
پارسى از قرن هشتم قبل از ميلاد تابه اکنون نگهداشته و زبان پشتو کل اش اوستايى منظورم اوستايى پارسى ميانه پهلوى و در زبان فارسى نو لغت پهلوى به ده هزاراست
بیور = 9999 معنى مى دهد در ژند اوستا سرودهاى آريانا
.فردوسى بزرگ گفت:
کجا بیور اسپش همی خواندند
چنین نام بر پهلوی راندند
کجا بیور از پهلوانی شمار
بود بر زبان دری ده‌هزار
ز اسپان تازی به زرین ستام
ورا بود بیور که بردند نام

غزل شمارهٔ ۴۸۶حافظ » غزلیات
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی
می‌خواند دوش درس مقامات معنوی

بزرگوار سخنور و پدر ژورناليسم هندوکش
دولت مستقليه عليه افغانيه همان باريکه پختونخواه را الفيستون (ال تازى دارد و نه "مک" انگليسى) که پهن کرد باريکه را با "ويښ" (تقسيم) هندو ايران و توران.
ولى عندليب پشتو پر است با بيورد گان ميان پارسى
چون اوستا تدوین شد در سه فصل بندهشن (بُنْدَهِشْن) نهایی
1- آفرینش آغازین 2- آفریدگان 3 نسب‌نامهٔ کیانیان آن ژند پهلوی
همه پارسيان و پشتون و بلوچ و کورد و توران و هزار کوچ و لمغان باگبان و بگرام و هندکى و شيواکى بگرامى و از باگ باغ رام وهندو و کوه هندو وخم وچين و آسه ما و بگلان و پگ- مان پنج کتاب و نقش و نگار هندوان هزارداستان و کليله و دمنه و سند باد شهرزاد وشهريار و نتوانستند سهندخت مادر بزرگ رستم و آن دختر اش رودابه پيش تازى برند.
سهندوخت ( دختر هند) شاه بانوبرتخت کوه شيردرواز
بانوى بزرگ محراب - شاه هندو کابل ستان
ديگران همه با آل و بال کلان کردندى زبان عربى
امروزتاخت و تاز ميزنه دست تازى
خود رايکى کرده با امريکاى
ميزند به فرق سر ايران امامى
چل ده شد که بند کرده چل گاو اروپايى شير خود را به سر هر ايرانى
تا بزند اسرائيل ملايکه امريکاى
به جام جم پرتاب کند بمب مادرکلانى
به رب کعبه قسم مى خورم
که مردم کشور ايران خراب و ويران اند
ولى خانه ها و کاشانه هاى شان آباد اند
و در همين هنگام شيران هندوکشى
که دهانهاى شان بند در پستانهاى گاوهاى غربى
و گاوهاى شيرى هندوى و دهلوى
قوم هندوکش شريف است و حنفى
و مى چوشد شير توليد گاوان خارجى
به رب کعبه قسم مى خورم
که اهل هندوکش خوب و آباد بادا بادا مبارک بادا
ولى خانه ها و کاشانه هاى شان عجب خراب و ويران اند.

زبان عربی دارای 500 کلمه برای شیر، 200 ریش، 70 برای سنگ و 50 برای شمشیر است.

28 اطلاق براى شير "اسد" "لایت", "حنف" در ورد زبان عربی است

آریانا دارای سه رشته کوه البرز زاگرس و کوه هندوو + آریا ورتا هندوستان نیز رشته‌کوه هیمالیاو تمام زبان های ایران، هند و تورانی يکجا تقريبا 15 شايد نشود: "هر" و "ال" (اوستا نوشته در زبان پهلوى)
کَش " و "کوه" "کوپ" (فارسى باستان) و "کوف" و کوه گار و گر پارسى ميانه "قاف" و "کاش" و "گر" و "غر" و کُش (ريگويدا)
الپ کله سر قله کوهان (کوهان شتر)
کاش+ غر - کاشمير پامير

سعودی کشور کوه چند متر است? هفتاد تا براى سنگ!
هاجى ارمان شير بودن خود را ليلام کرد و صاحب قران شد . اکنون خر شد
مسکین هاجى ارمان اگر چه بی تمیز است
چون بار همی برد عزیز است
گاوان و خران بار بردار
بهتر ز آدمیان مردم آزار
قرار گزارش بزرگان ما در سالهاى که زبان فارسى حذف شد و درى جاگزين اش شديک خر درى اسپ شده بود و يک زن سياه سر کوهى خر شده بود و خران و گاوان کابل از يک سوى کابل بسوى غرب وشمال وشرق در دوش بودند مردم اروپا هم مى دويدند با وجود که نماد اسطوره اى اروپا بانوى گندمى است که به گاو تبديل شده است.
از ماست که بر ماست

>>>   من به کسانی که مسئله قومیت را مطرح می کند بروند تاریخ این کشور رامطالعه کند از ابدالیها تا غلزالیها اینها بودند که کشور را صدها سال حتی از همسایه های خود شان عقب نگهداشته است.فرق که هزاره با دیگران دارد این است که هزاره اهل تعامل و دانش و معاشرت است. اما شما چه؟؟؟؟؟.
ص. ایران.

>>>   هم وطن گوساله قرطکی.
هزاره تو هم که در سوریه دستگیر میشود خود را افغان معرفی میکند تا فشار آمد اوغان هستین باز یک‌شکم نان سیر که رسید تان باز هزاره ازبک نچو تاجک میشوید

>>>   بلی اکر فرهنگ میداشتید آدم بودید بچه بازی
نمی کردید خاگ را به جهلستان مفت نمیدادید اکر فرهنگ
داشتید ناموس را به دال خوران به یک کلا شینگوف
فرختید شما قوم دالر و کلدار بنکرید همه را فراموش
در افغانستان اوغان هستید چرا در کشور های
خارج ننگ میکنید اکر اصل هستید چرا عینگ را
در فرق سرت می کنید که ما شناخت نشویم
ننگ بر آن غیرت نفرین بر رفتاری تان
ضرب المثل است سگ در سایه شتر راه میرود
در کشور های خاج در جلد مردم
در خارج از ما سوال شود از کجائ افغانی
در کشوری ویران سوال شود میگوئم هزاره
از شما قوم سوال شود میگوئید نه آپغان نیم
غیر از بچه بازی وآدم کشتن چه کردید این ننگ
برای تان کار کری خوب یا نوکری به وهابی
در افغانستان توهین به مردم هزاره میکنید
بیا بنکر درکشورها چه چاپولوسی میکنید
اکر ایرانی دیدید ایرانی هستید اکر عرب وهابی
دیدید وهابی هستید اکر دال خور دیدید دال خوار
خوب تعقیق کنید را ست یا دورغ اکر آدم می بودید
ما نند آدم رفتار میکردید
وسلام هم وطن


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است