غنی: طالبان به کابل بیایند امنیت شان تامین است
 
تاریخ انتشار:   ۲۳:۳۷    ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ کد خبر: 157351 منبع: پرینت

در صورتی که گروه طالبان برای مذاکرات صلح به کابل بیایند، برای‌شان دفتر داده و امنیت‌شان را نیز تأمین خواهم کرد.
این سخنان را اشرف غنی در نشستی با بزرگان اقوام شینوار و مومند ننگرهار در ولسوالی غنی‌خیل این ولایت در حالی مطرح کرده است که بزرگان این اقوام در این نشست از رییس‌جمهور خواسته‌اند تا برای مذاکرات صلح به طالبان در کابل دفتر بدهد.

او گفته است: «طالبان برای مذاکرات صلح به کابل بیاید، برای‌شان هم دفتر می‌دهیم و هم امنیت‌شان را تأمین می‌کنیم. مانند آتش‌بس روز عید سعید فطر ما هر چیز را درست مدیریت می‌کنیم.»
غنی در این نشست مردمی همچنان گفته است که شماری از همسایه‌ها، افغانستان را بدون اشرف غنی می‌خواهند زیرا آن‌ها از اشرف غنی نه، بلکه از مغز و تدبیر اشرف غنی هراس دارند.

غنی در بخشی از سخنانش افزوده است که مردم با عزت افغانستان صلح با عزت می‌خواهند، زیرا تمام خوبی‌ها در صلح با عزت نهفته است.
او علاوه کرده است: «ما ملت واحد هستیم و این وطن بر اساس کدام قرارداد خارجی درست نشده، این وطن را اجداد ما با خون و فداکاری‌های‌شان پرورش داده و حفظ کرده‌اند.»

اشرف غنی در جریان این سخنرانی‌اش همچنان شکست گروه داعش را اعلام کرده و برای مردم افغانستان تبریکی گفته است. به گفته‌ی او روزهای سیاهی را که مردم فکر نمی‌کردند از آن رهایی یابند، امروز به برکت قربانی‌های نیروهای امنیتی و مردم ننگرهار از آن رهایی یافته‌اند.

غنی گفته است که افغانستان در عمل ثابت کرده که چهارراه قلب آسیا است. به گفته‌ی او «در گذشته که راه تورخم را مسدود می‌کرد، کابل به لرزه در می‌آمد، اما حال اگر ما تورخم را مسدود کنیم اسلام‌آباد به لرزه در می‌آید، مگر ما این کار را ب‌خاطری نمی‌کنیم که ما مردم فصل نه، مردم وصل هستیم».

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
غنی
طالبان
نظرات بینندگان:

>>>   ....زی خودش طالب است

>>>   بيا از اين نوده پيوند كن ، طالب تو و حكومت تو را قبول ندارد ، و تسليمي بدون قيد و شرط ارگ را ميخواهند و تو در فكر آيس كريم و حمام گرم شان هستي ، برو كدام جاي فرار كن ، و الله اكر كس خلاصت كرده بتواند.

>>>   صلح یک کلمه نهایت مقدس است که درتمامی جوامع بشری نهایت دوست داشتنی ومورد احترام خاص وعام‌است.افغانستان که بیشتر ازچهل سال جنگ خانمانسوز وویران گر توام با کشته ومعلول شدن صدها هزار نفر وآواره شدن ملیون ها نفردرکشورهای همسایه ودور گردیده اند صلح وآشتی ملی خیلی ضروری ولازمی میباشد.درقرآن کربم خدای بزرگ نیز صلح را یک عمل خیر ونیکو ذکر فرموده (الصلح الخیر).اما متاسفانه ازطرح صلح درافعانستان حکومت مقتدر به نفع قدرت شان استفاده مینماید طوریکه درسال های اواخر حکومت حزب دموکراتیک خلق که ناچارگردید طرح صلح وآشتی ملی را برای اهداف وپیشبرد حزب دیموکراتیک خلق مورد استفاده قرار دهد وحتی درصلح و آشتی ملی مشروط براینکه رهبری دولت آشتی ملی به دست حزب دموکراتیک خلق باشد تاکید میکردند.درحالیکه ۸۰ فیصد خاک افعانستان بدست مجاهدین دلیر وجان برکف افغانستان بودند و درینصورت صلح وآشتی ملی موردپذیریش گروه های مجاهدین قرار نگرفتند.درزمان حکومت مجاهدین نیز درعین جنگ وخونریزی گاه گاهی صدای صلح وآشتی ملی ازطریق رادیو ورسانه هاوبعضی مصاحبه ها شنیده میشدند امانظر به خودخواهی بعضی حلقات ماجراجو وگروپ های خاص که در حکومت کابل شامل بودند، صلح وآشتی ملی درافغانستان عملی نگردید ومتاسفانه شهر کابل به ویرانه مبدل گردید.دردوره حکومت امارت اسلامی ،طالبان با اتکاء به نیروی اجنبی به رهبری بعضی اعراب فاسد وجاهل، نه تنها کلمه مقدس صلح به فراموشی سپرده شد بلکه با نهایت تعصب، طالبان به کشتار خود درمناطق مختلف افغانستان ادامه دادند طالبان نه تنها با گروه های مجاهدین اتحاد شمال باشدت جنگیدند بلکه درقلمرو حکومت خود هزارها مسافرین را درمسیر عبور ومرور عم ازذکور،اناث واطفال به قتل رسانیدند ودوسال متواتر مواد غذائی را بالای مردم مومن وزحمت کش مناطق مرکزی افعانستان مسدود کرده بودند که ملت شریف افعانستان شاهد این ادعا است.طالبان به انواع تعصب وتهدید باتمامی ملیت ها واقوام محروم افغانستان اعمال غیر انسانی را بجا آوردند وبعضی رهبران وطن دوست ومشهور مجاهدین را نیزبه شهادت رسانیدند مانند قومندان عبدالحق شهید ، شهیدعبدالعلی مزاری و قومندان مشهور شهید احمد شاه مسعود را با دسیسه های خطرناک سنجیده شده ومشوره مستقیم اعراب متعصب وجاهل شهید کردند.حالاکه حکومت وسیع البنیاد باهمکاری جامعه جهانی درافغانستان شکل گرفته است وزمینه زندگی درفضای دیموکراسی و آزادی بیان میسر گردیده است وهمزمان با‌پیشرفت تعلیم وتربیت،رشد،ترقی وانکشاف افغانستان طرح صلح و آشتی ملی توسط حکومت منتخب افغانستان و ممالک صلح دوست جهان ومنطقه زمینه سازی شده است حتی دولت کابل باحسن نیت زیاد از گروپ های مسلح خواسته که میتوانید دفتر خودرا رسمادرکابل باز نمایند.صلح وآشتی ملی درشرایط کنونی برای خاتمه جنگ ورشد وترقی افغانستان ویران شده نهایت ضروری ولازمی میباشد.اگر جنگ ده ها سال دیگر هم درافغانستان ادامه یابد بالاخره پایان هرجنگ صلح است جنگ های بزرگ جهانی ومنطقوی پایانش به صلح وآشتی خاتمه یافته اند.متاسفانه یکعده متعصبین خودخواه وجنگ طلب به صدای صلح وآشتی ملی تاحال صادقانه لبیک نگفته اندوبه بهانه های مختلف وافکار ارتجاعی شان به تجاوز وآدم کشی بالای مردم بی دفاع ومومن افغانستان ادامه میدهند.این تنگ نظران خاین راه های مواصلاتی بعضی مناطق را به روی ملت مومن وزحمت کش افعانستان بسته اند ودرین فصل زمستان که اکثریت مردم زحمت کش افعانستان از سردی وبرودت هوا رنج میبرند بازهم به رنج و اندوه آنها با اعمال غیر انسانی شان اضافه مینمایند ومکاتب وشفاخانه هارا نیزبا تهدید مسدود وغیر فعال ساخته اند.این تنگ نظران وفاشیستان بدانند که بالاخره این جنگ روزی پایان مییابد اما این نامردانگی واعمال غیر انسانی گروه های جنگ طلب وظالم برای ابد به عنوان یک تجاوز وظلم فراموش نشدنی ثبت تاریخ افغانستان خواهد شد.درین روزها که الحمدالله پروسه صلح باکومک جامعه جهانی وکشورهای همسایه وکشورهای منطقه درجریان است ومردم مومن ومجاهد افغانستان بی صبرانه برای صلح وآشتی ملی به درگاه خدای بزرگ دست به دعا اند وامید وارندکه صلح وآشتی داییمی درافغانستان ویران شده بعد ازمدت چهل سال جنگ خانمانسوز عملا مورد تطبیق قرارگیرند تا درتمامی نقاط افغانستان زمینه رشد وترقی،تعلیم وتربیت وپیشرفت انشالله آماده گردند.درآخر اینجانب ازمردم غیور وصلحدوست افغانستان تفاضا مینمایم نگذارندتا دشمنان صلح وآشتی ملی دربین ملیت های برابر ومومن افغانستان شیطان صفتانه به مکر وحیله های شیطانی شان ادامه دهندوباعث پراگندگی وتفرقه بیشتر بین ملیت های وطن دوست ومترقی افغانستان گردند.به پیش به یاری خدای بزرگ به سوی صلح داییمی و امنیت پایدار ،تفاهم ملی ،رشد،ترقی وهمزیستی مسالمت آمیز بین تمامی اقوام برابر درافغانستان ویران شده، نابودباد گروه های جنگ طلب،خودخواه و ماجراجو ،جاوید ومستدام باد صلح، برابری ،دیموکراسی ومشارکت ملی درافغانستان، ومن الله التوفیق.
انجنیر عبدالرشید ناصری ازآسترالیا

>>>   بازهم زنده باد آیسکریم ! در عوض امنیت طالبان آنها را به آیسکریم خوردن دعوت کند بهتراست . ازین آیسکریم غنی سید کریم خواهد بور شد.

>>>   انجنیر صاحب ناصری معلوم میشود که وقت کافی دراختیار دارند

>>>   نخیر.من وفت کافی دراختیارندارم خصوصا درین وطن که وقت خیلی ارزش دارد.بهرصورت درد دل ودرد وطن که چهل سال است هرروزش ازروزگذشته بدتر شده ومایوسی وبدبختی دامن گیر ملت مومن وجنگزده افغانستان میگردند.
ع.ناصری

>>>   غنی گفته است سر می دهم مگر این دالر های مفت کشور های کفری را از دست نمی ده خاطر جمع باشید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است