دولت موقت در افغانستان
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۳۹    ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ کد خبر: 157168 منبع: پرینت

گروه طالبان معارض دولت افغانستان تقريبا در بيش از نيمي از خاك كشور افغانستان مسلط هستند و هر روز قدرت زدن ضربات مهلك و سنگيني را بر مردم و دولت افغانستان شديد تر ساخته و فشار بيشتري را بر ان ها وارد مي دارند و نيز انها در مذاكرات با دولت حاضر نيستند تا با دولت تحت الحماية امريكا مشاركت و مذاكره داشته باشند.

دولت فعلي هم حاضر نيست از مشروعيت خويش بگذارد و از طرفي هم قدرت حمايت و تامين امنيت مردم و كشور را هم ندارد و نيز حاضر نمي باشند تا پست ها و قدرت دولتي را به طالبان تحويل دهد.
و لي هر كدام از طرفين دلايل خويش را دارند و هيچ يك از اين دو جريان درد مردم افغانستان را دوا نمي كنند.
هر دو جريان سياسي و نظامي تقريبا بيست سال است كه كشور و مردم ان را به اسارت گرفته اند و پست ها و قدرت سياسي را قومي و ايدیولوژيك ساخته اند و با بازي هاي سياسي و اطلاعاتي و وابستگي هاي بيروني اجازه نمي دهند تا حاكميت ملي و وحدت مردمي و ملي شكل پذيرد.

راه حل:
تنها راه حل شكستن اين اسارت و بن بست فعلي كشور ، تشكيل دولت موقت است تا قدرت از دست اين معامله گران قومي كهنه كار بيرون گردد و مردم از اين مشكلات بيست ساله جنگ نجات يابند و بعدا انتخابات براي رياست جمهوري و تشكيل دولت ملي بر گزار گردد و نظام و ضعيت ظالمانه فعلي تغير بايد.

مصباح هراتی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دولت موقت
آمریکا
نظرات بینندگان:

>>>   جناب مصباح هراتی!
اول این که جنگ خانمانسوزی که بیگانه ها برملت ما تحمیل نموده اند بیش از چهل سال میشود شاید شما به تقاضای سنتان بیست سال دیگرش را یاد ندارید وباز دولت موقت را هم همین خارجی ها تر تیب میدهند که به حال ملت وکشور هرگز مفید نخواهد بودتنها مزدور ها وغلامهای حلقه بگوش تبدیل میشوند نه تنها در افغانستان بلکه هرجا انسان است وبنام مسلمان خارجی ها تصمیم قاطع دارند تا انهارا اذیت نمایند ونابود سازند ودارای های مادی ومعنوی انها را چپاول کنند ما هم ازین قاعده ای کلی واستراتیجی جهانی انها مستثنی نیستیم هیچ تشکیل وحکومت درد ملت های جهان سوم را دوا نمیکند مگر این که خارجی ها از قتل وکشتار وخون انسان سیر شوند ویا ملت های خود انها به پا خیزند وبه کمک ملت های بیچاره ومستضعف بیایند چون حکومت ها همه خون اشام وغارت گراند وبالای انسان وهیچ مخلوقی دیگری رحم نمیکنند
بابا خارکش سانچارکی

>>>   به نظر بنده راه حل صلح فقط و فقط دولت مو قت می باشد اگر ع وغ دیگر در غم منافه خود نباشند در غم منافع همه قشر جامعه باشد یک دولت مو قت که منا فع همه مردم در او باشد و همه قشر جا معه به شول طالبان سهم داشته باشند

>>>   هرچه زوتردولت موقت اعلام شودنیروهای خارجی بیرون شود
وانتخابات فراگیرشروع شودتااین مردم ازچهل سال جنگ واوارگی وبدبختی خلاص شون بخیر
انوقت میشویم یک ملت یک صدا

>>>   باگر گفتن دهن انسان شرین نمیشود دولت بودجه کار دارد مردم چندین بار مزه دولت انتقالی را چشیده اند من موافق نیستم راه بهتر ازاین باید سنجیده شود......

>>>   تشکیل دولت موقت شاید امکانپزیر باشد و. اما همینکه دولت موقت تشکیل گردد مانند سالیان پیش در دولت موقت گویی قدرت از آن خودش است وهمه بدبختی های افغانستان را فراموش میکنند وتصاحب قدرت وقدرتطلبی در وجود. شان نشانه میگیرد و همه سیاسیون را هدف نامقدس خود قرار میدهد وجنجالهای زیادی را به وجود. میاورند، وفکر میکنند که صاحب این قدرت و مکنت تنها خودشان است وبس .
عبدالله ریحان

>>>   ما موافق باشیم یا نباشیم در تصمیم گیری مقامات امریکایی مردم افغانستان یا رهبران فعلی حکومت نقشی ندارند.طالب با دادن یک سلسله تضمین های معین برای ارضای خاطر امریکا و تامین منافع انکشور در افغانستان نقش برجسته و حتی هم شاید سرنوشت کشور را به دست بگیرد گذشته از ان طالبان تمام طرح های سیاسی خویشرا بعد از تحلیل و تجزیه از طریق ای اس ای میگیرند و توسط پاکستان مجبور ساخته شده اند تا در برابر موقف امریکا در قبال افغانستان انعطاف نشان دهند تا زمانیکه قدرت را کاملا در افغانستان بدست بگیرند.
طالبان با اعلان عفو عمومی برای تمام اراکین نظامی و غیر نظامی سعی خواهند کرد تا از موضعگیری نظامی مخالفین شان جلوگیری کنند. اینده ای کشور کاملا وخیم و بحرانی به نظر میرسد. امریکا تلاش دارد تا با مصرف کم و عاید و مفاد بیشتر از طریق پاکستان و طالبان رهبری افغانستان را غیر مستقیم داشته باشد و خواهد هم داشت.البته جای تعجب نیست که همه میدانیم در جاییکه منافع امریکا وغرب نهفته باشد به هر نام و عنوانی باشد در امور داخلی یک دولت تا سرحد سقوط ان بنام دفاع از دموکراسی و احقاق حقوق مردم مداخله میکنند و از صرف پول هم دریغ نمیورزند. حدود ده سال و بیش افغانستان در چنگال خونین تنظیم های جهادی و بعدا طالب با تعصب افراطی مذهبی قرار داشت و حرفی از نقض دموکراسی و ازادی حقوق انسانی نبود زن در محضر عام شلاق زده میشد و یا سنگسار اما امریکا و غرب چشمان شان را بسته و بی تفاوت بودند تا انکه حادثه سپتامبر ۲۰۰۱ شد و یا فلسطینی ها بیشتر از شصت سال است در زیر ستم پاشنه های صهیونیزم کوبیده میشوند حرفی از نقض حقوق بشر نه امریکا و نه غرب بوجود میاورد زیرا سیاسیون امریکا و غرب در خدمت سرمایه غول سرما یه اند ... این مردم ما بود که فریب دموکراسی قلابی وعده داده شده ای امریکا را خوردیم و هنوز هم این پروسه ادامه دارد و هم درس از تاریخ گذشته نمیگیریم...
حنظله...

>>>   محترم صاحب باباخارکش سانچارکی//منظور محترم مصباح هراتی دولت سازی در افغانستان هست که باتوجه به دولتهای بوجود امده در این محدوده زمانی نا کارامد وناقص وبی بهره بوده اند.ما در دانشگاه طب درسی رامی خواندیم که پاتولوجی نام داشت.در پاتولوجی بحث میشد که این بیماری چگونه وچرا ایجاد شده وچه اثراتی بر بافت وارگان دارد یعنی اسیب شناسی میکردیم.در عدم موفقیت جریانات وحوادث سیاسی و حکومت داری ومشکلات کشور هم باید اسیب شناسی کنیم وببینیم چرا بعد از چهل سال وبقول محترم مصباح هراتی بیست سال نیز اسیب شناسی باید بکنیم .عمده مشکل در افغانستان وطن ما عدم وجود وحدت ملی است. یعنی ما وحدت ملی نداریم یعنی قومیت گرایی وقوم سالاری مهمترین واصلی ترین مشکل ماست وتا این قوم سالاری وقومیت گرایی وجود داشته باشد محال است به وحدت ملی برسیم درنتیجه همان دشمنانی که محترم سانچارکی که الحق هم درست است همیشه دامنگیر ماست.علمای اسلام ( چه شیعه وچه سنی )تاحدودچشمگیری توانسته اند وحدت دینی مذهبی ایجاد کنند که اجرشان باخداست هرچند ملایان دالر بگیری هستند که نوکری اجانب بخصوص سعودیها رامیکنند وقصدشان تفرقه است.اما وحدت ملی هرگز نتوانسته شکل بگیرد ییکبار شکل گرفت انهم دردوره تهاجم ارتش سرخ شوروی به کشور ما که دران پشتون وتاجیک وهزاره وازبیک همدوش هم به مبارزه برخاستند که خداوند جل جلاله برابرسنت خودش که فرموده الذین جاهدوفینا سبلنا.....کسانی که در راه ما مجاهده کنند ما وعده نصر وپیروزی بدیشان میدهیم ملت ما را پیروز گردانیدبنآء اگر میدیدیم شهید احمدشاه مسعود وشهید عبدالعلی مزاری در یک سنگر بودند وهیچ کس نگفت من پشتونم پس بالاترم .این فکر جاهلیت وعقب مانده ومتحجر است که رییس جمهور حتما باید پشتون باشد این گپ بسیار مسخره است پس شایسته سالاری کجا میرود.مگر ما در قانون اساسی کشور نداریم که قومیتهای مختلفی داریم وهم از نظر قانون برابر است .چراباید رییس جمهور حتما باید پشتون باشد چرا هزاره نباشد چرا ازبیک نباشد چراتاجیک ایماق نورستانی پشه ای بلوچ نباشد.مگر نظام کشور ما اپارتایدی است .همه مردم ما دربرابر قانون اساسی یکی هستند.پس مشکل مهم واساسی کشور قومیت گرایی ونژاد پرستی مفرط بخصوص پشتونیزم است واین خطری بزرگ برای برهم زدن امنیت ملی؛ وحدت ملی و عدم اعمار وانکشاف وفقر وبیکاری کشور است.اول باید این فکر مسخره را از سر بدر کنیم وشایسته سالاری انتخاب کنیم وگرنه همیشه این مشکلات وبدبختیها را داریم//
داکتر عبدالرب اچک زی

>>>   نزد طالبان مهم نیست که ریس جمهور پشتون باشد یا تاجیک یا هزاره . طالبان آدم مسلمان و صادق را می پسندد چون طالبان ایدیولو‌‌ژیکی می سنجد. چه کنیم تنوکرات که در امریکا زنده گی کرده اما خودرابه لحاف تعصب قومیتی پیچانیده و ملت را بر باد کرد. آنقدر تعصب و شگاف قومی که در حکومت غنی دامن زده شده افغانستان د ر تاریخ خود شاهد آن نبوده است اما خوب است که مردم میگویند زمستان سرد می گذرد اما روی سیاهی به ذغال می ماند. روی سیاهی به مخکش ها تا ابد باقی است. اگر مخکش در حکومت طالبان این جرم را مرتکب می شد جزای مخکش نه دو سال حبس تعلیقی نمایشی، بلکه رویش سیاه و به خر سوار و دم خر به دهانش و به شهر گردش داده می شد.

>>>   قانون اساسی کشور حقوقو اتباع شهروندان را بر اساس اعتقادات مذهبی مرز بندی کرده است . حقوقی را که یک مسلمان افغان دارد تا یک هندو فرق میکند باید قانون اساسی دوباره تدوین شود .
بعید به نظر میرسد که وحدتی میان روحانیون افغانستان در زمان جنگ تحمیلی امپریالیزم و غرب و شرکایش به شمول اسراییل بر جمهوری دموکراتیک افغانستان وجود داشت و اگر بوده باز هم همان نقش اساسی را ای اس ای سی ای ای و اسعار پر زور و قدرتمند چون دالر پوند دینار کویتی داشته است.جلو روحانین شیعیان بدست ایران و از سنی ها هم بدست اعراب متعصب است. و نصب حکومت اسلامی در افغانستان در ۱۹۹۱ به معنی پیروزی جهل بر بینش و دانایی و خرد و پیشرفت بوده است که نتایج انرا همه ای ما و مجموع جهان ناظر اند
فخر اهنگر

>>>   تازمانی که مردم افغانستان سرنوشت خودرادردست نگیرن
فقر ناامنی واوارگی وذلت تمام نمیشود
خرافات واعتقادات چهل سال جنگ رابع همراه داشت ونتیجه نداد
بهتراست
یک کشوریایک جهان راالگوقراربدیم ببینیم
چطوری ازفقرناامنی وبدبختی نجات پیداکردن
همه ملت ها طمع فقروجنگ راچشیدن
ولی راه پیشرفت راهم پیداکردن راه خودکفای راهم پیداکردن
اما مردم افغانستان فک میکنن خداونددرسرنوشتشان بدبختی نوشته
ایا خداوندباما دشمنی دارد؟؟؟؟؟؟؟
این تفکرغلط مااست ریشه مشکل ما همین کله خری وبی عقلی ونابرابری ماست
بایدهمدیگرپذیرباشیم
بایدحق رابپذیریم
بایدبه حقوق همه انسانها احترام بگذاریم
بایدفریادبزنیم ما با هیچ کسی دشمنی نداریم
انسان باشیم انسانیت داشته باشیم
بهترازاینکه دین داشته باشیم اما انسانیت نداشته باشیم
جمشیدی هرات


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است