چگونه جمعیت اسلامی شاخه اتمر ملحد شد؟
یگانه گروهی که تا حال به باورهای خود مثل سنگ خارا محکم ایستاده است طالبان اند. به همین خاطر است که طالبان علیرغم تمام وحشت و جنایات شان پیروز می شوند و جهان با طالبان معامله می کنند 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۳۶    ۱۳۹۷/۱۱/۶ کد خبر: 157097 منبع: پرینت

جمعیت اسلامی به باور های اسلامی، جهاد و مقاومت، ادعاهای شکستن" شاخ" کمونیزم، فروپاشی شوروی سابق و فروپاشی دیوار برلین و نقش در پایان جنگ سرد میان شرف و غرب خود را پیشتاز می شمارد و همواره به آن افتخار می کند. اما در انتخابات خیالی ۲۰۱۹ زیر سایه امارت طالبان بخاطر جنون معاونیت طلبی بگونه دراماتیک انشعاب کرد. بخش آن تحت رهبری صلاح الدین ربانی برای بار سوم به ریاست" شیاد مرموز" عبدالله بیعت کرد. ولی شاخه دیگر آن به رهبری یونس قانونی به حنیف اتمر ملحد در بدل جنون معاونیت بیعت کردند.
در این بحث دلایل تغییر باور های جمعیت اسلامی شاخه اتمر به تحلیل گرفته شده است.

به باور یونس قانونی سر دسته ملحدان جمعیتی شاخه اتمر "ریاست به ما نمی رسد" ولی معاونیت را اتمر صاحب هم رایگان به کسی نمی دهد. به نظر قانونی پیش شرط اتمر صاحب تغییر باور و توبه نامه توسط جمعیت اسلامی از باور های اسلامی، جهاد و مقاومت و باور های ضد الحادی است. سر انجام بخاطر جنون معاونیت یک تعداد بزرگان سر شناس و کلان کار های جمعیت اسلامی حاضر شدند تغییر باور بدهند. در نتیجه جمعیتی های هوا خواه اتمر بگونه دراماتیک یک شبه تغییر باور دادند و از تمام افتخارات و ادعاهای خود صرف نظر کردند و از مکتب اخوانیت به مکتب کمونیزم رو آوردند. بدین ترتیب بجای نعره های "تکبیر، تکبیر" شروع به "هورا هورا گفتن کردند".

رهبران ملحد جمعیتی شناخته اتمر در یک دشمنی سخت آیدیولوژیک و سازمانی علیه شاخه عبدالله- ربانی شعار مرگ می دهند و آنها را ارتجاع سیاه می نامند. بر عکس جمعیتی های شاخه ربانی- عبدالله جمعیت های شاخه اتمر را کافر، ملحد و کمونیست خطاب کرده و علیه شان جهاد اعلام کرده اند.
پرسش اساسی اینست آیا کرسی پوشالی و خیالی معاونیت ارزش تغییر باور و عقیده ایکه نیم سده بخاطر آن هزاران انسان را تحت نام جهاد کشتند و کشور را به ویرانه تبدیل کردند، دارد که یک شبه در پای اتمر ملحد قربانی کردند؟

واقعیت این است که بخاطر قدرت نه تنها در گذشته بلکه در زیر چتر دموکراسی کاذب امریکایی گروه های قدرت طلب از تمام باور ها و اصول خویش گذشتند. حتا آدم ها جنسیت خود را جراحی کردند از زن به مرد و از مرد به زن تبدیل کردند.
بگونه مثال شکر یه بارکزی بخاطر سفارت ناروی جنسیت خود را جراحی کرد و در لباس مرد وارد بازی قدرت شد.

بهترین مثال گلبدین است که می گفت" امت رسول الله نباشم تا یک سرباز امریکایی در افغانستان باشد پای به کشور بگذارم". او دموکراسی را حرام می گفت و از هیچ جنایتی دریغ نکرد، ولی امروز در زیر بیرق امریکایی نفرت پراگنی می کند و در انتخابات امریکایی با افتخار اشتراک می کند.
در فرهنگ مبتذل سیاسی افغانستان یک روز یک کمونیست دو آتشه بخاطر قدرت طالب و یا مجاهد می شود و یا یک مجاهد کمونست میشود.

واقعیت این است که یگانه گروهی که تا حال به باور های خود مثل سنگ خارا محکم ایستاده است طالبان اند. به همین خاطر است که طالبان علیرغم تمام وحشت و جنایات شان پیروز میشوند و جهان با طالبان معامله می کنند.
جمعیت امروز بد ترین نمونه ای از یک سازمان از هم گیستخته، بی داعیه و راه گم در بازی قدرت افغانستان است که نه نیروهای داخلی آنرا تحویل می گیرد و نه جامعه جهانی.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جمعیت
اتمر
نظرات بینندگان:

>>>   هارون امیرزاده خودت وامثال خودت همیشه کوشش میکنید مردم افغانستان را وسیاستمداران را به شکلی از اشکال بدنام کنید ،خودت همیشه سخنان ملحدانه میزنی وکوشش میکنی مردم ما را به نوعی از هم جدا نمایی ،خودت هم از جمله اتمری ها هستی و یک انسان نهایت بی ایمان و هراس افگند و کوشش میکنی اقوام نجیب واحزاب سیاسی افغانستان را وسیاستمداران افغانستان را بدنام سازی سخنان نامناسب ناسنجیده تو همیشه بوی تعفن وبدبینی را نشان میدهد ،یکبار به خیر مردم افغانستان چیزی ننوشتی بغیر از شر ،امید انسان نهایت خوب شوی و. این اعمال زشت ومنافقانه ات را کنار بگزاری
عبدالله ریحان

>>>   تو از جمعیت اسلامی گب می زنی.همه این دزد قاچاقبر زیر نام دین اسلام پول پیدا کردند.اتمر ملحد است.این ها کی است.کسانی استند‌ مثل طالب داعش مکتب سوختاندن راه ای مواصلاتی بند کردند.مواد خوراکی را چور می کردند.راکت زدن.کابل ویران کردند.خانه های مردم را چور کردند.ت به امروز.تو خواب هستی.به خیالم امیرزاده صاحب نو بیدار شدی.قانونی به یک لقمه نان گدا بود.از خون مردم صاحب پول شهرت شدند. ربانی مسعود برادرانش گلبدین سیاف کی حال فتوا میدهد.این ها مادر کلان های طالب و داعش استند.تف به همه این ها..دوستم کی بود.شعا تو از خواب حال بیدار شدی

>>>   هارون جان ... مثال مشهور وطنی است :تا زور کاکا است انگور در تاکهاست... تا پول مواد مخدره حمایت بی چون و چرای پاکستان و در عقب پرده امریکا و کشور های متعصب سنی و حتی ایران شیعه باشد و هم بی اتفاقی و عدم اعتبار دولت میان مردم و درگیری های سیاسی میان رهبران دولتی موجود باشد دشمن همچنان قوی باقی میماند ور نه با دست خالی نمیشود که از راه جنگ به موفقیت رسید و اینکه احزاب اسلامی به شمول جمعیت با کوتاه نظری تمام برای خود بعضی از رخداد های منطقوی و بین المللی را دستاورد بزرگ میدانند نمایندگی از سطح پایین درک ایشان از اوضاع تاریخی و سیاسی و سایر فاکت ها میکند شما به مثابه ای فرد با فراست به خوبی اینرا میدانید که تطبیق هر نوع برنامه از برنامه های فرهنگی و اقتصادی در سطح یک دولت تا تطبیق پلانهای تخریبی و تروریستی ضد دولتی در داخل یک کشور یا منطقه همه مستلزم طرحریزی های دقیق توسط سازمانهای خارجی و پمپ کردن ملیونها دالر یا پوند یا کلدار یا دینار در راه تطبیق پلانهای مذکور میباشد . بیاد داشته باشید که هرگاه طالب بر اوضاع کشور کاملا مسلط گردد
با گذشت اندک زمان کاسه ای چینی طالبان نیز به صدا خواهد امد و همان صفت اصلی شانرا چون دولت کنونی بیان خواهد کرد.زیرا قدرت فساد میافریند.یک نکته را خدمت شما عرض میدارم نه تنها شما بلکه بسیاری از مقاله نگاران هموطن ما در مورد این و ان مفاهیم کمونیزم و کمونیست را بکار میبرند.در کشور های پیشرفته ای جهان و در میان خبرنگاران و مضمون نویسان به جای بکار برد مفهوم کمونیزم و یا کمونیست مینویسند چپی ها.چرا؟؟ بخاطر انکه با مطالعه ای یک کتاب و یا عضویت در یک حزب چپی کسی کمونیست نمیشود. مارکسیزم و اموزش ان و هضم ان کار هر انسان بیسرو پا نیست.در مورد هر کس و نا کس نمیتواند مفاهیم مذکور صدق کند
البته حالا بازار توهین و تحقیر و نا سزاگویی علیه مارکسیزم ومفاهیم ان گرم است و هر نامه نگار برای انکه خود را دشمن این اندیشه نشان دهد بیخردانه
در لا بلای نوشته های شان کمونیست و کمونیزم را چسپ میزنند تا کریدت نزد عده ای بگیرند...
فخر اهنگر

>>>   امير زاده بايد بداني كه جمعيت اسلامي شاخه اتمر نشده بلكه أشخاص استفاده جو جمعيتي نما بخاطر پول و قدرت با اتمر خاديست متحد مبارزتي انتخابات شده اند ، كه انشاءالله بزودي شرمنده و روسيا مجبور به فرار ميشوند.

>>>   درین ماجرا تنها جمعیت نیست که خود را باخته بقیه نیز سرنوشت یکسان دارد
.ص. از ایران.

>>>   جناب امیر زاده!
.... حالا شمارا از جان ودل دوست داریم اول این که جمعیت کاملا با اتمر نه رفته بلکه تعداد از اعضای ان که بعض شان از اول مانند اتمر ملحد بودند با او پیوسته هرچه اقای نور وامیر صاحب اسماعیل حسابشان کاملا جدابوده اینها که مجاهد بودند وهستند وخواهند بودبه صف اتمر حال هرچه که هست نه پیوسته اند بلکه اتمرنزد انها امده وخواهان کمک شده است از همین جهت هردو کدام سمت رسمی درین تشکیلات ندارند راستش این است که اقای نور اگر کدام پاینت منفی دارد در انتخابات دوره های قبل بوده که عبدالله را تاید مینموده او <عبد الله >که دشمن خطرناک اسلام ومسلمین است بدتر از غنی واتمر وهر ملحد دیگر میباشد به اندازه ای که عبدالله به جهاد ومجاهد ضربه وارد نموده نجیب وببرک کارمل وهیچ ملحد دیگر نتوانسته است همچنان قانونی واحمد ولی وسایرین اینها همه با عبدالله دریک سلک وسمت وسواند
مولا نا قربان

>>>   Bashir Ansari
سخنی با غلام بچگان دربارهای مجازی:
در سال 2009 میلادی با همۀ توان خویش با تیم "تغییر و امید" و آن هم لوجه الله، ایستادیم تا مافیا سالار مفسد ارگ را از توسن فساد به زیر کشیم. پس از آنکه کسی پیدا نشد تا از آرای مردم دفاع نموده و یا توجیهی منطقی برای عقب نشینی خویش عرضه نماید، دیگر تا امروز شامل هیچ گروه انتخاباتی نبوده ام.
من به این باورم که جناب داکتر عبدالله فرصت های بزرگی را از دست داده اند و حالا وقت آن بود تا فرد دیگری وارد میدان می شد. این حرف به معنی دوستی با کدام گروه انتخاباتی و دشمنی با دیگری نیست. در جنگها وقتی قوماندانی برای اشغال پوسته ای می رود و هر بار تسلیم آن پوسته می شود، دیگر باید فرد دیگری پرچم را در دست گیرد.
از دوستان و خصوصا کسانی که زندگی مادی و حیثیت و شخصیت و سرنوشت شان را با یکی از کاندیداهای محترم بسته اند، خواهشمندم تا رأی و ارداه مردم را محترم شمرده؛ سخنی منطقی به میدان آورده و صحنۀ مبارزات انتخاباتی شان را میدان سگ جنگی نسازند.
از خداوند می خواهیم تا مردم و جامعۀ ما را حفظ نماید!

>>>   آقای هارون زاده
میشود راهی حل این مشکل ،را بمردم توضیح دهید چه باید نمود که این مملکت از این باتلاق جهنمی بیرون بیاید.این مردم بدبخت چه گناهی دارند که 40 سال میشود.زیر پاهای.جنگ سالاران خوردوخمير میشوند حالا شمابگويد که این تنطیم ها و حزب های که40 سال است با نام های عناوین.یکی خودش را جهاد گر و دیگری کمونیست زحمتکش وبه اضافه قبیله گرا ها دراین سرزمین يکه تاز می تازند.بهتر نیست باهم به توافق برسند و یا اینکه به سر و کله وکاپوزش همدیگر بزنند خوب است .دیگر مردم تحمل چنین پست فطرتی های این ها را ندارند‌.این ها باید گذشته های خود را کنار بگذارند که به صلح برسند
( دربدر و آواره مهاجر

>>>   جنابان !
جمعیت کجا انقدر قدرت و عزت داشت که روس را از پادر اورد خیال های بیجا نکنین.
حزب اسلامی کجا حیثیت داشت که حالی داشته باشد.
جنبش و و وحدت کجا ابرو و عزت داشت که حالی داشته باشد ..
اینها همه شان دست نشانده امریکا > انگلیس و اسرایل است .. ناحق گرگر میگین که دهن تان شیرین شود.
مردم شریف افغانستان از اول میدانستند که همه این احزاب سیاسی حلقه به گوش های یهودی ها هستند چی پروا میکند که اگر یک یهودی ریس جمبور تان باشد.. از شما همینقدر ارزوداشتیم که فروختین همه مردم شریف افغان را و بس ..

>>>   ملیونران جهادی بدنام تاریخ شده خودبخود از صحنه برون خواهند شد چون هدف شان جیب شخصی بود مردم خون خودرا متاع مغازه جهاد نما نمیسازند .
اگر حکم اسلام دشمی با کفار جهان باشد کشور ناهم تاابد میدان جنگ جهان خواهد شد چون هرکشور کفری حریفان خودرا به جهادگران ماکافر نشان داده ذریعه اسلامگرای احمق ما دشمن خودرا کشته خودش را پیروز خواهد کرد.
پس اسلامگرای جهان مزدور دیگران شده و این مزدوری ادامه خواهد یافت .
جهاد متعلق مردم افغانستان نیست !


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است