اعتراف به گناه نكرده پنجشير !
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۳۸    ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ کد خبر: 156945 منبع: پرینت

آزادي كه با صدها هزار شهيد، ميليونها كٌشته، آواره، زنداني و شكنجه ده ها هزار جوانان اين مرز بوم بدست آمده بود سه مهندس بنام آقايان فهيم، قانوني و عبدالله آن را در كابل خراب تهدابي را در بٌن آلمان گذاشتند و با بي حرمتي به خون شهيدان با جسد همه آن كٌشته شده ها ساختماني را پايه گذاري كردند كه نتيجه اش گسترش انديشه و حاكميت فاشيستي، قتل هاي بيشتر، ترور و حذف هاي گسترده تر از قبل، حكومت و حشتناك تر، نا امني بيشتر و... است.

هر اتفاقي ناگواري در كشور توسط حكومت قبيله اي فاشيست مي اٌفتد ذهن ها متوجه پايه گذاران اين نظام و اجلاس بٌن ميشود آنگاه ديگر اقوام تاجيك ها را به سهل انگاري و تاجيك ها پنجشير را در عدم توانايي در حفظ دست آوردها متهم مي كنند و گاهي سخنان ناشايست و زننده را بر عليه پنجشير روان مي كنند.!

واقعيت تلخ اين است آن سه نَفَر كه نيروها را در اختيار داشتند گناه نابخشودني مرتكب شدند كه تاوانش را همه مردم اين سرزمين مي دهند.
اينكه فهيم، قانوني و عبدالله عمداً اين خيانت را كرده باشند به آن نمي پردازيم ولي اينكه چرا بيشتر منتقدان پنجشير و پنجشير ستيزي مي كنند گناه آن سه نَفَر را به گردن همه مردم پنجشير مي اندازند اشتباه ديگر نا بخشودني در آنسوي ديگر داستان است.

مي بينيم، ميشنويم، ميدانيم منتقداني را كه ميگويند: پنجشيري ها اين ...كردند.!
جز سكوت و اعتراف به گناه در قبال عملكرد آن سه تن در اجلاس بن چيزي براي گفتن نداريم.!
اما فراموش نكنيد متهم كردن همه مردم و به كار بستن كلمات پنجشير و پنجشيريان نشان از بنای ديگري است كه شما در حمايت از فاشيست ها پايه گذاري مي كنيد تضاده ها، فاصله ها ميان مردم را بيشتر حاكميت قبيله اي را مستبد تر ميكنيد.

هم تبار خوبم!
هرگاه خواستيد با نيت سوء اسم پنجشير را بياوريد؛ به تاريخ پٌر افتخار آن و جوانان مبارز اين ديار بينيديش از قندوز تا نيمروز، از سمنگان تا باميان، از هرات تا جلال آباد، از كابل تا زابل در سنگر دفاع از شما جان داده اند و در قبرستان ها در كنارتان آرميده اند.

پنجشير از دست آنها كه شما مي پنداريد اشتباه كرده اند مانند پرنده اي زخمي خونين پَر و بال شكسته اٌفتاده است شما ديگر نمك رو تن زخمي اش نريزيد پنجشير و پنجشيري ها نكنيد... ما اعتراف به اشتباه پايه گذاران اين نظام در اجلاس بٌن و جرم نكرده خود داريم آن كافي است.!

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پنجشیر
عبدالله
قانونی
نظرات بینندگان:

>>>   گل امیری گل گفتی ، اما خودت اگر تاحال نشناخته ئی منتظر باش سال اینده روز تجلیل شهید می شناسی ،
دریکی از ورارت خانه های دارالامان پهره دار پولیس صبحانه مصروف تلاشی وملاحظه کارت هویت مامورین است درین اثنا یک مامور جوان که اهل پنشیر است می اید کارت هویتش را با عجله ونیمه برای پولیس که او عخمواهل پنشیر است نمایش میدهد قناعت پولیس حاصل نمیشود مامور را صدامیدهد تا دوباره برگردد وکارتش را درست آدم واری نشان دهد ، مامور این را به خود بی احترامی پنداشته دست ویخن میشوند پولیس روی مامور را باچنگا زخم وخراش میکند مامور هم با بکس لگد برای زدن پولیس کوشش را بخرچ میدهد ،
حالا چی میگوئی امیری صاحب اگر ازین دوطرف یکی هزاره یا بدخشی یا هراتی یا کندهاری یا تخاری میبود کار به اینجا می کشید ؟؟؟؟

>>>   عبدالله قندهاری و سران پنچشیر بی احترامی بسیار زیاد به مسعود کردند و دست اوردهای مسعود را به فاشیست فروختند.

>>>   امیری صاحب! شما ازکدام ازادی صحبت میکنید که ماانرادیده نمیتوانیم.
پاکدل

>>>   ګل امیری جان! پنجشیری ها تمام افغانستان راخورد، وقتی ان رسیده که باید کفاره ان بپردازد و منتظر جزای سخت خود باشد

>>>   هیچ کس بیشتر از فرزندان بدخشان وتخار در راه دفاع از وطن در طی این سی سال تلفات ندیده اند اما امتیازات از پنشیری هاست

>>>   اي كاش كه اين اشتباعات گذشته را ديگران تكرار نكنند، و حق را حق گويند، از أشخاص بيسواد و رهبران خود ساخته و دزد طرفداري نكنند، از اين خائنين و تجار خون شهداي خود، لااقل حقوق پنجشيري مجاهد و معلول و يتيم و بيوه جهاد را بخواهند.

>>>   گل امیر شیر فروش همه میداند گاو سیاه است وای شیر اش سفید اگر شما پنجشیری را بی گناه و پاک میدانید از این معلوم می‌شود بسیار .....هستید خیانت های .....مانند آفتاب به همه معلوم است

>>>   با سلام به عزیزان من هم با شما هم فکر و هم عقیده ام که پنجشیر تنها دژ تسخیر ناپذیر کشور افغانستان و جمهوری آریانای ما و تنها امید مردم رنج دیده و ستم برده افغانستان است . اگر همه جای افغانستان را هم دشمن اشغال کندو به نیستان استعمارتبدیل شود باز پنجشیر شعله ای از بارقه امید مردم خواهد بود تا در نیستان دشمن افتد و هر نی استعمار و اشغال را شمع مزار خویش کند.

>>>   برادر عزیز گل امیری
ازین که تعمیم غیر منصفانه به تمام پنجشیری ها سبب رنجش عمیق شما شده قابل درک است. تعمیم مبافغوی بی جای صفات و اعمال منفی یک تعداد قلیل به کتله های بزرگ مردم چیز تازه ای نیست. ملامتی سیاست های غیر عادلانه نظام شاهی و خاندان شاهی، بر تمام پشتون ها انداخته شد. به خاطر یک حزب و تنظیم به اقوام توهین شد. از لحاظ روانی، دشمنی ها و قهر و تنفر همچو یک تعمیم را سبب می شود و شکل شدید آن منجر به قتل عام ها گردیده است. مشکل دیگری که در دشمنی ها به وجود می آید یک جانبه شدن قضاوت و بی حس شدن در مورد حقوق دیگران است. کسانی که همه پنجشیری ها یا هر قوم و کتله مردمی دیگری را محکوم می کنند، اول نمی دانند که تمام افراد هیچ قوم یا نژاد بد یا خوب نیستند و نژاد یا قوم برتر یا هتر در دنیا وجود ندارد. این ها نیکی ها، صفات، افتخارات، قربانی ها، مظلومیت و حقوق مردم پنجشیر را نیز نمی بینند. مشکل محدود به مردم هیچ کشور نیست بلکه معضله بشریست. گروه های مختلف در افغانستان باید بپذیرند که مصاب به تبعیض مخفی هستند و حقوق، مظلومیت ها، و افتخارات دیگران را درک نمی کنند. همه باید کوشش کنند که جنایت کار و قانون شکن را از مردم جدا دانسته؛ جنایت کار خود و دیگران را محکوم کنند و افتخارات و مظلومیت های دیگران را مهم بدانند. متأسفانه که تبعیض مخفی در جوامعی مثل افغانستان در اذهان و قلب های مردمان بسیار نیک و خیرخواه نیز جاداشته و سبب اعمال تبعیض آمیز می شود و علاج این مرض روانی-اجتماعی به سال ها نیاز دارد که به اندازه قابل ملاحظه کم شود.
با احترام
داکتر صدیق ویرا

>>>   مسعود و برهاندین موشکهای اسکات رو با چه قانونی برای ایران و پاکستان تسلیم کردن

>>>   آقای گل امیری خودت سخت اشتباه میکنی با چنین نوشته های ....،مردم افغانستان همه مجاهد بودند هم از تمام اقوام افغانستان که در مقابل روس و دست نشاندگان آن خلق وپرچمی جنگیدند در افغانستان هیچ قومی بر قومی دیگر برتری ندارد مردم پنچشیر در دره ها در مقابل روس جنگیدند مردم لوگر در همواری های لوگر جنگیدند بدخشان مردم کنر مردم مزار مردم جلالاباد و. همه جوانان آذایخواه کابل و دختران کابلی با مزاریره های خود و. مبارزه علمی وشعوری خود دل کمونستان را خون آلود کرد ،اما اینکه یک تعداد بخاطر قدرت بدنام شدند فکر کنم آنها هم میخواستند خدمت به وطن کنند اما فریب خوردند از خودت آرزو دارم اقای محترم گل امیری به نوشته هایت تفرقه قومی لسانی وزبانی را در بین مردم نینداز و. مردم وطن را بگزار که با هم مانند دوبرادر حقیقی زندگی را به شکل عالی به پیش ببرند ....
عبدالله ریحان

>>>   من خود تاجك هستم ولي به واقيعت درمقابل شنيدن نام پنجشير حساسيت دارم.
پنجشيري ها نشان داد كه مردم فاقد تربيه انساني ميباشند .
انها قدرت را نتوانستند هضم كنند ربه آزار و ازيت مردم خصوصا پشتون ها شرافتمند.
انها را اگر به مردم لوگر مقايس كنيم واضحا ديده ميشود كه مردم لوگر در وقت زعامت غني زره از قانون سرپيچي نه كرد واز نام غني هم استفاده نكردند.
براي پنجشيري ها ديگر افغانستان خيلي تنگ شده است وتنگ تر خواهد شد.
انها كاشانية مجبور ان درو كنند.
نوروز

>>>   گل امیری خوب تحلیل قدقیق وهمه جانبه نمودید واقعیت همین است.
عبید.

>>>   اقای گل امیری
شما از شهادت و جانبازی های مردم پنجشیر یاد میکنید یعنی جهاد انها را . بهتر است بگویید جهاد عده ای از پنجشیری ها نه مردم پنجشیر زیرا مردم واقعی پنجشیر در جنایات اخوانی های پنجشیر شریک نیستند من از شما میپرسم کدام جهاد؟؟؟ مسعود در برابر یک دولت سیکیولر بخاطر خوش نگهداشتن پاکستانی ها هزاران مانع را در سر راه دولت وقت و مردم شمالی ایجاد کرده بود . ده ها کاروان موتر های باربری افسوتر را گروه وی سرقت و به اتش کشیده است. صد ها سرباز و افسر که برای تصفیه پنجشیر از وجود ....به پنجشیر حمله برده بودند شهید و در دریای پنجشیر غرق شدند. . باید به خاطر داشته باشید که گروپ مسعود محدود به عده ای محدود ی از پنجشیری ها میشود که به یقین نمایندگی از مجموع مردم پنجشیر نمیکند. من هم پنجشیری استم و از شما سوال میکنم که کی پهلوان مشهور افغانستان احمد جان پنجشیری را به شهادت رساند واضحا احمد شاه مسعود و چرا؟ برای انکه احمد جان را تمام مردم افغانستان میشناختند و مسعود شخص گمنام و بیسروپا بیش نبود. زحمتکشان پنجشیر از هیچ نوع امتیاز از قدرت تا استخراج سنگ زمرد مستفید نه شده اند . هر چه بود بدست شورای نظار و فامیل مسعود بود و است زحمت کشان واقعی پنجشیر نه کنار مسعود و باند شورای نظار و جمعیت اسلامی ربانی بلکه در کنار دولت وقت که از منافع کارگران و دهقانان حقوق زنان دفاع میکرد قرار داشتند . مردم واقعی پنجشیر نه در ضدو بند های سیاسی شورای نظار و نه در چپاول ثروت ملی یعنی ذخایر معدن زمرد شریک استند . مردم پنجشیر هیچ نوع همنوایی با شما گروپ های ملیت ستیز و دلالان سیاسی ندارند. مردم پنجشیر خود را برابر و برادر با تمام ملیت های ساکن کشور محسوب میکنند. من ده ها سند در دست دارم که مسعود برای بقای خویش و یارانش با روسها پروتوکول میکرد ولی سرباز و افسر اردوی افغانستان را به راکت میبست . او و باند شورای نظار مسوول قتل هزاران طفل زن و مرد و مردم غریب شهر کابل که در اثر فیر راکت های کور طرفداران وی بر شهر کابل در سالهای ۱۳۶۰ به شهادت رسیده اند میباشد.
امیری خان؟؟؟
بهتر است که دگر در نوشته های تان نام از جهاد و جهاد بازی نبرید زیرا مردم افغانستان بخاطر جنایات چند دهه ای اخیر تنظیم های افغانی پاکستانی از کلمه ای جهاد نفرت پیدا کرده اند . من ده ها سند مبنی بر خیانت های اخوانی ها از گلبدین تا مسعود ربانی و سیاف وعلی مزاری در دست دارم که
برای نوکر شدن و خدمت کردن برای ایرانی ها پاکستانی ها و عربها و امریکایها چه خوش خدمتی هایی کرده اند. شما از کدام جهاد حرف میزنید؟ اگر شما از روسها نفرت داشتید و بنام اسلام کشور را به خاک یکسان کردید پس چرا نوکری ناتو را میکنید چرا شما از کیسه ای امریکایها تغذیه میشوید؟
چه فرقی بین روس و امریکا است؟؟؟ مگر امریکایها مسلمانند؟؟؟ شما همان افرادی استید که بنام جهاد جیب های تانرا پر کردید مکتب و مسجد و شفاخانه را اتش زدید و حالا هم برای تان راه را با صدور چند فتوا توسط علمای کافر تان که گویا پول امریکا حلال است و زندگی کردن زیر پرچمامریکایها جایز است باز به چور و چپاول و دزدی مصروف شده اید . ایا چنین نیست؟؟؟؟ اگر ذره ای از شرافت و جدان در نزد شما و بقیه سران تنظیم ها که در کشور استند وجود داشته باشد باید خود تان را در دهن توپ ببندید و پارچه پارچه شوید. لطفا دگر نام مردم زحمت کش پنجشیر را با نام جهاد و مسعود و غیره گره نزنید و با اینکار تان توهین به این مردم بیچاره که با سختی روزگار سالهاست دست و پنجه نرم میکنند نکنید.
من به مثابه ای یک تبعه ای افغانستان و منحیث یک پنجشیری به تمام شهروندان عزیز خویش از پشتون تا هزاره و نورستانی و ازبیک و پشه یی و غیره میگویم که مردم واقعی پنجشیر با هیچیک از این ....ها نیوده و نیستند . و در تحلیل های تان با افراد مشخصا سروکار داشته باشید نه با یک قوم . همانطوریکه اشرف غنی و محقق و دگر دلالان سیاسی هیچک شان نماینده ای ملیت شان نبوده ونیستند و نباید قلم بدستان به جای انتقاد و حمله بر شخص ایشان به قوم و ملیت شان نمایند .
و من الله توفیق
بصیر پنجشیری
/

>>>   مطلق بینی کار مردم عوام است ولی یک توصیه را باید یاد آور شد که پنجشیری نیاز به تربیت واخلاق دارند زیرا اکثر چاقوباران ها وقتل ها از از طرف جوانان پنجشیر صورت می گیرد.

>>>   فامیل ما از چندین دهه بدینسو در منطقه ای باغ بالا کابل زندگی میکنند و در برابر چشمان ما فامیل های اهل هنود و سیک در محل زیر تپه باغ بالا و کارته پروان و حصه دوم کارته پروان برای خود خانه ها اباد کرده و یکجا مثل همسایه ای در بدیوار با مردم این منطقه زندگی کرده اند و هیچگاهی کسی به این باشندگان ضرر مالی و یا جانی در گذشته نرسانده اند اما متاسفانه بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب ا لله و تحت کنترول گرفتن این منطقه توسط نیرو های شورای نظار و بعدا گروپ های شخصی چپاولگر نه برای این مردم خانه و نه کاشانه نه دکان باقی گذاشتند و هرچه هم از دست شان امد بنام اینکه کافر اند به زن و دختران و حتی پسران نورس شان تجاوز صورت گرفته است . فراموش کردن این جنایات مشکل است و واقعا هنوز هم یکعده طبل جهاد را مینوازند.چنین جنایات توسط هزاره های مربوط وحدت در کوته سنگی و مناطق کارته سخی کارته چهار و حزب اسلامی در چهلستون و گذرگاه صورت گرفته است واقعا با شنیدن نام جهادی و جهاد برای انسانهای با احساس حالت استفراغ دست میدهد.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است