یونس قانونی یا استعفای تاجیکها از قدرت
 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۰۹    ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ کد خبر: 156868 منبع: پرینت

یونس قانونی را نخبه های افغانستان از شاهکار سیاسی او در کنفرانس بن که قدرت را برای خوشی امریکا دو دسته به حامد کرزی سپرد میشناسند. حامد کرزی کی بود ؟ مهمترین شخصیت جهادی یا غیر جهادی که بطور طبیعی میبایست رهبری دولت جدید افغانستان را بعد از سرنگونی طالبان در کابل بدست گیرد ؟ آیا او رهبر یکی از احزاب مهم جهادی و یا غیر جهادی بود؟ نه، فقط او پشتون بود و مورد حمایت امریکا قدرت واقعی نو در افغانستان.

زمانیکه نمایندگان "جبهه متحد" به درخواست امریکا از رای کنفرانس به نفع ستار سیرت و از حق خود که مهمترین و بزرگترین نیروی ضد طالب و فاتحین کابل بودند، گذشتند، یکی از رهبران مهم که در افغانستان بود و در کنفرانس بن اشتراک نداشت در همان زمان با اطلاع از اینکه کنفرانس حامد کرزی را به حیث رییس حکومت انتقالی تعیین میکند بمن گفت: "آقای پاکزاد خو یکنفر دیگه را بیآورند، ما که کرزی را میشناسیم، چندان آدمی نیست"!

آری، زمانیکه کنفرانس بن، در واقعیت "جبهه متحد" با خواست "جامعه بین المللی" قدرت را به حامد کرزی سپردند، وی یکی از اعضای نه چندان مهم "گروپ روم" (ظاهر شاه" بود، او قبلآ مدتی یکی از مامورین بلند پایه امارت طالبان بود. به هر صورت یکی از شخصیتهای طراز اول مقاومت یا جهاد علیه شوروی و رژیم دست نشانده نبود. بخاطر دارم که سال ۱۹۹۸ یک سفر رسمی پاکستان داشتم. در جریان این سفر میخواستم با برخی از احزاب یا شخصیتهای جهادی مقیم پاکستان هم ملاقات کنم (بشمول سفیر طالبان در اسلام آباد که با احترام زیاد مرا استقبال نمود). با دوست محترم و عزیزی که با جریان ها و شخصیتهای مقیم پاکستان آشنایی داشت لیستی را تهیه کردم. این دوست گفت : "اگر کویته رفتی و وقت داشتی حامد کرزی را هم ببین بد نیست"!

بعد ها یک ویدیویی را دیدم که فرمانده احمد شاه مسعود را با یک عده در حال راه رفتن نشان میداد، در میان آنها حامد کرزی "جوان" دیده میشد که با فاصله زیاد از فرمانده مسعود کسی، که رهبران سیاسی کنونی جمعیت یا سایر گروه های تاجیک مشروعیت خود را از او میگیرند، در حرکت بود.

وقتی که سخنان یونس قانونی را امروز در نواری که دریافت کردم شنیدم، بی اختیار بیاد کنفرانس بن و "پادشاه" شدن یا "پادشاه" ساختن حامد کرزی توسط رهبران جبهه متحد در این کنفرانس افتادم. آنچه که از لحاظ سیاسی مهم است و سخنان یونس قانونی آنرا یک نوع رسمیت میبخشد اعتراف وی بدون اینکه کسی از او خواسته باشد این است که وی در جامعه قومی مانند افغانستان با صراحت از تفوق و برتری قوم پشتون حرف میزند و میپذیرد که فقط یک پشتون میتواند "ریاست " کند. وی کاندیداتوری احمد ولی مسعود را یک حضور سمبولیک میداند و پیشاپیش امکان پیروزی وی را به علتی که تاجیک است رد میکند.

چنین طرز تفکری همانطور که پادشاهی مالکیت پشتونها بود، ریاست هم مال آنهاست در نزد برخی از نخبه های سیاسی تاجیک و هزاه وجود دارد. مشکل در این است که همین افراد از قانون، بخصوص قانون اساسی حرف میزنند و این اصل غیر قانونی ولی غیر مشروع و غیر دموکراتیک که رییس جمهور باید پشتون باشد نه در قانون پیش بین شده و نه در تعامل سیاسی میان اکثریت مردم وجود دارد. امری که در برخی کشورها وجود دارد.

در لبنان رییس جمهور عیسوی، نخست وزیر مسلمان سنی و رییس پارلمان مسلمان شیعه یا در عراق بر اساس پذیرشه همه صدراعظم انتخابی (عرب شیعه)، رییس جمهور کرد و رییس پارلمان عرب سنی میباشد. در افغانستان که ما در پروسه دولت و ملت سازی دشوار قرار داریم حرفهای یونس قانونی نه تنها برای تاجیک ها، که لحاظ قومی مهم اند، بلکه برای سایر اقوام مانند هزاره ها هم قابل پذیرش نیست. ولی برای حل این معظله و دور افگندن قاطعانه ایده های چاکرمنشی و سعی درحصول بخشی از قدرت، دموکراسی است؛ انتخاب رییس جمهور، یا وکیل مطابق به معیارهای شایستگی، خدمت به مردم و وطن نه نماینده یک قوم و ریاست روی سایر اقوام.

در اوضاع کنونی ما شاهد خرید و فروش اقوام توسط "رهبران نام نهاد قومی" هستیم و همه در رقابت با یک کاندید "معتبر" پشتون خود را "بانک رای قومی" میدانند. این وضع رقت بار و ذلت آور است.

کریم پاکزاد


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
قانونی
قدرت
نظرات بینندگان:

>>>   اگرمردم غیرت و امت داشته باشند خر گز همین فروخته شده ها را رهی نمی دخندچون همین اشخاص در طول 18 سال خو ن مردم غیریب و بیچاره را نو شیند

>>>   بعضی گویا به اطلاح سرخودرا بین برف میکنند به این فکر که دیگران نمیتوانند درینصورت ایشان راببینند اما حقیقت واضح است و.پنهان نمیشود!
هیچ پاکزاده ئی اینرا قبول ندارد که گویا فلان گروپ فاتح کابل بوده!
اگر اینها فاتح بودند چرا پیش از یازده سپتامبر فتح نکردند؟؟
فاتح امریکائی ها وبی 52 بود ، همان جنایت ترورست عرب باعث نجات مردم افغانستاناز شر جهالت شد
( خداشری برانگیزد که خیر ما دراو باشد)
اینکه قاتنونی ئدر بن تاج بخشی کرده حقیقت ندارد چون جهان نمی خواست تنظیم های غارتگر در راس حکومت باشند حتی برای شان توصیه کرده بود بکابل داخل نشوند ، اگر قانونی مخالفت میکرد بازهم جهان استاد ربانی راوادار می ساخت تا دست از قدرت بردارد
این مسایل را همه پاکزادگان میدانندشما هرچه می خواهید بنویسید چون دموکراسی است اما حقیقت بجایش مانند کوه هندئوکش استوار است هرچندد قلبش را سوراخ کنند
ر

>>>   فتح کاری های جمعیت !
سال های 72 یا 73 بود که حکومت استاد ربانی تپه اسکاد نزدیکی های قصر دارالامان را فتح نمودند ، آنزمان این فتح به اندازه سروصدا بالا کرد که گویا فتح لفتوح ، پیام های تبریکیه عنولانی رئیس جمهور یا سرقوماندان اعلی ووزیر دفاع از ولایات والسوالی ها شروع شد هر والی السوال قوماندن جهادی پیام می فرستاد واین پیروزی ودست اورد بزرگ تاریخی رااول به حکومت اسلامی وزارت دفاع وتمام مسلمانان جهلان تهنیت می گفتند،
مانندهمین فتح وقتی نیروهای دوستم کودتا کردند گوریلاهای استاد سیاف درجاده میوند مقابل دوستمی ها جنگیدند وجاده میوند وشور بازار را فتح نمودند اینبار نیز سیلی از پیام های تبریکیه عنوانی رهبران حکومت بمناسبت فتح شوربازار سرازیر شد
(فتیح الله )

>>>   پاكزاد صاحب اميدوارم پاكستاني نباشيد. بهر حال يونس قانوني درسطح رهبري تاجك ها نيست و هيچ نفوس و پيرو هم ندارد . هرانچه او ميگوييد مثل گپ من و تو است يعني ارزشي ندارد چون او هم مثل من و تو يك فرد عادي است رهبري را وقتي كه از پارلمان رانده شد از دست داد. فعلا تلاش دارد يگان وظيفه گك گيرش بياييد ان حق شخصي هر فرد است همرايش بخيلي نداريم.

>>>   کریم خان فکر میکنی که مردم بی سیار بی خبر و یکانه کسی که از هر چیز باخبر است جبهه متحداست . اکر امریکا نمی خواست هیچ و قت چند نفر پو ده که در پنچشیر بود کا بل را بدست می اورد . اکر شما واقعا و جدان تان زنده با شد هیچ و قت این کلمه فاتحین کا بل را به زبان نیمی اوری . و در تما م زنده کی تان با ید کلمه جهاد را هم از زبان دورکنید. و تمام جبهه متحد و قتکی بالای شان فشار میاید و در دوزدی دست کیر می شود.باز می کویید که ما مجاهیدین هستیم ما را نام بد می سازد. .....به هر کسی که از نام جهاد استفاده می کند.ما جهاد را به راه الله کرده ایم و باید به روخ مردم ان را نباید کشید.
وسلام رحیم از کابل.

>>>   نوسنده عزیز: اگر بخواهی یا نه خواهی ریاست در افغانستان را باید یک پشتون کند زیرا این توان و ظرفیت در هیچ تاجکی ، ازبکی و هزاره که اقلیت ها اند نیست که بر جغرافیه بزرگ پشتون ریاست کند. بلی در قانون چیزی نیست که باید حتما پشتون رئیس باشد ولی حقیقت اینست که جز پشتون کسی دیگر رییس شود ممکن یک سال دوام نداشته باشد.

>>>   اين رهبران نامنهاد استند كه مسائل را بخاطر استفاده شخصي خود قومي ساخته اند. در سرتاسر افغانستان تاجكها مانند ديگر اقوام زندگي دارند و مانند همه مردم جهاد كردند، اما امتياز تنها به شهزاده هاي پنجشير رسيده است. اينهارا كي بحيث نماينده تاجكها تعين كرده است. بهمين ترتيب در بين اقوام ديگر. اتمر خاديست، قاتل كدام گلي را دراين وطن به أب داده است ؟ او مگر از جواني تا حال غير از زجر ، شكنجه، قتل و حالا، دسيسه، توطئه و جاسوسي ، در كجا مصدر خدمت به جامعه شده است؟ سر سالار جهاد با شهكاريهايش و پنجاه سال مبارزه كه با قتل شروع شده است، غير از خوش خدمتي بديگران و بي اتفاقي در جامعه و ويراني وطن كدام مرحم به زخم هاي اين وطن شده است؟

>>>   جبهه متحد شمال در اپتدا توسط روسها ایرانی ها و هندوستان تمویل و تجهیز میشد و بعد از روی کارامدن حکومت جدید در سال 2001 زمانیکه حکومت طالبان توسط امریکا سقوط داده شد رهبران مفسد و فروخته شده همین اتلاف نامقدس متحد شمال بالای تانک های امریکاییها سوار وارد کابل شدند حالا دارند گپ از جهاد و مقاومت میزنند همین مفسدین درزمان جهاد با روسها اتش بس کرده بودند وعلیه مجاهدین میجنگیدند و در زمان مقاومت توسط طالبان به مغاره های خواجه بهاوالدین و کولاب تاجکستان فراری شده بودند حالا خودرا میراث خوران اصلی جهاد و مقاومت خودرا قلمداد میکنند درحالیکه همین مفسدین نام جهاد را بد کردند و ثمهره جهاد مردم افغانستان را باخاک یکسان کرد
قاری زاده از شهر جده عربستان سعودی

>>>   افغانها با انتقال طوایف مختلف خود با زور یا با شیطنت در مناطق تاجیکها ، ازبیکها و هزاره و پخش آنها در سراسر این مرز و بوم و همزمان با تحت کنترول دراوردن اقوام مختلف و سرکوب آنها طوری وانمود میکنند که اکثریت هستند بنابران به هیچ صورت حاضر نیستند ریاست را به اقوام دیگر بدهند پس برای غیر افغانها فقط یک راه میماند آنهم فراموش کردن احزاب قدیمی به اصطلاح جهادی و رهبران شکمباره آن احزاب و ترک گرایشهای قومی ، مذهبی ، سمتی و زبانی میباشد و در مقابل فقط به انسانیت و زادگاه اصیل شان خراسان این مهد نام آوران تاریخ بشریت که متاسفانه نام و آثار انان را فاشیست های افغان در طول دو قرن به نابودی و فراموشی کشاندند بیندیشند، همه با هم یکدست شده و با انتخاب شایسته ترین فرد این مرز و بوم که داعیه خراسان را به سر داشته و بار آنرا به دوش میکشد به آروزوی قلبی و دیرینه خویش نائل شوند.
عثمان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است