چرا جلسه صلح افغانستان در مسکو ؟
ایران و روسیه بنابر ملحوظات روشن خواهان وارد آوردن فشار بر قوای ناتو بوده با تشدید این جنگ آنها را مجبور به ترک افغانستان نموده و در این باد و باران مراد خوشه چین اصلی که پاکستان است برآورده می گردد 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۲۶    ۱۳۹۷/۸/۱۹ کد خبر: 155806 منبع: پرینت

برای رفع عطش تشنگی اگر یک لپ آبی از هر چشمه سار و جویباری که میسر گردد آب حیات است. ما جوینده و پویندۀ صلحیم و خواهان ختم این جنگ تحمیلی نا فرجام تباه کن و بربادی آفرین که مملکت ما را به بی ثباتی و نا امنی و بن بست کشانده و مردم ما را در وهم، هراس، تهلکه و عدم اطمینان به زنده ماندن قرار داده که تأثیرات سخت ناگوار اجتماعی و اقتصادی را بار آورده.

حکومت افغانستان با بی میلی، عدم علاقه و شک و تردید با این جلسه نگریسته و در آن سهم نگرفت، ولی اعضای شورای عالی صلح افغانستان در آن شرکت ورزیده اند.
مسکو علاوه بر نمایندگان طالبان از یازده مملکت به شمول امریکا، چین، هندوستان، ایران، پاکستان و جمهوریت های آسیای میانه و افغانستان غرض اشتراک در این جلسه دعوت نموده. آگاهان سیاسی توقع یک نتیجۀ قاطع و مثبت، انجام موفقانه و رسیدن به یک توافقنامۀ حل بحران را از این جلسه ندارند.

سؤال عمده و اساسی که در ذهن خطور می کند این است که آیا نمایندگان طالب با مدنظرداشت واقعیت های عینی از استقلال عقیده، اراده و تصمیم گیری برخوردار اند؟
اما سؤال دیگری مطرح می گردد که چرا روسیه به چنین اقدامی مبادرت ورزیده؟
آیا مسکو واقعاً از صمیم قلب طرفدار صلح و امنیت و ختم جنگ در افغانستان است و چگونه با دشمن دیرینه کنار آمده آنها را در خانۀ خود مهمان می کند؟ و یا مقاصد بزرگ سیاسی، رقابت ها و بهره برداری ها در پس پردۀ این ابتکار وجود دارد؟

البته در سیاست یگانه وسیلۀ دریافت حقیقت شک و تردید و حدس و گمان است، که با کنار هم ماندن وقایع، گزارشات و واقعیت ها شاید تحلیل مقرون به حقیقت دست یاب گردد. لذا به این ارتباط دلایل ذیل قابل تذکر دانسته می شود:

1- بعد از بال کشایی روسیه در مناطق فرا مرزی و مداخلۀ نظامی اش در سوریه قدرت سیاسی و نظامی خود را بعد از فرو پاشی شوروی سابق مورد آزمون قرار داد، و دریافت که به حیث بازی گر سیاسی در برابر یکه تازی های امریکا و متحدین آن تبارز نموده سرنوشت تعیین شدۀ یک مملکت را که توسط غرب و هم پیمانان شرق میانه اش صورت گرفته دورداده با تبانی ایران مسیر جنگ را تغییر و با ترکیه و اسراییل به نحوی مصالحه نموده و بقای حکومت بشارالاسد را تا حدی تضمین نماید و برای خود جای پای محکمی در ذخایر طلای سیاه و بحیرۀ مدیترانه ایجاد نماید این که با جه قیمتی و چه تلفاتی مهم نیست.

2- تقابل با امریکا را در سوریه در جغرافیای سیاسی افغانستان دریافته و با پا در میانی پاکستان روابط سیاسی و نظامی با طالبان بر قرار و نظر به اسنادی آن ها از لحاظ مالی و نظامی کمک و از لحاظ سیاسی داعیۀ ایشان را تقویت نموده.

3- به احتمال قوی بعد از ختم بحران سوریه که البته مبین موفقیت روسیه و ایران در درهم شکستن مخالفین رژیم که توسط امریکا و متحدین خلیج تمویل، تسلیح و حمایه می شدند، کار زار دیگر افغانستان و تقویت طالبان توسط روسیه باشد. دعوت از طالبان به مسکو در این مذاکرات و این که چه دست آوردی داشته باشد و یا خیر، در واقعیت به رسمیت شناختن طالبان و تحکیم موقف سیاسی شان است. در این بازی نباید امیدی به صلح و پایان جنگ داشت بلکه کشودن صفحۀ دیگر جنگ سرد و یک جبهۀ نوین علیه امریکا با کمک و دستیاری ایران و دوام جنگ توسط طالبان و در نهایت امر نفع بردار پاکستان است.

4- بازی پاکستان؛
متعاقب تغییر سیاست امریکا علیه پاکستان و فشار ها و تحدیدات کمک های نظامی و اقتصادی و تمایلات بیشتر دوستانه توأم با روابط نظامی و اقتصادی امریکا با هندوستان. سیاست مداران کهنه کار و چیره دست پاکستان دست زیر الاشه نه نشسته به بازی های بزرگ سیاسی متوسل شدند:

الف – توسعۀ روابط همه جانبه با چین:
موافقتنامۀ همکاری کنونی پاکستان تحت عنوان«کمربند و راه» و کمک 60 بلیون دالر چین به پاکستان و برنامۀ انکشاف وسیع البنیاد برای پاکستان که در جهان در روابط دو کشور بی سابقه است. من اسناد این برنامۀ انکشافی را خوانده ام که انکشاف جمیع ساحات پاکستان را از زراعت، گرفته تا صنعت، تجارت، ترانسپورت، اطلاعات و امور فرهنگی احتوا می کند.
پاکستان به اساس این قرار داد زمینۀ تمرینات مشترک بحری را در بحر هند برای چین میسر ساخته و هندوستان را مورد تهدید قرار داده و با اعمار، فراخ سازی و افزودن به عمق بندر گوادر نه تنها زمینۀ توسعۀ تجارت چین را با شرق میانه و اروپا مساعد ساخته بلکه امکانات استفادۀ تحت البحری های چین را در این بندر مهیا گردانیده. ظاهراً چین ازعملیات تروریستی و پناه دادن تروریست ها در خاک پاکستان بخاطر امنیت کار گران و متخصصین خود و توسعۀ فعالیت های منطقوی اش به شمول افغانستان راضی به نظر نمی رسد.

ب – برقراری روابط بین طالبان و ایران:
پاکستان با بازی دو پهلو و انتقام جویی از امریکا و برای تقلیل مصارف تمویل و تسلیح طالبان زمینۀ تماس های طالبان را با مقامات عالی رتبۀ ایران فراهم ساخت. آخند ملا اختر محمد منصور رهبر در گذشتۀ طالبان توسط پاسپورت پاکستانی چندین بار به ایران سفر نمود و موافقتنامۀ همکاری بین طرفین صورت گرفت. ملا اختر محمد منصور با خامنه یی رهبر ولایت فقیه ایران دیدار نمود که در اثر این همکاری پاسداران انقلاب ایران در سال 2017 عملاً در حمله بر مرکز ولایت فراه سهم گرفتند و اجساد مردگان شان شباشب به یک قریۀ ایران انتقال داده شد.
بالاخره پاکستان برای برائت خود و پوشانیدن این طرح رفت و آمد ملا اختر محمد منصور را به ایران به قوای امریکایی اطلاع داده و نامبرده توسط طیارۀ بی پیلوت امریکایی حین بازگشت از زاهدان به قتل رسید.

ج – زمینه سازی برای ایجاد روابط بین طالبان و روسیه:
پاکستان در این پیوند نقش علنی و اساسی داشت بعد از یک سلسله مذاکرات مخفی پاکستان روسیه را به حمایت و تقویۀ طالبان تشویق نمود، جنرالان نظامی روس به صوبۀ سرحد آمده با مقامات(نام نهاد) طالبان مستقیماً ملاقات و وعدۀ کمک های مالی و نظامی را به ایشان دادند این که تا چه حد این وعده ها عملی شده جزء اسرار نگهداشته شده.
پس در تحت چنین شرایطی نمی توان به ارادۀ صادقانۀ روس در تأمین امنیت در افغانستان ، صلح و ثبات و ختم جنگ اعتبار نمود. این جلسه نمایشی کاسه هایی زیر نیم کاسه یی دارد.

ایران و روسیه بنابر ملحوظات روشن خواهان وارد آوردن فشار بر قوای ناتو بوده با تشدید این جنگ آنها را مجبور به ترک افغانستان نموده و در این باد و باران مراد خوشه چین اصلی که پاکستان است برآورده می گردد.
به حیث هیچ مدان سیاسی من عدم اشتراک حکومت افغانستان را در این جلسه یک خبط بزرگ سیاسی می دانم اگر این جلسه را به رسمیت نه شناخته بود چرا به هیأت شورای عالی اجازۀ اشتراک داد؟ باید افغانستان نخبه ترین دیپلومات های خودرا (اگر داشته باشد نه صلاح الدین ربانی را) به این جلسه می فرستاد تا به صراحت و شهامت موقف افغانستان در قبال این موضوع بیان می شد. نمی دانم دستور خلیلزاد چه بوده است؟

محمد عارف عباسی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جلسه صلح
مسکو
نظرات بینندگان:

>>>   روسیه هرگز راه حل سیاسی و دموکراتیک برای حل مشکلات افغانستان نداشته و همواره بصورت دوبهم زن و راهزن و سوء استفاده کننده وارد شده و دخالت می کند.

>>>   Amirzada II
آیا رئیس هیات طالبان در مسکو یک خلقی است؟
رهبران طالبان از ملا عمر تا مقامات پایین رتبه آنان معمولا چهره های خود را در تلویزیون ها و انظار عامه نشان نمی دادند و اکثرا از اسم مستعار استفاده می کنند.
یکی از دلایل اساسی اینست که بسیاری آنها آدم های مشکوک و نقاب پوش اند. چنانچه یا خلقی سابق اند و یا پاکستانی و یا عربی، چیچینی و یا سکولار های غربی.
خلیلزاد، کرزی و غنی و یک تعداد دیگر بحیث لابیست ها و نمایندگان رسمی آنها در غرب چهره های آشکار طالبان بودند، که بنام طالبان نیکتایی پوش معروف اند.
طالبان اصلی طالبان مدارس دینی پاکستانی با عمامه سیاه و ریش دراز و منطق قرون وسطایی معمولا ظاهر میشوند.
اما رئیس هیات طالبان عباس استانکزی در مسکو به نظر می رسد که از نوع جدید طالبان با ریش کوتاه و عمامه نیمه طالبی و منطق و ادبیات سیاسی متفاوت ظاهر شد.
بسیاری ها تصور می کنند که شاید او از جمله نقاب پوشان خلفی سابق باشد. زیرا ماشین جنگی عمدتا قوای هوایی و مدیریت سیاسی امارت سابق طالبان را خلقی ها با تغییر چهره می چرخاندند.
برخی دیگری فکر می کنند که روسها از طریق خلقی ها ممکنست نفوذ در میان طالبان داشته باشند.
شاید حضور استانکزی در مسکو هم تصادفی نبوده باشد. عده ای هم تصور میکنند که ممکنست استانکزی تحصیلات خود را در یکی از دانشگاه های نظامی شوروی سابق انجام داده باشد.
روسها با داشتن دختران زیبا و ودکای تلخش شهرت جهانی دارند که حتا متواضع ترین ملاها و روحانیون در برابر آن تاب نیاورده اند.
پرسش خانم های روسی بدون چادر با طالبان توجه بسیاری ها را بخود جلب نمود. چنانچه برای ۴ تن طالبان وسوسه انگیز و جالب بود، ولی برای شخص استانکزی که ممکنست تربیت شده روسیه باشد یک چیز عادی به نظر می رسید.
طالبان عجیب موجوداتی استخبارات خارجی و فرهنگ قبیلوی قرون وسطایی اند که افغانستان را به میدان وحشت و تباهی تبدیل کرده اند.

>>>   Kakar
یکی از مشخصات ګروه طالبان؛ پنهانکاری و فرار از انظار عامه واستفاده از هویت های جعلی است۰ چنانچه دومین امیر المومنین طلبه های کرام ملا اختر منصور نیز در پاکستان دارای پاسپورت پاکستانی ولی بنام وهویت دیګر در انظار ظاهر شده و با نام جعلی میان ایران وپاکستان ودبی در رفت وآمد بود

>>>   Salam
تعجب نکنید اگر غنی و طالبان ، هزاره و تاجیک و ازبیک می کشند، اینها دشمنی با هم ندارند ، هدف شان زدودن دیگران است . این ها یکی اند و پشتونوالی برای شان هدف است نه چیزی دیگری !
در رسم دیپلوماتیک چنین حرکتی نهایت نزدیکی میان دوگروه را نشان می دهد .

>>>   داکتر امیر انصاری
اینها حیثیت دو تیغ یک قیچی را دارند. با جنگیدن شان هزاره ها و تاجیکها و اوزبیکها را قیچی و نابود میکنند

>>>   Moatamed
واقعا باید خون گریست بر حال این سرزمین کهن که تاریخ ،هویت و سرنوشتش به دست این وحوش اوغانی افتاده است

>>>   Khorasani
هارون جان ) مردم جهان بشمول پاکستان از پشتونها استفاده بنفع خود میکنند پاکستان ازین تقابل دوباره خزینه میلیارد دالری خودرا می‌گیرد شوروی انتقام خودرا از امریکا می‌گیرد خراب سرزمین من میشود بدست پشتونها همین میگویند امریکا براید که ادم‌ادم‌را بخورد وبس مثلیکه نجیب به بینن سوان گفت کسی قبول نکرد جوی خون روان شد ‌کابل ویران اردو ونظام برباد شد پاکستان عین سناریو را بازی دارد پای طالب را توسط خود غنی گل بی دین وکرزی به همانجا کشید ‌اعتبار بین المللی به یک گروه تروریستی داد واینک خودشان در چال خود بند مانده اند جالب تر اینکه غنی هم احمد زی ‌استانکزی هم زی دو زی از قوم پشتون یکش در امریکا ودیگرش هم در دامن روس از دو‌قدرت بزرگ جهان طالب کمک هستند که بیاید مردم مارا بکشند آنها که تقابل کنند امریکا نبراید وطالب را روس‌ها کمک کنند کی می میرد بیوه میشود همه مردم همین سرزمین یعنی از پشتون کرد وطنفروش اگر کسی در دنیا یافت بیاید دستهای مر ببرید ؟؟؟؟ دریغا ای دریغا که وطن بدست کوچی اوغان افتید

>>>   II
چرا خلیلزاد در هر انتخابات برای افغانستان "ولسمشر" انتخاب می کند؟
از کنفرانس بن تا به امروز زلمی خلیلزاد برای افغانستان ولسمشران تعین می کند.
تقریبا به یک سنت تبدیل شده که در هر انتخابات سر و کله خلیلزاد و جلالی پیدا میشود. تمام تکت های انتخاباتی ساخت دست خلیلزاد از طریق زور و زر بقدرت میرسد.
این است فلسفه سیاسی انتخابات در افغانستان.

>>>   دوستان ارجمند درود بر شما .
به این چهره ها خوب دقت کنید ، ببینید و دستاورد بزرگ دمکراسی غربی را در افعانستان کیف کنید . چند دهه جنگ خانمانسوز برای همین بود که این عمامه پوشان بی فرهنگ سرنوشت ما را رقم بزنند و بر تقدیر ما اقتدار پیدا کنند . اینها نماینده گان سرزمین با فرهنگی هستند که برای بشریت مولانا و پورسینا پیشکش نموده بود . زهی وقاحت و بی شرمی فرمانروایان سرزمین بی صاحب ما که لکه ننگی را با انتخاب این ها به حیث نماینده بر جبین هر شهروند کشور ما کشیده اند .
این موجودات ریشندود با این قیافه ها و چهره های اهریمنی ، شرف یاب حضور میدان سرخ و آرامگاه لینین شدند تا سیاه ترین برگه تاریخ سرزمین مان را خط خطک کنند و بر ریش هر چی فرهنگ و تمدن است بخندند . این پستانداران بدسرشت بی شرمانه به حضور همان کرملنی های ستاره نشان شرف یاب شده حضور یافتند که دهه ها به خاطر حضور شان در سرزمین من و شما جهاد کردند ، انسانها کشتند ، مکاتب به آتش کشیدند ، کتاب ها سوختند ، زن ها سنگسار کردند و تا امروز با خودکفانی ها خون می ریزند تا رستگار شوند . این دیگر انتهای باختن شرف است .
این چهره ها بازمانده همان هایی اند که به مکه و مدینه شتافتند، سوگند به حضور الله و رسول مقبول خوردند ، میثاق بستند که دیگر با هم جنگ نمی کنند ، اما همین که احرام کشیدند و سنت بریدند ، همان کاری کردند که در سرشت شان بود . جنگ کردند ، کشتند ، بستند و ریختند تا بر مسند مزدوری پهنا و درازا بیابند . شاید اینبار روان حضرت و.لینین بتواند این موجودات خردستیز را سر عقل بیاورد اما در سری که عقل نباشد آوردنش نه در توان حضرت لینین است و نه به زور حضرت عزازیل . آدم شدن این هرزه های گوشه مدرسه بعید است و محال ، در مکه و مدینه که نشده بود در عرش معلا هم نخواهد شد چی رسد که در سرزمین کفر و کمونیزم شود .
اگر این اهل تف و تفدانی نماینده مردم ما باشند نه تنها که به صلح و قراری نمی رسیم بلکه اگر در درازای تاریخ آبرو ، عزت و حیثیتی را هم اگر سر هم نموده باشیم به تبراق ذلت و مزدوری نزد بیگانه گان سیاستمدار می ریزند و اخمی هم به آبرو نمی آورند جز فروختن افتخار دروغین غیرت اوغانی . نگیری حاصل نیکو از درختی که بدگهر باشد !
منصور بدری

>>>   Mutaref
طالب ارگی، طالب گرگی، طالب تندرو، طالب کندرو، همه و همه که نطفهٔ یک پاچه هستند، در مسکو جمع شده‌اند تا در مورد «ما» تصمیم بگیرند؛ اما در خفا متحد یک مانیفست اند.
به‌ هر رنگ‌ خواهی جـامه‌ مي‌پوش‌
مـن‌ از طـرز خـرامت‌ می‌شنـاسم‌

>>>   عمل بالمثل
امریکا مجاهدین را در وقت حضور شوروی در افغانستان به واشنگتن دعوت کرد
روسیه طالبان را در وقت حضور امریکا در افغانستان به مسکو دعوت کرد
افغانستان سر پرست ندارد چند مهره بیرونی بنام حکومت میایند و به بادار های خود خدمت کرده میروند
وا به حال مردم به اصطلاح عام که در به در خاک به سر هستند
Sania Kabul

>>>   Baha
یک چهره مشکوک و ساختگی
اینجا چه بازی هایی جریان دارد؟

۲۰ چوپان از واشنگتن و مسکو و ریاض و پاکستان سرنوشت ۲۰ملیون انسان این سرزمین را مانند ۲۰ ملیون راس گوسپند، رقم می زنند!
درکناراین عروسک های فاقد هویت اصلی، قیوم کوچی کاکای اشرف غنی چه می کند؟ آیا این بازی ها بدون هیچ واکنشی از سوی مردم خاموش تا فراسوی تاریخ تداوم خواهد یافت؟

>>>   Nawa
ايديالوژي سهيونيستي وشهونيستي قبايل هميش يكسان است اگر كمونست ديروز پدر معنويش تره كي بود امروز ملاه هاي پنجابي وعرب

>>>   جریان مرموز و جعلی بنام طالب و ارگ نشینان
کمونیست دیروز ملای امروز، یک استانکزی در ارگ‌و یکی با طالبان
کوچی در مسکو برادران خود را در آغوش میگیرد و غنی برادر زاده اش در ارگ تکیه زده!
اینها همه با هم قرابت خانوادگی و خویشاوندی دارند، و این‌ملت هیزم‌سوخت هستند.
محمد استانکزی رئیس دفتر سیاسی طالبان
از معصوم استانکزی پسر خاله خود رئیس امنیت ملی گله کرد .
گفت: امنیت ملی و خود حکومت داعش را ساخته اند وقتیکه ما با داعش می جنگیم امنیت ملی مانند ولُسوالی درزاب ایشان را نجات میدهند.

هارون میرسعیدی

>>>   ایا با نتایج که از خکومت چنگی مچاخدین و بلاخله از نتایج طالبانگه پاکستانی ها چی نتیجه گرفتین بخدا باور کو که ازین کرده هندو ریس جمهور افغانستان شوه هزار بار بهتر است بنام مسلمان هستند و کارهای شان از کفر بد تر است

>>>   Mazdak Farid
بازی با کارت طالب بد وزشت است.روسیه و ایران اگر می خواهند به مردم سرزمین ما کمک کنند؛ باید نیرو های ضد طالب را پشتیبانی کنند.

>>>   اقای مزدک این سیاست است و در سیاست دوست دایمی و دشمن دایمی وجود ندارد. حمایت روسیه و ایران از طالبا ن چون افتاب روشن است . دور ساختن امریکا از مر ز ها ی ایران و از نزدیکی امریکا با کشور های اسیای میانه زیرا به بهانه ای جنگ علیه تروریزم اسراییل و امریکا روسیه و ایران را با تبدیل افغانستان به پایگاه نظامی شان میتوانند همیشه مورد تهدید قرار دهند.
اینده ی سیاسی افغانستان همچنان مکدر است.
فخر اهنگر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است