چرا حکمتیار باخت پسرش را خودش اعلام کرد؟
حکمتیار تا دو سال پیش انتخابات را حرام و یک نمایش امریکایی می خواند و در کنار طالبان برای برهم زدن و کشتن مردم از هیچ تلاش دریغ نمی کرد ولی حالا حرف از انتخابات می زند 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۱۶    ۱۳۹۷/۸/۵ کد خبر: 155551 منبع: پرینت

چرا حکمتیار منتظر اعلام‌ نتایج انتخابات پارلمانی نشد باخت پسرش را خودش اعلام کرد؟

در هر مصاحبه حکمتیار به جز عقده حقارت و کینه و انتقام جویی حتی یک حرف انسانی و شایسته ندارد.
در مصاحبه اخیر او با تلویزیون آریانا نیوز او در هر جمله و هر واژه اش عقده شکست خود در برابر مسعود و استاد ربانی را با عقده گشایی و کینه توزی بیان میکرد. به باور من او حق دارد، شکست او یک شکست استراتیژیک و جبران ناپذیر است.
شگفت آور این است که با وصف دشمنی و عقده به جمعیت اسلامی او امید وار است که در یک تکت انتخاباتی واحد با احزاب رقیب و آشتی ناپذیر در انتخابات اشتراک کند و یا حد اقل پیرامون مسائل معین به توافق برسند. او گفت که تفاهم و موضع واحد با احزاب سیاسی آشتی ناپذیر پیرامون انتخابات پارلمانی نشان داد که امکان اتحاد وجود دارد.
او گفت که هنوز موضع واحد میان احزاب سیاسی پابرجاست.

حزب اسلامی گلبدین که یک حزب فراقومی به روحیه اسلامی در دوران جهاد سالهای ۸۰ بود، اولین تنظیم جهادی بود که در نتیجه جنگ های تنظیمی در خط قومی فروپاشید و بخش اعظم آن به طالبان پیوست. در نتیجه خود او با چند تا دامادش کسی درکنار او نماند و مجبور به فرار به ایران شد.
شمالی که ستون فقرات قدرت تاجیکان در حزب او بود در نتیجه نفرت پراگنی قومی حکمتیار از وی رو گشتاندند و کمر او را در برابر جمعیت اسلامی شکستند.
گلبدین پس از برگشت از کمپ شمشتو در دو سال اخیر به غیر از نفرت پراگنی قومی و تفکر فاشیستی چیزی برای گفتن ندارد، مدعی است که تمام احزاب افغانستان قومی اند به استثنای حزب خود او.
این در حالیست که او عملا کدام حزب سیاسی ندارد. خودش و چند تا داماد و یک تعداد تروریستان تربیت شده در کمپ شمشتو را حزب اسلامی افغانستان می نامد.

حکمتیار تا دو سال پیش انتخابات را حرام و یک نمایش امریکایی می خواند و در کنار طالبان برای برهم زدن و کشتن مردم از هیچ تلاش دریغ نمی کرد ولی حالا حرف از انتخابات می زند.

نگرانی های او از انتخابات پارلمانی اخیر بیش از هر کسی دیگر است. او در مصاحبه چند روز پیش خود کاندیدان رقیب را " تور مخی" یا "سیاه روی" نامید.
شب گذشته او در مصاحبه اش با تلویزیون آریانا نیوز باخت پسرش را پیش از اعلام نتایج انتخابات اعلام کرد. و مسوولیت باخت او را بدوش تقلبات ناشی از بی کفایتی کمیسیون انتخابات انداخت.

او همچنان گفت:" در تاریخ دموکراسی اینطور انتخابات مسخره دیده نشده است"
وی افزود که پسرش را دوستانش تشویق به انتخابات کرده، وی او را کاندید نکرده. او باخت پسرش را مسوولیت فردی او معرفی کرد.
او حتی مدعی شد که رای فامیلش برای پسرش را هم کمیسیون انتخابات صفر شمار کرده است.

جالب این است تا چند ماه پیش او مدعی بود که ۴ نفر از اعضای کمیسیون انتخابات اعضای حزب او است و هیچ کس بدون‌حمایت او حتی رییس جمهور افغانستان شده نمی تواند. اما حالا می گوید اعضای کمیسیون طرفدار دیگر گروه ها اند.
حکمتیار افشا کرد که نگرانی هایش در مورد انتخابات را با اشرف غنی در میان گذاشته است تا او از نفوذش استفاده کرده راه و چاره جویی برای باخت شرم آور او و پسرش در انتخابات پارلمانی افغانستان جستجو کند.

از صحبت های حکمتیار معلوم میشود که او به غنی توصیه کرده است که نتایج انتخابات را لغو کند و بجای آن از طریق توافقنامه سیاسی پارلمان توافقی نظیر حکومت وحدت ملی را اعلام کند.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حکمتیار
امیرزاده
نظرات بینندگان:

>>>   حکمتیار تمام مراکز تروریستی خود را از خاک پاکستان به افغانستان انتقال کرده و در همه یی نواحی شهر کابل تحت پوشش نام های چون شورای علما اسلامی و مدارس دینی حزب اسلامی هنوز هم شبکات فعال تروریستی اش را سازمان دهی میکند .
حتی اعضای این حزب با طالبان در میدان شهر ارتباطات وسیع دارند و تبادله اطلاعاتی دارند . در رهایی عده یی زیادی از زندانیان سیاسی و اعمال تروریستی به بهانه زندانیان حزب اسلامی قومندانان برجسته طالبان را در لست حزب اسلامی جا داده و رها کردند .
وی به دستور استخبارات پاکستان و امریکا در کابل مسکن گزیده . فقط بخاطر تخریب پروسه دموکراسی و نقاق ملی کار میکند .

>>>   حزب اسلامی گلبدین حکمتیارغیر از پشتون ها از سایر اقوام نیز در صفوف خود عضو داشته و دارد به خصوص عده ای از اخوانی های تاجیک از شمالی و چهار آسیاب کابل. ، در حالیکه جمعیت و شورای نظار مطلقا قومی و سمتی اند. باید پذیرفت ، و هم این را باید پذیرفت که حکمتیار نسبت به جنگ افروزان تنظیمی بیش‌تر در جبهات جنگ در اکثر مناطق افغانستان ظاهر می‌شد ، حالا چرا او تسلیم به پیشنهادات امریکا شد ، به خاطریکه امریکا بعد از حادثه یازده سپتامبر مبارزه علیه تروریزم را شعار قرار داد و حزب کاکا گلبدین را نیز در فهرست سیاه قرار دادند که در حقیقت بزرگ‌ترین حامی او علیه حزب او قرار گرفت ، در جریان سال‌های بعد پاکستان توجه بیش‌تر به طالبان داشت ، زیرا پاکستان معتقد شده بود که در قضایای بعدی افغانستان کارت طالب به مراتب برایش اهمیت دارد تا کارت گلبدین که در لست سیاه است، حضور گسترده ای طالب در محلات مختلف در کشور و هم سرازیر شدن داعش از جنگ های شرقمیانه به افغانستان ، دگر زمینه را برای گلبدین تنگ ساخت و او درک کرد که حزب وی در میان داعش و طالب حیثیت یکدانه گندم را دارد. مقامات شورای صلح و وزارت امنیت هم برای آنکه به امریکاییان نشان بدهند که در روند صلح شب و روز کار می‌کنند ، آوردن گلبدین را یک دستاورد تلقی کردند باز هم .حد اقل اگر فردی از ساحه ای جنگ به عرصه صلح کشانده شود یک گام مثبت خواهد بود. حالا موضوع فتوا ها و نظریات گلبدین مطرح بحث است ، این شخص همانند ترامپ حافظه ندارد تا حال ترامپ در طی دو سال بیش‌تر از (۱۰۲)بار دروغ گفته است و یا گپهای هوایی . به گونه ای مثال :پاکستان داکتر ی را که به کمک موصوف سی ای ای توانست بن لادن را ترور کند ، به سی و شش سال به جرم خیانت محکوم کرده است ، ژورنالیست از ترامپ دو سال قبل در مورد نقش امریکا در مورد رهایی این داکتر پرسشی کرد ، او در جواب گفت :” من در ظرف دو دقیقه او را رها خواهم کرد “حالا دو سال گذشته است و موصوف هنوز هم در زندان است ، اکنون شما تصور کنید که گلبدین در طی پنجدهه از اخوانی بودنش تا چه حد دروغ گفته است . گلبدین برای آنکه تو جیه کند که همان فرد مهیب دیروز است ، گاه و آنگاه اواز بلند می‌کند تا از قافله عقب نماند، وهم باید گفت که گلبدین نه اقتصاد و حقوق و نه از شیوه سالم تفکر بر خوردار است ، اکنون برای وی فقط همین خواب‌های ایجاد امارت اسلامی افغانستان به شیوه ای او و دعوت قاضی حسین احمد به حیث یگانه دلسوز !!!!! به آینده ای افغانستان به دربارش در کابل دگر چیزی باقی نمانده است ،او باید بداند که همان جوانی که در هرات بر روی او اکفش اش را پرتاب کرد نمایانگر سطح محبوبیت او و دگررهبران و قوماندانانیکه گویا جهاد کرده اند و زمین را میگویند که باید منت دار شان باشد که بر زمین راه میروند می‌باشد .
کابلی

>>>   متهسفانه ما ضعیم میلی نداریم و در استعمار شهید و قهرمان میسازیم.
بر چه افتخارکنیم ؟ بر وطن فروشان و خاینین ملی از الف تا ی همه در خدمت استعمار اند.

>>>   دفتر مطبوعاتی گلبدین طی اطلاعیه اخطار داده که منبعداز استعمال این اصطلاحات جدا خود داری کنید ورنه میرویس جلیل و جنرال زلمی را خواهی دید:
( راکت ، کوه زنبورک، کرن یا کرن کار، مردک راکتی ،اسپ تروچان، گلو ،
ارغندیوال رهبر حزب اسلامی، )
در صورت که لازم افتاد بگوئید یا بنویسید: برادرحکمتیار !

>>>   حکمتیار یا راکتیار این قصاب کابل به کدام روی و غیرت پسرش را در وکالت کاندید نمود ، واقعیت این .... هیچ شرم و حیائی ندارد و کاملا مریض است!!! به این نوکر آی اس آی توصیه میکنم که زیر چتر دالر آمریکا و محافظان آمریکایی و ناتو به زندگی رقت بار و بی غیرت و بی عزت با ارسال دخترانش به سفارت آمریکاو انگلیس و عساکر ناتو ادامه بدهد و نام تصاحب قدرت را فراموش کند.فعلا از برکت دخترانش زنده بوده و تکس آن هارا گرفته و تحت لوای امنیتی خاص آمریکا و متحدانش در گوشه از کابل وظیفه اریکسون گیر را دارد!
عوضی اینکه از مردم کابل معذرت بخواهد ؛ پسر بی سوادش را کاندید پارلمان از کابل داغ دیده میسازد ؛ بسیار جای تعجب و افسوس است ، این بی ....هنوز درک نکرده که جهان تغییر نموده و دیگر مردم فریب این وطن فروشان و نوکران آمریکا و انگلیس و اسرائیل و ایران و پاکستان و روسیه وغیره را نمی خورند و بالای این جانیان و قاتلان و بی فرهنگیان دنیای بشریت اعتماد ندارند
یگانه غمخوار این....
نصرالله مسکونه چهلستون کابل

>>>   یک گلبیدینی درخوست عکس جنرال رازق را از دیوار پائین وپاره کرده است .....

>>>   صبور رحييل:
چرا برخی ها هیچ شرم و حیا ندارند؟
گذشته از این که ویژگیهای شخصیت هرکس چگونه هست و باید باشد، می خواهم بگویم که به نظر می رسد ما در کشور خویش دیگر هیچ ارزش مشترکی نداریم. آنچه برای یک گروه شرم است برای دیگری افتخار است. آنچه برای یک ننگ است برای دیگری مایه سربلندیست. ازینروست که هیچکس از هیچ کاری که می کند نمی شرمد و خجالت نمی کشد.
مثلا سلیمان لایق با آن گذشته سراپا گناه آلودش (هم به حساب شخصی و هم به حساب اجتماعی)، بدون اندکترین شرمی در اکادمی علوم کابل نشسته است و بازهم شعر می نویسد و از لر و بر می گوید. رییس اکادمی علوم نیز از او منحیث یک شخصیت دانشمند پذیرایی می کند...

یا مثلا گلبدین می نشیند و بدون اندکترین شرمی تنها حزب خودش را کشورشمول می خواند و تمام احزاب دیگر را قومگرا. همین گلبدین کسی است که فقط چند ماه پیش از حقوق پشتونها صحبت می کرد و تهدید می کرد اگر یک قوم (قبیله) پشتون متحد شود کافیست که همه افغانستان را زیر کنترول بیاورد. همین آدم که همه عمرش را در خدمت آی اس آی سپری کرده و کابل را به ویرانه تبدیل کرد و تا یک سال پیش در غار بن لادن چله نشسته بود،‌ همین آدم، دیگران را به مزدوری به اجانب متهم میکند.

ایا به راستی ما در بحران ارزشی قرار داریم یا تنها چند موجود مشخص اند که معیارهای ارزشی و اخلاقی شان از آنِ جامعه فرق می کند؟

>>>   نویسنده محترم شما اصلآ خبر ندارید که یگانه رهبر جهادی از ابتدا جهاد که مردم افغانستان از انتخابات و ری دادن خبر نبودند به انتخابات تآکید میکرد حکمتیار یود

>>>   هرکس هروقت گپ خوب بزند ، خوب است
امیرزاده: فاشیزم وشؤنیزم درنوشته ات کم معلوم میشود فکرمیکنم ازمبارزه ات برضد پشتونها دست بردارشدی یاچطور؟

>>>   ثم ننجی رسلناوالذین امنوا کذالک حقا علیناننج المومنین ...ولا تدع من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک فان فعلت فانک اذا لمن الظالمین

با هرکه به زبان خودش باید حرف زدزبان حکمتیار ظاهرا زبان قران است با همین قران مبین وتعبیر وتفسیر غلطش ازان ده ها هزار انسان ومسلمان را به خاک وخون کشانیده ووطن عزیز رابه ویرانه تبدیل نمود وبلاخره بیشرمانه همه جنایات خودرا انکار ورزید

خداونذ ج درین ایه میفرماید ما پیامبران ومومنین را نجات میدهیم ونجات انها برما فرض است وبعد می فرماید ای مومن غیر از خدا کسانی دیگری را که به تو نفع وضرر رسانیده نمیتوانند پرستش مکن اگر چنین نمودی یعنی غیر از خدا از کسانی دیگری مدد ومعاونت طلب نمودی انگاه از زمره ای ظالمین وخاسرین خواهی بود صد ق الله العظیم

چون اینها از ابتدا به قران ایمان واقعی نداشتند وان را وسیله وذریعه ساخته بودند به مفاهیم عالی ان هم توجه نمیکردند وگرنه گاهی خودرا به دامان خارجی ها ومزدوران انها نمی انداختند وخود مزدور مزدور نمی شدند حال که از خدا وقران قطع امید نموده به دامان اجانب ومتجاوزین چنگ زده اند بجز خذلان ورسوای چیزی دیگری نصیب شان نخواهد شد
این شروع معامله ای خداوندی با این ستم گاران است حتما در اینده های نه چندان دور شاهد رسوای های هرچه بیشتر وبهتر برای انها خواهیم بود چون اینها به انچه خوانده اند ومیخوانند ایمان ندارند<من فسر القران برایه فقد کفر >کسانی که قران را به رای ومراج خود تفسیر مینمایند از دایره ای اسلام بیرون میشوندبلاخره اینها خسر الدنیا والاخره هستند
اگر حکمتیار وهمراهان مسلمان ومجاهد میبودند خارجی ها انهارا تحمل نمی توانستند مانند مسعود ومزاری وربانی حذف میکردندحال که مانده اند وامده اند تا چند صباحی باقیمانده از عمر خودرا در ذلت وخواری وبه ساحه ای نفوذ خارجی ها سپری نمایندازین بیشتر نصیب شان نیست ونخواهد شد
تبنگ چی

>>>   حكمتيار قبل ازين هم بخت اعضاي فاميلش در انتخابات را ازمايش كرده بود.
در انتخابات دو دوره قبل پارلماني داماد حكمتيار اقاي همايون جرير در كابل كانديد پارلمان بود. خوب بخاطر دارم كه ايشان با گرفتن ١٨ راي ناكام ماندند. گرچه اقاي همايون جرير شخصيت محترمي است ولي دليل ناكامي او در نفرت مردم از حكمتيار بود.
بهلول دانا

>>>   ای کاش پسران تمام رهبران جهادی که سالهاست خون ای ملت را مکیدن و حالا نوبت به پسران شان است چنین ناکام و روی سیاه شوند.

>>>   درقتل وویرانی کابل تمام اشرار سهیم است

>>>   دوستان یک سوال عمومی کدام تنظیم وحزب برای افغانستان مصدر خدمت شده ؟
حزب اسلامی جمعیت اسلامی وحدت اسلامی ، اتحد اسلامی ، شورای جاهلان نصوار وتاراجگر کابل ، حرکت اسلامی ، حرکت انقلاب اسلامی ، نجات ملی ، معاذ ملی حزب خلق وپرچم ، ستمی ها ، ماویست ها ، وغیره وغیره احزاب لندغران چه خوب گفته اند که سگ زرد برادر شغال است پس یکجا میگویم لعنت خدا برهمه شان مردم افغانستان از همه این احزاب جاسوس وسیاه روی های تاریخ نفرت دارندمرگ نثار همه شان

>>>   دوستان یک سوال عمومی کدام تنظیم وحزب برای افغانستان مصدر خدمت شده ؟
حزب اسلامی جمعیت اسلامی وحدت اسلامی ، اتحد اسلامی ، شورای جاهلان نصوار وتاراجگر کابل ، حرکت اسلامی ، حرکت انقلاب اسلامی ، نجات ملی ، معاذ ملی حزب خلق وپرچم ، ستمی ها ، ماویست ها ، وغیره وغیره احزاب لندغران چه خوب گفته اند که سگ زرد برادر شغال است پس یکجا میگویم ل... مردم افغانستان از همه این احزاب جاسوس وسیاه روی های تاریخ نفرت دارند....


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است