گوسفندان آماده باشند
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۰    ۱۳۹۷/۷/۲۲ کد خبر: 155304 منبع: پرینت

چوپان های حرفوی وکلان چون محمد یونس غیر قانونی و جنرال پشقل آمادگی دارند تا در معاملات جدید، مردم افغانستان را با تاجر آدم فروش و جنایتکار مشهور امریکا زلمی خلیلزاد به معامله بسپارند و در ازای آن چند عدد لُنگ حمام بدست آورند.

از این رو کسانی که بازهم آرزو دارند تا در نقش گوسفند اسیر این معامله گران گردند، باید از قبل اظهار آمادگی نموده و ریسمان های محکم برای بستن پا ها و ریسمان گردن برای خود تدارک جویند!!

برطبق مواد قرار داد، مصارف کاه و علف بدوش چوپان خواهد بود!!

توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
گوسفندان
خلیلزاد
نظرات بینندگان:

>>>   اولیت استراتژی غنی نه اشتغال زایی و نه فقر زدایی است بلکه اسکان کوچیان پاکستان است
غنی دست نشانده جانکری ارگ را با اطرافیان اش یک باند ما فیایی به آشیانه شیطانی و مدیریت توطیه علیه اقوام تبدیل کرده است .

غنى شووینیسم به هر چه باور داشته باشد اما به عدالت اجتماعى، برابرى اقوام و تبارها، دموكراسى، تقسيم مساويانه ثروت و ارزش هاى انسان ساز اقوام شریف افغانستان باور ندارد.

غنى از دامن فرهنگ غژدى نشينى و صحرا گردى پاکسان چكيده است و در جامعه قبيله ای جوان شده است و در كانون هاى كاپيتاليزم وحشى آمريكا شخصيت اش شكل گرفته است چنين مخلوطى نمى تواند انسانى فكر كند.
کوچی های انگلیس آورده ز پاکستان هرکاری کند برایش قانون ومحکمه نیست خود سر نیست راهزن نیست قاتل نیست برای دیگه اقوام دسیسه دروست میکنند مخواهند که دستگیر کندونابود سرگوپ کنند؟ این است عدالتی ودیموکراسی دولتی دزد خیانت کار تبعئض گر وفاشیست ساخت انگلیس و امریکا ؟

ایدیولو ژی بیمار گونه غنی نیمه قلب اش با قبیله ای کوچی یان آن سوی مرز دیورند برای اسکان آنها به وادی های شاداب و بهر برداری از چرا گاه های مراتع آبخیز دار کشور ما است:
البته باید یاد آورشویم که اکنون شرایط اقلیمی در سطح جهان تغییر یافته است و البته در کشور آفتابی و زراعتی ما این تغییرها بیشتر و قابل لمس است, بنابراین ادارات مسُول تلاش کند تا رویکردها در بهره برداری از عرصه های طبیعی و مراتع آبخیز دار تغییر یابد.

بنا براین حضور بیش از حد چاروا در چراگاه مراتع آبخیز دار با بیان اینکه سالانه 15 تن خاک در هر هکتار از اثر لگد مالی چرای بی رویه رمه چرنها فرسایش پیدا می کند. همچنین، لگدمال شدن می تواند موجب آسیب دیدن گیاهان و کاهش رقابت پذیری و ظرفیت‌های باروری آنها در یک جامعه گیاهی شود.

بنا برین از دیدگاه دانش محیط زیست یکی از مخرب ترین آثار چرای چاروا لگدمال شدن، فشرده شدن خاک است که به ریشه گیاهان آسیب می رساند. این مساله تمرکز ریشه‌ها در سطح خاک را به همراه داشته و از این رو می تواند گیاه را از دسترسی به منابع کافی برای رشد باز دارد.
لازم به ذکر است که فعالیت های مخروب انبوه رمه ها در طبیعت مراتع باعث بین رفتن پوشش گیاهی در سطح مراتع آبخیز دار است که تعادل بین اجزاء زنده و غیر زنده آنرا برهم زده و موجب تغییرات در محیط آبخیز دار در نتیجه خشک شدن دریا ها و بروز سیلاب های مخرب می شود.

از دید دانش محیط زیست اقدام عملی افزایش نظارت بر نحو چرای چاروا و مقابله با هر گونه تخلف رمه چران ها علاوه در حفظ و حراست از منابع طبیعی می گردد و نیز باعث پایدار حوزه آبریز در جریان آب های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخص دره بشکل در یاچه جریان می یابد.
البته ؛ کسانیکه از آمدن کله کو چی ها ی آفت آور و یرورس جنگلات و نباتات از آن سوی مرز دیورند به خاطر نابودی چراگاه های سربسز کشور عزیز ما افغانستان پشتی بانی می کند این افرد مریض واقعاَ شهروند اصیل بومی افغانستان نیست و اگر باشد ، دلسوزی به مادر وطن و حراست ازطبیعت کشور خود می داشته باشند. شهود اولیت استراتژی غنی در اسکان کوچیان مهلك وتباه كن نباتان قرار ذیل است .

1- شهود برخی دست های پنهان حاکمان قدرت طلب مانند گلاب منگل برای اسکان کوچیان مهلك وتباه كن اکوسیستم در دنه غوری نزدیک به چراگاه مراتع شاداب آبخیز دار تاله و برفک و اروز در جغرافیا بغلان امروز داشته ایم .

2- شهود راز های پنهان غنی مغز تتفکر کوچی ها آفت آور طبعیت تقرر انجینر کمال نظامی بحیث والی پنچشیر شهور خواهر جنرال طاقت حرامی است که از ایجا انجمن بنام انسجام کوچی ها در ولایت پنچشیر و عده خدمات عامه برای شان خبرداد که بعد کمال نظامی از مواجهه انتقادات شدید مردم صلحشور پنچشیر مورد خبر قرار گرفت وسپس توسط همین دفتر والی دوباره آشتباه قلمی خوانده شد.

3- شهود فرمان ریس جهور به اداره اراضی تخار دستور داده شده تا زمین های دولتی برای کوچی ها شهرک ساخت شود و هم تخصیص زمین های د ولتی به حیث علفچر های بزرگ برای کوچیان که از پاکستان وارد افغانستان خواهند شد.

هموطنان آگاه قلم بدست و حراست از محیط زیست کشور اجتماعی منسوب به کوچیان بیگانه در افغانستان واقعیت قومی را در طی 17 سال کسب کرده و روان است , کوچیان رمه چران پاکستان که کاروان شان را در فصل بهار به ولایات مختلف افغانستان انتقال میدهند مطابق قوانین پذیرفته شده بین المللی اصلاْ حق ورود به افغانستان را ندارند.

باید خاطر نشان کرد بسیاری ازچراگاه های کوهی و دشتی افغانستان بعلت چرای بی رویه کوچی ها از بی مسولیت دولت نابکار طرف دار قبیله کوچیان پاکستان موجب تخریب بیش از حد با بحرانی عمیق محیط زیستی سرزمین زیبای آفتابی ما مواجه شده است وادامه ی روند آمدن کوچی ها از او سوی مرز دیورند کشور ما را با مشکلات بسیار خطر ناک از بابت پامال شدن گیاهان و شکستاندن نبابات توسط شتروانان و رمه چرانان کوچی مانند آمدن برف کوچ ها روا ناب بارانها های موسومی سرازیر شدن سیل های مخربه و کم آبی در مراتع آبخیز دار ,طوفان شن های روان در دشت ها و پیامد آن الوده گی بصری محیط زیست در شهر ها در بعضی از محلات و خشکسالی پی در پی در سرتاسر افغانستان روبه رو کرده است.

در اثر چرای بی رویه تنوع حیات وحشی , گیاهان سبز نبات کوهی در مراتع آبخیز دار دچار مشکالت بیشتر می شود و با انقراض روبر خوا هد شد.

برای کمک این مطلب قوانین برای حمایت ازحیات پوشش گیاهی و نباتات باید از طرف اداره محیط زیست تصویب به اجرا در اید تا گیاهان , نباتات و جانوران بتوانند دوباره زندگی خود را بازیابند واز همه مهم جریا ن دریاها خروشان ما جریان دایمی باشند .

هیچ وقت اشخصاص عاقل , دانا ومهن دوست ابدآ دفاع و پشتی بانی از آمدن کوچیان قاچاق اسحله ، مواد انفجاریه ، آفت طبیعی و آسیب های طبیعی دفاع نمیکند که طبیعت زیبا ما بوسیله گله ها شان پای مال و لگد مال و نابود حاصلات مرد م ما از بین بر ند بوته ها جنگلی و بخصوص پسته زار های کشور عزیزم ما افغانستان میگردد , بخاریکه آمدن انبوه شتران رمه ها و رمه چرانان موجب بدختی ها بشمول آلودگی محیط زیست وسبب ضر ر به ارزشهای صحت شهروندان ، همچنان وجود انواع فساد زیست میباشند .

هموطنان آگاه قلم بدست طرف دار حراست از محیط زیست کشو ر بی صاحب و بی در دروازه : تحیقاتی من را در مورد آمدن کوچیان مهللک و تباه کن طبعیت از مرز دیورند را با دقت بخوانید واگر قابل نقد است نقد کنید و جهت غنامندی یک طرح جامع خواهش است که یک دوسطر و دو دقیقه خود را زحمت دهید و کامنت در پای این مضمون گدارید.

نگذارید این فاشیست های بدبخت و تمامیت خواه های فاشیست را. ادامه دهند.
این همان بد بخت های هستندکه بخاطر ارتباط قومی شهروندان پاکستان را افغان میخوانند و آماده هستند کارت شهروندی کشور را برایشان تحفه بدهند ولی شهروندان اصیل کشور را حرامی میخوانند و از کشور بیرون میخوانند چون اوغان یا همقوم خود آنها نیستند.

کوچی های انگلیس آورده هرکاری کند برایش قانون ومحکمه نیست خود سر نیست راهزن نیست قاتل نیست برای دیگه اقوام دسیسه دروست میکنند مخواهند که دستگیر کندونابود سرگوپ کنند؟ این است عدالتی ودیموکراسی دولتی دزد خیانت کار تبعئض گر وفاشیست ساخت انگلیس و امریکا ؟

تاجیک گرسنبل است
افغان بلبل است
هزاره شاخ گل است
ازبیک خوگل است
پشه ای ساقه است
ترکمن خودل است
هرکس گوید همه افغان است
نادان , جاهل و حیوان است


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است