انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۵۲    ۱۳۹۷/۷/۱۹ کد خبر: 155271 منبع: پرینت


انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندید

انتخابات؛ برداشت کنید و بخندیدکد (10)

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
برداشت کنید
بخندید
نظرات بینندگان:

>>>   یک کاندید فکر میکنم که عکس خود را در کاغذ تشناب چاپ کرده بود که هرکس که ...خود را پاک میکند،روی مبارک اش را ببیند.
دفعه بعد عکس او را نیز نشان بدهید.

>>>   همان وکیله که نشانش دالر وخط آهن را الی نویارک فعال میسازد اورا اول کنید

>>>   لویه جرگه چی زمانی دایر میشود که این خانم غافل خودرا برای حضور درلویه جرگه کاندید نموده ؟؟
تاحال نمیداند که انتخابات وکاندیداتوری برای ماه میزان برای چی است ! عکس هایش را به دیوار ها چسپانده وبا قافله یکجا شده
ر

>>>   برشنا دین پرور افضلی تاحال نمیداند که انتخابات برای چی است ؟ برای لویه جرگه یا برای پارلمان؟
انتخاباتی که دوسال میشود سروصدای آن همه جهان را آگاه ساخته اما دین پرور صاحب تاحال ازموضوع ان آگاه نیست ،
هیچوقت این وکیله پیر نمیشود ،

>>>   انجنیر زهیراز بغلان گفته است رای بمن رای به انتقال ولایت به نویارک است چون تا آنزمان وکیله دیگر خط آهن را تا نویارک فعال میسازد، آهسته آهسته از همسایگی پاکستان کوچ کنیم وکوچه بدل نمایم
== وکیل لغمان گفته است اگر پیروز شدم پایتخت را از کابل به لغملان انتقال میدهم

>>>   همو وکیل صاحب خیالی خان را اول کنید چوتن خیلی صادق است: درشعارش نوشته : مرد عمل نه ! مرد شعار ، آفرین به این صداقت ، باید همه این وکیل را اول کنند

>>>   وکیل قندز محمد گفته است اگرمن کامیاب شدم برای هرولایت یک ولسی جرگه میسازم چنانچه خودش را کاندید ولسی جرگه قندز معرفی نموده

>>>   هردوره ریشخند تر از دوره قبلی است ،
همو دوره اول زمان کرزی بهتر از دوره بعدی بودتعداد افراد خوب زیادتر بود

>>>   به وکیل صاحب سحر:
به فکر مه اگر انتخاب از رای دهنده ها باشد شاید وکیله صاحب آویژه اورژلانس را اول کنند ودوم شمارا کنند

>>>   وکیله صاحب سحر از طرف وزارت مالیه نامزد شده ؟

>>>   اگر این مکتب است واین ملا٬حال طفلان خراب میبینم.
عاقل.

>>>   ما فعلا از مرحله داشتن پارلمان ووکیل بی نهایت بدور هستیم.
خر چه داند خوردن قندونبات
طوربه کاه باشدوکنج رباط.

>>>   واقعآ هم جای خنده است و هم جای تاسف سر نوشت این مرزوبوم با این بیسواد های قرن 21 چی خواهد شد ؟

>>>   ضرورت ما درقدم اول صلح است وبعد مکتب (باکمیت وکیفیت خوب) اگر زمانی صاحب عقل شدیم (شاید هم بعداز۴۰۰ سال) انوقت در مورد ایجادپارلمان باید اندیشید.

>>>   تمام بدبختی ها، فقر ، نا امنی ، بی عدالتی ، ظلم ، تقلب ، خونریزی، درین جهان نصیب کشورهای اسلامی شده، هر حکومت وکشور اسلامی که بیشتر از اسلام داد میزندبیشترین طلم ستم وناروا درهمان شور است ، در حکومت خاد مین حرمین یک ژورنالست برحکومت اتتقادی کرده حالا ببینید جواب اسلامی حکومت برای ان ژورنالست چی بوده :
آن بیچاره را درقنسولگری استانبول دستگیر نموده شکنجه میکنند وبعد توسط اره دست ها پاهایش را قطع میکنند ،
درکدام کشور کفری جهان چنین وحشی گری درحق اتباع خود انجام داده باشد >؟
یقینا که در جنگل محل زیست وحش هم این گونه ناروای صورت نگرفته است
با آنکه خداوندپیامبر را از بین این قوم برگزید اما بازهم اینها هدایت نشدند
درکدام کشور غربی است که یک رسوائی جنسی از ین عربهای ترورست ومفسد در رسان ها درز نکرده باشد آنهم از شهزادها ، همه پول باد آورده نفیت را مصرف قمار شراب وعیاشی میکنند
ر

>>>   من به خیالی جان رای میدهم چون حقیقت گو است ،از همین حالا میگوید ( مرد عمل نه مرد شعار)
دراصل عهمه اینگونه هستند اما به دروغ برعکس میگویند

>>>   فقط افسوس کنیم و بخندیم همه اش سوژه طنز و سرگرمی...

>>>   همین آش وهمین کاسه مردم از پارلمان فعلی یعنی کمشن دانی چه خیر دیده اند که به چوگره هاشان رای به دهند در پارلمان پیشرو همه اولاد های جنایت کاران ، قاتلان ، تفنگ سالاران ، دذدان ، غاصبین زمین وتاراج کننده گان ملت خود را کاندید نموده است

>>>   خدایا به ما یگ گونی پول بده به اینها عقل سلیم و سواد و ...... ببینبد ما کیا را باید انتخاب کنیم خاک بر سر ما و خاک بر سر ما که این ملت باید به یک مشت خائن و وطن فروش که فقط به فکر منافع خودشان هستن رای بدهد.

>>>   خداوندللعالمین (جل جلاله)
به همین منطقه جنوب غرب اسیا یامیدل ایست یاخاورمیانه منابع عظیم نفت وگاز عطا فرموه است وباید این ثروت خدا داد مصروف گرسنگان وبیجاشدگان ورفاه نسبی اول خود مردم منطقه بعد سایر مردم مستضعف جهان بشود اگر فقط 20فی صد ااین درامدهای نفتی وگازی خرج گرسنگان وسرمایه گذاری در کشورهی مستضعف بخصوص افریقا میشد دیگر گرسنه ای باقی نمی ماند.اما خرج بلند پروازی شاهان سعودی ومتحدینش بشمول امارات وکویت درخصوص اشاعه فرهنگ وهابیت وتروریست پروری .حمله به کشور فقیر ومستضعف یمن وکشتن هزاران یمنی مسلمان وبیگناه انجایی که میشود گفت بعداز مکه ومدینه بزرگترین خواستگاه اسلام میباشد.
اویس قرنی صحابه رسول خدا از یمن است وبسیاری از صحابه دیگر.خرج عیاشی وتوسعه فرهنگ وهابیزم ولاغیر.البته دیری نخواهد بود که توسط خودشان نابود خواند شد ومنطقه را از لوث وجودشان پاک خواهدشد.
داکتر عبدالرب آچکزی

>>>   کسی که فرق بین لویه جرگه وپارلمان نکند برایش جای بسیار شرم وخجالتی است همچنان دادن شعارهای دور از عقل ومنطق آن شخص به جنون نزدیک است اول اوخود را تداوی عقلی نماید در صورت شفایا ب شدن در دورهای بعدی کاندید نماید مانند محترمه آویژه اورژلان در ضمن این محترمه به احصایه ثبت احوال نفوس مراجعه نماید تا در پرتوقران وسنت یک نام اسلامی برایش انتخاب نماید

>>>   یشنهاد من این است که هرکس که وکیل میشود درکمپاین خود یک افغانی مصرف کرده نمیتواند و ماهانه مانند من وتو مبلغ شش هزارافغانی معاش داشته باشد محافظ ،خانه وموترنداشته باشد
بعد ازین اگرکسی حاضربه کاندید شدن شود این وکیل واقعی ومدافع حقوق مردم ما خواهد بود
یک معیار وطرزالعمل باید این چنین برای کاندید شدن ساخته شود درغیرآن قسم بخدا اگر درفکرمردم شود حتما درفکربدست آوردن پولهای مصرف شده شان خواهد بود

>>>   من بدون تبعیض میان خانم سحر و خانم اورژلان هر یکی باشد اول میکنم.

>>>   بهرام از ایران
خطاب به کسی که از نام آویژه ایراد گرفته.
آیا همه نامها واسمهایی که در جهان که به عربی نیست ، باید تغییر کنه . یکی از معانی آویژه ((معشوق) است. یعنی اگر آویژه نام خودش را بگذارد معشوق، خیالت راحت میشه و مطمئن میشوید که انسان شایسته ایست. تمام زبانها و در نتیجه نامها همه از آفریده های خداوندی است.مشکل امثال تو نه واژگان پارسی بلکه ایستایی و تحجر شماست.توی همین کشور برادر افغانستان چقدر جنایت میشود از سوی جنایتکارانی که خیلیهایشان نام عربی و اسلامی دارند.

>>>   هیچکس کامل نیست همه اشتباه داریم / اما لازم نیس که اشتباه املای وکیله سهیلا سحر را ایقدر رسانه ای بسازند و همه مردم درباره اش خراب فکر کنند
نجیب کابلی زاده


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است