چرا تاجيكان به حاشيه كشانده شده اند؟
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۴۳    ۱۳۹۷/۶/۲۰ کد خبر: 154550 منبع: پرینت

چرا تاجيكان در هفده سال اخير به حاشيه كشانده شده اند؟
مشكل درون-تاجيكي:
مشكل تاجيكان در درون خود تاجيكان بوده و است. يكتعداد تاجيكان تا اكنون به اين باور نرسيده اند كه آنها تاجيك اند، ولي در معادلات سياسي (مثلا انتخابات) حق تاجيكانه خود را بي رحمانه از تاجيكان كه واقعا تاجيك هستند ميگيرند...

مشكل عدم باز توليد Duplication
مشكل عدم باز توليد يعني ما نتوانستيم ماننند احمد شاه مسعود، لطيف پدرام، داكتر مراديان، خواجه بشير احمد انصاري، فريد سالنگي، كمال اعتمادي، مجيب مهرداد، سيف خراساني، داكتر صاحب ذكي، خواجه سيد حكيم صديقي، رياض صديقي، مولوي عباسي، آرش فروزي، قهار عاصي، شيواي شرق، پروفيسور عبدالخالق لعلزاد، داكتر شائق، احمد شاه فريد، شفيع ايار، كليم الله همسخن، كاوه جبران، فهيم ضيايي، سميع دره اي، داكتر مهدي، آثار حكيمي، شهيد ثاقب، عبدالجبار آريايي، شكيب شريفي، فرشته حضرتي، صبور رحيل، ثريا بها، ژاله خراساني، كريم كريم، عبدالله پيمان، داكتر هارون اميرزاده، عبدالحي خراساني، طاهر قادري، زهره يوسفي، عمر مهربان، ناديه فضل، استاد رامش نوري، فوزيه كوفي، فهيم خيري، فدا فايز، اميد كوهستاني، ميثم نظري، آرزو نوبهار، داكتر نورالحق نسيمي، احمد مستقيم، داكتر عزيز آريانفر، جناب مزدك، جنرال عتيق الله بريالي، رسول ظهير، شكر الدين غفوري، نورالله عزيز تاجيك، محمد اسلم سليم، شفق سياه پوش، سالم وحدت، ميترا سروري، جان آغا اقبال، عمر احمد پرواني،استاد ترشتوال، مهران موحد، ظهير آريايي، كوروش دهگان، داكتر باري دانش، ستار سعيدي، هارون معترف، استاد سينا، داكتر فواد عثماني و صد ها شخصيت فعال و پويايي ديگري را باز توليد كنيم! هر چپنداز را بالاي ما رهبر قبولانند و اگر آن رهبر رفت براي وي آرامگاه ساختند و حتي از قبر وي بالاي مردم ما دارند تجارت ميكنند....

قوم سرگردان و در صدد يافتن ناجي:
هفده سال ما در صدد يافتن مسعود ديگري هستيم..امروز سوگوارانه مسعود فقط خلاصه شده در روزهاي 18 سنبله و ديگر از وي در محافل و برنامه سياسي خبري نيست. بزرگترين جفا را براي مسعود همسنگران وي كرده اند و از مسعود فقط استفاده هاي ابزاري ميشود و چيزي از وي به شكل يك برنامه در حكومت وحشت ملي ديده نميشود. تمام امتياز مسعود را آل بيت مارشال فهيم و عبدالله عبدالله گرفته اند و فكر ميكنند كه آنها واشنگتن اوغانستان هستند!

عدم تخصصگرايي:
عدم تخصصگرايي مثلا شاعر ميايد سياست مدار ميشود و سياست مدار ميرود مهندس ميشود. شما ببينيد كه رژيم هاي اوغانيه چي كساناني را نمايندگان تاجيكان بر گزيده بودنند و تا اكنون اين حلقه خبيثه تداوم دارد...

فراقومي فكر كردن واهي:
تاجيكان يگانه مردمان خوش باور و فراقومي فكر كننده گان اند يعني آنها too good بسيار خوب اند. بسيار خوب بودنند در يك جامعه باز يك امتياز است. ولي در جامعه قبيلوي مانند اوغانستان يك فاجعه است. يعني شما هرروز فرا قومي فكر كنيد و 100 نفر تان در هفته انتحار و انفجار شوند.

بي علاقگي با دولت هاي تصميم گيرنده
من تاجيك را سراغ ندارم با دولت امريكا، انگليس، اتحاديه اروپا و دولت هاي ما جوار علاقه عميق استراتيژيك داشته باشد. يك امرالله صالح بود كه خود را سرباز سر به كف افاغنه كرده و فقط خودش و دوازده دانه دوستان فيسبوكي اش در پهلويش مانده و تن به تقدير زده است..

امريكا فوبيا (ترس از امريكا) و تسليم قبيله شدن:
مردم ما فكر ميكنند هر كاري را كه امريكا كرد همان ميشويد. اين يك تلقين كاملا كوبايي و خرافاتي است. امريكا از كساناني اطاعت ميكند كه مانور چالش گري داشته باشد و ما تاجيكان خيلي خوب هستيم و با ما چرا امريكا مشكل داشته باشد؟ مشكل را با طالبان دارند كه براي شان درد سر ساز اند. اگر ما هم چالشگر شويم، طبيعتا امريكايي ها به دروازه هاي ما ميايند و ميگويند ما چي كاري براي شما كرده ميتوانيم؟

بي ميلي تاجيكان براي تصاحب حاكميت:
نسل اول تاجيكان #ديوان_طلب بودند، نسل دوم تاجيكان #معاون_طلب بودند و نسل نوين تاجيكان #حاكميت_طلب هستند و اين يك خبر خيلي مسرت كننده براي نسل امروزي ماست و اين نسل نوين صد درصد حاكميت را عنقريب تصاحب خواهد كرد و آن را به شكل مساويانه و دمكراتيك مابين اقوام شريف كشور تقسيم خواهد نمود.

عبدالعلی فایق


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تاجیکان
حاشیه
فایق
نظرات بینندگان:

>>>   تاجکان هرگز به حاشیه کشانده نشده ونه کشانده میشود صرف تیکه داران وتفرقه اندازان قومی باید صد فیصد به حاشیه کشانده شود خوب کاراست این خواست مردم است

>>>   فا یق محترم اب یخ نه خورید که مریص نه شوید تاجیکان دوبار قدرت را به شمول دوره اشغال توسط امریکا را غصب کردند اما نه تقسسم قدرت بود دوذدی غارت چور وچپاول طلم بیداد میکرد به پشتون ها با هزاره ها وازبیک ها جنګیدند وافغانستان را به اشغال کوبای پوشان امریکا دو دسته تقسم کردند
ګیلانی

>>>   یکی از خصوصیات تاجک ها که در طی این 18 سال نشان داده شد دزدی های کلان اختلاس های کلان غصب های کلان توسط تاجک ها مخصوصا شمالی وال ها بود

>>>   بودن ونبودن تاجیک دراین وطن باید درنظرگرفته نشود بلکه مسلمانیت وتقوا وسربه داری ملاک قرارگیرد انانیکه تاجیک هستند وتردید دارند باید بدانند که پشتون بدون تاجیک وتاجیک بدون پشتون دراین مملکت جنک زده به تنهایی بوده نمی توانند بلکه جرا که پشتون ها خودکامه که ادعای حاکمیت داشته خودکامه بودند وامیخته های تاریخی وسنتی وزسم وسم وروسومات درمذاهب شان درهم امیخته شده ونمی توانند این موضوع درنادیده گرفت بلکه باید بدانند که تاریخ ثابت کرده که کدام موضوعات سبب حدایی انان ازیکدیگر گردیده است

>>>   در زمانیکه چوکی امتیازات جنرالی وزارت سفارت درنظر باشد تاجک هیچکس نیست بجز پنجشیری ها
دروقتیکه دفاع شهادت قربانی لازم باشد تنها بدخشی ها تخاری ها تاجک هستند
در زمان انتخابات هراتی ها غور بادغیس هم تاجک شمرده میشوند وباید برای برنده شدن پنشیریها رای بدهند بعد ازینکه انتخغابات ختم شد دیگر اینها از جمله تاجک ها شمرده نمیشوند وبه اقوام خنثی مربوط میشوند

>>>   خیر ببینی اقای فایق با این نوشته زیبا و حقیت گویت قلمت رسا تنت اسوده و فکرت جمع جمع باشد.

>>>   (چرا تاجيكان به حاشيه كشانده شده اند؟)
جواب این سوال واضع و روشن است.
تاجیک ها همیشه پله بین بوده ، همیشه در کفه سنگین تر همسو شده دست به ذلت کشیدن دیگران تلاش کرده تا از آب گل آلود ماهی بگیرد . اما هر نیرنگی بالاخره رو به زوال است و آخر خط دارد.
فعلا هم تمام رهبران تاجیک جای اینکه اتفاق کرده موضع واحد و مردانه بر اساس عقل شعور و منافع تاجیک و دیگر اقوام گرفته ، همه شان در جای کمین کرده منتظر فرصت و نیرنگ استند .

>>>   تاجیکها نباید به فکر ماموریت سیاسی باشند از نسل جدید وجوانان امروزی خواسته میشود تا به فکر قدرت سیاسی باشند تا ماموریت سیاسی در این راستا ایجاب مینماید در قدم نخست فکر سیاسی منسجم را در بین خودشان ایجاد نمایندودر برابر انحصار قدرت همچون کوه استوار بایستند
سروری

>>>   آگاهان میدانند که: تاجکان نه بل پنجشیریان به حاشیه رفتند،هرکه از قدرت کنار رفت قوم وتباربیادش میآید.
لطفآ تاجکان ومخصوصآ شمالی والان را با پنجشیریان قدرت باخته مدغم نسازید ، مگرنگارنده گان فراموش کردند که زمین شمالی سوخت ولی ازشربت سود طلایی پنجشیر والا مستفید شد پنشیریان میدانند که بدون شمالی هیچ اند متا سفانه تاجیکان به خصوص شمالی والان به گردآب قحط الرجالی غرق اند، رهبر ندارند، چنتایی کهامروزه مطره اند ازنعمت سواد محروم ودرحلقه جهادگیر مانده انددرنزدجهادی های از دنیا بی خبر سایر اقشار هیچ ارزش نداردورنه شخصیت ها وافراد تحصیل یافته وچیز فهم هستند که میتوانند به درد مردم دواشوند، تاریخ نشان داداست که هیچ حکومتی بدون همکاری شمالی (کوهدامن زمین ) نمیتوان در کابل حکومت کندبه همین لحاظ برادران پنجشیربرای دریافت قدرت مجدد در فکر تاجکان یعنی شمالی والان میشون باز هم خانه شان آبادکه گاه گاهی یادی ازبی نوایان میکنند .

>>>   ما اصلا سیاست مدار نداریم سیاست مدار ما دزد اوباش لندغرو رشوت خور است سیاست مدار ما دربلخ صاحب دو میلیارد دالرشد و اول بالای داکترعبدالله حمله کرد ګفت دندانهایت را میکشیم. سیاست مدارما مارشال صاحب میلیون دالرشد صد ها خانه را خرید وچورکرد و بلاخره غلام حلقه به ګوش قبلیله و کرزی شد. سیاست مدارما صالح تمام روز به عیادت سفارت ها میرود و کسی به دو توت نمیخریش، سیاست مدار ما منصوراست که خوش است در روز یادبود مسعود بزرګ همه لندغرها به کوچه ها بیایند و مردم تاجک را درکارته پروان و خیرخانه اذیت نمایند حال انکه درنواحی دیګرازترس رفته نتوانستند. سیاست مدارما پدرام است که تجزیه طلب است به عوض اینکه تمام کشور را تصرف کند ازآغاز تسلیم قبیله است وخواستش تجزیه است تا بدخشان و پروان را ازکشورجدا کند و خود مالک آن شود. سیاست مدارما درتاریخ کلکانی بود که بجزسیاست ملاعمری چیزیدیګری به میراث نګذاشته است. نفرین به سیاست مداران تاجک. بعضا حتی فکرمیکنم که قبیله مداران ازما بهترهستند و لاقل میتوانند دولت مستحکم بسازند و لاقل خودرا مالک تمام کشورمیدانند.
سید زاده ازپروان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است