مسعود هرگز حساب بانکی نداشته است
سال ها است که در افغانستان نه میدان جنگ از ما است و نه میدان صلح، نه میدان دموکراسی از ما است و نه میدان دیکتاتوری، حتی میدان سیری و گرسنگی و پیروزی و شکست با ما نیست در واقع کسانی دیگر تصمیم می گیرند 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۲۰    ۱۳۹۷/۶/۱۸ کد خبر: 154454 منبع: پرینت

استف کول کتابی را تحت عنوان ریاست اس نوشته است که سرو صدای بسیار جدی را در رسانه های بین المللی و شبکه های اجتماعی بوجود آورده است. این کتاب به صورت پی دی اف رد و بدل می شود و همزمان تبصره های بسیار متعدد هم در رسانه های بین المللی روی آن نوشته شد است. نکته های خیلی تکان دهنده و خیلی جدی را در قبال احمدشاه مسعود نوشته است و در آن گفته است که حدود شصت میلیون دالر در حساب بانکی اش در لندن بوده و همزمان از هند و روسیه و ایران و استخبارات آنها امکانات دریافت می کرده و تمهیدات جنگ نیابتی در افغانستان را گذاشته بوده است. روی تعداد زیادی از چهره هایی که در مقاومت هم نقش داشته اند نوشته شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، احمدولی مسعود رییس بنیاد احمدشاه مسعود گفت: جمله ای که نوشته شده که در حدود سشصت میلیون دالر در حساب احمد شاه مسعود بوده در مقابل کشوری است که هفتاد بیلیون دالر عاید خالص سالانه اش است. وی در مقابل طالبان و در مقابل تروریزم می جنگیده است. یعنی در واقع در این کتاب یک مقایسه کرده است که در دوره مقاومت در سال 2001 گزارشی که داشتیم شصت میلیون دالر در حساب های وی بوده است و در مقابل یک کشوری که هفتاد بیلیون دالر عاید خالص دارد وی می جنگیده است. اما راجسترهای آمریکا این را تحریف کرده اند که این همه پول در حساب احمدشاه مسعود بوده است.

وی ادامه داد: مساله دوم این است که احمدشاه مسعود هیچ وقت سفر به آن طرف ها نکرده است که حساب بانکی داشته باشد احمدشاه مسعود هیچوقت حساب بانکی نداشته است. اگر کسی یک حساب بانکی پیدا کند بگوید. اگر در حسابی از وی در لندن شصت میلیون دالر باشد مستند بگویند. مورد دیگر این بوده است که گفته است تعدادی از افسران نظامی احمدشاه مسعود حساب داشته اند. آنها در آن زمان تا سال 2001 ابتدای کار بوده اند و حساب و پولی نداشته اند. درسال 2001 که احمدشاه مسعود شهید می شود نه حسابی داشته است، نه چیزی که به میراث گذاشته می شود. تا 2001 این افسران تحت فرماندهی احمدشاه مسعود بوده اند و چیزی نداشته اند اما پس از 2001 حساب جدا است یعنی زمانی که احمدشاه مسعود شهید می شود پس از آن اینکه چه کسی چه کاری کرده است مربوط به خودش است. من این را کاملا رد می کنم که احمدشاه مسعود شصت میلیون دالر داشته است.

مسعود، در پاسخ به این سوال که قصد نویسنده از این مطالب چه بوده است بیان داشت: امکان دارد آقای کول برای نوشتن این مطلب از جایی مرجع گرفته باشد که مخالف احمدشاه مسعود بوده است. احمدشاه مسعود اصلا سفری نداشته است که حساب بانکی داشته باشد و حساب بانکی هم بدون حضور شخص باز نمی شود. هر کسی چنین ادعایی دارد با سند بگوید. ارتباط ایشان با کشورهای ایران و روسیه به خاطر حمایت جبهه مقاومت برای مقابله با تروریزم بین المللی بوده است و خود مسعود هم بارها آن را گفته است.

رییس بنیاد احمدشاه مسعود، در خصوص این گفته از کتاب، که اظهار داشته کارهای احمدشاه مسعود باعث خلق تروریزم بین المللی شده است بیان داشت: اصلا اینطور نیست و بالعکس بی توجهی آمریکا باعث خلق ترویزم شده است. من زمانی که در لندن بودم بارها به آمریکا سفر کردم و گفتم که تروریزم مساله ای عادی در افغانستان نیست. اما هیچ بار از طرف آنها جواب مثبتی نیافتیم. همینطور ما با کشورهای غربی دیگر گفتیم که در اینجا تروریزم است و گفتیم حداقل شما کاری که می کنید این است که معلوم کنید کدام طرف تروریزم است و کدام طرف نیست و کدام طرف حق است و کدام طرف باطل؟ اما بی فکری و بی توجهی آمریکا و کشورهای غربی باعث شد که افغانستان محراق توجه تمام گروه های تروریستی قرار بگیرد و پاکستان در راس اینکه گروه های مختلفی را آوردند این مشکلات را در افغانستان خلق کردند. آمریکا هم بعد از تخریب افغانستان هیچ توجهی به بازسازی افغانستان نکردند.

وی، معتقد است آمریکایی ها انقدر به مساله تروریزم بی توجهی نشان دادند که مساله بسیار بزرگ شد و افزود: آمریکایی ها چون به پاکستان اعتقاد داشتند و افغانستان را از عینک پاکستان می دیدند به همان نسبت عکس العمل نشان نمی دادند. یادمان باشد که پاکستان دوست استراتژیک آمریکا بوده است چیزی که پاکستان در منطقه انجام می داده است در واقع آمریکا یا آن را حمایت می کرده است یا چشم پوشی می کرده است. پس به این معنا است که آمریکایی ها در واقع بی تفاوت به مساله فکر می کرده است که پاکستان می تواند منافعش را در منطقه تامین کند. اما زمانی که مساله تروریزم پیش آمد و القاعده آمد و وقتی که در واقع القاعده از کنترل پاکستان بیرون شد و آمریکایی ها اهداف خود را نشان داد. بعد از آن آمریکایی ها آمدند. گرچه احمدشاه مسعود سال ها قبل هشدار داده بودند که تروریزم خطرناک است. همان چیزی که مسعود شهید گفته بود تحقق یافت.

وی در خصوص اوضاع حکومت با این جو مسموم سیاسی گفت: در این شکی نیست که در حال حاضر حکومت به طرف یک فروپاشی سیاسی روان است. تنها مساله بلخ نیست که این اوضاع را سبب شده است. من در قندهار هم بوده ام. عکس العمل های مردم را در هرات و کابل و هلمند هم دیده ام. صدا صدای بسیار کلان است و امکان دارد که بسیار به شکل پراکنده باشد اما فردا ممکن است این صدا یک صدای ملی کلان را منعکس بسازد. این حکومت به طرف یک فروپاشی سیاسی روان است و ممکن است دستاوردهای شانزده سال را بپاشاند. این حکومت خودش که در نه بعد اقتصاد، نه در بعد فرهنگ ونه در بعد سیاسی و مردمی هیچ دستاوردی نداشته است و امروز هم در واقع در یک بحران عجیب و غریب فرو رفته است. دو ماه شده است که این حکومت نتوانسته است بیاید و با یک ولایت تفاهم کند.

وی، در پاسخ به این سوال که در کنار عطانور باقی می ماند یا خیر بیان داشت: من از فکرش از هدفش و از اینکه برحق است حمایت کرده ام اما در قسمت برنامه هایی که بعد از این بخواهد اجرا کند رهبری جمعیت اسلامی افغانستان تصمیم خود را می گیرد. من در رهبری جمعیت اسلامی افغانستان نیستم و دقیق نمی دانم که برنامه چیست که حمایت کنم یا نکنم.

مسعود معتقد است ما در تصمیم های کشور خود نقشی نداریم و دیگران برای ما تصمیم می گیرند و افزود: متاسفانه سال ها می شود که در افغانستان نه میدان جنگ از ما است نه میدان صلح از ما است. نه میدان دموکراسی از ما است نه میدان دیکتاتوری از ما است. حتی میدان سیری و گرسنگی و پیروزی و شکست با ما نیست در واقع کسانی دیگر تصمیم می گیرند. گاه از طرف جامعه جهانی آمدند که مساله را حل کنند یک بار هم خلیلزاد از طرف آمریکا آمد که مساله را حل کند. نمی دانم چرا رهبران حکومت نمی خواهند برادرانه بروند و مساله را حل کنند.

وی معتقد است با اوضاعی که در سیاست ما وجود دارد ما روی آرامی و صلح را نمی بینیم و افزود: دولتی که تا هنوز نتوانسته است در چارچوب دولت با تمام اعضای دولت به یک صلح برسد و بتواند از یک موقف قوی تر مساله را دنبال کند با این کشورها برای صلح چه می خواهد کند؟ یعنی بر سر چه می خواهد تفاهم کند؟ کسانی که در واقع در محور قانون اساسی به این معتقد هستند تا به حال نتوانسته اند که با والی خود تفاهم کنند تا به صلح برسند. با معاون اول خود به صلح برسند. با رهبران سیاسی به صلح برسند. وقتی نتوانسته اند با این کشورها چگونه می خواهند به صلح برسند. یعنی یک تناقض عجب و غریب در رفتار این حکومت داران دیده می شد. در افغانستان با سیاست همین حکومت ممکن نیست که ما روی صلح و آرامی را به همین ترتیب ببینیم. یعنی یک سیاست کاملا ناهمگون و نامتوازن و یک پارادکس عجیب دیده می شود.

مسعود معتقد است رهبران حکومت اراده ای برای ثبات در کشور ندارند و گفت: من از رهبران این حکومت سوال می کنم که اگر شما طرفدار ثبات در افغانستان هستید چرا تا هنوز که هنوز است نتوانستید کمیسیون انتخابات را ایجاد کنید و امروز یک راهکار بسیار روشن برای راه اندازی انتخاب ارایه کنید. معنایش این است که یا نخواسته اند یا نتواسته اند در هر صورت شما مسوول هستید. مسوول تمام این ناامنی ها و جنجال ها و ابهام. مسوولیت خود را بپذیرید و بر اساس پذیرفتن مسوولیت خود تعیین تکلیف کنید که واقعا شما هستید یا دوباره به مردم واگذار می کنید یا به کسی که بتواند کشور را از این مشکل نجات دهد.

کد (30)
(بازخوانی یک مصاحبه)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ولی مسعود
احمدشاه مسعود
نظرات بینندگان:

>>>   چیزی که عیان است حاجت به میان نیست.شما فکر میکنید که هنوز هم با خاک پاشیدن به چشم مردم حقایق را پنهان میتوانید .
قهرمان ملی تان به اجنت و قاچاقبر ملی مبدل شد ، وای به حال شما ها که تاریخ در باره تان چه قضاوت خواهد کرد.

>>>   من به لندن سفر داشتم خبر شدم که پسر شهید احمد شاه مسعود در لندن است درس میخواند تقاضا نمودم که وی را ببینم به کمګ یکی از دوستان خود نزدش رفتم وی را در یک اتاق مناسب دیدم
مناسب بودن به منظور پاک بودن بود نه زیبا و لوازم قیمتی لحظ با ایشان بودم بعدا بیرون امدم به دوستم که من را رهنمایی ګرده بود مقداری کمی پوند را از چیب خود ګشیدم ګفتم که دلم سرش سوخ مشکل اقتصادی دار د من همین قدر توان دارم برایش بدهید
دوستم برایم ګفت که میدانم که خودت مشکل زیاد داری مسافر هستی ما وی را کمک میکنیم راستی وی مشکل اقتصادی دارد
مطمین نیستم و باور شدنی نیست که شصت ملیون دالر بنام خود ودر حساب بانکی خود داشته باشد
من بار ها با شهید احمد شاه مسعود ملاقات رسمی دولتی داشتم مربوط به عقیده و همفکری هم ندارم و نه داشتم انسان بزرک ،باشخصیت و قابل قدر بود وهست انسان با قدرت ، توان مند و با فکر تصمیم میګرفت
ولی مسعود هم از جمله برادرانش انسان با شخصیت است خاین و دزد و شریک فساد نیست
توجه شود من کلمیه قهرمان ملی را ذکر نګردم جون جنک و انهم با برادر خود و افغان خود قهرمان ندارد
وګرفتن قدرت توسط کودتاه خیانت است
جهانی از کابل افغانستان

>>>   Ayendagan
😎 وقتی واژه‌ی آوغانی ثبت تذکره الکترونی گردد!
😑 بیست سال بعد وقتی به نواسه/ نوه ‌ی تان شناسنامه بگیرید،
😑 به مدیریت ثبت احوال نفوس مراجعه می‌کنید و بعداز طی مراحل از شما پرسش می‌شود:
😑 مدیر: د دی نوم څه دی؟؟
😑شما: انوش 😊

😑مدیر: ته د رئیس جمهور پرمان خبر نیاست!؟
😑 شما: نه 🙂

😑مدیر: دا ایرانی نوم دی! دلته اوغانستان دی. دا لیست واخله د دی نه یونوم انتخاب کوه:

😑😎 د افغانی نومونه :

😆😎گوته میر، پته میر، سور گل، إنذرگل، جان گل، تپی گل، غمیه، انار گل، میغتَی، پیغتَی و....

😎😆 شحینه نومونه:

چمن گل، غته گل، سرگین گل، سپین گل، تورگل، شاه‌پیرَی و....

😎 اینجاست که شاخ می‌کشی، چیزی از دستت هم نمی‌آید و اسم نوه‌ی خود را جبرگل می‌مانی و بر می‌گردی !!!........🤔🤔🤔🤔

کاپی

>>>   مسعود جان چه خوب دلایلی بچه گانه ارائه کردید ، شما خود به همچو سخنان کودکانه باور ندارید.
از عکسالعمل شما قسمی معلوم میشود که همه دنیا دروغگو است فقط شما حقیقت را اجاره کردید، برادر محترم حال زمان آن رسیده که با وجود هزاران طوطعه و دسیسه که به هر کس بستید تن به واقعیت دهید، بدون شک که احمدشاه قهرمان پنجشیر بود اما در سطح ملی یک مولی بود که در دوره زمامداری ملا ربانی قدرت و توان اداره شاه شهید را هم نداشت .
شما با مزدوری به اجنبی به قبولاندید که وی را قهر امان مولی قلمداد کنند که البته روی یخ نوشتند......

>>>   مسعود در انگلیس نرفته بود، پسر وبرا درانش در آنجا بودند وپولها را ذخره میکردند.پسرش در همانجا تحصیلاتش را به پول بیت المال به پا یان رسانید.
خنجی.

>>>   جهانی خودت به لندن از کدام طریق شورای نظار رفتی اینقدر جنایت کاران را هر قدر که ستایش کنی جنایت کار جنایت کار است وی هم اولاده گرگ است عا قبت گرگ زاده گرگ بود اول اگر خورد سن هستی و جنایت های مسعود را نه دیده باشی از انانیکه سن شان در ۵۰ سالکی ویا بالاتر از ان باشد بپرس که مسعود ودیگر سران شرارت پیشه شورای نظاربه کدام اندازه خاین بودند زما نیکه مسعود به تانک وتوپ دوستم گلم جم به کابل رسیدند در مرحله اول به دستور ای اس ای اردو مکمل را از بین برد از سران شورای نظار بپرس که لوای سکاد چه شد ۴۰۰۰ چین تانک چه شد ۱۵۰ پروند طیاره های بم افگن جه شد همه به ایران و پا کستان فروخته شد در اخیر بوینگ ملکی را ربانی به ایران برای چه فروخت پول ان چه شد سران باند شورای نظار پنجشیری ها که زمانی پدر شان پدر کلان شان توت ویا تلخان می فروخت پدر شان سقو بود یا پنچرمین اینقدر دارایی از کجا کردند از مرده گاوی امریکایی ها پیدا کردند

ریاست S - رازهای افغانستان پس از طالبان در کتاب جدید

ستیف کول اینبار کتابش را با حکایتی از کارکرد امرالله صالح در تابستان سال ۲۰۰۱ آغاز کرده است که در آن زمان یکی از دستیاران اطلاعاتی احمد شاه مسعود، فرمانده جبهۀ مقاومت در برابر طالبان، بود. صالح جوان ارتباطات سری قوماندان مسعود را با سازمان اطلاعاتی امریکا، سی آی ای، مدیریت می نمود و گاهگاهی حتا خودش اسباب و تجهیزات کمکی سی آی ای را به تاجیکستان و پنجشیر انتقال می داد. روابط صالح با سی آی ای، بر بنیاد این کتاب، به سال‌های ۱۹۹۹ بر می گردد زمانی که احمد شاه مسعود، آقای صالح و هشت نفر دیگر مورد اعتمادش را برای آموزش های مسلکی اطلاعاتی به مرکز سی آی ای به لنگلی فرستاد.
نویسنده از حساب های بانکی احمد شاه مسعود در لندن پرده بر می دارد که در آن حدود ۶۰ میلیون دالر پس انداز وجود داشت، اما می نویسد که مسعود اضافه بر کمک های غیرنظامی سی آی ای، بیشتر از سپاه پاسدران ایران و از هند و روسیه کمک و حمایت های جنگی دریافت می کرد. مسعود، به روایت از این کتاب،‌ همچنان از فروش سنگ های قیمتی مصارف جنگ را تامین می کرد.
ساعاتی پس از ترور احمدشاه مسعود در ۹ سپتامبر ۲۰۰۱، امرالله صالح از تاجیکستان با ریچارد بليي در مرکز سی آی ای تماس می گیرد و ضمن ارایه خبر، خواستار کمک امریکا برای ادامۀ مقاومت جبهه شمال در برابر طالبان می شود. دو روز پس اما حملات ۱۱ سپتامبر در امریکا همه چیز را دگرگون می سازد و بلیی به صالح می گوید "حالا این کار فراتر از شما شده است. با رهبران تان مشوره کنید چون ما در حد و سطحی می آییم که شما تصور آن را کرده نمی توانید."
در ادامه کتاب، ستیف کول از اشتباهات امریکا در افغانستان می نویسد که سبب ادامه و توسعه جنگ گردید. امریکایی ها از یک طرف دو رویی و خیانت جنرالان پاکستانی را یا نمی دیدند یا نادیده می گرفتند و از جانبی دیگر تلاش ریچارد هولبروک، فرستاده پیشین قصر سفید برای افغانستان و پاکستان، برای ناکام ساختن حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ اعتماد میان واشنگتن و مهمترین متحد افغان اش را به صورت غیرقابل ترمیم آسیب می‌رساند. مقام های حکومت باراک اوباما حتا در سال ۲۰۰۹ می خواستند که داکتر عبدالله به حیث رئیس اجرائيه حکومت گماشته شود، اما حامد کرزی با این طرح به شدت مخالفت ورزید. این امر بلاخره در انتخابات جنجالی سال ۲۰۱۴ ممکن شد.
سیتف کول کتابش را با بیانات احمد مسعود، یگانه پسر احمد شاه مسعود، پایان بخشیده است. مسعود ۲۷ ساله به نویسنده گفته است که در ۲۰۱۶ که شهر کندز به دست طالبان سقوط کرد وی در لندن بود و دوستان و حتا مادرش به وی تلیفون می کرد که باید به افغانستان برگردد و با مردمش در صف مقاومت بیایستد. احمد مسعود اگر چه برعکس پدرش به جنگ تمایل ندارد اما آیندۀ مبهم افغانستان شاید وی را وادارد که خلاف میل باطنی اش عمل کند

>>>   سلام دوستان عزیز‍

آقای ولی مسعود باید مردانه اعتراف ‍‍‍کند ‍‍‍گه بلی مقدار این مبلغ صحت دارد. و شحص حودش بر تمام این حساب ها کنترول داشته و در زمان سفارت حود بر آن نظارت می‍کرده .

این مانند آفتاب روشن است که مسعود از استخبارات کشور های ذکر شده به خصوص هند ماهانه بول دریافت میکرد برادرانش و خسرش تاح الدین آنها را نگهداری و بالای آن تحارت میکردند. حقایق با گذشت هر روز روشن میشود و این چیغ و فریاد های ولی مسعود هیچگاهی نه میتواند آفتاب را بنهان کند .

موضوع دیگر اینگه حاچی تاچ دین الدین خسر مسعود نیز ملیون ها دالر را ‍گه مربوط بیت المال بود در بنچشیر انتقال داده و حالا بسزش گه در سفارت دوبی گار میگند یا میگرد سرمایه گذری کرده و حیف و میل مینماید.

ما جشم به راه حقایق دیگر استیم تا رو سیاه شود آنکه در او غش بود.
با احترام

ضیا بهادر

>>>   لازم نیست در حق یک مجاهد که همیشه در وطن خویش بوده چنین افتراقات را سر داد او مرد بزرگ خدا پرست وبا ایمان بود نه مانند. برادر های خویش که چور وچپاول کردند ونه مانند کسانیکه به او بودند اما زمانیکه شهید میشود از نام ونشان مسعود میلون ها دالر دزدی کردند ونه مانند عطا بود که وطن را به طرف نابودی وبربادی میبرد ومیلونها دالر را دزدیده است خداوند متعال او را روحش را شاد داشته باشد .
عبدالله ریحان

>>>   دزدهم میگوید برای خدا صاحب خانه هم .
حال بقایای مسعود سر قدرت هستند.وقتیکه از قدرت خلاص شدند تاریخ قضاوت خواهد کرد.که قهرمان کیست
مسعود چقدر پول داشت.چه کسی خائن وچه کسی صادق بود..آفتاب بر دو انگشت پنهان نمیشود.
غوربندی.

>>>   از كفته هاى اين نويسنده وبرادر مسعود اشكار شد كه مسعود از قبل با رؤسها وكمونيستها وهند ارتباط نزديك داشت . حال فهميده شد كه منشاء أصلى جنك هاى كابل كى ها بودند .

>>>   تاجیکها مزدور ایران و روس هستند .خوب شد سندش هم برملا شد!!!!!!

>>>   قهرمان پوشالی! !!!

>>>   همین مناطق پشتون نشین نیستند که مراکز اموزشی تروریستان طالب را درمناطق خود اجازه داده و هرروز برای کشتن ما تروریست تربیه می کنند . شرم اور از این کجاست که یک تاجیک یاهزاره ویا اوزبیک یا ترکمن از تظاهرات پشتونهای درپاکستان حمایت وپشتیبانی کند .

>>>   وقتی یک اوغان به نام فارسی زبان توهین مینویسد کاملا معلوم میشود چون حروف کامپیوتری پشتون را داخل متن میکند بنابراین بهتر است بیش از خود ابروی خو را از دست ندهد

>>>   در استانی که نمایندگی می کنید. چند درصد زمین های زراعتی تریاک کشت می شود؟ کدام پول رایج است؟ چرا جلو چلش کلدار پاکستانی را نمی گیرید؟ چرا تصاویر قاعد اعظم را پایین نمی کنید؟ چرا مانع رفتن فرزندان قوم افغان، به مدارس افراطی پاکستان نمی شوید؟ چرا مانع سربازگیری طالب از قوم افغان نمی شوید؟

>>>   ۲۵۰ سال است که حاکم و فرمان روا هستید ، از شما آموختیم ! مردم عادی تان خبر نداشتیم و از پادشاهان تان یاد گرفتیم ، کور کردن برادر را از امیر دوست می خان ، وطنفروشی را از امیر عبدالرحمن خان ، پدر کشتن را از امیر امان خان ، قسم خوردن به ورق قرآن را از نادر خان ، خواب کردن را از ظاهر خان ، مال مردم خوری را از وزیرمامد گل خان ، چال و نیرنگ مردم فریبی را از داود خان ، استاد خود توسط بالشت کشتن را از حفیظ الله امین خروتی ، گریختن شبانه را از داکتر نجیب ، آدم کشتن را از ملا عمر ، شیر شدن را از کرزی ، نان خوردن و به نمک دان ............ را از غنی کوچی .

>>>   اوغان ها اصلا از کوه سلیمان اند ، به غیر از کوه سلیمان ، در هر جایی اوغانستان که هستند ناقل هستند . تاریخ بخوانید .

>>>   میدانم از نداشتن تاریخ و فرهنگ پربار عقده حقارت بر دل داری. زیرا درا ین ۲۷۰ سال حاکمیت پشتونها جز حقارت، شرمساری، بردگی، وطن فروشی، سوختاندن مکتب و مسجد، انتحار و انفجار چیزی ندارید که مایه سرفرازی تان باشد.
شما بخاطر قدرت و سرمایه به هر کس و ناکس سر غلامی فرود میاورند.

>>>   به ادامه تحریر قبلی
دوستان محترم همه به نام های مستعار تحریر میداریم افغانهای مقیم خارج و اتباع هدفمند در کشور های خارجی برخی کار های را انجام میدهند با احساسات مردم ما بازی مینمایند برخی ها از ما برخورد احساساتی میمنمایند که خوب نیست
به تحریر محترم ولی مسعود در بخش تصمیم ګیری وصلح و جنک صلاحیت نداریم دقیقا صحت است
پس بادرک همین واقعیت چرا باید شخصیت های خودرا که واقعا افتخار ما هستند مورد تمسخر قرار دهیم
شاید ګفته شود که امریکا روس عربستان ایران پاکستان اروپا انکلیس وغیره به رهبران و قومندانان پول داده عکس ویدو همه وهمه را نشان میدهد فکر کنید که انها به خاطر هدف خود را داشتند و ما هم هدف خودرا داشتیم. اما ما در هدف خود برنده بودیم ما ضرورت داشتیم اما امروز انها مشکل دارند که به هدف خود نرسیده اند
وزیر خارجه پاکستان میکوید که جهاد را ما و امریګا تنظیم نمودیم به خاطر چه این حرف را میګوید که اهمیت تاریخی ما را ازبین ببرد افتخار مارا زیر سوال ببرد
اما ما همین مشکل را داریم رهبران و بزګان خودرا تمسخر مینمایدم
که کاری معقول نیست باید در جهت اتحاد اتفاق کشور خود و منافع منطقه خود باید ګوشا باشیم
منافع یکی دیګر خودرا در نظر بګیریم تا بتوانم از این وضعیت با اتفاق همکانی و منطقه یی از جنک چهل ساله چګونه بیرون شویم مهم پزیرش یک دیګر هستیم در غیر صورت خودرا و منطقه را نابود میسازیم
جهانی از کابل افغانستان

>>>   البته همی نویسنده کتاب کدام طالب و یا پشتون است
مچم ولا من هم حیران هستم که چرا و چطور یک و یکبار جل و پوستک شورای نظار را از آب کشید
نصرالله پروانی

>>>   تاجیک ها روباه هستند وپشتونها گرگ وای به حال بقیه ملیت ها

>>>   تاجکان شمالی هم مانندی پشتونها نام های خودرا خورداغا قنداغا ....اغا .....اغا جان اغا وبرادران هزاره ما ..........علی .پیوند علی سینا علی وبرادران ازبک ما پنجشنبه گل جمعه گل میمانند باشما تاجکان بیخی نام انسا نیت را بد کردند شما را به خدا قسم تاجکان شمال به جز از عیاشی بچه بازی قیمار بازی شراب خوری بودنه جنگی سگ بازی خر جنگی دیگر کار خوب را یاد دارید

>>>   همه میدانند که باز کردن حساب در یک کشور مستلزم بودن شخص دران کشور است معلوم است که مرحوم احمد شاه مسعود به لندن هرگز سفرنکرده است وحساب لندن باسم احمد ولی مسعود بوده ویک مقدار دارای های مقاومت که بود دران حساب جمع وخرج میشد واستف کول مسعودش راخوانده وفرق نکرده که احمد ولی مسعود است ویا احمد شاه مسعود چون احمد ولی سفیر افغانستان درلندن ونماینده ای خاص مسعود بود اما نه نماینده ای که اظهار رای ازاد وبدون مشوره را داشته باشددر اوایل پیروزی دولت ربانی احمد ولی بعض اظهارات را از طرف مسعود انجام داد بنده دران مجلس حاضر بودم که مسعود در مخابره برایش گفت توحق نداری که به نمایندگی ما اظهار نظر نمای تو نماینده ای دولت هستی از سوی دولت سخن بگو!
داشتن شصت ملیون وصد ملیون برای کسی که در برابر تروریزم جهانی میرزمید هیچ چیزی نیست واین که روس وهند وایران برایش امکانات مهیا میساخته عجب نیست زیراانها دولت بودند وسازمان ملل انها را به رسمیت میشناخت ودولتها حق دارند رسما از کشورها کمک بگیرندواین که نوشته احمد شاه مسعود باعث ایجاد تروریزم بین المللی شده است بکلی واقعیت دارد زیرا وقتی او به خواست خلیج وامریکا وانگلیس تسلیم نشد وبیچاره استقلال وازادی میخواست وفکر میکرد درجهان کنونی ازاد منشی ممکن است ومیشود خلاف اراده ای جهانخواران حکومت داشت وبیطرفی راپیشه نمود ولی امریکا وانگلیس در کویته ای پاکستان اساس طالب را گذاشتند ونصیر الله بابر وزیر داخله ای وقت پاکستان را مامور پیشبرد کارها کردند چنانچه حکمتیار والقاعده را قبلاتاسیس نموده بودند انهم بخاطر نابودی ازاد اندیشان کشور
وکمک های روس وایران وهند تا اواخر حکومت کرزی هم ادامه داشت که نه کول ونه کسی دیگر به کمک های شخصی که به کرزی شده لب بسته اند وچیزی نمی نویسند در حالی که ان پولها سر به صدها ملیون دالر میزند وتنها امریکا وانگلیس وخلیجی ها به دولت ربانی ومسعود هیچ کمک نکرده بلکه طرف مقابل انها طالب وحکمتیار والقاعده را تمویل مینمودند در زمان جهاد انگلیس ها یک نوع مخابره را به مسعود داده بودند که اسم ان جگوار بود وقتی مسعود بعد از پیروزی به شرایط لندن تسلیم نشد ان مخابره ها را نیز جمع اوری نموده به لندن انتقال دادند ویا انها را مسدود واز کار انداختند این که چرا روس وایران وهند کمک های نا چیز ومحدود برای ربانی ومسعود مینمود همه میدانند هرکشوری روی منافع خود کار میکند چنانچه دیگران به طالب وپاکستان کمک های ملیاردی مینمودند ونظر به اظهارات ترامپ مقدار کمک های تنها امریکا به ۳۳ ملیارد دالر رسیده است پس مقایسه نماید که شصت ملیون اگر راست باشد با ۳۳ هزار ملیون رااین است انصاف غربی ها!!! همچنان مسعود نمیخواست معادن ومنابع طبیعی کشور چپاول گردد چنانچه همین امر باعث گردید که تروریست هارا در برابر او تقویه نمایند تا بلاخره او وربانی را به شهادت رسانیدند ودست شان برای ان کارها که در ارزویش بودند باز گردید وامروزه ملیارد ها دالر را ازین جا انتقال میدهند واین اظهار را بر بنیاد قوذ خانم کلینتون وزیر خارحه ای وقت امریکا که درسنای انکشور بیان داشت{ما تنهاده درصد از عواید خود از افغانستان را درانجا صرف مینمایم مابقی را اینجا می اوریم نظر به ارشاد امریکای ها انها چهار مللیارد دالر سالانه در افغانستان مصرف مینمایندپس نود درصد دیگر سالانه سیصد وشصت ملیارد دالر میشود که انها با خود می برند
وقتی احمد ولی مسعود باسم خود حساب داشت بعد از شهادت مسعود ان دارای های باقی مانده چه شد؟شاید ده یا بیست ویا سی ملیون دالر! پاسخ این سوال را باید احمد ولی مسعود بدهد نه احمد شاه مسعود واحمد مسعود پسر مرحومی که به تازگی داماد احمد ولی هم شده وبرای ادامه ای درس های خود درلندن شرایط دشوار وطاقت فرسا را داشت که من از نزدیک اوضاع واحوال اورا دیده بودم
حال که مسعودرا به شهادت رسانیده اند هنوز از توطیه علیه او باز نمی ایستند چون او مانع برنامه های توسعه طلبی وجهانخواری انها بود و بسیاری از برنامه های استعماری انهارا مختل نموده وعده ای از برنامه هاشان را به تعویق انداخت در قانون استعمار باید هم او مجازات میشد چنانچه استاد مزاری را شهید کردند و نجیب را هم به انتقام بیانات ضد غربی اش کشتند وهمه ازادیخواهان را
لالی از ننگرهار

>>>   از اقای ولی مسعودمیپرسم که برادر دومی شما احمد ضیا مسعود با ۵۲ ملیون دالر در میدان هوایی دوبی گیر امدوفلم واسناد ان در تمام دنیا نشر شد وهر کسی که خواسته باشد این اسناد را همین حالا از طریق انترنت دیده وخوانده می تواند ایاوجدان داشتید که مردانه وار اقرار میکردید که برادرم واقعا این پول ها را دزدی کرده؟
کل دنیا میفهمد که یک مشت دزد رهزن وچپاول گر تحت نام مجاهد قهرمان این و ان جمع شدند و ملک را تباه کردند.

>>>   احمدشاه مسعود تنها مجاهدی است که از خود هیچ چیزی به جای نگذاشته به جز همان خانه کلی در پنجشیر است او واقعآ قهرمان بود
>>>   با داشتن یک خان گلی نمیتوان مردم رافریب داد اگر مسعود به لندن نرفته بود به فرانسه خو همه روزه از طریق مسکو .هندوایران سفر میکرد افتاح حساب بانکی وانتقال آن به کشوردوم کدام مشکیل نیست حقایق بعد از اریکه قدرت بیشر بر ملا میگرددمعدن زمرد ، لاجورد که مال بیت المال است که چور وتاراج میکند جزچپاولگران شورای نظار

>>>   هیچ انسانی صد در صد خوب یا بد نیست هم خوبی هایی دارد و هم بدی هایی دارد فقط مقدار خوبی ها و بدی هایش متفاوت و کم و زیاد است اگر چنین نباشد و سرا پا خوب باشد آنوقت باید انسان نه بلکه فرشته است و اگر سراپا جرم و جنایت باشد پس انسان نه بلکه ابلیس است و مرحوم احمد شاه مسعود نیز از این قاعده مستثنی نیست از دید ما که کدام رابطه حزبی و سمتی و یا منفعت شخصی با ایشان نداریم تا به خاطر آن منفعت از وی حمایت کنیم و خود را شرمنده دنیا و سیه روی آخرت بسازیم و یا به دروغ به وی اتهام ببندیم و باعث ایجاد دشمنی بین اقوام شده و در آخرت به حضور خدا سر افکنده باشیم اما چه بخواهیم چه نخواهیم آغای مسعود مانند خیلی کسان دیگر مرتکب اشتباهات متعدد گردیده است ، مهمترین و موثر ترین آن که میتوان گفت یکی از عوامل گرفتاری های امروز مردم نیز میباشد همانا قطع دو بازوی قوی خود یعنی حزب جنبش و حزب وحدت از دولت نوپای مجاهدین است در حالیکه همه میدانیم مردم پنجشیر در بین تاجیک ها و طائفه هزاره در بین اقوام شیعه، تحت ستم ترین مردمان بودند از بدبختی طائفه ازبیک زود تر از کدامش بگوییم.
اگر مرحوم مسعود فریب شیطنت های پشتونهای نفوذی در دور و پیش خود را نمیخورد و به حزب وحدت و جنبش سهم حقیقی شان در دولت را میداد نه شورای هماهنگی به وجود می آمد و نه طالب ساخته میشد و نه خودش و نه آقای مزاری شهید میشدند و امروز سرنوشت مملکت طور دیگر میبود و متعصب ترین پشتون قدرت را گرفته نمیتوانست . اما در مورد ذخیره سازی پول در بانک ها، تا جائیکه ما تماشاچی ها میدانیم انقلابیون زیادی در جهان مبارزه و انقلاب کرده اند ولی در 40 سال گذشته سه شخصیت برجسته ظاهر شده اند 1.امام خمینی 2.احمد شاه مسعود 3. عبدالعلی مزاری که در طول زندگی مبارزاتی شان هیچگاهی وابستگی و علاقه مندی شخصی به قدرت و زراندوزی از آنها دیده نشده است و هدف شان خدمت به مردم شان بوده است.

>>>   اقایی بی بنیاد سیصد میلیون دلار که توسط صدیقه مسعود خانم مسعود ‌دوست .....که تبعه هندی است از فرانسه به لندن انتقال میداد که گیر آمد و تمام پول ها در بانک لندن ضبط شد اگر مردم دروغ می‌گوید روزنامه های انگلیس دروغ نمیگوید و در ارشیف ایشان موجود است

>>>   پنشیری های عزیز :
ازینکه امسال داغشی های جنایتکار خون زیاد ریخته اندواکثرفامیل ها را درماتم نشانده اند شما امسال به بهانه تجلیل روز شهید ادم نکشید امسال بالای مردم قرض باشد

>>>   دوست عزیز 52 ملیوندالر که برادر مسعود دذدی نموده بودودر میدان هوایی دبی بیشرمانه مانند .... واری گیر آمد این ها کجا شرم ،هیا وغیرت دارند که بشرمند بیهمتان باز زبان دراز باز از پاکی ،تقوا، پرهیز گاری وصداقت وایمان داری گپ میزننداین ها از خاندان دذد اند

>>>   همه میدانند در خارج ویا داخل هر که حساب باز میکند باید درانجا حضور فزیکی داشته باشد واحمد شاه مسعود تنها یک مرتبه انهم در اواخر یعنی کمی پیش از شهادتش به اروپاسفر نمود شصت ملیون دالرداشتن برای یک کسی که با امریکا وانگلیس وسعودی وپاکستان ووو در حال جنگ باشدبسیار بسیار ناچیز واندک است در واقع نویسنده مسعود را برات میدهد وبه علاقه مندانش میگوید که رهبر شما بسیار مسکین بوده است همچنان مسعود وربانی دولت قانونی بوده ودر سارمان ملل نماینده داشت اگر از هند وزوسیه وایران ووو کمک میگرفته وتسلیحات بدست می اورده هر دولت حق دارد از کشور های ذیعلاقه کمک در یافت نماید در حالی که اگر روس وایران وچین وهند وووبا مسعود کمک واقعی مینمود چرا توانستید او را به این زودی شکست دهید ودولت قانونی وبه رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل را سر نکون نماید ویا تعویض کنید!!!

حال می بینیم که ان گذارش گر راستی دروغ گفته که هیچ حسابی بنام مسعود وجود نداشت نخیر ینام مسعود در لندن حساب بانکی بوده وهنوز هم است اما حساب به اسم اخمد ولی مسعود است که از انجا پول را در دبی واز دبی به افغانستان روان میکردند وبعد از شهادت قهرمان ملی اخمد ولی خان هرقدر پول در حسابش باقی بود حال کم ویازیاد شاید شصت ملیون ویا کم ویا بیش به کسی نداد وهمه را خود تصاحب نمود وتا امروز که بنام بنیاد مسعود کار میکند کس نمیداند چقدر پول به این بنیاد کمک میشود از کجا می اید وبه کجا میرود اگر در حساب بانکی احمد ولی مسعود هر قدر دالر موجود بوداز ان جمله فقط سه تا پنج ملیون دالر به دبی انتقال داده شده است متباقی رامیتوانید از احمد ولی مسعود سوال نماید

زید الله بیگ

>>>   زمرد و لاجور پنجشیر چه شد؟
خودت ( ولی مسعود ) برادرت ضیآ مسعود همچنان نه پول دارید ونه اکونت. چق چق چق
.....
جمیل پروانی

>>>   خوب شايد احمد شاه مسعود نداشته بوده باشد. اما تو، برادر معامله گرت، قانونى دوزدت، بسم الله سنگ فروش و دزدت، عتيق الله، امرالله فهيم و دار و دستيش و مثل اينها ديگر كثافت هايتان ندارند؟ البته ديگر دزدت ها و جاسوس ها از تمام قوم ها زياد استند كه اين جغرافيا را بدبخت ساخته اند.....

>>>   "قهرمان ملی" هفده سال بعد ازمرگش هم 17 نفر از شهریان بیگناه کابل را زخمی ساخت!!!!

>>>   احمد ضیا مسعود که 52 ملیون دالر را درمیدان هوائی دبی باخود حمل میکرد حساب بانکی دارد یا ندارد ؟؟؟؟

>>>   اقای که احمد ضیا مسعود را گفته ۵۳ ملیون دالر را باخود برده و در میدان دبی دستگیر گردیده سخت دروغ گفته وتهمت بسته است اول این که بردن پول در دبی ممنوع نبود تنها میدان دبی پولها را چک مینمود تا کسی پول تقلبی را وارد نکند وباز ۵۳ ملیون دالر کم از کم بیست بکس بزرگ میشود که انتقال ان توسط یک نفر ممکن نیست قضیه ای پول دبی را بنده در جریان بودم روز جمعه بودیکی از اعضای پارلمان به همراهی کسی که اورا معاون صاحب میگفتند مبلغ دوصدهزار دالر رابا خود در دبی میبرند وپول از وکیل صاحب بوده وان معاون بیچاره صرف در طیاره رفیق راه شده بودچون با حاجی را شد الدین خان شناخت داشتند فکر میکردند اگربه مشکل برخوردند او همراه شان کمک مینماید ولی از اول را شدالدین خان را در جریان نگذاشته بودند وروز هم رخصتی بوده حاجی راشد را پیدا نمیکنند ومیدان هم میخواهد که دالر ها را چک نماید صاحب پول وارخطا شده نفر سفارت که در استقبال شان امده بود از موضوع با خبر میسازند نفر سغارت که حبیب نام داشت فو را به وزارت خارجه اطلاع میدهد که فلان نفر با معاون صاحب در میدان با یک مقدارپول دستگیر شده اند ومیدان بلا فاصله پولها زا چک نموده برایشان پس میدهد این یک زاغ به زودی شصت زاغ شد بعد از نیم ساعت از موضوع ریس ارگ خبر میشوداو ریس امنیت را وظیفه میدهد که مسا له را تعقیب نمابد ریس امنیت پس از معلومات درست قضیه را به ریس ارگ اطلاع میدهد واشتباه مرفوع وجنجال فیصله میگردد ودرین میان پای احمد ضیا که اصلا از موضوع اگاه نبود کشیده میشود خوب من نمیگویم احمد ضیا خوب است یک ملیونم اخلاق وایمان وتقوا وووو مسعود عزیز به ضیا خان نیست واصلا ضیا خان ویا دیگران نخواسته ویا نتوانسته راه هسعود قهرمان را تعقیب نمایند ولی تنها مسا له ای پول را که من شاهد وحاضر بودم کاملا دروغ وافترا است
حاحی اعظم از قنصل کری دبی

>>>   مسعود حساب بانکی نداشت.امادربنجشیر خزانه وخزانه دار داشت که پول بانک هارا هنگام فرار انتقال داده بود تاحال آن پول ها به اشکال مختلف در دوران است .بنیاد مسعود ومقبره آن نشانگر آن است.
با شنده رخه.

>>>   این همه پول ها را نقد حاصل مینمود بدون کدام سند. ولی حالا خانم و پسرش حسابات بانکی دارند در خارج و داخل کشور.

>>>   فقط یک جواب باید ارایه شود از طرف جناب شما مه اینقدر افراد تان نان خورد, لباس پوشید معاش گرفت و سایر گپ آیا از آسمان افتاد. نه هرگز نی هیچ کس نمیتواند آفتاب را به دو انگشت پنهان سازد.

>>>   خاموش :
دیگر برای فامیل شورای نظار شرم وجای خجالتی است که از پاکی ونداشتن پول دربانک های داخل وخارج کشور در چشم مردم بیچارخاک می پاشد وخود راپاک می شمارید آیا آفتاب را میتوان با دوانگشت پنهان کرد بنیاد مسعود کدام بنیاد چرا نمی گوید بانک مسعود که از خون ملت بیچاره لبریزشده میلون هادالر فهیم خان ، تجار وقاچاقبر سنگ بسم الله خان ، امرالله صالح ، بی قانونی صاحب ولی مسعود ، احمد ضیا مسعود وده ها جنایت کار دیگر شورا ی نظاراز کجا شد تنها قضیه 52 ملیون دالر از ضیاه جان که در میدان هوایی دبی گیر آمد اگر وجدان باشد وحیا باشد دیگر لطفآ خاموش باشید که بیشتر از این بوی تعفن وگنده گی تان بالا نشود آبرو خو در نزد ملت نداشتید ونداریدونخواهید داشت

>>>   اوخودش بانک بود چرادربانک حساب داشته میبود.
پریانی

>>>   میدانیم شما تماما فقیر وپیرو پیغمبرهستید ودرقصه چرک دنیا نیستید حساب بانکی ندارید اما این خانه های مجلل واینقدرپول فراوان ازکی است
من 40 سال دردولت خدمت نموده ام تا فعلا درخانه های کرائی زنده گی مینمایم حتما دربانکها من حساب دارم
توبه خدایا اینقدربیشرمی ؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است