مناظره فیسبوکی مرتضوی و صالح
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۲۶    ۱۳۹۷/۶/۱۷ کد خبر: 154429 منبع: پرینت

1. آقای صالح بعد از هر رويداد تروريستی يک نسخه نوشته می كند، اگر اين نسخه‌ها شفابخش می بود در زمان مسووليت جناب ايشان خيمه مجلس بزرگان (لوی جرگه) در امان بوده و سبب استعفای وی نمی شد.

2. در زمان مسووليت جناب صالح برای ورود مردم به دستگاه امنيت موانع و فیلتر‌های سختي گذاشته شده بود بگونه‌ای كه رسيدن و كار كردن در اين نهاد برای جوانان رضاكار به يک رويا بدل شده بود.

3. در زمان مسووليت جناب شما در رابطه به زير ساخت، تاسيسات و جذب افراد موثر در اين ساحه چه اقداماتی شده بود؟

4. آيا ميراث و كارنامه تان برای اين نقاط آسيب پذير و مردمان كه امروز برايش نسخه شفابخش نوشته می کنيد قابل دفاع است؟

5. نوشته‌هايتان در جدال با محمد محقق و همچنان تحليلتان درباره ی بخشی از مردم و پيوند دادن آن به برخی همسايه‌ها توجيه بزرگی برای خلق چنين رويدادها نمی باشد.

شاه حسین مرتضوی


من آماده ام. منتظر حمایت و یا نظر واضح و رسمی شورای مردمی هستم من منتظر نظر دولت هستم نه تبصره تفریحی مرتصوی!

طرح من ملیشه سازی نیست، طرح من مسلح سازی نیست زیرا مردم سلاح بی هدف زیاد در اختیار دارند. طرح من توانمند ساختن مردم است، طرح من ایجاد توانمندی منظم استخباراتی و امنیتی از میان مردم برای مردم است تا بتوانند اطلاع جمع آوری نمایند، اطلاع را انکشاف دهند، اطلاعات را تحلیل نمایند، براساس تحلیل هماهنگی و اقدام نمایند در پایان هر اقدام دستاورد خویش را انکشاف دهند و بیشتر در هسته های عملیاتی دشمن رخنه و نفوذ نمایند.

طرح من بکارگیری منظم و مسلکی از ده ها هزار انسان رضا کار است که نمی دانند چگونه از احساسات و نیروی فکریشان در تامین امنیت استفاده گردد. دولت توان بزرگ سازی تشکیلات امنیتی را ندارد دولت رابطه منظم و تعریف شده با هسته های امنیتی مردمی ندارد هسته های امنیتی مردم توان تفکیک اطلاعات و پوشش ساحه را بصورت مسلکی ندارند.

طرح من ایجاد دولت موازی نیست بلکه مشروعیت بخشیدن به همکاری منظم با مردم است طرح من برای مردم دید اطلاعاتی و اشراف امنیتی می دهد طرح من دولت را از زیر آتش انتقاد و سیلاب اتهام، توهین و تحقیر ملت دور می سازد اما اگر دولت به این طرح مشروعیت ندهد تطبیق آن ناممکن است زیرا ما نمی توانیم هم با دولت در ستیز باشیم و هم با دشمن در جنگ.

طرح من ایجاد جزیره خودمختار نیست بلکه اتصال مردم آگاه، باتشکیلات، بامعلومات و باساختار با دولت است. در طرح من مامورین نمی توانند مردم را با لفاظی، جعل اطلاع و اقدام فریب بدهند. در طرح من مردم از اطلاع قابل اقدام بحیث وسیله موثر در وادارسازی دولت به عمل استفاده خواهند کرد. لطفا منکر توان و انگیزه ی مردم خویش نباشید.

روش های کنونی به بن بست رسیده است، بیهوده شده است و ناکارامد شده است. اگر روشتان را تغییر نمی دهید لطفا منتظر نمانید بیایید پول انداز کنیم و برای قتل عام بعدی گورهای دست جمعی اماده داشته باشیم. بیایید برای کاهش هزینه فاتحه داری طرح بدیل بریزیم.

انتخاب با شما است یا اقدام دست جمعی یا گور دست جمعی. ابتکار را بدست گیرید.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مرتضوی
صالح
نظرات بینندگان:

>>>   به پنشیری های عزیز :
چون اکثریت مردم به نسبت جنایات اشرار وداغش ماتم دار هستند لطفا شما امسال در سالگرد روزشهید آدم نکشید ، امسال قرض بالای مردم باشد ،

>>>   جلالتماب صالح صاحب گرامی رئیس گرانقدر اسبق و فعال امنیت ملی :
از تبصره بیشتر میگذریم صرف دو نکته را بیان میدارم که :
اولآ مرتضوی بخاطر حفظ چوکی و منفعت شخصی خود حتی از هویت قوم سادات تیر شد بعدآ هم با وجود که خودش دفاع از مردم اهل تشیعه نمی تواند بلکه دیگران را مانع میشود که اصلآ نه نماینده ما مردم است و نه کدام سابقه یعنی هویت و تاریخ نزد ما ندارد.
دوم : شما خود منحیث یک سیاست مدار مبتکر و دانا میدانید که ما مردم شیعه بخاطر حفظ قدرت یک قوم 30 فیصدی مورد کشتار سیستماتیک فاشیزم ها قرار میگیریم که نظر نیک و برادر وار شما بخاطر جلوگیری از این کشتار و حفظ آبروی مردم اهل تشیعه میباشد .
بنآ ما مردم اهل تشیعه از این همکاری و همدردی ابراز خیلی ها امتنان و تشکری مینمائیم .
با احترام
دیپلوم اقتصاد
سید حبیب سادات
کابل افغانستان

>>>   بسیار عالی و دقیق فرموده اید
احمدی از کابل افغنستان

>>>   در نهایت هردو این دولت ناباب وبیکاره را له رسمیت میشناسند ووجیره خوار ووظیفه دار ان اند حق هم دارند زیرا به انها هم همان عینک را پوشانیده اند که کرزی وغنی وعبدالله را دولت می بینند نه دست نشانده وخاین ومزدور واین عینک را طوری عیار ساخته اند که نیروهای متجاوز ۴۶ کشور را نبینند ووافغانستان را ازاد ومستقل بخوانند نه انتقاد اولی بجا است ونه دفاع دومی مورد داردهردو موازی با روسای ارگ وسفیدار در دو بخش دبگر عین وظیفه را انجام میدهند که سایرین مامورند هدف اساسی تضلیل ملت واغفال افکار عامه میباشد خارجی ها در پی چپاول ودست برد زیر زمین وبالای ان اند ودیگران را در کشمکش ودر گیری ومناظره ای فیسبوکی وبحث های داغ مشغول ساخته اند
زید الله بیگ

>>>   امروز شماداد از تواند مندی استخبارات سخن می زنید در حالیکه تمامی کوچه ها وپس کوچه ها را کارمندان استخبارا ت گرفته است از هرکس پرسان میکنی چه کار میکنی میگوید کارمند امنیت هستم باید این رقم کارمندان که راز وظیفه خود را نمی داند ووظیفه خود را افشامیکند
از کار برکنار شود
رحیم کابلی

>>>   در نهایت هردو این دولت ناباب وبیکاره را له رسمیت میشناسند ووجیره خوار ووظیفه دار ان اند حق هم دارند زیرا به انها هم همان عینک را پوشانیده اند که کرزی وغنی وعبدالله را دولت می بینند نه دست نشانده وخاین ومزدور واین عینک را طوری عیار ساخته اند که نیروهای متجاوز ۴۶ کشور را نبینند ووافغانستان را ازاد ومستقل بخوانند نه انتقاد اولی بجا است ونه دفاع دومی مورد داردهردو موازی با روسای ارگ وسفیدار در دو بخش دبگر عین وظیفه را انجام میدهند که سایرین مامورند هدف اساسی تضلیل ملت واغفال افکار عامه میباشد خارجی ها در پی چپاول ودست برد زیر زمین وبالای ان اند ودیگران را در کشمکش ودر گیری ومناظره ای فیسبوکی وبحث های داغ مشغول ساخته اند
زید الله بیگ

>>>   سید را چه به هزاره
سیدها همیشه به هزاره ها خیانت کرده اند.

>>>   یک منبع که نخواست نامش فاش شود، گفت: جنرال داوود امین فرمانده پولیس کابل، جنرال محمد شفیع رئیس امنیت ملی کابل و جنرال جمال‌الدین سعید، فرمانده فرقه 111 کابل از وظایف‌شان برکنار شدند

>>>   عقل به کله کته بودن و گردن کفت بودن و شکم انداختن نیست اقای مرتضوی غلامی و خود فروشی به فاشست ها مربوط بخودت است ما در ان کاری نداریم تنها خواست مردم از خودت اینست که در هر دوغ خود را مگس نساز که دل مردم را بد میکنید .

>>>   مرتضوی یعنی یک آدم پوسیده وگندیده، او بیچاره ناکرده کار به یکباره گی خودرا به دامان اهرم قدرت انداخت، فریب اش کردند و ویدیو وفوتوهایش با یکی از دختر خانم های افغانی که از کانادا برای کارهای خاص دفتر اشرف غنی آمده است نزد خانم بی بی گل بحیث فشار قید است.....حالا ها دهل ایکه ارگ بزند مرتضوی به آن ساز برک دانس میکند، همینکه غنی از قدرت پس شود، انشالله اسناد همچو آدم ها به بازار خواهند بر آمد. امید به ذات اقدس وتوانای اللهی

>>>   طرح امرالله صالح مرا به یاد رژیم های کمونستی می آورد، که آنقدر "جاسوس های خانگی" تربیه کردند، که حتی پدر مقابل پسر چیزی گفته نمی توانست، از ترس اینکه پسرش به استخبارات خبر نبرد. در زمان حکومت خلق و پرچم نیز بسا پسران پدران شانرا به کشتن و زندانی شدن دادند.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است