اتمر این "جلاد قرن" باید محاکمه شود
اتمر ظاهرا از حکومت غنی خارج شده ولی از بازی قدرت بیرون نشده است. او ممکن است چهره بدل کند و در یک ماموریت وحشتناکتر دیگر در محور قدرت برگردد. با رفتن اتمر شبکه تروریستی او فرو نمی پاشد و همه جنایات او مثل شعاع رادیو اکتیو تازه اند 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۵۴    ۱۳۹۷/۶/۶ کد خبر: 154160 منبع: پرینت

با رفتن حنیف اتمر از کانون فاشیزم نباید جنایات او پوشیده و بدون مجازات باقی بماند. اتمر یک قاتل متبسم، خونسرد و یک جنایت پیشه حرفوی بود.

جنایات او از حکومت کرزی شروع شد و در حکومت غنی به اوج رسید او یک سناریست و سازمانده ماهر در زمینه ترورهای زنجیره ای و حذف حریفان بود او این تخصص را در مکتب جیمزباند استخبارات انگلیس و شوروی سابق فرا گرفته بود. اتمر زمانیکه در مقام وزارت معارف بود یک شبکه از خویشاوندان خود را با معاش های بلند دالری در این وزارت مقرر نمود. کتب تاریخ را یکبار دیگر با روایت های کاذب و جعلیات محمود طرزی، محمود حبیبی و محمد گل مومند بازنویسی کرد زبان فارسی را در وزارت معارف به حاشیه برد و حتی در پایتخت مهد تاریخی زبان اداری و معارف کشور سیاست فارسی ستیزی را در میان دانش آموزان و معلمان رشد داد بسیاری از مکاتب مناطق شهر کابل و اطراف آن را از زبان فارسی به پشتون تغییر داد و زبان پشتو را بحیث زبان محوری در معارف انکشاف داد.

اتمر در میان دانش آموزان و معلمان تعصب و تبعیض را تدریس نمود. در زمان کرزی اتمر از خود مهارت حرفوی در ترورهای زنجیره ای در مقام وزارت داخله نشان داد او نه تنها موفقانه ترورهای زنجیره ای را سازماندهی می کرد بلکه طالبان و گلبدینی ها و شبکه حقانی را توسط چرخبال ها به شمال کشور انتقال داد و در نتیجه جنگ را از جنوب از بستر پشتون به شمال به بستر غیرپشتون ها انتقال داد. استعفای او در حکومت کرزی خیلی شباهت دارد با استعفای او در حکومت غنی در آنوقت او و امرالله صالح رییس امنیت سابق بخاطر بی کفایتی در جلوگیری راکت های طالبان به خیمه مجلس بزرگان (لوی جرگه) استعفا دادند.

اتمر برای ورود در محور قدرت با مشورت انگلیس ها حزبی به نام "حق و عدالت" را تشکیل داد که هیچ رابطه به حق و عدالت نداشت. او توانست یک تعداد خلقی و پرچمی های عمدتا از لغمان و ننگرهار مثل کبیر رنجبر و بصیر رنجبر برادران لغمانی بشرمل، ضمیر رییس ریاست اول خاد سابق، خلیل زمر و ده ها تن دیگر را به محور پشتونیزم چپ جمع کرد. او در آستانه انتخابات 2014 با اشرف غنی یک ایتلاف بر محور پشتونیزم تشکیل داد و از طریق تقلبات گسترده خود را در مقام مشاور امنیت ملی افغانستان رساند این در حالی بود که او مغز متفکر تقلبات 2014 به حساب می آمد و در خانه او در وزیر اکبرخان به گفته رییس امنیت سابق، نبیل کارت های تقلبی انتخابات را به نفع غنی چاپ می کرد روی تصادفی نبود که او را بحیث مشاور امنیت ملی بخاطر مهارت های او در تقلبات و قتل های زنجیره ای مقرر نمودند.

اتمر فراتر از صلاحیت یک مشاور بحیث هرکاره و قدرتمندترین فرد در حکومت غنی تبدیل شد که هیچ تقرر ملکی و نظامی بدون گذشتن از فیلتر او نمی توانست عملی شود. او با استفاده از ضعف مدیریت غنی توانست یک شبکه بزرگ تروریستی بسازد و "جیمزباند وار" سیاست سرکوب و حذف را موفقانه به پیش ببرد. این قلم اولین کسی بود که صلاحیت حقوقی و سیاسی او را بحیث یک مشاور امنیت ملی زیر سوال برد و در چندین کنفرانس در لندن به ابتکار کانون تاجیکان و فارسی زبانان جنایات او را افشا نمود این در حالی است که لندن حامی اصلی او در بازی قدرت بحساب می آید. این قلم اولین کسی بود که بخاطر نقش او در ایجاد شبکه های سرکوبگرانه لقب "حفیظ الله امین ثانی" را داد.

کارنامه های جنایات او در 4 سال اخیر نشان داد که اتمر استاد حفظ الله امین بود. جنایات اتمر به مراتب گسترده تر و ماهرانه تر از حفیظ الله امین بود امین بحیث شاگرد وفادار تره کی شهرت داشت، دست تره کی را می بوسید، او را جسم و روح نظام و حزب خلق توصیف می کرد ولی در خفا قبر او را می کند اتمر نیز در تملق کمتر از امین نبود او نیز خود را شاگرد وفادار غنی متفکر دوم جهان معرفی کرده بود. اتمر خود را روح و غنی را جسم پوسیده نظام فاشیستی تصور می کرد به صحبت های متملقانه اتمر در هنگام نصب مدال در سینه او توسط غنی مراجعه کنید که هیچ تفاوتی با توصیف امین از تره کی ندارد غنی هم لغمانی ها را بخاطر خوشنودی اتمر عقل عالم معرفی می کرد.

تره کی و امین از یک منبع قدرت از شوروی سابق حمایت می شدند ولی اتمر و غنی توسط غرب حمایت می شوند. مدیریت طالبان بیشتر در دست پاکستان است ولی مدیریت "داعش اوغانی" بیشتر در دست اتمر بود اتمر اکثریت جنایات طالبان را به نام داعش اعلام می کرد فاجعه جنبش روشنایی در دهمزنگ و سرکوب جنبش رستاخیز تغییر کار شبکه اتمر بود همچنان انفجارات و در مساجد از جمله مکتب "موعود" کار شبکه اتمر پنداشته می شود که به نام داعش اعلام شد.

در ماهای اخیر موج بی سابقه ای از انفجارات و ویرانگری شبکه اتمر به کمک شبکه انتحاری گلبدین در پایتخت و شهرهای ننگرهار، هرات و غزنی به اوج رسید در نتیجه جنجال ها و اختلافات میان غنی و اتمر در این زمینه نیز به اوج رسید. اتمر در این اواخر آنقدر گستاخ شده بود که بطور علنی در روز روشن پیش چشمان مردم و کمره ها گلبدینی ها، طالبان و داعشیان را از یک ولایت به ولایت دیگر توسط چرخبال ها انتقال می داد و یا اکمالات نظامی و غذایی می کرد نجات داعشیان در فاریاب از دست طالبان به تشدید اختلافات میان غنی و اتمر انجامید.

در تحت مدیریت اتمر پروژه داعش از ننگرهار به فاریاب انتقال یافت. ترور ژورنالیست ها و تهدید آنان توسط اتمر باعث شد که بسیاری از تلویزیون ها مطابق به اراده اتمر نشرات کنند و یا بسیاری از ژورنالیست ها از ترس کار را رها کنند و یا به خارج فرار کنند. او صدای رسای عدالت طلبی و آزادی بیان در 4 سال گذشته را در گلوی مردم خفه کرد. سفر های اخیر او به کشورهای پاکستان، سعودی، آمریکا، انگلیس و روسیه و برقراری روابط جدید استخباراتی و فرستادن یک تعداد افراد مشکوک حزب اسلامی، طالبی، داعشی و افراد وفادار به خودش جهت تربیت در استخبارات کشورهای مذکور و اخذ پول های سرشار مشکوک از کشورهای مذکور باعث برهم خوردن اعتماد میان غنی و اتمر و همچنان تشدید جنگ استخباراتی و نیابتی در کشور شده است در نتیجه اشرف غنی با عصبانیت در روز معرفی حمدالله محب گفت "بخاطر منافع ملی تصمیم سخت در برکناری اتمر گرفتم".

واقعیت این است که اتمر ظاهرا از حکومت غنی خارج شده است ولی از بازی قدرت بیرون نشده است. او ممکن است چهره بدل کند و در یک ماموریت وحشتناکتر دیگر در محور قدرت برگردد افزون بر آن با رفتن اتمر شبکه تروریستی او فرو نمی پاشد مهمتر از همه جنایات او مثل شعاع رادیو اکتیو تازه اند و به این سادگی ها فراموش نمی شوند. از قربانیان جنایات شبکه اتمر تقاضا می کنم که اتمر و اتمری ها را به دادگاه بین المللی بکشانند همچنان از کشورهای غربی بویژه انگلیس خواسته شود که جلادان دست پرورده شان را بخاطر جنگ های نیابتیشان به سرنوشت مردم افغانستان حاکم نسازند.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اتمر
هارون امیرزاده
نظرات بینندگان:

>>>   داکتر عبدالله رییس اجرایی از استعفای حنیف اتمر ابراز تاسف کرد و گفت که دولت باید از کارکردها و زحمت‌های آقای اتمر قدردانی نماید.
عبدالله در نشست شورای وزیران گفت که آقای اتمر یک مدیر توانا بود که وظیفه‌اش را با وقار و قابلیت در حکومت به پیش برد.
وی افزود: مشاور پیشین امنیت ملی کارهای زیاد را در بخش‌ هماهنگی نهادهای امنیتی و همچنان در نمایندگی از امنیت ملی کشور و منافع امنیت ملی با سایر کشورها، انجام داده‌است

>>>   از راه دهل یا از راه سور نی؟ خودت در کشور انگلیس تکیه زده نفس میکشی و فرمایش محاکمه میتی بسیار شرم آور است. وقتی خود را سیاسی جلوه بتی که رخت و بست ره از ادیار غیر بسته کرده بیا اینجا با همه دود و خاک و خون خود ره آشنا بساز بعداً وارد میدان سیاست بشکل مردانه وار شو.

>>>   امیرزاده اینقدرمتعصب نباش درهرجا فاشیزم وپشتونیزم این به چی معنی
اگرمشکل با یک شخص داری یعنی اتمر آن شخص را یاد کن پشتون را که دربست یاد میکنی این نماینده گی ازتعصب وبی عقلی شما میکند وهیچ کاره هم نیستی

>>>   بایداین انسان ....بجرم کشتارمردم بیگناه محاکمه شود
وبه جزای اعمال ننگین خودبرسد وبایدهمدستان این شخص منفورهم دستگیرشود و به پنجه قانون سپرده
شودتادیگر ترور وانتحاری درافغانستان خاتمه پیداکند

>>>   جناب عبدالله عبدالله عبدالله افسوس می خورد که حکومت افغانستان مدیر مدبر وبا درایتی را از دست داده است که اقلا متفکر سوم درسطح جهان شمرده میشد شما میگوئید کحاکمه شود؟؟
یکی مدال میدهد دیگری دار ! عجب حکومتی است

>>>   اقای هارون امیرزاده قلمت همیشه رسا بماند وجودت از صحت و سلامتی برخوردار باشید که انچه واقعیت در مورد شخصیت و کار حنیف اتمر خاین جلاد جاسوس وابسته به چندین کشور بود برای مردم کشورما معرفی کردید حنیف اتمر این شخص مرموز لب خشکک درون مشکک جنایات و خیاناتی را در حق این کشور و ملت انجام داده بیشتر از جنایات عبدارحمن خان و مومهند نادر غدار شاه ولی خان مارشال ساختگی چملک به مردم ما جنایات را انجام داده است اتمر خاین باید از طرف محکمه با صلاحیت بیطرف جنایات انجام داده شده ان بررسی و مجازات گردد این تقاضای اکثریت مردم ماست .

>>>   نگاهی به دشنامنامه هارون امیرزاده به آدرس خلق اوزبیگ ابتدا آقای هارون امیرزاده مقاله خود را مثل یک آدم درست با وعظ و نصیحت شروع میکند و سخن از منطق, سیاست, شخصیت, احساسات, دانش و امثالهم رانده و مخاطب خود را از گفتن گپ های بازاری و توهین آمیز انتقاد میکند اما آهسته آهسته احساسات لجام گسیخته آن به حدی از چوکات اهلیت خارج میگردد که جنرال دوستم و ازبیکها را بنام (خام کله) دشنام میدهد.
وی جنرال دوستم معاون اول را بحیث پاده وان اسپ معرفی نمود
خوانندگان حالا قضاوت کنند که این آدم مریض برای عقده گشائی خود چه مینویسد!!!
این آقای از روی عقده ازبیک ستیزی فیر های چره یی مانند میکند, اگر خورد, میخورد و اگر نخورد ( سنچل مفت و گنجشک مفت!!!) "پاده وان" در زبان تورکی اوزبیکی به کسی میگویند که پاده ها یعنی گاو ها را بچراند!!!

>>>   نظر به اطلاعات موثق اغاي اتمر به مرض قلبي دچار شده ايشاالله قبل از محكمه ....
منجم.

>>>   اين نمونه ي مشت از خروار كلا برداران فاشيستي غني كه با نيرنگ ودسيسه جز بخاطر پول به ديگر چيزي نمي انديشيدن اين سوال را بايد وجدان خفته ي شان چي وقت جواب خواهند داد.

>>>   این بی ...باید و باید محاکمه شود.مملکت قانون دارد نی این که.هر ...دوروز با حمایت خارجی ها به آن چوکي های فساد بنشیند و بعدش هرکاری دل اش بخواهد.با بی رحمی انجام بدهد تو فکر کن از شروع ایجاد حکومت ع وغ چقدر مردم بیگناه وارتشي.وپوليس قتل عام شدن.دلیل اصلی اش مشخص بود ناتوانی و ضعف. مدیریت.اکثریت اشخاص که در چوکي های بالا قرار دارند بیسواد ویا تحصیلات کم هستند واگر مدرک تحصیلی هم دارند.جعلی است ویا با رشوه دادن بدست آوردن فقط با چاپلوسی پیش خارجی ها به این جا هاميرسند
(جان محمد قندهار

>>>   اتمر جایی نرفته فقد جُل خودرا تغییر خواهد داد .بی وجدان های مانند آمار که در کشور اندک هم نیستند با گرفتن تضمین به مقام بالاتر استعفا داده است اتمر که از کاسه لیسی ونوکری به بیگانگان تا امروز تغذیه شده به این زودی ها لق لق نمودن به دروازه باداران خودرا ترک نخواهد کرد اتمر خون هزاران جوان افغانستان را در مقام های مختلفی که برای خدمت به باداران متفاوت خود داشت ریخته و لکه ای ننگی برای قوم وتبار خود بار آورده به این زودی ها باز نشسته نخواهد شد کسیکه با یک چهره آرام ولی مریض روانی و تشنه ای شکنجه و ریختن خون است به این زودی از پا نمی افتد (البته یک ونیم پا دارد).تمام این ها عروسک های زشترو و متعفن هستند که نخ آنها بدست باداران شان بوده و هرگاه وهر چند به دل و رای خود آنها را تکان میدهند وجابجا میکنند. اینها روسپیان میخانه های شبانه باداران شان هستند که در حالات ضرورت به ساز آنها مستانه میرقصند .اتمر وهمدستان وهمرهان شان خود میدانند که دوران شان مانند همه ای روسپیان میخانه کوتاه وزود گذر است.

>>>   این آقای هارون امیرزاده، که گاه گاه، یادداشت های مضحک رقم میزند، یک « جمعیت» ی تمام عیار است، اما مثل این که « ناف» جمعیت رفته است که عبدالله عبدالله، از خدمات و کار اتمر، ستایش میکند، اما هارون جان ، خواستار محاکمهء اوست!
یک شهر و چند نرخ، یک «جمعیت » وچند گونه موضعگیری!

>>>   انمر ره رها کن.خبر ره بشنو:
بهداد سلیمی و سعید علی حسینی مدال های طلا و نقره وزنه برداری فوق سنگین را گرفتند.
قهرمانی این دو جهان پهلوان مسلمان بر کافه مسلمین مبارکباد.
پهلوانان مسلمین واقعی استند ولی پهلوان امریکایی ها (رمبو) صرف در فلم های هالیوودی است و قلابی و آدمکش.

>>>   نفرین به این دلقکان بی مروت . نفرین بر خانواده های که اینان را با این همه رسوایی و خونخواری در دسترخوان راه میدهد. هدف اتمر صرف مانند خفاش خونخوردن است درزیر گلوی غنی خود را چسپاند از آدرس غنی خون جوانان این سرزمین را آنفدر زهر جانش نمود تا خود به زمین افتاد دگر برای غنی دیر شده بود که آب از دست رفته را برگرداند. اطراف غنی را گرفته و غنی را چنین در تنگنا قرار داد . تا دگر غنی توان فکری و فزیکی خویش را در راستای حکومت داری از دست داد مانند یک سمبول در جوکی قدرت باقی ماند. تمام پلان های شوم خود را از آدرس غنی به پایه اکمال رساند وگرنه بد ترین ریس جمهور اینرا میداند که بعد از ترک قدرت روانه میز محاکمه خواهد شد هیچ شخص در جهان از عملکرد خود منکر شده نمیتواند. هیچ ریس جمهور نمیخواهد بعد از برکناری قدرت در گودال کسافات انداخته شود مگر کسانیکه به دگران اجازه دهد تا از آدرس اش خیانت و جنایت بر علیه ملت و مسوَلیت اش انجام داده شود که همین کار را غنی انجام داد و اتمر برای اندیشه خود از مقام به باطن از دست رفته غنی کار گرفت . غنی با آنکه تا جایی میدانست اما دگر صلاحیت گفتن رابرای اتمر نداشت . تنها عقده هایش را مانند روانی ها در چیغ زدن بی مورد از تلویزیون ها خالی میکرد. تا اینکه ولایت غزنه این هارا شرماند فساد های شان به بیرون رخنه کرد و در احیر اتمو از نیرنگ روباه مکار کار گرفته هر جه را که خودش خورده بود متفکر دوم جهانرا در خواب غفلتگیر نموده همه را به او پاک کرد و خودش روانه سر منزل مقصود جدید گردید . اما تاریخ هر دو را در خواب غفلت گیر نموده تاریخ وار خیانت و جنایت های شان را در خود جاه داد و به دسترس دنیا قرار داد . به امید روزیکه به زبان خود شان در مهظر عام اقرار نمودو به جزای اعمال شان برسد

>>>   جناب اتمر صاحب مانند خودت به خارج کشور نه گریخته اگر مرد میدان هستی به کشوربر گردد وعلیه بی عدالتی هامبارزه کن . اتمر و شما هر دو تان برچمی هستید حتما با هم کنار می اید.
بااحترام

>>>   جنايات اتمر انكار ناپذير وثبت تاريخ خواهد بود چه درين چند سال از قتل ودسيسه سازيها در سطوح مختلف قواى مسلح كشور تا تفرقه هاى قومى وپلان هاى ترور مخالفين خود وده ها اعمال زشت ديگر ولى جاى تعجب اين است كه كدام عمل نيك وپسنديده اتمر بخواست داكتر صاحب عبدالله بوده كه جنايات او را توانايى مديريتي اش قلمداد ميكند ويا كدام ائتلاف نا مقدس در جريان است كه اگر چنين باشد حيف راى مليونى ملت شهيد پرور كه با صد ها مشقت بپاى صندوق داكتر صاحب عبدالله ريختند در غير آن
سخن سنجيده گو تادوست رادشمن نگردانى
ز حرف بى مروت آشنا بيگانه ميگردد
ولسلام مهاجر


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است