خصوصیات و مسوولیت های یک عضو پارلمان
وکلا بدانند که وزارتخانه ها سالانه چه مقدار بودجه انکشافی را به ولایات شان تخصیص داده و تا چه پیمانه توازن و عدالت را بین ولایات رعایت کرده اند، باید در برابر بی عدالتی ها بیشترین فریاد را سر دهند 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۸    ۱۳۹۷/۶/۶ کد خبر: 154159 منبع: پرینت

مردم افغانستان در آستانه برگزاری دور سوم انتخابات پارلمانی که به تاریخ 28 میزان 1397 وعده داده شده قرار دارند امید و باورهایی وجود دارد که مردم هم از گذشته کم و بیش تجربه گرفته اند که چه بکنند و چه نکنند.

کمیسیون انتخابات و کمیسیون بررسی شکایات برای کاندیداها معیاد و تاریخ معین را بخاطر کمپاین مشخص کرده اند که خلاف آن تخطی از قانون گفته می شود خوشبختانه یا بدبختانه بعضی از کاندیدان محترم به پیشواز نود و نهمین سالروز استراد، استقلال کشور و همچنین بخاطر فرارسیدن عید قربان آنقدر تصاویر زیاد خویش را به بهانه تبریکی استقلال و عید قربان در شهر و بازار نصب کرده اند که همه می دانند هدف چیست.

من در این مورد حرفی ندارم چون وظیفه من نیست اما در این یاداشت می خواهم وظایف و ویژگی های یک وکیل را بنویسم تا مردم بخاطر آینده ی خود انتخاب درست نموده و به دنبال روابط کورکورانه و تاریک قومی و سمتی نروند بلکه خدمتکار واقعی و باصلاحیت را انتخاب نمایند که توان خدمتگزاری به مردم را داشته هیج نوع تبعیض، تعصب و امتیاز را در بین مردم قایل نشود درد هر موکل خود را درد خود بداند و در پی علاج همان درد باشد.

فراموش نکنید وکیل ارباب ملک و قریه دار نیست وکیل ولایتدار و یا نماینده صدیق هزاران فرد دردمند و امیدوار است. وکیل دارای صلاحیت و شکوه خاص است که نمی توان بطور ساده از کنار نام آن گذشت چون وکیل گزینش بهترین ها در فهم، دانش، صداقت، امانتداری، دلسوزی و همدردی است بنابراین می توان گفت وکیل از لحاظ خصوصیت های شخصی عصاره و چکیده خوبی های اجتماع و یا مردمی است که وی را انتخاب نموده اند چون وکیل متولی امور سایرین است و در شرایط فعلی مسوول امور بیش از صدها هزار انسان محتاج، درمانده، یتیم، بیوه زن و فقیر و اجتماع محروم از حقوق و امتیازات شهروندی.

وقتی وکیل را نماینده منتخب مورد تایید و اعتماد بیش از هزاران انسان واجد شرایط می دانیم و آن را شخص شایسته با مناعت و امانتدار پنداشته اند که امور خود را به وی سپرده اند یعنی شخصیت که تفویض امور سایرین به آن تکیه کرده است گمانم صلاحیت نهایت خارق العاده است که انسان های دیگر دارای این ویژگی نیستند به همه حال این خصوصیت های شخصی آن است و حال این وکیل باید چه نوع صلاحیت ها و مسوولیت هایی داشته باشد؟

در شرایط کنونی افغانستان اعضای پارلمان و یا وکلا از جمع کل نفوس ولایات انتخاب می شوند و این وکیل صلاحیت خود را از کل نفوس ولایت مربوطه اش می گیرد یعنی قدرت تمام نفوس از طریق باور و اعتماد به یک فرد انتقال می کند که به همان تناسب مسوولیت دارد. یک وکیل مسوولیت دارد مسایل ذیل را یومیه نسبت به ولایت خود یادداشت داشته باشد.

1. تعداد کل نفوس ولایت و بعد بطور تفکیک در ولسوالی ها و حتی قریه ها که هر ولسوالی دارای چه تعداد نفوس اعم از زن و مرد می باشد و دارای چه خصوصیت و کمبودات اند و چرا وی را انتخاب کرده اند و خود را در برابر تمام ایشان یکسان مسوول احساس کند.

2. داشتن لیست شهدای ورثه آنها و میزان نیازمندی آنها در سرتاسر ولایت به همین ترتیب لیست بیوه زنان و ایتام و نیازمندان و چگونگی روابط بین طبقات و اقشار جامعه...

3. داشتن لیست یومیه از کمیت و کیفیت معارف و صحت عامه در تمام مناطق و یادداشت نیازمندی های این دو بخش مثلا کمبود داکتر دوا و یا معلم و لوازم درسی با تفکیک افراد بیسواد و باسواد و سواد متوسط و به عین ترتیب ثبت و راجستر مریضی هایی که بیشتر دامنگیر مردم است.

4. داشتن لیست اطفالی که نسبت مشکلات اقتصادی محیط مکتب و معارف را ترک کرده اند و جستجوی راه حل ها در سطح کل ولایت و به عین ترتیب داشتن لیست آن عده از کسانیکه معتادند و زمان و مکان اعتیاد را باید با خود داشته باشند تا در رفع این معضله توجه نماید و یا به مراجع مربوط در تماس باشند.

5. یک وکیل مسوولیت دارد وضعیت اقلیمی هر قسمت از مناطق ولایت خود را درک کند و بداند که در کجا حاصلات للمی و آبی بهتر است و در کجا به کمک های رشد زراعت اشد ضرورت احساس می شود و کدام نوع حبوبات در کدام قسمت از ولایات بیشتر و یا کمتر می شود و به عین ترتیب در قسمت درختان میوه دار و یا روییدنی ها معلومات خود را تکمیل کند خلاصه باید بعد از وکیل شدن هم با مردم تماس داشته باشد خانه به خانه کوچه به کوچه سفر کند و از حال مردم پرسان کند و هم توانایی های خود را به ایشان بیان نماید.

6. وکلا مسوولیت دارند لیست پروژه های روی دست و عملی شده ولایتشان را از قبیل سرک و بند برق و آبگردان و تعمیرات دولتی و سکتوری و غیره را ثبت نموده اولویت ها را تشخیص و بعدا جهت رفع کمبودات برایشان پروژه های فوق العاده از مرکز مطالبه نمایند.

7. وکلای یک ولایت مسوولیت دارند علاوه از خانه ملت در پارلمان برای خود یک بورد مشورتی تشکیل دهند و دفتر علیحده را در کابل به کرایه بگیرند و هفته وار جلسات را با صاحب نظران و اهل خبره ولایتشان دایر کنند و ضروریات را تشخیص و در پارلمان مطرح نمایند و از غیر حاضری که یکنوع اهانت به موکلین است بپرهیزند.

8. وکلا مسوولیت دارند بخاطر حفظ توازن بین زنان و مردان در بخش تحصیل چاره جویی کنند.

9. وکلا باید بدانند که وزارتخانه سالانه چه مقدار بودجه انکشافی را به ولایاتشان تخصیص داده اند و تا چه پیمانه توازن و عدالت را بین ولایات رعایت کرده اند اگر تبعیض و تفاوت وجود داشته باشد باید در برابر این بی عدالتی بیشترین فریاد را سر دهند مثلا وزارت معارف سالانه در فلان ولایت چند مکتب را اعمار کرده است و در ولایت دیگر چقدر و به عین ترتیب انکشاف دهات و شهرسازی در صورتیکه عدالت رعایت نمی شود اول فریاد خود را در پارلمان بلند کند و بعد جلسات را در خارج از پارلمان دایر و درد مردم خود را با رسانه ها و مطبوعات شریک سازند.

10. وکلا مساله مشارکت سیاسی و اداری در نظام سیاسی کشور را نیز مورد مطالعه قرار داده علت محرومیت ولایتشان را از حکومت جویا شوند و به عین ترتیب جلسات متعدد را به این منظور دایر و فریاد مظلومیت و محرومیت خود را به همه گوش های کر و هوش های بی خبر برساند.

11. بیکاری مشکل عمده ی مردم ما است بخصوص جوانان تحصیل یافته خیلی بیکارند نماینده مردم در این مورد باید زیاد تلاش نماید اما متاسفانه در گذشته بعضی وکلا منتظر بودند تا کسی از اقوام و اقارب خودش بیاید و ورق درخواستی بخاطر غصب زمین همسایه را تحویل دهد تا از محاکم امر بگیرند و یا امر عفو آن را بخاطر جنایت که کرده از مقامات بگیرند و یا من حیث مامور عادی ولایت مربوطه مقرر نمایند.

این وکالت نیست این اربابی و قریه داری است این افراد می توانند بجای وکالت اربابی کنند یا دلالی چوکی پارلمان را بند نیاندازند در حالیکه وکیل نماینده کل ولایت است اما معلومات آن از قریه آن تجاوز نمی کند. مردم و موکلین خود را نمی شناسند برای یک وکیل همه افراد و ساکنان ولایت موکلین و قابل خدمتگزاری اند و باید در برابر همه یکسان عمل کند هیچ نوع امتیاز بینشان قایل نشود همانطوریکه خود را در برابر فامیل خود مسوول می داند در برابر همه مردم مسوول بداند.

این بخش کوچکی از مسوولیت های یک وکیل بود که تحریر یافت. آنچه که من در این روزها در شهر کابل می بینم تصاویر زیبا و پر زرق و برق از کاندیدان مجلس نمایندگان در در و دیوارها نصب گردیده امیدوارم مردم شریف و بادیانت ما دیگر به تصاویر رای ندهند و از گذشته آموخته باشند.

بدون شک هموطنان ما می دانند که کشت امروز حاصل فردا، فردا را به بار می آورد و از کشت جو، جو و از گندم، گندم بدست می آید.

احمد سعیدی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مسوولیت
اعضای پارلمان
نظرات بینندگان:

>>>   12 - وکلا(کمیشن کاران فعلی) نباید درتشنابها پول توافق شده را اخذ کنند بلکه یک اطاق مخصوصی به این منظور ساخته شود ودران وکلا بنوبت حل مطلب نمایند یا اینکه وزرا به حساب بانکی کمیشن کاران مستقیما واریز نمایند

>>>   در یک جمله یک وکیل در مجموع مسؤلیت وضعیت امنیتی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حوزه مربوطه انتخاباتی خویش را دارد که هرکدام این بخش ها شامل چندین بخش دیگر است.
اما مسئله سر این موضوع نیست،بلکه مسئله کاملاً سر موضوع دیگر است.
هرچند من خودم یک فرد مذهبی نیستم،اما چیز های خوبی که در هر دین و آیین و یا ایدیولوژی باشد،چه راستی و چه چپی و غیره،قابل تأیید من هستند.چه خاصا که همه آنها در محدوده های مختلف تاریخی جهان،سبب تحولات مثبت و منفی شدند و یا هم دارای نکات مثبت و منفی بودند.
یکی از خصوصیت های دین اسلام،البته در آغاز اسلام.این بود که اگر کسی را به مقامی انتخاب میکردند،آن فرد گریان و ناله و واویلا را می انداخت که من به شما چه ضرر رساندم که شما مرا به این جزا محکوم میکنید و مرا به چنین مقامی برمیگزینید.
من یک انسان هستم و انسان از اشتباه خالی نیست و شاید در حالت بیخبری من عدالت را نتوانم بصورت درست انجام بدهم و در نتیجه مورد غضب خدا قرار بگیرم و در آتش دوزخ بسوزم.
بنأ من را به این جزا محکوم نکنید و این وظیفه سنگین را به من محول نکنید.
اما با وجود آن مردم و یا شورا با وعده این که ما به تو کمک میکنیم ،نترس و غیره،او را مجبور به قبولی ایم مسؤلیت میکردند.
اما حالا در عوض این که این وکلا را مردم و یا شوری اهل خبره و یا مردم یک قریه و یا ولسوالی و ولایت انتخاب کنند،آنها خودشان به کمیسیون انتخابات مراجعه میکنند و امضأ جمع میکنند و تضمین مالی میگذارند و خود را کاندید خدمت به مردم میکنند.
آیا فکر میکنید که آنها بخاطر خدمت به مردم ،این همه تو و تلاش را میکنند و یا بخاطر منفعت شخصی خویش؟
من خو باورم نمی آید و حتی اگر خود سعیدی صاحب هم وکیل شود،باورم نمی آید.
چون زمانی که تزرع او را در شفاخانه درمقابا اشرف غنی،برای پوست دولتی برای اولاد های خودش دیدم،فکر نمیکنم که خدمت به مردم در اولویت زندگی اش قرار داشته باشد.

>>>   خیر بی بینی جناب محترم و کیل صاحب !
یک مسله مهم دیګر را فراموش کرده اید اینکه یک مامور یکه تقریبآ چهل سال یا کمتر ازان درهر نوع حګومات وقت خدمت صادقانه را انجام داده ومیدهند همین امتیاز یکه یک مامور جدید التقرر می ګیرد همین امتیاز را برای مامورین سابقه دار هم می دهند ( صرف نظر ازمیعاد خدمت شان ) حد اقل میعاد خدمت شان قسم معلمین محترم باید دربست وقدم شان محاسبه شود.ولی درحق مامورین سابقه ظلم فروان شده است .

>>>   میخواهم چند نکته پیرامون مطلب شما آقا سعیدی بنوسیم:
در باره سوی استفاده از ۲۸ ام اسد و عید قربان که کاندیدان از آن سو استفاده کرده، مطابق گفته شما هیچ ربط به شما ندارد، پس چرا یاد آور شده اید؟
درمورد وظیفه وکیل پارلمان هم خوب توضح داده اید، که باید شخص وکیل باید تبعیض نداشته باشد، تعصب و امتیاز را در بین مردم قایل نه باشد، دنبال روابط کور کورانه و قومی نرود وبلاخره و در پی علاج موکل خود باشد. اکثری مطالب و مصاحبه های شما را شنیده و دیده ام، شاید شما متوجه سخنان تان نباشید ولی مردم متوجه اند، یعنی سخنان شما گفتار فوق شما را نفع میکند.
در رابطه به اینکه وکیل قریه دار، ارباب و یا ملک نیست و نماینده هزاران فرد یک ولایت میباشد، به جاه و معقول است، این را هم می پذیریم که وکیل دارای صلاحیت و شکوه خاص است باید شخص امانت دار، صادق و دلسوز باشد. کمی فکر کنید و بگوید که شما چند بار به پارلمان و کلای مردم احانت کرده اید و آیا احانت در قانون جرم نیست؟
در باره نکته بسیار جالب شما اینکه "تفویض امور سایرین کار خارق العاده است و انسان های دیگر دارای این ویژگی نیستند" کمی نی بلکی زیاد زیاده روی کرده اید، نخست اینکه تا حال شما هم این ویژیکی را نداشته اید، حال از کجا این ويژیکی را پیدا کرده اید. دوم اینکه آیا وکیلان را خداوند ج نابغه و یا از کدام نسل خاص و جدا خلق کرده است؟
از اینکه فرصت یا وقت یاری ام نه میکند در مورد کارکرد های وکیل که شما شرح نموده اید مگذرم ولی در مورد کلام اخر تان که کشت امروز حاصل فردا و کاشتن جو،جو و گندم، گندم بار میاورد بجا است ولی در سه دور گذشته نه جو به مردم سود آورد و نه گندم زیرا سود این ملت را همین وکلا در خریطه های شان انداخته اند و حال که شما کاندید هستید و بیان واقعیت ها، حقیقت ها و تبعیض و تعصب تانرا شاید مردم درک کرده باشد. نه میدانم به مردم چی زیان ها را به همرا خواهد بود، زیرا سود پاداش خدمت خودتان خواهد بود.
شریف


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است