متن استعفانامه حنیف اتمر (سند)
 
تاریخ انتشار:   ۲۱:۰۱    ۱۳۹۷/۶/۳ کد خبر: 154084 منبع: پرینت


متن استعفانامه حنیف اتمر

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حنیف اتمر
استعفا
نظرات بینندگان:

>>>   استعپای اتمر ساختگی وبرنامه ریزی شده نباشد ؟ که به قصد کنترول انتخابات چیز های درنظر داشته باشند ،

>>>   خوب شد که استعفا داد. داعش وطالب را تقویه کرد تخم نفاق ملی را پاش داد ,دولت تک قومی را تقویه کرد,کادرهای تاجیک را ازبدنه دولت حذف نمود,به جنرال دوستم دوسیه ترتیب داد. جنبش روشنایی ورستاخیز رابخاک وخون کشانید,سالم ایزدیار را به شهادت رسانید,بالای جنازه سالم ایزدیار انتحاری را سازمان دهی کرد که سبب قتل چندین نفرشد.هزاره هارا توسط انتحاری ها به قتل رسانید .این ها وده ها مثال دیگر موارد است که ذکر آنها گنجایش ندارد.
بااحترام عبیدالله.

>>>   Haroon Amirzada
چگونه غنی علیه حفیظ الله امین حکومتش کودتا کرد ؟

استعفای حنیف اتمر از مقام مشاور امنیت ملی افغانستان غیر قابل باور است. بسیاری ها برکناری اتمر بحیث حفیظ الله امین ثانی را مثل حادثه جنگ قدرت میان تره کی و امین می بینند، که در نتیجه امین بحیث شاگرد وفادار سر تره کی، استاد خود را خورد. ولی درین زور آزمایی غنی سر شاگرد وفادار خود، اتمر را خورد.
واقعیت اینست که اتمر با اعتماد ترین و وفادار ترین سیاست مدار در حلقه تنگ فاشیزم برای غنی بحساب می آمد.
هرچند وظیفه حنیف اتمر ظاهرا بحیث مشاور امنیت ملی در دولت غنی بود، ولی او تقریباً همه کاره رژیم و اکثریت ارگانهای دولتی به شمول ریاست جمهوری را کنترول می کرد.
کشور های حامی دولت افغانستان اتمر را قدرتمند تر از غنی می شناختند و با او اکثرا تعامل می کردند. این در حالی بود که اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور توافقی فاقد توانایی اداره کشور نزد خارجی ها شناخته میشود. جامعه جهانی او را بیشتر بحیث شخص بد خلق، بد گزاره و تند خوی می شناسند.
انصافا باید گفت اتمر بر خلاف غنی یک مدیر و سازمانده خیلی مدبر و یک شخص خون سرد بود.
اتمر از ضعف غنی و تیم بیکاره او استفاده اعظمی نموده برای خود توسط یک دسته پرچمی و خلقی های پشتون تبار و عمدتا لغمانی و ننگرهاری یک شبکه قدرت موازی به دولت غنی ساخته بود.
اتمر هم چنان مثل حفیظ الله امین یک شبکه ترور و شکنجه را ایجاد کرد که در سرکوب مخالفان و حریفان استفاده میشد. چنانچه بسیاری ها باور دارند، که تلاش ترور جنرال دوستم در جریان عملیات نظامی او دو سال قبل در فاریاب توسط اتمر طراحی شده بود، ولی ناکام ماند.
اتمر نقش کلیدی در آوردن گلبدین از کمپ شمشتو به کاخ های شکوهمند دارالامان دارد. پایین شدن گلبدین از هلیکوپتر آی اس آی در ولایت لغمان توسط اتمر سازماندهی شده بود.
بسیاری ها باور دارند، که شبکه تروریستی اتمر با هماهنگی با شبکه های انتحاری و انفجاری گلبدین در یک سال گذشته مشترکا در کابل و ارگانهای امنیتی جان ده ها نفر ملکی و نظامی را گرفتند.
اتمر روابط نزیک با طالبان و داعش نیز برقرار کرده بود. او روابط نزدیک با استخبارات روسیه و آی اس آی نیز برقرار کرده بود. این در حالی بود که تکیه گاه اصلی اتمر انگلیس ها بودند.
اشرف غنی عاشق توصیف و ستایش توسط مامورانش است.
اتمر با استفاده از چال لغمانی گری در دل غنی خود را جا داده بود. زمانیکه غنی اولین مدال را به سینه اتمر نصب می کرد، اتمر با چاپلوسی چنین گفت:" افتخار بالا تر ازین نیست، که بدستان مبارک مردی دانشمندی چون شما این مدال برایم اعطا میشود". این در حالی بود که غنی هر روز مردم را تشویق می کرد، که سیاست را از لغمانی ها یاد بگیرند و ضرورت ندارند که به اروپا بروند. جالب تر از همه غنی چند روز پیش گفت که لعمانی ها اولین کسانی هستند که ۱۵۰۰ سال پیش عدد صفر را کشف کردند و عربها این را از لغمانی ها دزدیده به اروپایی ها بنام خود معرفی کردند. حتا غنی مدعی شد که ۲۰۰۰ سال قبل اولین" پوهنتون دنیا" در لغمان ساخته شده بود. سپس با جیغ زدن گفت" زنده باد لغمانی ها!!"
آیا بعد از برکناری اتمر بازهم غنی خواهد گفت، که" زنده باد لغمانی ها"؟
در چند هفته قبل حشمت غنی احمدزی، برادر اشرف غنی در بحثی داغ در تلویزیون مدعی شد که باند اتمر" خادیست" رئیس جمهور را محاصره نموده و او در صدد توطئه و کودتا علیه رئیس جمهور است. به گفته وی اتمر نقش کلیدی در راندن دوستان رئیس جمهور از اطرافش از جمله تبعید جنرال دوستم دارد.
به باور این قلم استعفای اتمر یک سیاست مدار قدرت مند و هر کاره رژیم ضربتی شدید به مدیریت و توانایی های اشرف غنی خواهد بود و از جانب دیگر یک خبر خوش به مخالفان اتمر است، که از دست او زیانهای بزرگی را متقبل شدند.
پرسش اساسی اینست آیا با برکناری اتمر شبکه تروریستی او نیز فرو خواهد پاشید؟
پرسش های دیگر این است: آیا رفتن اتمر به آمدن خلیلزاد رابطه دارد؟
آیا حمدالله محب می تواند خلای اتمر را پر کند؟

>>>   محمد اسلم سلیم
استعفا محمد حنیف " اتمر" مهره انگلیس در میدان بازی کشورما!
غنی احمدزی ، حامد کرزی ، خلیل زاد ، گلبدین ، اکلیل حکیمی ، حنیف اتمر و همهء این گروه مهره های تخته شطرنج بازی های قدرت های بزرگ امریکا و انگلیس در میدان کشور ما اند ، اکنون ساختار ها ایجاد شده و برنامه های کاری ، کوتاه مدت و دراز مدت این کشورها نیز از قبل آماده بود و در حال عملیاتی شدن است ، شاید انگلیس ها با ورد خلیل زاد درمیدان بازی ، مهره شانرا دریک نقش دیگر آماده بازی در میدان سازند ، نقش مهره تغیر پذیر است و شاید تغیر کند ولی برنامه همان برنامه کشور های بزرگ بخصوص امریکا و انگلیس است که توسط همین مهره ها باید تحقق یابد ، حالا این نقش چه است؟ و در کجای این میدان ؟ در اهرم قدرت و یا هر جایی دیگر این را انگلیس ها تصمیم می گیرند و مامور شان اتمر اجرا کننده نقش است وبس .
این مهره ها علاوه بر تحقق برنامه های این کشور ها با استفاده از منابع و امکانات آنها درپی تحقق برنامه های فاشیستی خود نیز اند ، گام به گام و مرحله به مرحله با استفاده از هر نوع وسایل کثیف ، ترور و ایجاد وحشت ، سوختن و کشتن وویرانی شهر ها آنرا به منصه اجرا قرار میدهند.
ناگفته نماند : هریک از این مهره ها بازی گران نقشیست که امریکا و انگلیس برای شان واگذار می شود.

>>>   Ahmadi
اتمر
شخص چهار پدره کاندید هست
اتمر در نزد روس ها خود را عسکر فدا کار کی جی بی معرفی کرده دل روس ها را بدست گرفته هست
نزد امریکایی ها خود را شخص مطمین و دیانت به منافع ملی امریکا
در نزد انگلیس ها خود را شهروند انگلیس و خدمت گار واقعی وطن دوم خود
نزد اسرایلی ها خود را ضد ایران پاکستان جهاد و‌ مسلمانان ‌‌و به آنها خود را از نسل شان معرفی نموده هست
این شخص در اصل هر آنچه تعهد نموده و‌کفته هست واقعیت هست به همین نیرنگ ها میخواهد به هدف اصلی اش که همانا سلطنت فاشیزم هست برسد

>>>   Hamayon Noori
جناب امیرزاده صاحب سلام ودرود بشما تحلیل بسیار عالی مگر ناگفته نباید ماند که همه این تحوالات بعد از انتخاب زلمی خلیل زاد صورت میگرد درعقب بازی بازی دیگر درراه است

>>>   Najib Salam
شؤونيزم قبيله در همه جبهات قاعده ى بازى را تعين مى كند ، ساير اقوام در هيچ جاى اين بازى نقش سازنده ندارند و صرفن ابزار اين بازى اند . شوؤنيزم قبيله براى آنكه در انتخابات پيش رو بتواند از تشكل اپوزيسيون قوى جلوگيرى كند ، مهره ها وجريان هاى خود را براى مهار سياسيون معامله گر ساير اقوام گماشته است . كرزى ، مجاهدين سابق را به بهانه ى ائتلاف بزرگ در كنترول گرفته است و طيف هاى ديگر چون عبدالله و ديگران در اختيار غنى ، اتمر و حكمتيار قرار دارند و خليل زاد در حساس ترين مرحله تاريخى كشور كه مساله هويت مهم ترين بحران را در آينده مى سازد ، دوباره داخل ميدان شده است تا مانند گذشته كه قانون اساسى و ساير شاخص ها را به نفع قبيله قانون مند ساخت ، اينبار هم هويت اوغانى را با شيوه هاى گذشته قانون مند سازد.
استعفاى اتمر هم در راستاى ساختن شاخه ى مهار كننده ساير اقوام در انتخابات آينده است ،در فرجام خليل زاد اين مهره ها را دوباره يكجا در راس اقتدار بالا خواهد كشيد .

>>>   قرار يك خبر موثق حنيف اتمر بخاطر فساد چند مليون ادارى و أخذ رشوه در قراردادهاى خريد تجهيزات امنيتى بركنار شده و بزودى دلال اين معاملات و كارچاق كن قراردادها شاكر كارگر هم منفك ميگردد
از دفتر شوراى امنيت

>>>   Bahadur Paryani
بسیار هم ذوق زده نشوید با تغیر مهره های مزدور هیچ جیزی تغیر نخواهد کرد زیرا مدیریت کشور اشغال شده در دست استعمار گران و اشغال گران مانند امریکا و انگلیس است!
یک نوکر میرود و چاکر دیگری جای اش را پر میکنند مگر هدف تغیر نمیکند!

>>>   Hamid Gulzad
تكت شان به لندن رفتن بوك است دالر ها قبلا ً انتقال شد تقريباً در وظايف خود مطابق پلان انكليس موفق به در امد عمليات ها وانتحار هاي خاص را عملا با موفقيت اجرا نمود
١- انفجار واز بين بردن اضافه از صد نفر محصلين پوهنتون از مليت هزاره ((اجراكننده عمليات شوراي امنيت ))در جنبش روشنايي
٢- انفجار وازبين بردن ده ها نفر جوانان ومتنفذين در مراسم نماز جنازه پسر ايزديار معاون مجلس سنا (( اجرا كننده شوراي امنيت))
٣- اكمال وهدايت خاص براي طالبان ولايت كندز وحمايت شان توسط شوراي امنيت در رابطه به سقوط ولايت كندز (( اجرا كننده پروگرام شوراي امنيت))
٤- طرح ترور معاون اول رياست جمهوري در مسير شبرغان كه معاون اول جان به سلامت برد هفتاد چهار نفر سرباز مربوط گارد خاص معاون اول به ابديت پيوستند ((احرا كننده پروگرام شوراي امنيت .

>>>   اتمر این داستان ها را به بی بی گل بگوید.
ما میدانیم گپ از چه قرار است.

>>>   عبدالمنان شیوای شرق
اندر باب اتمر
او خاموش، در درون به شدت قومی، دارای رابطه به انگلیس، قدرت شناس و تیم گرای بسیار راهبردی است. شیوه اش به سیاستمداران عملگرا و برنامه ریز هم خوانی دارد.
او بر خلاف بسیاری از ناتوان های ما، توان رسانه یی خوب داشت ولی از شکیبایی به رسانه ها جلوه فروشی نمی کرد. از ما کسانی که در مقام بالا اند تشنه حضور در رسانه ها اند ولی ظرفیت و گپی برای گفتن ندارند.
اتمر سر سپید و با تجربه چند رژیم است، او پای خود را در حمایت خلقیان خون خوار و جلاد از دست داد و شیوه های استخباراتی را از دستگاه کی جی بی، و سپس از دستگاه انگلیس فرا گرفت.
تا هنگامیکه در تیم کرزی بود به تیم سازی و تامین رابطه با انگلیس و روسیه پرداخت.
بیشترین نقش را مانند تیغ دو دم در دوره حاکمیت پوشالی غنی بازی کرد.
او غیر مستقیم برگه های اعتمادی قومی، سمتی، سیاسی، اقتصادی غنی را گرم کرد، به صورت پنهانی علیه هر کارکرد غنی فضا سازی می کرد. تا جاییکه اعتبار غنی را متزلزل ساخت و در هر جبهه پول های گزاف شورای امنیت را مصرف کرد.
گروه های راست و بی برنامه را نیز با این تکتیک خود منزوی و سبک وزن ساخت.
همه را علیه خود شوراند، نیرومندترین جریان های سیاسی او را متهم به پروندهای خونین کردند ولی از غنی و انگلیس مانند یک سپر استفاده کرد در مقام خود ماند و به ریش حریفان خود خندید!
این چهره قوم گرا، سرش در توطیه خانه انگلیس است و دم اش در سوراخ های اطلاعاتی روس. حالا می خواهد از هنر هزار پیرهن پوشی دوباره استفاده کند!
در یک نگاه اتمر مانند دستگاه نجاری استعدادمهره ساز و مزدور پرور است.
از همین شمالی که مهره و بلی گو دارد تا یگان شارلتان بدخشانی و تخاری! در واپسین دیدارش در مذاکره با طالبان راهبرد دولت و طالبان را به کمک انگلیس دچار چندگانگی کرد.
او نیز عامل انتقال جنگ به شمال کشور است و یکی از طراحان و مغزهای خطرناک علیه مردم ما. مراکز پخش و نشر دسیسه فراوان دارد و خوب بلد است تا چه گونه بازی کند. شورای امنیت را بچه دانی و کودکستان قومندان ها ساخت و بدین ترتیب تیم سازی کرد.
حالا که پس از استفاده های عظیم مالی شورای امنیت کنار رفته است تا مانند اژدهای بزرگ فردای ما را زهرآگین کند باید او را در کارزار مدنی و انتخابات برای ابد شکست بدهیم تا انگلیس به سلسله شاه شجاع و امیران دست پروده اش بیافتد به گودال
اما نه به این رهبران پوشالی، بی برنامه و سست اراده مان با تغییر شیوه و راهبرد سیاسی و مردمی جدید.

>>>   Khalid
خاین ملی، پدر داعش در افغانستان حنیف اتمر از پست مشاوریت غنی استعفی داد. دلیل استعفی و شاید هم برکناری اش مشخص نشده است

>>>   Bahadur Paryani
چگونه زریکانه افکار مان را مدیریت میکنند!
در یک لحظه سوژه شیرخان فرنود به فراموشی سپرده میشود و جای اش را سوژه استعفای یک لنگ مزدور به نام اتمر میگیرد!
این را میگویند مردم دیر یاد زود فراموش!

>>>   Dehganpoor
برای آمادگی گرفتن به ریاست جمهوری استعفا کرده است.
این قبیله گرایان هیچ اختلاف جدی در بین شان ندارند.

>>>   Saboor Raheel
تبصره یی و فکاهی‌یی:
غنی و اتمر هیچ تفاوتی با هم ندارند. کنار رفتن اتمر برای این است که شماری را خر بسازد و به شماری طماع و خودفروش نیز بهانه یی ایجاد کند که گویا اتمر با غنی مخالف است و ازینرو باید پشتیبانی شود. آنچه اتمر در استعفانامه اش به نام «اجماع ملی» یاد کرده درست و راست زمینه سازی ییست برای کمپاینهای بعدی اش که گویا با سیاستهای فاشیستی رژیم غنی موافق نبوده است. چنین ابراز انزجاری از نبود اجماع ملی در حکومت غنی توسط اتمر و آنهم در سال پنجم حاکمیت فاشیستی شان، مرا به یاد فکاهی یی می اندازد که هرچند گفتنش چندان متعارف نیست اما باید بگویم:‌

می گویند مردارخوری شرط بسته بود که سه غوری چتلی را بخورد. غوری اول را خورد. غوری دوم را هم خورد. غوری سوم را شروع کرد اما در آخر غوری سوم دل بد شد و ضعف کرد و از خوردن ماند. وقتی به حال شد و پرسیدندش که چرا در غوری آخر چنین شدی و نتوانستی بخوری و قهرمان مردارخوری شوی و شرط را ببری؛ پاسخ داد:‌

در غوری آخر در لقمه ام موی برآمد... از اینرو سرم بدخورد....

شکایت اتمر از نبود اجماع ملی در اخر حکومت غنی درست به همین فکاهی می ماند. در چهارونیم سال حکومت تکروانه قومی هرگز شکایتی نداشتی و مخالفتی با نظام نکردی اما حالا دل بد شدی؟

>>>   Nasir Khalid
این خاین ملی باید محکمه و مجازات شود
این خاین ملی باید بجرم خیانتهای بیشماری در 17 سال گذشته انجام داده محکمه شود نه اینکه بار دیگر و در همکاری با انگلیسها کاندید ریاست جمهوری گردد.

این اجیر سیاه روی استخدام شده برای جنایت و خیانت در کشور، از همان ابتدای ورود نامیمونش در دشمن با مردم افغانستان و خدمتگذاری به امرین انگلیسی قرار داشته است و هیچگاهی دست از خدمت به بیگانه ها برنخواهد داشت.
در استعفی نامه خود این سیاه روی تاریخ و این جنایتکار 4 دهه اخیر تلاش نموده است با بازی با کلمات دولت دست نشانده را که خود یکی از پایه های اساسی ان میباشد محکوم نموده است که شما در تصویر می بینید.

استعفی این جاسوس معلوم الحال و این دشمن اصلی مردم افغانستان بازهم نیرنگ دیگریست که در اینده بر ملا خواهد شد، بار دیگر این شیطان عصر خوابهای دیگری در سر دارد همانند استعفی قبلی اش از وزارت داخله.
این پلید زمان باید بجرم چهار دهه خیانت و جنایت به منافع ملی کشور محکمه و مجازات شود تا درس عبرتی گردد برای دیگر خاینین و وابسته.

مگر مردم افغانستان سال 2009 را فراموش میکنند که این خاین ملی صد ها تروریست طالبان را ذریعه وسایط وزارت داخله به دند غوری ولایت بغلان جابجا کرد که تا کنون دانه سرطانی است برای شمال.

مگر مردم صدای های ظاهر قدیر و احمد بهزاد را فراموش میکنند که پدر داعش در افغانستان حنیف اتمر است.
اکنون دولت اکر میخواهد اعتماد مردم را بخود جلب کند باید این خاین را به سارنوال معرفی کند تا محاکمه و مجازات شود.

>>>   در افغانستان قاعده و اخلاق کاری انست که هرچیز بد باید بدترشود و به همین دلیل است که این وطن نه آرام می شود و نه هم آباد.
من نمی دانم به کدام اساس ؛ معیار و در موجودیت ده ها کارشناس ارشد امور امنیتی، این طفلک بی زیان در این شرایط پیچیده امنیتی مشاور امنیت ملی شده است ؟
مگر این غنی ، مغز متفکر دوم جهانی ، همینقدر عقل ندارد تابداند که با گزینش چنین افراد بی تجربه و بی صلابت درراس ارگانهای مهم قبر خود و حکومتش را می کند ؟

>>>   عبدالمنان شیوای شرق بسیار منطقی نوشته اند اما من یک حرف را علاوه می کنم که اتمر با اعمال و دسایس خود در حکومت وحدت ملی ، ریشه غنی را هم قطع کرد و از غنی یک آدم منفور و مسخره در نزد مردم ساخت و راه را برای غنی تا ابد بست . اینکه خود اتمر بعد ازین با کدام چهره در میدان سیاست می رقصد و دل تکه داران قومی را می رباید زمان ثابت خواهد ساخت.

>>>   ای قر افتاوه مداری خاین از استعفا نامه ات معلوم است که هدف شوم و خاینانه ای دیگر در پشت این استعفا نامه تان دارید حال با وصف اینکه خودت در سه استخبارات دم ات بند است اما علکردچند ساله ات که جز مکر و حیله و فریب و اغوا چزی دیگری نبود مردم کشور ما از حرکات خاینانه تان میدانند و از هر حرکت ات میفهمند که خیانت پشت خیانت دارید خودت و غنی احمدزی هردوی تان نزد مردم چنان بی سیرت و لچ و لق شده اید که دیگر نمیتوانید حورت تانرا پنهان کنید چه رسد به این استعفا نامه ساختگی و سازشی تان با غنی احمدزی .

>>>   قاضی ها و حارنوال های پاکستان ....همین قدرصلاحیت وقدرت دارند که ریس جمهور و صدراعظم خویش محاکمه ودر بندی خانه بی اندازد وا بحال قاضی ها وحارنوال های نجیب ومحترم افغانستان که بجز از مردم عادی وبی واسطه که قانون را دوصد فیصد بالای ایشان تطبیق می کند ولی بالای مقامات بلند پایه حتی یک فصید تطبیق کرده نمی تواند. این عدالت وبرابری

>>>   اقای نصیر خالد غنی احمدزی نمیتواند که حنیف اتمر را به محکمه بکشاند چون در تمام خیانات و جنایات که بمردم و کشور در طول بیشتر از چهار سال حکومت توافقی وحدت ملی رسیده پای اشرف غنی و اتمر یکجا دخیل است بخاطر ترس از افشای راز خودش حنیف اتمر را به تحقیق و محکمه کشانده نمیتواند .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است