نسل دایناسورها را کنار بگذاریم
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۳    ۱۳۹۷/۶/۳ کد خبر: 154071 منبع: پرینت

برای عبور از بحران موجود و دفاع در برابر پشتونيست ها دايناسور ها را بايد كنار بگذاريم البته حرمت بزرگی جثه شان حفظ شود مبادا آشوب در ميان مردم ايجاد كنند.

به آنها گفته شود دستورات شما در صورت پيروزی در حد ریيس جمهور قابل اجرا است جامعه غيرپشتون نيازمند يک ساختار جديد سياسی در برابر اقدامات تروريستی ظالمانه و وحشيانه پشتونيست ها است در ابتدا يک واحد تشكيلاتی متشكل از افراد روشنفكر مردم دوست و ميهن پرست برای انتخابات آتی رياست جمهوری با محوريت لطيف پدرام بوجود بياورند.

افرادی مانند محمد رحمن اوغلی و احمد بهزاد افرد روشنفكر و دلسوز از اقوام شريف و با غرور كشورمان می توانند معاونين رياست جمهوري باشند كه بتوانند خواست ها و نيازهای پيروان و مردم خود را برآورد كنند و در هسته مركزی ساختار قدرت جاويد كوهستانی، عتيق الله بريالی و اشخاص دلسوز آگاه و ضد پشتونيزم سهم بگيرند و در ولايت ها نقش بيشتری را برای مجاهدان بعلت نفوذشان واگذار كنند.

آنها مانند سعيدی در رسانه ها از ظلم، ترور و انتحاری فاشيست ها سخن می گويند و وظيفه وجدانی و انسانی شان است از اين تيم علنا حمايت كنند تا سطح آگاهی مردم بالا رود و جلوی قتل و كشتارهای بيشتر گرفته شود. تنها راه جامعه غير پشتون همين است كه روشنفكران و دانشمندان سياسی ما با حفظ احترام به دوستم، عطا، محقق و... بگويند شما قهرمانان ميدان جنگ در برابر طالبان هستيد از شما تشكر می كنيم اما ميدان سياست را بگذاريد برای ما و راه خود را از آنها جدا كنند و برای پيكار سياسي وارد ميدان شوند.

يكی از گزينه های دفاعی مهم و مقابله در برابر قتل، كشتار، ناامنی، ترور و انتحاری كه برای مردم غيرپشتون فاشيست های پشتون ايجاد كرده اند اين است که يک تشكل واحد سياسی از بزرگان آگاه غيرپشتون بسازيم و نسل دايناسورها را كنار بگذاريم.

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رهبران سیاسی
روشنفکران
نظرات بینندگان:

>>>   Salam
در هژده سال دستگاه حاكم هر كى و هر جنبش را كه براى اقتدار شان خطر پنداشته مى شد كشتند و سر كوب كردند از قتل جنرال داود و سيد خيلى و استاد ربانى و صد ها فرمانده ى ديگر تا به خاك و خون كشانيدن جنبش روشنايى و رستاخير و ساير خيزش ها . كشتن جوانان جنبش رستاخير در انظار عام صورت گرفت . من از مجرا ها و كانال هاى خبر دارم كه سر كوب جنبش روشنايى طرحش در رياست امنيت ريخته شد و به اين كاملن باورمند ام . اما سران جنبش روشنايى و رستاخيز نتوانستند از خون همسنگران خود تا اكنون دفاع كنند و عدالتخواهى نمايند، قانلان حاكمان ديروز و امروز اند و با دست باز به تحقق اهداف شوؤنيستى شان ادامه مى دهند . كشتن شيرخان جاى تعجب ندارد .

>>>   Abdul Hai Khurasani
رجز خوانی غرزی لایق در دفاع از هویت جعلی و تحریف تاریخ رسمی فاشیسم افغانی،اهانت کوچه بازاری و گستاخی اوباشانه‌‌ به نهضت مقدس احیاء خراسان .
از عصبانیت و هتاکی تمام اضلاع فاشیسم قبیله مشخص است که نهضت احیاء خراسان خواب از چشمان شان ربوده و جام بلورین و رویایی تثبیت افغانیسم را فروریخته است.
افغان ها/ پشتون ها، که می دانند از تأسیس این هویت سیاسی (از عصر امیرعبدالرحمن خان تا امروز)دستاوردی جز رنج و سیاه بختی و تیره روزی ارمغانی برای این کشور ماتمزده نداشته اند، در کمال حماقت و توهم زدگی مفرط سعی می نمایند تا دوران احمدشاه ابدالی آخرین فرمانروای ایرانشهر و خراسان را در تاریخ جعلی هویت سیاسی افغانستان گره بزنند تا نمدی آبرومندی از کارخانهٔ جعل تاریخ به دست بیاورند.
دروغ شاخدار و احمقانهٔ دیگر فاشیسم افغانی اهانت بزرگ به سپهسالار قندهار؛ شاهزاده میرویس بخارایی می باشد که در عصر او قندهار یکی استان های مهم امپراطوری صفوی بود و ظهور میرویس نه به عنوان یک شهروند افغانی، بلکه به عنوان یک سردار و سپهسالار ایرانی و به خصوص خراسانی در برابر ظلم و فساد حاکم قیام نمود.
جاعلان تاریخ و هویت در کمال دیده درایی،هویت افغانی را که صفت و نام یک قبیله در ماورای کوه سلیمان بوده را فراقومی و ملی می دانند و در اوج گستاخی تمدن خراسانی را قومی تعریف می نمایند، در حالیکه تمدن خراسانی معرف هویت جمعی بیش از یک صد خرده هویت قومی و فرهنگی می باشد.
خراسان،یعنی هویت یک تمدن، عظمت یک تاریخ ، عزت یک سرزمین و افتخار تمام اقوام و فرهنگ ها.
فاشیسم افغانی در هر هویت سیاسی و ائدیولوژیک که ظهور نموده‌، در یک استراتیژی وحدت نظر و اتحاد عمل داشته است و آن تثبیت افغانیسم و تحریف تاریخ و جعل هویت بوده است.
از امان الله خان (ظاهراً سیکولار و مدرن گرفته) تا حکمتیار (اخوانی و نهضتی )و از ترکی و سلیمان لایق تا پدر خوانده مافیا حامد کرزی، همگی یک هدف بنیادین و راهبردی را تعقیب نموده و می نمایند و آن چیزی نیست جز ؛ تضمین و تثبیت اقتدار سیاسی افغانیسم ،تحریف و نگارش هویت و تاریخ جعلی در تمام ابعاد و اضلاع ملی و منطقه یی کشور .
توهم ایجاد هویت افغانی و تحریف تاریخ جعلی،به هویت های سیاسی منطقه از جمله ایران، این فرصت استثنایی را داده است تا تمام تاریخ اساطیری‌و مکتوب و حتی تمدن خراسان را به نفع خودجعل و مصادره نماید.
چگونه است که شما مهاجران کوه سلیمان حق دارید، تاریخ ، هویت ، جغرافیا و زبان را تغییر بدهید و اما ساکنان اصلی خراسان مقدس حق نداشته باشند در جهت احیاء و تثبیت اقتدار ،هویت ،فرهنگ و تمدن خود گام بردارند؟
بیاد داشته باشید که این سرزمین قبل از آنکه شاهنشاه غزنین به شما اجازه مهاجرت در سرزمین های پهناور خراسان را بدهد و قبل از آنکه امیر عبدالرحمن خان براساس ضرورت استراتیژیک امپراطوری های روسیه تزاری و بریتانیای کبیر ،بر تخت فرمانروای کشور حایل تکیه بزند، دانشگاه علم و مدرسه‌ی تمدن بود.
اگر شما اهل دروغ و فریب و نیرنگ نیستید، چرا به جای اینکه مانند اوباشان عربده بکشید و فحش نامه سیاه کنید، حاضر به مناظره نیستید؟
حرف ما روشن و صریح است :
افغانستان نام جعلی است.
تاریخ افغانستان جعلی است .
هویت ملی افغانستان جعلی است .
شما یعنی تمام پشتونها/ افغان‌ها بیش از سی درصد کشور را تشکیل نمی دهید ، پس ادعای اکثریت یک دروغ بزرگ است.
اینجا سرزمین خراسان است و ما برنامه ای ریفرندوم برای انتخاب خراسان و افغانستان را در چشم انداز آینده داریم.
زبان ملی خراسان ربان فارسی است و زبان فارسی یک زبان فراقومی و تمدنی می باشد.
سیستم متمرکز ریاستی، ارمغانی جز تثبیت فاشیسم افغانی، عدم توسعه نامتوازن و فقدان تقسیم عادلانه ثروت،نداشته است.
هر شهروند و جریان سیاسی افغانستان،حق دارد در باره همه چیز؛ نام ،تاریخ،نوع نظام،تفکر سیاسی،دین،مذهب و هویت نظر و تفکر خود را آزادانه بیان نماید و هیچ محدودیتی جز تخطی از حق دیگران نیست.
چه تیورسین های فاشیسم افغانی مانند؛ آقای سلیمان لایق، قصاب کابل حکمتیار و متفکر ساکن ارگ کابل، بپذیرند یا نه ؟ ما امروز در سطح کشور دو گفتمان داریم :
گفتمان قومی و فاشیسم افغانی
گفتمان تمدنی و فراقومی خراسانی
پس بهتراست به جای عربده کشی های احمقانه و فحش نامه و چرندیات، به منطق دموکراتیک بحث و رویکرد به دموکراسی به عنوان یک تفکر تعهد داشته باشید.
یادداشت
لینک نوشته آقای غرزی لایق در کامنت نخست در اختیار شماست .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است