بازگشت فاشیست کهنه کار در محور بازی خونین
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۲۰    ۱۳۹۷/۶/۱ کد خبر: 154026 منبع: پرینت

منابع معتبر رسانه های جهانی از جمله آژانس خبر رسانی رویترز از قول وزیر خارجه امریکا خبر می دهند، که زلمی خلیلزاد بحیث نماینده خاص کاخ سفید در امور افغانستان تعین شده است. در خبر ها آمده است، که او نقش دوگانه آمریکایی و افغانی را در مذاکرات میان طالبان و دولت آمریکا بازی خواهد کرد.

باز گشت خلیلزاد در محور بازی خونین کنونی با توجه به کارنامه های سیاست فاشیستی و گمراه کننده او در زمان بوش، که خیلی سنگین برای کشور تمام شد و افغانستان تا حال بهای آنرا می پردازد، یک خبر نیک نیست.

خلیلزاد یک سیاستمدار برتری طلب و فاشیست است و باز گشت او در محور بازی و همدستی او با فاشیست های نظیر اشرف غنی، گلبدین، کرزی، احدی و اتمر خبری خوشی برای نیرو های عدالت طلب و ضد فاشیزم نخواهد بود.

پیامد برگشت او در محور بازی واشنگتن و فاشیزم قبیلوی نه تنها به صلح و کاهش خشونت های طالبان نخواهد انجامید، بلکه باعث تباهی بیشتر و گمراه شدن کاخ سفید در دام امتیاز طلبان قبیلوی خواهد انجامید.

ترور های زنجیره ای هدفمند نیروهای ضد طالب بیشتر خواهد شد. افزون بر آن فعالیت های تخریبی پاکستان در امور افغانستان بیشتر خواهد شد.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
خلیلزاد
امیرزاده
نظرات بینندگان:

>>>   امید وارم که زلمی خلیلزاد در صلح دایمی و امنیت سرتاسری در افغانستان جنگ زده وویران شده موثر و مفید واقع گردد.
انشالله ومن الله التوفیق.
الحاج ع.ناصری ازآسترالیا

>>>   بلی فرعون کوچک پیغام وپسغام فرعون کلان را
میارد آنهم چه سرا سر از فساد وتروریست جهانی
ما نند داعیش وطالیب که دشمنی خدا است
آن هم شیاطین های بنام مسلمان که خود دشمن مسلمانها
بنام نام محمد ملیونها حیف نام محمد
که سری زبان این نجیس ها است
ملیونها حیف نام قرآن که بدست این مرتد ها است
انسان که هچ حیف نام حیوان که سری اینها کرفته شود
ای لعنت هزاران لعنت بر این فرعون ها
وسلام هم وطن

>>>   امیر زاده صاحب: نمیدانم چه افقی رخ دهد که بدانید خلیل زاد، کرزی، غنی، به شمول مسعود کشته شده و برادرانش، ربانی محقق ... بدون اسشتاره امریکا بی ادبی معاف گوز هم نمی زدند و نمی زنند. اگر امریکا بخواهد خلیل زاد قبیله گرا و فاشیست فورا، ناسیونالسیت مانند خدت می شود. تاجیک می شود، هزاره می شود هندو هم میشود. دست از سر اقوام برداریدو هر ... و مزدور را به یک قوم نه تپانید. همان سان که به یک پشتون ننگ خواهد بود اگر ربانی - مسعود، عطا ... را تاجیک بدانند و یا هم مزاری محقق ....را هزاره ....
شعیب

>>>   آنچه می خوانید بخشی از گفتگوی معاون امنیتی قومندانی و وزیر داخله است که بصورت زنده پخش شده است :
– وزیر داخله خطاب به معاون امنیتی قوماندانی زون کابل:
معاون صاحب بی کفایت، بیشی د جایت!
+ مه بی کفایت نیستم وزیر صاحب، فامیدی!
– بیشی بی کفایتی نکو، هر چتیات گفته روان استی!
+ چتیات نگفتم واقعیت را گفتم، سیاست نکو برای مه وزیر صاحب. مه تو واری آدم عادی نیستم، جنرال مملکت استم!
معلوم نیست مسئولان کشور در کدام خیالات سیر می کنند که هنوز تقصیرات را گردن یکدیگر می اندازند.
در روز اول عید در حالی که رییس جمهور در ارگ در حال سخنرانی بود راکت پراکنیهایی در اطراف ارگ اتفاق افتاد.
رییس جمهور به گارد ریاست جمهوری گفته بود من از جایم تکان نمی خورم، چرا که اگر قرار باشد بمیرم، ترجیح می دهم همینجا بمانم(نقل به مضمون).
اما عده ای معتقدند که این حملات برنامه ریزی شده و تحت کنترل برخی حلقات داخلی بوده است.
=====
اینها هم خودرا براستی جنرال فکر میکنند !!!!!
یک خورد ظابط پاکستانی شمارا سوار شده تشنه تا بحر هند می برد ودوباره سواره تا کابل می آورد ، شما حتی یک سرباز درست هم نیستید،

>>>   درسالهایی که هینری کسینجربه حیث وزیرخارجه امریکاکارمیکرددرسال1974م سفرکوتاهی به افغانستان کرد.کسینجریک حقیقت روشن رادموردمردم افغانستان دانست وآن این بود که اطاف سردار محمدداود رتطرفداراناتحادجماهیرشوروی سابق احاطه کرده است کسینجرکه پیشتاز سیرست دیتانت (روش نرم گرایی ازبین بردن تشنجبااتحادان شوروی)ازاخیرسالهای 1990 م بود,یگانه راه به هدف رسیدن راه امریکادرجنگ سرد درمقابل اتحاد شوروی تربیه یک گروه((ایلیت))یعنی ممتازبرای دفاع ئمقابله باشوروی میدانست وهمان بودکه یک عده شاگردان افغانستانی را برای تحصیلات عازم دانشگاه امریکایی بیروت گردانید ازاعزام این محصلان هدف این بود که این گروه یعنی ((گنگ بیروت))یا (اداره بیروت)مانند شاگردان رشته اقتصاد دردانشگاه شیکاگو که مشهوربه پسران شیکاگو گردیدند ودربرانداختن نظام چیلی درامریکای لاتین نقش بارزی داشتند اهداف امریکارا درشق میانه وآسیای میانه بخصوص افغانستان پیاده کنند .شاگردان ازطبقات مختلف قشر جامعه افغانستان انتخاب وروانه بیروت شدند تعداد شاگردان پشتون خاه ماخواه درین دسته زیادتربودند .........دلیل فرستادن شاگردان افغانستانی به بیروت تا این شاگردان عربی بیاموزند وبرای کشورهای اسلامی تربیت شوند دربیروت 3نفر یعنی زلمی خلیل زاد, انوارالحق احدی واشرف غنی احمد زی القاشد. وبای آینده افغانستان به تربیه گرفته شدند .دونفراین گروه عینی خلیلزاد واشرف غنی درجه اول واحدی درجه دوم به امریکا وفاداری نشان دادند.خلیلزاد واشرف غنی مناسب مشاورینوزارت خارجه امریکا دردوران مجاهدین شامل کاروپیکار سیاسی گردیده به نفع پاکستان وحزب اسلامی آقای حکمتیار به فعالیت آغازنمودند.(هفته نامه فارسی).بعد ها کارهای زیدتر تاین درجه.....

>>>   Mazdak Farid
وقتی برگشت نظامیان شوروی به وطن شان قطعی شد،مسکو سیاستمدار کارکشته ی خویش؛ورانسوف را با حفظ مقامش چون معاون وزیرخارجۀ شوروی به حیث سفیر و نمایندۀ فوق العادۀ رییس جمهور شوروی به کابل فرستاد.ورانسوف یک روس وفقط حافظ منافع شوروی بود و هیچ خوشبینی و بد بینی نسبت به هیچ بخش افغانستان و هیچ قومی نداشت. او می کوشید تا آبروی کشورش در آخرین مرحلۀ یک ماموریت ناکام بیشتر نریزد و پل ها برای برگشت دوباره ویران نگردند.حالا امریکا در کشور ما همان حال و وضع را دارد که شوروی دوران گرباچوف داشت.در بیش از 17 سال اخیر گروه کوچکی از نخبه های افغان ــ امریکاییِ مورد اعتماد امریکا تمام امکانات امریکا و جهان را برای تحکیم حاکمیت یک قوم و در خط منافع یک قوم مصرف کردند و به هدر دادند .در نتیجه قوم مورد نظرمنزوی گردیدومبارزه با تروریسم شکست خورد.
کشور در بحران بقا به سر می برد. برون رفت از چنین بحرانی بدون نقد برنامه ها و سیاست های که از "بن" تا حالا عملی شده اند و بدون تغیر مسیر حرکت و دگرگونی های بنیادی در نگاه و برنامه های کشور های حامی،به ویژه امریکا ناممکن است . کاخ سفید و ترامپ باید آنچه با افغانستان شده است را بازبینی کنند.با برنامه های ناکام ،روش های ناکام و آدم های ناکام نمی توان به کامیابی رسید.

>>>   Najib Salam
ازدواج دو امريكاى و فاشيست هاى خطرناك ؛
امريكاى ها از همان لحظات نخست نشست بن حاضر نبودند ائتلاف ضد طالبان را به رسميت بشناسند ، براى همين از بى خردى و عدم دور انديشى رهبران ائتلاف ضد طالبان سود بردند و براى تحقق بلند مدت اهداف شان مهره هاى جاسوس خود را كه با تفكر قبيله يى ملوث بودند در راس قدرت سياسى قرار دادند و در طول اين مدت ساير اقوام به ويژه تاجيكان را كه در استراتيژى شان دوست نمى پندارند از رده هاى قدرت سياسى بيرون راندند و اقتدار لجام گسيخته ى فاشيزم قبيله را تقويه كردند .
اكنون كه امريكاى ها در مراحل و فاز ديگرى تحقق اهداف شان قرار دارند و تلاش دارند تا نيرو هاى افراطى سنى و سلفى را در ساختار قدرت با فاشيست هاى پشتون شريك سازند، تصميم گرفته اند تا ازدواج سياسى خليل زاد را با غنى ممكن سازند ، خليل زاد را از آدرس امريكا يكبار ديگر براى تهديد و سركوب نيرو هاى ناراضى غير پشتون دوباره فرستادند ، خليل زاد در سال هاى گذشته موفقانه توانست نيرو هاى غير پشتون را باتهديد ، تحقير ، توهين و حتا حذف فزيكى از صحنه سياست دور كند و باقى را مطيع و فرمانبردار سازد .
ازدواج غنى و خليل زاد زنگ خطر براى سرنوشت غير پشتون ها است .

>>>   Habibi
کاملن دقیق فرمودید، درین صورت مردم گوسفندی بیدار شوند، و رهبران بیکفایت و معاملگر از رهبری اقوام غیر پختون، به آشغالدانی روزگار افگنده شوند، و رهبران وطندوست انتخاب، و با تبانی با مردم به جاده ها ریخته و این حکومت مزدور و بیکفایت را از گرده های شان بدور افگنند.

>>>   زلمی خلیل‌زاد (یکی از طراحان مانفیست فاشیسم پشتونی و حافظ و ادامه دهندهٔ قیادت و حکوت بر محور فاشیسم افغانی است).
3

>>>   اویانی

برگ (کارت) سفید ترامپ به خلیلزاد برای ساختمان «دموکراسی قبیله یی»-پشتونیزم در سرزمین اشغالی.

گفته میشود که ترامپ در چوکات «راهبرد تازه!» خود برای ساختن دموکراسی در سرزمین اشغالی، زلمی خلیلزاد کار کشته امریکایی را «ژنرال-گوبرناتور» ایالت اقوام و قبایل امریکا (اوغانستان) بر گزیده است.
از زبان این «ژنرال-گوبرناتو» تازه دم، گفته میشود که او برنامه تازه یی دارد برای ساختن امارت طالبانی و گفته است:
«در افغانستان میشود رژیمی ازنوع عربستان سعودی را که دوست و متحد جاودانه امریکا است، برقرار نمود.»

و اما؛ «رژیمی از نوع عربستان سعودی»، یعنی کدام؟
یعنی رژیم ستم طالبانیزم (پشتونیزم) و کشتن دگر اندیشی و خفه سازختن هوا و نوای آزادی و بریدن گردن مدنیت و فرهنگ روشنی برای پیشبرد و دستیابی به تهدابی ترین مرام- ستیز با پارسی و کشتار پارسیان و شهرآیین خرشیدی.

تازه؛ در آستانه «عید قربان»؛ آن رژیم دلخواه زلمی خلیلزاد (رژیم وهابیزم سعودی)، یک زن مبارز مدنی را در خیابان و در چشم آدمان، با شمشیر «خدا!»، گردن زد.
آن زن، اسرا الغمغام نام داشته و در سال 2015 ترسایی، به گناه «سازماندهی و سهم در راه پیمایی ضد دولتی»، دستگیر شده و زندانی بوده است.
آن زن خواهان آزادی های مدنی و برابریی حقوق شهروندی و مذهبی بوده است و بس.
آن زن مبارز، تا سرش از تنش با شمشیر جلاد رژیم، سوا میشود، فریاد میزند «ظلم است؛ بیداد گریست و ...».

او را به این گناه؛ به گناه آزادیخواهی از ستم و بیدادگری های رژیم سعودی (دلخواه خلیلزاد)، سر زدند از نام خدا!
این شمشیر و این گردن زدن ها ادامه دارد و همیش از نام خدا.
آن رژیم را بر ما، گرچه فرمانروا دارند،؛ مگر پایدار تر و چیره تر خواهند اندیشمندان پختونخواه و آری که با شعار اسلامیت و از نام خدا.

>>>   Soraya Baha heeft een bericht gedeeld.
خليل زاد معمار نظام كنونى:
سکوت شبکه های اجتماعی در برابر خبر احتمال بازگشت خلیل زاد به صحنه‌ی سیاست افغانستان، مأیوس کننده است. زیرا چنین پنداشته می شود که بسیاری از هموطنان، نقش مهلک و مخرب این امریکایی افغان تبار را در رویدادهای دو دهه‌ی پسین افغانستان، با دقت لازم نه دیده اند.
این شخصْ با اينكه يك امريكايى تمام عيار مى نمايد؛ و مجال آنرا پيدا كرده كه در سطوح بالاىِ سياست امريكا ايفاىِ وظيفه كند؛ با اينحال، او در قضاياىِ افغانستان همسان آنانى فكر مى كند كه با وفاحت تمام در رسانه ها ظاهر مى شوند.
برخى ها مى پندارند چون خليل زاد با پاكستان مخالف است، بازگشت او به معناىِ افزايش فشار امريكا بر پاكستان خواهد بود. اين تحليل از ريشه اشتباه است؛ از نظر خليل زاد دشمن اصلىِ نظام قوم محوری که او معمار آن است، مردمان شامل جبهه‌ی شمال سابق است. او علاوه بر تسریع و تشدید پروسه‌ی حذف و به انزوا راندن همانها از محور اقتدار، موضوع مهمِ آشتی میان جناح هایِ هم تبار را، در محور حکومت رییس جمهور غنی رهبرى خواهد كرد. او خواهد كوشيد كه از شكل گيرى ائتلاف ها و اتحاد ها عليه حكومت كنونى جلوگيري كند. امريكا در پى آوردن فشار بر پاكستان نيست؛ سخن از چگونگى وارد كردن طالبان در نظام افغانستان است.
با توجه به اين نكات، بازگشت خليل زاد به عنوان نماينده‌ی امریکا به صحنه‌ی سیاست افغانستان، خبر ناخوشی برای تمام مردم افغانستان، مخصوصاً براى آنانى است كه پيش از اين «جبهه‌ی شمال» خوانده می شدند.

>>>   Bashir Ahmad Qasani
ديپلومات ناكام بر مى گردد!

برگشت زلمى خليلزاد تنها مشكلات رييس جمهورغنى را كم مى كند و بس.
آقاى خليلزاد از ابتدايى نشست بن تا سال هاى كه در افغانستان سفير بود، بيشتر به موضوعات قومى ارزش قايل بوده و كمتر به خواست هاى حقيقى مردم ارج گذاشته است.
وضعيت افغانستان از ابتداى ماموريت خليلزاد تا كنون بهبود نيافته و در ضمن در دوره خليلزاد تغيير مثبت در وضعيت عراق نيز رو نما نشد.
خليلزاد در سال ٢٠١٤ در تشكيل تيم هاى انتخاباتى به ويژه در ساختار تيم تحول و تداوم نيز نقش داشت، او جنرال دوستم را در كنار غنى كشاند.
بازگشت دو باره زلمى خليلزاد هيچ تاثير مثبت در موفقيت استراتيژى دونالد ترامپ نخواهد داشت و تنها به سود رييس جمهورغنى و گروه هاى كه قومى مى انديشند، تمام خواهد شد.
در ضمن تا اندازه ى كار را براى حوزه مقاومت دشوار خواهد ساخت.

>>>   Ismail Azimi
پدر ما شاالله گل چید که، حال پسر بیاید ، دسته اش کند.
ملت گوسفندی همه را می پذیرد و مطمیئن هستم که اگر پسر ملا عمر هم اید ،هستند کسانی برایش کامپاین کنند .

>>>   عملیات جنگ تا نزدیک خواب گاه ملکه هم رسید .
سلطان زی

>>>   با تاسف اطلاع یافتیم که مرحوم شیر خان فرنوت را در زندان بگرام به شهادت رسانیدند انا لله وانا الیه راجعون
شیرخان در تاریخ زندگیش فرازونشیب های فراوان را دیده درین اوخراز اثر درایت وشایستگی که داشت کابل بانک را تاسیس وبه وجه احسن ان را اداره وسرپرستی نمود اوتوانست بیش از یک ملیارد دالر سپرده های تجار واشخاص حکمی وحقیقی در بانک جمع اوری نمودهوبانک را به جه خوب به چلند دراورد ولی مخالفین او واشخاص استفاده جو چون حصین فهیم وفیروزی وکرزی وبرادرانش وریس جمهور فعلی وزاخیل وال واحدی وهمه فاشیست های حکومتی وغیر حکومتی واشخاص مغرض واستفاده جو چون داوی وشکریه باریکزی وگلبهار وطاهر ونجیب پاینده وحیات الله کوکچه وصوفی حسن همه درپی توطیه برامدهبخاطاین که شاید اختلاص های شان نادیده گرفته شود در سقوط کابل بانک با زاخیل وال وگروپ کرزی همکاری ویاری نمودند وبلاخره بازهم بخاطر سرپوش گذاشتن بالای خیانت های بزرگ خود در کابل بانک اورا به شهادت رسانیدند تا مسله ای کابل بانک را خاتمه یافته تلقی نمایند گروپ استفاده جو وفرصت طلب خانه های پالم شیرخان را به قیمت ارزان لیلام نموده وحدود سی ملیون دالر ان خانه هارا از نرخ بازار ارزان فروختند وحبس طویل المدت شیر خان باعث شد که حدود یکصدملیون دالر دارای های شیخان در بیزنیس بی ضایع شود وبعضی ها چون فیروزی وحصین فهیم وطاهر ظاهر وداوی قرضه های خودرا منکر گردیده وبا تهیه ای اسناد جعلیبار قرضه های خودرا بدوش فرنوت انداختند وبلاخره خارجی ها وداخلی های مفسد ومغرض دارای های کابل بانک را حیف ومیل نموده وخودش را نیزبه شهادت رسانیدند
یکی از کارمند های کابل بانک

>>>   Homayoun Paiez
سال هایی که کابل بانک در اوج شهرتش بود؛ یکی از دوستان من که مرد تحصیل کرده و در عین حال شغل بازرگانی داشت؛ از خارج کشور برای مدتی به وطن بر گشته بود؛ بنده به او دیداری داشتم و در این دیدار در حالیکه دوستان دیگری آن جا حضور داشتند؛ میان دوستان ار هر دری سخن می رفت؛ از جمله در مورد کابل بانک و موفقیت هایش هم تبصره هایی شد. آن دوست تحصیل کرده و جهان دیده و بازرگان من، همه را مخاطب قرار داده گفت: " دوستان، اینجا مسایل طوری جریان دارد که متاسفانه شما نمی بینید...؛ سوال، سوال قدرت است ، در نظریهء قدرت یکی هم این است: هر گروه و قومی که سر چشمه هایی اقصادی قدرت را بدست داشته باشد؛ قدرت سیاسی هم از آن او خواهد بود... بنا بر این، قوم حاکم، هر گز اجازه نخواهد داد که کابل بانک ویا نهاد اقتصادی دیگری به دست تاجیکان و یا کدام قوم دیگر، باقی بماند و یا باشد...!!
در آن زمان، حرف های دوست تحصیلکرده و جهان دیده و بازرگانم برایم، قابل فهم و باور نبود؛ ولی بعدن، جریانات کابل بانک و انحصار دیگر نهاد های اقتصادی و... حقانیت گفته های دوستم را برایم به اثبات رساند.
ایکاش، انحصار گران، وقتی دستان آقای فرنود را از اقتصاد کوتاه کرده بودند؛ ولی، نا مردانه به این ذلت نمی کشتندش؟!!!
اگر فاشیسم، یک کم دیگر در این جا ریشه بگیرد؛ وای به حال حق طلبان و آزادی خواهان و نه و چرا گویان!

>>>   Najib Salam
شير خان خودش مقصر سر نوشت بد خودش است ، او اگر به قوم و مردمش وفادار بود و به عنوان يك بازرگان و مرد بازار و داد ستد مى توانست سرمايه هايش را در راه رفاه مردم شفاف سرمايه گذارى كند ولى او در خدمت كرزى و باند او قرار گرفت و با آنها معامله كرد و تمام سرمايه و انرژى اش را در خدمت پيروزى كرزى قرار داد، سر انجام قيمت خوش باورى هايش را با مرگش پرداخت .
قبيله كسى غير از خودش را اجازه نمى دهد تا در سياست و تجارت سر بلند كند .

>>>   Saboor Raheel heeft een bericht gedeeld.
ما را ذره ذره نابود می کنند، و این حق ماست. سزاوار نابودی استیم و این سرنوشت محتوم ماست. چرا که به هیچ صورت به خود نمی آییم. هرگز هم به سرنوشت جمعی فکر نمی کنیم. هرگاه به شخص خود مان کمکی و مساعدتی و امتیازی برسد، دیگر چیزی به نام آرمان و مردم و منافع مردم نمی شناسیم. همه معامله گر و مزدور شده ایم. همه!
چشم به راه بنشینید تا یک یک نوبت برسد. اما تا آن وقت هم خود در خدمت رژیم قرار بگیرید و هم از چاکران و مزدوران خودی رژيم که چون سگ به دربار قبیله پاسبان اند تعریف کنید، تمجید کنید و با آنها عکس یادگاری بکیرید!

>>>   اقای هارون
میشود تذکر داد که نیروهای عدالت طلب و ضد فاشیزم که ها هستند ؟

>>>   خوانندگان و نظریه پردازان محترم روزنامه ها،مجلات وجراید هموطن !
قواعد واصول نظریه پردازی در مجلات وجراید کشور اینست که بادرنطر داشت وضعیت موجوده کشور وایجاب وحدت ملی و رفع هرگونه تنش و انفجار نظرات خودهارا ابراز بدارند واز نظرات خصمانه وفاشیستی که باعث تفرقه، و پراکندگی جامعه بگردد جداً خودداری گردد .اینجانب یکی از خوانندگان باسابقه روزنامه افغان پیپر هستم ودر عین زمان نظرات خوانندگان افغان پیپر را میخوانم. متاسفانه روزنامه افغان پیپر وهم بعضی جراید اینچنین غلیظ وپر از تعصب و فاشیستی ابراز نظر می نمایند که کیفیت خواندن روزنامه را نیز ضعیف میسازند و حتی گاهی اوقات انسان را ازخواندن روزنامه ها دلسرد میسازد. به طور مثال در بسیاری روزنامه ها حمله بر قوم فلان و زبان و فرهنگ فلان قوم کار نادرست بوده وباادامه چنین نظرات بیانات خودها به اصطلاح اژدر ساختن ازمار هستند.اگرچه در جوامع عقب مانده فرهنگی؛اقتصادی وسیاسی چنین حملات نوشتاری زشت وغیر قابل تحمل خیلی ها در روزنامه ها وجراید و مصاحبه های رادیویی وتلویزونی متاسفانه خیلی خوانده و شنیده میشوند اما نتایج چنین عکس العمل ها به مراتب بد تر از نتیجه بدست اوردن مفید هستند که مارا بیشتر طرف یک سردرگمی و تعصب سوق میدهند که سرانجام نتیجه چنین ابراز نظر ها منجر به جنگ خانمانسوز وغیر اجتناب ناپذیر به پیش میبرند. خلاصه اینجانب از نظریه پردازان تظاهرکنندگان محترم افغان پیپر و سایر روزنامه ها وجراید و مجلات محترمانه استدعا مینمایم که همواره وضعیت اجتماعی و سیاسی وطن محبوب تان افغانستان را دقیق درنظر گرفته ابراز نظر نمایند تا خدای نخواسته تصادم افکار غیر قابل آشتی ناپذیر بوجود بیایند درنتیجه جامعه جنگزده افغانستان تبدیل به یک جامعه پراز مردگان وهلاکت شدگان گردند.دعاکنید که خدایا ماترا می‌پرستیم ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولاالضالین.آمین
الحاج انجنیر عبدالرشید ناصری از آسترالیا

>>>   برای جنرال شدن شرایطی تعیین شده که این افراد بی فایت اختلاس گر تیل فروش تنظیمی قومی ازان ذره هم برخوردار نیستند :
--ارکان حرب بودن
-- جنگی را فتح کردن
-- در مسلک یا رشته خود کتابی را نوشتن
-- امثال این ، اما این جنرالان تقلبی که به اساس قوم وتنظیم و واسطه رتبه نانمشروع جنرالی رابدست اورده اند حالا خودرا فراتر از قانون مانند فرعون فکر میکنند ،
این افراد بی ننگ نمی بینند که جنرالان پاکستانی ازانجا می لایند درشمال افغانستان فاریاب جوزجان قندز قومانده جنگ را بدست میگیرند وطن مارا ویران میکنند دوباره به پاکستان برگشنته مدال اخذ میکنند
اما این جنرالان ناکام ونامشروع ما بجز اختلاس رشوت تیل فروشی پوسته فروشی دزدی معاش سربازان فروش سلاح ومهمات برای اشرار هنر دیگری ندارند ،
اشرار در فاصله دوصد متری و.زارت دفاع هاوان ومهمات نصب وجابجا میکنند اما این جنرالان بی کفایت که شمار شان بیشتر از سربازان است درخواب هستند روزانه در شهر تعداد رنجر های اردو وپولیس بیشتر از تکسی ها وموتر های شخصی است که برای همینگونه مسئولین ناکام و نامشروع خدمت میکنند
ر

>>>   جنرالان خـیــــــــــــالی !


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است