چرا قومیت معیار عدالت و انسانیت است؟
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۳۴    ۱۳۹۷/۵/۲۱ کد خبر: 153643 منبع: پرینت

در انگلستان اندی ماری یک تنیس باز معروف است. هرگاه او مسابقه را می برد انگلیس ها او را فرزند انگلیس می نامند و به وی افتخار می کنند ولی وقتی می بازد تعنه می دهند و می گویند او بیچاره یک اسکاتلندی احمق است.

برخی تاجیک ها مثل انگلیس ها می اندیشند زمانیکه یک نفر کار خوب کند او را تاجیک می شمارند و اگر بد کند او را ناقل پشتون معرفی می کنند. مگر تا دیروز یاسین ضیا فرزند قهرمان تاجیک بحیث والی تخار نبود؟ چه شد در یک چشم زدنی بعد از ماجرای قیصاری او خاین، جنایتکار و ناقل لغمانی مسکونه شکر دره شده است؟

در افغانستان بارها ما شاهد بودیم که اگر یک شخص کار خوب می کند او را قهرمان و گل سر سبد قوم خود معرفی می کنند و اگر بد نام شد او را به قومی دیگری منسوب می کنند. قوم پرستان باید شهامت خوب و بدی شخصیت قومی خود را داشته باشند بسیاری از تاجیک ها درک درستی از منافع خود ندارند و قربانی بازی های دیگران می شوند هر بار پای دوستم در میان باشد از ازبکان کرده تاجیکان دوستم پرست تر می شوند.

مگر حادثه شلیک به روی ماتمداران تابوت حبیب الله کلکانی را فراموش کرده اید که حتی نامردترین و فاشیست ترین کسی در تاریخ نکرده است؟ در ماجرای قیصاری عجیب منطقی از جانب برخی تاجیک باوران دیده می شود. یاسین ضیا را محکوم می کنند که مامور فاشیزم است و به دستور آنها با قیصاری بدرفتاری کرده است ولی دوستم عالیرتبه ترین مامور فاشیزم که خود فاشیزم را بر سر شانه های مردمش در کاخ قدرت نشاند پرستش می کنند.

جنرال دوستم در نتیجه فداکاری مردم ازبک به کشور برگشته و بجای قرار گرفتن در کنار مردمش بحیث مامور بی صلاحیت در خدمت فاشیزم قرار دارد. به باور این قلم یاسین ضیا اگر خوب کرده و یا بد کرده حقیقت عوض نمی شود او فرزند شمالی بود و فرزند شمالی باقی می ماند. اگر او را بخاطر ماموریتش در خدمت فاشیزم محکوم می کنند این را قبل از همه از دوستم شروع باید کرد که 4 دهه است در خدمت فاشیزم قرارداشته و امروز عالیترین مامور حکومت فاشیستی است.

هرگاه این معیار باشد، هر کی مامور دولت غنی است خادم فاشیزم است باید همه از حکومت فاشیستی استعفا بدهند بشمول دوستم.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دوستم
یاسین ضیا
مامور حکومت
نظرات بینندگان:

>>>   مردم شمالی تابعیت هیچ قومی را ندارند فط مادیات دزدی اختلاس غصب چوکی قوم شان است !

>>>   هارون جان راستش اینست که یا سین ضیا نه دیروز ونه هیچ وقت درگر فرزنددل بد !!! تاجک واز ملت افغان نبوده ونخواهد بود ایشان مانند اجنت های سایر اقواممزدور ودنباله رو ومستخدم خارجی ها وبیرونی ها اند ودرین عیب نیست همانطوزس که هزاره وبشاون واوزبک وگاهی ترکمن کارمند سازمانهای استخبارات خارجی اند از من وتو نیز کم نیستند مانند یاسین ضیا که اعضای استخبارات جهانی اند اگر از ساسین ضیا دفاع مینمای احمد ضیا واخمد ولی وقانونی ومحمدی ومعنوی را کجا ودر زیر کدام خاک سیه بنهان مینمای مگر خود من .ت. را که ضمانت میدارد تا درین خلقه ها شامل نباشیم بهتر اتست که مردانه اعتراف نمایم همانطوزی که دیگران کرزی وحکمتیار وغنیووعبد الله و... دارند ماهم بسار داریم وحتی میتوان گفت مستقل وازادیخواه کنم داریم ویا ایج ندازیم مثل این که دیگران هم ندارند وخوب است بجای تاجک وبشاون واوربک در جستجوی افغان به معنیواقعی کلمه باشیم شاید یکی دو نفر را بیدا نمایم البته در شهدا واواره ها بیشتر ودر داخلی ها هم خال خال وبه ندرت
تبنگ چی

>>>   چقدر برائت دادن نزد اینها آسان است ضیا مامور است باید فرمان را اجرا کند!!!!
اگر گفتند خودرا درچاه بیانداز باید بیاندازد؟؟؟

>>>   حمد همایون صادقی
تاجیکان باید انتقام شهید مسعود را از گلبدین و از استاد ربانی و مارسال فهیم را از کرزی و غنی می گرفتند
تا رهبران فاشیست اوغان درک میکردند که کشتن رهبران تاجیک مرگ حتمی آنها است

>>>   هنوز تشخیص شخص بد و خوب در افغانستان خیلی زود است چون افغانستان نخبگان وصلاحیت پیشه گان تشخیص انسان خوب و وبد ندارند.درافعانستان تشخیص خوب وبد براساس ماهیت قومی ،دوستی ،رفاقت،پرداخت پول وبالاخره دارای شخصی یک فرد است.تاجاییکه من تجربه دارم درافِغانستان روابط قومی ودارای درون شخصی فرد خیلی مهم هستند.دارای وثروت فرد آنقدر در افغانستان مفید است که فرد مورد نظر اگر ده ها عیوب شرعی وعرفی داشته باشد چون فرد پولدار است مورد تفقد و نوازش قرار میگیرند درجامعه مورد احترام است و حتی به عنوان شخص بزرگ و رهبر خلاق پذیرفته میشود.درمجالس درصدر قرارمیگیرد و هرکسی کوشش میکند که با ایشان رابطه دوستی خویشاوندی برقرارنماید.
والسلام علی عبادالله الصالحین.
الحاج ع.ناصری ازآسترالیا

>>>   با تائید سخنان شما همین فعلا ده برابریاسین ضیأ نوکر غلام خاین جاجسوس به غیر از پشتون های فاشیست صیهونیست قبیله گرای دوره سنگ وجود دارد که دست اشرف مثل کودیگگ استعمال میشوند وبعد استفاد مثل کاغذ تشناب دور انداخته میشوند مثلا :
خود شخص دوستم عبدالله ادیب فهیم ضیا گل استاد عطا صلاح الدین ربانی فیض الله ذکی دار و دسته دانش خلیلی محقق حاجی الماس اقبال صافی امان الله گذر و صدهای چاپلوس ابن الوقت دیگرش که دست های یاسین ضیا را در فریب کاری ظلم وحشت به قوم دوستان رفیقان شان از پشت سر بسته اند و گرنه بد میکنند که در چوکی های دولتی نشته اند و هر روز به ملاقات اشرف غنی اتمر استانکزی میروند و در محافل به سخنرانی های اشرف غنی مغز متنفر دوم دنیا چک چک میکنند و از احساسات زیاد حتی باد شان میرود .
ایا همین استدلال من حقیقت دارد یانه در صورتی که کاری از ددست شان برنمی اید و حق مردم خودرا گرفته نمی توانند بروند به گفته اشرف غنی و مرتضوی صاحب بوقره یا چادر فریده کوچی را بپوشد و در کنسرت های اریانا سعید و یا ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک نموده الا شاه کوکو جان قندهاری و یا خواندن اهسته برو را بخوانند تا ما برای شان رای بدهیم که اقلا در ایند اگر خدا بخواهد یک هنرمند خوب شوند وبه جامعه این دفعه از طریق هنرموسیقی خدمت کنند .
زنده استاد گلزمان هنرمند خوب ما
مرگ به ایس کریم و ایس کریم خورا
ازخوردن شیریخ و ژاله وطنی لذت ببرید .
کیهان اریا

>>>   خاموش :
نظریه پردازان محترم باعرض سلام لطفآ زود احساساتی نشویددر یک باغ هرنوع درخت مثمیروغیرمثمیر وخودروموجود میباشد در بین انسان ها هم همین قسم وملیت هارا در باد انتقادنا خود آگاه نگیرید وهیچ شخص را بدون اسناد،مدارک ،ثبوت وشواهد معتبر متهم نکنیدماند دوست ما ( حمد همایون صافی ) که تاکنون فرق شهید ومرده رانکرده به گونه شوخی باید بگویم که ده درکجا ودرخت ها در کجابه صافی صاحب خاطر نشان نمایم که فهیم نسبت مریض شکر که داشت وفات نمود
مسعود را استخبارات بیرونی درطی یک معامله توسط دوتن ترورست های عرب کشته شد به همین ترتیب برهان دین ربانی را استخبارات پاکستان توسط اجنت استخدام شده خود حمله انتهاری را بالایش اجرانمود خود را از جریان ها خود را آگاه کن .


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است