دوستم با ارگ است یا ایتلاف بزرگ؟
جنرال دوستم در همایش "ایتلاف ملی" با بی میلی اشتراک کرد و هیچ نوع صحبت و یا تعهدی نسپرد و جلسه را ناتمام ترک کرد. از دوستم بحیث ستون پنجم برای سقوط ایتلاف در بدل چند کرسی بی صلاحیت استفاده خواهد شد 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۱۹    ۱۳۹۷/۵/۶ کد خبر: 153127 منبع: پرینت

جنرال دوستم "ایتلاف نجات" سابق را در خانه اش در انقره بخاطر نجات خود به کمک یک تعداد ناراضیان ارگ ساخته بود ولی حالا او نجات یافته و در مقام قبلی اش در کنار اشرف غنی برگشته است.

تمام داعیه او و مردم ازبک که برای آوردن او فداکاری کردند بازگشت او به مقام معاونیت غنی خلاصه می شود نه نجات شمال و یا افغانستان. آمریکایی ها و غنی به گفته استاد محقق مخالف برگشت جنرال دوستم بودند ولی حالا که او برگشته است باید پای خود را از گلیم خود دراز نکند.

جنرال دوستم عملا در مشت آمریکایی ها و غنی اسیری بیش نیست. پرونده ایشچی ظاهرا بسته شده است ولی تا دم مرگ بحیث شمشیر داموکلس بالای سرش آویزان خواهد بود.
اشتراک جنرال دوستم در همایش اعلام موجودیت "ایتلاف بزرگ ملی" نخستین آزمون سیاسی او پس از بازگشت وی در بازی قدرت بود.

دوستم نقش خود را با بازی دوگانه خوب موفقانه بازی نمود چنانچه جنرال دوستم در همایش اعلام موجودیت "ایتلاف بزرگ ملی" با بی میلی اشتراک کرد و هیچ نوع صحبت و یا تعهدی نسپرد و جلسه را ناتمام ترک کرد. واقعیت این است که آمریکایی ها و غنی جنرال دوستم را به کشور بخاطر این با تشریفات خاص نیاورده اند که هم بحیث معاون اول غنی باشد و در عین حال با رقیبان سیاسی او در "ایتلاف بزرگ" برای سرنگونی و یا شکست غنی در انتخابات پیش رو همدست شود.

بدون شک از دوستم بحیث ستون پنجم برای سقوط ایتلاف در بدل چند کرسی بی صلاحیت استفاده خواهند کرد طوریکه در گذشته کرده بودند. جنرال دوستم هم این حقیقت را خوب می داند تا زمانیکه پشت غنی با حمایت آمریکایی ها و کمیسیون شخصی انتخابات و امکانات گسترده مالی و دولتی گرم باشد فریاد ایتلاف چیان بزرگ و کوچک را کسی در جهان نخواهد شنید.

افزون بر آن در "ایتلاف بزرگ ملی" مدعیان مقام معاونیت اول در محور رهبریت کرزی و یا شخصی دیگری بیشمار است و برای دوستم کمتر فرصت معاونیت اول میسر خواهد بود ازاینرو جنرال دوستم آنقدر تجربه سیاسی دارد که نباید همه تخم های سالم خود را در سبد "ایتلاف بزرگ" بگذارد. شاید او از یک طرف سر رهبران ایتلاف بزرگ را با پسر خود گرم کند ولی خود عملا در رکاب جبهه غنی، گلبدین، اتمر، خلیلی و مجددی در تحت حمایت غرب خدمت کند.

پاسخ این بازی را تا چند ماه دیگر خواهیم دید.

هارون امیرزاده


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دوستم
ارگ
ایتلاف ملی
نظرات بینندگان:

>>>   اینها درمکه معظمه هم به قرآن قسم خورده بودند نتیجه اش چی شد زیرا که اینها منافع ملی را پروا ندارند صرف منافع شخصی را ارزش میدهند یعنی به حساب درهرکارشان وند گیری میکنند چراکه دروند گیری سابقه طولانی دارند

>>>   دوستم بنده خداهميشه دوراندیش است.خيروصلاح مملکت را میخواهد وهميشه به صلح و آرامش مردم افغانستان می اندیشد.با وصف آن که خوب می داند که قوم سلطه گر نی قولی درست دارند.وني به قسم و قران.اهمیت میدهند.واين را هم میداند.دورغ وفريب قول شکنی.قسم خوردن از دوره های گذشته میراث مانده.باز هم سعی می کند با این ها کنار بیاید.اما این را مطمئن باشید که چنان ضربه ای به دوستم وارد بکنند.که دیگر نتواند تکان بخوراهد.

>>>   دوستم اگر خیلی با هوش است.نباید از غذا های ارگ نشینان استفاده بکند.اگر درمقابل دوستم چای و میوه میگذارند.هرگز نخورهد چون بلای را به سرش میآورند که به مارشال فهيم آورده بودند.آنها بدرستی فهمیدن با نام بدکردن وتعبيد کردن دوستم چیزی عوض نمیشه.چیزی تغییر نمی کند باید دوستم را بیاورم داخل کشور از راه ای دوستی میتوانیم نابوداش کنیم و این کار را هم میکنند.( از ما گفتن بود

>>>   كليم الله همسخن
اگر واقعن اهل سواد و گفتگو هستید و می‌خواهید پدرام را با دیگر سیاسیونی که در جای خودشان محترم اند مقایسه کنید، دور نروید، دنبال نقل قول هم نگردید صرفن با یک کلیک روی یوتیوب همین سخنرانی‌های شان را بشنوید و چپ و راست زدن شان را به یاد بیاورید پاسخ معلوم است- به قول سعدی: 《تا مرد سخن نگفته باشد/ عیب و هنرش نهفته باشد》با شنیدن دو بیانه از پدرام و دیگر سیاسیون قابل احترام، عیب و هنرشان آشکار می‌شود.

>>>   هموطنان عزیز!
لطفا مصاحبه صالح درایور شخصی دوستم را که شاهد جنایات دوستم از جمله قتل خانمش شکنجه ها و تجاوز بوده است در روزنامه نیویورک تایمز مطالعه کنید.

>>>   لاشخورها ، این وطن را پاک خورد
هر نفس آمد، گلویش را فشرد
لاشخور ها، جمعیت ها ساختند
« وحدت »ی کردند، به ملت تاختند
نیش کژدم چیست، جز زهر و زقوم
ائتلاف لاشخور، یعنی هجوم !
آقای کلیم همسخن، یک کامنت را پنج جا، زیر پنج مطلب گذاشته ای؛ تو احتمالا عاشق چشم و ابروی لطیف پدرام هستی!، پدرام با محقق و اسماعیل خان، چه فرقی دارد؟ همین پدرام در وقت کرزی، همواره با ژنرال دوستم، قابلی ازبکی میخورد وحتا گاه د ر رکاب او شمشیر میزد.
نسیم ، قلعهء نجار ها، کابل

>>>   دوستم در تاریخ خود ثابت کرده که استقرار ندارد با هر حرف مفت و وعده دروغ فریب می خورد افسوس به ملت بزرک ترک تباران که پشت این طور یک آدم روان است. ترکتباران اگر می شد مانند پدرام یک رهبر میداشت و یا عطا !
قهرمانی و حمایت بدریغ ترکتباران را دوستم باید دوباره معامله نکند. همین آخرین چانس وی است یک مراتبه ترکتباران را دوستم فروخت و با رای شان معامله کرد خودش را در چاه انداختن و همین ترکتباران بود که آبروی خودرا خریدن و هم دوستم را از چاه کشیدند و این اخرین امتخان دوستم است. دوستم یک بچه معامله گر هم دارد که با وجود تبعید پدر پشت سر غنی با یک چپن می گردد کسی ازین شاهزاده پرسان کند که پدرت را تبعید کرده تو پشت سرش می گردی عجب فرزند با خلف هستی و پدرت نام ترا باتور مانده عجب نامی!

>>>   اقای امیر زداده تحلیل جانبداران خودت از ارگ از مدت زمانی به اینسو بدرستی قابل فهم است بخودت چه وعده وحیده از ارگ رسیده که ۱۸۰ درجه چرخش بجانب ارگ کرده اید بهتر است تا دیر نشده از حمایت ارگ در نوشته هایت دستبردار در غیر ان پشیمانی سود نخواهد داشت از ما گفتن است تو خود فکر درست کن .

>>>   Salam
در انتخابات آينده پشتون ها با مهارت همه را تحت كنترول دارند . غلجايى ها به رهبرى غنى و اتمر و حكمتيار و درانى ها به رهبرى كرزى ، ائنلاف نجات كه از سوى پشتون ها مهار شد و كرزى با مهارت آنرا به ائتلاف بزرگ ملى تغيير داد ، چهره هاى ناسيوناليست و پشتونيست چون احدى در محور اين ائتلاف قرار دارند و اجازه نخواهند داد تا محوريت تاجيك ها ، ازبيك ها و هزاره ها شكل گيرد ، عده يى كودن كه از تاريخ نمى آموزند فكر مى كنند كرزى ، احدى و....رهبرى ايشان را مى پذيرند . پشتون كه به اقتدار پشتون باور نداشته باشد وحاضر شود اقتدار غير پشتون را بيپذيرد تا اكنون وجود ندارد . پشتون ها باهمان تفكر برادر بزرگ روى ديگران دست مى كشند .

>>>   اعضای ایتلاف فقط در فکر چور آینده استند که چقدر مال غنیمت بدست آورند ولی غافل اند اینکه آمریکا و همقطارانش دیگر آب نل های جاری دالر و بانکوت های پولی ره به ابد بسته اند و این خیال پلو است که دیگر آن جویبار های دالر بریشان سرازیر شود.

>>>   آدم زاد باید همیشه.باسنجش و برداشت درست.ازهمان ابتدا که پا در عرصه سیاست گذاشته.نباید با اندکی از مطالب .تغییر کند.باید سری قول اش و گفتار هایش محکم و استوار باشد.
امیر زاده.هر طرف چرب تر باشد همان طرف غيل میخورد.وبه نفع همان شخص سخن می گوید که عاقبت چنین اشخاص .نتجه صفر است

>>>   دوستم ساده است و سیاست نمی داند گول اطرافیانش را می خورد. به وعده های میان خالی اشرف غنی و دیگران اعتماد می کند.

>>>   سلام علیکم برادران گرامی! واقعا جای شرم و خجالت است باور کنید که قلم از نوشتن نام این همه چپاولگران دین، قوم و قبیله پرستان می شرمت حتی از جواب دادن در روز آخرت ترس دارد اما نه ما که خود را مسلمان هم میگویم شرم نداریم با این همه رسوایی بازهم بخاطر منافع شخصی و قومی خود از ایمان خود گذشته اما از جنایتکاران قوم خود نمی گذریم وائ به روز که جواب گناه این جنایتکاران را ما بدهیم. بیاید از ایمان و عقل سالم خود کار بگیریم نه از قلب های الوده به نفرت و قبیله پرست خود بگذارید هر انسان پاک که از هر ملیت است بیاید اما نگذاریم ذیگر این جنایتکاران تیکه داران مذهب و قوم دوباره ما را بدبخت کند لطفا از هر ملیت که باشد جنایتکار جنایتکار است لعنت الله بر منافقین و شیاطین تا به کی دنبال این همه دوزدان....


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است