قاطعیت مردم، حکومت توافقی را به زانو درآورد
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۷    ۱۳۹۷/۴/۳۱ کد خبر: 152945 منبع: پرینت

اشرف غنى ريیس حكومت وحدت ملى توافقى بعد از رسيدن به قدرت دست به يك سلسله اقدامات جهت تقويه حلقه مورد اعتماد خود متشكل از هم عقيده هاى قومى و بلى گويان تطميع فرا قومى زد.

او در انتخابات گذشته با وجود تمام انتقاد ها، امكانات تقلب، حمايت خارجى و باور هاى قومى اش به يك عنصر ديگر نيازمند بود و ان نشان دادن فرا قومى بودن تيّم انتخاباتى اش براى مدت كوتاه تا عبور از مرحله انتخابات بود.

او با گرفتن جنرال دوستم و احمد ضيا در تيّم خود اين مشكل را حل كرد هر چند اگاه بود تصميم گيرنده انتخابات ارا خيالى گوسفندان و قدرت هاى خارجى و تيّم هماهنگ شده كميسيون انتخابات بود نه راى دوستم، پشتون ها يا احمد ضيا ...اما با گرفتن اين افراد خواست به برد خود جنبه واقعى و مشروعيت مردمى دهد.

بعد از كنار زدن جنرال، احمد ضيا و بقيه مهره هاى خورد ريز و همچنان جابجايى هاى گسترده قومى زير نام اصلاحات، اقاى غنى با سياست هاى قومى و اشتباهات فاحش سياسى اش خود را در جنجال كلان مى ديد. با وجود اينكه براى انتخابات اينده همه زمينه ها را اماده كرده بود بخاطر عدم محبوبيت عمومى اش نيازمند بود تا دنبال ترفندى باشد تا از يك طرف محبوبيت عمومى خود را افزايش دهد و از طرف ديگر چهره شديداً قوم گرا و عملكرد هاى تبعيض اميز و قومى خود را كه كشور را با بحران بيسابقه مواجه ساخته از ذهنيت مردم پاك ساخته ان را واقعى و به نفع كشور جلوه دهد.

بناًء با فكر ناب دستگيرى عده اى از فرماندهان محلى زير نام جنگ سالار برامد. اقاى غنى و مشاورين شان اين ايده را يك تير و چند فاخته شناسايى نموده با عجله دست به عمليات براى دستگيرى قيصارى زدند. انتظار انها اين بود كه از يك طرف شاخه هاى پراگنده نظامى جنرال دوستم و در ادامه ديگر احزاب ضد طالب را از ميان برداشته هم موانع براى صلح قومى را از بين ميبرند و هم نيروى سخت و نظامى مردمى را كه مدافع روند هاى دموكراتيك و مانع گسترش سياست قومى اند را از راه بر مى دارند. اما مردم اگاه و هميشه در صحنه با اگاهى قبلى از توطيه هاى جارى، با گرفتن مسووليت و افشايى نيات باند حاكم در صحنه امدند و با أعتراض دوام دار نه تنها توطيه را خنثى بلكه ابتكار عمل را در دست گرفتند كه اين ايستادگى دولت را مجبور به عقب نشينى راهبردى كرد كه انتظار ميرود در اينده شكست هاى ديگرى را نيز به همراه داشته باشد.

واقعيت ان است كه مردم صبور و از خود گذر كشور در طول تاريخ نشان داده اند كه اگر صبر شان لبريز شود با اگاهى و درايت از منافع و حقوق برحق شان دفاع خواهند كرد.
بناًء با جرات ميتوان گفت قيام عمومى كه اكنون به هر بهانه اغاز شده موجى است كه با پيوستن به امواج قبلى تبديل به بيمه براى تامين عدالت در اينده و به ويژه مشروعيت انتخابات خواهد شد و نخواهد گذاشت يكبار ديگر دشمنان ميهن زير لباس ها و ألقاب فريبنده با جعل و تقلب زمام امور كشور و اين مردم با عزت و با شهامت را به دست گيرند!

ظهیر آریایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مردم
آریایی
نظرات بینندگان:

>>>   باخبر که فاشیزم در هر حرکت واقدامش پلانها وبرنامه های خطرناک دارد با این کار شاید یکبار دیگر شگاف میان اقوام باهم برادر تاجک واوزبک را زیاد تر ساخته معاون اولش را ظاهرا قناعت داده باشد که در تاریخ افغانستان این ما بودیم که شما را تا معاونیت اول رسانیدیم وحق ملیت اوزبک را بصورت کامل اداکردیم شما یک اقلیتی هستید که ده درصد از نفوس کشور را تشکیل میدهید ولی ما حق ۵۰ در صدی برای شما قایل شدیم وحتی بیشتر ازان و... با این نیرنگ یکبار دیگر تشتت وپراگندگی را میان اقوام وملیت ها بیشتر ساخته واین بار هریک را علیحیده دوباره مجازات واز حقوق خود محروم خواهند ساخت درین میان نقش بی دانش وخلیلی هم که در اصل همه عضو استخبارات خارجی اندپر رنگ بوده در قناعت دادن وراضی ساختن جنرال صاحب رول مهم داشته اند هوشیار انست که از هر اقدام وعمل دشمن بر حذر باشدچون سایرین از فقدان رهبری خبیر واگاه محروم بوده وبرای فاشیست ها خارجی ها وسازمانهای استخباراتی برنامه ونقشه میدهند در کارهای ما همیشه بازی های باخت باخت است واز انها دایما بازی برد برد میباشد
اگر متوجه باشید اعلان دولت طوریست که معاون صاحب اول در کابل تشریف می اورند وطی یک مراسم رسمی بالای وظیفه ای خود عودت مینمایند ولی دوسیه های مربوط شان درمحاکم وسارنوالی مراسم قانونی خودرا طی مینماید اگر فهمیده باشی راه دوباره محاکمه وبازداشت انها را باز گذاشته اند
تبنگ چی

>>>   Najib Salam
شوونيست هاى قبيله در تنگنا اند اگر عدالتخواهان قادر شوند تيكه داران اقوام شان را مهار كنند و پوتانسيل مردمى را به نغع عدالت و تغيير نظام استفاده نمايند شكى نيست كه در فرجام مردم يك قدم به پيروزى نزديك خواهند شد.
گزينه فدرال در يك خراسان دموكراتيك مرگ شوونيزم قبيله و پايان يك تاريخ سياه خواهد بود ، همه انرژى را بايد به اين دو گزينه متمركز نمود.

>>>   Raheel
امروز سخنی از بارک اوباما را شنیدم که تلویحا به دانلد ترمپ گفت:
"همه سیاستمداران دروغ میگویند، اما اگر گیر آمدند اعتراف میکنند. اما یگان سیاستمدار هرقدر گیر بیاید بازهم و بازهم دروغ میگویند."
و غنی را تنها با دروغ گفتن و به چشم مردم درآمدن سیاست میکند.

>>>   نخیراینطورنیست که شما فکرمیکنین


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است