نشست سرینا اقدام محافظتی برای اصلاح روندها
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۰۸    ۱۳۹۷/۴/۲۴ کد خبر: 152721 منبع: پرینت

جایی بسی خرسندی است که سران جهادی و نیمه جهادی به ظاهر متخاصم یا رقیب فکری سیاسی پس از سالیان دور هم جمع شده اند و دست کم روی یک موضوع به توافق سازنده ی هرچند ناپخته دست یافتند.

● بدون شک حکومت موجوده ی صوری موسوم به حکومت وحدت ملی برخاسته از متن یک انتخابات گوسفندی است از اینرو برگزاری هرنوع انتخاباتی توسط حکومت برامده از انتخابات پر از تقلب جدایی از ملاحظات فکری، تیمی، قومی و... در نفس خود شفاف و دموکراتیک نخواهد بود.

● رهبری موجوده ی حکومت وحدت ملی گذشته چپی دارد. او پیش از رسیدن به تاج و تخت برنامه های چندی را در پیوند به خلع قدرت مجاهدین و مقاومتگران افغانستان به منصه ی اجرا گذاشته است و اینک تصمیم دارد با برگزاری یک انتخابات گوسفندی مهندسی شده از ورود چهره های مطرح مجاهدین که در شرایط دشوار توان بسیج نظامی و در شرایط عادی توان بسیج سیاسی دارند به درب پارلمان افغانستان جلوگیری کند تا خاری در سر راهش باقی نماند.

رییس جمهور با این کار می خواهد به دو هدف برسد:
یک؛ شکست گذشته ی خود و همفکران خویش را تلافی کند.
دو؛ بقای قدرت خویش را تضمین نماید.

او این برنامه را زیر سقف شعارهای پوپولیستی قلابی مانند جوان سالاری، تخصص گرایی و... می خواهد عملی کند.

● رییس جمهور استبداد رای دارد درواقع رییس ما گرفتار یک نوع مالیخولیا شده است و دوست دارد همه او را متفکر بخوانند و حرفی بالای حرفش نزنند وی می خواهد در آینده پارلمان مطیع و مزدور داشته باشد و هر فرمانی صادر کند با جبین باز تصویب شود.

● رهبری حکومت به نحوی استراتژی تصفیه ی قومی را در پیش گرفته است. او می خواهد از ورود شخصیت های بانفوذ اقوام غیرپشتون در شورای ملی مانع شود و با اجرای این برنامه چندتا آدم متعصب قومی را که در انتخابات قبلی از وی حمایت کرده بودند و باعث بیدار ساختن شکاف های قومی و زبانی در میان اقوام باهم برادر در افغانستان شده اند خوشحال نگه دارد.

● رییس می خواهد با این کارها قناعت خارجی ها را فراهم کند که در انتخابات بعدی از وی حمایت کنند

به هرصورت نشست هوتل سرینا یک اقدام محافظتی از دموکراسی و تمامی روندهای دموکراتیک در افغانستان است اما تنها چیزی که آدمی را می آزارد این است که چرا ما به نقطه ای رسیده ایم که بخاطر اصلاح یک پروسه گزینه ای جز توقف موقتی خود پروسه در اختیار نداریم.

محمد مدقق


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
نشست
سران جهادی
نظرات بینندگان:

>>>   سعیدی
جنرال دوستم پس از کشتار و قربانی دادن عساکر قیصاری مي آيد و از دكتر اشرف غني حمايت خواهد كرد. و اما، خجالتي به كساني خواهد ماند كه براي برگشتِ جنرال دوستم اماكنِ دولتي را آتش زدند و برای آمدن او کمپاین کردند و این ره تاریخ ثابت ساخته که جنرال دوستم آدم بی ثبات در عرصه سیاسی هست.

>>>   Mazdak Farid
ساختن مثلث " تداوم " ـ حکمتیار و طالبان ، برنامه است و در دستور کار . دوگوشه ی این مثلث ویرانگر ساخته شده است و برای تکمیل آن زمینه سازی های خونین جریان دارد . قرار است تقسیم قدرت میان گوشه های همین مثلث صورت بگیرد . هوشِ ما باشد که این تقسیم قدرت در شرق و جنوب صورت نمی گیرد . آنجا چیزی برای تقسیم وجود ندارد . تقسیم باید در نیمه ی بالایی جغرافیای کشور عملی گردد . برای طالب و حکمتیار در نیمه ی شمالی وطن سهم می دهند . دیگران یا برده های این مثلث باید باشند یا به انزوا و حذف و نابودی تن دهند . گویا این یگانه راه رسیدن به صلح و " وحدت ملی " است . بدون شک این یگانه راه برای برپایی تسلط مطلق تک قومی آرمانی هر سه گوشه ی این مثلث نو ساخت خواهد بود اما به صلح ، ثبات و پیش رفت و آبادی از این راه نمی توان رسید . این راه ؛ راه رفتن به ویرانی است .

>>>   بسمه تعالی
لطیف پدرام:
هشدار به مزدوران و تسلیم طلبان خودی!
در یکی از حساس ترین لحظات تاریخ سرزمين مان خراسان، قرار داریم. بسیار دیر نخواهد بود که سرنوشت ما، سرنوشت اقوام تحت ستم به دست آزادگان و مبارزین راه حق و شرف و سربلندی رقم بخورد یا به دست دژخیمان شوونیست‌ و دشمنان آزادی و عدالت.
"یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست
از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند"!
ما به همان نقطه رسیده ایم. به مرز تسلیم به شوونیست‌ها و ستمگران و یا مبارزه و مقاومت و مجاهدت در برابر این جفا کاران و ستم پیشه گان تاریخ.
ما راه آزادی و عدالت را برگزیده ایم و آزاد زیستن و در عدالت زندگی کردن را. ما این راه و مسیر را سخت ،دشوار و خطر خیز می شناسیم اما نه خیالی و دست نیافتنی.
زمانی که می گوییم با اعتقاد و باور به عدالت و حقوق شهروندی برای همه ی اقوام، می خواهیم سمبول های ملی را( اگر ملتی باشد) ملی بسازیم و یا عادلانه بسازیم- سرود،بیرق و پول، نام های عمومی( فرودگاه کابل)،قدرت، ثروت و تصمیم گیری را و نام کشور را، شوونیست‌ها که خیر، مزدوران داخلی و درونی خودمان ، فریاد بر می دارند که این خواست ها خیالی اند و یا برخلاف واقعیت های موجود اند!!
من به صراحت به این تسلیم شده گان فرومایه می‌گویم، مگر همین سرود ملی و همین نشانه ها و سمبول ها در لویه جرگه ی فرمایشی قانون اساسی، بعد از کنفرانس بن،در پیش چشم شما به اصطلاح نماینده گان اقوام پشتو نشدند؟ همین چند ماه پیش برای تان زبان نساختند؟ در حضور شما نام فرودگاه کابل را تغییر ندادند؟ در کار تغییر هویت تان نیستند و به زور تذکره ی قومی توزیع نمی کنند ؟ چرا ایجاد این تغییرات برای شوونیست‌های پشتون خیالی نیستند،و شدنی اند و تحقق پذیر اند، اما برای شما مزدوران جبون و معامله گر خیالی و غیرواقعی به نظر میایند؟
هر بار که ابتدایی ترین حقوق مان را می خواهیم عنوان کنیم شما مزدوران خودی در برابر ما "هفت خوان" ترسیم می کنید. به خاطر بسپارید ما از این هفت خوان"رستم" وار خواهیم گذشت و به شما نفرین خواهیم گفت. - به خاطر خیانت های تان و سکوت شرم آورتان و این که میلیون ها انسان مظلوم را در مسیر تباهی و سرافکندگی و تسلیم طلبی قرار دادید. یا تشویق نمودید و خیانت ها و دروغ های تان را توجیه کردید.
ما واقعیت ها را در مدنظر قرار داده ایم، واقعیت شوونیسم،ظلم، پاکسازی هویتی، برتری طلبی قومی و نیز واقعیت جبن، چاپلوسی ،پول پرستی،فساد مالی، فساد اداری و سرخمی تان و عقب نشینی تان را در برابر شوونیست‌ها و فاشیست ها.اگر این ها واقعیت اند و اگر قدرت و زور وام گرفته ی شوونیست‌ها و حمایت چند تا اشغالگر و اجنبی از آن ها شما را وحشت زده ساخته و تا سرحد خیانت و بردگی و تسلیم طلبی فروکاهیده است، ما شجاعانه و استوار در برابر این واقعیت ها خواهیم ایستاد و خواهیم جنگید. اگر شوونیسم، ظلم و بی عدالتی و تسلیم طلبی شما واقعیت های سرزمین ما اند و جریان های مسلط اند ما برخلاف این واقعیت ها و جریان ها شنا خواهیم کرد. جان و زندگی ما هزینه ی ناچیزی برای تحقق آزادی و عدالت خواهد بود. به شما مزدوران داخلی توصیه می کنم اگر خیری نمی رسانید دست به شرارت هم نزنید. همه می میرند و شما مزدور های فرومایه هم می میرید!
از تمام آزادی خواهان و عدالت طلبان صدیق و راستین تمنا می کنم راه خود را از راه ستمگران شوونیست‌ و مزدوران داخلی جدا بسازند.
یاحق!
نوت: شعر از فاضل نظری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است