آرزوهای دخترای افغان
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۷    ۱۳۹۷/۴/۱۷ کد خبر: 152441 منبع: پرینت

آرزوهای دخترای افغان
دلم برای این تنگ شده که یک روز صبح بیدار شوم صدای گریه هیچ مادری نباشد پسرم مرده
دلم برای این تنگ شده که یک روز تلوزیون را روشن کنم حرفی از انفحار و انتحار نباشد
دلم برای این تنگ شده که یک روز صبح دانشگاه برم در کوچه و سرک کسی برایم خیره نشود
دلم برای این تنگ شده که هیچ کودکی گدایی نکند یا کار از سن اش بزرگتر انجام نته
دلم برای این تنگ شده همه باسواد باشیم یک روز
دلم برای این تنگ شده وقتی داخل دانشگاه میشوم به چشم بد طرفم نگاه نکند یا به لباسم
دلم برای این تنگ شده وقتی از دوکان چیزی میخرم دوکاندار به بهانه دستم را لمس نکند
دلم برای این تنگ شده منم بتوانم پارک برای قدم زدن برم وکسی مزاحم من نشود
دلم برای این تنگ شده که یک روز عاشق به معشوق خود نگوید اگر تو دختر خوبی بودی تا این مدت بامن در رابطه نبودی
دلم برای این تنگ شده که هیچ کسی به بهانه در فیسبوک مزاحم حال هم وطن اش نشود
دلم برای این تنگ شده که کسی ازم نپرسد پشتونی یا تاجیک
دلم برای این تنگ شده که هیچ پدری بدون پرسیدن از دخترش اورا نامزاد نکند
دلم برای این تنگ شده که هیچ ریس و مدیر در دفتر کاریش به چشم بد طرف کارمند خانم اش نگاه نکند
دلم برای آزادی برای صلح برای آرامش تنگ شده
دلم برای این میسوزد که یک لایک نمیگیرم چی برسد
آرزوهایم برآورده شود
(بااحترام خواهر تان رهنورد)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
رهنورد
آرزو
دختر
نظرات بینندگان:

>>>   تا زمانی که بخیر و خوبی این شرایط در افغانستان آماده شود، یک چادری کهنه در سرت کن و یک کلوش کهنه درپایت کن و یک دست کش کهنه در دست ات، از شر همه شان خلاص میشوی.
اما بدون چادری و با هفت قلم آرایش، در یک مملکت بی سوادی مثل افغانستان که جوانان نه پولی برای عروسی دارند و نه هم در افغانستان کدام روسپی خانه رسمی وجود دارد و علاوه بر آن یک تعداد طالب ها نیز که سالها میشود، زن ها را خو دور بگذار، حتی صدای آنها را نیز نشنیده بودند و حالا تحت نام صلح وارد شهر ها شدند، کی بدون متلک و چشمک زدن و شانه زدن و غیره برخورد نا مناسب، میگذارند.
من خودم که در شهر امستردام زندگی میکنم و روسپی خانه های آن در لب سرک ها و در انظار عمومی است و صد ها روسپی از پانزده ساله گرفته تا چهل ساله و پنجاه ساله در دهن کلکین ها لخت و عریان منتظر مشتریان نشسته اند، دل همه کس را زده است و هیچ کس پیدا نمیشود با دادن ده ایرو با آنها معاشقه کند و حتی بعضی ها از سرک تیر میشوند، هیچ به آنها سیل نمی کنند. حتی بعضی ها دست اطفال خورد شان در دست شان، از روبروی آنها تیر میشوند و هیچ سیل نمی کنند، حالا پشت همان چادری زمان طالبان و بوت های کری بلند که هنگام راه رفتن خانم ها ترق ترق میکردند، دق شده ام.
در همین وقت ها تصمیم دارم بخیر به کابل بیایم و ترق ترق بوت های این چادری دار ها را بشنوم.

>>>   خير است خانم رهنورد ، خدا در غرب مهاجرت نمايد، كه بداني دل تنگي يعني چه، و آنوقت خواهد بگوئي دلم پشت وطنم تنگ شده ، دلم از آزادي و ديموكراسي نامنهاد غرب تنگ شده، دلم از تحقيرم تنگ شده.
شكر نموده تزد كدام داكتر رواني مراجعه نموده و تداوي دلتنگي ات را نما.
مهاجر دلتنگ غرب

>>>   کجایی دلت تنگ است این معلوم می‌شود که‌تمام روز در کوچه ‌بازار خودت به ازین و آزار جوانان میپردازی و از دست لمسکان خسته شدی هر رجوع به اسلام کردی و تمام اصول اسلامی را بجا کردی نی دلتنگی خواهد بود ‌ونی دست لمسی

>>>   رهنورد مشکل تان را مادر ات حل کند.برای پدر جان ات بکوید. دختر را بکذار که به دل خود شوهر انتخاب کند. و قتی که شوهر کرفتی . در زنده کی دل تنکی برایتان روخ نمی دهد.مر ض دلتنکی را شوهر جان از بین می برد.
رحیمه از پنجشیر .

>>>   بهترین آرزوهای دختر افغان این است از همه اولا ستر وایجاب اسلامی را مراعات نماید . در غیر به چی بلا های دیګر سر دوچار خواهد شد . که حتی تصویرش نمی کرد

>>>   بعد از آمدن مجاهدین در افغانستان، خصوصآ در کابل، تقریبآ نود و نه فیصد خانم هایی که از افغانستان به کشور های اروپایی آمدند و پناهنده شدند، خانم هایی بودند که با تمدن شهری بزرگ شده بودند و چادر به سر نمیکردند و با دامن و جوراب در شهر کابل میگشتند، بنأ نه برای مردان افغان و نه هم برای زنان افغان، کدام تفاوت فرهنگی در جوامع اروپایی دیده میشد.
اما حالا بعد از جنگ های افغانستان و عراق و سوریه، اکثریت قاطع پناهندگانی که به اروپا می آیند، خانم هایی با چادر و حجاب و پوشیده، به حساب اروپایی ها بسته بندی شده و همچنان مردانی که در جامع شان زنان بی چادر و بی حجاب و زیر نیکر و دامن و جوراب را ندیده اند، دفعتآ به چنین جوامعی آمده اند، وحشت زده شده اند و دل شان میشود که مستقیم در روی سرک بالای آنها حمله کنند و بالای آنها تجاوز کنند.
خصوصآ مردانی که با نگاه عشقی به طرف آنها سیل میکنند و این بیچاره ها نیز چون تبسم کردن جز کلتور شان است و هرکس که بطرف شان دقیق سیل کند، با تبسم جواب میدهند، اما این پناهنده ها فکر میکند که ولله مثلی که از من خوشش آمده است، زیرا به طرف من خنده کرد.
چون در فرهنگ شرق، زمانی که یک زن بطرف مرد خنده میکند، او منحیث فاحشه شمرده میشود.
بنآ به اساس تبسم این دختر ها در مقابل مرد های غریبه نافهم، این مرد ها آنها را خیال فاحشه میکنند و به تعقیب آنها می پردازند و دست اندازی میکنند و در نتیجه گپ به رسوایی و جنگ و غالمغال و پولیس میکشد.
من نمیگویم که در غرب روسپی خانه وجود ندارد. در غرب روسپی خانه های رسمی وجود دارد و در آن از تمام مذاهب بشمول مسلمان ها و از تمام ملیت ها بشمول افغانها، روسپی ها هستند و کار میکنند.
اما در روی سرک هرکسی را که با لباس کوتاه دیدید و با نگاه عشقی به طرف او سیل کردید و او در مقابل نگاه عشقی شما تبسم کرد، فکر نکنید که او فاحشه است.
زیرا کلتور اینجا فرق میکند. اینجا رقم افغانستان نیست که بطرف یک دختر به نگاه عشقی سیل کنید، او در جواب تان بگوید که: او پدر نعلت! چرا تری تری سیل میکنی؟ از خود خوار و مادر نداری؟
بنأ اگر زیاد بی طاقت هستید، به روسپی خانه های رسمی مراجعه کنید و در مقابل پرداخت پول با در نظر داشت مسایل صحی و ایمنی، رفع حاجت کنید و در روی سرک مردم آزاری نکنید.

>>>   ارزوی شان رسیدن به شوهران خارجی وشوهران بی قید وبند که مانند حیوانات آزاد باشند.
مولوی فرزئی

>>>   دوشیزه رهنورد سلام
کاش بر پیـچ و خم زلفت من شانه شـوم
اســتـغفرالله بـگویم پر پـروانه شــــــــوم
کــاش در گوشــه چشمت مرا جا میــبود
ســــــرمه نازت بوســــیده ومستانه شوم
کاش در ســـــایه مژگانت پناه میــــبردم
انجا ذکر خدا گفـته وبیـــــگانه شـــــــوم
کـــــاش درکنج لبت خال ســــیاه میبودم
گونه سـرخ تـرا مـحافظ وپـیمانه شــــوم
کـــــــاش در قلبت میـبود یکی ملک جدا
گوشه منزل خویش ساخته وفرزانه شوم
کاش در دســـتت میبود همین چند روزم
باقی ایام خوشم بازم به ویرانه شــــــوم
کـاش بر پای رهـت چشــــــــم گذارم اما
رهی دیگر بگیری در پیش ودیوانه شـوم

>>>   واقعا خیلی بدبختین یک مشت مسلمان عقب مانده خوب میکنن آزاد هستن مسلمانان جز تروریستی چی کاری کردن شما چی پیشرفتی دارین کاش از افغانستان نبودم چرا نمیتوانین عقاید مخالف تان ره تحمل کنین با اسلام و عرب پرستی خار و ذلیل شدیم خود عربستان از اسلام دست کشید
ادمین مه حقایق گفتم کامنتمم سانسور نکن اگه میتوانی بحث کنین که دروغ میگم؟ اگه حجاب نپوشیدن حیوان بودت است پس حجاب هم زباله مسحوب میشه؟

>>>   (مسلمانان جز تروریستی چی کاری کردن )
اشتپ کردی بیادر! باز سرنا را از سرگشادش باد کردی و مسلمین را تروریست گفتی.
همه میدانند که هم طالب تروریست را رژیم آدمکش امریکا جور کرد و هم داعشی کافر را. پس چرا به رژیم جلاد امریکا که سوریه و عراق و یمن و افغانستان را ویران کرده دشنام نمیدهی؟ آیا ترامپ باربار نگفت که هیلاری و اوباما داعش را جور کردند؟ داعشی کافر وحشی به اسلام و مسلمین چی؟


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است