بزرگترین عامل شکست هزاره ها
کدام هزاره باشد که نداند در وضعیت فعلی شوونیزم و فاشیزم در اتحاد با تروریزم در صدد حذف فیزیکی جامعه هزاره از صحنه سیاست و قدرت و تبدیل جامعه هزاره به بردگان کاری و حتی محو هویت هزاره ها را دنبال می کنند 
تاریخ انتشار:   ۱۹:۲۳    ۱۳۹۷/۴/۱۲ کد خبر: 152366 منبع: پرینت

بزرگترین عامل شکست هزاره ها ، ذهنیت و طرز تفکر هزاره ها در قبال خود و بیگانه است!

افغانستان کشور متشکل از اقوام است که در طول تاریخ به جای تفاهم و زیست و زندگانی مشترک ، هرکدام در پی حذف یک دگر و تسلط بر یکدیگر بوده اند ، از همین جا است که عزت و اقتدار هر قوم را در مناسبات بین القومی تشکل و هم بستگی درونی هر قوم تشکیل می دهد.

متاسفانه هزاره ها در درازنای تاریخ از عدم تشکل ، پذیرش ، همبستگی و قبول یکدیگر رنج می برند ، ذهنیت و طرز تفکر بیمار گونه در جامعه هزاره بگونه ای رشد کرده است که هریک از افراد جامعه هزاره ، فرق نمی‌کند بی سواد است و یا با سواد در مناسبات درون قومی خود را رهبر فکر می کنند ، اگر خود را رهبر فکر نکنند هم رهبر می خواهند که مطابق با ذهنیت و طرز تفکر این ها باشند.

یعنی اینگونه رهبر باید از مقام خارق العاده برخوردار باشند و مبرا از هرگونه اشتباهات باشند ، حتی همین ها هم باید تابع ذهنیت و طرز تفکر هر فرد هزاره باشند ، در غیر آن صورت نه تنها که خود رهبران بلکه کسی به زن و فرزند آنها هم رحم نمی کنند ، رهبران هزاره هم به مجرد اینکه به یک جایگاه و مقام رسیده اند ، بیش از اینکه در سطح رهبری جامعه هزاره خود را برسانند همواره در سطح رهبری فامیلی و منافع فامیلی سقوط کرده اند.

هزاره ها اگر اندکی به چهار اطراف خود فکر می کردند و با چشم باز نگاه می کردند بسیار به سادگی درک می کردند که از دیگران مفلوک ترین شخصیت های شان بابای ملت می شود ، جاهل ترین فرد شان امیرالمومنین می گردد ، فاسدترین و دزدترین شخصیت های شان ، قهرمانان ملی میگردند ، و بالاخره با نام کسانی که به نسل کشی متهم هستند افتخار می کنند و خون آن را در رگهای خود به خاطر ادامه نسل کشی جاری می دانند ، لذا هزاره ها در حقیقت به بازنگری در ذهنیت و طرز تفکر خود ها ضرورت دارند.

هزاره ها تا از خود و بیگانه نیاموزند و هریکی از هزاره ها از خود شروع نکنند ، به جای گاهی خود و دیگران ارج نه نهند و معیار خوب و بد ذهنیت و طرز تفکر خود را قرار دهند هرگز در مناسبات بین القومی در افغانستان به جای گاهی که شایسته هزاره ها باشد نمی رسند و به مثابه طعمه گرگان و آله دست گرگان باقی می مانند.

کدام هزاره باشد که نداند در وضعیت فعلی شوونیزم و فاشیزم در اتحاد با تروریزم در صدد حذف فیزیکی جامعه هزاره از صحنه سیاست و قدرت و تبدیل جامعه هزاره به بردگان کاری و حتی محو هویت هزاره ها را دنبال می کنند ، پس نمی شود که هزاه ها یک بار از خود سوال کنند که تا چه زمانی مصروف خود زنی و درون ویرانی می باشند ، در حال که دشمن بیرحمانه در کمین نشسته اند.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
حسن علی
هزاره ها
نظرات بینندگان:

>>>   هزاره ها باید مثل دیگر اقوام به یک یا چند قدرت منطقه ای وفرا منطقه ای وابسته شوند.

>>>   با کما تأسف هزاره ها همیشه در کنار دشمن خود قرار گرفته و علیه خود اقدام نموده است. همین امروز به وضوح می بینیم که حتی از میان عالمان دینی با حکمتیار و اشرف غنی هم پیمان شده اند. حکمتیاری که برای خون هزاره تشنه است و طاقت دیدن آنها را ندارد. حکمتیاری که بالذات جنایت آفرین است و یک نقطه سفید در زندگینامه او پیدا نمی شود. اشرف غنی که علنی از پشتون و کوچی در قبال مردم هزاره دفاع می کند. اشرف غنی که می گویند خون عبدالرحمن در رگهای او جاری شده است. اشرف غنی که جنایت کار پشتون را بر صلح طلب غیر پشتون ترجیح می دهد.

>>>   شما نظردهندگان چقدر تعصبات قومی را دامن میزنید هزاره ها کی بود از کجا آمده واصلا از کجا استند. اگر درین سرزمین زندگی میکنند خوب واگر نمیکنند دلشان . جوانان شان که 12 ساله شد به ایران روان میکنند. ایران کشور اول شان است . این سرزمین وطن دوم شان . هرگاه در حکومت کلانشان جور نیامد چند روز واویلا کرده بعد ا ایران ویاترکیه ویا جای دیگر میروند . وای به حال غریبان وبیچاره گان شان. که مثل دیگر اقوام پامال استند.

>>>   از ملاقات مزاری با امیرالمومنین قندهار با مسعود تا ملاقات خلیلی با سازمان سیا و ملاقات های محقق با ... و انحصار گرایی سازمان منحله نصر تحت عنوان وحدت همه و همه زمینه بدبختی این ملت را فراهم ساخته است. یکی از افراد نزدیک به آقای خلیلی در دفاع از ریاست ایشان در هیأت صلح، می گفت: امروز طالبان به تنها کسی که اعتماد دارد، استاد خلیلی است.؟؟؟؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.

>>>   Saboor Raheel
وقتی سوال به فارسی است و طرف پشتو پاسخ می دهد بیحرمتی به زبان فارسی، سوال کننده و مخاطبین است. طرف صد فیصد فاشیست است و هدفش بی ارزش جلوه دادن زبان عمومی مفاهمه و دنبال کردن پروژه فاشیستی تعویض فارسی در جایگاه زبان مفاهمه همگانی است.‌

به هیچ شخصیتی که در پاسخ یک پرسش فارسی به پشتو پاسخ می دهد احترام ندارم و او را فاشیست یا مهره فاشیزم می دانم.‌

بلی، در برنامه یی که پرسش به پشتوست و کسی فارسی صحبت می کند نیز به همین دیدگاه می بینم. اگر پشتو نمی دانی در برنامه پشتو شرکت نکن. ورنه به شنوندگان و مخاطبین توهین روا می دارید!‌

یکی از مشخصه های فاشیزم پشتونی همین است که شما به فارسی می پرسید و او به پشتو پاسخ می دهد در حالی که فارسی را به خوبی می داند.

>>>   اویانی
ای آن کسیکه دلباخته به فاشیزم افغانی و به «افغانیت-اسلامیت» اویی، باور کن و بپذیر که امروز نیست دیروز و بدان که امروز روشنتر از دیروز است و ما همکاری ها و همپا و همراه بودن ترا با فاشیزم می بینیم و بدان که تاریخ و آیندگان ما ترا نبخشند!!!

سرباز گیریی های طالبانی در دولتیار غور با برنامه و دستور کار فریادی-حکمتیاری با یاریی، پدر کلان-رفیق خلقی.
طالب را می آرند تا صندوق رای را برای دهقانپور گونه هایی را پر کنند:

>>>   Ziai
هم میهنان عزیزن، جوانان اگاه و فرهنگیان پرشور ، شما خوب میدانید که استبداد غنی با گروه مزدور در ارگ آنهم به قوت مالی استکبار جهانی به اندازه زیاد شد که بلاخره مردم شزیف فاریاب با پیروی از انقلاب کبیر فرانسه زن ومرد با بیل ، تبر ، کلند و چوب در دست گرفته به جاده ها و خیابان ها ریختند. از همه ملت شریف تاجیک وهزاره التماس مینمایم تا مردم شریف ومظلوم فاریاب را تنها نگاشته در این عدالت خواهی و حق خواستن مردم را که قیام نموده اند لطف کمک نمایید. در غیر آن چند روز بعد این جلپه سیل استبداد خانه های تاجیک و هزاره را نیز ویران وبه خاک یکسان خواهد نمود.

>>>   این شعارها مشگلی از مردم افغانستان را حل نخواهد کرد زیرا اگر آمریکا نباشد، چین و اگر چین نباشد روسیه و ووو کشور افغانستان در داخل هیچگونه ثبات سیاسی و صنایع و تکنولوژی مستقل و قوی ندارد تا معادن خود را استخراج و منابع ملی کشور را در جهت توسعهً اقتصادی کشور بکار گیرد و لذا همیشه در جنگهای مذهبی و نژادی و قومی و فقر و عقبماندگی خواهد ماند. بطور خلاصه هر کشور و جایئکه ثبات و امنیت سیاسی نداشته باشد، در آنجا اقتصادی نیز در کار نخواهد بود. پیش شرط ثبات و امنیت سیاسی فقط استقرار دموکراسی و قوانین حقوق بشر جهان و حاکمیت قوانین دموکراتیک هست و نه دیکتاتوری ورقابتهای قومی و مذهبی و باند بازی.

>>>   مشکل اصلی خود هزاره ها است که همدیگر را قبول ندارند. مشال ساده مشل محقق خلیلی جنبش روشنای و دیگران که هیچ وقت باهمدیگر توافق ندارند.

>>>   خوب دیدیم هزاره توافق نداره
پشتون چرا زن‌های خود را به جهاد نکاح میفرسته
چرا به کون خود بمب نصب کرده انتحاری میکنه
چرا تاجک با این همه قرطک پایمال است
چرا اوزبک اصلا نامش گرفته نمیشه
همه سر جم معامله شده
کوشش نکنین خود را خوب نام و دیگران را بدنام جلو دهید

>>>   هزاره ها باید از افغانستان برآیند یا بطرف هزاره جات بروند ویا از پدرکلان خود یزید ویا مغل بپرسند که کجا بروند. این افغانستان را باید ترک گویند به گفت محقق وخلیلی نکنند که اینها فروخته شده اند

>>>   من از شبکه اطلاع رسانی تقاضا دارم پیام های شونیست ها را منتشر نکند پشتون پرستها با کدام رو این جملات فاشیستی را بر علیه سایر اقوام مینویسند؟

>>>   ای کاش بجای این همه فحش ودشنام یک طر ح برای برون رفت از این بحران خوا نمان سوز ارا می دادیم نه فحش دشنام برا ی اقوام کی اساس جامعه افغانستان را تشکیل می دهند البته این اب به اسیاب دشمن است برادری من

>>>   به پشتون ها درباره هزاره ها هشدار ميدهيم
دست از كشتار آنها برداريد
اگر به جنايات خود عليه اين قوم ادامه بدهيد روزي خواهد رسيد كه انتقام سختي از شما خواهيم گرفت
فكر نكنيد كه از ايران متوجّه اين نيستيم كه با اقوام غيرپشتون به شكل ظالمانه اي برخورد داريد


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است