همسویی و همیاری عملی با تحصن کنندگان غزنی
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۱۷    ۱۳۹۷/۴/۹ کد خبر: 152287 منبع: پرینت

مزاری گفت: ریشه ی اصلی تمام فاجـعه ها در کشور، انحصار طلبی و نادیده گرفتن حقوق دیگـران است.» ما چه در گذشته و چه در حال، گام به گام این سخنان تاریخی شهید مزاری را تجربه کرده و می کنیم. در این روزها، غزنی یکی از مصداق های عینی این کلام استاد است.
وقتی مبارز نستوه جناب پدرام در پارلمان با صدای رسا تمامیت خواهی شوونیستان را زیرسوال می برد، دیدیم که از همه سو برسروی ریختند، اما در هیمن مقطع بود که صدای طاهر بدخشی، آن مبارز راه آزادی طنین انداز گردید که: « اگر صدای مساله ملی امروز به گوش ها ضعیف میرسد، فردا به یک توفان سهمگینی تبدیل می شود.» وکلای پارلمان به عنوان نمایندگان این صدای سهمگین ملی، متحد و یکدست از سنگردار عدالت در برابر شوونیستان حراست کردند.

وکلا نمایندگان ملت اند، با این مشخص شدن صف مبارزه در پارلمان صف ملت هم مشخص گردید. این میتواند پیام بسیار روشن برای انحصارگران قدرت و قلدران سیاست باشد که با دمیدن برطبل نفاق ملی، کشور را به سمت یک جنگ فاجعه بار قومی سوق میدهند.

پارلمان که جایگاه استدلال و بحث های منطقی و خانه ملت برای رعایت قوانینی است که خود پاس میکند. اما این عربده کشی، نشان داد که بخشی معینی از وکلا، تا چه حدی از یک فرهنگ بدوی برخور دار هستند و زمانیکه منطق تمامیت خواهی شان کم می آیند با مشت به سراغ منطق عدالتخواهی میروند.

حوزه ای ساختن غزنی ، از هرمنظری که دیده شود، رویکرد غیر قانونی، به قدرت رسانیدن قوم خاص و به زیر کشیدن هزاره ها است. اما این طرح کمیسیون انتخابات و حکومت سبب گردید که بارقه همبستگی ملی عدالتخواهان از پارلمان افغانستان ساطع گردد و اکنون تمام بخشهای جامعه در برابر این عملکرد غیر ملی کمیسون انتخابات و دولت، یک پارچه ایستاده اند. حتی دولتی ها هم تکان خورده اند، هرکدام اعلامیه و بیانیه برضد این فیصله فرا قانونی صادر می نمایند. چون همه به این پی برده اند که اعلام حوزه ای شدن انتخابات غزنی و تهدید مردم جاغوری از سوی طالبان، یک مخرج مشترک دارند که از تبانی مطلق ارگ و طالب پرده برمیدارد.

اما مهمترین و ارزشی ترین رویکرد، برپایی خیمه های تحصن مردم فرهنگ پرور غزنی است که نسل متعهد و بیداردل جوانان، همچون اختران در خشان، پای مطالبات شان نشسته اند و برای رسیدن به هدف، با شور و شعور و آگاهی صحنه مبارزه را ترک نمیکنند. اکنون با تمام توان تحصن کنندگان غزنی را حمایت باید کرد.

اعلامیه دهندگان و مدعیان رهبری جامعه هزاره که دولتی های مشهور هم هستند، قبل از همه باید در عمل به این خیمه نشینان متحصن، دست یاری بدهند. وقتی خود استدلال میکنند که حوزه ای شدن انتخابات غزنی غیرقانونی است، چگونه نمیتوانند که متحدانه دولت را زیرفشار قرار بدهند که از این لجبازی های قومی دست بردارد.
این دولتی ها باید برای حفظ جان تحصن کننده ها، تدابیر لازم اتخاذ نمایند و در صورت نیاز خود بروند در کنار متحصنان بنشینند. من باور دارم که اینها با این اقدام میتوانند، کل این پروسه را به چالش بکشند و آنگاه فرصت تهدید از طالبان را نیز میگیرند.

از دید من برشمار خیمه های متحصنان افزوده گردد و به هر اندازه که جمعیت بیشتر گردد، نقش و تاثیر آن قوی تر میشود. آنهایی که در تحصن شرکت نمیکنند و یا نمیتوانند باید از لحاظ تامینات لوجستیکی به تحصن کنندگان یاری نمایند و رسانه ها باید کمپاین بسیار وسیعی در دفاع از متحصنان برپا کنند.

علی تقوایی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
تقوایی
غزنی
نظرات بینندگان:

>>>   Abdullah Sarwary
(#شكايت_بر_عليه_گوسفندخيل_بابا)
با يك جمع بزرگ به كميسيون شكايت‌های انتخاباتی ميرويم و برعليه ضیاالحق امرخیل شكايت مينماييم.
او بزرگترین خیانت را به آرای مردم و دموکراسی انجام داده است.
وي با جمعی دیگر، افغانستان را تا لبه بحران و جنگ داخلی پیش بردند.
به همین دلیل، به محاکم انتخاباتی مراجعه کرده و با اسناد و شواهد خواهان حذف امرخیل از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی خواهیم شد.

>>>   گپ همان است که لطیف پدرام گفت: انحصارگری قومی.

برای نگه داشتن اقتدار سیاسی در انحصار یک قوم هر کاری می‌کنند. از تغییر قوانین کشوری گرفته تا حمایت از طالبان تا هر تدبیر دیگری که راه رشد دیگران را مسدود کند.

در غزنی جانِ سخن حکومت این است:
بعضی از هم‌قبیله‌یی‌های ما در غزنی طرفدار طالبان هستند و نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند. بنابراین، شمایی که طرفدار دولت و قانون اساسی هستید نیز نباید در انتخابات شرکت کنید. چرا؟ برای این که اگر برادران طالب ما شرکت نکنند و شما شرکت کنید، نتیجه برای ما ناگوار خواهد بود. ما چه در روندهای قانونی کشور شرکت بکنیم و چه طالب باشیم و شرکت نکنیم، نتیجه را همیشه به نفع خود می‌خواهیم. طالبانِ ما که مخالف قانون اساسی کشور‌اند در چشم ما گرامی‌تر از شمایی هستند که به قانون اساسی کشور پابند هستید.

البته حکومت بی‌خود نگران است. بگذارد همه‌ی نمایندگان غزنی در پارلمان هزاره باشند. این نمایندگان کاملا بی‌خطراند. معاش‌شان را به موقع بدهید، همه چیز حل است. من جای اشرف غنی باشم تعداد بیشتری از این نمایندگان هزاره را وارد پارلمان می‌کنم.

سخیداد هاتف

>>>   در هر زمان و هر مکان تاجیکان از برادران هزاره خود در دفاع قرار گرفته اما متاسفانه که برادران هزاره ما اکثرن در حمایت از برادران تاجیک خود کوتاهی کرده اند اگر قوم بزرگ تاجیک با قوم کلان هزاره یکدست و یکپارچه و مخلسانه عمل کنند رهبری دولت را بدون هیچ دلیلی و هیچ مقاومتی در برابر شان رسیدنی است اما افسوس که بعضی از رهبران پول دوست فروخته شده سبب گردیده تا بهاین اقوام بزرگ کشور نقصان و ضرر وارد گردد سرور دانش معاون دوم اشرف غنی احمدزی ریس جمهور است و کریم خلیلی ریس شورای صلح ارگ این دوتن که خود را رهبران و حامیان حقوق هزاره ها میدانندچرا مانع چنین کاری غیر قانونی نمیگردند و صدای شانرا بلند نمیکنند و پیرو کار های قومگرایانه ارگ هستند و با اینکار انها چرا مردم ملیت هزاره ازین دوتن قدرت خواه پول دوست قوم فروش بیزاری و دوری خود را اعلان نمیکنند .

>>>   آقای علی تقوایی واقعاّ شما یقین دارید که وکلا نمایندگان ملت اند؟
من که یقین ندارم. اینها برای باج گیری و رشوت خوری در پارلمان نشسته اند. به جز چند نفر انگشت شمار آن.

>>>   این فاشیست ها تا حال به زور اجنبی ها به زور وجبر حکومت نموده اند منطق اینها کشتار انتحار و ویرانی است

>>>   احسنت

>>>   اگر این سه اقوام در برابر برادران ناراضی از خود استاده گی نشان دهد آنها دیگر قدرت سیاسی قومی هیچ قدرت دیگر ندارد اما افسوس که ما وشمااز خود کم داریم اگر نه ما هر کاری که بخواهیم گرده میتوانیم در دوران قدرت اشرف غنی وهم قطارانش یک روزقدرت به دست برادران تاجیک است یک روز دیگر به دست برادران ازبک یک روز دیگر به دست برادران هزاره ما وشما را مثل که میگه آب خید کو ماهی بیگر همان زربالمثل سابق است ما وشما باید متحید باشیم اگر نه در افغانستان یک فاجعه دیگر رخ خواهد داد به بهانه های مختلف یک روز برادران تاجیک ما مکشند یک روز دیگر برادران ازبک ما از کشور خارج میسازد ودیگه روز برادران هزاره ما را به بهانه های مختلف تروروبه شهادت میرساند تا به کی زیر سیاست انحصارگرایانه این قوم قرارداشته باشیم با ید متحید شویم دیگر بس است....؟
بهادر عابد....

>>>   داکتر رمضان بشردوست:
رئيس جمهور قدرت را انحصار نكرده بلكه نمي خواهد مانند كرزي به جنگ سالاران و به دزدان باج بدهد و كسانيكه فغان ها شان برآمده اشخاصی هستند كه الف در جگر شان نبود و به هزاران دالر ماهانه معاش مفت مي گرفتند،
آنها چطور اين حالت را تحمل كنند و حالا مي خواهند به بهانه های مختلف رئيس جمهور را بد نام بسازند...

>>>   مزاری گفت: ریشه ی اصلی تمام فاجـعه ها در کشور، انحصار طلبی و نادیده گرفتن حقوق دیگـران است.»
مزاری خود فوق العاده انحصار طلبی کرد همه شخصیت های شیعی را ترور شخصی یا شخصیتی کرد و شعار هزاره گرایی را در اوج رساند. همه خوب حرف می زنند اما بد عمل می کنند.

>>>   بشر دوست هم مثل امرالله نا صالح خايه مال اوغان ها است. صرف با كانديد كردن ميخواهد راي هزاره ها را كم كند در حاليكه خوب ميداند برنده رياست جمهوري نميشود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است