در هیایوی آتش بس، سربازان به کام مرگ می روند
 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۳۸    ۱۳۹۷/۳/۳۱ کد خبر: 152118 منبع: پرینت

در زیر صدا و هیایوی آتش بس و صلح رهبران فاسد افغانستان با گروه تروریستی طالبان، سربازان و افسران خط مقدم جبهه و جوخه به کام مرگ می روند!

پس از بادغیس امروز در غزنی و فاریاب گروه تروریستی طالبان فاجعه آفریدند و جواب گل باران مردم افغانستان، استقبال وزیر داخله و والیان ولایات را با خون پاسخ دادند در غزنی شاید فاجعه رخ بدهد چون صدای شهروندان غزنی مدت طولانی است که گوش شنوا ندارد و مردم هم مسلح نیستند و طالبان تا توانستند در همه گوشه و کنار غزنی با استفاده از آتش بس افراد خود را جابجا کردند.

صدای آمریکا گزارش داده است که چندین ولسوالی غزنی تحت حملات شدید گروه تروریستی طالبان قرار دارد و در حدود بیست سرباز و افسر کشته شده است و در همین حدود زخمی همچنان در ولایت فاریاب حملات طالبان گسترش پیدا کرده است که در نتیجه ده ها کشته و زخمی را در پی داشته است. حملات طالبان در گوشه و کنار افغانستان در حالی تشدید شده است که رهبران فاسد افغانستان مصروف دروغ پردازی و فریب اذهان مردم در مورد صلح است.

این صلح آنقدر مسخره شده است که اکنون نوبت به وزارت اقوام و قبایل رسیده است و شیرزی می گوید که تماس گسترده با رهبران طالبان وجود دارد به نظر می رسد که رهبران طالبان زیر نظر استخبارات پاکستان تمام رهبران افغانستان را مصروف مذاکره و چانه زنی کرده است تا از این طریق بیشترین فشار را در جبهات جنگ به نام صلح وارد کنند همین اکنون نیز اراده رهبران فاسد افغانستان را در پیشبرد جنگ استخبارات پاکستان فلج نموده است.

طالبان همه روزه حمله می کنند و می کشند و ارگ نشینان با یاوه سرایی صلح گدایی می کنند چون فرزندان یکی از آنها در جبهه جنگ وجود ندارد و از غم و اندوه مردم بی خبر اند اکنون سوال اساسی این است که نیروهای امنیتی افغانستان آیا توان دوام جنگ را با این همه تلفات روزمره دارند؟

دردآورترین مساله این است که تلفات روزمره نیروهای امنیتی کشور در خطوط اول محاربه به یک امر عادی، طبیعی و قابل قبول برای همه تبدیل شده است و حتی حس همدردی با بازماندگان آنها دیده نمی شود وگرنه چگونه ممکن بود که دشمنان سربازان و افسران با گل و آغوش باز پذیرایی گردند؟

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
آتش بس
طالبان
سربازان
نظرات بینندگان:

>>>   Zafari
همی کسانی که گویا به زعم خودشان صلح غنی را با طالبان به تمسخر میگیرند و تلفات نیرو های امنیتی را بعد از صلح به غنی طعنه میزنند،در حقیقت بر ریش خود می خندند.
همه ی این کشتاردرست طبق برنامه ی غنی پیش میرود.او اینگونه هر چه نیروی جوان و‌جنگی تاجیک اوزبیک و هزاره است به اشکال گوناگون نابود میسازد تا فردا هنگام تسلیمی قدرت به طالبها کسی نباشد که در مقابل تصمیمش بایستد.

>>>   Allahyar
یست به فرزندان تان کفن هم نمیدهد
پیکر ۸تن از سربازان بی کفن در صحن مسجد در فراه
این جوانان بعد از اتمام آتش بس با تروریست ها طالب دقیقا زمانی به شهادت رسیدند که تروریستان طالب دز جریان آتش بس راه های حمله بر این سلحشوران را شناسایی کرده بودند.
افسوس به حال ملتی که سر ندارد.
۷ تن آنها از ولایت تخار ویکی شان از هرات به ملکوت اعلی پیوستند

>>>   اشرف غنی خبر شده است که دیگر دوره او تمام شده است و در دور دیگر رییس جمهور نمیشود،زیرا امریکا نمیخواهد که او دیگر رییس جمهور افغانستان باشد،بنأ پیش از پوره شدن دوره ریاست جمهوری اش،دولت را به طالبان میسپارد و میگوید که در صورتی که مره دوره دوم نمی گذارید که رییس جمهور شوم،والله اگه کس دیگر را بگذارم که رییس جمهور شود.

>>>   عمر راوی
بار ها نوشته ام که اردوی ملی و پولیس ملی و امنیت ملی، کشتارگاه و مسلخی استند برای کشتن و قصابی کردن جوانان تاجیک .تاجیکهای که در اردو و پولیس خدمت میکنند، نیروی نظامی اصلی این دولت به حساب نمی آیند. نیروی نظامی اصلی دولت فاشیستی، نیروهای مسلح طالب، داعش، حزب گلبدین و ملاتره خیل و پشتونهای دیگری است که مسلح تر و مجهزتر از تاجیکهای اردوی ملی در همه جا حضور دارند و به نفع حاکمیت قومی پشتونی میجنگند و مردم ما را میکشند. اینکه شمار کشته شده گان تاجیکهای ما در اردوی ملی و پولیس هر روز افزایش می یابد، یک مساله تصادفی نیست. این پروسه را خود غنی احمدزی و حنیف اتمر و استانکزی و شرکای جرم شان مهندسی کرده اند و مطابق نقشه و برنامه فاشیستی خویش جوانان تاجیک را دسته دسته به قتل می رسانند. این کشتارها، از بیکاره گی دسته فاشیست حاکم نیست، از مهارت و کامیابی شان است. درست همان چیزی است که غنی و همدستانش میخواهند.

>>>   در سایر کشور ها هرگاه چند سرباز ویا حتی مردم عادی کشته شوند چقدر هیاهوی بر پا میشود وچندین استعفا صورت میگیرد و...درینجا حکومت مزدور ودست نشانده خود درجن درجن سرباز های ملی را به کام مزگ میدهند ولی کسی نیست که صدای خودرا بلند نماید یکی از اهداف خارجی ها بی خاصیت ساختن ملت افغان بود که به ان نایل امده اند وتوانسته اند ملت مارا در برابر تجاوز ووطن فروشی بی تفاوت سازند اشرف غنی طبق معمول به چیغ زدن مصروف اس وعبد الله هم به دید ووادید های غیر مثمر ونمایش کالا ونیکتای
درین اواخر امنیت غیر ملی افغانستان توافق بالای خط دیورند را تکذیب نمود!!! درحالی که پاکستانی ها وانگلیسی ها به دیورند قتاعت ندارند پلی اتک بجای خود پول متک را هم بدهید بسنده نمیکنند انها همه ای افغانستانرا در برابر حفظ منافع انها از ارباب های خود قباله گرفته اند او به پول حیرتان قانع نیست تو از پول اتک صحبت داری واین همه نیز از کمال بیغیرتی بزرگ نما ها وحکومت مزدور است وقتی حکمتیار کانفدریشن را امضا کرده وکرزی هم با غنی وعبد الله سند کامل وطن عزیز را به انها دو دسته تقدیم نموده اند دیگر دیورندی درکار نیست
تبنگ چی

>>>   با انکه همه میدانند که هدف اشرف غنی احمدزی خاین ملت بربادی کشور و نیرو های مسلح کشور و کامیابی و پیروزی ترورستان طالبان قوم و زبان خودش است پس چرا افسران و سربازان کشور ما بخصوص اقوام غیر پشتون چون تاجیک و هزاره و پشتون از دستورات خاینانه ارگ که کمک رسانی و همکاری به ترورستان طالبان و خیانت به سربازان و افسران بخصوص تاجیکان و هزاره ها و ازبیک ها است سر اطاعت فرود میاورند بخاطر بقا و زندگی خودشان و مردم شان از دستورات همکاری و کمک رسانی ارگ به طالبان قطعن جواب رد بدهند و دستورات خاینانه ارگ را بصورت قطع جواب رد بدهند و در مقابل ان ایستادگی کند تا بدینترتیب از نابودی مردمان شان و کشور و منطقه شان جلوگیری کرده باشند در غیر ان گروپ گروپ انها را بدم تیغ ترورستان طالبان با چنین فرمان ها و دستورات قومگرایانه شان و خیانت بدیگران اقوام بزرگ غیر پشتون را به نابودی کامل میرسانند .

>>>   Shahin Khorasani
دکتور لطیف پدرام امروز شنبه در مجلس نمایندگان:
-طرح صلح با طالبان فقط در چهارچوب جمهوری فدرال برای ما پذیرفتنی ست.
-ما شمالی ها برای دادن هرنوع قربانی برای تامین صلح با مدیریت غنی موافق نیستیم.
صلح را دوست داریم اما نباید قربانی دادن ها به زیان اقوام غیر پشتون باشد.
-در مقابله با هر نوع انارشی به نام صلح ما خواهان محلی کردن امنیت برای دفاع از مردم مان هستیم.
-خیانت ملی در ازای تحکیم حاکمیت یک قوم بر کابل مثل دوران معاهده ی گندمک و خیانت سدوزایی ها را محکوم می کنیم.
-ما در برابر توزیع مخفیانه و یا آشکار تذکره های الکترونیکی غنی مقابله می کنیم.
-سکوت های مقطعی به معنای تسلیم شدن نیست به معنای اتخاذ تدابیر جدید است.
-ما برای جلوگیری از ظلم و تعدی بر حقوق اقوام ایجاد جمهوری اسلامی فدرالی خراسان را مطرح کرده ایم و بر آن پافشاری می کنیم.

>>>   Ahmadi
کشور اشغال شده استقلال ندارد!!!

نیروهای خارجی نظامی و ملکی به رهبری امریکا و ناتو در افغانستان از مصونیت مطلق و همه جانبه قضایی برخوردار اند و حتی اگر مرتکب فاجعه بارترین و ضد انسانی ترین جنایت ها علیه مردم بی گناه غیر نظامی کشور ما شوند بار بار هم جنایات بزرگ بشری نمودند که دولت و دستگاه قضایی حق پیگرد کیفری و مجازات عادلانه آنها بر پایک قوانین قضایی داخلی و حتی بین المللی را ندارند.
مردم حق انتخاب رای و خود ارادیت را نداشته و نمونه اش نشست بن ‌و چند دور از انتخابات ریاست جمهوری در کشور میباشد.

همچنان طالب از مصونیت کامل برخوردار بوده و کس اجازه ندارد که از جنایات طالبان که هر روز خون مردم و سربازان مظلوم درمانده کشور را میریزند، بپرسد و در مقابل اعتراض نماید. !!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است