خورشيد بلخ در عربستان غروب كرد
نور اگر مقاومت كرده بود حكومت را سرنگون مي كرد يا حد اقل در سنگر دفاع جان مي داد، اما حالا اگر در صحراي سوزان عربستان در تبعيدگاه بميرد تصور نمي كنم حتي جانداراني در آن صحرا وجود داشته باشد از بدن نور تغذيه كنند 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۷    ۱۳۹۷/۳/۲۷ کد خبر: 151984 منبع: پرینت

گزارش هاي تایيد نشده حكايت از آن دارد که عطامحمد نور در يكي از كشورهای عربی تبعيد شده است.
اگر اين گزارش صحت داشته باشد بنظر من داستان چنين است-
سفر اتمر به عربستان و بعد برگشت آن و بركناري نور و سفر چند مدت قبل نور به عربستان احتمال اين را كه نور در عربستان با هماهنگي دولت غني تبعيد شده افزايش مي دهد من باور كامل دارم نور در صحراي عربستان برخلاف دوستم در آنكارا كه شهري با آب هواي معتدل است مجازات مي شود!

نور بسيار با غرور از آريايي بودن خود حرف مي زد، جوانان پر غرور و شجاع وطنم هم در كنارش صف بستند و در سنگر مقاومت ايستادند اما عطا بسيار ناجوان مردانه سنگر را رها كرد فرار كرد در آغوش دشمنان ما قرار گرفت و نه شجاعت آريايي داشت نه فرهنگ مبارزه آريايي را مي دانست!

نور اگر مقاومت كرده بود حكومت را سرنگون مي كرد يا حد اقل در سنگر دفاع جان مي داد هزاران سال نام آن به نيكي ياد مي شد اما حالا اگر در صحراي سوزان عربستان در تبعيدگاه بميرد تصور نمي كنم حتي جانداراني در آن صحرا وجود داشته باشد از بدن آغشته نور تغذيه كنند!
براي آنهاي كه به مردم شان خيانت مي كنند سزاي اعمالشان همين است!

نور خيانتي را مرتكب شد غير قابل بخشش بگذاريد صادقانه بگويم مرگ و زندگي نور ديگر براي مردم ما ارزش ندارد مهم نيست در كجا زندگي مي كند و در كجا مي ميرد.
اگر خبر تبعيد درست يا نادرست باشد مهم نيست، مهم اين است وي روزگاري توسط پشتونهاي فاشيست مجازات خواهدشد تادرسي باشد براي همه خيانت كاران تاريخ!
وي به پشتونيست ها خود را بدون مشوره با رهبران جمعيت، جنبش، وحدت نزديك كرد و به آنها اعتماد كرد و براي چيزهاي ناچيز تن داد يك سفارت يك وزير!
تصميم بسيار ساده لوحانه گرفت كه به مردم خود و آنهاي كه فوج فوج به ديدارش مي رفتند فكر نكرد!

پيام من به جامعه غير پشتون اين است رهبراني را كه مقدس مي شماريد براي شما هرگز كاري نخواهند كرد.
اگر مي خواهيد نجات پيدا كنيد، يك نَفَر و يك رهبر است مي تواند شما را به لطف خداوند نجات دهد "لطيف پدرام" فردي است دانا،جسور،دلسوز و آرمان گرا چنين شخصيتي مي تواند براي مردم خود خدمت كند، در غير اينصورت آنهاي را كه شما رهبر فكر مي كنيد اول خودشان بعد پيروان شان توسط فاشيست ها نابود خواهد شد...

بياييد زير نام و پرچم خراسان تحت رهبري واحد جمع شويد از اين ذلت وكشتار نجات پيدا كنيم.

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
گل امیری
عطامحمد نور
عربستان
نظرات بینندگان:

>>>   در این متن حرف دل ملیونها انسان گفته شده ... امیدوارم ملت از خواب غفلت بیدار شوند .... جلو زیان از هر کجای گرفته شود منفعت است
یکتاپرست

>>>   محمد همایون صادقی رهبران تاجیکتبار جمعیت در مجوع قوماندانهای چریکی بودند و برای جنگ های چریکی خوب بودند ، اما از سواد سیاسی که پاسداری از عدالت اجتماعی ، هویت قومی تاجیکی و فرهنگ چندین هزارساله تاجیکی کنند کاملن بی بهره بودند و استند .
بیشتر آنها خویشتن خود را قربانی سیاست های اخوانی و نعره تکبیر که تحقق دهند منافع سعودی ها بود کردند و هم تاجیکان انقلابی ، عدالتخواه را که پاسداران واقعی زبان فارسی بودند به کشتارگاه های فاشیست های اوغان بردند .
اگر تاجیکان جهادی و اخوانی واقعن به بلوغ فکری رسیده باشند باید با اخوانیزم که ماهیت و اهداف آن تطبیق زبان و فرهنگ عرب بجای زبان و فرهنگ فارسی است پایان دهند و آموزه های زهرآگين کتاب های اخوانیزم را به آتش بزنند و همه تاجیکان از نام هویت تباری بدور داکتر پدرام گرد هم جمع شوند .

>>>   به نظر تمام غیر پشتونها برای نجات خود باید دور پدرام جمع شوند. قومیت و مذهب را کنر بگذارند. اشرف غنی و دارد و دسته اش خواب از بین بردن غیر پشتونها در سر می پرورانند. اگر غیر پشتونها دیر بجنبند و انسجام خود را در اطراف یک رهبر دلسوز و مخلص فراهم نکنند همگی مانند دسوتم و عطا محمد نور اسماعیل خان و ... از بین برداشته خواهند شد و مردم به بردگی کشیده خواهند شد.

>>>   قبل از نور اسمعیل خان خیانت کرد.
نور که بخاطر از بین بردن عبدالله که به جنبش مقاومت سمت شمال خیانت کرد و بخاطر حفظ چوکی اش با اشرف غنی معامله کرد، به هرات رفت تا در همبستگی با اسمعیل خان، دوباره جنبش مقاومت سمت شمال را با دوستم و محقق و دیگران احیأ کند و یک کاندید مشترک که از جنبش مقاومت شمال نمایندگی کند، در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری انتخاب کنند.
اما نمیدانم که اسمعیل خان از ترس جان اش که مثل پسرش به قتل نرسد و یا کدام دلیل دیگر، تس از طالبان حمایت کرد و در حقیقت از پشت سر به عطا محمد نور خنجر زد و عطا محمد نور نیز دید که درین آشفته بازار به کسی اعتماد نمیشود، راه خود را گرفت و رفت.
تو اسمعیل خان که در حادثه بیست و چهارم حوت سال ۵۷ در هرات در مقابل توپ و تانک و تفنگ و بمباردمان های هوایی کمونست هامقاومت کرد، در هنگام پیری تس پشتو باندی خبری کوی.
اسمعیل خان حتی در هنگام جوانی نیز تس پشتو باندی خبری کاوه. زیرا نام پسر خود را نیز به تأثی از نام میرویس خان، نیکه پشتون ها، میرویس گذاشته بود.
حتی خبر فرار وی از محبس قندهار نیز غلط است. خداداند که با طالبان چه معامله کرده بود که او را از محبس آزاد کردند.
همین حالا جوقه جوقه پشتون ها از نقاط مختلف افغانستان بنام جنگ می آیند و در هرات مسکن گزین میشوند، اما اسمعیل خان تا وقتی که قصر خودش را در هرات از دست اش نگرفتند، دهان باز نخواهد کرد.

>>>   ديگر تاريخ اين نوع پيشنهاد ها گذشته است.
ارزيابي بعضي از دانشمندان درست بود كه ما قدرت رهبري را نداريم بنا بهتر است سر جاي خود نشسته حد اقل جايگاه فعلي خود را حفظ نماييم.
نوروز

>>>   علیرضا حیدری : فقط حرف و حرف و حرف تا همینجاش متحد هستیم ولی در عمل هیچ
باید مثل افغان ها ( پشتون) ابتکار عمل را به دست بیاوریم آقای لطیف پدرام آیا طرحی دارد؟؟؟

>>>   خورشید بلخ در بحر میت عربستان غروب کرده دفن شد تا جسدش گندیده نشود و کالبدش خشک شده اش در موزیم وهابیت داعش و طالب عربی نگهداری شود.

>>>   پنچر شده های حوزه مقاومت
رهبری حوزه مقاومت که طی این سالها مشغول معامله و دزدی بود بگونه کامل نفوذ اجتماعی خود را از دست داده؛ و مردم برای شان اعتماد ندارند ؛ اصلا هیچ چیزی و هیچگونه تشکیلات فعالی از مقاومت باقی نمانده است ؛ واکنش های بسیار ضعیف و پراگنده هم مربوط احساسات شماری از هواداران مقاومت نشان دهنده قدرت کاری طرف میباشد ،که در انتخابات پیشرو هم کدام نیروی قوی را در مقابل خود نمیبینند ،وبه راحتی اینگونه حرکات ضعیف قابل مهار میباشد ؛ حالا سوال اینجاست که نتیجه کیش شخصیت پرستی ها ولاف ها چه شد ؟؛ تا چه وقت باز نشستگی خودرا قبول ندارند و به نسل با شرف رسمن تسلیم نمیدهند جایگاه را ؟؛ تا چه زمانی به حرف ها و خود خواهی های پوچ شان ادامه میدهند و خود را برحق میگیرند ؟.
پیشتر از هر گروه و یا کشوری ملامت و قابل مجازات همین رهبران حوزه مقاومت است ؛ و امروز نتیجه تمام نادانی ها و خیانت های شان را میبینیم .
هارون سمرقندی

>>>   به خدا و بندگانش مثل روز روشن است که تمام آنهائیکه رهبری احزاب جهادی تاجیک ،ازبیک و هزاره را به دست گرفتند افراد پول پرست و زراندوز برامدند.قدرت، عزت و آبروی خود ، خانواده و قوم شان را بر باد فنا دادند و از خیانت های شان کرزی، غنی و دیگر نوکران غربیها اسناد تهیه و نزد خود حفظ کردند تا هر وقت این کثافت ها را که ک و ن کجی و نافرمانی کنند با اسناد مذکور تهدید به محاکمه و معرفی به دادگاه لاهه نمایند که این تخنیک موثر واقع شد و این قوم فروشها مجبورا اطاعت افغانها را کرده و میکنند اکنون به هزاره ها، تاجیکها و ازبیکها واجب است که در قدم اول کهنه فکر های متعصب را کنار زده و از خود دور نمایند بعدا یک حزب واحد غیر مذهبی و ضد اخوانی تاسیس و یگانه فردی که پاک نفسی و عدالت خواهی اش را به اثبات رسانیده یعنی محترم عبدالطیف پدرام را در رهبری حزب تعین کنند و صادقانه از وی حمایت و دستوراتش را تطبیق کنند آنوقت یک امیدی است که زور گوی ها را سر جایشان بنشانید در غیر آن شرایط شبیه دوره امیر عبدالرحمن مزدور انگلیس را باید تحمل نمایید که نتیجه آن نابودی تمام اقوام است . افعانهای عصر حاصر منفعت جابجایی اقوام شان را در مناطق هزاره ، ازبیک و تاجیک که توسط عبدالرحمان ، امان الله ، نادر و ظاهر صورت گرفته بود به چشم دیدند بناء در صورت قدرت گیری یک متر زمین هم برای تان نخواهند ماند و همه را به ناقلین جدید حتی از آنطرف مرز توزیع خواهند کرد و شما را آواره خوهند ساخت

>>>   کسانی که بنام قوم و زبان سمت و مذهب وتیمو گروپ خلاف دساتیر قرانی و احادیث نبوی برعلیه قوم دیگر و زبان دیگر و سمت دیگر قرار میگیرد از دایر اسلام خارج است باید که تجدید ایمان و اسلام نمایند هموطنان عزیز من به چنین اشخاص اعتماد نکنند امروز که علیه انها قرار گرفتند فردا با نام دیگر علیه انهایی قرار میگرند که امروز با وصف اگاهی از خیانت انها تحت امر ان خاینین نفاق افگن با برادر هموطن خودش در تقابل و کشمکش قرار دارد و خاین نفاق افگن مانند گلبدین خاین جاسوس و اسماعیل یون و جمعه خان همدرد وو عطامحمد نور شهنواز تنی و دوستم و محقق و کریم خلیلی و سرور دانش جبار قهرمان پلاستیکی حکومت کمونیستی گذشته وچند تا گک دیگر انها که امکان ذکر نام همه انها درین سایت پر بیننده ممکن نیست همین ها بین اقوام باهم برادر بخاطر نفع خودشان بدستور استخبارات بیگانه یکی را علیه دیگر قرار داده و یک برادر را علیه برادر دیگر کرده است .

>>>   من از بیگانگان هر گز ننالم
که بامن هرچه کرد ان اشنا کر د
یاران این زمانه همه کاغذی گلند
بونمیدهند ووفای نمیکنند
برداران حق دارند که اعتراض نمایند ولب به انتقاد بگشایند ولی اگر یک لحظه خودرا در موقعیت نور قرار دهند وشرایط دشوار وطاقت فرسای که او با ان مواجه است احساس کنند بعد از حدت وشدت احساسات شان کاسته خواهد شد مشکل افغانستان با داخلی ها نیست عین وغین ویون کرزی وحکمتیار ابزار بیش نیستند تمام فشار ومشکلات ازسوی خارجی ها وارد میگردد من وتو که بیرون صحنه هستیم چه خبر که چقدر تهدید والتوماتیم بالای دوست های ما صادر میشود وانچه برنامه وپروگرام دارند عملا برای شان ابراز میدارند وسرنوشت دیگران را {مسعود وربانی } را باز گو میدارند واز مواجه شدن به عین سرنوشت انذار میدارندو...
با وجود این همه یاران ضعیف وبی اراده وسست عنصر که خون پدر را به معامله گرفتند وبرای حفظ جاه ومقام عارضی در برابر قاتلین پدر کرنش می نمایند ومدعیان ووارثین دروغین جمعیت بجای دفاع از نور لب به نصیحت وتوصیه میگشایتد تعدادی سکوت میکنند وبعضی ها چون صالح مشورت میدهند تا از ولایت بیرون روید!!! ودر انتخابات شرکت نماید درحالی که این حرفها همه تلقین های بیرونی ها بود میخواهند نور را از ناحیه ای فکری در تنگنا قرار دهند با انهم نور کاملا صحنه را ترک نمی کند ومعتمد ترین دوست خودرا به کرسی نصب وخود امور را از دور کنترول دارد به این حساب افتاب نور در سعودی غروب نکرده وتازه این نور در حال شعا پراگنی وتنویر اذهان واقکار وارا بوده واست چه خوب بود که اگر این راه صواب نیست بهترین گزینه را پیشنهاد نمایند از یکسو نزول سیل نیروهای خارجی در کشور جریان دارد همه روزه متجاوزین درینجا نیروهای اضافی می اورند واز طرفی هم معامله گران کهنه کار در لباس دوست ابراز مخالفت می نمایند وباز میگویند که دامن تر مکن هوشیار باش
تبنگ چی

>>>   نوكران و توطئه گران خارجي هميش از سياست شرارت و فتنه و تفرقه كار ميگيرند، رهبران اصيل تاجك مسلمان و افغان و مجاهد بوده اند و هستند، هميشه در خدمت دين و وطن بوده اند، چهره هاي ملي و حتي بين المللي بوده اند مانند رباني و مسعود و هم اسماعيل خان و عطاء نور، أهداف بالاتر از قريه و ولايت و حتي مملكت داشته و دارند، اما نو واردان اجنبي قريه و قوم خود را جهان فكر ميكنند و هم استعداد ديد وسيع را ندارند، اسلام را عقيده خود نميدانند و از بت پرستي و آتش پرستي نياكان خود افتخار دارند و اين در حالي است كه حتي بودائي ها هم از اين عقائد كنار ميروند، و بايد بدانيد كه رفتن نور و دور شدنش از قدرت حكومتي بنفع ملت و مردم مزار و بقاي به گفته شما تاجكان شده و انشاءالله در آينده نزديك كم عقلان هم مزاياي اين عملش را درك خواهند كرد. اميدوارم كه آقاي پدرام بتواند خود را در راه هدفش بزودي قربان نمايد كه نامش و حزبش مشهور جهان شود، و از طفيلي بودن نجات يابد.
بلخي جهان بين

>>>   بعد مدتي تحقيق و بررسي مقالات اين سايت ديگه مطمئن شدم كه اينجا يا از سٓر ناداني يا فتنه گري مقالات رو نشر ميدهند
اين حرفهايي كه اينجا گفته ميشود اگر ما در نقدسياسي وضعيت كشور خودمون بزنيم يك درصد هم ممكن نيست نشر بشه و قطعاً سانسور ميشه
من متوجّه نميشم غرور اريايي چه معني ميده!؟ كسي فهميد بگه و مطلب رو باز كنه تا من ايراني متوجّه بشم يعني چي
انسان فارغ از دين و قوم و نژاد و كشور بايد تعقّل و تدبير داشته باشه و دنياي سياست هم رفتار و سلوك و تدبير خودشو داره و ربطي به غرور اريايي
نداره، باز هم ميپرسم، غروراريايي يعني چه!؟
علي لواساني شكر ، تهران

>>>   معلم عطا این امپراتور کاغزی اقوام غیر پشتون را فروخت. ... یگانه راه نجات اقوام غیر پشتون حمایت از پدرام است.
زنده باد پدرام.

>>>   معمولا افتاب در سمت غرب سقوط ویا غروب مینماید بدا به حالی کسانی که افتاب شان در بلوک غرب افول نموده است گرچه این غرب که قبله ای مسلمانهاست د ر شرایط فعلی همان غربیست که استعمارگر ومتجاوز است واز سالیان متمادی بدینسو دربست وبصورت کامل در گرو اینها قرار گرفته ودستورات وفرامین ایشان را انجام میدهند در همه جا وهمه کشور های اسلامی حافظ منافع انها وبه نمایندگی خاص انها به تخریب بنیان وبناهای اسلام وریشه کن سازی مسلمانها کار مینمایندواز سالیان متمادی انها به دول پاکستان وپاکستان به دول باز همان غرب می رقصنددرسقوط ذولت ظاهرا اسلامی ربانی ونابودی مجاهدین رول بسزا دارند واین متاع ننگین را به قیمت خون ملیونها افغان بدست اورده اندولی متاسفانه درهرجا بروی و هرطور بی اندیشی باز ازحیطه ای نفوذ انها خلاص وملجاء نیست اما روشن است که باعث قتل دوملیون افغان وبدبختی همه ای مسلمانها همین ها اند
اقای امیری !
گرچه نور برای ادای عمره به سعودی رفته بود که دوباره به دبی مراجعت نموده اما اینجاهم که هست خطرناک تر از انجا است که شما تبعیدش کرده ایدمرزوقی ریس جمهور سابق تونس درین روزها بیان داشته است که عرب ها به سه عذاب مبتلا شده اند استعمار واستبداد{طلم حکام خودشان} و سوم هم حکام امارات اینها دریمن در افغانستان ودر لیبی وافریقا وسودان به نمایندگی ونیابت از غربی ها می جنگند وهمین ها بودند که طالب را به رسمیت شناخته جوی خون را در افغانستان جاری کردند
شیر علی

>>>   اقای نویسنده از سخنان ات بوی تعفن ودشمنی اقوام شریف افغانستان میاید ،فکر کنم خودت یکی از ماهویستهای دو اتشه هستی که میخواهی مردم را بنام قوم و. نژاد جنگ بیندازی ،حیثت اقای پدرام به مانند آقای یون است که هردو. شریر و لسان پرست وقوم پرست اند ،هردو از تعلیمات اسلامی بدور اند ورنه قوم پرست و. لسان پرست نمیبودند ،امید روزی برسد که شما تبیض پرستان و قوم پرستان را از بیغ و. بن از بین رود و. جانشین شما قوم پرستان افراد مومن و. خدا دوست شود ،شما فارسی زبانان قوم پرست وشما پشتون های قوم پرست از خداوند و روز جزا هیچ خبر ند ارید و. به اسپ. خود سوار هستید و. هر آن چه به نظر خود تان بهتر بود همان را میکنید ....
عبدالله ریحان

>>>   "زیرا نام پسر خوداسمعیل خان را نیز به تأثی از نام میرویس خان، نیکه پشتون ها، میرویس گذاشته بود."
هر حاکم پشتون که يک چيز گفت ما آن تقلب راقبول کنيم? :تقلبات حاکمان پشتون زير لقب افغان قرار ذيل است:
1- احمد خان ابدالى اساسگذار دولت -کشور افغانستان? غلط است. احمد خان ابدالى به عنوان پشتون با لقب افغان قدرت سياسى را در خراسان بدست گرفت و پادشاهى يا سلطنت پشتون افغان را "سلطنت درانى" خواند و نام "ابدال" و يا "اودال" را به "درانى" ( صاحب دُر يا صاحب الماس يا دُر دوران بنا ادعاى تاريخ نويسان فارسى مانند "ابو" نام عبداله پسر عبدالغفور برشنا- رييس راديو کابل و مدير ليسه عالى نجات يا ليسه امانى - به لقب که نادر افشار به اين اوغان اودال داده بوده باشد.
2- کاپى و تقلب ملالى ميونداز اصل اسطوره فرانسوى "ژاندارک" و يا دوشیزه اورلیان و قهرمان ملی فرانسه. ملالى ميوندى و داستان چادراش به بيرق افغان و به غيريت بخشيدن به پختانه وپختون وپشتون وپشتانه وافغان.
تاريخ دانان دينا داستان کاپى ملالى را به دلايل زير تقلب و غير واقعى دانسته اند.
* به اساس معيارهاى افغانيت و يا پشتونها و يا در جامعه پشتون ننگ و ناموس غيرت و غيرتمند تور و توريالى دفاع از ناموس و وطن جزء قوانين و قواعد پشتونوانى است. اين ادعا که آن دختر پشتون ملالى انگشتنما از درون خانه بيرون مي شود و به پشتون غيرت مى دهد غير قبول و باور است.
*پشتون خود مظهر و نشانه غيرت واستقامت است. حاجت غيرت دادن به پشتون نيست چون قصه تمام اشعار شاعران مانند خوشحال خان ولندى هاى ادبيات پشتو مفت مى شود.
*گذشته از آن دخترهاى باکرهانگشتنما اجازه بيرون شدن را ندارد (به نقل ازپژواک)
3- تقلب پته خزانه خوب آشکار شد
4- پشتون بودن میرویس از سوى منابع آلمانى و انگليسى رد شده است. پدراش "سليم خان" نبود بلکه نام پدراش باقر بودو يک خان اوزبيک ( از سرزمين امروز که اوزبيکستان نام دارد)
کرومويل پارسى": گزارش زندگی و میرويس "دوک بزرگ" (شاه ملک قندهار) قندهار و محافظ امپراتوری پارسى (ممالک شاهنشاهى ايران) توسط یک افسر سوئدی ميرويس نوشته شده است ابه اساس گزارش اين افسر اسير که تقريبا 9 سال بعد از مرگ شاه ملک قندهار ممالک ايران میرویس خان در لندن به چاپ رسيد.
سوال در اين جاست که باقر نام پشتون شده مى تواند? میر ویس در یک خانواده مهشور سیاسی در قندهار به یک پدر "تاتار" و مادر "اوزبيک" متولد شد. میرویس پسر امیر بخارا " محمدباقر " و مادراش "گونی" (نازو" )، دختر خان از بلخ بود. قبل از اینکه میرویس تولد شود، خانواده اش از بخارا به بلخ و سپس به قندهار نقل مکان کرد. به گفته "کرومويل پارسى"، که تنها مأموريت نوشتار سوئدی را به عهده داشت، قبل از تولد، مادر میرویس رویای خود را داشت .اولين بيوگراف ميرويس همين افسر سوئدی گزارش داد که مادر در خواب رويايى خود ديده بود که پسراش ميرويس مانند عقاب به فضاى ايران وهند پرواز مى کند. مادر و پدرش ازهمه امکانات براى آموزش اش فراهم نمود. پدرش برگزاری جشن بزرگ و دعوت از سفیران از دربار بزرگ مغول، پادشاهی ایران و دیگر کشورهای خارجی پرپاکرد. امیر محمد باقر در پایان مراسم، نام پسر خود را به عنوان "محمد میروری" اعلام کرد. در سن 15 سالگی، میر ویس در همه علوم ضروری به خوبی شناخت و برای پدر و مادر بزرگش که بزرگترین معاون او در قندهار بود، برای تحصیلات بیشتر به دربار بزرگ فرستاده شد. او توسط سلطان"آگرا " (پايتخت اول مغولهاى کبير در هند) با افتخار دریافت شد. میر ویس آنجا با مغول بزرگ آشنا شد، که او را "پذیرفتند " . ميرويس هر روز از آن زمان به دربار میرفت. وى با دختر عالمگير اول (اورنگزيب) "روشن آرا بيگم" عاشق شد وازدواج کرد و به قندهار بازگشت. امريکا ايرگرام سند محرمانه حذف زبان فارسى و درى بجاى آن را به دنيا آزاد و نشر نمود. وضعيت افغان بسيارخراب شده دروغهاى شان برملا شد.
پشتون ها پدر میرویس را "سلیم خان" مى نامند ولى در زبانهاى اروپايى پدراش محمد باقر آمده است.

>>>   مردم که تبعیدنشدن غنی رادگرگون خواهیم ساخت انشاالله هرچه زوتربایدعطا برگردد وگرنه همه افغانستان رابه اتش میکشیم

>>>   چند روز صبر کنید همه چیز روشن میشود. این شما ها بدون دزد دیگر چه کردید؟ انشاالله که همه کس به جزای اعمالش میرسد. خصوصآ آنهای که مانند عطای نور چور و چپاول کرده اند.
شیر از خنجان

>>>   مهربان هرات.
نمیدانم چرا به امپراپوف شمال اعتماد کردیم ؟
آخر چطور میتواند به طرف مردم خود ببیند؟ دیگر مردم به هیچ کسی که لاف رهبریت بزند اعتماد نخواهند کرد.
من دیگر نه به انتخابات باوردارم ونه به رهبری چون امپراپوف شمال.

>>>   نه تنها نور بلکه غنی همه رهبران سنتی را از چرخه سیاست خارج می کند، حکومت های جزیره ای و موازی حکومت مرکزی را برچیده و دیگر اجازه عرض اندام نخاهد داد. اینکه عطا دیگه نور ندارد یک مطلبی قطعی است اصلا جای شک نیست عطا با این تبعید جایگاه سیاسی خودرا ازدست داده و بعد ازمدتی اگر اجازه بر گشت دهد دیگه هیاهوی قدرت شمال را نخاهد داشت.شاید عطا به عربستان رفته که برای کار زار انتخاباتی اش از عربهای وهابی پول تبلیغات انتخاباتی را بیاورد، بی خبر از اینکه غنی بااین سفر زهرش را میریزد و به آن آرزوی دیرینه اش میرسد.
ا.....

>>>   انداختن یون و پدرام نفاق افگن در یک ترازو بی انصافی بوده و هیچ قابل مقایسه نیستند. اگر باور ندارید از یک شخص بی طرف که نه تاجک است و نه پشتون یعنی آقای بشردوست بپرسید که کدامش خاین و کدامش وطنپرست است. انشاالله....
گل آغا از سرای شمالی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است