چرا غنی آرشیف افغان فیلم را به ارگ انتقال میدهد؟
بخاطر اینکه پروژه چند میلیون دالری مریم غنی لغو نگردد، آرشیف به ارگ انتقال میابد تا مریم جان با دور زدن از مقررات، قوانین و چوکات های اداری هرچه که دلش شد و خواست با آرشیف افغانستان انجام دهد 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۰۷    ۱۳۹۷/۳/۲۳ کد خبر: 151936 منبع: پرینت

چندی قبل دختر آقای اشرف غنی به اسم مریم غنی که جوان لایق و تحصیل کرده است در ارتباط به دجتل سازی تاریخ سینما ، رادیو و تلویزیون در افغانستان و در ضمن کتلاگ سازی داشته های این سه نهاد به صورت مدرن مصاحبه ای داده بود. او در رشته هنرهای زیبا و سینما تحصیل کرده است.

در عین حال او پروژه ای را برای دولت امریکا پیشنهاد کرده بود که با مصرف چندین میلیون دالر کار های یاد شده را انجام دهد. در مصاحبه به صراحت گفته است که بخاطر انجام این کار باید آرشیف ها در اختیارش باشند و به آن دسترسی آسان داشته باشند.

به هرحال مریم غنی به کابل آمد و می خواست این کار را شروع کند. یکی از روز ها کاروان موتر های او که از سرک عبور میکرد در یک سوء تفاهم به مشکل با محافظین هوتل آریانا که اکثرا جوانان پنجشیر اند مواجه شد. در اثر آن حادثه اشرف غنی عصبانی شد و می خواست تمام محافظین را زندانی کند که امریکایی ها نگذاشتند و گفتند این محافظین هفده سال است که با ما کار می نمایند. اما پس از آن حادثه قوای محافظتی ارگ در تمام پوسته ها افراد خود را اضافه کردند که شما اگر در این وقت ها از روبروی هوتل اریانا عبور کنید می بینید که در هر پوسته هم محافظین ارگ اند و هم محافظین امریکایی ها.

در عین حال اشرف غنی رییس افغان فیلم را که از تحصیل یافتگان مسلکی در شوروی سابق بود به اسم عارفی ولی از پنجشیر بود برطرف کرد. عارفی هیچ تعلقی به مجاهدین نداشت و از یک خانواده هنرپرور و هنرمند است که برادرش به اسم عارف کیهان یکی از آهنگ سازان مشهور کشور است. کنار زدن عارفی بخاطر مقاومت او در برابر تسلیمی آرشیف افغان فیلم به ارگ بود و در ضمن برادر زاده های او در وصف فارسی ترانه ساخته اند که اشرف غنی آنرا نمی پسندد. ترانه ای را که برادر زاده عارفی کمپوز کرده است عنوان اش است پارسی و شعر آن از قهار عاصی است که بصورت مشترک با طاهر شباب و صدیق شباب اجرا شده است.

به هرحال روی این همه نزاکت ها و بخاطر اینکه پروژه چند میلیون دالری مریم غنی بیهوده نشود و یا لغو نگردد فیصله شد که آرشیف به ارگ انتقال یابد تا مریم جان با دور زدن از مقررات ، قوانین و چوکات های اداری افغانستان هرچه که دلش شد و خواست با آرشیف افغانستان انجام دهد.
این آرشیف تا امروز توانسته بود از گزند تهاجم شوروی ، بی نظمی های عصر مجاهدین و وحشت طالبان جان به سلامت ببرد. اما معلوم نیست که این آرشیف بتواند از پروژه مریم غنی و فساد عصر غنی جان به سلامت ببرد.

صبور راحل


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مریم غنی
آرشیف
نظرات بینندگان:

>>>   افسوس صد افسوس که هیچ کس نیست از آثارو فرهنگ افغانسنان دفاع کند وای به حال این کشور که صلاحیتش در دست خاینین است

>>>   و پدر این عریان خانم جسارت کرد و بر خرقه مبارک لمس کرد
خداوند جزایش را خواهد داد.

>>>   جواب ها و کامنت های غلط
قرار است همه چیزی های که متعلق به اقوام غیر پشتون است پاک کند و آرشیو تنها به قوم پشتون تعلق بگیره

>>>   Najib Salam
آقاى خليل زاد اعتراف مى كند كه اوغان ( افغان) نام تاريخى پشتون ها است ، اما با پر روى تاكيد مى كند ديگران( غيراوغانها) هم بايد خود را با اين نام تعريف كنند!
از اين آقا بايد پرسيد كه چرا بايد چنين شود ، چرا اوغان ها حاضر نيستند خود را تاجيك ، هزار ه و ازبيك تعريف كنند!
چرا و با چه جبرى مردمان غير اوغان ( غيرپشتون ) بايست هويت تاريخى خود را قربانى كنند !

>>>   راحل صاحب از اغاز تا ختم نوشته ای تان معقول ولی ایا واقعا شوروی درچورافغان فلم شوروی کوشش داشت یا برای خوش خدمتی دگران نوشته اید تا جاییکه همه میدانند شوروی در تربیه ای کادر ها دربخش های مختلف هنر نقش فعال داشت و صد ها بورس در اختیار جوانان افغا نستان در بخشهای هنری طور رایگان گذاشته است .بگونه ای مثال کریم بیسد فرزند استاد قیوم بیسد پدر هنر تیاتر افغانستان از فارغان انستیتوت هنری شهر کیف شوروی سابق میباشد. امید در قضاوت های خویش تمام ظواهر را در نظر بگیریم.تا
رهنمای غلط برای دگران نباشیم.
ععععع حنظله ععععععع

>>>   دوست عزیز ، اولاٌ مریم خانم عریان نیست. این ضمیر و طینت فاسد شماست که مدرنیته را عریان می بینید و زود تحریک می شوید، خانم بدون حجاب تزویر و ریا نمی کند، بنام خدا و پیمبر انسان نمی کشد، به خود بمب انفجاری نمی بندد، صداقت و انسانیت در قلب و فکر و اندیشه و عمل انسان است، عریان کسی هست که به آزادی بیان، قلم، اندیشه احترام نمی گذارد و همه تعلیم و تربیت و زندگی انسان را در حجاب اجباری و حصار و تاریکی و جهل و خرافات دینی و مذهبی می داند و می بیند، عریان کسی هست که مغزش خالی هست و به انسان و کشور خدمتی نرسانده است و جهل و عقبماندگی و آدمکشی را به پیشرفت و مدرنیته ترجیه می دهد. اگر منظور شما از جزا خونریزی و فقر و فلاکت و عقبماندگی باشد، متاًسفانه کشور ما با افرادی مثل شما همیشه در جزاست و در جهل و عقبماندگی در ردیف و مقام اول قرار گرفته است. خدای تبارک و تعالی کشور ما را از جهل و نادانی و عقبماندگی و تعصبات و تقدس گرایی خشک و خالی نجات دهد. آمین یا رب العالمین.

>>>   در زمان داود خان اولین تذ کره ای دولت جمهوری توزیع شد ملیت هرشخص هر چه میبود همان درج میشد .مشکلی نبود بعد از سقوط طالبان و تحویل خیراتی قدرت به شورای نظار در ابتدا یکعده چون پدرام اب را نا دیده موزه از پا کشیدند و صراحتا به تبدیل نام فغانستان به خراسان و ایجاد دولت فدرالی
سرو صدا بر پا کردند تا جاییکه شوونیست های یپشتون بهانه برای سرکوب و
تلف کردن حقوق دگران منسجم شدند و حتی دست کمک به حکمتیار دراز کردند تا جون شمشیر دامو کلس بر سر مردم برای ایجاد وحشت همیشه اویزان باشد. افغانستان بعد از سقوط طالبان قبل از همه به وحدت سیاسی و ارضی و امنیت سراسری ضرورت داشت پنجسال نخست جمهوری کرزی
هدر رفت. به جای حل مسایل اساسی یک عده د ر فکر چور و یک عده در فکر
تغییرنام و غیره مسایلی پرداختند که به زندگی ملیونها شهروند سر گردان بی
نان بی سر پناه و فقیر ربطی نداشت البته حل مسایل ملی ضرورت است اما
هر سخن جای و هر نکته مکانی دارد.
ححححح حنظله ححححح

>>>   ( بنام خدا و پیمبر انسان نمی کشد، به خود بمب انفجاری نمی بندد...)
سرنا را از سر گشادش بادکرده ای.این ها که گفتی کدام ربطی به اسلام ندارد. این کثافتکاری ها و آدمکشی ها همه از همو مدرنیته است که سنگش را به سینه میزنی. چوپان بیابان هم میداند که طالب تروریست و داعشی تروریست و وهابی کافر آدمکش را رژیم جلاد امریکا تربیه کرده و به جان مسلمین انداخته برای بدنام کردن اسلام و مسلمین.
بنائا" آنها که طالب یا داعشی استند همه از ادرس رژیم سفاک امریکا آدمکشی می کنند نی از مسلمانی. ترامپ باربار گفت که داعش را خانوم کلینتون و اوباما جورکردند. ای دوصد لعنت بر امریکا و بر احمق های غربزده دنبال امریکا.

>>>   در انتخابات تقلب كردي ما غرض نگرفتيم
نظام قبيلوي راايجادكردي ما غرض نگرفتيم
خانم يهودي ات را كه هويت خارجي دارد در كشور اسلامي ما بانوي اول بالاي زنان مسلمان مملكت
تعين كرديد
ما غرض نگرفتيم
هفته پنج مليون دالر ازبوديجه ملي به شماره حساب خانم يهودي ات ميرود ما غرض نمي گيريم
روزانه شش مليون افغاني تنها مصارف دفتر خانمت از پول هاي ملت ميكنيد ما غرض نميگيريم
بنام تداركات ملي مليونها دالر را غارت ميكني و قراردادها را براي اقارب خويشواندانت ميدهي ما غرض نميگيريم
وزارت ماليه را مصونيت جرمي داديد و يكنفر حارنوال را اجازه برسي نميدهي ما غرض نگرفتيم
در افغانستان پشتونها بالا تر از بيست درصد نيستند نود درصد موقف هاي دولتي را تصاحب كردند ما غرض نگرفتيم
با آمدن ات موج تعصب قومي دامنه پيدا كرد ما غرض نگرفتيم
آرشيف ملي افغان فلم را به ارگ انتقال دادي و غارت فرهنگي كردي ما غرض نگرفتيم
اكثريت نود درصد اقوام غير پشتون به خاطر استحكام حاكميت خودت در جبهات هروز شهيد ميدهند ما غرض نگرفتيم
نود پنج درصد تلفات ملكي كشورتحت حاكميت شما از طرف قوم پشتون صورت ميگيرد ما غرض نگرفتيم
تمام رهبري و تمويل طالب وداعش از خود ارگ به خاطر نسل كشي اقوام غير پشتون سازماندهي ميشود ما غرض نگرفتيم
نسل كشي هادر مناطق شيعه نشين به وضوع به خاطر غضب زمينهاي شان از طرف كوچي صورت ميگيرد ما غرض نگرفتيم
وزارت ماليه ١٠٠درصد قبيله پشتون را جابجا كرديد ما غرض نگرفتيم
ستون پنجم را حمايت ميكني ما غرض نگرفتيم
پنجا درصد كشور را به طالب و داعش تسليم كرديد ما غرض نگرفتيم
روز به روز اقوام غير پشتون را از ادارات سبگ دوش ميكنيد ماغرض نگرفتيم
حال ميخواهي بنام هويت جعلي و ننگين افغان تمام اقوام غير اوغان را از هويت پر افتخار شان ساقط و سند ملكيت كشور مارا به قبيله مهاجر خودت بسپاريد اما از اين بيشتر قابل تحمل نيست اين را مطمن باشي غني خان كه اين كشور اسم اصلي اش خراسان است افغان ويا افغانستان هويت جعلي قومي است كه از طرف انگليسها بالاي ما تحميل شده بلكي خراسان اسم جغرافيايي است به نام وياهويت هيچ قومي نيست بلكي متعلق به تمام اقوام كشور است
اين كشور دير ويا زود به نام اصلي اش خراسان اعاده خواهدشد .

علي سجادي

>>>   این واضع است که در افغان فلم نقش فارسی زبان بیشتر است ودست برد می شود و سر انجام به 100 سال تاریخ و فرهنک افغانستان بازی افغان ملتی و فاشیستی صورت میگیرد و نباید که افغان فلم به جای نامناسب نقل مکان کند .
زره


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است