جایگاه بلند بالای شتر در سیاست افغانستان معاصر
تذکره برقی یا الکترونیک غنی احمدزی که با فوتوی قطار شتر و درج واژه "افغان" مزین شده است، بازتاب دهنده جامعه بدوی و مردم بدوی یک سرزمین بوده و مایه عقبگردی یک ملت است 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۰۶    ۱۳۹۷/۳/۱۵ کد خبر: 151718 منبع: پرینت

به بهانه تذکرهٔ برقی:
شتر از جمله حیواناتی است که توانسته است فوتوهای خود را روی صفحه تذکره برقی و یا شناسنامه طرح کاخ غنی احمدزی حک نماید.
شتر چندین صدسال قبل از ظهور تمدن بشری نقش قاطعی را در عرصه حمل و باربری و مواصلاتی ایفا نمود.
شتر (۷۰۰۰) سال قبل اهلی شد و از آن تاریخ به بعداً دایمأ مورد استفاده بیابان گردان، صحرانشینان و کوچی ها عمدتا در آفریقا و آسیا داشته است.

در دنیای متمدن و در جهانی که از دموکراسی و مدنیت حرفی در میان است و از هواپیما و کشتی، قاره پیما و ریل و عراده جات پیشرفته سخن زده می شود، دیگر شتر، خر و اسب، گاو و قاطر هرگز نمی‌تواند سمبول افتخار و تمدن یک جامعه و ملت به حساب آید.

سمبول شتر در عصر گسترش روز افزون فناوری جهانی بازتاب دهنده جامعه بدوی و مردم بدوی یک سرزمین بوده و مایه عقبگردی یک ملت که از" الکترونیک" و برق سخن میزنند می‌باشد.
بالفرض تغافل جویانه بپذیریم که شتر هنوز سمبول تمدن افغانستان و سمبول "ملی" است، این سوال مطرح میگردد که چند درصد جامعه افغانستان بیابانگرد، کوچی و صحرا نشین است تا شتر به حیث سمبول "ملی" درج شناسنامه برقی ما شود؟

آیا این حیوان میتواند مردم افغانستان، ملیت ها و اقوام را در زنجیر اتحاد و همبستگی خود گره بزند؟
آیا این حیوان با تجسم در شناسنامه برقی که در کیسهٔ بالای ما گذاشته شود چه پیامی را در ذهن یک خارجی انتقال خواهد داد؟
آیا افغانستان از همه میراث‌های بزرگ تاریخی فرهنگی، شعرا ادبا و آثار باستانی محروم است که همه را شتر عقب زده و نقش هویتی را ایفا نماید؟

تذکره برقی!
دردمندانه تذکره برقی یا الکترونیک غنی احمدزی که با فوتوی قطار شتر مزین شده است با درج واژه "افغان" که تمامی جامعه غیر پشتون مبتنی بر سرگذشت تاریخی اش این واژه را مربوط به قوم پشتون میدانند، امروز به یک معضل بزرگ ضد ملی و غوغا برانگیز مبدل شده است. هرگاه ترکیب پارلمان افغانستان را محک نمایندگی ملت قرار دهیم، پارلمان قبلا تذکره ای را به فیصله رساند که فاقد واژه افغان بود.

استعمار آگاهانه و عمدا تحت همان شعار تاریخی اش «تفرقه بینداز و حکومت کن » این آفت و بلای بزرگ را در راستای نقشه های استراتژی خویش توسط غلام گوش بفرمانش غنی احمدزی به راه انداخته که بشمول آگاهان و نخبگان میهن‌دوست جامعه پشتون، بیش از ۷۰ درصد مردم افغانستان شامل همه اقوام و ملیت های غیر پشتون به آن مخالف است.

اشرف غنی احمد زی بدستور بادارانش نخواست تا تذکره برقی مصوب پارلمان را توزیع نماید ‌برعکس عمدآ خواست تا جنگ قومی را در کشور شعله ور نماید.
هرگز ندانستم که هرگاه یک انسانی که شمهٔ از تعقل در وجودش باشد چرا به چنین آتش بازی پرداخته و این واژه خونین برای رژیم و هواداران و حامیان آمریکایی اش غیر از تباهی و بربادی، نفاق و شقاق و سرانجام تجزیه افغانستان چه ارمغانی خواهد داشت؟

آیا این جرقه ها، خیزش ها، تظاهرات و موج ضد توزیع تذکره برقی با واژه افغان که در گوشه گوشه افغانستان آغاز شده است، پیامد سنگین آن برای افغانستان حساب شده است؟
آیا این همان عصر عبدالرحمان خان جلاد است، یا عصر قیام ها، رستاخیز ها، هویت مداری و دفاع قاطع از ارزشهای ملی و میهنی؟
آیا سردمداران سرمست کاخ حساب نموده اند که تا چه زمانی بر بازوی سرباز آمریکایی بر افغانستان فرمان داده، نان مردم، جان مردم، امنیت مردم ولاجرم هویت ملی مردم را از نزد شأن بستانند؟
امیدوار هستم تادیر نشده مهندسان این آتش بازی فاجعه بار در مورد این تصمیم نابخردانه تجدید نظر نمایند!

توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شتر
افغان
خاوری
نظرات بینندگان:

>>>   شتر که از هر بهتر است

>>>   شتر ازنظر ساختمان فزیکی کج و وج به حکومت وحدت ملی شباهت دارد که هیچ جایش راست نیست و همه چوکاتش درهم وبرهم است

>>>   درافغانستان هرکس به قدرت دست یافت فکر میکند باقی مردم مغز گوسفند خورده اند ومسموم شده درک ندارند مثلا رئیس صاحب جمهور میگوید:
تا دوسال پیش کی فکر میکرد ازبکستان تا این اندازه دوست ما شود؟ هدفش این بود که گویا خودش فعالیتی کرده تا این نتیجه بدست آمده!!!
درحالیکه اصل مطلب آنست که رئیس جمهور جدید ازبکستان این روش را انتخاب کرده با همه جهان وبا همه همسایبه هایش روش نیکو درپیش گرفته اند که رئیس جمهور متوفی قبلی برعکس این بود!
نه اینکه سیاست خارجی ما باعصث این تغیر شده باشد
ر

>>>   در دوره ریاست غ شتر وگوسفند گل کردند

>>>   .....جان شتر یک سمبول مقاومت ....است و شتر بسیار جنگ ها و فتوحات نموده است مانند شما نیست که تمدن گفته خود فروشی میکند و بالای زنهای یک دیگر سوار میشوید و باز میگوید که دیمکراسی و تمدن است. این را باید گفت که سرگین شتر بالای شما ها شرف دارد.

>>>   به خود ستم مکن ای ظالم حسد بنیاد
که هست یک سر پیکان همیشه در دل تیر
بیدل

قلمت رسا وگهر بار جناب توریالی خاوری

>>>   Ahmady
رأست رأست است و بس
واقعت اين است كه ،
پشتونها تا تسلط کامل بر قدرت و به حاشیه راندن دیگران به هر وسیله ای چنگ خواهند زد، چه که به طالبانیزم باشد، تکنوکراسی غربی، احیای سلطنت شاهی، روشنفکری کهن، خردجال، عاجوج و معجوج، داعش، و ....
ه
تازيان توسط انگلیسها پشتونها را بر ما طائفه عاجوج و معجوج پرورانده اند.
می‌گویند، "جگر خوار طاقت کرده، آموخته خوار طاقت نکرده."
جماعتهای پشتونهای افغانستان، توسط تازيان و مخصوصاً انگلیسها، به آموخته خواری و حاکمیت جز بر کل عادت داده اند و این سرزمینها تا ابد روی خوبی را نخواهند دید.
…..
اه از این قوم ریایی که در این شهر دو روی
روز ها شحنه و شب باده فروشند همه

ما نميتوانيم كه با اين طور مردم كه رهبرش كرزي و غني جاسوس پاكستان باشند و باباي طالبان و ٩٩٪‏ اين قوم شُياد دفاع از طالبان ميكنند و ما در يك كشور زندگي كنيم كه وحشي ترين جناور باشند و مضر جامعه ما باشند
پس بهترين راه جدايي است !!!

ابله اي خود را گم كند
كدخداي خانه مردم كند

>>>   Salam
فاشيزم قبيله هيچگاه در سير تاريخ اين قدر رسوا و مسخره نشده بود ، قدسيت جعلى اش مكروه شد و نام جعلى اش از سر زمين خراسان دارد زدوده مى شود و اكثريت مطلق شهروندان اين جغرافيا ديگر به اين نام حرمت ندارند .
حاكميت قبيله يى غنى در دوراهى قرار گرفته است كه يا خودش را تخريب مى كند و پراگنده مى شود و يا رو مى آورد به خواست اكثريت مطلق باشنده گان زمين خورشيد .
لجام گسيختگى هاى نظام قبيله يى فعلى از فرط دست و پاچگى است كه هر گز تا اكنون با گزينه تغير نام افغانستان بر نخورده بود و حتا تصورش را هم نمى كرد . اكنون عدالتخواهان اين جبر تاريخى را به چالش كشيده اند و كابوسى شده است به حاكمان و نخبگان قبيله .

>>>   Arwand
آيا تا كنون يك پشتون هموطن ما پيدا شده كه مخالف افغان ناميدن ساير اقوام باشد؟؟؟

>>>   خطاب مهاجرین کوه سلیمان و ناقلین غاصب و احسان فراموش وحشی
وقتی اجداد من درین کشور زندگی میکردند اجداد تو عقب شتر های سرگردان شان در صحرا های اسرائیل راهشانرا گم کرده بودند که از بخت بد به کوه های سلیمان انجامید۰ تو درین کشور تاریخ نداری، نوروز را نمیدانی، و هیچ دست آورد فرهنگی نداری۰ تمام اسم های محلات تاریخی و اسم شهرستان های کهن این کشور، سنگ های نوشته یافت شده درین دیار، آثار کهن و تاریخی کتبی این دیار همه به زبان فارسی اند که خود نمایندگی از قدامت و اصلیت تاریخی فارسی زبانان مختلف درین خاک میکنند، در حالیکه تو در اول هم یک مهاجر شتروان بودی و بعداً حالا هم یک ناقل بیفرهنگ هستی که خودت هم میدانی.

>>>   اقای خاوری
از اینکه ذهن وضمیر خودات درمحور تبعیض مزین شده وجای برای حقیقت برسر وکله ات را نمیدهد جالب تراینکه سخن نامعقول شما که شتر 700 سال قبل اهلی شد ومربوط ونماینده گی از عقب گردی را به نمایش میگذارد سخت متاسفم
درحدود تقریبا 1500 قبل که دین مبین اسلام نوراش برهمه جا تابید مگر 1500 سال قبل اهلی نبود که پیامر بزرگ اسلام بر شترسوار داخل مکه معظمه گردید......؟دوم خداوند درقران کریم به انسان خطاب مینماید درافرینش شتر(افلا ینظرون الاابل کیف خلقت) ایانمیبینید که خداوندشتر را چگونه خلق نمود
چرا خداوند حکیم وعلیم ازشتر یاد نموده هست از دیگر حیوانات نه این خود تحقیق را میطلبد
واینکه شتر را مربوطه به یک قبیله منوط میسازید سخت متاسفم از اینکه ناخود اگاه خودرا بنابر تعصبات سخت لسانی وقومی که دروجودات شراره میناید خودرا از اسلام وانسانیت مجزا کردیه اید

>>>   بلی عصر عبدلرحمن خان نی بلکه عصر سقاوی دوم است جای که دزد هااست سیاست مدارشده وراجع به مسایلی سیاسی کشورمقالات نوشته وابرازنظرمیکند درحالیکه خودشان دزد راهزن وازجمله مجرمین است وبه اقوام دیگرتوهین میکند ولی تاریخ خودرامطالعه نمی کند که چه جایگاه درمیان مردم خود دارد.

>>>   جناب توریالی خاوری ....:
شما شتر را که یک حیوان هوشیار و پاک و همیشه که در سفرهای مسافرین همدم شان بوده زیاد توهین کرده اید. من که پشتون هم نیستم مگر نوشته هایت مکمل .... است . یک سوال از خودت دارم هرگاه پدرت یک شتر میداشت آیا اورا به هفت خر تبادله میکرد؟ همه میدانند که نه. شاید خودت بگویی که بلی. مگر میدانم که خودت عقل نداری.
حال میرسیم به اینکه این همه غوغا هارا که شما وامثال شما انداخته اید بنام ملت نه ملت ونه مردم چنین میخواهند. چراکه وطن در خون میجوشد مگر یک مشت افراد .....انداز مثل خودت فکر همه را بطرف افغان وافغانیت جلب میکنددر حالیکه چقدر گپ خوردوکوچک است. مردم جهان طیاره میسازد وراکت ها وتخنیک جهان در کجارسیده مگر خودت وامثال خودت مردم را مصروف چه میسازید. تاسف به حال تو وامثال تو. از پارلمان هم چیزی نوشته ای. آیاهمین کمیشن کار خانه ودزد خانه؟ ویا به گفته ملالی جویا طویله خانه. من وقتی نوشته های دروغی وتقرقه اندازی شمارا خواندم سخت دردم آمده من از خداوند میخواهم که برای مدتی کم داعش جانان را بالای تو و امثالت مسلط بسازد تاکه بدانی یک نان چند فطیر است.

>>>   اگر شتر نشانه تمدن می بود باید کشورهای عربی که از شیر شتر و شاش شتر تاکنون تناول می نمایند نه تنها عکس او را روی تذکره های خود می گذاشتند که مجسمه او را هم در خانه های خود حفظ می کردند.

>>>   تاکید پشتونها برای درج واژه افغان بر تذکره ها جای تعجب دارد؟ ؟!!!!!

>>>   چرا عاقل کاری کند که بار اورد پشیمانی اشرف غنی اشکارا باتمام اقوام شریف افغانستان جفا کرد

>>>   بهتر است کاری را که فردا ها انجام دهیم از امروز شروع کنیم یعنی تجزیه افغانستان مردم افغاننستان با وجود چنین مشکلات هرگز روی آرامی و پیشرفت را نخواهد دید اقوام غیر پشتون باید در فکر جدا سازی از افغانستان باشند که بدون شک اینکار بدون جنگ و تلفات غیر ممکن است ولی چی میشود کرد یکبار برای همیشه باید به این بد بختی ها نقطه تمام گذاشت و کشور مستقلی را از دل این ویران شده باید پایه گذاری کنیم بدون حتی یک پشتون پشتون ها سمت جنوب افغانستان غیر پشتون ها شمال و شمال غرب کشور را باید به رسمیت بشناسند که اینکار به خیر هردو فارقه است وگرنه تا بوده همین بوده چونکه در میان پشتونها متاسفانه حتی در بین تحصیلکرده و روشنفکرانش نمیشود شخصی را پیدا کنید که متعصب و خود خواهنباشد و به استثمتار سایر اقوام نظر منفی نداشته باشد همه ی پشتونها گویا از سایر اقوام بالاتر و بلند مرتبه تر هستند پس مقام انسانیت تان کجاست فاشیست های خود خواه از تمام سران و رهبران فارسی زبانان و غیر پشتون خواهش میکنیم که با هم متحد شوید و کار امروز را به فردا موکول نکنید شتید فردا این فرست را نداشته باشید چون دموکراسی و حقوق بشر در افغانستان فقط روی شعار و مکتوب ها خود نمایی هیکند ولی در عمل فقط تعصب و جهل و خود خواهی و استثمار سایر اقوام در جریان است و تا که هست و بوده همین بوده و خواهد بود مگر و مگر که تمام ما متحد شویم و حساب مان را ازین پست فطرتان و عقب مانده ها جدا کنیم به امید روزییکه در کشوری مستقل و بدون انتحاری و انجاری در صلح و صفا با نسل های آینده برای پیشرفت و ترقی تلاش کنیم غیر ممکن هم نیست آنها خواستند وتا حدی توانستن خواسته ای غیر مشروع خود را بالای سایر اقوام عملی کنند ما هم میتوانیم فقط باد جگر کرد و دل به دریا زد

>>>   به اعتقاد من افغانها خیلی هم خوب میکنند که نام قبیله خود را بالای تمام اقوام میقبولانند و شتر که نماد بیابان گردی خود و اجداد شان است را به عنوان نماد ملی کشور بالای همه اقوام تحمیل میکنند. زمانیکه رهبران اقوام دیگر( تاجیکها، هزاره ها و ازبیکها ) حرف از اسلام میزنند و پیروان خود را از روز جزا میترسانند و راه را برای سلطه طلبان افغان باز و دستاویز دینی و مذهبی را در اختیار ارگ نشینان قرار میدهند ، چرا افغانها از این شرایط که توسط رهبران فاسد اقوام دیگر برای شان فراهم شده استفاده نکنند و باب میل خود در کشور عمل ننمایند؟ و مانند گیاه هرزه یکی یکی مقامات دولتی تاجیک ، هزاره و ازبیک را از قدرت کنار نزنند؟ افغانها با درک این حماقت مردم یعنی تعصبات مذهبی که رهبران خود فروخته به ظاهر مسلمان شان بر آن دامن میزنند بالای گرده مردم سوار میشوند و نماد های قبیله ای شانرا تحمیل و آگاهان اقوام دیگر را مهاجر و یا نوکر ایران خطاب میکنند. راز شعار اسلامیت غوارو او افغانیت غوالو در همین است تا بتوانند فارسی زبانهای سنی را از فارسی زبانهای شیعه و ازبیکها که به کمونیست معروف شان کرده اند دور نگهدارند و با پارچه پارچه ساختن آنها هر کدام را جداگانه سلاخی کنند .متاسفانه اثرات مذهب گرایی مردم را در دوری از همدیگر همه روزه میبینیم ، منحیث نمونه هزاره شیعه گروگان گرفته میشود و بعدا به قتل میرسد اما از هیچ تاجیک و حتی هزاره سنی صدا بلند نمیشود چون هزاره شیعه را نظر به تبلیغ رهبران مفسد اما مذهب گرای خود مشرک میدانند و برعکس مصیبتی را که افغانها بالای تاجیک ها و هزاره های سنی وارد میکنند، از سنگ صدا میبراید اما از هزاره شیعه نه میبراید. ما دیدیم که چگونه رهبران مذهبی هزاره ها به خاطر فساد و منافع شخصی خود شخصیت های عدالتخواه هزاره را منزوی ساختند طور مثال، گردانندگان جنبش روشنایی را به اتهام بی نمازی و شرب خواری بد نام ساختند و بین مردم هزاره خود اختلاف به وجود آوردند . دیدیم که چگونه رهبران ملا نمای هزاره های شیعه و هزاره های سنی مانع وحدت این کتله عظیم مردمی در کشور شدند و میبینیم که رهبران سیاسی و مذهبی مفسد تاجیکهای سنی چگونه در مقابل اتهامات نا بجای افغانها به قهرمان تاجکها آقای پدرام سکوت اختیار نموده و سکوت مینمایند .پس حق افغانها است که از چنین اقوام جاهل و نادانی( هزاره، تاجیک و ازبیک ) که متاسفانه هیچ عمل و تعاملات روز مره شان با همدیگر مطابق احکام شریعت مقدس اسلام نیست اما مغز پوچ شان سر شار از تعصبات مذهبی است، بهره کشی سیاسی و اجتماعی نمایند. قضاوت با خواننده این مطلب.

>>>   وقتی اجداد من درین کشور زندگی میکردند اجداد تو عقب شتر های سرگردان شان در صحرا های اسرائیل راهشانرا گم کرده بودند که از بخت بد به کوه های سلیمان انجامید۰ تو درین کشور تاریخ نداری، نوروز را نمیدانی، و هیچ دست آورد فرهنگی نداری۰ تمام اسم های محلات تاریخی و کهن این کشور به زبان فارسی اند که خود نمایندگی از قدامت و اصلیت من درین خاک میکند، در حالیکه تو در اول یک مهاجر و بعداً یک ناقل هستی

>>>   نام کشورافغانستان است واطباع اش افغان ولی عده که مخالفت باکلمه افغان است اصلا خودشان هیج هویت ندارد ونی قوم ونی نصب ومردم بی نصب همیشه خطادارد اینها اکثرا دلاک ونداف هستند.

>>>   جناب توریالی خاوری!
شاید که تا الحال متوجه نشده باشید اما قبل از هرچیز دیگر باید خودت نام ات را تغیر دهی چون نام ات هم مربوط قوم پشتون میشود. از نوشته هایت کاملا بوی تعصب میآید. خودت نوشتی که "در دنیای متمدن و در جهانی که از دموکراسی و مدنیت حرفی در میان است و از هواپیما و کشتی، قاره پیما و ریل و عراده جات پیشرفته سخن زده می شود، دیگر شتر، خر و اسب، گاو و قاطر هرگز نمی‌تواند سمبول افتخار و تمدن یک جامعه و ملت به حساب آید." من فعلا در ایالت کالیفرنیای امریکا زندگی میکنم و بعد از خواندن این متن خواستم بدانم که در تذکره برقی این ایالت چه راز ها نهفته است. میدانی اولین نشان که چشمم به آن خورد چی بود؟ نشان خرس. در این تذکره سه نشان خرس وجود دارد پس امریکا که در عصر کنونی در صدر جدول نو آوری های تکنالوژیکی قرار دارد باید نشان خرس را حذف و در عوض نشان راکتی را درج شناسنامه کند که قرار است در سال 2023 اولین انسان را به کره مریخ انتقال میدهد. اما اینها هنوز هم با در نظر داشت احترام به گذشته نشان خرس را درج تذکره های خود نموده اند. اما خودت ...
خداوند در این ماه مبارک رمضان در دلت نور و ورشنی همدیگر پذیری را شعله ور نماید تا بیشتر از این در شعله های آتش تعصب نسوزید.
اجمل نقیب

>>>   اجمل نقیب
خاور یعنی شرق، خاوری یعنی شرقی؛ .....این نام اوغانی یا پختو نیست۰

>>>   اشرف غنی احمد زی بدستور بادارانش نخواست تا تذکره برقی مصوب پارلمان را توزیع نماید ‌برعکس عمدآ خواست تا جنگ قومی را در کشور شعله ور نماید.

>>>   چرا بر دور نام انسانیت همه متحد و یکپارچه نشویم که بر دور نام یک قوم همه قوم های کشور متحد شویم؟
این وحدت ملی است یا یکسان سازی به جبر و به زور بنفع یک قوم خاص؟
نه، تشکر، افغان یا افغان یکی از نام های قوم پشتون است که از طرف غیر پشتونها به آنها اطلاق میشود، مانند اپگان یا پتهان، در حالیکه خود اوغان ها به خود پشتون یا پختون می نامند.

>>>   اینکه در کشور های خارج ما را بنام افغان یا اوغان یاد میکنند بدان معنی نیست که آن هویت اصلی همه ما است بلکه نامی است که در اثر خیانت، جبر، و تقلب به همه شهروندان کشور ما تحمیل شده و آن هویت قومی تنها یکی از قوم های کشور است نه نام تمام ساکنان آن۰ این غلط و ظلم تاریخی و اجتماعی باید قطع گردد و ماده چهارم قانون اساسی هم باید اصلاح گردد چون همه میدانند که افغان نامی است که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکنند در حالیکه خود پشتونها بخود پختون یا پشتون مینامند۰

>>>   تازمانیکه هزاره اوزبیک تاجیک ترکمن پشه ئی بلوچ و بقیه غیر اوغانها باهم متحد نشوند این ظلم اوغانهای وحشی بالای همه آنها یکجا ویا جدا جدا ادامه خواهد یافت تا اولاد اولاد آنها را زبون کنند، هویت و اصلیت شانرا از بین ببرند، و همه را برده اوغان بسازند.
به هوش بیاید مردمان غیر اوغان و متحد شوید و قدرت را متحدانه در دست خود خود بگیرید و این اوغانهای تمامیتخواه و جاهل را سرجایشان بنشانید.

>>>   مهاجر همین اوغانها یا پشتونها یا نسل گمشده اسرائیل هستند۰ شواهد انکار ناپذیر وجود دارد که اصلیت قبلی اینها مربوط قبیله های گمشده بنی اسرائیل میباشد که از بخت بد درکوه های سلیمان پاکستان امروزی رسیدند و در آنجا جابجا شدند۰ همین پشتونها آخرین گروه قومی هستند که در یکی دو قرن آخر از اطراف کوه سلیمان به خراسان باستان هجوم آوردند و مرحله به مرحله وحشت آوردند و همه چیز را به خاک و خون کشیدند۰ حال این وحشی ها ساکنان اصلی این دیار را مهاجر میخوانند و میخواهند از ملک اصلی ایشان بیرون برانند۰
نگذارید این تمامیت خواهان بدوی نام اوغان را بر همه تان تحمیل کنند چون این نام بصورت تاریخی تنها متعلق به تنها پشتونها است، واگر اوغانها درین دسیسه خود کامیاب شدند قدم های بعدی آنها هنوز هم مهلک تر خواهد بود۰

>>>   این کشور از اوغانها تنها نیست.
خوش نیستی برو گمشو به همو پشتونستان خیالی ات زیر بیرق پاکستان و همانجا با بقیه غول هایت اتن رقص کن.

>>>   اشرف غنی می خواهد با کلمه افغان کشور را به باد فنا بدهد. این کلمه مگر چقدر ارزش دارد که بر آن تأکید دارد. اشرف غنی می خواهد قوم افغان یا پشتون را بر سایر اقوام تحمیل کند قومی که جز به کشتن و خراب کردن و عقب گرایی نمی اندیشد. نه تمدنی دارد و نه علم و فرهنگ فقط از زورگویی سخن می گوید. کسانی که نتوانسته سخنان توریالی را برتابند دربند قطار شتران افغان هستند و نمی توانند خود شان را از ریسمان شتران رها کنند. اینکه شتر در چه تاریخی اهلی شده است یا نشده است مشکلی را حل نمی کند چه اینکه توریالی گفته است که هفت هزار سال پیش این حیوان اهل شده است اما انچه که مشکل و چالش برانگیز است کلمه افغان و قطار شتران در تذکره ملتی است که هزاران سال دارای تمدن و علم و فاهنگی بوده که جهانیان به آن افتخار می کنند. این تمدن و فرهنگ و علم از میان مردم خراسان زمین برخاسته نه از میان افغان و پشتون و گله های شتر. وقتی اشرف غنی و دارد و دسته اش می خواهند خراسانیان را به پشتون تبدیل کنند و فرهنگ شتر چرانی را در میان آنان ترویج کنند چه چیزی و به آنان هویت کوچی گری بدهند چرا نباید آنان در برابر این موج نژاد پرستی قیام نکنند. چقدر دردآور است که مهمان ناخوانده صاحب خانه را در معرض خطر قرار داده و او را از خانه اش بیرون کرده و این مهمان ناخوانده صاحب خانه تلقی شده و تمام آثار صاحب خانه را از بین ببرد. این زورگویان به برادری و زندگی سالم فکر نمی کنند ومانند قوم یهود فقط خود شان را می خواهند و دیگران را به عنوان مزدور و نوکر در کنار خود شان قبول دارند.

>>>   جواب اجمل نجیب 'خوب یک قسم کلامت درست بود اما یک قسمش غلط و فریب بود ،افتخار به تاریخ نیاکان بسیار خوب اما خوب است بدانی نیاکان من خراسانی بودند و کوچی نبودند نیاکان من بوعلی سینا ، سنایی غزنوی ،فردوسی، رودکی ،ابوریحان بیرونی، فرخی سیستانی، مولوی بلخی، ظهیر فاریابی، حکیم خیام و دانشمند بزرگ فارابی ،عطار و خوارزمی و رازی و خواجه عبدالله انصاری بودند همه آنها هیچ کدام هیچ گاه خود را افغان نام نکرده بودند بلکه آنچنان که آوازه و شهرتشان به جهان مشهور شد به نام خراسان زمین بود.
نیاکان ما شتر چران نبودند نماد خورشید نماد خراسان من است نماد نور و تمدن است نه نماد فرهنگ بیابانی پشت کوهی

>>>   نیاکان شما شاعر، اوازخان وکلف ساز است واکثرا به کشورتاجکستان که ازقومهای نزدیک تان است میرود وکلف سازی میکند شما کی تاریخ دارید تاریخ زنده شما مسعود که ازدونفرگریخت وپشت سری خود سنگ هارالول داد شمااصلاحیاندارید وبی مورد صحبت میکنید.

>>>   در حدود ۱۲۰ سال پیش نام خراسان توسط استعمار انگلیس و همکاری امیر های دست نشانده ایشان به اوغانستان یا افغانستان تبدیل شد۰
افغانستان یا افغانلند یک نام جعلی است که توسط انگلیس به این کشور داده شده۰ اسم اصلی این دیار خراسان است۰ حتی احمد خان درانی خودش را امیر خراسان نامید، و در آن وقت نامی از افغانستان نبود۰ آخرین امیر پشتون که بنام امیر خراسان بنامش سکه ضرب زده، و آن سکه ها در موزیم ها موجود است، امیر محمد افضل خان، پدر امیر عبدالرحمن خان است۰ بناعاً اسم افغانستان به این کشور بعد از سلطنت او داده شده۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است