نقش اتمر، اکلیل در قتل عام مردم افغانستان
اینها قصدا نمیخواهند که استراتیژی، دکترین، گفتمان، عقل و منطق، حقوق و قانون، عدالت و غیره در افغانستان رعایت شود، اینها تمامی انرژی و فکر خود را بخاطر از بین رفتن دیگر اقوام استفاده میکنند 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۱۱    ۱۳۹۷/۳/۱۳ کد خبر: 151668 منبع: پرینت

نخست باید بدانید که در افغانستان سه نهاد مهم امنیت ملی (دفاع، داخله، امنیت ملی) بدست اتمر است. وزارت مالیه (تمامی درآمد و بانکهای افغانستان) نزد اکلیل حکیمی است. شورای علما مرجع صدور فتوا و روابط مردم باحکومت بدست کشاف است.
هرسه اینها از یک ولایت بنام لغمان است مثبتها و منفیهای این ولایت داستان سفره همه مردم افغانستان است.
هدفم اشخاص فاسد لغمان است، آیان اینها به منافع ملی و اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک متعهد هستند؟ نخیر ! اینها فقط و فقط فریبکار هستند و مردم را به جان هم می اندازند و بهره می برند. البته انسانهای شرید و فتنه گر آنرا می گویم نه تمامی مردم شریف لغمان را.

1-اینها تمامی روابط رییس جمهور را منحصر به خود ساخته اند. حتی رییس را قسمی آماده ساخته اند که حرفهای حتی قوم خود احمدزی را نیز گوش نمیکند. آقای استانکزی که از نظر مالی آدم پاک است ولی به وی اکلیل ماهوار طریق مختلف پولهای هنگفت مالی میدهد و تحت نام قومیت را تحت تأثیر خود یعنی آله دست خود ساخته اند. اینکه وی تعصب دارد یاخیر نمیدانم.

2-فکر رییس جمهور را بطور فزاینده بسمت حذف و قتل اقوام ساکن غیر پشتون سوق داده است و خود را حامی پشتونها.

3-رییس جمهور را از پشتونهای اصیل که اصالتا باید در حکومت و هرم قدرت می بودند نیز مایوس و دور ساخته اند.

4-افراد نظامی و حتی قول اردوهای نظامی که اقوام تاجک هزاره و ازبک در آن خدمت می کنند بطور عمدی به طالبان رها می کنند تا آنها حامیان نظام را قتل عام نمایند و این موضوع چندین بار است تکرار می گردد.

5-اقوام ساکن دیگر که همیش در خدمت پشتونها بوده است قسمی معرفی نموده است گویا همه آنها خاین هستند و نیز دشمن درجه یک پشتونها هستند.

6-اینها در تمامی مراکز تصمیم گیری افراد وابسته به اتمر را گماشته اند که اگر آن شخص جاسوسی و به میل آنها رفتار نکند توسط کسر معاش و قطع معاش و یاهم منفکی در طول 24 ساعت از کار برکنار می گردد.

7-به رییس جمهور دروغ می گویند و گزارشات را قسمی ترتیب می کنند که به نفع خود شان باشد.

8-در تمامی مراکز چه داخل افغانستان و یا در سفارت خانه ها بطور همیشگی توسط موبایل افراد به شبکه اتمر گزارش می دهند و تمامی انرژی کدرها را به این موضوع به مصرف می رسانند.

9-تمامی رایزنی و لابی گری اینها برای خارجیها قسمی است که به آنها نیز دروغ می گویند و اصل قضیه را اطلاع نمی دهند بلکه از قومندانان وزارتهای داخله، دفاع و اربکی که متعلق به دیگر اقوام یاهم پشتون است ولی به ذوق اینها کارنمی کند شکایت می کند تا ذهن خارجیها را برای انتخابات آینده تغیر دهند تا از اینها حمایت نماید.

10-آقای اتمر و اکلیل حکیمی اکثریت اشخاص با نفوذ جهادی، قومی و مذهبی را زیر کنترول خود از طریق طمع و پول کرده اند مثلا: منیب معین وزارت حج، عبدالحکیم مجاهد، ملاعبدالسلام ضعیف و دیگران از چندین جای معاش می گیرند، مولوی شهزاده از چندین مرجع معاش دریافت می کند، مولوی تره خیل چندین معاش برای پرداخته می شود، قاسم همت برادر آصف ننگ، رحیم الله مجددی پسر حضرت صاحب، حامد گیلانی پسر پیرصاحب، قاسم حلیمی معین وزارت عدلیه چندین وظیفه دارد و در عین وقت مشاور اتمر نیز هستند، همینگونه اگر تمامی نامها را بنوسیم مشکل است.

11-تنها در وزارت خارجه در 700 مامور 200 مامور توسط اکلیل و اتمر به سفارت خانه ها تعیین شده اند که اکثریت آنها سفرا هستند و اینها بطور روزمره با اتمر و حکیمی در رابطه هستند و به اینها دستور داده شده است که طالبان را در مجالس تروریست نگویند و زمانیکه از اینها پرسیده میشود که در افغانستان این قتلها را که میکند اینها موضوع را پنهان میکنند و آنرا به اقوام دیگر ادرس میدهند و وظیفه اصلی دیگر شان تخریب صلاح الدین ربانی و جمیعت است.

12-در اکثریت اماکن اقتصادی و درامد مالی افغانستان شامل وزارت مالیه، بانکها، گمرکها و غیره افراد بجز از ننگرهار و لغمان دیگر هیچ کسی وظیفه اجرا نمیکند.

13-اکلیل تحت نام انتخابات حتی شخص رییس جمهور را نیز به فساد آغشته ساخته است و به صدها میلیون دالر برای انتخابات در حساب های امریکا برایش ذخیره نموده است.

14-برای همه افراد و اشخاص برجسته کشور اتمر دسیه و توطئه ساخته است و هرکسی که هر نوع حرکت کند شخصا برایش زنگ میزند و تفصیل دسیه را برایش بیان میکند.

15-ده ها جاسوس آی اس آی را در اماکن مهم و سرنوشت ساز تحت نام کارشناس و غیره مقرر نموده اند که اینها روزمره از همه اعمال و تصامیم حکومت آی اس آی و انگلیس ها را اطلاع میدهند.

16-اینها در قتل، تخریب و پارچه پارچه شدن افغانستان نه اینکه مایوس نیستند بلکه لذت میبرند و لذت میبرند بخاطریکه اگر نظام و ثبات آمد مردم و حکومت از اختلاس و دزدیهای صدها میلیون دالر این باند پرده بر میدارند.

16-خانه جنرال باجوه، خانه وزیر مالیه و داخله و دیگر مقامات پاکستانی در لندن، امریکا، سیدنی است و یا داخل پاکستان. وزیر دفاع، داخله، امنیت ملی، مشاور امنیت ملی، ریس جمهور و غیره همه و همه در خارج است چطور امکان دارد که دولت از حق مردم دفاع نماید؟ در جهان 208 کشور است تمامی کشورهای جهان را جستجو نماید که حتی کابینه شان خانه های شان در خارج باشد.

17-خلاصه اینها اینگونه فکر میکنند که مردم افغانستان به هر نام که به قتل میرسند و یا ضعیف میشوند بالاخره اتمر رییس جمهور و اکلیل وزیر خارجه میشود و اینها مطمین هستند که اشرف غنی نظر به وضع صحی که دارد و افکار پرخاشگر و ماجراجویانه که دارند برنده میدان نیست ولی اگر بطور سمبولیک در انتخابات 2019 برنده شود نیز نام از اشرف غنی خواهد ولی قدرت، پول و امنیت کشور از اینها خواهد بود؛ اصل هدف اینها برای انتخابات 2024 است.

موضوع این نیست که اینها نمیدانند، موضوع اصلی این است که اینها قصدا نمیخواهند که استراتیژی، دکترین، گفتمان، عقل و منطق، حقوق و قانون، عدالت و غیره در افغانستان رعایت شود، اینها تمامی انرژی و فکر خود را بخاطر از بین رفتن دیگر اقوام استفاده میکنند. آیا قتل عام هزاره ها در مظاهره،قتل پسر ایزیدیار و سپس انفجار، توطیه علیه دوستم و ده ها مورد دیگر را به چشتم و گوش لمس نمیکنی؛ نخیر اینها کسانی اند که آب را آلوده و ماهی میگیرند؛ کی ها اینها را اصلاح خواهد نمود؟ پاسخ؛ هیچ کسی بخاطر نظام کرزی همه افراد را قبل از قبل به فساد گوناگونی آغشته ساخته است.

کرزی موضوعات قومی را بطور ریشه یی دامن زد و از اسماعیل یون و طاقت شخصیت ساخت. مردم فاقد اعتماد و اعتبار شده اند به همین خاطر است که مردم بروی طالبان امید بسته کرده اند و اینرا نیز میدانند که طالبان به جز بدبختی دیگر کدام پیامی به مردم ندارند.

بااحترام
داکتر شاه جهان


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اتمر
اکلیل
شاجهان
نظرات بینندگان:

>>>   داکتر شاجهان: متن کاملن جامع وحقایق انکارناپذیر را تحریر نمدید همه آن دقیق اند. ما به چشم سردیدیم که قتل هلی جمعی انتحاری ها حملات تهاجمی به قطعات نظامی ,شفاخانه ها ,تکایا یامساجدودانشگاها که صورت گرفته تارگیت داده شده بوده بگونه مثال: وقتیکه بالای امنیتی های رجال برجسته تهاجم صورت گرفت شهدا 80% جوانان غیرپشتون قتل عام شدند که لست وشهرت های شان قبلن دراختیارات مقامات بود.(لست شهدا موجود است)و حمله درشفاخانه 400بستر سازمان دهی شده بود شهدا هم اکثرن غیرپشتون بودند صرف دونفرپشتون ارجمله 70 نفر. شخص مهاجم ازقنهار به امروزیر دفاع باین شفاخانه تبیل و کارت موتروی هم کارت ای که تلاشی نمیشد.آمد تمام دفترها اتقهای داکتران ومریضان را شناسایی کرده سلاح ومهمات را درموترخود به اتاقها انتقال وقبلن جابجا نموده بود.شب قبل هم قوماندان صحیه ستردرستیر (داکترسیاووش)مهمان همین مهاجم شده بود وهمان روز هم بالای وظیفه خود نیامده بود.به اتاقهای آمرین دیپارتمنت ها آگاهانه حمله کرده خصوصن داکتران غیرپشتون تارگیت بود.اولین داکتر اسدالله وداکتر فانوس که غیرپشتون. نیروی کمکی هم بسیار ناوقت رسید خوب قتل عام کردند چیزی دیگر باقینماند بعد قوارسید وزارت دفاع وقوای هوایی چقدر فاصله از 400 بستر دارد؟حمله به قول اردوی 209 شاهین دربلخ آگاهانه از کدام مردم قتل عام شدهبود.درفراه قبل ازین قطعه خاص دکامندو را درکمین طالبان دادند جوانان ما شهید شد غرپشتون بودند اکثرن. شهدایی که ازهلمند ارزگان ودیگرجاها بمرکز انتقال میشود اکثر غیرپشتون های آن سربریده یا پوست شده اند هویت شان گم شده اند.
بااحترام کاپیسایی.

>>>   احمدزی هتلر است و اتمر لنگ و حکیمی حفیظ الله امین قاتل.

>>>   واقعیت

>>>   کاپیسایی مه خبر شدم که اتمر به طالبان اسلحه ضد تاجک و هزاره داده که مرمی آن صرف به طائفه های چتل یعنی غیر پشتون اصابت میکند و کشنده است اما بالای پشتونها بی تاثیر است.

>>>   پدر کلانش معاهد ننگین گندمک امضاکرده بود دیگر از او چی توقع دارید.

>>>   این دینا دو روزاست بالاخره از عذاب الهی نجات ندارند با این همه قدرت دنیای که امروز دارند ؟؟؟؟؟؟

>>>   داکتر شاه جهان:
در اخیر متن خود نوشته اید. که طالبان غیر از بد بختی دیگر چیزی به ارمغان نمیآرند. آیا به جز از طالبان کسی دیگری وجود دارد که خایینین ملی - وطن فروشان - دزدان- وغاصبین زمین - و مافیای که رشد کرده - این قوماندانان جهالی - رهبران فروخته شده اسلام نماها- را از میدان بردارد؟ اگر کدام گروه دیگررا میشناسید باز بنویسید.

>>>   همه مردم منتظر یک روز رستاخیز وقیام ملی اند ولی کجاست آن شخص ویا گرو که دراین امرخیر پیشقدم شوند

>>>   کی میداند راز سربمهر استاد عطا ومعصوم استانکزی چی بود ؟ چی گفت که عطا زبانش بند آمده؟
آنان که به صد زبان سخن میگفتند
آیا چی شنیده اند که خاموش شدند

>>>   Raheel heeft een video gedeeld.
اینست سرنوشت تمامی افسران و پرسونل تاجیک در دستگاه فاشیست محور غنی و عبدالله. تمامی افسران پشتون در دستگاههای حکومت در برابر غیرپشتونها چون فرعون برخورد می کنند و هرگز به عرایض و مشکلات شان گوش نمی کنند. افسر تاجیک با هزاران مشکل مقرر می شود و اندکترین حیله و بهانه از کار برطرف میشود و تقرر مجددش گذشتن از هفت خوان رستم می خواهد.
دستگاه فاشیستی غنی-عبدالله از هربهانه یی برای برون راندن تاجیکان و سایر اقوام از دستگاه های حکومتی و به ویژه پلیس و اردو دست می زنند. افسری را می شناسم که به یک بهانه واهی از ده ماه به اینسو بیکار است و هرگز هم رییس جنایی که یک خلقی پشتون به نام انگار است به تقرر مجددش اقدام نمی کند و کارش را امروز به فردا گذاشته است.
این چنین تبعیض قبیحانه و بی آرزمانه در هیچ زمانی در این کشور تجربه نشده است. این حکومت باید سرنگون شود. تداوم و استحکام این حکومت به استبداد سوپرکبیر می انجامد!

>>>   Dehate
با آمدن گلبدين،رفتن جنرال مرادعلي ونصب معين جديد ارشدامنيتي وضعيت امنيتي كشوروبخصوص امنيت كابل بسيارخوب نشده است ؟؟؟

>>>   هیچ گروه و فردی خاین تر، وطن فروش تر و دزد و غاصب نسبت به طالب نیست.
چون این هیولا ها به دلایل ذیل عامل بدبختی جامعه اند:
1- طالب خاین است- به دلیل اینکه به نفع پاکستان کار میکند و این موضوع را حتی قبیله سالاران مثل کرزی و غنی احمدزی اعتراف میکنند.
2- طالب وطن فروش است - به دلیل اینکه پاکستان را مستقیماً در قسمت ادغام مناطق پشتون نشین قبیله ای یاری میرساند و پاکستان سیم خار دار را تکمیل میکند.
3- طالب دزد اصلی است- چون همه چیز مردم را از آنها میگیرد مثل فرهنگ، اقتصاد، آزادی و زنده گی انسانی.
4- طالب غاصب اصلی است- چون هیچ کس حتی صاحب زن خود و دختر خود در منطقه طالب نیستند. این طالب است که که تعین میکند زن شان چه بپوشد و دختر شان با کی عروسی کند.
5- مافیای مواد مخدر و قاچاق طالب است- این موضوع به نیاز به تشریح ندارد و آشکار است.
در نتیجه چون طالب تنها پیام مرگ دارد و از جانب دیگر بی فرهنگ ترین قشر از بی فرهنگ ترین قبیله های بدوی میباشند نمیتوان اینتظار انسانیت داشت.
کسانیکه از طالب حمایت میکنند جز ای از خود این موجودات اند و یا این هیولا ها را افزار قرار میدهند.

>>>   محمد همایون صادقی
هیلی ناشی از عاطفه فرهنگی بربریت قبیله ای اش که در ذهنش بوسیله فاشیست های اوغانتبار حک شده چنین سخنان را بیان کرده که چه بسا بازتاب دهنده فاشیستی است همچنان بربریت نیز است .
هیلی و هیلی ها با غنی ها میدانند که نتنها از کوه های سلیماتی نیستند نميدانند که از کدام گوشه دنیا در سرزمین خراسان بمثابه ویروسهای کشنده سرازیر شدند و این خاک پاک خراسان را اشغال کردند .
ما تاجیکان بومی متحد میشویم نه همسان این بربر ها برای نابودی قوم افغان ( پشتون ) بلکه برای نابودی فاشیست های آنها ، نظام بربریت و فاشیستی دونیم قرنهء استعماری آنها که تخم گند را در بین قوم ایشان بزرکرده اند و نسل کشی میکنند .
اتحاد و همبستگی خراسانی ها بخاطر خواست های انساندوستانه است تا باشد که همه اقوام در محور عدالت اجتماعی بمثابه خراسانی های آزادیخواه و عدالتخواه در سرزمین خراسان بدور هم زندگی مسالمت اميز و عادلانه کنند .
شعار دادن و نقد کردن اینها آب در هاون کوبیدن است .
همه عدالتخواهان و آزادیخواهان اقوام تحت ستم در برابر فاشیست های اوغانتبار نیاز به وحدت ملی خراسانی دارند که در یک جبهه بدون در نظر داشت مذهب ، ایدیولوژی با ساختار گسترده و فراگیر از همه طیف های مختلف که خواهان تغییرات بسوی دموکراسی ، نام کشور از اوغانستان به خراسان و ایجاد دولت دموکراتیک فدرالی خراسان استند گرد هم جمع شوند .

>>>   شبیر کاکر نویسنده‌ی افغان (پشتون)
حق‌خواهی ما پشتون‌ها در افغانستان وپاکستان:
در پاکستان؛ باید سطح زنده‌گی ما پشتون‌ها با پنجابی‌ها برابر باشد و قوانین پاکستان بالای همهء اقوام بدون تبعیض وامتیاز در چارچوب نظام فدرال کشور خداداد پاکستان تطبیق شود. اما حق‌خواهی ما در افغانستان این است که قدرت عام وتام دولتی؛ تنها میان غلجایی ودرانی دست بدست شده و به قول قوماندان زرداد وبرادر مجاهد حکمتیار در دست افغان‌های اصیل باشد. اقوام غیر پشتون نیز به زور یا به رضا خودشان را (افغان) بسازند. اعتراض های مدنی شان به لنده غری تعبیر شود ودر استعمال زبان مادری شان نیز تابع مقررات ما باشند.
چه عدالتی!

>>>   وقتی شکریه بارکزی به صراحت ملا عمر را مجاهد خطاب میکند و در سوگ مرگش سیاه پوش می شود و اشرف غنی از مردم افغانستان میخواهد که همه بایداز طالبان معذرت خواهی کنند؛ به یقین که مردم افغانستان باید مبارزه با سازمان استخباراتی پاکستان ( ISI) را نه از سرحدات کشور بلکه از داخل کابل از ارگ خیلی ساده با تف انداختن به دو این صورت .....شروع کنند.

>>>   بلی گروه دیگر که بتواند افغانستان را نجات دهد تقوا،تعهد،صداقت،وحدت و یکپارچگی است. این گروه وقتی به موفقیت میرسد که دستگاه دولت از دو تابعته ها اجیرهای خارجیها،جاسوسان،ستون پنجم،متعصبین،اختلاسگران،دزدان و فریبکاران پاک شود و یک حکومت مردمی در پرتو حاکمیت قانون و احترام متقابل ایجاد گردد. بازهم تکرار میکنم تا حکیمی،اتمر در سیستم باشند هیچ کسی موفق نمیشود که افغانستان را نجات دهد.
داکترشاجهان

>>>   کسانی که از طالبان حمایت میکند بیقین که انها بی غیرت ترین انسانها دشمن انسان و انسانیت از اخلاق و جاده انسانی بدور هستند در مورد حنیف اتمر لنگ و اکلیل حکیمی باید گفت که پدران انها شیطان را فریب داده بودند و سر انجام شیطان از گیر انها فرار کرده بود که همان منطقه در ولایت لغمان را بنام شیطان کمک نامگذاری کرده اند حکیمی و اتمر از چنین اولاده زاده شده اند پس از انها توقعخوبی و نیکی را نباید داشته باشید ملا کشاف واضح نشان داده که طرفدار طالبان و از جمله جاسوسان پاکستان است اعمل و کردار حنیف اتمر و اکلیل حکیمی در خیانت و جنایت و قتل انسان ها بخصوص مردمان غیر پشتون از حفیظ الله لعین کرده صد برابر بیشتر عمل شیطانی شانرا انجام داده اند لعنت بکار شیطان که کشور ما را به تباهی کشانده است .

>>>   Ahmady
رأست رأست است و بس
واقعت اين است كه ،
پشتونها تا تسلط کامل بر قدرت و به حاشیه راندن دیگران به هر وسیله ای چنگ خواهند زد، چه که به طالبانیزم باشد، تکنوکراسی غربی، احیای سلطنت شاهی، روشنفکری کهن، خردجال، عاجوج و معجوج، داعش، و ....
ه
تازيان توسط انگلیسها پشتونها را بر ما طائفه عاجوج و معجوج پرورانده اند.
می‌گویند، "جگر خوار طاقت کرده، آموخته خوار طاقت نکرده."
جماعتهای پشتونهای افغانستان، توسط تازيان و مخصوصاً انگلیسها، به آموخته خواری و حاکمیت جز بر کل عادت داده اند و این سرزمینها تا ابد روی خوبی را نخواهند دید.
…..
اه از این قوم ریایی که در این شهر دو روی
روز ها شحنه و شب باده فروشند همه

ما نميتوانيم كه با اين طور مردم كه رهبرش كرزي و غني جاسوس پاكستان باشند و باباي طالبان و ٩٩٪‏ اين قوم شُياد دفاع از طالبان ميكنند و ما در يك كشور زندگي كنيم كه وحشي ترين جناور باشند و مضر جامعه ما باشند
پس بهترين راه جدايي است !!!

ابله اي خود را گم كند
كدخداي خانه مردم كند

>>>   سلام بنده از ایران هستم , اخیرا یکی از خبرنگارهاتون گفته ایران نمی خاد توز این کشور آرامش حاکم باشه , این یه حرف دروغ هست ایران بابت امنیت شما خیلی هزینه داده , تمام مردمتون توی کشور ما دارن زندگی میکنن, تا کی باید ایجور باشه? اخیرا سه تا از رتبه های برتر ما افغانی بودن , ولی با تاسف شما جانبداری از آمریکا دارین, بابا اگه میدونین و عرضه دارید , پس مردمتون رو ببرید بیرون از کشور ما, واقعا که متاسفم برای خبر نگارتون...


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است