پدرام، سیاستگر سنت شکنی که باید حمایت شود
پدرام خیلی از تابو های عجین شده را بی باکانه شکستاند و خطوط قرمز ته مانده را جسورانه عبور کرد و شهامت لب گشودن در مسایل مهم کشور را به دیگران آموزاند و مسیرحرکت را برای هزاران دیگر گشود 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۵۳    ۱۳۹۷/۳/۱۳ کد خبر: 151666 منبع: پرینت

مردم افغانستان لطیف پدارم را سیاستگر سنت شکن و بحث برانگیز می پندارند، دوستان و هوادارانش او را پیامیر و داعیه دار عدالت و برابری قومی در افغانستان می دانند و مخالیفن و بصورت ویژه تمامیت خواهان پشتون، پدرام را تفرقه انداز و تجزیه طلب خطاب می کنند.

در این مختصر روی سخن من با آنهایی است که با لطیف پدرام از یک بستر واحد فکری سرکشیده اند و امروز در تشکیل سازمانهای کنگره ملی، آزادگان، ندا... و یا بصورت پراگنده کار و فعالیت سیاسی می کنند.

پدرام به هر دلیلی نتوانست این خوشه ها را خرمن کند و هم اندیشان را زیر یک چتر تشکیلات فراگیر و خانه سیاسی کلان جمع کند، که این مهم هنوز بحیث یک دین و نیاز نه تنها در برابر فعالین جریانهای سر برآورده از محفل انتظار بلکه پیشاپیش همه آنهایی که به دموکراسی و عدالت قومی در کشور می اندیشند پا برجا باقی است.

با این همه، پدرام با سخنرانی های آتشین و آگاهی بخش بدرستی توانست نسل جوان و بیدار امروز را سمت و سو بدهد، پدرام با زبان شیوا و منحصر بفردش خیلی از تابو های عجین شده را بی باکانه شکستاند و خطوط قرمز ته مانده را جسورانه عبور کرد و شهامت لب گشودن در مسایل مهم کشور را به دیگران آموزاند و مسیرحرکت را برای هزاران دیگر گشود، شاید زیاده گویی نباشد که پدرام به لحاظ آرمانیک در خواسته ها و شعار های همه جریانهای جوان عدالت خواه کشور سهم دار است.

سخن معروف است که اشتباه را آنانی مرتکب می شوند که کار می کنند؛ پدرام هم مثل اکثر رهبران پرگماتیک دیگر مرتکیب اشتباهات و خطا هایی شده است (اینجا به چند و چون آن نمی پردازم)، با شمول خودش هیچ کس هم در پی پرده پوشی آنها نیست؛ اما امروز پدرام با گروه وحشی، هار و جباری دست به گریبان است، روزانه می شنوید و می بینید که گاهی او را به سنگسار حکم می کنند، گاهی هم او را از پارلمان اخراج می کنند و تعدادی هم او را محاکمه صحرایی می کنند.

مگر اسباب که باعث این همه خشم و غضب و وحشت شده است آرمانهای مشترک ما نیست؟ مگر او را برای مقاومت در برابر ستیمولیشن قومی، برای تحریک مردم کوهدامن بخاطرخاک سپاری امیر حبیب اله خان، برای حق خواهی و حضور اقوام در ساختار قدرت سیاسی، برای پایان دادن به غایله دیورند، برای به چالش کشیدن سیستم متمرکز و... سنگسار نمی کنند؟
مگراینها همان ارزشهایی نیستند که ما بخاطر شان سعی و تلاش داریم؟

تنها گذاشتن پدرام به لحاظ آرمانیک و سیاسی کار عاقبت اندیشانه نیست؛ الزامی هم نیست که ما همه عضو کنگره ملی باشیم، اما این مسوولیت جمعی ما است تا از تلاش های عدالتخواهانه لطیف پدرام و هر فعال سیاسی دیگر حمایت و پشتیبانی کنیم.

بگذارید ما با هم سنگسار و محاکمه دستگاه قدرت فاشیزم شویم، تا فردا از محاکمه فرزندانمان، نفرین و لعنت تاریخ رهایی یابیم و یا با مقاومت پیگیر و شجاعانه طلسم فاشیزم قرن ۲۱ را بشکنیم و مثل همه بچه های صالح و سالم آدم و حوا با برادری و برابری در کنار هم زندگی کنیم.

کریم الله کوهیار


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
کوهیار
پدرام
نظرات بینندگان:

>>>   خواهش میکنم یک جنگ داخلی راه نیندازیدجنگ دیگر بس است

>>>   خودمختاری شمال (خراسان) ماری سترگ است. زنده باد پدرام پیشاهنگ.

>>>   راس میگه نظر مه هم عین چیز اس

>>>   کوهیار!
براستی که کوهی و ....هستی! رهبر کسیکه سقاو واری ادم باشد ایا همین احترام تاجیک است؟ یا اینکه مزار استاد خلیلی را به کابل قلب این وطن انتقال دادن افتخار و احترام تاجیک است؟ اگر به تاریخ بنگری رهبران معنوی تاجیکان استادان همه خراسان و هند و به سطح جهان بود اما ارهبران قدرت طلب انها همیشه دزد , ظالم و چهار عیب شرعی!
ای کوهیار با فرهنگ ما برای این باید مبارزه کنیم تا یک اتحاد انسانی با ممالک همسایه بسازیم تا در نتیجه اولاد ما فرهنگ جهانی و انسانی داشته باشند نه اینکه به سخن چند.... چون پدرام با هم بجنگند!
چاه یار

>>>   جیب های تان خالی شده گناه شما نیست

>>>   شما یک نظر به تذکره های یا امان شناسنامه که شما برآن اختلاف دارید شناسنامه های کشورهای همسایه را ببینید بعد تصمیم خودرابگیرد اگراختلافات شخصی دارید لطفا بین خود حل کنید و مردم رابیشتر از این بد بخت نکنید

>>>   این یک واقعیت بود که دولت های تک قومی هرنوع ظلم نارواراطی دونیم قرن اخیرانجام دادند.همه میدانند ولی ازبان ما هیچ نوع کمک به اطفال بی بضاعت نشده است.

>>>   دوکتور پدرام با شهامت و آشکارا واقعیت ها را بیان میکند، و آن واقعیت ها بیخ و بنیاد استبداد قبیله را به لرزه درآورده اند۰
دوکتور پدرام کسی است که تمام تابو های اوغانهای قبیلوی و تمامیتخواه را دیگر شکسته است۰ او با صراحت و جرعت سرشار امروز تهداب لرزان و شاریده استبداد خونین و پوسیده قبیله اوغان را چنان به لرزه درآورده است که استحکام دوباره آن خواب است و خیال است و محال، و فروپاشی آن حتمی۰
زنده و سربلند باد پدرام۰
بلی، از پدرام با هر وسیله ممکن حمایت گردد۰

>>>   پدرام در یک مسیر درست ولی خطرناک روان است باید همه روندهای عدالت محور ازوی حمایت کنند ورنه فاشیزم مانند داودداود استاد ربانی یکایک اینها را شهید می سازد.
لطیفه جوهری

>>>   خوب خودیدی بروبه آب روان تیرش کو

>>>   جنګ داخلی نیست بلکه حقیقت است حقیقت تلخ است ولی بیه شرین دارد.

>>>   ما پشتون نیستیم تاجک تبار ودری زبان استیم . تمام اقوامی که ساکن افغانستان استند برعلاوه برادر دینی برادر هموطن مانیز میباشند. پدرام نماینده ما شده نمیتواندزیرا از لحاظ عقیده اسلامی ضعیف است حتی که مسلمانی او در شک است. در سابق هم نظریات تجزیه افغانستان را نیز مطرح کرده است . درست است که یکتعداد طرفداران خودرادارد که این طبیعی میباشد حتی دزدان ورهزنان وجاسوسان هم طرفداران خودرا دارند. بنا کشور در آتش جنگ وخونریزی میسوزد دامن زدن به مسایل ملیتی - گروهی وسمتی وزبانی درشرایط فعلی نمایانگر جهالت است. ونویسنده ها به اساس جهالت این قسم افراد -استفاده سو برده صفحه های روز نامه هارا گرم میسازند که نمایانگر از تهی بوده بینش شان میباشد .وروزنامه هاهم مطالب اخلاقی و انسانی دیگر برای شان چونکه پیدانمیشود این نوع مطالب را به نشر میرسانند . ما مردم عوام از کسی گله نداریم زیرا ما از همه درک داریم وهمه را شناخته ایم . حالا یک ....هم سیاستمدار شده درحالیکه ما جهل سال است که درین بوی وتعفن اخلاق سیاستمداران و روزنامه های دروغگو وموضوعات تکراری ریش سفید شدیم.
ق

>>>   به جنگهای قومی دامن نزنید فائیده ندارد

>>>   احترام بی پایان به پدرام بزرگ.افتخار به تو٬ به دانش وبه عقل ومنطق بی نظیرت.
عاقل

>>>   جان نثار یار کردن خاک را زر کردن است
قطره ناچیر را دریای گوهر کردن است
صائب تبریزی

آبله بی سعی وپا مردی نمی آید به دست
ریشه تاک از دویدن صاحب انگور شد
بیدل

>>>   به هیچ عنوان نباید از یک تجزیه طلب حمایت کرد
تجزیه طلب که شاخ و دم ندارد

>>>   زندگی درک همین اکنون است"
سپهری
تقابل افغانستان و خراسان و تقابل های قومی را جدی بگیریم و راه حل درست ، عملی و واقعبینانه برای برون رفت از وضع بدِ موجود پیدا کنیم . برای نگهداری جغرافیایِ که داریم باید در هر مورد بتوانیم گپ بزنیم . هیچ نام و نشانی که متحد کننده نباشد ؛ پذیرنده نیست. هیچ اندیشه و برنامه ی که برای اکنون رفاه و خوشبختی نیآورد نباید پذیرفتنی باشد . با تاریخ چند هزار ساله اگر دروغ هم نباشد ؛ نمی توان زندگی خوب ساخت .
به اکنون فکر کنیم و به منافع مردم !

>>>   Salim
تا فکر لر وبر از میان نرود تا سرحد بین المللی دیورند احترام نگردد تا تعریف روشن از دوست و دشمن صورت نگیرد هرکه فکر وحدت به کله می پروراند جفای بزرگ به خویش و تاریخ جغرافیای خویش مینماید

>>>   مگرهابیل وقابیل فرزندان آدم وحوا برادرانه با هم زیستند؟به برادر به چشم رقیب نگاه کردن میراثی است که از فرزندان آدم وحوا به من وشما رسیده است.مگر کم بوده اند برادرانیکه کمر به قتل یکدیگر بسته وهرناروایی را درحق برادر روا دانسته اند؟ برادری سالم ونا سالم ندارد.تلاش برای تامین منفعت شخصی جزء فطرت انسان است وآنرا به هیچ شیوه یی نمی توان تغییر داد.به نظر من بهتر است ارزش های دیگری رابیابیم که هرکسی نفعی دران ها داشته باشد ومبنای قابل قبول کار مشترک برای طیف وسیعی از افراد جامعه قرار گیرد.نسخه های کهنه درد های کشندۀ نسل امروز مارا مداوا نمی کند.

>>>   خواهش میکنم نام افغان را برداشته تا جنگ داخلی راه نیفتد

>>>   تمامیت خواهان پشتون دیگران را ادم حساب نمی کنند مگر چندی پیش گلبدین نگفته بود که من می توانم تاجیکها هزاره ها و ازبکها را آدم کنم. انان کشور ما اشعال کرده و آن را به نام خود شان مصادره کرده و اسم ان را افغانستان گذاشته دیگران را اصلا از این کشور نمی دانند. انان به صورت مهمانان ناخوانده آمده اند و صاحب خانه را از خانه بیرون می کنند. امروز بی تفاوتی غیر پشتونها انان جسور کرده و دارند قدم های شان را پیش تر می گذارند. پدرام توانست این تابوی پشتونیزم دست کم با زبانش بشکند و از هیولای پشتونها نترسد. بر تمام وطندوستان لازم است که از پدرام پشتیبانی کنند و نگذارند پشتونها هر جه دل شان خواستند انجام بدهند. این جنگ را پشتونها سالهاست که راه اندازی نموده و امروز اشرف عنی و دار و دسته اش آن را ادامه داده و باعث چند دستگی در میان ملت شده است. ملت ما نباید همه جیز را برای پشتونها بخواهند و حتی به کسی حق ندهند که به پشتونها بگویند بالای چشم شان ابرو است.

>>>   معلوم میشود که آغای کوهیار صاحب آدمی تا .... ساده است.

>>>   مردم افغانستان به خاطر همین سخنان آتشین رهبران قدرت طلب خود به قدر کافی قربانی دادند. بس است! ما دیگر جنگ نمی خواهیم، برای به قدرت رسیدن پدرام ها!

>>>   دوکتور پدرام با شهامت و آشکارا واقعیت ها را بیان میکند، و آن واقعیت ها بیخ و بنیاد استبداد قبیله را به لرزه درآورده اند۰
دوکتور پدرام کسی است که تمام تابو های اوغانهای قبیلوی و تمامیتخواه را دیگر شکسته است۰ او با صراحت و جرعت سرشار امروز تهداب لرزان و شاریده استبداد خونین و پوسیده قبیله اوغان را چنان به لرزه درآورده است که استحکام دوباره آن خواب است و خیال است و محال، و فروپاشی آن حتمی۰
زنده و سربلند باد پدرام۰
بلی، از پدرام با هر وسیله ممکن حمایت گردد۰

>>>   آفرین کریم الله خداوند کریم یارونگهدارت باد.
سخن دل همه عدالت خواهان راگفتی. اگر اموز ازپدرام حمایت نکنیم فردا پشیمان خواهیم شد.
محمدعلی وطن دوست.

>>>   جناب کوهیارصاحب !
اگرلطف کنید واضیح سازید که چندفیصد از پول های جاسوسی پدرام به شما تادیه میشود توصیف از حد بیشتر است ممکن فیصدی بیشتر باشد جای خیجالت به همچواگاهان امور که درتفرقه بین اقوام موقف، جایگاه وجلال خودرامیخواهد افسوس بحال شان.

>>>   آقای پدرام واقعن یک واقع گرا است، توطیه ها و دسیاس تیم فاشیستی ارگ را خوب میداند، نقش کثیف خارحی ها را در ایحا این دولت فاشیستی و مافیایی را از روز اول گوش زد کرد. مردم عدالتخواه از تمام ملیت ها باید در کنار اش بی ایستند و تا پیروزی حقیقی مبارزه کنند، تیم فاشیست غنی کوچی متقلب را از صفحه ای روزگار و سیاست محو کنند.
با حرمت،
کابل زمین

>>>   طفره رفتن در بحث سیاسی کار سیاستمداران نیست، آقای کوهیار همه جریانهای سربرآورده از محفل انتظار (که در واقع نامی از محفل انتظار برده نمیشود و به یک داستان خلاصه شده است)را دعوت نموده اند تا از پدرام دفاع نمایند اما از آقای پدرام گاهی هم نمی پرسند که به اندیشه های بانی محفل انتظار چقدر وفادار باقی مانده اند؟ مگر اندیشه های والای مرحوم محمد طاهر بدخشی (بانی محفل انتظار) حکم بر این داشت که با اخوان الشیاطین در ائتلاف خائنانه قرار گرفت؟ چه مشابهتی میان آیدیولوژی جمعیت اسلامی و بانی محفل انتظار وجود دارد که امروز آقای پدرام در تحت درفش جمعیت اسلامی لاف از عدالت خواهی میزند؟ مگر این آقا از خود راهکار و درفش عدالت خواهانه ندارد؟
آقای پدرام با این کارش اشتباه نه بلکه خیانت کرده است، جمعیت اسلامی از زدو بند های سیاسی آقای پدرام فقط سود سیاسی خود را میبرد و آقای پدرام در واقع همکار رضاکار این باند در شرایط کنونی میباشد.
جواب آقای پدرام به آنانیکه بنا به جبر و ظلم باند جمعیت اسلامی دار و ندار شان را از دست داده اند چیست؟ آیا عدالت خواهی ایشان همین است؟
آقای پدرام در گفتار و کردارش صادق نیست، در اندیشه اش صادق نیست، در فعالیت سیاسی اش ثبات ندارد، او انسانی است که گوش به فرمان اجانب است و با تعصب افراط اش، ملیت بافرهنگ فارسی زبان را با همه ملیت های دیگر دشمن ساخته است، حال ملیت های نا آگاه دیگر همه فارسی زبانان را در آئینۀ پدرام میبینند، در حالیکه چنین نیست، اکثر فارسی زبانان وحدت ملی میخواهند، وحدت ملی با تمام معنی اش نه سمبولیک!
پدرام با این راهکار نا عاقبت اندیشانه اش نه قابل دفاع است و نه قابل پذیرش، او برای شهرتش دست به چنین اعمال بیمعنی میزند که اینگونه اعمالش دیری دوام نخواهند آورد.
چرا آقای پدرام درک نمیکند که جنایت، خیانت و بیعدالتی از خصیصه های زبان نیستند بلکه از خصایص انسان اند که میتواند دارای هرزبان باشد، ایکاش او به جان همه خائنین بلا استثنا بتازد اما او فقط بدون استثنا به جان پشتونها به حدی چسبیده که جنایت و رضالت سایر ملیت ها بکلی فراموش کرده است! حال قرار نیست که وقتی خائین استی اما فارسی زبان، نباید خیانتت افشا شود زیرا فارسی زبان استی! و یا صادق استی اما پشتون، نباید صداقتت پذیرفته شود، زیرا پشتون استی! این چه رضالت است که آقای پدرام از پی آن است؟
آقای پدرام! فقط از نام خود و نهایتاً به نمایندگی از حزب خود میتوانی هر آنچه در خریطه ات داری به روی مردم بپاشان که حد اقل جوابگو آن نیز خودت و حزب ات باشد، از من فارسی زبان نمایندگی نکن، من با سایر ملیت های با ام برادر کشور مشکل ندارم و در همیاری یکدیگر یک ملت پر افتخار افغانستان را تشکیل داده ایم! خائینین همه در یک ردیف اند اگر ازقماش فارسی اند، پشتو، ازبیک، هزراه و یا ملیت های دیگری.
میهن زرغون

>>>   به پیش به سوی جمهوری اسلامی خراسان!
از همه ی هواداران کنگره ی ملی، مبارزان و عدالتخواهان تمام اقوام، پشتون، تاجیک، اوزبیک و هزاره... میخواهم که بیایید با هم بسیج شویم تا نام افغانستان را دوباره به خراسان تبدیل کنیم!
ما باید فرصت های را فراهم بکنیم تا مردم به هویت های قومی خودشان نچسپند و این زمانی امکان پذیر است که نام افغانستان تغییر بکند. وقتی این نام تغییر کرد ما دیگر این مشکلات را نخواهیم داشت و منازعات قومی بر سر این مسایل به پایان خواهد رسید.
بخشی از سخنان دکتر لطیف پدرام در واکنش به توزیع غیر قانونی شناسنامه های برقی.
پنجشنبه 13 ثور 1397
کابل افغانستان.

>>>   قابل توجه!
آنانی که "کوته سنگی" ما را "میرویس میدان" خواندند، "ده بوری و کارته سخی" را "جمال مینه" نامیدند، "شاه شهید و سیاه سنگ" را "سید نور محمد شاه مینه" گفتند، "افشار" را به "سپین کلی" تغیر دادند، "قلعه جرنیل" را "خوشحال مینه" ساختند، "بازار ارگ و خیابان پل خشتی" را "جاده "نادر پشتون" مسمی کردند، میدان هوایی "خواجه رواش" را "حامد کرزی" و سایر مناطق ، مکاتب و بیمارستان ها را به نام یک قوم سکه زده اند یکبار سر خود را در گریبان نمایند که کی ها تعصب قومی را درین ملک دامن میزنند و کدام قوم سبب تجزیه خراسان/ افغانستان میشود؟ وقتی جوال دوز را در جان دیگران میزنيد لطفن سوزنی را هم در بدن خود هم فرو ببرید. وقتی جاده یی را در شهر دوشنبه بنام کمال الدین بهزاد دیدم و ناحیه های یی را در تاجیکستان بنام عبدالرحمن جامی و ناصر خسرو قبادیانی و مولا جلال الدين بلخی دیدم فهمیدم که انها هر چند فرزندان اصیل این خاک اند ولی درین وطن جای پایی ندارند.
برادران عزیز اين نامگذاری های زوره کی و تقلبی را دست کم.نگیرید این اقدامات اغاز کشتار فرهنگی شماست بدست چند فاشیست سیه فکر و سیه اندیش. وقتی فرهنگ زبان و هویت تان مرد دیگر کشتن خود تان برایشان مانند نوشیدن اب خواهد بود. سرزمینی که ناقلین صاحب اصلی اش خوانده شود. سرزمینی که کوچی ها ده كرسى در پارلمانش داشته باشند و هندو ها هیچ. سرزمینی که تشکیل قوای مخصوص اش به استثنای قوم اصلی این خاک باشد سرزمينی که مخکشان اش پیرو راه محمدگل مهمدیان باشند بدون شک که جز رفتن به سوی ویرانی و تباهی راه دیگری در قبال نخواهد داشت. تا قبل ازینکه نعره های تجزیه طلبی و سلسله جنگ های چند صد ساله دیگر درین وطن رقم بخورد برادران صاحب قدرت ما باید سر تعقل بیايند و بدانند که امروز دیگر سیاست های فاشيستی عبدالرحمن خانی کارگر نیست بیایید همه یکدیگر را به حیث شهر وندان مساوی الحقوق در اغوش بگیریم و از تعصب و خامی گذر نماییم اگر زره یی از محبت این وطن در دل تان است.
حالا بگو قومگرا کیست و متعصب کیست؟

>>>   کسانی که می گویند ما دیگر جنگ نمی خواهیمواین سخنی بسیار معقول است تما جنگ افروزان جنگ ایجاد می کنند و مارا ارام نمی گذارند. انان می گیند شما آرام باشید تا ما سما را بکشیم و نابود کنیم.

>>>   تنها راه نجات خراسان بازگشت به ایران است اوغان ها رو باید با اسلح سرجای خود نشاند که این کار چیز سختی نیست ایران برای ابر قدرت شدن به خراسان نیاز دارد اوغان ها یک موشت اوباش هستن چنتا موشک یا راکت بهشون زده بشه حل میشه
امیر از کرج

>>>   وقتی شکریه بارکزی به صراحت ملا عمر را مجاهد خطاب میکند و در سوگ مرگش سیاه پوش می شود و اشرف غنی از مردم افغانستان میخواهد که همه بایداز طالبان معذرت خواهی کنند؛ به یقین که مردم افغانستان باید مبارزه با سازمان استخباراتی پاکستان ( ISI) را نه از سرحدات کشور بلکه از داخل کابل از ارگ خیلی ساده با تف انداختن به دو این صورت .....شروع کنند.

>>>   کمترین عبارتی که برای پدرام میتوان به کار برد او مرد قابل احترام و تلاشش قابل تمجید است .

>>>   میهن زرغون مهره قبیله وحشت و فعال شئونیزم اوغان....، بی معرفت۰

>>>   چرا بر دور نام انسانیت همه متحد و یکپارچه نشویم که بر دور نام یک قوم همه قوم های کشور متحد شویم؟
این وحدت ملی است یا یکسان سازی به جبر و به زور بنفع یک قوم خاص؟
نه، تشکر، افغان یا افغان یکی از نام های قوم پشتون است که از طرف غیر پشتونها به آنها اطلاق میشود، مانند اپگان یا پتهان، در حالیکه خود اوغان ها به خود پشتون یا پختون می نامند.

>>>   پشتون
واژه نامه آزاد
یکی از اقوام افغانستان که به زبان پشتو صحبت میکنند. تیره ای از آریایی ها که از آنها در شاهنامه و اوستا با نام های (Ava-jan) و همچنـین اپ - جـن (Apa-jan) و در سـانسـکـریت او - هـن(Ava-han) و اپ - هـن (Apa-han) به معـنی دفـاع کـردن اسـت. در شاهنامه فردوسى نیز دوبار واژه «آوگان» آمده است، که از سپه کشان عصر فریدون بود: ســـــپــهـــدار چـــون قـــارن کــاو گـــان سپهکش چو شیروى و چون آوگان در جاى دیگر، بازهم در همین داستان فریدون، فردوسى چنین مىگوید: ســـپــهــدار چـــون قـــارن کـاو گــان بـه پـیـش ســپاه انـدرون آوگـان


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است