اگر می خواهید...
 
تاریخ انتشار:   ۲۳:۲۴    ۱۳۹۷/۳/۱۲ کد خبر: 151637 منبع: پرینت

اگر می‌خواهید میدان جنگ در تصرف تان باشد،
اگر می‌خواهید خون سربازان تان به‌پایان‌ترین حد قربانی برسد،
اگر می‌خواهید منابع رزمی هدر نرود،
اگر می‌خواهید امنیت ملی را تأمین کنید،
رهبرانی را برای نهادهای رزمی، امنیتی و استخباراتی برگزنید که دارای صفات زیر باشد:
نخست، استراتژیک فکر کند.
دوم، تاکتیکی برنامه بریزد.
سوم، اوپراتیفی و ارگانیک عمل کند.
ورنه شکست در کمین شما است!
ملک ستیز


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
ستیز
نظرات بینندگان:

>>>   آقای ستیز به دانش حقوقی تان احترام میخواهم به اصل موضوع بپردازم که مشکل اینست که خودت فکرمیکنی یاشاید مشکل اصلی را بدانید ولی بیان کرده نمیتوانید بهرحال مشکل اصلی اینست که ؛آقایان اتمر،اکلیل حکیمی با کمک لابی گریهای آی ایس آی که در هرکنج کنارقدرت سهم بارز دارند رئیس جمهور فعلی را آله دست خود ساخته و یکباروی را بالای یک خر سوار میکنند و باز پایین میکنند و این مسخره گیهای که جریان دارد افغانستان دارد قربان گاه این دسته شده است. مشکلات کاملا استخباراتی ،قومی و اختلاس (فساد اداری است) که بطور خلاصه :
(نقش اتمر،اکلیل در قربانگاه یا قتل عام مردم افغانستان)
نخست باید بدانید که در افغانستان سه نهاد مهم امنیت ملی(دفاع،داخله،امنیت ملی) بدست اتمر است. وزارت مالیه (تمامی درآمد و بانکهای افغانستان) نزد اکلیل حکیمی است.شورای علماء مرجع صدور فتوا و روابط مردم باحکومت بدست کشاف است؛ هرسه اینها از یک ولایت بنام لغمان است مثبتها و منفیهای این ولایت داستان سفره همه مردم افغانستان است. هدفم اشخاص فاسد لغمان است، آیان اینها به منافع ملی و اقوام پشتون،تاجک،هزاره،ازبک متعهد هستند؟ نه خیر اینها فقط و فقط فریبکار هستند و مردم را به جان هم میدازند و بهره میبرند. البته انسانهای شرید و فتنه گر آنرا میگویم نه تمامی مردم شریف لغمان را.
1-اینها تمامی روابط رئیس جمهور را منحصر به خود ساخته اند.حتی رئیس را قسمی آماده ساخته اند که حرفهای حتی قوم خود احمدزی را نیز گوش نمیکند.آقای ستانکزی که از نظر مالی آدم پاک است ولی به وی اکلیل ماهواز طریق مختلف پولهای هنگفت مالی میدهد و تحت نام قومیت را تحت تأثیر خود یعنی آله دست خود ساخته اند. اینکه وی تعصب دارد یاخیر نمیدانم.
2-فکر رئیس جمهور را بطور فزاینده بسمت حذف و قتل اقوام ساکن غیر پشتون سوق داده است و خود را حامی پشتونها.
3-رئیس جمهور را از پشتونهای اصیل که اصالتا باید در حکومت و هرم قدرت میبودند نیز مایوس و دور ساخته اند.
4-افراد نظامی و حتی قول اردوهای نظامی که اقوام تاجک هزاره و ازبک در آن خدمت میکنند بطور عمدی به طالبان رها میکنند تا آنها حامیان نظام را قتل عام نمایند و این موضوع چندین بار است تکرار میگردد.
5-اقوام ساکن دیگر که همیش در خدمت پشتونها بوده است قسمی معرفی نموده است گویا همه آنها خاین هستند و نیز دشمن درجه یک پشتونها هستند.
6-اینها در تمامی مراکز تصمیم گیری افراد وابسته به اتمر را گماشته اند که اگر آن شخص جاسوسی و به میل آنها رفتارنکند توسط کسر معاش و قطع معاش و یاهم منفکی در طول 24 ساعت از کار برکنار میگردد.
7-به رئیس جمهور دروغ میگویند و گزارشات را قسمی ترتیب میکنند که به نفع خود شان باشد.
8-در تمامی مراکز چه داخل افغانستان و یا در سفارت خانه ها بطور همیشگی توسط موبایل افراد به شبکه اتمر گزارش میدهند و تمامی انرژی کدرها را به این موضوع به مصرف میرسانند.
9-تمامی رایزنی و لابی گری اینها برای خارجیها قسمی است که به آنها نیز دروغ میگویند و اصل قضیه را اطلاع نمیدهند بلکه از قومندانان وزارتهای داخله ، دفاع و اربکی که متعلق به دیگر اقوام یاهم پشتون است ولی به ذوق اینها کارنیمکند شکایت میکند تا ذهن خارجیها را برای انتخابات آینده تغیر دهند تا از اینها حمایت نماید.
10-آقای اتمر و اکلیل حکیمی اکثریت اشخاص با نفوذ جهادی،قومی و مذهبی را زیر کنترول خود از طریق طمع و پول کرده اند مثلا: منیب معین وزارت حج، عبدالحکیم مجاهد،ملاعبدالسلام ضعیف و دیگران از چندین جای معاش میگیرند،مولوی شهزاده از چندین مرجع معاش دریافت میکند،مولوی تره خیل چندین معاش برای پرداخته میشود،قاسم همت برادر آصف ننگ،رحیم الله مجددی پسر حضرت صاحب،حامد گیلانی پسر پیرصاحب،قاسم حلیمی معین وزارت عدلیه چندین وظیفه دارد و در عین وقت مشاور اتمر نیز استند، همینگونه اگر تمامی نامها را بنوسیم مشکل است.
11-تنها در وزارت خارجه در 700 مامور 200 مامور توسط اکلیل و اتمر به سفارت خانه ها تعین شده اند که اکثریت آنها سفراء هستند و اینها بطور روزمره با اتمر و حکیمی در رابطه هستند وبه اینها دستور داده شده است که طالبان را در مجالس ترریست نگویند و زمانیکه از اینها پرسیده میشود که در افغانستان این قتلها را که میکند اینها موضوع را پنهان میکنند و آنرا به اقوام دیگر ادرس میدهند و وظیفه اصلی دیگر شان تخریب صلاح الدین ربانی و جمیعت است.
12-در اکثریت اماکن اقتصادی و درامد مالی افغانستان شامل وزارت مالیه،بانکها،گمرکها و غیره افراد بجز از ننگرهار و لغمان دیگر هیچ کسی وظیفه اجراء نمیکند.
13-اکلیل تحت نام انتخابات حتی شخص رئیس جمهور را نیز به فساد آغشته ساخته است و به صدها میلیون دالر برای انتخابات در حسابات امریکا برایش ذخیره نموده است.
14-برای همه افراد و اشخاص برجسته کشور اتمر دسیه و توطئه ساخته است و هرکسی که هر نوع حرکت کند شخصا برایش زنگ میزند و تفصیل دسیه را برایش بیان میکند.
15-به دها جاسوس آی ایس آی را اینها در اماکن مهم و سرنوشت ساز تحت نام کارشناس و غیره مقرر نموده است که اینها روزمره از همه اعمال و تصامیم حکومت آی ایس آی و انگلیس ها را اطلاع میدهند.
16-اینها در قتل،تخریب و پارچه پارچه شدن افغانستان نه اینکه مایوس نیستند بلکه لذت میبرند و لذت میبرند بخاطریکه اگرنظام وثبات آمد مردم و حکومت از اختلاس و دزدیهای صدها میلیون دالر این باند پرده بر میدارند.
16-خانه جنرال باجوه،خانه وزیر مالیه و داخله و دیگر مقامات پاکستانی در لندن،امریکا،سدنی است و یا داخل پاکستان. وزیردفاع،داخله،امنیت ملی،مشاورامنیت ملی،ریس جمهور و غیره همه و همه درخارج است چطور امکان دارد که دولت از حق مردم دفاع نماید؟ در جهان 208 کشور است تمامی کشورهای جهان را جستجو نماید که حتی کابینه شان خانه های شان در خارج باشد.
17-خلاصه اینها اینگونه فکر میکنند که مردم افغانستان به هر نام که به قتل میرسند و یا ضعیف میشوند بلاخره اتمر رئیس جمهور و اکلیل وزیر خارجه میشود واینها مطمین هستند که اشرف غنی نظر به وضع صحی که دارد و افکار پرخاشگر و ماجراجویانه که دارند برنده میدان نیست ولی اگر بطور سمبولیک در انتخابات 2019 برنده شود نیز نام از اشرف غنی خواهد ولی قدرت، پول و امنیت کشور از اینها خواهد بود ؛ اصل هدف اینها برای انتخابات 2024 است.
ملک ستیزصاحب، موضوع این نیست که اینها نمیدانند، موضوع اصلی اینست که اینها قصدا نمیخواهند که استراتیژی،دکترین،گفتمان،عقل ومنطق،حقوق و قانون،عدالت وغیره در افغانستان رعایت شود، اینها تمامی انرژی و فکر خود را بخاطر از بین رفتن دیگر اقوام استفاده میکنند آیا قتل عام هزاره ها در مظاهره،قتل پسر ایزیدیار و سپس انفجار،توطیه علیه دوستم و ده ها مورد دیگر را به چشتم و گوش لمس نمیکنی؛ نخیر اینها کسانی اند که آب را آلوده و ماهی میگیرند؛ کیها اینها را اصلاح خواهد نمود؟ پاسخ؛ هیچ کسی بخاطر نظام کرزی همه افراد را قبل از قبل به فساد گوناگونی آغشته ساخته است، کرزی موضوعات قومی را بطور ریشه یی دامن زد و از اسماعیل یون و طاقت شخصیت ساخت . مردم فاقد اعتماد و اعتبار شده اند به همین خاطر است که مردم بروی طالبان امید بسته کرده اند و اینرا نیز میدانند که طالبان به جز بدبختی دیگر کدام پیامی به مردم ندارند.

بااحترام
داکترشاجهان
لوگر وال

>>>   همچنان اداره امنیت ملی را از بخش خصوصی دوباره بگیرند ورسمی بسازند فعلا به یک شرکت انحصاری پنشیر وردک تبدیل شده باید از حالت شرکت بودن خارج شود ودوباره مانند زمان نجیب ریاست امنیت ملی ساخته شود

>>>   ستیز صاحب حقایق را بنویس. تعریف درست از اشرف غنی و تیم وی را به مردم افشا کن .نصیحت و پند هیچ جای را نمیگیرد.

>>>   Khurasani
آنانی که "کوته سنگی" ما را "میرویس میدان" خواندند، "ده بوری و کارته سخی" را "جمال مینه" نامیدند، "شاه شهید و سیاه سنگ" را "سید نور محمد شاه مینه" گفتند، "افشار" را به "سپین کلی" تغیر دادند، "قلعه جرنیل" را "خوشحال مینه" ساختند، "بازار ارگ و خیابان پل خشتی" را "جاده "نادر پشتون" مسمی کردند، میدان هوایی "خواجه رواش" را "حامد کرزی" و سایر مناطق و مکانب و بیمارستان ها را به نام یک قوم سکه زده اند یکبار سر خود را در گریبان نمایند که کی ها تعصب قومی را درین ملک دامن میزنند و کدام قوم سبب تجزیه افغانستان میشود؟ وقتی جوال دوز را در جان دیگران میزنین لطفن سوزنی را هم در بدن خود هم فرو ببرید. وقتی جاده یی را در شهر دوشنبه بنام کمال الدین بهزاد دیدم و ناحیه های یی را در تاجیکستان بنام عبدالرحمن جامی و ناصر خسرو قبادیانی و مولا جلال الدبن بلخی دیدم فهمیدم که انها هر چند فرزندان اصیل این خاک اند ولی درین وطن جای پایی ندارند.
برادران عزیز ابن نامگذاری های زوره کی و تقلبی را دست کم.نگیرید این اقدامات اغاز کشتار فرهنگی شماست بدست چند فاشیست سیه فکر و سیه اندیش. وقتی فرهنگ زبان و هویت تان مرد دیگر کشتن خود تان برایشان مانند نوشیدن اب خواهد بود. سرزمینی که ناقلین صاحب اصلی اش خوانده شود. سرزمینی که کوچی ها ده سیت در پارلمانش داشته باشند و هندو ها هیچ. سرزمینی که تشکیل قوای مخصوص اش به استثنای قوم اصلی این خاک باشد سرزمبنی که مخکشان اش پیرو راه محمدگل مهمدیان باشند بدون شک که جز رفتن به سوی ویرانی و تباهی راه دیگری در قبال نخواهد داشت. تا قبل ازینکه نعره های تجزیه طلبی و سلسله جنگ های چند صد ساله دیگر درین وطن رقم بخورد برادران صاحب قدرت ما باید سر تعقل بیابند و بدانند که امروز دیگر سیاست های فاشبستی عبدالرحمن خانی کارگر نیست بیایید همه یکدیگر را به حیث شهر وندان مساوی الحقوق در اغوش بگیریم و از تعصب و خامی گذر نماییم اگر زره یی از محبت این وطن در دل تان است .

>>>   جناب رییس جمهور !!!!!!!!!!
* درخت فساد را کرزی غرس و شما آبیاری و به ثمر رسانیدید .
* عصبیت و مرض های گوناگون تان ، ریشه فاشیزم زبانی و قومی را عمیق تر و در بین جامعه بد بینی ها را ایجاد و گسترده تر ساخت .
* به فکر نا قص شما ، در کشور قحط الرجال است ، از روزی که قدرت را به قبضه گرفته اید ، جز چند تا لنگ و لاش را که آنها نیز به امراض مُهلک دچار هستند ، به مانند دانه های سطرنج ، آنجا و اینجا با زور گویی نصب کرده اید و خوب هم می دانید که آنها از عهده هیچ کاری برآمده نمی توانند و کشور را به سوی قهقهرا می برند .
* دولت شما امنیت یک ساحۀ کوچک قبرستان را در پایتخت کشور گرفته نمی تواند ، چه رسد به کل کشور .
شایسته و خدا پسندانه آنست که : بیش از اینکه ترا به زباله دان تاریخ جبراً و قهراً بیاندازند ، شرافتمندانه استعفا و از ملت معذرت خواهی کن .
* آهای انقلابیون جوان !!!
خونهای مرجانی شما برگهای تاریخ را زرین و نامهای تان به خط درشت نوشته و اشک خشم مادران تان لکۀ ننگی بر جبین دولتمردان بی کفایت خواهد شد ، جزیی ترین فرو گذاشت و عقب نشینی از داعیۀ بر حق تان ، مبارزات حق طلبی تانرا کمرنگ می سازد .
* به جناب عبدالله که هیچ کاره ی بیش نیست کاری ندارم ، اما سر از فردا شعار این ملت ، رفتن شما خواهد بود .
* غنی بایـــــد برود .
کریمی استالفی

>>>   Salam
همه يى تلاش ها بايد براى پايان دادن حاكميت شوؤنيستى قبيله تمركز يابد ، اين سيستم بايد تغير كند و هويت قبيله ى از پيشنانى اين سرزمين زدوده شود هيچ گزينه ى ديگر نمى تواند براى مردم و نسل هاى بعد قابل قبول باشد و ادامه اين سيستم معناى دوام فاجعه يك تاريخ بد نام است .

>>>   نباید مزدوران isi در انتخابات آینده به قدرت برسه ورنه ریس امنیت آیینده پنجابی یا دال خور دیگه خواهد بود

>>>   رهنمایی عالی حتما عملی خواهد شد محترم.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است