آمار فیس بوک از افغانستان، پشتو 5 درصد
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۵۱    ۱۳۹۷/۳/۱۲ کد خبر: 151631 منبع: پرینت

آمار اداره فیسبوک :
در افغانستان 8 میلیون ایدی فیس بوک موجود است روزانه فعال تا دو میلیون کاربر که از سه زبان استفاده می شود:
3 میلیون کاربر فیس بوک فارسی دانلود کردند
4 میلیون انگلیسی دانلود کردند
یک میلیون هم عربی دانلود کردند
اما نظر به تقاضا ی جدی دولت فیس بوک پشتو ساخته شد صرف 5% کار بر دانلود کردند.
80 فیصد به زبان فارسی 15 فیصد انگلیسی و 5 فیصد پشتو استفاده می شود.
مهسا خراسانی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
فیس بوک
مهسا
نظرات بینندگان:

>>>   Aziz Arianfar
نخستین حضور پشتون ها در گستره افغانستان کنونی:
در پیوند با تبصره و پرسش دوست عزیز ما جناب آقای
Alain Chevalérias
پژوهشگر فرانسوی و افغانستان شناس.
یکی از مسایلی که در باره آن تا هنوز پژوهش های همه جانبه صورت نگرفته، مهاجرت و اسکان تدریجی قبایل پشتون از گستره سرزمین های اصلی بودوباش شان یا میهن اصلی شان به گستره کنونی کشور افغانستان است.
تا جایی که اسناد و مدارک تاریخی نشان می دهند، نخستین کسی که از حضور پشتون ها در گستره افغانستان کنونی یاد نموده است، ابن بطوطه می باشد. پیش از ابن بطوطه سند و مدرکی که حضور پشتون ها را در گستره کنونی افغانستان نشان بدهد، در دست نیست.
از نوشته ابن بطوطه چنین بر می آید که (پس از حمله مغول و تهی شدن کابل از سکنه بومی آن)، قبایل کوچی پشتون به کابل که به ده کوچکی مبدل شده بود، آمده و در آن
می زیستند.
اما پس از این، تا دوره صفویه، دیگر در هیچ اثری ذکری از حضور گسترده پشتون ها در گستره افغانستان کنونی دیده نمی شود. پیش از این، پشتون ها در مناطق جنوبی کابلستان در سرزمین هایی که اکنون استان خیبر پشتونخواه را تشکیل می دهند، می زیستند. حتا در حدود پنج صد سال پیش از امروز، نیمی از باشندگان پوروشاپور (پیشاور) پارسی زبان بودند.
دوره دوم حضور پشتون ها در گستره افغانستان کنونی، در ولایت قندهار در دوره شاهرخ تیموری می باشد. بر اساس مدارک تاریخی، شاهرخ به پشتون ها در ازای خدمات جنگی شان، زمین هایی را در حومه ولایت قندهار بخشیده بود.

در آینده پشتون ها به مرور زمان به دلیل افزایش نفوس و تغییرات اقلیمی، از سرزمین های اصلی شان که در گستره کوه های سلیمان و برخی نواحی بلوچستان و پشتونخواه در پاکستان کنونی مانند مستنگ و سائول و روه بود، به وادی ارغنداب و هلمند و سپس فراه و هرات و غزنی و پکتیا می کوچند.
مهاجرت گسترده قبایل پشتون به گستره کنونی افغانستان در دوره های صفویه و درانی صورت می گیرد. اسکان پشتون ها در شمال هندوکش از دوره احمدشاه درانی آغاز می شود. پیش از احمدشاه هیچ سند و مدرکی دال بر حضور پشتون ها در شمال کشور در دست نیست.
در باره بخشیدن زمین ها در حومه قندهار از سوی شاهرخ تیموری به پشتون ها در بسیاری از آثار از جمله در کتاب «تاریخ سلطانی» آمده است.

نخستین کتابی که در آن از سرزمین افغانستان یاد شده است، کتاب تاریخنامه هرا ت نوشته سیف هروی است که او در آن سرزمین افغان ها یعنی افغانستان را در مستنگ و سائول که اکنون در بلوچستان پاکستان واقع است، یاد نموده است.
این گونه، افغانستان اصلی و نخستین بیرون از گستره افغانستان کنونی و در بخشی از خاک پاکستان واقع بوده است.

افغانستان به عنوان نام یک کشور برای نخستین بار از سوی الفنستون در کتاب گزارش سلطنت کابل در 1814 برای دولتی که در راس آن پشتون های درانی بودند، پیشنهاد شده و سپس در قرار داد سه جانبه 1838 میان رنجیت سینگ، شاه شجاع درانی و انگلیس یاد شده است. برای نخستن بار مک ناتن در مراسم تاج پوشی شاه شجاع در قندهار در سخنرانی خود نام کشور نو را افغانستان خواند که مردم قبلا آن را نشنیده بودند. حتا خود شاه شجاع با دیدن نام افغانستان در معاهده سه جانبه به درستی نمی دانست که سخن بر سر چه است.

هر چند نام افغانستان در متن پارسی قرار داد معروف 1801 میان انگلیس و ایران دیده می شود، اما در متن انگلیسی موجود نیست. به گمان غالب ترجمان ایرانی، « د کنتوری آف افگانس» (کشور افغان ها) را «افغانستان» ترجمه نموده است. متاسفانه تا کنون متن اصلی قرار داد دیده نشده است. ترجمه متن در کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشته محمود محمود آورده شده است. اما روشن نیست که در متن اصلی کلمه «افغانستان» درج بوده یا شادروان محمود محمود «د کنتوری آف افگانس» را افغانستان ترجمه نموده بود.

تا کنون کاوش های من برای یافتن متن اصلی قرار داد در ارشیف های ایران نتیجه نداده است. اما شاید در آرشیف های بریتانیا یا هند موجود باشد.
افغانستان اولیه پس از تصرف کابل از سوی انگلیس، شامل قندهار، غزنی، کابل، جلال آباد و شمالی می شد. هرات، شمال هندوکش و سایر بخش ها در آن هنگام زیر فرمان خان ها و حکام محلی بود. تنها در دوره امیر دوست محمد خان بار دوم بود که شمال هندوکش، قندهار و هرات با حمایت انگلیس و توافق روسیه به دست وی افتاد. طرفه این که هرات در آخرین روزهای زندگانی وی گشوده شد. دلیل سقوط هرات هم همانا معاهده پاریس بود که بر اساس آن انگلیسی ها ایران را وادار ساختند تا افغانستان را بیرون از گستره حاکمیت خود بشناسند. مناطق دیگر مانند نورستان و پامیر در دوره امیر عبدالرحمان خان شامل گستره افغانستان شد.

به گمان غالب الفنستون نام افغانستان را در کتاب فوریستر که در اواخر سده هیجدهم نوشته بود، خوانده بود. شاید در ادبیات اروپایی فوریستر نخستین کسی بوده که کلمه افغانستان را به کار برده. هر چد در نقشه ها چند بار پیش از وی هم دیده می شود. در ادبیات روسی نیز نام افغانستان بیش از میانه ها سده نزدهم دیده نمی شود. نخستین جریده چاپ هند به زبان انگلیسی که در آن نام افغانستان دیده می شود، مربوط سال 1836 می باشد. نخستین نقشه های جغرافیای سیاسی که در آن گستره خراسان، افغانستان خوانده شده است، نیز در میانه های سده نزدهم دیده می شوند.

تاریخ نویس روسی- پولیاک، از انگشت شمار کسانی است که در باره مهاجرت قبایل پشتون به گستره کنونی افغانستان به تفصیل نوشته است.
یکی از دلایلی که زمینه را برای سرازیر شدن قبایل پشتون از میهن اصلی و سرزمین آبایی شان به گستره خراسان یا ایران شرقی که پسان ها انگلیسی ها آن را افغانستان نام دادند، کشتارهای دسته جمعی تاجیک ها و پارس ها (باشندگان بومی خراسان) از سوی چنگیز خان و تیمور لنگ بود که بستر ظهور عنصر نو سیاسی پشتون را در سزمین خراسان هموار کرد.
این گونه، هر گونه سخن گفتن از حضور پشتون ها در گستره کنونی کشور افغانستان پیش از حمله مغول مدلل نیست. هر چند از سوی برخی از جاعلان تاریخ افسانه هایی در زمینه جعل شده است.

افغانستان د فاکتو در چند مرحله به میان آورده شد. قرارداد های انگلیس با شاه شجاع درانی در 1838 و امیر دوست محمد در 1855 تا اندازه یی مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان اولیه را تعیین نموده بود. این مرزها در قراردادهای گندمک با امیر محمد یعقوب خان و دیورند با امیر عبدالرحمان خان در 1893 د ژوری نهایی شد.

مرز شمالی کشور افغانستان پس از سال ها چانه زنی میان روسیه تزاری و انگلیس بر اساس کنوانسیون سانکت پتربورگ رود آمو تعیین شد که پسان ها در دوره امیر عبدالرحمان خان ویرایش هایی در آن آورده شد و نهایی گردید. مرز غربی با ایران هم در آغاز بر اساس معاهده پاریس در دوره دوست محمد خان بار دوم تعیین گردید و پسان ها در دو مرحله ویرایش هایی با حکمیت انگلیس در آن وارد آورده شد و سرانجام در دوره امان الله خان با حکمیت جنرال فخرالدین آلتایی ترکیه یی نهایی شد.
کشور افغانستان در 1919 از سوی جامعه جهانی به عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخته شد.

شایان یادآوری م دانیم که برخی ها ادعا نموده اند که گویا احمدشاه درانی بنیادگذار افغانستان بوده است. چنین چیزی با اسناد و مدارک تاریخی در مغایرت قرار دارد. زیرا در هیچ سند و مدرکی چنین چیزی دیده نمی شو. برعکس، هم خود احمدشاه و هم شاعران همعصرش او را شاه خراسان و شاه ایران خوانده اند. عین چیز در باره تیمورشاه درانی هم صدق می کند.

>>>   Khurasani
آنانی که "کوته سنگی" ما را "میرویس میدان" خواندند، "ده بوری و کارته سخی" را "جمال مینه" نامیدند، "شاه شهید و سیاه سنگ" را "سید نور محمد شاه مینه" گفتند، "افشار" را به "سپین کلی" تغیر دادند، "قلعه جرنیل" را "خوشحال مینه" ساختند، "بازار ارگ و خیابان پل خشتی" را "جاده "نادر پشتون" مسمی کردند، میدان هوایی "خواجه رواش" را "حامد کرزی" و سایر مناطق و مکانب و بیمارستان ها را به نام یک قوم سکه زده اند یکبار سر خود را در گریبان نمایند که کی ها تعصب قومی را درین ملک دامن میزنند و کدام قوم سبب تجزیه افغانستان میشود؟ وقتی جوال دوز را در جان دیگران میزنین لطفن سوزنی را هم در بدن خود هم فرو ببرید. وقتی جاده یی را در شهر دوشنبه بنام کمال الدین بهزاد دیدم و ناحیه های یی را در تاجیکستان بنام عبدالرحمن جامی و ناصر خسرو قبادیانی و مولا جلال الدبن بلخی دیدم فهمیدم که انها هر چند فرزندان اصیل این خاک اند ولی درین وطن جای پایی ندارند.
برادران عزیز ابن نامگذاری های زوره کی و تقلبی را دست کم.نگیرید این اقدامات اغاز کشتار فرهنگی شماست بدست چند فاشیست سیه فکر و سیه اندیش. وقتی فرهنگ زبان و هویت تان مرد دیگر کشتن خود تان برایشان مانند نوشیدن اب خواهد بود. سرزمینی که ناقلین صاحب اصلی اش خوانده شود. سرزمینی که کوچی ها ده سیت در پارلمانش داشته باشند و هندو ها هیچ. سرزمینی که تشکیل قوای مخصوص اش به استثنای قوم اصلی این خاک باشد سرزمبنی که مخکشان اش پیرو راه محمدگل مهمدیان باشند بدون شک که جز رفتن به سوی ویرانی و تباهی راه دیگری در قبال نخواهد داشت. تا قبل ازینکه نعره های تجزیه طلبی و سلسله جنگ های چند صد ساله دیگر درین وطن رقم بخورد برادران صاحب قدرت ما باید سر تعقل بیابند و بدانند که امروز دیگر سیاست های فاشبستی عبدالرحمن خانی کارگر نیست بیایید همه یکدیگر را به حیث شهر وندان مساوی الحقوق در اغوش بگیریم و از تعصب و خامی گذر نماییم اگر زره یی از محبت این وطن در دل تان است .

>>>   دل خودرا با نظریات متعصبانه و مملو از رهر کینه خوش نه کنید مهسا و نظردهند ، افغان و پشتون شهزده آسیاست

>>>   اگر .....شریف هم به پشتو میبود نخواهد مورد نظر قرار میگرفت
بخاطریکه زبان پشتونادبیات .....مثل خود پشتونها داره
و کسی حاضر نیست با مزخرف ها داد گرفت داشته باشه
قوم خاین میخواهن خود را مطرح کنن ولی نه ادب دارن نه دین و نه از انسانیت شان خبر است
احمد از کابل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است