اتمر از معاونت رییس جمهور تا وزارت خارجه
زمانیکه حکومت در بی کفایتی جنرال دوستم و ضعف ربانی در اختیار قبیله گرایان است، استانکزی حکم نخست وزیری دارد و اتمر برخوردار از اختیارات معاون اول ریاست جمهوری … 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۵۹    ۱۳۹۷/۳/۱۰ کد خبر: 151604 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، اشرف غنی با تکیه بر معصوم استانکزی و حنیف اتمر نیازی به دیگر مقام ها آنهم قدرتمندان غیرپشتون ندارد. برهمین مبنا یکی پس از دیگری رهبران را از صحنه سیاسی حذف و یا با اعمال فشار و معامله به انزوا می کشاند و عملا هیچ نشانی از اشتراک در قدرت و دیگر قومیت ها نیست.

در این میان، تمامی توان جبهه مخالف که صرف برکناری استانکزی و حنیف اتمر از امنیت ملی شد نه تنها به جایی نرسید بلکه هر روز بر دامنه نفوذ این مقام ها افزوده شده است تا جایی که دیگر کمتر رهبری به خود جرات مخالفت با ارگ نشیان را می دهد.

برنامه های برکناری رهبران سیاسی و قومی از دل توطیه و معامله توسط تیم قدرتمند رییس و مشاور امنیت ملی به نتیجه می رسد و نشان می دهد که اگر کرزی با سیاستمداری مخالفان را تحت کنترل داشت، اشرف غنی و مقام های ارگ هیچ اعتقادی نه به اتحاد دارند و نه مصلحت اندیشی.

دامنه قدرت ارگ به جایی رسیده است که استانکزی با سلطه بر امنیت ملی بر مسند نخست وزیری تکیه زده و کشور را کنترل می کند و اتمر نیز با نام مشاور امنیت ملی در هر مقام و مسندی قدرت اجرایی دارد.

حنیف اتمر بجای ربانی به ایران و پاکستان می رود و به بهانه امور امنیتی کار های وزارتخارجه را انجام می دهد.
مشاور امنیت ملی پس از دیدار از کشورهای عربستان و امریکا در سفری سه روزه به چین با مقام های بلندپایه این کشور به گفتگو نشست و حال سوال این است که صلاح الدین ربانی چه نقشی در وزارت خارجه دارد و در نبود اتمر چه کسی مشاور امنیت ملی است؟

از آنجایی که حکومت وحدت ملی از رییس و مشاور امنیت ملی به جایی سرسامان دادن به وضعیت بغرنج امنیتی در جهت برکناری و عزل رهبران سیاسی و قومی استفاده می کند و این مقام ها حکم سفرایی برای تضمین منافع کشورهای عربستان، پاکستان و امریکا را دارند، استخبارات خرج گروه های تروریستی و حکومت اسلام آباد می شود.

اینکه چرا اتمر همچون وزیر خارجه به سفرهای خارجی می رود، با طالبان در کشورهای عربی دیدار می کند و از جانب دیگر، واسطه میان اسلام آباد و کابل است ریشه در هست و نیست این نظام دارد، اشرف غنی با سیاست فتنه و براندازی اختلاف های قومی در میانه جنگ و خون به بقای خود ادامه می دهد و به خوبی آگاه است که قدرت باب طبع پاکستان می باشد و مورد حمایت همه جانبه امریکا.

در این میان، نیاز استانکزی و اتمر بیش از هر زمانی در ارگ احساس می شود، مقام های قبیله گرایی که با وجود گذشته ای تاریک در همراهی تروریستان پایه های قدرت غنی را شکل می دهند.

این در حالی است که با اوج گیری انتقادهای مردمی و جامعه سیاستمداران برای برکناری اتمر، رییس جمهور طی جلسه ای خود را تهی از اختیار لازم برای حذف مشاور امنیت ملی عنوان کرد که نشان می دهد که اتمر به قدرتی فراتر از ریاست جمهوری وابسته است.

بی اعتنایی حکومت به صلاح الدین ربانی از آنجایی نشات می گیرد که وی در سیاست چنان ضعیف عمل کرده که نه تنها در حد و اندازه وزیر خارجه نمی باشد بکله توان سر و سامان دادن به حزب جمعیت را ندارد و تنها به واسطه نام پدر در سیاست باقی مانده است.

هرچند اشرف غنی با سیاست دیکتاتوری توانسته است که به اهداف پشتونیزمی و طالب دوستی ارگ دست یابد اما عدم سیاستمداری و اتحاد میان رهبران غیرپشتون دلیل اصلی تک بعدی شدن قدرت می باشد.

در این میان، اگر جنرال دوستم در بی تدبیری گرفتار پرونده ایشچی و اجبار برای تبعید نمی شد و مسعود برای اتحاد میان حزب جمعیت و قومیت تاجیک از معامله با اشرف غنی چشم می پوشید و صلاح الدین ربانی در سیاست از اقتدار لازم برخودار بود، جایی برای قدرت نمایی استانکزی و اتمر باقی نمی ماند.

محمد حنیف اتمر بیش از اینکه مشاور امنیت ملی باشد در همراهی با طالبان نقش تعیین کننده ایفا کرده و طراح اصلی حذف و برکناری رهبران جهادی و قومی است زیرا نه تنها عدم حضور جنرال دوستم سبب خلا قدرت در این نظام نشد بلکه انزوای ربانی بیش از اینکه مشکل ساز باشد تصریح کننده روند سیاست قبیله ای غنی و ارگ بوده و هست.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
اتمر
استانکزی
نظرات بینندگان:

>>>   غنی احمدزی سلطنت مطلق دارد و دو وزیر دست راست و دست چپ اتمر و استانکزی استند و کابینه بدروغ معاش میگیرند و مشاوران نمایشی است

>>>   شما به عبارت دیگر اقرار میکنید که رهبران نامبرده شما همه .....هستند بنده در این بخش با شما موافق ام چون ایشان قادر به کنترل خانواده ‌کوچک خود نیستند چه رسد به یک مملکت.

>>>   درولایت بادغیس برای سربازان ده سال گوشت حرام خورانده میشود ، هزاران لیتر تیل فروخته میشود تفنگچه های امریکائی ودوربین های شب بین دزدی میشود ، براستی که وزارت داخله قلب فساد است ، برمک صاحب نمیتواند این مرض را تدلاوی کند چون او کسی را از ریاست محافظت رجال برجسته برای خود یغاورساخته که ماهر ترین دزد است او بد تر از دزد سرگردنه است خداکند که روز حساب برسد تا این دزد حریص که با پانزده هزار معاش تعمیر سه منزله میسازد جواب بگوید!

>>>   اتمر مشاور امنیت ملی است باید با مخافین و موافقین ملاقات کند و یا استانکزی وظایف شان جکم میکند نویسنده که معلوم میشود تنها شر اندازی را یاد دارد باید بداند که غیر از استاد عطا دیگر کسی مخافت نکرده با این اشخاص و استاد عطا هم بخاطر پول های خود جنجال داشت کدام مشکل سیاسی نداشت چون او هم هموطن ریس جمهور است

>>>   زمانی که رهبران نام نهاد سایر اقوام به فکر تجارت و پول حرام باشند باید اینها دولت داری کنند و اداره امور را به دست بگیرند
اریامهر ازکابل

>>>   Abdul Hai Khurasani
عشق پنهان اشرف غنی به حرکت نمادین اتن افغانی که تحت فرمان ضمیر ناخودآگاه او همواره عمل می کند، کم کم به نماد حماقت نمایش حرکت سخیف سیاسی حکومت وحدت ملی تبدیل می شود.
این رفتار اهانت آمیز بدوی و قبیله یی مزخرف ترین نمایش یک رهبر سیاسی است که می توان در شرایط بحرانی و خونین کشور تماشا کرد.
در شرایطی ایکه بیش از پنجاه درصد خاک کشور را ناامنی و بی ثباتی تهدید می نماید و سایه ای شوم نکبت و فقر و جهالت از شش جهت می بارد، نمایش رقص اتن کوچی چندش آور و مشمئز کننده است.

>>>   Majidzada
ميتوان بوضوح فهميد آنچه غني ميخواهد به نمايش بگذارد تا آنچه از ژست ها و چهره هانمودار است چقدر فاصله دارد اين دلقك بازيبهمان اندازه مضحك است كه رولاغني گفت قومش پشتون است

>>>   آفغانستان مانندی اتمر و ستانکزی انسان های پاک و نیرومند کار دارد.
زلمی

>>>   Fazelpor
ماخواهان عدالت اجتماعی درجامعه هستیم وبخاطر آن مبارزه بی امان مینماییم ولی تمامیت خواهان همه امور را قبضه نموده به تقلب براریکه قدرت تکیه زده اند دولت تک قومی وربان وقوم یا ملیت خودرا بزور بر دیگر اقوام تحمیل درآینده زبان مارا هم درانقراض قرار میدهند وهویت اقوام دیگر را کتمان میکنند. واژه افغان همان پشتون است که نمایندگی ازهمه اقوام کرده نمیتواند.مردم عوام هم پشتون نمیگویند بلکه اوغان میگویند. شاه امان الله هم پشتونمی گفت قرار مطالعه جریده همان وقت وقتیکه امان الله خان به قندهار سفر کرده بود یک ترجمان هم همرایش بود.درشروع صحبت شان معذرت خواسته گفت افغانی صحبت کرده نمیتوانم فارسی میگویم ترجمان من به افغانی برایتان ترجمه میکند. دران وقت فارسی وافغانی میگفتند نه پشتو ودری.بعدها فارسی را ازتقسیم اوقات حذف وبجای آن دری نویشتند.محمودطرزی هم وقتیکه درمطبوات وقت مقرر شد گفت همه نشرات به افغانی شود مقصد شان پشتوبود.تحمیل زبان شان. اما موفق نشد بعد ها درزمان محمدظاهرشاه هم پشتوتولنه ایجاد وکورس های آموزش زبان پشتو به همه مامورین,افسران,معلمین وهمه منسوبین دولتی اجباری شد یک ساعت غیر حاضری درزبان پشتو 3 روز کسرمعاش داشت بودجه هنگفتی بمصرف رسید پلان بود که همه مکاتبات رسمی دردفاتر دولتی بزبان پشتو شود یک ملت یک زبان .اما پروسه ناموفق بدرشد.اکنون هم زمامداران فعلی درتلویزیون شعار میدهند یک دین یک ملت یک وطن.پلان های ناموفق نادر خان وحمید گل مومند را میخواهند عملی نمایند وبکمک انگلیس پلان ناکام گذشته را کامیاب کنند.ازهمین خاطر چپ وراست پشتون بدون کدام اختلاف درارگ باهم یکجاشدند درین قسمت همه همنظر اند کافرومسمان شان یکی است.دیگراقوام این کشور را شهروند درجه دوم ومهاجر خطاب میکنند.بارها درتلویزیون های خود گفته اند که تاجیک ها بکجا وازبیک به کجا....بروند؟؟؟یعنی مارا مساوی الحقوق با قوم خود نمیدانند.برتری جویی قومی وربانی دارند.ما خواهان عدالت هستیم همه اقوام ساکن این کشور باید با شماها دارای حقوق برابرباشند.همه حق دارند دردولت خودرا بیبینند ولی دریکا اینطور نیست.

>>>   واقعا بعضی از نویسنده گان بی چهره و نقاب دار این سایت که از نمایان ساختن چهره های توطیه گر خویش می هراسد دست به مطالب میزنند که بطن جامعه را بی ثبات میسازد واقعا افراد فروخته شده و وابسته به دستگاه های استخباراتی متجاوزین اند ولی آرمان به دل خواهی مردند. بهتر است وجدان انسانی خوده به کار ببرند بجای تفرقه و نفاق کمی کلمات اتحاد و برادری را بنویسند شاید اندکی خدمت انسانی کرده باشند.
وسلام

>>>   بسیار کار خوب است تا اوغان یکطرف دیگر مردم اصلی این خاک طرف دیگر واقع شوند تا مرد و نامرد این ملک معلوم گردد اگر غنی راامریکایی ها بازهم بالایش شاندند اینبار افغانستان تجزیه خواهد چون تجزیه اوغانستان یگانه راه برون رفت معضل قومی این خاک است تا مردم عام از خاک و وطن فروشان جدا گردند.

>>>   نقض قانون در وزارت امور خارجه
آقای ضرار اجمد مقبل زمانی که وزیر امور خارجه بود، مقرره ای را به تصویب شورای وزیران رساند که افراد منفک شده ، از وزارت امور خارجه، دوباره مقرر نشوند. این کار برای دیپلوماتانی بود که بعد از ختم وظیفه در خارج، پناهنده سیاسی نشوند. در این اواخر، مقرری هایی از جمله منفک شده ها صورت گرفته است، در حالی که صد ها تن از کارمندان وزارت خارجه در انتظار وظیفه به سر می برندکه می توان از دکتور محب الله سپین غر، دکتور لطیف بهاند، دکتور فرامرز تمنا، سید جاوید هاشمی، امان الله رستاقی، شهاب غوریريال سلطان اجمد بهین، خالد ذکریا و دیپران که همه مستحق چوکی سفارت اند نام بر. اما ارگ ووزارت خارجه کسانی را در دوران وظیفه قبلی بعد از ختم وظیفه به وزارت خارجه نیامدند و به خارج کشور رفتند و پناهندگی سیاسی پرفتند ، اینک بعد از تکمیل اسناد به کابل آمدند به حیث سفیر مقرر کرده است. در اینجا به طور مثال سه نتن را که در وزارت خارجه به نام دیپلوماتان فراری معروف هستند. 1- عبد القیوم ملکزاد از ولایت فاریاب ، سابق دیپلومات در ترکیه ، بعدا پناهنده در کانادا- محمد محق سابق سکرتر در مصر ، بعدا پناهنده در کانادا. 3- حکیم خان عطارد سابق مستشار در واشنگتن بعدا پناهنده در در امریکا. گفته میشود که ملکزاد در بگله دیش سفیر شده است. حکیم خان عطارد در کوریاو محمد محق در کدام کشور عربی. این مقرری ها همه کارمندان عالیرتبه وزارت خارجه را پریشان ساخته است. از همین سبب کار وجود ندارد. داکتر سپین غر 8 سال منتظر است و داکتر فرامرز تمنابیشتر از آن . با وجودی که مستحقتر و لایقتر از سه نفر نام برده اند و دارای تحصیلات عالیتر.

>>>   صمیم آریا
کلان آدم یک ریس جمهوربا این لنگی و پیراهن وتنبان وریش سفید درچشم مردم می درآیی 😄، اگربرنده بودی اگررای پاک مردم راداشتی این حکومت دوسره چه میکنه وزیرخارجه امریکا ماه یکمراتبه میامدبیچاره جان ده جانش نماند تا به شما یک بینی خمیری جورکرد شرم یک کمی خوب چیزاست وقتیکه توریس جمهور هستی اینقدردروغ شاخداربگویی ازمامورین پایین رتبه دولت هیچ گله نباید کردچون الگوی ....

>>>   Safaa
كمي تاريخ مطالعه كن بي سواد. كمي انسانيت ياد بگير. حالا كه بي هويت هستي و هويت ات در مقابل بي سوادي جهل ناداني غلامي و مزدوري فروخته يي حد اقل يدان كه تف انداختن در روي انسان شايسته موجود زاده شده از انسان ديگر نيست. همانطوريكه تو يي سواد و بي خبر از تاريخ حق داري به خود هويت اوغان خَر بدهي ديگران نيز حق دارند بخود هويت خراساني يا اريايي بدهند. افغان يا اوغان نام ديگر پشتون است. تو يا تاجيك بي سواد يا هن شايد اوغان غول باشي چيزي مه بخود مي پسندي به ديگران هم بپسند. خلاصه كه ما كتي شما مزدوران قبيله در يك كاسه نان نميخوريم.

>>>   iz
اینها همه گلب الدین، غنی، اتمر با مجموعه باند های مزدور شان شامل یک پروژه بزرگ راهبردی امریکا و انگلیس نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهانی استند، در همه موارد به استثنای منافع بادارانشان بقیه در همه موارد دست باز عمل میکنند البته زیر چتر حمایه باداران، در بسا موارد شخص گلب الدین به دیکته بادران دهن باز میکند مثلاً صحبت در مورد ایران!
بهر حال بقول ییامبر اسلام چون حیا نداری هرچه میخواهی بکن

>>>   حکومت استبدادی و مطلقه و تمامیت خواه همین را میگن غازی-
کابل

>>>   مردم اصلی این وطن افغانها است وخوهیم بود کسانیکه خودرا افغان نمی داند خراسانی میداند برود به وطن ایایی شان به سامانیان حکومت افغانستان به بازگشت مهاجرین طورداوطلبانه موافق است وتسهیلات لازم را برای شان فراهم میسازد.

>>>   وزارت خارجه و هزاران مافیای دور وزیر که هرگز قانونمند نخواهد شد این این وزیر انقدر بی تفاوت است در قسمقوت مقرر ها که تنها به سکرتران و اقوام خود فکر میکند که کدام نمایندگی امریکا و کانادا و بیکار شده که زود از همه مقرر نماید افسوس مامورین بیچاره و بدبخت

>>>   خاکسار ازکابل .
هموطنان عزیز باید بدانید که:
1-اشرف غنی ازحزب خلق است .
2-گلبدین خاین ازحزب قلق است
3-اتمرازحزب خلق است .
4-ستانکزی ازحذب خلق است .
طالب های پشتون ازحذب حزب خلق است .
بیائید یک حکومت خلقی را اعلام کنید .

>>>   آیا در حکومت غنی چیزی بنام اسلام و دموکراسی کجود دارد؟ همه میدانند که نی! پس حکومت غنی را باید بجای "جمهوری اسلامی افغانستان" بنام " جمهوری پاشیده افغانستان" یاد کرد . درین "جمهوری پاشیده افغانستان " هر کس هر جه خواست میکند و از بالا تا پائین هیچکس نیست پرسان کند که " بیادر خیریت خو است" مثلا پاکستان تمام خط دیورند را سیم خاردار میگیرد ولی غنی مانند "بودنه بگیل" چرورت کده نمیتانه!! امریکاییها هر جای دل شان خواست بمباران میکند باز هم " بودنه بگیل" چرورت نمیکنه!!! قسمت زیاد اراکین دولت مانند ابراهیمی و مسلمیار و سایر دله و دیوثها مواد خدر قاچاق میکنه ولی باز هم "بودنه بگیل" چرورت نمیکنه بنابرین چطور است جمهوری اسلامی افغانستان را بنام "جمهوری بودنه بگیل افغانستان" یاد کنیم که در ... کسی چوب هم بزنی چرورت کده نمیتانه!!!!!!

>>>   درعکس سلسله مراتب خوب مراعات شده چون وایسرا و جاسوس امریکا وایسرا و جاسوس انگلیس را مورد تفقد قرار میدهد و مدال در سینه اش نصب میکند!!!!!!

>>>   راستی که هیچ اوغان دیگر در تمام اوغانستان نیرمند تر از اتمر و استانکزی در خیانت وطنفروشی و بی .....پیدا نمیشود.
شیر

>>>   محترم خاکسار از کابل!
نه در گذشته نه در حال و نه در آینده های حزب خلق آدمی تا این حد دیوث،دله و
.. وجدان مانند اشرف غنی پیدا نمیشود!!


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است