واقعا هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست!
 
تاریخ انتشار:   ۱۴:۰۶    ۱۳۹۷/۲/۲۷ کد خبر: 151112 منبع: پرینت

اگر هزاره باشی، برای گلو بریده دخترت (تبسم) و برای توزیع متوازن منابع (برق) در شهرت دادخواهی کنی، به گلوله بسته می‌شوی و در دهمزنگ منفجرت می‌دهند.
اگر تاجیک باشی، جنبش رستاخیز برای امنیت شهر به‌راه بیندازی و برای امنیت مردم دادخواهی کنی، در جلو ارگ به گلوله بسته می‌شوی.
اوزبیک که باشی، سرنوشت‌ات روشن است، حتی معاون اول هم باشی به ترکیه تعبید می‌شوی؛

اما برای اینکه شعار «هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست» عملی شود، طالب هم که باشی و عملا آدم بکشی و برای براندازی دولت جنگ کنی و رسما اعلام مخالفت کنی، در ارگ خواسته می‌شوی، رییس جمهور از شما معذرت می‌خواهد و می‌گوید اردو اشتباه کرده است که طالبان دشت ارچی کندز را مورد حمله قرار داده است...

يعقوب يسنا


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغان
یسنا
نظرات بینندگان:

>>>   خدا بشرماند این قسم آدمهارا که دست شان به خون ملت آغشته هست
امین الله مجاهد مزاری

>>>   هزاره ، افغان ، تاجك ، ازبك وغيره مسلمانهاى افغان همه با هم برادر ويكسان اند .....بر تفرفه انداز ها كه مى خواهند افغانستان را بارجه بارجه نموده واز نقشه اى دنيا محو نمايند .

>>>   این واضح گپ است که اشرف غنی احمدزی یک شخص قبیله گرای معتصب قوم و زبان است خود خواهی و برتری قومی که در مغز .... اش از قوم وزان اش را در کشور مادارد همین خود خواهی تگ قوم اندیشی غنی احمدزی سبب ضعف در کاری سرقوماندانی اعلی قوای مسلح کشور که خودش در هر محافل ومجالس افتخار از سرقوماندانی بودن قوای مسلح کشور را برخهمه میکشد اما لیاقت یک دلگی مشر را در نظامی ندارد از یکطرف و از جانب دیگر همسویی و دلسوزی اش با ترورستان طالبان قوم و زبان خودش باعثکردیده که طالبان ترورست اله دست پاکستان و ایران در بعضی از جا هایکشور ما پیشروی های را داشته باشد خداوند نابود کند این سرقوماندان اعلی را و ریس جمهور بی کفایت وبی درایت را که هم بخش های نظامی و هم بخش های ملکی را از کار و فعالیت باز نگهداشته غیر از وعده های دروغین انهم به اینده ها و عوام فریبی ها دیگر هیچکاری درین کشور انجام نداده غرور تکبری اش کمتر از فرعون نیست .

>>>   همین گپ که "هیچ افغان از افغان دیگر بر تر نیست"!!! یک جمله مفت و بی معنا است.
من نویسنده این چند جمله یک افغان هستم ولی هزار مرتبه نسبت به غنی وعبدالله که هم افغان و هم جاسوسان امریکا اند، برتر میباشم!!!!!
در هیچ جای قانون اساسی نوشته نیست که هیچ افغان برتر از افغان دیگر نیست!! این جمله را جواسیس خارجی ترویج کرده اند که خود را در میان سایر افغانان "گم" کنند!!!
این حرف درست است که هیچ افغان برتر از افغان دیگری نیست که خاک افغانستان را نفروخته و یا نمیفروشد!!!

>>>   سو تفاهم شده هیچ افغان از افغان دیگر یعنی هیچ پشتو.ن از پشتون دیگر .... هدف اصلی رئیس صاحب جمهور همین است
شما ازا یکطرف میگوئید ما لافغان نیستیم ووقتی نام افغان آورده شد بازخودرا هم شامل میدانید؟؟

>>>   مطلب اینست که در مابین خود قوم افغان کسی بر کسی برتر نیست ومعنی
تعبیر و تفسیر شعار اشرف غنی احمد زی این است در کته گوری اول غلجی
از درانی فرق ندارد و در کته گوری های مابعد مابین اقوام متنوع افغان
( برادران پشتون ). اما اقوام دیگر غیر پشتون فرق دارد و متساوی الحقوق
با برادران افغان ( پشتون ) نیست.
م. زمین بوس کابل

>>>   Eqbalalishah Dehganpoor
اینها اعضای پارلمان دولت جمهوری اسلامی افغانستان متشکل از تمامی اقوام این کشورهستند ( غیراز پشتونها) که در برابر یکه تازیهای اشرف غنی احمدزی رئیس حکومت توافقی و توزیع روند غیرملی شناسنامه های برقی اعتراض کردند.
این نشست اعضای پارلمان این را ثابت می سازد که غیراز پشتونهای مان دیگر اقوام این کشور هویت " افغان" را منحیث هویت ملی شان قبول ندارند زیرا خوب میدانند که " افغان" معادل " پشتون" و هویت یکی از اقوام این کشور است و این استدلال شان از نقطه نظر هر قانون و قاعده ی منطقی است زیرا هویت ملی هویتی است که مظهر هویت همه اقوام این کشور چند ملیتی باشد و او " افغان" نیست نام دیگری است که باید ازطریق راه ها و شیوه های جهان مدرن انتخاب شود و او هم زمانی است که به مرحله ملت شدن برسیم که متاسفانه فاصله دور و درازی در پیشرو داریم .
به این اساس ، عقل سالم و منطق انسانی حکم می کند که هیچ چیزی به زور قابل تحمیل نیست بخصوص در این عصر و نباید هم قومی تلاش کند که هویت قومی اش را بالای دیگران تحمیل کند که یک تلاش بیهوده است و خلاف همه ارزشهای انسانی ، اصول شهروندی و اخلاق انسانی.
امیدوارم که برادران پشتون مان کمکی از کاخ بلند غیرت افغانی شان بخاطر منافع ملی مان پایئن شوند و نخبه گان پشتون تبارمان سکوت را بشکنند و برضد چنین شیوه های غیردموکراتیک و یکه تازیهای اشرف غنی و تیم شونست و قبیله گرایی او مثل دیگر هموطنان غیرپشتون شان اعتراض کنند و نگذارند که دامنه اختلافات قومی از این بیشترشوند که به نفع هیچ قومی نیست و بخصوص برادران پشتون مان.

>>>   Rawi
بلي
نيرو هاي جنايي فاشيزم بنام طالب دست خالي وارد فرآه شدند ، بستند ، كشتند و يران كردند و بادست هاي پر فرار كردند و پيروز دولت شد!

>>>   هیچ شروفساد از شروفساد دیگر برتر نیست

>>>   درافغانستان پشتون بالاتر ازهمه است. اگر جهت کاریابی به وزارت خانه یا ریاست برویم. اگردرامتحان تحریری عالی ترین نمره هم اخذ کنیم درامتحان تقریرییا اتنرویو اگرتاجیک یا هزاره باشی ناکام برعکس اگر بیسواد ویا کمسواد پشتون باشی دامتحان تحریری نمره کم هم برده باشی بخاطر پشتون بودن کامیاب میشود. صدها مثال آنرا دیده ایم انکار نمیشود یک واقعیت است. تعینات وزارت مالیه تجارت کاروامور اجتماعی دفاع داخله زراعت اقتصاد ودیگ...بیبینید...شاعد ادعای مناست...

>>>   هموطن های عزیز غیر پشتون یا غیر اوغان.
....و بیغیرتی نکنید، ماده چهارم قانون اساسی را که اوغانها به خیانت و تقلب بر همه تحمیل کرده اند باید اصلاح گردد.
هموطنان پشتون، شما حق دارید خود را افغان بنامید، چون در اصل اوغان هستید، و افغان نامی است که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکنند، در حالیکه خود آنها به خود پشتون یا پختون میخوانند.
ولی یکتعداد هموطن های غیر اوغان، شما اگر صد بار هم از روی چاپلوسی ویا خوشباوری اوغان شوید، باز هم اوغانهای واقعی شما را به اوغان اصل و اوغان نا اصل تقسیم خواهند کرد، و بازهم ترور، تمامیت خواهی، و وحشت این گرو بنام طالب یا غنی کوچی بالای شما خاتمه نمیابد.
متعصب کیست؟
متعصب آنست که هویت قومی خود را بر دیگران تحمیل کند، نه آنکه از هویت اصلی اش مردانه دفاع میکند.
ما هویت خود را بر دیگران تحمیل نمیکنیم، و این اجازه را به دیگران هم در مورد خود نمیدهیم.
اوغانها فقط همان پشتونها هستند و این پروژه اوغان سازی مثل سابق بازهم ناکام میماند، و هیچگاهی موفق نمیشود، چون برحق نیست.
همچنان اگر درپاسپورت ما افغان نوشته میشود، ویاخارجی ها ما را ناگذیر بنام افغان یاد میکنند، آن همه نتیجه خیانت های گذشتگان و حاکمان قبلی هستند که همه باید اصلاح گردند.
ما همه اوغان نیستیم چون اوغان نام تنها یکی از قوم های مردم کشور ما است، نه نام ملی تمام شهروندان کشور ما.

>>>   هزاره ها در نژاد پرستی دست هیتلر را ازپشت می بندند. اگرباور نداری بیا به اروپا وببین که هزاره ها با دیگر گروه های قومی افغانستان چگونه برخورد می کنند.خود را تافته جدا بافته می دانند ودر تبعیض نژادی ومذهبی یگانه روزگارند.باور کنید پشتونهابه اندازه هزاره هانژاد پرست نیستند.در افغانستان چون دست شان به جایی نمی رسد این همه مظلوم نمایی می کنند.اگر یکبار رهبری افغانستان به دست شان برسد می بینید چه کار ها که نمی کنند. من متعلق به یک اقلیت قومی کوچک افغانستان هستم وهمه را مثل برادر وخواهرخود می دانم.چیزی راکه نوشتم صادقانه است ودور از تعصب.

>>>   اوغان از اوغان برتر نیست مگر از تاجک و هزاره و ازبک و دیگران بر تر است.
ستانکزی به صد ها سرباز را به کشتن میدهد کس پرسان نمیکند.
دوستم احتمالن کمی مقعد ایشجی را خراشانده گپ به محکمه لاهه حواله شده.

>>>   Haidary
اشرف احمدزی مگر. نگفته بود من تعادل را در زندان اگر. برقرار. نکنم در دیگر. مسایل برقرار میکنم وکرد

>>>   Abdul Ali Faiq
اين حقيقت را عاجلتر بپذيريد و الا نابود تر ميشويد!
#اوغان بورسيه ميگيرد و خارج ميايد، #تاجيك، #هزاره و #ازبيك جنوب ميروند و كشته ميشوند. من به اين عقيده هستم، #طالبي در #خراسان وجود ندارد، هر اوغان صرف نظر به كدام مكتب فكري وابسته است طالب است. يعني همه طالبان اوغان اند و همه اوغانان طالب اند...

>>>   Parwani heeft een bericht gedeeld.
انگار سیاسیون شمال ذره ای شعور سیاسی ندارند.

سیاسیون شمال چسپیده اند به چند تا ماموریت حکومتی و دزدی های اندکی که از دور و بر این ماموریت ها حاصل شان می شود.
به ابعاد پنهاد استراتیژی امنیتی که غنی دنبال میکند توجهی نمی کنند.
مردم شمال هر روز جوانان شان را کریت شده لت در خون تسلیم می شوند اما از عقل خود کار نمیگیرند. یکی مثل بسم الله خان که حساب کتاب دوران مقاومت دستش بوده و یا سایر فرماندهان دوران مقاومت میزان تلفات جوانان شمال در دوران حکومت غنی را با کل تلفات دوره مقاومت در برابر طالبان وحشی مقایسه نمی کند تا اهداف پنهان استراتیژی امنیتی غنی را که گرفتن انتقام طالبان از مردم شمال با نا امن ساختن مناطق شان و به قتلگاه فرستادن فرزندان شان است را تبیین کند.
آقای پدرام به جار بلند می گوید تنها ۸۰۰۰ شهید از بدخشان داریم. می گوید فرزندان ما در میدانهایی می جنگند که نه تنها عقبه حمایتی ندارند بلکه هم رزمان شان نیز بدلیل اختلاف قومی و سلیقوی با آنها خیانت میکنند. اما اخوانی های ما که در قدرت اند بدلیل اینکه طرح را آقای پدرام داده و او اخوانی نیست آن را جدی نمیگیرند و هیچ طرح بدیل ی برای کاهش تلفات این جوانان ردی دست ندارند.

برادر با محلی شدن امنیت سطح تلفات نیرو های امنیتی ای که از آدرس شما استند وه به منافع شما متعهد اند، بطور گسترده ای کاهش می یابد.
موفقیت جنرال رازق در سرکوب دشمنان و کمی تلفات نیرو های خودی مصداق دقیق حرفهای آقای پدرام است.
ساختن پولیس محلی تاکید بر حرفهای آقای پدرام است اما به هدف و نیت دیگری.
لطفا یا طرح بدیل ارایه کنید و یا به طرح آقای پدرام را عملی نمایید.

>>>   عبیدالله بارکزی نام دارد. گرچه بارکزی ها افغان نیستند و به لحاظ قومی تاجیک هستند. حالا بگذریم، پسر این آقا چند وقت پیش توسط طالبان کشته شد، طالبان هم مسوولیت را به گردن گرفتند.. ولی خودش گفت، پسرم را آی اس آی کشته است. مثل همیشه، بارکزی می گوید، اگر ملاعمر زنده می بود کسی جرات افغان نیستم را نداشت. ولی بارکزی فراموش کرده که ما در برابر ملاعمر، پاکستانی، اعراب و.. که تو هم رکاب شان بودی، تا آخر ایستاد شدیم، جنگیدیم و نظام امروزی و معاش های دالری که می گیرید، میراث ایستادگی ماست. ما افغان نیستیم، این شناسنامه را قبول نداریم. اجازه توزیع هم نمی دهیم. دست تو بالای دست ملاعمر و حقانی و احمدزی و حکمتیار..!! روزی می رسد که مثل ملاعمر، تره کی، امین و نجیب قبرستان هم نداشته باشید.
#احمد_شاه_فرید

>>>   غنی بجر از فریاد زدن ،تعصب، مقرری مخکش ها و بقیه فاشیستک هی قبیله، تقلب دروغ، و تبلیغات عوامفریبانه دیگر هیچ دست آوردی ندارد۰ تمام دزد ها و فاشیست های اوغان را از یون گرفته تا زاخیلوال فاروق وردک امرخیل گوسفندزی و بقیه دزد ها و خائن های اوغان را محافظه کرد و قدرت داد۰ دزدی او از اجمل غنی گرفته تا چور زمین های دولتی آلکوزی و حتی دزی شرکت لبنانی نامزد سابقه رولا غنی به همه معلوم است۰ این نکبت بدتر از همه بوده۰

>>>   جناب یعقوب یسنا پیش از این که درد دل میکردی
به سر خط ان توجه کرده بعدا به نقد میگرفتی. ...

>>>   به تاجران رأى ندهيد!
به اشخاصیکه هدف و برنامه های روشن سیاسی و اجتماعی داشته باشند رای بدهید، نه به تاجران۰
تاجران سازش و مصلحت میکنند و در آن سازش ها و مصلحت ها شما را خواهند فروخت۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است