افغان سازی یون و خراسان سازی پدرام !
 
تاریخ انتشار:   ۰۸:۳۳    ۱۳۹۷/۲/۲۵ کد خبر: 151015 منبع: پرینت

بعد از عکس‌العمل ولایت پنجشیر در مورد طرح افغان سازی کشور توسط رییس جمهور بنا به درخواست اسماعیل یون ، امروز مردم بدخشان نیز به رهبری لطیف پدرام در مقابل تحمیل هویت افغان بالای دیگر اقوام کشور عکس‌العمل شدید نشان داده و بر تغییر نام افغانستان به خراسان بار دیگر پافشاری کرد.

نامبرده تاکید کرد در صورتی که رییس جمهور طرح اسماعیل یون و حلقه فاشیزم را در مورد تحمیل هویت افغان در شناسنامه برقی متوقف نکند ، نامبرده ولایت بدخشان را منطقه خود مختار اعلام نموده و نام خراسان را بالای آن به جای افغانستان می گذارد.

اکنون دیده می شود که شکاف های قومی در افغانستان با گذشت هر روز عمیق تر می گردد ، شاید حلقه ی فاشیزم در این فکر باشند که با گذشت زمان از راه تطمیع ، تهدید و رشوت همه ی اقوام افغانستان را افغان می سازند ، چون این روش حلقه ی فاشیزم در مورد حذف رهبران اقوام غیر افغان تا هنوز کاربرد داشته است و اکثر رهبران اقوام غیر افغان را در بدل پول خریده و آن ها را بدنام نموده از بدنه دولت بدور انداخته اند و یا اینکه به عنصر ناکار آمد ، پسیف و بلی گوی تبدیل کرده اند.

اما در مورد تحمیل هویت افغان بالای اقوام دیگر شاید جناح فاشیزم به آسانی پیروز نگردند ، چون تحمیل هویت ، یک پروژه شکست خورده در سطح منطقه و جهان است ، گذشته از آن اگر مبنای فرمان رییس جمهور در مورد تغییر مصوبه پارلمان تظاهرات گروه های فاشیستی به رهبری اسماعیل یون باشد ، باید تظاهرات مردم پنجشیر ، بدخشان ، مخالفت جمعیت اسلامی ، ریاست اجرایی و ده ها مخالفت دگر را هم آقای احمدزی درنظر بگیرد و به اختلاف دیدگاه ها احترام بگذارد چون این مساله راه حل دارد.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
پدرام
یون
نظرات بینندگان:

>>>   دیده شود که زور پدرام به بادار کلان میرسد، یا مانند معلم عطا سر جایش نشانده میشود؟

>>>   افغان سازی یون و خراسان سازی پدرام !
و مردم ساده دل و خوشباور ما قربانی قدرت طلبی این افراد می شوند.
یک کودک سه ساله دومرتبه به شعلۀ آتش دست نمی زند. این کودک از تجربۀ اول خود می آموزد، که آتش دستش را می سوزاند. اما مردم ما از اشتباهات خود نمی آموزند و خود را بار بار به حیث سیاهی لشکر قربانی اهداف شخصی این جنگسالاران می کنند. و هر مرتبه سرخورده و پشیمان می شوند.

>>>   حالی چرا نام خراسان را محکم گرفتی؟
بدخشان خودش نام دارد و نام اش بدخشان است.یک مملکت جدا بنام بدخشان جور کن. همه مردم زبان چینایی بیاموزند و با کشور چین روابط سیاسی و نظامی و اقتصادی پیدا کنید.
در ظرف ده سال تمام معادن شما را استخراج میکند و بدخشان را به هانکانگ و شانگهای آسیای میانه تبدیل میکند و یک زندگی متمدن قرن بیست و یکم را برای شما مهیا میکند.
البته در صورتی که خودتان خواسته باشید.
اما اگر پشت جهاد و جهاد بازی و قهرمان و قهرمان بازی و زبان و ملیت پرستی و غیره بگردید، باز همین بدخشان است و همین افغانستان و نام اش را خراسان هم بگذاری فایده ندارد....

>>>   توطیه ها و سرو صداها علیه کلمه افغان یک نوع بغاوت اشکار است در مقابل قانون و ملت ، به هیچ وجه قابل قبول نیست و کلمه مقدس افغان هویت همه باشنده های این سرزمین است.
آمین بدخش

>>>   نباید به تنها شناسنامه ها بسنده شویم ، هویت ما هرروز نابود شده میرود ما هویت تاریخی داریم که توسط دشمنان داخلی و خارجی ما نابود شده میرود ، در طول ۱۸ سال تمام زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی غیر پشتون ها توسط دسایس این ارگیان نابود ساخته شده و همه ساختارها را به مرام خود خطکشی نمودند حتی دوستان بین المللی را در مقابل غیرپشتون ها انحراف دادند و سران غیر پشتون را بدترین اشخاص در جهان معرفی کردند و هرروز دوسیه سازی میکنند و بدنام سازی جریان دارد. در تالار شورا به آدرس اقوام و رهبرانشان اهانت میشود ولی حکومت نظاره گراست و از قانون اساسی ناقص خود هم دفاع نمیکند و مصونیت پارلمانی را نه در تالار کسی در نظر دارد و نه در بیرون تالار که اگر این حالت دوام کند شاید روزی فرا رسد که به برخورد مسلحانه منجر گردد که آنوقت حلوا بخش نخواهد شد. باید تمام مردم کشور اعاده حیثیت شود و توازن قدرت خواسته شود تا این زور گویی ها ازبین برود ، نفوس شماری دقیق بین المللی باید شروع شود تا معلوم گردد چندنفر درین ملک زندگی میکند هر روز هزاران پاکستانی بعداز گرفتن تذکره از منابع مشکوک داخل کشور میشوند و به مناطق مهم ستراتیژیک کشور انتقال داده میشود.از جامعه جهانی خواسته شود که اوضاع را شدید زیرنظر بگیرند و سازمان ملل باید وادارشود که حرف های مردم کشوررا بشنوند که چه میخواهند و همرایشان چه میشود مردم بومی این وطن مالکان اصلی این مملکت اند و هر روز به حاشیه کشیده میشوند که این به نغع هیچکس نیست.ماهمیشه صدای ما به دادن چند چوکی بی ارزش و سمبولیک خاموش میشود ، صدای خودمختاری را رسا تر سازید تا حامیان جهانی کشور از حقایق و رویکرد های نادرست دولت خود کامه زیادتر آگاه شود. ما به آزادی فردی و انسانی نیاز مبرم داریم که اکنون در هیچ گوشه کشوروجود ندارد و فرزندان آگاه و تحصیلکرده وطن جوقه جوقه قتل عام میشود و همه سیاسیون و حامیان جهانی خاموش اند و تقبیح میکنند و بس . ملت نه به چوکی نمایشی ضرورت دارد و نه هم به این دلقکان بی سواد.مردمان غیر پشتون باید به سیاست مداران خود گوشزد کنند که ما چوکی پرستان و فروخته شده گان را در رهبری خود کارنداریم و ازاو بیزاریم جنگ باید ختم شود به وکیل پارلمان نا کاره و مدعی رهبری نوکر نه باید گفت چون دراین روز ها باز بازارشان بسیار گرم شده.
خارکش

>>>   زبان پارسی باوجود آنقدر توانمندى و سخت‌جانى بودن خود معرب شد ( زبان عربى معرب اش کرد: "فارسى " عربى بيچاره که "پ" ندارد ، پشتو را فقط به خود بشتو و "پاکستان" را فقط به خود "باکستان" کرد.

مردم پارسی زبان در جغرافيه کشورى ساختگى خاورى ايران- زبان خود را با فرهنگ خود وابسته و آن را گرامی می‌دارند، زبان خود را زبان ساده کردند نه "درى" که دولت دو ظاهر خان - يکى شاه و ديگرى رييس پارلمان در سال 1964 فارسى حذف و درى قانونى ورسمى کردند يعنى زبان را توصيفى و فصيح و مشکل و اشکالى ساختند. يعنى اين زبان پارسى که ساده وسبک قابل افهام تفهم ٬زودفهم و مردم فهم را مغلق وپيچيده آهنگین و سنگين کردند و با اين کار هويت سوخت. شیفتگی زبان فارسی در تاريخ ادبيات و فرانس و و انگليس آلمان بارها بار ها بيان شده که ٻارسى رسالت ساده بيانى طرحها پچيده فلسفوى را در شکل نظم ادبى ("درى") دارد. کلمه "درى" را من در همين جا کردم زيرا اعتراف مى کنم به راستى تقريبا 17 بار بزرگان زبان فارسى زبان خود را زبان درى ناميده اند. ولى از زمان رسمى شدن درى امروز تا سال 1398 بيشتر از نيم قرن رستاخيزى نام فارسى دوباره اوج رفت.

پژوهشگر هاى ادبیات فارسی این مسئله مایه سرافرازی خود مى دانند که غنى رييس جمهور گفت "درى ازافغانان" است. بلى همو درى از افغان باشد زبان تاجيکان فارسى است.

شهروندان افغانستان باید از افتخار هاى هویتى و هويت هاى افتخار ى خود مغرور نشوند غرور در گيتى از دوران
درويش ها ( مردان آواز خوان که در در خانه دار را ويش (بندهشن - اويستا به هندى و به فارسى ; ويښ < "ويښ ځلميان" جوانان بيدار) يعنى بيدار مى کردند - روزى آمد که آواز زن در در خانه رسيد ازراديو کابل راديو که مرد ها را بيدار کردند.

ولى هويت های مرتبط با کلمه "افغانی" گیج شده اند. حتى هويت افغانى اصلى پشتون-فغانى در قيد هويت افغان- پشتونى افغان افغانى و پشتون پشتونى در حال حاضر بسيار گدوود شده چون وردک و يون و طاقت گفتند پشتون افغان و افغان پشتوناست. و
که از شهر مقدس چقدر نکبهت و تنفر

>>>   ما ازین بعد خراسانی هستیم نه افغان و نه افغانستانی .
م . یعقوب فرقانی

>>>   دوستان عزیز این همه برنامه‌ریزی های دولت و متحدان آنها، سالهاست که مردم گوسفندی افغانستان رو سر کار گذاشتند از این آب گل آلود ماهی ها می گیرند و مردم رو به جان هم دیگر به این و آن، زبان، ملیت، قومیت، شناسنامه، و... می اندازد، چون میدون مردم از دانش کمتری بر خوردار اند، سوی استفاده قرار می گیرند چون بیسواد و چی تحصیل کرده همه به همان میزان دانش، و حتی مغز متفکر، بی فکر که در راس دولت قرار دارد آله دست این و اونه، از بیسواد وطن چی توقع داشت مردم نصفه لیوان آب رو می ببینن بقیه دیگرش اصلا قابل دید نیست، چاره‌ای اندیشد تا از این همه بی سرو سامانی نجات پیدا کرد.

>>>   آقای پدرام در بدل پول وپشتیبانی با دار خارجی خود خیزوجست میزند.بالآ خره بدام در چاه عمیق می افتد.
آنوقت نه بادار ونه بدخشانی ها بدردش میخو رند. آنوقت گریه فائده ندارد.در عقب خراسان قرار خواهد گرفت.
فواد باشنده کابل جان در سرزمین افغانستان.

>>>   این خبیثان متعصب اوغان , مزدور انگلیس تفرقه انداز و آشوب بازیگران همدستان تروریست و دور از فرهنگ انسانی قادر زازی , قلات وال کوچی ، محمد نظیر احمدزی کوچی , راضیه سعادت کوچی ، فریده کوچی ، ،آرین یون کوچی ، اسماعیل یون کوچی ، اشرف غنی کوچی ، کمال ناصر اصولی کوچی ، ستار سعادت ملتانی و جنرال تاقت ...دگروال انور ....و امرخیل تازه پاکستانی است.
هموطنان نظر به گزارش نهاد های اجتماعی با دلیل بیگارگی حكومت فاشيستى غنى كه امروز ازطريق تلويزيون طلوع به نشر رسيد، ١٦ مليون انسان يعنى بيشتر از نيم شهروندان افغانستان زير خط فقر قرار گرفته اند، كه اين آمار خيلى تكاندهنده است.
قابل يادآوريست كه فاشيستانى بجاى اينكه فكرى بخاطر إيجاد فرصت هاى كارى و فراهم آورى لقمه نانى به اين فقرا نمايند، تلاش دارند تا در پهلوى نان شان هويت شان نيز گرفته شود و مردم شریف را بى هويت شوند.

>>>   جاوید کوهستانی:
بیشتر دوستان من برادران پشتون یا افغان هستند. با اکثریت شان روابط خونی و خانوادگی داریم.. ولی این دلیل نمی شود که ما هویت شان را به عنوان هویت ملی قبول بکنیم. هیچ دلیل حقوق و تاریخی در این زمینه ندارند. گذشته از آن، در کل کتاب خانه ها بگردید، چهار کتاب شناخته شده علمی به زبان پشتو که توسط نویسندگان این هویت نوشته شده باشد، وجود ندارد و نداریم. پس چی گفته این هویت را قبول بکنیم؟ چی طوری من هویت جهانی مولانا، ابن سینا بلخی، رودکی و.. را با هویت قبیله و قوم عوض بکنم؟
#احمد_شاه_فرید

>>>   افغان ها (همان پشتون های مهاجر) باید به کوههای سلیمان پس شوند و به کشور خود بروند.
این سرزمین پاک آریایی از اوغان های فاشیست نیست. به سرزمین خود برگردید و دست از سر مردمی که از کلمه افغان نفرت دارند بردارید.

>>>   نظر دهنده ششم
که از کشوری ساختگی! بنام ایران گفتی.
بی سوادی خود را نمایان ساختی
ما ایرانیان قرن هاست که ملت شدیم
از زمان کورش بزرگ ، در حدود2600سال پیش.
از چند هزارسال قبل از آن هم دولت داشتیم.
چیزی که امروز برای شما تجربه است
قرن هاست که برای ما خاطره است
پس
با دلارها و یورو ها و حمایت های بیگانه به دولت سازی و ملت سازی خویش ادامه دهید
شاید دوهزار سال دیگر ملتی واحده شوید
که البته بعید میدانم
درباره تاریخ کشورم هم و عظمتش و ملّت خودم هم چیزی برایت نمی گویم چون نیازی نمی بینم
پاینده و جاوید باد ایران و ایرانی

>>>   اى همزبان ٬ همتبار و همتاريخ وهمفرهنگ و همسرزمين نظر دهنده ششم منم. متن کمى پراگنده است
"مردم پارسی زبان در جغرافيه کشورى ساختگى خاورى ايران" = افغانستان
باوجود حذف فارسى و جايگزينى "درى" باوجود دربارى بودن و فصاحت و بلاغت نظم و گفتار "درى" و روش زبانى عالى
ما مردم فارسى زبان درى گفتن را به زبان فارسى يا پارسى پاس نمى کنيم
اگر ناميدن فارسى عدم فصاحت و بلاغت است پس من ساده بودن پارسى دوست مى دارم و نه مشکل بودن درى يا دربارى
منظور از اين جمله جدايى افغانستان است. "افغان + با پسوند پارسى ستان با زور انگليس واشغال مناطق ايران و قرارداد پاريس 1857 ساخته شد. قرار داد پاريس خاک شرقى ايران رااز زمين ايران جداکرد. از اين رو کشور-دولت افغانستان قلابى ساختگى و قلدرى است
افغان هر فغ و فغان و افغان کند بافتهاى جدا ناپذير درتاروپود مردمان پارسىزبان در زمينه ايرانى بودن ٬ در زمينه هاى هم هويتى هم سرزمينى٬ همزبانى ٬ همتبارى و همتاريخى وهمفرهنگى جاودانه است.
من با ايرانيان در همه دنيا با زبان پارسى بدون مترجم گپ (حرف) مى زنم ولى با يک پشتو زبان بايد با ترجمان.
فقط دولت افغانستان يک مانع است.در رابطه به عدم امکانات براي ملت شدن با نظر شما موافقم!
تغيرنام افغانستان در دستور روز است.
زنده باد ايران و هندو توران ايرانيان هنديان و توريانيان

>>>   از زمان تجزیه کشورهای آسیایه میانه و تسقیم خراسان به چند کشور افغانستان ایران تاجیکستان ازبکستان جز جنگ سختی محرومیت و فقر و تعصبات احمقانه ساختگی قومی قبیله ای چیزی دیده نشده...کشورها کوچک می شوند تا همیشه برده کشورهای بزرگ شوند و توسط آنها دوشیده شوند کسانی که با اتحاد و بزرگ شدن مخالف هستن مطمئن باشید نوکر قدرت های بزرگ غرب و شرق هستن..و دلسوز افغانستان و آسیای میانه و ایران نیستن....

>>>   مه به عنوان يك تاجك از اين كه هويت و فرهنگ و تمدن ارزشمند و غنى ما پارسى زبانان خراسان زمين ، توسط پتان هاى بيگانه به غارت و يغما ميرود و جعل ميشود ، ابراز نفرت دارم ، مه با يك ايرانى يا يك تاجك ان سوى مرز قرابت و نزديكى بسيار بيشترى دارم تا اين وحشى هايي كه از زمانى كه قدم هاى نحسشان را در اين سرزمين پربركت گذاشتند اين سرزمين روى ارامش نديد، لعنت الله (ج ) بر اين قوم و قبيله كه باعث تفرقه و دورى ما از برادران هم زبان تاجك و ايراان و دگر جاها شده است ، اخر اين چه نام يك سرزمينى است كه بر روى اين جا گذاشته ايد اى ملعونان ، مه شرم دارم كه بگويم يك افغان هستم ، افغان در زبان فارسى از معناى آه و فغان و ناله ميايد ، اين چه اسمى است ؟! كدام كشور همچين نام زشتى بالاى خود گذاشته است ؟! اين سرزمين نفرين شده از زمان قرارداد باريس از ممالك محروسه ايران جدا گشت و پشتون ها با كمك انگليس توانستند نامش را از خراسان به امارت افغانستان تغيير دهند .من اميدوارم و دعا ميكنم كه هر چه زودتر اين مملكت نفرين شده تجزيه شود و ما از اين وحوش پشتون جدا شويم . درود بر داكتر پدرام ،
فرهاد استم يك تاجك .

>>>   زنده باد هم تبار ایرانی نژاد
دریافت من از سخن شما در نظر ششم ظاهراً اشتباه بود. پوزش می طلبم
تجزیه ایران شرقی(افغانستان امروزی، خراسان بزرگ) پس از جدایی آن از ایران غربی (ایران امروزی) و دوپاره کردن سرزمینی که قرن ها یکپارچه و متحد و با وجود اقوام مختلف با صلح و دوستی همزیستی می کردند با ترفند استعمار پیر و روسیه ، با هدف از بردن قدرت امپراطوری ایران زمین صورت گرفت.
این باید به وضعیت قبل از خود برگردد
به هر حال ما مشتاق اتحاد هستیم
ولی این امر باید توسط جوانان «ایران شرقی»پیگیری شود، پاسداشت زبان پارسی برای دور نشدن از اصالت
تاریخی مشترک ضروری است
تا فرجام یکپارچگی مجدد
زنده باد همه ایرانی تباران

>>>   یون بد کرده توکی هستس اونشنلست که تصمیم میگیری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است