صالح: منطق مشروعیت خویش را از دست می دهد
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۶    ۱۳۹۷/۲/۲۰ کد خبر: 150886 منبع: پرینت

در جنگ کنونی افغانستان طالبان تروریست و برانداز شمرده می شوند و طرف دیگر یعنی دولت با آنکه ده ها نقیصه و خلا دارد دولت مشروع افغانستان تلقی می گردد.

تشریح و توضیح این روایت آسان و منطقی است. اما اگر این جنگ بعد قومی و زبانی بخود گرفت و یا سه بعدی شد یعنی دولت در داخل خود به جنگ کشانیده شد و طالب در جایش باقی ماند روایت کنونی منطق مشروعیت خویش را از دست می دهد. در آنصورت کسی برنده نخواهد بود. در آنصورت جان، مال، عزت و ناموس هییچ گروه و هیچ قوم در امان و مصون نخواهد بود و دین و دیانت مانع جدی و بازدارنده در برابر جنایات بشری نخواهد بود.

وقتی بحث به فزون طلبی قومی نزول کرد دین و مذهب دیگر عنصر مرکزی و محوری در تعاملات نخواهد بود و لسان و قومیت انگیزه و عنصر بسیج کننده بر ضد دیگران می شود.
هر گروه بدون تحلیل و منطق گروه دیگری را دشمن تلقی کرده و بر تمام داشته های مادی و معنوی او حمله خواهد کرد.

متاسفانه حلقه های مشخص عمدا یا از روی نا فهمی وضعیت را به همان طرف می کشانند. رییس جمهور از افراطیون قومی می نالد در حالیکه شماری از این افراطیون در کنار خودش و با امکانات دولتی دقیق از جایگاه دولتی و با پول مالیه دهندگان بیچاره افغاندستان بر نزاع قومی نفت می ریزند. آنهایی که از بیرون دولت نزاع قومی را دامن می زنند گناهکار اند اما آنهاییکه از داخل دولت مسایل تعصب و نزاع را تمویل می کنند مجرم و گناهکار اند.
بحث گناه مربوط خدا است اما مجرم باید در این دنیا مجازات گردد.

امرالله صالح


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
صالح
منطق
جنگ
نظرات بینندگان:

>>>   آقای صالح ! این راخود خوب میدانی که اخوانی ها در مجموع ( طالب ، داعش ، ګلب الدین ـ شماها جمع امریکا فقط خون مردم مظلوم مارا مکیده میروید ، طوریکه نوشته اید دین ومذهب عنصر مرکزی نبوده ولی برا شماها ګاو شیری است وګاو شیری هم همان مردم کودن اند که عقب شما روان هستند وبه دین شما به ناحق باوردارند - ازبرای خدا به باداران خود بګویید که دیګر بس است - مردم افغانستان دیګر برای شان توان زجه وناله کشین نمانده
سوګوار درغم ۴جوان نازنین

>>>   شما میخواهید غنی با کجای خود فریاد بزند که سردمدار فاشیزم قومی است.
یگانه راه مقابله با فاشیزم دولتی ارگ اتحاد سرتاسری تمام گروپ های هیر فاشیست است.

>>>   تاوقتیکه امریکاومتحدانش در افغانستان هستندمردم افغانستان هیچ وقت روی ارامش وصلح رانخواهد دید چون بازیهای سیاسی پیچیده ترمیشودامریکا ازبرجام با ایران خارج شد ودوباره تحریمهای ایران را فعال کرد و ایران هم واضع است که ارام نخواهدنشست ویگانه جای که میتواند امریکایهاراضربه کاری بزند افغانستان است درچنین شرایط صلح درافِغانستان ممکن نیست هیچ بلکه جنگ خیلی هم شدیدخواهدشدامریکا میخواهدکه ایران را ازطریق تحریم فروبپاشاند وازبین ببرد وایران هم میخواهد که امریکارا درافغانستان توسط مردم سرکوب کند تاحدی که ورشکسته شود وافغانستان راترک کنندوجنگ فعلی که درافغانستان ادامه دارد واین آدمکشیهایهاوانتحاریهای که رخ میدهد همگیش دست مردم افغانستان به یخن حکومت فعلی نه بلکه به یخن امریکایهااست

>>>   امرالله صالح فغان نمى شوى چون تاجيک هيچگاه افغان نمى شود.
هرودت تاريخ نگار و جهاننما ساز يونان قرن پنجم قبل از میلاد مسیح زمان هخامنيشيان (قرن هفت قرن هفت پيش از ميلاد تا سوم پيش از ميلاد ) :در کتاب سوم بند 91 و در کتاب و در کتاب هفت بند 66" در اصل نوشته به زبان يونانى , ترجمه و کامنتار ازسوى يوزف بلکيسلى چاپ کامبرج لندن سال 1854 پيشگفتار وارزيابى کتاب درمقايسه به ترجمه هاى آلمانى و اکادمى علوم مجارستان اصل نوشته هاى يونانى هرودت را چاپ کرده که تاجيک مردمان باستانى پارسى زبان شرقى هستند و در جاى ديکر تاجيک که تاج و يا "کرونا" (يونانى و لاتين) کرون کرون تاج و هم پول معنى مى دهد کران و قران واحد پول که تا سال 1973 در هندوکش (از پيشوند خارجى ستان ام استفاده نمى کنم) مروج بود.
آبراهام کنستانتین مورادگئا دوسون تاریخ‌نگار سوئدی ارمنی‌تبار (1779-1851 ) در کتاب "تاریخ مغول از چنگیز تا تیمور" برگ 157 "تاجیک ها" را از اقوام مغولان و ترکان بت پرست نامیده استبارُن جوزف فون هامر پرگشتال (1774 -1856 ) خاورشناس آرشیدوک‌نشین اتریش به زبان آلمانى نوشت :"این کاملا درست نیست . برخلاف تاجیک پارسيان نامیده می شود و اعراب تازی. نام تاجیک در آثار هرودوت کتاب ، نام اصلی آلمانی ها ديوچ ، که نزدیک ترین خوشاوندان پارسيان هستند. (1) Δaξεxαi "Þeudā" "teudja" = يونانى براى تاجيک: يونانى = Corona. Coroca of Kyros = Kantal ye Cyros = قنتال کوروش در کتاب هرودت : قنقلى نسبت به آمدن شاه بزرگ با تاج کورش ويا کنتا ل 858 واژه Tadsch = Corona Krone or Corona = تاج پول قران = Krone = تاج صاحب قران = صاحب تاج .
جوزف فون هامر پرگشتال, نمایش هفت دریا: با یک فهرست فرهنگ با واژه هاى زبان های جرمنى خویشآوند با پارسى, وين 1831. . شما کتاب خاورشناس اتریش برگ 187 را مى بينيد لطفا برگ 203 اش را ورق يابى کنيد در آنجا بخوبى تاج نوشته شده است. به دبيره آلمانى قديمى .
خاورشناس اتریش به نقل از هرودت مى نويسد در برگ 187 مى نويسد: "تاجیک (آلمانی) که منشاءاصلی پارسيان است چنانچه هرودوت در مورد تاجیک ها نوشته نموده است نام تاجيک در زبان بزرگان پارسى گوى که همان تاج نام دارد که کران و قران پول در واقعیت امر همان تاج معنی می دهد که در یک طرف سکه خط و طرف دیگر شیر است. شیر و خورشید نشان زردشتی فروهر فروردینی نماد تمام شاهنشاهان آریانا و میتوانیم به گفته یونانان امپراتوری پارس بود.زبان قديمى زردشتيان درى بود که امروز زردشتيان ايران وپارسيان هند صحبت مى کنند
جوزف فون هامر پرگشتال در پهلوى شهکار اش کتاب "نمایش هفت دریا" کتاب گلچينى از دوصد شاعران پارسى زبان نوشته است "هفت دریا" - هفت آتشکده بزرگ عجيبى باستانى نام برد
1- نوبهار بلخ
2- شاهبهار کابل
3- سوبهار غزنه
4- آتشکده خراسان
5- آذر برين نقش رستم شيراز پارس
6 - آذرگاه تبريز
7- آذرگاه باکو
دریک و چه زریک و چه دینار و سینار همه از بلخ باستان در آریانا زمین برده شد. دریک و زریک پول دارا یا داریوش بزرگ بود که زبان دری به گفته کونراد شتترر دانشمند آلمانی در برلین واژه دری از دریک و یا زریک دارا بزرگ آمده بوده باشد که این پول زر یا طلا بود. دینار را یونانی ها دیناروس ،دارا را داریوس و هرودوت را هردوتوس و یوسف پیامبر را یوزارسیفوس می نامیدند. امپراطوری کوروش و داریوش که در خارج از قاره آسیا و خارج از یونان در زمان یونانیان امپراتوری پارس گفته می شد که خود ایرانیان و تورانیان ستان ها و استان یعنی ایستگاه همین حلقه های فرهنگی توران ایران و هند پیوند ناگسستنی دارند. هرودت نگاريده که تاجيکان درکاشغر وهندو تاج گورگان چين تا سوغددانيا خورازمينا... زندگى مى کردند تاجگورگان با زبانهای تورانيان تاجقرغان و بالاخره در چین تاشقرغان شد. از این " چین تاج" نام چین کشور نیست بلکه چین در فارسی زبانهای تورکتباران از چین دادن در کلاه و کالا دوزی آمده است. نام های زن و مرد تاجیکان با تاج شروع می شد و یا ختم می شد تاج علم تاج سلطان . گذشته ار آن همین لباس که در پنجاب است اصل در درواز تاجیک ان دوخته و چیندوزی شده یا چبن داده شده است. این لباس دروازی در بلخ باستان باختر خراسان و باکتریا کشور کلان که امروز شمال افغانستان و تاجیکستان و بخارا و سمر قند را در بر داشت و مانند زبان و سرودهای زردشتی اویستا تا به کردستان عراق و سوریه رفت. و این سرودها زردشت زند (ژند) اويستا از برکت سنگ نوشته های هخامنشیان با خط میخی نوشته و از پارسی باستانی در پارسی پهلوی در زمان ساسانيان ترجمه و بلاخره در زمان اسلامی به پارسی جدید در بندهيشن هندی و بندهيشن ایرانی ترجمه شد. کشورهای امروزی افغان زمین و ایرانشهر و ایران زمین تا آذرپادگان یا امروزه آذربایجان پر از آتشکده‌ها ی زردشتی با پسوند رستم. چون هفت نیکوکار ی دین زردشتی مردم یاد فراموش تاجیک و پشتون فارسی‌زبان و تورانی فقط شوربختانه سه تای اش ورد زبان شان است همین هفت در دین هشتگانه بودایی درج است که همین را تمرکز می نامند. ناگفته نباید گذاشت که ایرانیان اولین امپراطوری جهان را تشکیل دادن و فرهنگ باستانی یونانی و اولین دموکراسی جهان را زمینه سار شدند. زیرا منشور کوروش اولین قانون اساسی حقوق بشر است. دوسون آنقدراشتباه ننمود به اين نسبت که توريانيان مغلها تيموريا ن وگرگانى و فرزند عزير کابل بابر ومغلهاى کبير زبان شان پارسي بود وخدمات شايسته به هنر زبان و فرهنگ و بلاخره نقاشى دوران مکتب هرات معراج نامه بانقاشى تيموريان زمان تيموريان پيش ازتولد کمال بهزاد هروى نقاشى ميناتورى شد هرکسى که بزبان پارسى خدمت نمود بشر دوست بود من برايش سرتعظيم فرود مى برم و فارسى ستيزان را نکوهش مى کنم ىسند ننگنامه دو ظاهر نام ها 1964 تغير فارسى به درى که بزرگان پارسى ما به ميلونها بار نام گرفته و "درى" را حد اکثر 20 بار
امرالله صالح هنوز خود افغان مى نامد هر غير افغان که خود را افغان ناميد منافق است.
همين لغت که مورد پسند من نيست اگر با پيشوند مکانى ستان باشد اشاره به کشور و جغرافيه مى شود و نه به يک ملت:
شهروند "افغانستانى" نام بينى خميرى
"افغان" نام ديگر پشتون است وهيچگاه نام کل ملت شود. اين نام تحميلى است. اين نام هويت کشى اسث

>>>   گلبدین راکتیار نان و مصارفش از خزینه همین ملت فقیر ماهانه به ملیون ها افغانی از جانب ریس جمهور غنی احمدزی برایقصاب کابل حاتم بخششی میگردد اما این .... دودی زما خوری توتو په سلاحخانه کوی بدستور ای اس ای از روز اول ورودش در ولایت لغمان و پای منحوسش بشهر زیبای کابل در هر نشست و محفل اش چه در کابل و یا خوست و هرات و مشرقی تفرقه قومی و زبانی و سمتی را در سخنانش دامن زده و یک قوم راعلیه قوم دیگری تحریک و تشویق کرده است اشرف غنی احمدزی که صدای اتحاد و اتفاق را میزند ولی با گلبدین قصاب کابل در یک خط روان است و اکثر مشوره هایش با همین جاسوس پاکستان است که حتی خپلواک که نسبت به قبل غنی احمدزی کمتر با وی و بیشتر با گلبدین مشوره های مخفی و خصوصی میکند شکایت و نارضایتی اش را ازینکار ریس جمهور احمدزی بلند کرده است نفاق قومی که در دولت غنی احمدزی و ارگ با امدن گلبدین بیشتر و بیشتر گردیه و پنهان هم نیست مشروعیت و اصلیت این دولت را کاملن از بین برده و اکثریت مردم ازینکار از اشرف غنی احمدزی و اطرفیان ان کاملن ناراض و بر ضد انها قرار گرفته و مشروعیت مردمی ندارد .

>>>   درلسان پشتو حرف ق و ک مشکل دارند در لسان عربی حرف گ مشکل دارد مثلا اگر بخواهند بنویسند ( گلبیدین ) اینطور می نویسند: ( جُلبیدین ) یعنی بجای گ ج را استعمال میکنند


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است