واژه«افغان» از درون دو عینک
 
تاریخ انتشار:   ۱۷:۲۳    ۱۳۹۷/۲/۱۸ کد خبر: 150820 منبع: پرینت

با ادای احترام به همه اقوام سرافراز کشورم!!

در این روز ها در ج واژه «افغان» در شناسنامه های برقی در افغانستان و پارلمان کشور قیامت برپا نموده است. رییس جمهور بار دیگر دست به سرقت قانونی زد و فیصله پارلمان مورخ ۱۳۹۳ را در مورد شناسنامهٔ برقی در پسخانه های ارگ حبس نموده و طی فرمان شخصی توزیع این شناسنامه جنجالی را که با مخالفت بیش از هفتاد فیصد مردمان جامعه ما مواجه است،آغاز نمود.

پخش این سند تحمیلی که دقیقأ نفت فراوانی را برای شعله های بحران افغانستان در شرایط کنونی آماده می کند، بخشی از سناریوی استعمار است که توسط مامور گوش بفرمان آن اشرف غنی احمدزی براه انداخته شده است‌.
آگاهان سیاسی توزیع تحمیلی این سند را معادل بمب اتم در افغانستان ارزیابی نموده و انرا نخستین گام بسوی تجزیه افغانستان می پندارند.

نمی دانم که اشرف غنی و هوادارانش به شمول برخی چپگرایان مسخ شده و شوونیست چرا می خواهند تا با رقص و پایکوبی زیر دهل ناتو و استعمار با عبور از دریای خون این واژه را برای مردمان غیر پشتون افغانستان سخاوت نمایند؟
اما هرگاه بصورت عقلانی به بازتاب این واژه که قدامت یک قرن را احتوا می دارد، نظر اندازی شود، این واژه را باید از داخل دو دانه عینک نگاه کرد و بر اهمیت آن برای تثبیت «هویت» افراد جامعه مکث کرد.

نگاه اول و برداشت های مختلف عام مردم از واژهٔ« افغان» در داخل کشور:
افغان یعنی:
شجاع ،فاتح ،مهمان نواز ،جنگجو ،مقاوم ،متجاوز ،بیرحم ،زورگو ،لجوج بلند پرواز ،خود بزرگبین ،زن ستیز ،متعصب ،شوونیست ،فاشیست ،عظمت طلب ،سنت پسند ،قبیله پسند ،قومگرا ،تمدن ستیز ،فرهنگ ستیز ،کهنه گرا،قانون گریز....

تصویر« افغان» در جهان بیرون:
افغان به معنای تروریست ،آدمکش خونخوار ،آدمخوار ،خاین ،وطنفروش ،استعمار طلب ،دین فروش ،قاچاقبر ،قاتل ،وحشی ،دیکتاتور ،مستبد ،بغاوتگر ،جنگ طلب ،جلاد ،کینه جو ،انتقامجو ،فرهنگ ستیز ،قانون گریز ،وحشی درنده ،انتحاری ،انفجاری ،وطن ویران ،منقلب ،بیرحم ،ناشکیبا ،تمدن ستیز ،عقبگرا ،پسمانده ،فاسد ،مرتجع ،بی پیمان ،عهد شکن ،بیگانه پرست ،گداصفت ،محافظه کار، جاهل ،بیسواد،..‌.
این است حقیقت تصویر« افغان» در چشمان یک خارجی در سراسر گیتی!!

هر زمانی که یک خارجی به این واژه نگاه می کند ،چون آیینه ،این خصوصیات در برابر چشمانش تبارز می نماید.
با چنین اوصاف آفتابی و روشن چقدر ضرور است تا واژهٔ افغان در شناسنامه های ما درج شده و سایه وار در تمام گوشه های جهان برای ساکنان افغانستان غرور (!) بیافریند و عرقی را برجبین ما جاری سازد؟

سالها قبل یک نویسنده آلمانی« افغانها» را مردمان نیمه وحشی خطاب نمود.
در شرایط فعلی و بحرانی چقدر ضرور است تا در یک دید عقلانی بالای تحمیل این واژهٔ« صادراتی »تاکید نموده و از دریای خون عبور نماییم.
افغانستان به وحدت ملی ضرورت دارد نه به انقطاب قومی!
کسانیکه طرفدار افغانستان واحد و تجزیه ناپذیر اند باید با یکصدا در برابر برنامهٔ ضد ملی و استعماری اشرف غنی احمدزی و حامیان استعماری ان ایستاد شده نگذارند که در یک بازی آتش افروزانه افغانستان نابود گردد.

امید دوستان عزیز مان محتوای این واژه را در کامنت های شان تکمیل نمایند!
توریالی خاوری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغان
خاوری
نظرات بینندگان:

>>>   خارجی ها تعداد زیادسیاحان فاتحان از افغان هابه خیلی نفرت وبدی یاد کرده اند که کتاب ها میشود ، اما مقصد آنان افغانهای پاکستان بوده است نه داخل افغانستان ،چون آنان پیشه غارتگری وراهزنی داشتند ومانند عربها هرقافله ئی را چور و ایلغار میکردند ،
اما پشتون هایا افغاتنهای خود ما درداخل افغانستان ف زمانیکه حکومت صفوی درایران بود وپشتونها برضد صفویها جنگ براه انداختند سلطان حسین را ازتخت بزیرکشیدند وکشتارز یادی براه انداختند ، بعدا که نادر افشار ظهور کرد افغان هارا سخت گوشمالی داد ، احمد شاه درانی در رکاب نادر جنگید وزمانیکه درقندهار صاحب تخت وتاج شد یکی از درباریان صفوی که رتبه نظامی دارد وتاریخی بنام سلطان التواریخ نوشته بود دران تاریخ دو صفحه رابه خصایل واوصاف حمیده احمد شاه پرکرده است ودران از خصلت نیکو حلیم شجاع عادل ه متواضع مسلمان ، مدبر یاد نموده ، قسم او کساننی دیگری هم خین نظر را درمورد او داشته اند ، بنا آن افغانی که خارجی ها بچشم حقارت ونفرت می بینند هدف شان قبایل نیمه وحشی پاکستان است که حتی عبدالرحمن خان آن نواحی را درتاریخ خود بنام یاغستان یاد کرده است
( ر )

>>>   یکی از عینک سیاه ودیگری از عینک سفید

>>>   قانون عدم توهین به اشرا:
کار روی طرح قانون جلوگیری از توهین به مجاهدین امروز از سوی فضل‌هادی مسلم‌یار، رئیس مجلس سنا به تالار عمومی این مجلس پیشنهاد شد و سناتوران با آن توافق کردند.
فضل‌هادی مسلم‌یار ایجاد طرح جلوگیری از توهین به مجاهدین را ضروری خواند و گفت که این طرح برای دفاع از مقدسات مردم مجاهد افغانستان ساخته خواهد شد.
آقای مسلم‎یار کسانی که به مجاهدین توهین می‎کنند را "خائن" خواند و تأکید کرد که آنان حق ندارند در افغانستان سیاست کنند و یا در مورد مقدسات مردم افغانستان حرف بزنند.
ایها زیرنام جهاد زیاد مفاد کردند وتنمی خواهند تا قیامت این گلاوشیری را از دست بدهند
اگر طرحی ساخته میشودباید از اصطلاحاتی مانند مجاهد اشرار دزد غاصب اختلاس گر کمیشن کار گوریلاهای آی اس آی ، گوشت دهان توپ پاکستانی ها علیه شوروی ها ، مزدوران ترورست های عرب ، اجیران آی اس ای ، غنیمت گیران،
راکت زنان ، همه اینها تعرف شود تا مردم حقیقت را بدانند
درضمن برای اثبات تفاوت بین دزد ومجاهد سرمایه های رهبران راپیش از جهاد وبعد از جهلاد پیش از وکالت بعد از وکالت به مردم نشان دهند
ر

>>>   این راهی که اشرف غنی تخیلی میرود نفع ان به پاکستان دشمن افغانستان میرسد نه مردم کشور خودما همین کار سبب تجزیه افغانستان و جدایی مردم ما و ایجاد دشمنی و کینه چیزی دیگری ثمره ان نیست و موفق هم نمیباشد.

>>>   ارجند عزیز خاوری!
درباره این موضوع درین چندسالیکه این واژه یعنی افغان متعلق به قوم همخوان
و همسنگر و برادر ما (پشتون )از جانب حاکمیت نا مشروع برای بحران آفرینی و
بهره گیری سیاسی و دوام قدرت در میان اقوام به راه انداخته شده از جوانب دینی ،
قرآنی ، اجتماعی و تاریخی که ( اساسآ و علمآ تاریخ زاینده و
تعیین کننده نژاد و قوم و قبیله و عشیره است نه قانون) من عاجز و اصحاب عقول
و دانش ( اولوالا لباب ) بسیار نوشته ایم درینجا به اساس خواهش شما و سبک
شما فقط دو داستان چشم دید را بیان میکنم .
اـ سالها قبل که بحران هم در افغانستان نه بود در المان در یک کافه سرواز
در کنار بحیره ای نشتیم . مردم دیگری هم بودند دوست من که یک دکتور است
با یک دو میز همسایه به زبان المانی ( که البته می شناختند) به صحبت پرداختند .
در دوام « مردان المانی از دوست من اشاره بمن پرسید که این
شخص مهمان معلوم میشود از کجا اند دوستم گفت افغان است . با این
جواب پرسنده اشاره به سگ خود کرده گفت همین ؟ آقای دکتور ازین جواب
پشیمان شده واز من معذرت خواست < باقی باشد که گپ دراز میشود <
در اروپا این حیوان را افغان میگویند که با سرچ کردن در گوگل همه شرح در
آنجا پیداست .

دوم : در سال های نزدیک در کنار دریای تیمز شهر لندن پیاده گردی داشتم
یک شخص سالمند دیگر هم پیاده گردی میکرد چون دریک مسیر بودیم هم راه
شدیم در راه قصه کنان خود را معرفی کرد که انگلیس بوده و صاحب منصب
باز نشسته است و لحظات بعد از من هم پرسید از کجایید . راستی من مکث
کردم ( چون افغانستانی ها میکوشند خود هارا معرفی نه کنند ) باز و باز
پرسید گغتم از افغانستان گفت همان کشور وحشی و ترور . چه بگویم » ...
بسیار بالایم تاثیر بد کرد و با مشکل اعصاب خود را کنترول کردم و دلایل
خود را در دفاع گفتم . این بودقصه ای واقعی واز مثال های تکراری صرف نظر.
انشاءلله نظر خود را برای مقاومت مدنی و عمل بدون خشونت و تحقیر در
مقابل این پروژه ویران گر حاکمیت نا مشروع جدا گانه مینویسم .
م. زمین بوس کابل

>>>   از نظر عینک خود نگفته اید از نظر مردم خارجی افغانها واقعآ شجاع دلاور و مهمان نواز است. ولی از عینک دیگران غیر افغانها انهای که مهاجر است و خود را افغان نمیداند کولی. بالای ناموس خود تجارت کردن. و ناموس خود را برای دیگران در مقابل پول پیش نمودن. و باید این مردم از ملت افغان جدا شود تا مردم دنیا بداند که افغانها غیور هستند ناموس فروس نیستند.

>>>   دو موضوع را ميخواهم مطرح كنم: اول اينكه در تذكره پشتون هاي آنطرف خط ديورند چه نوشته شده است؟ پاكستانى، افغان، پنجابي ، سندي، پشتون.....
دوم، وقتي به شهروند امريكا، امريكايي، به ايران ، ايراني ، به عربستان، عربستاني وغيره خطاب ميشود و اين حرف "ي" يك حرف نسبي است، چرا به شهروند افغانستان ، افغانستاني گفته نشود؟ در اينصورت مشكل حل است و هر كسيكه در جغرافياي أفغنستان زندگي ميكند، أفغانستاني خطاب شود. بخاطريكه چهار جاسوس بالآي بدست آوردن/ نگهداشتن قدرت دسيسه بازي ميكنند، چرا مردم به جان همديگر افتيده اند؟

>>>   نگاهی به کلمه افغان از دو نگاه!
افغان پشتون کسیست که بر این وطن 800 سال حکومت کرده و با همه اقوام عزیز با هر دشمن مقابله کرده است .
کلمه افغان و دشمنان ان: دشمنان پشتو کسانی اند در تاریخ هزار ساله خراسان یا افغانستان رول بارزی را ادا نکرده! و تاریخ شاهد کدام جانفشانی اش نیست و اگر است سقاو برامد و یا کولابی!

>>>   من معلم پشتو داشتم که‌خودش هم‌پشتون بود ودرمضمون پشتو برای ماها درس میداد.افغان په اصل کی پکت و بیا پخت شو بیا پختون شو بیا پشتون شو بیا ابگان شو بیا اوغان شو بیا افغان شو.من دوازده سال رادر مکتب درس خوانده ام‌ که ۹۵ فیصد متعلمین و۹۹ معلمین پشتون ها بودند.حالا شما قضاوت کنید که کلمه افغان‌ازکجا گرفته شده است؟.بعضی اشخاص بدون تجربه درگذشته ها و شرایط موجود وطن که هرچه بیشتر به وحدت ملی و یکپارچگی مردم مومن افغانستان ضرورت است به فکر قبولاندن افکار فاشیستی خود بالای ملت مومن و زجر کشیده افغانستان هستند.کلمه افغان درتذکره اصلا لزومی ندارد که درتذکره نوشته گردد.همان جمهوری اسلامی افغانستان برای وحدت ملی ویکپاچگی ملت کفایت میکند.کاروان شتر هم باید از تذکره حذف شود.اگر لازم شد باید یک آثار تاریخی را درآن جا داده شود.
ومن الله الوفیق

>>>   من هميشه گفته ام که پشتون نام صادق ملت باهويت پشتو است و پشتو درتاريخ باستانى واژه آريايى با "سوارکار" يا مردم "پشت اسپ "ناميده شده و پټهان وروهيله نام هاى بومى مردم پشتون در هندوکوهان و قاره هند بوده اند. شمارى واژهاى پارسى و پشتو مادرکلان مشترک دارند. واژه افغان از همان آغاز واژه بومى و خودى و مورد قبول مردم پشتون (پټهان و روهيله) نبود و نيست . اگر نه چرا "پختونخوا " نام افغانخوا نگرفت ?
معنى هاى "پشتون" "پټهان" و "روهيله" شايسته و دلپزير است. اصالت و معنى هاى پشتون از زبان شرين پشتو و بويژه از سنتها وآداب رسم و رواج باستانى پشتو ( که در سالهاى 1960 به نام پشتونوالى به رسميت شناخته شد) واژهٔ« پشتون» با شاه ستونهاى که مهتر با نيکوى وخوبى پيوند دارد . پشتون‌گری حکم قانون اساسی پشتون‌ تباران را دارد و موضوع آن بیشتر مربوط به پاسداری از خانواده آبرو است.
قواعد پشتونوالی برای رفتاری «آبرومندانه» و «شرافتمندانه» است :
مانند
1- مهمان‌نوازی
2- پناه
3- بخشش
4- مستقل بودن
5- برابری
6- شجاعت
7- استقامت
8- بدرقه
9- سنگ گذاشتن
10 - شورا (جلسه)
غيرت و بدل و کين خواهى وانتقام ننگ و ناموس از زمان "ويش دورانى" (دوران بيدارى و روشنگرى و دموکراتيک و حکومت قانون وقانونيت حکومت) بايست در قانون اساسى با نامهاى معتبر امروزى درج شود: مثلا حقوق زن و حقوق دختر و خواهر
دوست پشتون من
چيزهاى خوب از واژهٔ« افغان» بور نشده و اين واژه لياقت و سزاوارى براى هويت همه مردم نيست.
معنى افغان و افغانيت ناله و فرياد است. در زبان پشتو کلمه "افغان" و "فغان" ڇه معنى دارد. در زمان نچندان دور در زمان سردار ياجنرال داود اگرمىگفتى افغان يعنى فرياد و ناله تمام فاميل به سرميخکوب مىشد. افغان تابو شده بودبود امروز لغت افغان تاغوت شده و مبارزه مردم پشتون عليه نيکه انگليسى نام افغان مونت استوارت الفنستون آغاز شده است. تا اکنون هر قلدرى چال و نيرنگ دولتهاى افغان تبارا کردند کلمه افغان حثييت و قاريت صلابت واصليت فرا شهروندى نگرفت.

>>>   ماافغان هستیم افغانستان کشورمااست ماافتخارداریم که افغان هستم کسایکه مخالف کلمه افغان هستند برای شان پنچرمین نوشته کند چه مشکل است راه حل خوب


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است