نه افغان هستیم و نه شترچران
ما نمی خواهیم که شتر های شما و شترچرانی تان به مثابه نماد کشوری و هویت همگانی ما شناسانده شود. ما یک شناسنامه پاک و آبرومند می خواهیم. شناسنامۀ بسیار امروزی و پسامدرن را با شترچرانی های پیشا تاریخی تان خراب نسازید 
تاریخ انتشار:   ۱۵:۰۳    ۱۳۹۷/۲/۱۳ کد خبر: 150616 منبع: پرینت

روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی در حالی آغاز شد که پیش از این رییس جمهور برای رسیدن به اجماع ملی مانع توزیع این شناسنامه ها شده بود اما امروز با وجود مخالفت ها این روند را آغاز کرد.
رییس جمهور غنی و بی بی گل بانوی اول از نخستین کسانی بودند که شناسنامه های الکترونیکی را اخذ کردند.

در همین حال داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت در یک کنفرانس خبری روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی را غیر قانونی خواند و گفت: توزیع شناسنامه ها هیچگونه مشروعیت ندارد و این فقط دعوت مردم به اختلاف و کشاندن کشور بطرف بحران است.

این روند در حالی آغاز گردید که مدتی قبل، پس از ماه ها گفتگو و کشمکش، نمایندگان شورای ملی متن و شکل و دیگر نکته هایی را که در شناسنامه نمایانده شوند، نهایی ساختند و برای رییس جمهور فرستادند که مهر تایید بر آن بزند. واژه "افغان" از شناسنامه برداشته شد، نام، نام خانوادگی، سن و نشانی و محل تولد و دین در روی شناسنامه پیشنهاد شده بود.

اکنون، در کارت نمونه که از شناسنامه الکترونیکی پیشنهاد شده است وقتی نگاه کنید، دیده می شود که علاوه بر ملیت افغان که بر همه تحمیل می شود، در پس زمینۀ شناسنامه، یک قافله از شتران و شترچران ها به مثابه نماد ملی کشور و مشخصه اصلی هویت ما در آن گنجانیده شده است.

قبیله گرایان علاوه بر ملیت افغان، یک قافله شتر ها را که نشان کوچیگری و اوغانیت شان است در شناسنامه جای داده اند.
با این شگرد در واقع همان هویت پیشا تاریخی خود را که شترچرانی و کوچیگری است به شکل دیگری در شناسنامه گنجانیده اند و به این شیوه و با زبان نمادین و تصویری همه باشندگان کشور ما را اوغان کوچی می شناسانند.

((حقیقت این است که اکثریت مطلق باشندگان کشور ما، با شترچرانی و شتربانی هیچ پیوندی ندارند. نه تاجیک ها شترچران بوده اند، نه هزاره ها شتربانی کرده اند، نه اوزبک ها با شتر کدام نسبتی داشته اند. در وطن ما، شتر و شترچرانی تنها و تنها به قوم اوغان پیوند دارد. شتر تنها می تواند نماد هویتی اوغان های کوچی باشد و بس. ما مردم غیر اوغان هیچ دلبستگی به شتر و شترچرانی نداریم. پس چرا می خواهند شتر چرانی را نماد کشوری و هویت ملی ما سازند؟
نه خود ما شترچرانی کرده ایم، نه پدران ما شترچران بودند. مهربانی نمایید، شترهای تان را از شناسنامه های ما بیرون کنید))

کد (10)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
افغان
شتر
شناسنامه
نظرات بینندگان:

>>>   فجایع دراماتیک شش درک بیانگر آن بود که قرار است پروژه شیطانی یا از جانب امریکا و انگلیس و ناتو به راه بیافتد تقزیبا مانند دنباله حادثه 11سپتامبر و یا اینکه تیم فاشیساتی ارگ و امنیت ملی اش برنامه ای دارد که میخواهد در سایه بدتریر ن نا امنی و رعب و وخشت آنرا بر پا بدارد. راه اندازی غایله شترنامه های برقی فاشیستی بالاخره معما را حل کرد.

>>>   برادر حرف خوب این است که ما از شتر و خر خود را جدا کنیم.
بهتر است هر جانب شناسنامه خود را داشته باشد.

>>>   افغان یا اوغان تنها نام یک قوم ناقل افغانستان است
ظهور قبیله بنام واغان یا افغان « پشتو زبان » در ( سال 1018 ه .ق ) ازکوه های سلیمان در شمال غرب پاکستان کنونی در مرگز شهر مستنگ در تاریخ یمنی محاربات سلطان محمد از افغانان و محل سکونت آنان در وادی رور سند و اطراف کوه های سلیمان در هند نام برده است و از توابع ایالت سند و از اجزاء پاکستان کنونی می باشد.
سید محمد یعقوب هروی در تاریخ نامه ی هرات، نیز این واقعیت را می نویسد زیستگاه اوغان« افغان » یکی از ولایات مکران بوده است.
شهر مستنگ شامل دهات بسیاری بوده است چنانکه در حاشیهء کتاب تاریخنامه ی هرات هم ذکر شده است که: شهر مستنگ یا مستنج را استخری و مقدسی هر دو در آثار خود اسم برده اند.
وقتی تاریخ خراسان قدیم (افغانستان امروزی) را بررسی نماییم طایفه ی افغان و کشوری به نام افغانستان در تاریخ و جغرافیای کشور ما موجود نیست و مردم ما که امروز برخلاف صریح اسناد تاریخی افغان نامیده می شود هیچ گونه تعلقی به افغانستان دیروزی و مردم آن سرزمین که اوغان=افغانها بوده اند، ندارد.
ابوریحان بیرونی در کتاب تحقیق ماللهند نوشه است قبیل افغان در کوه های غرب هندوستان به سر می بردند وتابه حدود رودخانه سمندر میرسد.

مرحوم میرمحمد صدیق فرهنگ می گوید واژه ی پشتون و افغان در آثار نویسدگان وشا عران این قوم این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.

دیگر کشور نیز به معنی واحد ویکسان هردو واژه ی پشتون وافغان تأکید میکند: «هنگامیکه زبان پشتو به مرحلۀ خط وکتابت رسیده است کلمات افغان وپشتون درآثار نویسندگان وشاعران این قوم با مفهوم واحد به جای یکدیگر استعمال شده اند. بنا براین بطور کلی واجمالی میتوان گفت که خود پشتونها ترجیحاً خود را پشتون گفته اند، درحالیکه فارسی زبانان آنان را افغان وهندیان، پتهان نامیده اند وهرسه کلمه از سدۀ شانزدهم به بعد در کتابت راه یافته ودرمعنی واحد بکار رفته است.»

هموطنان آگاه قلم بدست افغان تنها نام یک قوم از اقوام افغانستان است و افغانها نام ها تاریخ و فرهنگ و استوره یکسان با افغانستان ندارند بلکه بر ضد ان هستند و تلاش دارند هویت تک قومی خود را بر‌دیگر اقوام تحمیل میکنند. آنها بتنهایی در افغانستان حکومت تک قومی دارند و دیگر اقوام را در معادله قدرت راه نمی‌دهند.

داشتن دوکتورای جعلی غنی فقط تفرقه بهتر و سیستماتیک تر بین تمام اقوام شریف سرزمین مان و جایگزین کردن فاشیست های قبیله و کوچی های متعصب بجای آزادیخواهان نو اندیش را به ارمغان آورد .
عزیزان اقوام مختلف با سیاست های متفاوت باید بکوشند در اطراف واژه های وحدت و همدلی که یگانه راه نجات از دست متعصبان فاشیست و سران به قدرت رسیده پوشالی طاغوتی است جمع شده و با وحدت و همدلی تمام برای ساختن سرزمینی آزاد و مستقل و متکی بخود و دور از فاشیست های زمان بکوشند .

تاجیک گرسنبل است
افغان بلبل است
هزاره شاخ گل است
ازبیک خوگل است
پشه ای ساقه است
ترکمن خودل است
هرکس گوید همه افغان است
نادان , جاهل و بی ایمان است

منابع و ما خذ :
1_ آکا دمیسین دکتر عبدالاحمد جاوید، مقاله کابل در گذار گاه تارخ ، مجله سباوون ، سال اول دلو1366.
2_ میر غلام محمد غبار، جغرافیای تاریخی افغانسان
3_ عبدالحی حبیبی ، مجله آریانا کابل 1348
4 -- فرهنگ، میر محمدصدیق، افغانستان درپنج قرن اخیر، جلد اول، ص 6
5 _ ولادمیربارتولد، تشریح جغرافیا تاریخ خلافت شرقی ، ترجمه عرفان چاپ تهران صفه 374
6 _ محمد امین زواری ، جغرافیای تاریخ بلخ، بنیاد موقفات افشار، تهران 1388 .
7—غفور روف باباجان . تاجیکان . تاریخ قرون وسطی و دوره نوین دوشنبه انشار وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی 1377.

>>>   خودت لیاقت آنرا نداری که این شناسنامه را اخذ نمایی - برو ازیک مملکت دیګر ، بشرطیکه ترا قبول کنند شناسنامه بګیر

>>>   هویت قلابی و دروغ بزور جبر و ستم تحمیل شده نمیتواند استبداد و ستم در افغانستان خریدار ندارد و عمر فاشیزم به آخر رسیده است

>>>   احسنت به نویسنده عزیز!!!
"نه خود ما شترچرانی کرده ایم، نه پدران ما شترچران بودند. مهربانی نمایید، شترهای تان را از شناسنامه های ما بیرون کنید"

>>>   استلاد عطا پشتبانی اش را از توزیع شترنامه اعلام کرد

>>>   آقای اشرف غنی افغانستان را طبیله فکر کرده امروز دیگر شتر به موتور تبدیل شده لطفاً از خواب قرون وسطایی بیدار شوید مردم شریف افغانستان را با این شتر هایت بیشتر از این توهین نکنید به آقای غنی باید گفت که کاروان سرای ها به میدان هوایی تبدیل شده

>>>   از این تذکره به سیاف ه بدهید.ولی....

>>>   درود، کشور افغانستان در طول تاریخی خود که میگویند 2500 ساله تشریف دارند ما نماد شتر نداشتیم،و نداریم کشور افغانستان یک کشور زراعتی، چهار فصل، منابع طبیعی فراوان. مردم عقب مانده... اما این شتر لعنتی از کجا آمد؟ آ، یادم آمد، عربستان! این کشور خانه خدا میخاد شتر بی آب و علف خودش به افغانستان بچراند و از علوفه خشک خودش مردم گوسفندی افغانستان رو به چراگاه های خودش بچراند، کور خوانده. الان مردم بیدار اند از خواب؟.. بیدار شدند و این شتر ها دیگه چراگاه داخل افغانستان ندارند، ببرین کشور همسایه بغلی که سالها آنون چریده، چراگاه فراوان هم دارند گوسفند پهلوی شتر.

>>>   .....به او تاجیک آگاه از جرافیای و تاریخ نیکان خود وارث این سرزمین آفتابی « کابلستان ، زابلستان ، تخارستان و بلخ بامی » است که هویت شتروانی نقل اشرف غنی احمدزی کوچی آمده کوه های سلیمان پاکستان را به پذیرد.
فخر ملی میلت تاجیک هو یت مولاناجلاالدین بلخ ، ابوعلی ابن سینابلخی ، عبدالرحمن جامی ، ناصر خسروقبادیانی ، ابوریحان بیرونی ، رابعه بلخی , دقیقی بلحی ، عنصری بلخی ، عبدالحی گردیزی ، سنایی غنزنویی ، ابوعبدالله جعفر رودکی , صوفی عشقری ، وآصف باختری ، استاد خلیل الله خلیلی افتخار علم و تمدن فرهنگ خراسان را زیر نسب کم اصل کوچی شتروان برد ؟
حقیقت همین است فاشیستان مزدور پاکستانی ها دشمن بشریت از هر طریق کوشش دارند که هویت تحمیلی تجعلی را بالای مردم مهربان ها هویت افغان آمده کوه های سلیمان را با هزران چال فریب بقبولاند اما هرگز فراموش نکنند که هرگز یک تاجک اصیل تاج دار آگاه از جغرافای و تاریخ نیکان در سرزمین آفتانبی خود هرگز هویت خویش را معامله نمی کند تاجیک های مهربان شجاع دلیر باید از خواب گران بیدار شوید و متحد حق ماست هویت پنجهزار پنجصد سال قدامت زبان در این سر زمین آفاتابی ما که جهان امروز بالای زبان ما افتخار دارند.

>>>   ما گادی وان ها کاملاً مخالف توزیع شناسنامه ها با عکس شتران هستیم.
این یک نوع تبعیض را در مقابل بزکشان و خر چران ها و سک جنگان و مرغ جنگان و بودنه جنگان و غیره نشان میدهد.
یا دولت باید در تصمیم خود در مورد توزیع تذکره ها با عکس شتر ها تجدید نظر کند و با این که ما دست به تظاهرات میزنیم.
لا لا گادی وان از کوچه مرغ ها.

>>>   در دفاع از این اقدام باید بگویم که لطفا قانون اساسی را یکبار بخوانید
(واژه افغان برای تمام ملت بکار میرود)
اگر با درج افغان مشکل دارید به ولسی جرگه بگویید تا قانون را عوض کند

>>>   هرزمانیکه اشرار جوی خوان جاری ساختند احساسات مردم شعله ور شد ریاست امنیت ناملی یا شرکت انحصاری پنشیر وردک بدروغ یک اعلامیه صادر میکند که :
یک گروپ انتحاری ها که می خواستند همه کابل رابه خاک یکسان کنند توسط امنیت ملی بازداشت شدند!!!!
چندروز پیش حادثه تلخ ژورنالستان واقع شد حالا امنیت ملی اعلامیه صادرکرده که چندانتحاری که می خواستند وزارت داخله وشفاخانه امنیت راازروی زمین محو سازند بالفعل دستگیر شدند!!!!

>>>   قدرت دارید هرکار ازدست تان می آید بکید.
وقت غیر پشتون ه حاکم شدند همه چیز تغیر میکد.
افغان=پشتون
فدرالیسم راه حل دایمی

>>>   هر کسی با واژه افغان مشکل دارند میتواند تذکره نگیرند بروند مهاجر کارت بگیرند که شهروند افغانستان نیستید شهروند تاجیکستان هستند

>>>   دانشمندان جرمنی کمپیوتری را اختراع کرده اند که مغز انسان را می خواند و آنچه درکنه وضمیر خود دارد این وسیله آنرا می خواند ، درعین زمان حرف های راست ودروغ راسریعا تشخیص میدهد، تا حال که چند مراتبه آنرا تست کرده اند همه نتایج آن مثبت بوده وموفق بر آمده
مثلا یکی از اعضای حزب سبزهای جرمنی درمقابل سوال ژورنالستان درموردپناهندگان گفت: حکومت باید با پناهجویان با مدارا و مسالمت برخورد کند ماشین یا کمپیوتر فورا الارم داد یعنی دروغ میگوید درضمیرش برعکس این گفته اش است واین حرف رااز روی سیاست میگوید،باطنش اینست که پناهندگان باید فوری وبزور بیرون رانده شوند،
سیاستمدار حزب سبزها حیران ومتعجب شده بود وبالآخره تائید کرد که این کمپوتر حقیقت راگفت ،^
حالا اگر روزی آن کمپیوتر ببازار بیاید وگفته های بزرگان ما توسط آن تست گردد خدامیداند از صد یکی درستگو وراست کردار یافت شود
مثلا همین مسلمیار را شاید آن کمپیوتر فورا بگوید دروغ میگوید این داغشیاراست و مفکوره داغشی دارد
کمپنی تولید کننده گفته است این کمپیوتر را صرف برای آزمایش سیاست مداران طرح ریزی کرده تا مردم دیگر فریب آنان را نخورند مجلس سنای امریکا پنجاه پایه فرمایش داده اما کمپنی جرمنی گفته است تاحال درمورد قیمت وجواز فروش آن فیصله صورت نگرفته است و میگویند ترامپ از مرکل تلفونی خواهش کرده از فروش این وسیله به سناتوران امریکائی الی زمانیکه او رئیس جمهور است خود داری کنند
ر

>>>   اگر واقعا مخالف توزیع تذکره هستید از راه های قانونی موضع را پیگیری کنید ۔ ما همه انسانیم و حق انتخاب داریم۔ لطفا از توهین کردن به اقوام شریف افغانستان خودداری کنید ۔
حبیب الله یوسف زی

>>>   گوهر انسانیت در نفس انسان مستور ( پنهان ) است به صیقل تربیت محیط اصلیت خانواده گی ظاهر می شود.
افتخار همه ما در این است که انسانیم و اشرف مخلوقات و به این مقام والا و بزرگ خود را از سایر موجودات برتر میدانیم. پس بهتر است که به مقام خود پی بریم و به وظایف خود آگاه گردیم.
انسان که دچار مشکل روحی و روانی است بلکه با ارزش های اسلامی نیز با مشکل روبرو است چون مومن واقعی هیچگاهی امام حسین را نواسه خدا نمی گوید، رهبر واقعی هیچگاهی چادر سرکردن را نقص و عیب نمی داند.
دانشمند واقعی هیچگاهی شخصیت های علمی را بچه خر نمی گوید،
شخصیت واقعی هیچگاهی باد برآمدن را وظیفه مطبوعات نمی داند،
متفکر واقعی هیچگاهی نمی گوید که "اگر بندش نکردم بچه آدم نباشم".

دل کــس را نـــرجــــانـــد مــــؤدب
به مخلوق مهربان است بهر یزدان

بهـر جا بی ادب منفـور خـلق است
شـود خـوار و ذلیل و بس پریشان

ادب واجـب بـــود در کـیش اسـلام
شـده آداب بـه اسـلام جــز ایـمــان

ادب باشد به عــرفــان خاک گشتن
که خاک است عنصر اصلی انسان

تـو راۀ عجـز و آداب گـیـر (الهه)
غرور و خود پسندیست کار شیطان

>>>   این نا ممکن است که شتر چران ها همه را به پشت شتران شان بسته کند و هویت دیگران را حذف و هویت شتر چرانی خود را بدیگر حتمی و ضروری پیوند کنند این پیوند زدن های نه ثمردارد و نه چسپ دارد بلکهدر همانجا جا بجا خشک میگردد هم مانند پیوندی درختی که از جنس خراب بدرخت دیگر پر ثمر و مفید پیوند کنید هرگز ان پیوند نا جنس بدرخت مفید و مثمر همخوانی ندارد ونه ان پیوند سبز میگردد ونه قبول شده میتواند اما بر عکس اگر از پیوند درخت مثمر بدرخت غیر مثمر پیوند زده شود هم سبز میکند وهم درخت خیرمثمر تلخ را پر بار و ثمرده میسازد این مثال خوب است به شتر چران سپلی مزر پوش که اقوام بزرگ تاجیک و هزار و ازبیک هرگز زیر بار شتر چران نخواهد رفت اگر چند تن محدود انگش شمار خاین از تاجیک تبار و هزاره تبار و ازبک تبار پسمانده خور ارگ زیر بار شتر چران رفته بمعنی ان نیست که دیگران از ان استفراغ شده ها و ترد شده گان از جانب قوم شان از انها نمایندگی میکنند و یا مردم از انها پیروی میکنند هرگز چنین چیزی نبوده ونیست بلکه چهره های کثیف خاین انها همگانی و رسانهای گردیده است نه چیزی دیگری .

>>>   اوغان یک گروه بیفرهنگ، نهایت ....، و شدیدن بیفرهنگ هستند.
این بدوی ها در حالیکه آخرین گروه قومی هستند که در جمع اقوام خراسان زمین اضافه شده اند، چنین وانمود میکنند که درین خطه مالک همه چیز خودشان هستند و همه آنهائیکه قبل از آنها درینجا حضور داشتند مهاجر هستند، و باید از این ملک یا کشیده شوند یا برده و مطیع اوغان شوند.
در مقابل اوغان باید مصصم و قاطع از واقعیت ها و حق خود دفاع کنید چون منطق، نرمش، و زبان فرهنگ را این طائفه شرور نمیدانند، و آنرا ضعف و بیغیرتی شماتلقی میکنند.

>>>   این هم سند و مدرک تاریخی!

واژه «افغانستان» در منابع تاریخی!
=================
به اساس منابع تاريخی:
----------------
* واژه ھای "افغان" "، «افغانان»، «افغانيان» "افاغنه" "، «اوغان»، «اوغانی» و "اوغانيان" با سابقۀ ھزار ساله، نام اقوام يا قبايلی بوده است در اطراف کوھھای سليمان واقع در پاکستان امروزی...
* "افغانستان" "و «اوغانستان» با سابقۀ ھفتصد ساله – نام ولايت يا منطقۀ بوده است جدا از کابل، غزنين، کندھار و سيستان تا نزديکی ھای رود سند: يعنی اطراف کوھھای سليمان سليمان در پاکستان امروزی...
* ھيچيک از حاکمان يا زمامداران اين قلمرو تا زمان عبدالرحمن خان (1880م)، خود را امير يا شاه افغانستان نگفته اند...
به اساس معاھدات با انگليس ھا:
-----------------------
* شجاع الملک در معاھدۀ 1809 م «شاه کابل» خوانده شده است...
* کامران در معاھدۀ 1839 م «شاه هرات» گفته شده است...
* دوست محمد در معاھدۀ 1855 م «والی کابل و ممالک افغانستان» و در قرارداد 1857 م "حاکم کابل و ممالک افغانستان" خوانده شده است...
* برای اولين بار در معاھدۀ گندمک در سال 1879 م، محمد يعقوب خان بنام "امير افغانستان و ملحقات آن" ناميده شده است...
* ھمين عنوان "اميرافغانستان و ملحقات آن" در معاھدات بعدی با اميرعبدالرحمن خان (1893 م) و اميرحبيب الله خان (1905 ) م تکرار گرديده است...
* فقط در زمان اميرامان الله است (1929 - 1919 م) که واژۀ "ملحقات آن" و "امير" حذف گرديده و امان الله بحيث "شاه افغانستان" خوانده شده و باين ترتيب "افغانستان" بدون تصويب ھيچ مرجعی بحيث نام رسمی کشور باقی مانده است...
* نام افغانستان برای بار اول در معاھدۀ حکومت برتانيه با رنجيت سنگه (و شجاع الملک شاه مخلوع کابل) در لاھور در 26 جون 1838 م ذکر گرديده است...
به اساس نقشه ھای جغرافيائی:
----------------------
* مناطقی بنام "پتان"، "اغوان" و "اوغان" در نقشه ھای سال ھای 1724-1600 م در اطراف کوھھای سليمان (درپاکستان امروزی) قرار دارند...
* ھمين مناطق (کوھھای سليمان) در نقشه ھای سال ھای 1799 -1751 م بنام "اغوانستان" ياد شده اند...
* نام "افغانستان" در نقشه ھای سال ھای 1855-1815 م به ساحۀ بزرگتری در جنوب کشور "کابل" نشان داده شده است...
* نام افغانستان در نقشه ھای سال ھای 1860 م جانشين کابل شده که شمال ھندوکش شامل آن نيست...
* نام افغانستان در نقشه ھای پس از 1893 م (و ايجاد مرزھای مشخص) شامل تمام قلمروی افغانستان امروزی شده است...
باقی در ادامه مقاله...
---------------
* افغانستان يا اوغانستان (يا افغانستان اصلی) بحيث يک منطقۀ جغرافيائی با سابقۀ تاريخی 700 ساله، نام ولايتی بوده است جدا از کابل، پشاور، غزنی، قندھار و سيستان! يعنی فقط اطراف کوھھای سليمان در پاکستان امروزی. نام قبلی اين مناطق (کوھھای) افغانان بوده است...
* پس از سرازير شدن قبايل افغان از مسکن اصلی آنھا (اطراف کوھھای سليمان) به مناطق مجاور، اشغال سرزمين ھای خراسان و تشکيل دولت غلزائيان (1709 م) و درانيان (1747 م)، واژۀ افغانستان در اواخر سدۀ ھجدھم توسط فوستر( 1798 م) و در اوايل سدۀ نزدھم توسط الفنستون (1815 م) در منابع انگليسی (خارجی) از "افغانستان اصلی" (اطراف کوھھای سليمان) به مناطق "جنوب کشور کابل (بشمول کابل، کندھار و بعضا ھرات) گسترش يافته (که شمال ھندوکش شامل آن نيست)، در نيمۀ دوم سده نزدهم (پس از سالھای 1860 م) جانشين " کشور کابل" شدهٔ و در منابع داخلی نيز بازتاب مي يابد. در حاليکه در تاريخ احمدشاھی (1773 م) و تاريخ احمد (1850 م)، احمدشاه پادشاه خراسان خوانده شده، در مھر محمد افضل خان در 1867 م "اميرخراسان" درج بوده و حتی اميرحبيب الله در سراج التواريخ خودش (1913 م) بنام "پادشاه خودمختار افغانستان و ترکستان متعلقۀ آن" خوانده مي شود!
* پس از ايجاد افغانستان کنونی (بحيث يک منطقۀ حايل و تعين مرزھای آن) توسط انگليس و روس در زمان عبدالرحمن خان (1901-1880 م) و بخصوص پس از حصول استقلال در زمان امان الله خان (1929 - 1919 م)، واژۀ "ترکستان" نيز بتدريج حذف گرديده و فقط واژۀ "افغانستان " بدون تصويب ھيچ مرجع مشروعی، منحيث نام رسمی کشور باقی مي ماند.
* قرارمعلوم تا کنون سندی وجود ندارد که پيش از عبدالرحمن خان، يکی از امرا يا حکام اين سرزمين، خود را امير يا شاه "افغانستان" گفته باشد... بگفته جاناتن لی، "نام افغانستان تقريبا بطور قاطع، اصطلاح ابداع شده توسط فوستر انگليسی در 1789 م است که تا دھۀ سوم سدۀ 19 م حتی در بين مقامات کلکته مروج نبوده است"...

>>>   هموطن های عزیز غیر پشتون یا غیر اوغان.
خودفروشی و بیغیرتی نکنید، ماده چهارم قانون اساسی را که اوغانها به خیانت و تقلب بر همه تحمیل کرده اند باید اصلاح گردد.
هموطنان پشتون، شما حق دارید خود را افغان بنامید، چون در اصل اوغان هستید، و افغان نامی است که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکنند، در حالیکه خود آنها به خود پشتون یا پختون میخوانند.
ولی یکتعداد هموطن های غیر اوغان، شما اگر صد بار هم از روی چاپلوسی ویا خوشباوری اوغان شوید، باز هم اوغانهای واقعی شما را به اوغان اصل و اوغان نا اصل تقسیم خواهند کرد، و بازهم ترور، تمامیت خواهی، و وحشت این گرو بنام طالب یا غنی کوچی بالای شما خاتمه نمیابد.
متعصب کیست؟
متعصب آنست که هویت قومی خود را بر دیگران تحمیل کند، نه آنکه از هویت اصلی اش مردانه دفاع میکند.
ما هویت خود را بر دیگران تحمیل نمیکنیم، و این اجازه را به دیگران هم در مورد خود نمیدهیم.
اوغانها فقط همان پشتونها هستند و این پروژه اوغان سازی مثل سابق بازهم ناکام میماند، و هیچگاهی موفق نمیشود، چون برحق نیست.
همچنان اگر درپاسپورت ما افغان نوشته میشود، ویاخارجی ها ما را ناگذیر بنام افغان یاد میکنند، آن همه نتیجه خیانت های گذشتگان و حاکمان قبلی هستند که همه باید اصلاح گردند.
ما همه اوغان نیستیم چون اوغان نام تنها یکی از قوم های مردم کشور ما است، نه نام ملی تمام شهروندان کشور ما.

>>>   اوغان یا افغان یعنی پشتون و پشتون یعنی اوغان، و ما همه شکر اوغان نیستیم۰
اوغانها یا پشتونها به مساوات برابری و احترام ارزش های متقابل دیگر اقوام باور ندارند. بهترین کاری که آنها میکنند اینست که بزور ویا به رضا یکسان سازی میکنند و اسمش را هم گذاشته اند وحدت ملی. هویت دیگران را هذف میکنند و همه را به جبر افغان نامگذاری میکنند و این یکسان سازی جبری را وحدت ملی تلقی میکنند.

>>>   نام افغان منحیث نام شهروندان کشور با جعل، ریا، و تهدید در لویه جرگه سال ۱۹۶۳ از طرف باند قومپرستان پشتون آن وقت و به همکاری ظاهر و کاکا هایش بالا مردم تحمیل شد۰ پشتون ساختن کامل کشور یکی از پلان های شوم آنها بود که تا به حال ادامه دارد۰ افغان، اوغان، پتان، همه نام های مترادف برای قوم پشتون هستند، و با هویت دیگر قوم های ساکن اصلی این دیار هیچ ارتباط ندارند۰   تحمیل نام و هویت  یک قوم بالای قوم های دیگر خیانت ملی است، و خاموشی علیه آن هم بُزدلی و خیانت ملی میباشد۰

>>>   آنها که هویت افغان و تذکره دولت را قبول ندارند کلگی خائن استند و باید خونشان ریختانده شود.

>>>   اگر افغان باشیم هم عیبی ندارد ودر شتر چرانی نیز عیب نیست وقتی کشور ومملکت ما افغانستان باشد ودر نکاح خط ما نکاح نامه ای جمهوری افغانستان نوشته است ودر عقب پاسپورت وتذکره وهمه اسناد رسمی جمهوری افغانستان نوشته شده وتابعیت کشور بنام افغانستان را داریم پس خود بخود افغان هستیم زیرا افغان ستان جای ومحل بودوباش افغانها واین به ان معنی نیست که ما پشتون هستیم چون پشتو لسان انهایست که با این لسان صحبت مینماینددر اوزبکستان بسیار کسانی اند که اوزبک نیستند اما نمیگویند مااوزبکستانی نیستیم در هندوستان همه ساکنین ان هندو نیستند ودر تاجکستان هم همه اتباع ان تاجک نیست اما با تابعیت تاجکی مخالفت ندارند نمیدانم دیگر این بلا را چه وقت بر ملت ما مسلط ساختند تا اختلاف بی اندازند وحکومت نمایند
مگر این که عده ای از کسانی که این غوغا را برپا کرده اند با اسم افغانستان هم موافق نباشد وقانون اساسی را هم قبول نداشته باشند و...
حال دیگران امده اند کشور تورا اشغال نموده ودارای ها ومنابع زیر زمینی تورا به یغما می برند ونه تو را ونه ان اوزبک وتاجک را صاحب این وطن نمیدانند وتو دعوی داری که این وان را نمیخواهی در حالی که اشغالگران همه را نمی خواهند
اناذلله وانا الیه راجعون
تبنگ چی

>>>   توزیع شناسنامه در حال صورت میگیرد که حکومتک اشرف غنی جاسوس شدید زیر فشار عدم فراهم نمودن امنیت برای شهروندان کشور است از اینرو غنی بخاطر تغییر اظهان عامه این پروسه آغاز کرد تا مردم در جان هم افتیده از نقص و نواقص حکومت غنی کسی یاد نکند و آنرا فراموش کند.

>>>   غنی از خودت کرده در افغانستان همه هوشیار تر وبیدار تر است با این مداریگری ات تفرقه ونفاق در بین اقوام افغانستان مه افگند ،فکر کنم خودت داکترای در رشته حیوانی وبه خصوص در شترچرانی داری ،بگزار مردم افغانستان را که خود تصمیم بگیرند تو رفته در بیابانها شتر چرانی ات را کن ،تو هیچ به حال نمیایی یک شترچران یک روز مجنون در بیابان ویک روز دوست طالبان ادمکش وفعلا اختلافچی مردم افغانستان
عبدالله ریحان

>>>   اولین تذکره های الکترونیک به دزدان ، قاچاقبران مواد مخدر (مانند مسلمیار)، و ابراهیمی اختلاسگر، توزیع گردید.

>>>   ای کاش همین تکرویرا غنی در امنیت افغانستان می کرفت نه در باره تذ کره چون تذ کره فرع بر امنیت است ولی چون برای غنی امنیت ملت معنا ندارد لذا روی افغان و شتر تا کید دارد و می خواهد بر ملت تحمل کند افغان بودند را

>>>   من‌پشتون‌ هستم‌ودر‌شهر‌ جلال‌اباد‌زندگی‌ میکنم‌‌چه‌ موقعه‌توزیع‌ شناسنامه ها‌در‌ اینجا‌ شروع‌میشود.

>>>   این شناسنامه جز اختلاف و جنگ چیزی دیگری درپی ندارد.

>>>   مسلمیار نه پشتون است، نه تاجیک، نه هزاره و نه افغان. او مانند سایر مجاهدین تاجیک، ازبیک ، پشتون و افغان صاف و ستره یک دزد و قاچاقبر مواد مخدره است.

>>>   اینکه در کشور های خارج ما را بنام افغان یا یا اوغان یاد میکنند بدان معنی نیست که آن هویت اصلی همه ما است بلکه نامی است که در اثر خیانت، جبر، و تقلب به همه شهروندان کشور ما تحمیل شده و آن هویت قومی تنها یکی از قوم های کشور است نه نام تمام ساکنان آن۰ این غلط و ظلم تاریخی و اجتماعی باید قطع گردد و ماده چهارم قانون اساسی هم باید اصلاح گردد چون همه میدانند که افغان نامی است که غیر پشتونها به پشتونها اطلاق میکنند در حالیکه خود پشتونها بخود پختون یا پشتون مینامند۰

>>>   کشور در آتش جنگ میسوزد اما یک گروه خاص تمامیت خواه پیهم به ایجاد بحران میپردازند:
. نتایج انتخابات را قبول ندارند،
. اسم افغانستان را قبول ندارند،
. ملیت افغان را قبول ندارند،
. نظام دولتی متکی به قانون اساسی را قبول ندارند،
. برطرفی خودرا از بستهای دولتی قبول ندارند،
. پیوسته برای افزایش نقش خود در دولت بالاتر از ۵۰ درصد در تکاپو هستند،
. حاکمیت دولت مرکزی را در ولایات قبول ندارند،
. خود را وارث بلا منازع جهاد میدانند،
. غضب عواید گمرکی، غضب زمینهای دولتی، استفاده شخصی از کمکهای خارجی، اختلاس قراردهای دولتی و غیره را حق خود و پاداش جهاد میدانند،
. زبان دری را قبول ندارند،
. مصطلحات مروج ملی و اداری در کشور را قبول ندارند،
. تاریخ کشور را قبول ندارند،
. قانون اساسی را قبول ندارند،
. سیاست ایجاد بحران را در هر قدم برای تضعیف دولت استراتژی رسمی خود ساخته اند،
. گناه هر حادثه تروریستی را بدوش زعامت مقامات پشتون تبار دولت می اندازند،
. و ده ها مثال مانند فوق.
با اینحال آیا میتوان انتظار داشت پروژه های انکشافی تطبیق گردند، تجارت رونق یابد، اداره دولت سالمتر گردد، زندگی مردم بهتر شود، دولت و قوای امنیتی با موثریت عمل کنند، طالبان از جنگ دست بردارند، پاکستان به حاکمیت دولت افغانستان احترام گذارد و انتخابات آینده در فضای سالم برگزار گرد؟

>>>   هموطنان عزيز !
اين قصه هاي مفت چرا اين قدر كش ميدهيد !
در اين تذكره چي نيست دين است قوم است مليت است خوب چشمانت را باز كن عكس تذكره را بيبين بعد سر وصدا راه اندازيد نفاق وخرابي تفرقه نكنيد بس است در كجاي دنيا وكدام مملكت ًو كشوري اين قدر سر وصدا است بالا تذكره مردم ومليت اش هر چي است پيش خودش است باشد دين قوم مليت را نه دولت ونه مردم به زور كس از كسي گرفته نمتوانند ! در هر قوم ومليت هستي باش هر كس تعصب دارد وقت تذكره گرفتن دين قوم مليت مذهب اسم هفت پشت اش رابنويسند و
السلام حاجي قدير از وردك شاه قلندر

>>>   یادتان است که در ساختن متن سرود ملی هفته ها و ماه ها را سپری کردند تا اینکه یک چیز ناچیز را بلاخره ساختند
اما صد افسوس اگر این متن به زبان شرین و تاریخی 2500 ساله دری فارسی میبود در مدت کمتر از یک هفته بهترین متن ها ساخته میشد

>>>   نامردان فردا همین تذکره افغانستان را برایتان تقدیم می کنیم! و بدون ان به جزایتان خواهید رسید!

>>>   خلیلی ازره و دانش ازرهو مرتضوی ازره و ابراهیمی ازبک و افضلی تاجک همه شان از قوم خود برگشتند و رفتند اوغو شدند.
در انتخابات متوجه باشید.

>>>   تشکر از بحران افرینی های سران حکومت وحدت ملی که در فکر ارامی ملت نه بلکه در تلاش ایجاد نا امنی میباشند.

>>>   تبنگ چی،
عیب در اوغان بودن و شترچران بودن نیست، عیب در بیفرهنگ بودن، وحشی بودن، و جاهل بودن است، و هیچ کس نمیخواهد چنان باشد۰
۶۰۰ سالی را که مغل بر سرت حکومت کرده آنر هم در جمع همان ۸۰۰ سال حساب نکن لافوک، این نام خان را از کجا دزدی کردی، برو تاریخ بخوان ...

>>>   بهای اشتباهات هزار سال قبل سلطان محمود غزنوی را امروز مردم هزاره در قره باغ غزنی می پردازند.

سلطان محمود غزنوی تقریبا هزار سال قبل برای غارت هندوستان چندی مرتبه لشکر کشید. در مسیر سفرش به هندوستان با قبایل گمشده، گرسنه و وحشی بنی اسرائیل در اطراف کوه های سلیمان مواجه شد. سلطان آنها را نخست با زور شمشیر مسلمان ساخت و سپس از آنان بحیث اجیران جنگی لشکری ساخت به کشتار و غارت گسترده هندوستان پرداخت.
در برگشت از هندوستان به مرکز امپراطوری اش غزنه با خو لشکر اجیر اولاده سلیمان اوغان و هزاران برده و کنیز و با غنایم زیاد برگشت.
سر انجام سلطان روزی پس از مطالعه شهنامه فردوسی چشم از جهان پوشید، ولی ویروس های تبهکار یهودی را به میراث گذاشت و بدین ترتیب راه را به هجوم اولاده کوچی سلیمان اوغان در سر زمین اهورا مزدایی خراسان باز کرد. از آن به بعد سر زمین مقدس خراسان به جهنم در کره زمین تبدیل شد. صاحبان اصلی خراسان با تمدن و هویت پنج هزار ساله شان بحیث مهاجر فلسطینی تبدیل شدند ، ولی ویروس های اولاده سلیمان افغان صاحبان" ملک خداد" شدند.

امروز اولاده همان کنیزان، بردگان و اجیران سلطان محمود غزنوی غزنه و تمام کشور خود را به جهنم در کره زمین تبدیل کرده اند.
حالا مردم مظلوم و بومی خراسان از کی بنالند از اشتباهات تاریخی سلطان محمود غزنوی و یا از بیچارگی و ناتوانی خود؟

هارون، امیر زاده۰

>>>   من یک تاجیک، یک اوزبیک، یک هزاره، یک پشه ئی، یک بلوچ، یک ترکمن، یک ... هستم، هیچ غیرتی ندارم، و امروز داوطلبانه خود را اوغان میخوانم که پختونها خوش شوند.
زنده باد بیغیرتی، بیا بزن هر سوته را که دلت میشود، ولی فقط نامش را وحدت ملی بگذار.

>>>   پشتون ها اگر شتر چران بودند ایا هزاره ها جوالی گر ی نمیکردند و تاجک ها سقاوی نمیکردند

>>>   پشتونها یا اوغانها یگانه باشندگان این کشور نیستند و درین کشور اکثریت را هم نمیسازند۰ تمام شهروندان این کشور به میهن خود عشق دارند و به آن افتخار میکنند، بناعن این کشور باید بنام اصلی آن که یک نام غیر قومی و فراگیر همه باشندگان آن است یاد گردد، یعنی که خراسان۰

>>>   تاریخ پشتون:
خلجیها, سوریها, غوریها, لودیها, ابدالیها, هوتکیها, سدوزایان, محمدزاییها, و .......
من خواهش می کنم از تاجکانیکه بر این وطن حکومت کرده نام بگیرید!!!!!!!
جواب کار دارم! از تاریخ نویسان و مثنوی نویسان می پرسم! نام سلسله تاجیکان را در هزاره گزشته نام بگیرید!
گویند : سگیکه اسیابها را می لیسد 20 متر خیز می زند! شما به لیسیدن تخت شاهی جور نشدید و رنه تاجیکستان را روسیه نمی ساختید! ایا گاهی هم بیغیرتی تاجیکان را در مقابل روس خبر شدید یا در همان فرهنگ شورچای و تلخان هستید!
لطفا نظر من را نشر و از شیرمردان تاجیک می خواهم از تاریخ دولتداری خود جواب دهد ورنه در ّهلوی زن خود بنشینید و دهن را ّت کنید که مگسها ندراید

>>>   ما هویت ذاتی داریم که الله ج به ما داده است و هر قوم دارای هویت هستند و الله ج مردم را متفاوت خلق کرده واین عمل ارگ مخالف امری الله ج میب اشد . من یک مسلمان هستم - تاجیکتبار و دری زبان هستم که این هویت را الله ج به من داده و بیشتر از 5هزار ساله تاریخ دارم ونه افغان هستم ونه شتر چران و احترام دارم به قوم افغان ک قوم افغان هم احتارم داشته باشد به قوم تاجیک
زره

>>>   پشتونها یا اوغانها یگانه باشندگان این کشور نیستند و درین کشور اکثریت را هم نمیسازند۰ تمام شهروندان این کشور به میهن خود عشق دارند و به آن افتخار میکنند، بناعن این کشور باید بنام اصلی آن که یک نام غیر قومی و فراگیر همه باشندگان آن است یاد گردد، یعنی که خراسان۰


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است