هشتم ثور در انقلاب تا امتداد نبرد
با وجود گذر از کودتای هفتم ثور و انقلاب هشتم ثور، هیچگاه عواقب کودتا و انقلاب از میان نرفت، امتداد خون و کشتار در حالیکه همچنان مردم چشم به بازگرداندن امنیت و صلح از رهبرانی دارند از دل انقلاب ثور 
تاریخ انتشار:   ۱۶:۲۹    ۱۳۹۷/۲/۸ کد خبر: 150407 منبع: پرینت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، مجاهدین پس از چهارده سال جنگ با پیروزی بر حکومت کمونیستی و ارتش سرخ در هشتم ثور سال 1371 وارد کابل شدند که انقلاب افغانستان نام گرفت اما برخلاف انتظار مردمی آنچه در پایتخت رخ داد نه برقراری حکومتی با اجماع رهبران جهادی بلکه جنگی خونین بود که گروه های مختلف را رودروی یکدیگر قرار داد و از کابل خون بارید.

کودتای هفتم ثور و انقلاب هشتم ثور، مهمترین رویدادهای تاریخ افغانستان است که هر کدام فصلی از نبرد و کشتار به همراه داشت، نظام کمونیستی که با قتل عام داود خان و خانواده وی به قدرت رسید با سیاست خشونت دلیل سرخوردگی جامعه و شکل گیری گروه های جهادی در پاکستان و ایران در تجاوز شوروی بود که چهارده سال جنگ را رقم زد با یک کشوری ویران، میلیون ها کشته، زخمی و مهاجر.

در این میان، مردم افغانستان جز مقاوم ترین ها در برابر تجاوز و حکومت های سلطه گر هستند و در کنار کم توقع بودن همواره حکم قربانی برای طرف های مختلف را داشتند که پس از سقوط نظام سلطنتی هیچ گاه روی آرامش و امنیت را ندیدند، مردمی که با وجود حمایت همه گیر از مجاهدین در طول نبرد علیه شوروی جنگیدند، جان دادند و معلول شدند اما به صلح دست نیافتند زیرا رهبران به معنای کلمه رهبر نبودند.

غرب برای مهار شوروی و کشورهای منطقه با هدف نفوذ در کشور، گروه های جهادی را مورد حمایت قرار داد زیرا جز این گروه ها، هیچ قدرتی توان شکست ارتش سرخ را نداشت و نشان می دهد که رهبران جهادی در میدان نبرد بی رقیب و قدرتمند بودند اما در صحنه سیاسی، ضعیف و شکننده.

و در حالیکه سال ها جنگ و مقاومت مجاهدین در برابر نظام کمونیست و ابرقدرت جهان موجب سقوط حکومت نجیب الله و بزرگترین شکست در تاریخ شوروی شد اما وسوسه قدرت در کنار اعمال نفوذ و دسیسه حامیان خارجی، خروجی جز صف کشی رهبران جهادی مقابل هم و آغاز جنگ نداشت، با ابعاد وسیع تر و کشتاری گسترده تر.

قتل و ویرانی از زمان کودتا تا سپری کردن دوران جهاد، حکومت طالبان و نظام پسا طالبان در جریان است و آینده ای مبهم برای افغانستان رقم زده، کشوری در منطقه حساس خاورمیانه با تجربه های تلخ حکومت و قدرت ها اکنون در جنگ نیابتی بدل به سرزمین تروریسم شده است.

در همین راستا و با وجود اینکه رهبران جهادی در عدم سیاستمداری و برخورداری از دانش حکومت داری، رودروی یکدیگر قرار گرفتند ریشه در اهداف شوم حامیان خارجی دارد، هیچ یک از قدرت های حامی مجاهدین خواهان ثبات و بازگشت صلح و امنیت به افغانستان نبودند و با اشراف کامل به قدرت طلبی رهبران، دسیسه ها کابل را فرا گرفت و در خون و آتش ظهور کرد.

همانگونه که هیچ کشوری با وجود در اختیار داشتن تجهیزات و قدرت نظامی نمی توانست همچون مجاهدین موجب شکست شوروی در افغانستان شود امریکا در راستای اهداف شوم منطقه ای خود از رهبران پیروز برای بروز جنگ داخلی و ظهور طالبان استفاده کرد هرچند نقش اسلام آباد در تاریخ جنگ و تروریسم کشور بی همتاست.

کودتا و انقلاب در افغانستان نتایجی فاجعه آمیز به همراه داشته که ریشه در اختلاف های سطح رهبری دارد، رهبران نظام کمونیستی پس از هفتم ثور در دسیسه و قدرت طلبی از میان رفتند و رهبران جهادی با وجود مقاومت و سلحشوری بی مانند در بی سیاستی و ورود به دسیسه قدرت های خارجی موجب جنگ داخلی شدند.

و در حالیکه دیگر جنگ داخلی و حاکمیت طالبان سپری شده است و در نظام جدید، همچنان رهبران جهادی در صحنه سیاسی حضور دارند، کشور در یک قدمی بدل شدن به قدرتی تک بعدی و انحصاری برای قومیت پشتون می باشد.

با گذر از کودتای هفتم ثور و انقلاب هشتم ثور که در تاریخ ماندگار شده اند، آینده باقی است و مردمی که با وجود تجربه تلخ جنگ و آنچه رهبران جهادی مسبب آن بوده اند همچنان چشم به آنان دوخته اند برای پایان دادن به تروریسم و تحقق صلح اگر رهبران در حدو اندازه نام رهبر باشند.

کد (18)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
8 ثور
هشتم ثور
نظرات بینندگان:

>>>   ( به عـــلاقمنـــدان کانکــــور )
به افتخار دست آورد های هشت ثور
درخزینه سوالات کانکور تعداد دیگری از موضوعات روز اضافه گردیده که صرف یک مثالش درینجـا ذگرمیگردد :
مانند : دزد ها بچند نوع هستند ؟ برای این سوال درکلیدش جواب ذیل تحریر گردیده:
انواع دزد ها: دزد های چپه شاخ ، دزد های دموکرات، ،دزد های الکترونیکی ،دزد های خیالی ، بیت السارقین
- دزد هـــای چــپـــه شاخ :
دزد های هستند که با استفاده از قـــدرت دولتی غصب ، قــــاچـــاق ، اختلاس ،چوکی فروشی ،تیل فروشی ،میکنند ودر ظاهر لاف از خدمت و صداقت میزنند ، این دزد ها با حیا بیگانه اند وحرص و آز شان بی حــدو مرز است مثالش : استاد عطا ، گل آقا شیرزوی ،مولوی دین محمد ، ظاهر قــــــدیر، ملا تـــره ، خواجه عبدالروف ابراهیمی ، ملا مسلمیار ، بسم الله خان ،گلاب منگل ، پشتوانه این نوع دزد ها قوم تنظیم سمت و کشور های همسایه است یکی ازخصوصیات این دزدان چسپیدن به سیاست برای حفظ دارائی های نامشروع ونجات خویش از محکمه هست
خصوصیات مثبت شان اینست که تا اندازه سرمایه شانرا درداخل کشور بکار می اندازند و نقطه منفی اینها آنکه حرص و آز شان حدود وثغوری ندارد بی انتهاست ودریا نوش ،زن ستیز ونفس پرست وتعدد ازدواج ، خصوصیت بد دیگر این نوع دزد ها آنست که افراد درجه دوم مربوط اینها کاملا خودسر قانون شکن . نیمه باغی هستند درمحلات سکونت خویش هرچه خواسته باشند انجام میدهند هیچکس ازانها استجواب کرده نمیتواند حتی اختطاف قتل ترور تجاوز همه ازجمله صلاحیت های شان است چنین دزدان در مناطق سرد سیر ودور دست بیشتر فعال هستند
- دزد های دموکرات :
- این نوع دزد ها معمولا با بکس های خالی می ایند وبا بکس پــــُر واپس میروند ، دارای نکتائی درجه تحصیل ماستر داکتر وصاحب پشتوانه امریکائی اروپائی هستند واین نوع دزد ها زیادتر درکشورهای آسیای جنوبی فعال هستند
تاجائیکه تجربه نشان داده این نوع دزدان زیاد تر به جمع آوری دالر علاقه خاص دارند و آنرا از طریق معاملات قرارداد های کلان داخلی وخارجی از طریق حساب های بانکی شان حصول وبخارج انتقال میدهند ویا با گماشتن نزدیکان خویش درگمرکات وچشمه های درامد زا یا بحیث مشاور با معاشات گزاف دالری سرمایه حصول میکنند
مثا لش : پاروک وردک ، زاغ خیل وال ،ابراهیم عادل ،نادر آتش، امیرزی سنگین ،محمود کرزی ، نو اندیش،
اینگونه دزدان در سیاست خیلی فعال نیستند اما راه کسب ودرآمد شان همین سیاست است
- دزد های شبکــــــه ئی :
این دزد ها از جمله بد ترین وظالمترین دزد ها اند واضافه تر در افغانستان وکشورهای آسیائی مخصوصا آسیای جنوبی یافت میشوند اینان با استفاده از صلاحیت های قانونی اختطــاف ،سرقت مسلحانه ،گروگان گیری ، چوکی فروشی ، تیل فروشی ،کسب درآمد میکنند ،این دزد ها چند روش وطرزالعمل دارند ازجمله :
مستقیما توسط خود شان اختطاف تجار ملی ،صرافان ، سرمایداران با استفاده از سلاح وموتر های شیشه سیاه دولتی صورت میدهند ، ویا اینکه تشکیل دادن یک گروپ سارق واختطاف چی وحمایت آن وزمانیکه خطر بدام افتادن وافشایش موجود شد دستگیری آنان وبدون سروصدا خاموش ساختن آنان مانند حبیب استالفی توسط امنیت ناملی ،گاهی این دزدان کار آمد خویش را از زیردار فرارمیدهند وزمانیه لازم شد زبان شان را برای افشا نشدن راز ببندند بدون سروصدا محکمه وبرای ابد راز راباخود بگور میبرند ،روش دیگر اینکه برای افرادی دسیسه ساختن که گویا طالب است ترورست ومجرم وازینطریق چیزی حاصل کردن واین کار با ترتیب فلم ها ثبت صدا وتهیه شواهد جعلی ممکن است واین نوع دزد ها در شبکه های مافیائی داخل ریاست های پنجصد گانه امنیت ملی ، ریاست های جنائی وتروریزم وزارت داخله ، است که با تعدادی سارنوالان وقاضیان دید وهدف مشترک دارند بهمین دلیل تعداد زیاد روسا ومعاونین امنیت ملی صاحب شرکت ها وسرمایه شده اند که باپول معاش صدسال هم صاحب نمیشدند ، یک چشمه عایداتی دیگر روسای امنیت ملی درکابل مزدوری به کمپنی های خصوصی پول دار داخلی وخارجی است که به نفع آنان آماده هرنوع خدمت هستند ،ازجمله تیل فروش ها وچوکی فروش ها مانند به گفته جناب پرتو نادری دزد تفنگ بدست ایوب سالنکی ، یا میرویس ربیع بلخی ، بصیر سالنگی ،راقسم نتمونه ذکر کرده میتوانیم این نسل دزدان درهرنوع آب وهوا فعالیت کرده میتوانند واز هرخوراکی استفاده میکنند
دزد های الکترونیکی:
درافغانستان این نوع دزد ها سابقه بیشتر از 12 الی 14 سال ندارند که با ترویج تکنالوژی همزمان اینان نیز ظهور نموده اند وبیشتر در شبکه های تلفون موبایل ،میتر های برق ریاست برشنا ،شبکه های انترنتی به هموطنان خدمت میکنند ، از خصوصیات مثبت این نوع دزد ها یکی اینست که درمقابل شکایت متضرر از سلاح کار نمیگیرند ودلیلی چند ارائه میدهند گرچه سودی برای مشتری ندارد اما بازهم راه گفتگو باز است ،وبدی این نوع دزد ها اینست که بین افراد بی بضاعت و کم بضاعت وسرمایداران تفاوتی قایل نیستند همه رابه یک چشم می بینند ،از شاه هم میزنند از گدا هم ! پشتوانه این خیل دزد ها قانون سکتور خصوصی است اینان به سیاست علاقه ندارند اما از سیاسیونیکه مورد نظر شان لاست کمک مالی میرسانند
نقطه ضعف اینها اشرار است که با راکت پراگنی خسارات هنگفت به اینان وارد میکنند
- دزد های خیالی:
این دزد ها طور حلقه ئی وسلسله وار فعالیت میکنند ، چشمه های درامدی این نوع دزد ها معاشات معلمین ،سربازان ، افسران ، بادیگارد ها ، محافظین ، ملازمین ، مامورین خیالی هستند که طور فزیکی درخدمت موجود نیستند وصرف نام شان شامل وظیفه است وازین بایت حواله معاش صورت میگیرد وبعد از طی مراحل دراختیار دزدان خیالی قرارگرفته وسهمیه وار تقسیم وتوزیع میگرد د، پشتوانه این نوع از دزد ها درمراکز ولایات ووزارت خانه هاست ،شاخه های درجه سوم این نوع دزدان درمناطق دور دست و قسما نا امن بیشتر فعال هستند
بیت السارقین :
تعداد این سارقین محترم انشا لله کم وانگشت شمار است ، اینها با ریش وسبیل وعبا وقبا والقاب روحانی مجهز بوده خیلی محتاط با نزاکت وبا ادب ، طاعات وعبادات شبانه روزی بعلاوه اجرای فرض ، سنت ، نفل ، درتهجد وتعبد و همه مصروفیت شان مانند خدمت به خلق الله تسبیح وسجاده مسواک وسرمه ، وروح شان غرق در مدح جلال وجمال وجبروت الهی وپیامبرویارانش میباشند،از زبان شان برای اصلاح ما گمراهان جز آیات واحادیث گُهر بار بیرون نیاید، درظاهر بهتر ازینها کسی ندیده باشی ! این سارقین از پول سهمیه خانه خدا میزنند ،صرف نام مبارک مولوی عطالله سلیم ، مولوی عبدالحکیم منیب ، ملا صدیق چکری برای مثال کافی است ، انشالله ، این گونه دزدان درکشورهای اسلامی فعالیت وخدمت میکنند
( ر )

>>>   این تجلیل ویاد آوری هشت ثور صرف چند سال دیگر است در سال های بعد فراموش وبحیث یک روز سیاه به حافظه تاریخ سپرده میشود

>>>   هههههه هشتم ثور درانقلاب یعنی چه؟ خودت واقعا فهمیدی که چه نوشتی؟ تاامتداد نبرد یعنی چه؟ هههههههه بخدا خنده دارتراز عناوین مقاله شما تابحال نخوانده بودم. عجب ملت را به بادمسخره گرفتید، که شاید خودتان هم بااین مقالات به شعوراین مردم بخندی.

>>>   یک بـز در انتخابات گذشته پیروزی جناب اشرف غنی راپیش بینی کرده بود :
بز قلدر برنده مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 که در روسیه برگزار می‌شود تیم بلژیک را پیش بینی کرده است.

کارمند باغ وحش شهر سامارا گفته است که بز زابیوکا " قلدر" از باغ وحش شهر سامارا روسیه، برنده مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 تیم ملی قوتبال بلژیک را برنده این مسابقات پیش بینی کرده است.

کارمند باغ وحش می گوید: "برنده و یا قهرمان این مسابقات جام جهانی فوتبال 2018، با توجه به پیش بینی بز قلدر تیم ملی بلژیک خواهد بود".

در این پیش بینی شش کشور انتخاب شده بود بر علاوه بلژیک، روسیه ، فرانسه، برازیل، آرژانتین و آلمان بود در ضمن شش کاسه غذا گذشته شده بود و در نزدیک هر کاسه غذا بیرق این شش کشور گذاشته شده بود این بز زابیوکا "قلدر" به یکی از شش کاسه غذا نزدیک شد و کاسه که در آن بیرق بلژیک بود آنرا انتخاب کرد.

پیش از این گزارش شد که بز زابیوکا "قلدر" از باغ وحش شهر سامارا در یک نظر سنجی با قاطعیت آرا بر ریچارد روباه و میمون سیمون پیروز شد و توانست دیپلوم افتخار و مدال را از سرگئی ویتنکو، سفیر برگزار کننده مسابقات جام جهانی 2018 دریافت کند.

رای گیری در ماه دسمبر 2017 انجام شده بود و نامزادان 7 حیوان از باغ وحش سامارا بودند، که بز زابیوکا توانست در رقابتی بر میمون سنجابی شکل به نام سیمون، مرغ ایسدورا، روباه ریچارد، راسو کوکو، مار پیتون مورزیک پیروز شود.

در مرحله نخست رای گیری هواداران سه حیوان را برای فینال انتخاب کردند(بز زابیوکا، میمون سیمون، روباه ریچارد) که در آخر بز زابیوکا برنده این رای گیری شد.

مسابقات جام جهانی فوتبال از تاریخ 14 جون تا 15 جولای 2018 در 12 استادیوم در 11 شهر روسیه از جمله مسکو، کالینینگراد، سن پترزبورگ، ولگاگراد، کازان، نیژنی نووگورود، سامارا، سارانسک، روستوف نا دونو، سوچی و یکاترینبورگ برگزار خواهد شد.
این بز سال قبل پیروزی اشرف غنی را درانتخابات پیش بینی کرده بود
( ر )

>>>   هشت. ثور
چور ملت
قتل. ملت
غارت ملت

>>>   انقلاب افغانستان اصلا به پایان نمی رسد. چهل سال است که در افغانستان انقلاب جریان دارد و اصلا به پیروزی نمی رسد. اگر کسی بگوید که انقلاب در هشت ثور یا در هنگام شکست طالبان به پیروزی رسیده است باید گفت که ثمره و نتیجه این انقلاب کشتن و نابود کردن و تخریب و نامنی و آوارگی است. جنایاتی که در این ثمره تحقق پیدا کرده است هیچ قدرتی قادر به انجام آن نیست. این انقلاب تنها نفعی مالی که داشته برای فرماندهان و رؤسای احزاب بوده و وضعیت مردم بیچاره بیش از پیش بدتر شده است. به کجای این انقلاب باید افتخار کردکشور به هرج و مرج و نابودی کشیده شده و انگهی ما از چیزی تجلیل می کنیم که باعث این نابودی شده است. یعنی ما از نابودی خود شادمانیم و برای آن دست می زنیم. چیزی را نمی شود به زور چهره تقدس به آن داد. ارزش هر علتی را از ارزش معلول آن باید به دست آورد. معلول که این طور است پس علتش هم همسنخ این معلول است.

>>>   8 ثور روز تباهی افغانستان

>>>   زنده باد کوه های سر به فلک کشیده افغانستان.افتخار خواهد بود که سنگ کوه ها را بوسید. نه دست مجاهدین را برای کشیدن روس ها.زیرا ممد و مددگار تفنگ سالار ها این سخره های بی زبان بود.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است