برداشت آزاد: مغز متعفن یک افسر ارتش ملی
 
تاریخ انتشار:   ۱۸:۰۰    ۱۳۹۷/۲/۴ کد خبر: 150292 منبع: پرینت
این فرد یکی از تصمیم گیرندگان جنگ ها و افسر نظامی قطعه توپچی ارتش ملی‌ است

افسر نظامی قطعه توپچی ارتش ملی‌

این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
برداشت
افسر ارتش
نظرات بینندگان:

>>>   از انسان بیسواد وجاهل بهتر ازین حرفی انتظار نداشته باشید مخصوصا که فامیلش در پاکستان ودرجیبش کلدار باشد
بکوش نوشتن شهادت به جهالت وبیسوادی این انسان جاهل میدهد ، به نظر این دوپای چارپا اندیشه سایر انسانها مستحق مرگ هستند که دین غیر اسلامی دارند !
ر

>>>   پاکستانیها با ترتیب یک ورق تذکره خودرا افغان معرفی کرده حتی در اردوی ملی هم نفوذ کرده اند

>>>   بنی اشرار اعضای یکدگر اند
که در آفرینش زیک پیکر اند
چوعضوی به ارتش آورد روزگار
دگر قوم هارا نماند قرار

>>>   شعبه وسنى بأهم سألها برادر وار زندكى كردند ومن خودم سنى هستم ونزديك ترين دوستانم شيعه بودند وحالا اين بلان ودسيسه هاى شؤم اشغالكران ومزدوران انهاست كه مى خواهند جنك هاى قومى را به رآه بيندازند .

>>>   این نوکر پاکستانی که ضد شیعه وهزاره است برود زنش را هم به عنوان خوش خدمتی به پاکستانی ها تحفه بدهد، همانطور پاکستان که هر روز کنر،خوست وسایر پشتونها را موشک وراکت باران میکند ذره ای غیرت ندارد یک تیر به سمت آنها شلیک کنند.
آزاد

>>>   هرگز باور کرده نمیتوانم که چگونه یک افسرارتش فکرو ذهنش این مقدارعقب مانده؛ متحجر ومرتجع وکانکریت باشد. قوماندانان ارتش باید بلافاصله وبدون فوت وقت وی را از کارسبکدوش ومحاکمه نمایند. اولین وظیفه یک افسر ارتش قبول قانون اساسی افغانستان است که در ان تمام قومیتهابرابر ویکسان شناخته شده اند. دین مبین اسلام از دو مذهب اهل سنت وتشیع تشکیل شده وهردو با ارزش هستند و هیچ مزیتی برهم ندارند دلیله بعدی محاکمه این فرد خاطی تفکر وهابیزم وجنایتکارانه میباشد که همان تفکر داعشی است ومنفور.این تفکر وحشیانه وفاشیستی است ومحکوم میگردد.
داکتر عبدالرب آچکزی

>>>   سواد این بد بخت از نوشتا اش معلوم است.
دیده شود ک مقامات وزارت دفاع چه برخورد میکند.

>>>   اینها کرمهای گنده لجن زارهستندکه هرقدربا آب زلال شستشوی بدهی دوباره برمیگردندبه همان گنده گی ونجاست درست است که لباس پاک نظامی به تن کرده
که بایدازمردم محافظت کنداماتفکر وذهنش بطرف گناه وادمکشی وریختاندن خون بیگناهان است.
ع ح

>>>   کشتن هزاره برای هیچ یک از قوم های افغانستان معنی ندارد اما تاجیک ها و ازبک ها بدانید پشتون ها نوبت به نوبت سراغ نژاد های دیگر افغانستان می روند اگر الان که سه قوم هستیم در مقابل پشتون ها مقاومت نکنیم فردا با دو قوم و روز بعد فقط با قوم خود و تنها باید جلوي پشتون ها بگیرید و هیچ کسی دیگر نمانده است که به یاری و کمک شما بیاید

>>>   شاید دراردوی ملی نباشد
تربیه شده پاکستان است
مزدور اجنبی است
باید درسارنوالی معرفی شود ازاین جاهل تحقیق صورت بگیرد

>>>   هزارها چنین فاشیست ها در اردو و ادارات دولتی لانه کرده اند وبا حکام بالای حکومت رابطه سیاسی دارند دستور میگیرند ودستور میدهند وپلان های فاشیستی مذهبی وقومی خودهارا به موقع اجرا میکنند.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.آمین

>>>   وهابی ها سلفی ها وتکفیری ها نظر همین فرد سعودی را دارد .
اقبال

>>>   نمـادی ازجـهـل و جـهـالـت مـرکـب !
او جاهل ! کفرواسلام مخلوق خداوند یکتا است آنها ی راکه تو کفر میگوئی پیرو کتاب اسمانی وپیامبر خودهستند
برادران هزاره ما صد مرتبه بیشتر از تو دارای عقیده وعمل اسلامی هستند
او پاکستانی !
نام اردوی ملی را بد میسازی؟

>>>   او یک بیمار روانی است شما بدل نگیرید!

>>>   مرگ این افسر هم رواست خودش فامیلش و اقاربش چون همه دارای یک نسل و یک مفکوره اند -

>>>   همین افسر ارتش متعفن را پیدا کرده بکشید تا ازین بغاوتش مردم رهایی یابد. قتل انسان بدون موجب ولو که کفر باشد حرام است.
هارون
افغان

>>>   چرا هزاره از کفر بدتر است و چرا کشتن شیعه روا است؟ آیا دلیل این فتوا چیست؟ اگر هزاره ها هم بگوید که نمی گوید پشتونها مرگش روا است و باید کشته شود شما چه عکسالعملی نشان می دهید. هزاره ها هم می توانند پشتونها را بکشند اما آن را بر خلاف انسانیت و بر خلاف شرع مقدس اسلام می دانند از این رو است که نه کسی را ترور می کنند و نه انتحاری بلکه همیشه با پیروی از اهل بیت پیامبر صلح و آرامش را می خواهند. کسانی که به اسلام هیچ اعتقادی ندارند چنین فتواهای می دهند.اگر دولت این آدم متعصب و کوردل را از ارتش بیرون نکند و برای این فتوایش او را مجازات نکند، خود دولت هم بر همین عقیده است.

>>>   بد بخت،بخت بر گشته!هزاره آیا بنده خدا نیست؟ترس خدا در دلت نیست؟

>>>   این مردم جاهل اوغان یا در ااصل پشتون همیشه در فکرشان همین اندیشه است.
این مردم افراطی به دین باور دارند ونه به خدا و نه به پیامبر با این اعتقاد نه مسلمان هستند و نه به کدام مذهبی پایبند و گرنه دین اسلام قتل تجاوز و دزدی را به هیچ کس اجازه نمیدهم مذهب تشیع یک مذهب نمونه در بین مذاهب اسلامی است و به دور از هرنوع افراط و تفریط ولی مذاهب در ان هر چند به نوعی کم و بیش پر ار افراط و تفریط ساخته و پرداخته یهودی ها و غرب هستند افغانستان پر شده از این نوع حیوانات در پوست جلد انسان و گر نه حیوان هم هم نوع خود را نمیکشد چون انقدر درک در فکرش هست اما این انسان نما ها هم افغانستان را به تباهی میکشد از وزارت دفاع ملی خواستاریم افسر که این عمل را انجام داده هر چه سریعتر به پنجه قانون سپرده شود و از وظیفه برکنار شود تا باشد دییگر این نوع افراطی گری باعث تخریب نظام افغانستان نگردد.

>>>   کسانی که تعصب کور کورانه دارند و بوی تنفر میدهند هیچ جای در ارتش ندارند ۔ اینها کسانی هستند که صلح ۔ وحدت ملی را به شدت تهدید می کند ۔ مردم افغانستان باید وحدت خود را حفظ کنند ۔
حبیب الله یوسف زی

>>>   این ها نوکران پاکستان و نفوذی دشمنان در ارتش اند.

>>>   درود آقای یوسفزی.

>>>   سنی و شیعه با هم برادرند.

>>>   در هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت مرگ هزاره و شیعه روا نیست. تنها وهابیت کشتن شیعه را روا می داند. کسی خود را سنی می داند باید با تعالیم اهل سنت آشنایی داشته باشد. خودش نمی داند کسیست و بر کدام مذهب است کشتن هزاره و شیعه را از سوی مذاهب اهل سنت روا می داند. چرا مذاهب اهل سنت را با این فتوا زیر سوال می برید. بگو از نظر من کشتن آنها روا است. ممکن است که شما بر مذهب یهود و یا مذهب هندو و امثال اینها باشید و ممکن است که کمونست و ماده پرست باشید و شیعه را که از مذاهب اسلامی و از پیروان اهل بیت است را نمی توانید تحمل کنید. عقلانیت و تفکر هم نعمتی الهی است که به برخی ها داده شده است و امثال این آدم نما از آن محروم شده است.

>>>   کافر همه را به کیش خود پندارد

>>>   فکر کنم که این آدم تکلیف روانی دارد ،در افغانستان همه اقوام شریف چه از سنی و شعیه همه برادران یکدیگر اند ،معیار بهتربودن وخوبی در اسلام فقط وفقط تقوا وپرهیزگاری در بارگاه خالق لایزال است وبس ، وامید. است برادران شعیه ما هم چیزی خراب ننویسند که سبب تفر قه و جارو جنجال در بین افغانها عزیز شود.
عبدالله ریحان

>>>   ما به برادران هزاره خودافتخار میکنیم ، مردمان حلیم ، صادق ، زحمتکش ،با استعداد ، با مدارا ،با نظافت ، پابند عقیده اش ، اینها سرمایه های افغانستان هستند ، در هر رشته که مصروف هستند برای وطن خود افتخار می افرینند ،
همانطوریکه استبداد وحشیانه عبدالرحمن نتوانست ثمری داشته باشد این مشمکلات هم موقتی وگذرا است
ر

>>>   امروز دشمنان اسلام ودر راس ان صهیونیزم اسرائیل و وهابیزم سعودی کمر به نابودی اسلام که همانا دومذهب شریف اسلام یعنی یک روح در دو بدن (اهل سنت وتشیع)نموده اند ودوستان اخمق ویا نوکران جیره خوار ودالر بگیر می خواهند این وحدت الهی راضربه بزنند.قومیت هزاره افتخار افغانستان است ورهبر بزرگ مجاهد فی سبیل الله بابه عبدالعلی مزاری شهید جانش را برای وحدت اقوام ومذاهب افغانستان گذاشت.قوم شریف هزاره همراه باسایر اقوام در راه اعتلای استقلال و وحدت افغانستان از هیچ مجاهدتی دریغ نکرده است بنآ"سخنان این فرد نظامی سخنی بیهوده ومسخره است وما از قوماندانان ارتش میخواهیم که از خاطر این گپ های تفرقه امیز وی را سبکدوش واخراج ومحاکمه نمایند.گپ ذبیح الله محمد زی هیچ از ارزشهای قوم شریف هزاره کم کرده نمی تواند وحرف بیهوده این فرد رانباید به حساب همه افراد ارتش نوشت. کافر کسی است که به وحدت مردم افغانستان خیانت میکند وخائن باید نابود شود.
داکتر عبدالرب آچکزی

>>>   سنی وشیعه با هم برادر است.
نمونه اش را در ایران بیبینید
شما بروید کردستان ایران بلوچستان خوزستان ووو..
شیعه وسنی مثل دو برادر بلکه عزیز تر از دو تا برادر باهم هستند چون مزدوران پاکستانی نفوز ندارد بین شان ..
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است.
از حرفاش معلوم میشه که پس تر از یگ ....است

>>>   با این دید وتفکر جاهلانه وتعصب کور در مورد هزاره ها که وهابی ها دارند پس بودائیان حق دارند مسلمانان میارنمار،آفریقا وهند را زنده زنده بسوزانند،نتیجه اعمال وتفکر جاهلانه شماست که مسلمانان میانمار،هند ،آفریقا وسایر کشورها قربانی میشوند.
نادرشاه

>>>   اين چارپارا كي به اردوراه داده بايدراهي زندانش كندحقيقتا من شوكه شدم س ظ ع

>>>   از روزی که سیاست خانمان سوزدر کشور ما رخنه نمود این همه مصایب والام راه یافتبم یشترینه پشتون به قتل پشتون اقدام کرد واوزبک اوزبک را کشت وهمین قسم تا جک وهزاره همدیگر را قتل عام نمودند اقوام افغانستان هیچ یک باهمدیگر کدام دشمنی ندارنداین سیاست مدار های پلید اند که قومیت ونژاد راوسیله ای پیش برد اهداف نامقدس خود ساخته اندن طالب سیه کار به اندازه ای که در قندهار وهلمند وننگرهار پشتونها را به شهادت رسانیده از دیگر اقوام به ای پیمانه تباهی بار نیاورده ودر دوران جهاد ومقاومت انقدر تشیع در میان خود باسم حرکت وسازمان نصر وسپاه پاسدار همدیگر را کشته اند که به ان پیمانه هیچ کسی دیگری بالای هزاره بی رحمی نداشته است والله در سوزمه قلعه ای سانچارک طفل کهواره را هم به قتل رسانیدند که چون بزرگ شود چریک{نصری }میشود بالایش فیر کردند وفامیل استاد مزاری شهید را در چهار کینت کاملا از بین بردند وهمین قسم اوربک وتاجک همدیگر را ۱۵ قوماندان مسعود را شخصی باسم سید جلال در تخار تیر باران کرد از کدامش بگویم از برادران شیعه ای خود هم گیلایه دارم در روزهای محرم که مال همه مسلمان هاست این همه تظاهر وقدرت نمای کاذب دیگران را تحریک میکند با این کار نه خدا ورسولش خوش میشود ونه هم ایمه ای اطهار{ع}فقط بخاطر خوش شدن بعض کشور ها و... خلاصه چه خوش فرمود روح الله ای خمینی که روس از امریکا بد تر وامریکا از انگلیس وهمه از همه بدتر باید بدانیم که سیاست مدار ها اهل غرض اند ومغرضین کور وکر وگنگ ولال میباشند
شیخ علی بلخابی سرپلی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است