در تعریف دزد به اشتباه رفته ام
 
تاریخ انتشار:   ۰۷:۱۰    ۱۳۹۷/۲/۴ کد خبر: 150245 منبع: پرینت

مسلمیار رییس مجلس سنا، داکتر نجیب رییس جمهور پیشین افغانستان را فاسد و دزد خطاب کرد.
پیش خود محاسبه کردم تا ببینم که داکتر نجیب چه چیزهایی را دزدیده است و چه فساد گسترده ای را انجام داده است.
شاید دزدی او این بوده است که از خود خانه ای نداشت، زمین هایی را غصب نکرد و مارکیت و بلندمنزل و تجارت خانه ای را صاحب نشد.
نمی دانم شاید در تعریف دزد به اشتباه رفته ام و شاید ندانم که حفاظت از گنجینه های ملی افغانستان در مقابل هجوم پاکستانی ها به بانک افغانستان به نوعی دزدی باشد.
شاید من در معادلۀ خود به اشتباه رفته ام که تا هنوز کسی را که تا کنون مرتکب هیچ دزدی نشده بود را دزد خطاب نکردم و چه خوب است کسانیکه امروز شرافتمندانه به چور خون مردم مصروفند و از هیچ به کاخ های مجلل رسیده اند را دزد نمی دانیم و آنان را با القاب شایسته ای چون امیر و رهبر و بزرگ و پیشوا تکریم می کنیم.
مهدی ثاقب


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مسلمیار
داکتر نجیب
نظرات بینندگان:

>>>   همانطوریکه ذره ای شجاعت ووطن دوستی دروجود اینها نیست همینطور به اندازه یک الکترون حیا هم درچشم اینها نیست ،
داغشیار صاحب لطفا کتابی بنام طلای زرد توسط یک فرنگی نشر شده یکبار بخوان بعد شاید چشم وجدانت بیدار شود
دران کتاب از خدمات مسلمیارها وآی ای آی به افغانستان واضح ومشرح ومستند توضیح داده شده، درانجلا پرده از چهره های سیاه اینها دورانداخته شده
ر

>>>   سلام علیکم برادر گرامی!
مطلب شما را خواندم بسیار جالب بود واقعیت امر همین است ما همه میدانیم که همه ما گنهکار هستیم در مقابل خداوند متعال جوابگو و روی سیاه اما بعضی ها آنقدر گنهکار هستند که نام مقدس اسلام عزیز را بد نام ساختن حتی اگر مسلمان خطاب کنیم گنهکار میشویم. مشکل اساسی در بنیاد خود ما است چون مسلمان بدنیا زاده شدیم اما مسلمان واقعی دلسوز نمی باشیم. از اسلام و دین خود اصلا طوریکه قرآن کریم گفته نه خبر داریم و کسانیکه دارند حمل ندارند تنها از نام مقدس اسلام استفاده کرده مانند منافقین شیاطین ما بیسواد های دین را هم گمراه کرده و به راه شیطانی خود کشانده اند، از ما گاه بنام دین، جهاد، گاه مذهب، قوم و غیره خون ملت مسلمان مارا مکیدن و خود قارون، فرعون و نمرود زمانه گشتن. نمیدانم ملت مسلمان افغان چی وقت از خواب غفلت بیدار میشوند تا خود را از شر این شرالفساد ها خلاص کنیم، بلاخره تا به کی یکدیگر را مانند درنده ها بنام های ، کمونست، مجاهد، طالب، داعش ابلیس، قوم، مذهب، ملیت و غیره خون برادر مسلمان و هموطن خود را می مکیم، لطفا بگذارید که همه ما یک ملت مسلمان باشم لطفا برادر ها مسلمان خود را از چنگال این منافقین شیاطین دین فروشان معامله گران نجات دهید تا باشد اولاد هایتان کنار هم مانند برادر مسلمان زندگی کند خود مان خو غرق گناه و کینه هستیم اما اولاد خود را انسان تربیت کنیم نه حیوان درنده
و سلام.
برادر تان قیس

>>>   داکترنجیب دزد نبود ولی قاتل بود رئیس خاد بود. اصلا اینها برای دزدی درافغانستان نه صلاحیت داشتند و نه هم منابع بخاطریکه منابع همه در اختیار روسهابود. حالا رفقای داکتر نجیب همه در غرب و امریکا هستند پس وقتی ضد امپریالیست هستید الی اخیر به ضد امپرالیزم باشید چرا پوستین تغییرمیدهید. او برادر دزدی تمام افغانستان برابر یک نفر که کمونستان کشته اند مساوی نمیشود. مردم جنایت روسها را فراموش نکرده اند.
جبارخیل

>>>   درمورد دزد وانواع آن من کتابی را مطالعه کردم که بزودی بخش آنرا درین صفحه برای علاقمندان کانکور پست میکنم چون در سوالات کانور سال های بعد ازین کتاب هم درخزینه سوالت گذاشته شده

>>>   ( به عـــلاقمنـــدان کانکــــور )
به افتخار دست آورد های هشت ثور
درخزینه سوالات کانکور تعداد دیگری از موضوعات روز اضافه گردیده که صرف یک مثالش درینجـا ذگرمیگردد :
مانند : دزد ها بچند نوع هستند ؟ برای این سوال درکلیدش جواب ذیل تحریر گردیده:
انواع دزد ها: دزد های چپه شاخ ، دزد های دموکرات، ،دزد های الکترونیکی ،دزد های خیالی ، بیت السارقین
- دزد هـــای چــپـــه شاخ :
دزد های هستند که با استفاده از قـــدرت دولتی غصب ، قــــاچـــاق ، اختلاس ،چوکی فروشی ،تیل فروشی ،میکنند ودر ظاهر لاف از خدمت و صداقت میزنند ، این دزد ها با حیا بیگانه اند وحرص و آز شان بی حــدو مرز است مثالش : استاد عطا ، گل آقا شیرزوی ،مولوی دین محمد ، ظاهر قــــــدیر، ملا تـــره ، خواجه عبدالروف ابراهیمی ، ملا مسلمیار ، بسم الله خان ،گلاب منگل ، پشتوانه این نوع دزد ها قوم تنظیم سمت و کشور های همسایه است یکی ازخصوصیات این دزدان چسپیدن به سیاست برای حفظ دارائی های نامشروع ونجات خویش از محکمه هست
خصوصیات مثبت شان اینست که تا اندازه سرمایه شانرا درداخل کشور بکار می اندازند و نقطه منفی اینها آنکه حرص و آز شان حدود وثغوری ندارد بی انتهاست ودریا نوش ،زن ستیز ونفس پرست وتعدد ازدواج ، خصوصیت بد دیگر این نوع دزد ها آنست که افراد درجه دوم مربوط اینها کاملا خودسر قانون شکن . نیمه باغی هستند درمحلات سکونت خویش هرچه خواسته باشند انجام میدهند هیچکس ازانها استجواب کرده نمیتواند حتی اختطاف قتل ترور تجاوز همه ازجمله صلاحیت های شان است چنین دزدان در مناطق سرد سیر ودور دست بیشتر فعال هستند
- دزد های دموکرات :
- این نوع دزد ها معمولا با بکس های خالی می ایند وبا بکس پــــُر واپس میروند ، دارای نکتائی درجه تحصیل ماستر داکتر وصاحب پشتوانه امریکائی اروپائی هستند واین نوع دزد ها زیادتر درکشورهای آسیای جنوبی فعال هستند
تاجائیکه تجربه نشان داده این نوع دزدان زیاد تر به جمع آوری دالر علاقه خاص دارند و آنرا از طریق معاملات قرارداد های کلان داخلی وخارجی از طریق حساب های بانکی شان حصول وبخارج انتقال میدهند ویا با گماشتن نزدیکان خویش درگمرکات وچشمه های درامد زا یا بحیث مشاور با معاشات گزاف دالری سرمایه حصول میکنند
مثا لش : پاروک وردک ، زاغ خیل وال ،ابراهیم عادل ،نادر آتش، امیرزی سنگین ،محمود کرزی ، نو اندیش،
اینگونه دزدان در سیاست خیلی فعال نیستند اما راه کسب ودرآمد شان همین سیاست است
- دزد های شبکــــــه ئی :
این دزد ها از جمله بد ترین وظالمترین دزد ها اند واضافه تر در افغانستان وکشورهای آسیائی مخصوصا آسیای جنوبی یافت میشوند اینان با استفاده از صلاحیت های قانونی اختطــاف ،سرقت مسلحانه ،گروگان گیری ، چوکی فروشی ، تیل فروشی ،کسب درآمد میکنند ،این دزد ها چند روش وطرزالعمل دارند ازجمله :
مستقیما توسط خود شان اختطاف تجار ملی ،صرافان ، سرمایداران با استفاده از سلاح وموتر های شیشه سیاه دولتی صورت میدهند ، ویا اینکه تشکیل دادن یک گروپ سارق واختطاف چی وحمایت آن وزمانیکه خطر بدام افتادن وافشایش موجود شد دستگیری آنان وبدون سروصدا خاموش ساختن آنان مانند حبیب استالفی توسط امنیت ناملی ،گاهی این دزدان کار آمد خویش را از زیردار فرارمیدهند وزمانیه لازم شد زبان شان را برای افشا نشدن راز ببندند بدون سروصدا محکمه وبرای ابد راز راباخود بگور میبرند ،روش دیگر اینکه برای افرادی دسیسه ساختن که گویا طالب است ترورست ومجرم وازینطریق چیزی حاصل کردن واین کار با ترتیب فلم ها ثبت صدا وتهیه شواهد جعلی ممکن است واین نوع دزد ها در شبکه های مافیائی داخل ریاست های پنجصد گانه امنیت ملی ، ریاست های جنائی وتروریزم وزارت داخله ، است که با تعدادی سارنوالان وقاضیان دید وهدف مشترک دارند بهمین دلیل تعداد زیاد روسا ومعاونین امنیت ملی صاحب شرکت ها وسرمایه شده اند که باپول معاش صدسال هم صاحب نمیشدند ، یک چشمه عایداتی دیگر روسای امنیت ملی درکابل مزدوری به کمپنی های خصوصی پول دار داخلی وخارجی است که به نفع آنان آماده هرنوع خدمت هستند ،ازجمله تیل فروش ها وچوکی فروش ها مانند به گفته جناب پرتو نادری دزد تفنگ بدست ایوب سالنکی ، یا میرویس ربیع بلخی ، بصیر سالنگی ،راقسم نتمونه ذکر کرده میتوانیم این نسل دزدان درهرنوع آب وهوا فعالیت کرده میتوانند واز هرخوراکی استفاده میکنند
دزد های الکترونیکی:
درافغانستان این نوع دزد ها سابقه بیشتر از 12 الی 14 سال ندارند که با ترویج تکنالوژی همزمان اینان نیز ظهور نموده اند وبیشتر در شبکه های تلفون موبایل ،میتر های برق ریاست برشنا ،شبکه های انترنتی به هموطنان خدمت میکنند ، از خصوصیات مثبت این نوع دزد ها یکی اینست که درمقابل شکایت متضرر از سلاح کار نمیگیرند ودلیلی چند ارائه میدهند گرچه سودی برای مشتری ندارد اما بازهم راه گفتگو باز است ،وبدی این نوع دزد ها اینست که بین افراد بی بضاعت و کم بضاعت وسرمایداران تفاوتی قایل نیستند همه رابه یک چشم می بینند ،از شاه هم میزنند از گدا هم ! پشتوانه این خیل دزد ها قانون سکتور خصوصی است اینان به سیاست علاقه ندارند اما از سیاسیونیکه مورد نظر شان لاست کمک مالی میرسانند
نقطه ضعف اینها اشرار است که با راکت پراگنی خسارات هنگفت به اینان وارد میکنند
- دزد های خیالی:
این دزد ها طور حلقه ئی وسلسله وار فعالیت میکنند ، چشمه های درامدی این نوع دزد ها معاشات معلمین ،سربازان ، افسران ، بادیگارد ها ، محافظین ، ملازمین ، مامورین خیالی هستند که طور فزیکی درخدمت موجود نیستند وصرف نام شان شامل وظیفه است وازین بایت حواله معاش صورت میگیرد وبعد از طی مراحل دراختیار دزدان خیالی قرارگرفته وسهمیه وار تقسیم وتوزیع میگرد د، پشتوانه این نوع از دزد ها درمراکز ولایات ووزارت خانه هاست ،شاخه های درجه سوم این نوع دزدان درمناطق دور دست و قسما نا امن بیشتر فعال هستند
بیت السارقین :
تعداد این سارقین محترم انشا لله کم وانگشت شمار است ، اینها با ریش وسبیل وعبا وقبا والقاب روحانی مجهز بوده خیلی محتاط با نزاکت وبا ادب ، طاعات وعبادات شبانه روزی بعلاوه اجرای فرض ، سنت ، نفل ، درتهجد وتعبد و همه مصروفیت شان مانند خدمت به خلق الله تسبیح وسجاده مسواک وسرمه ، وروح شان غرق در مدح جلال وجمال وجبروت الهی وپیامبرویارانش میباشند،از زبان شان برای اصلاح ما گمراهان جز آیات واحادیث گُهر بار بیرون نیاید، درظاهر بهتر ازینها کسی ندیده باشی ! این سارقین از پول سهمیه خانه خدا میزنند ،صرف نام مبارک مولوی عطالله سلیم ، مولوی عبدالحکیم منیب ، ملا صدیق چکری برای مثال کافی است ، انشالله ، این گونه دزدان درکشورهای اسلامی فعالیت وخدمت میکنند
( ر )

>>>   توبه خدایا! مسلمیار قاچاقبر مواد مخدر و دزد چپاولگر، داکتر نجیب را"فاسد و دزد" میگوید؟؟؟!!! خدایا توبه!

>>>   دزدان اصلی شورای نظار وحزب جمعیت بودند وهستند. که رو به نابودی اند.خداوند از آنها پرسان نموده ومورد عضب خود قرار دهد.

>>>   سرمایه انصاری سفیر سایق درکشور هندباجه داکتر نجیب ازکجا میباشد سگ برادر شغال هستن
نجرابی


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است