مقایسه دشت ارچی و دشت برچی
 
تاریخ انتشار:   ۱۱:۳۴    ۱۳۹۷/۲/۳ کد خبر: 150228 منبع: پرینت

چندی قبل قوای هوایی کشور و یا هم قوای ناتو مرکز تجمع گروه های طالب - داعش را در دشت ارچی ولایت قندوز درهم کوبیدند که در نتیجه آن ده ها تن افراد مشهور تروریست های طالب - داعش به قتل رسیدند.
وقوع این حادثه چنان آتش به جان طرفداران درون نظام تروریزم در حکومت و پارلمان انداختند و به طرفداری از تروریزم قیامت برپا کردند و خواهان مجازات کسانی شدند که بالای جلسه رهبران تروریزم حمله نموده اند. در حالیکه در پاکستان به مناسبت قتل رهبران تروریزم علنا تظاهرات برپا کردند و مرگ و درد بر قاتلین تروریزم فرستادند.

اما امروز در دشت برچی تروریزم فرمایشی مدنی ترین مردم را که به خاطر یک پروسه ترویج دموکراسی و شرکت در انتخابات در صف اخذ تذکرة ایستاده بودند مورد حمله استشهادی قرار دادند که در حدود ۶۰ تن شهید و ۱۶۰ تن دیگر هم زخمی گردیدند.

از آنجایی که این مردم از قوم هزاره بودند ، نه از پارلمان صدا بلند گردید ، نه هم علما و روحانیون موضیعگیری کردند. گویا که خون انسان هزاره به اندازه لباس آریانا سعید و برنامه ستاره افغان ارزش ندارد ، نه هم از جامعه مدنی خبر است نه هم از روشنفکران چپ و راست فیسبوکی و نه هم از تحلیلگران که از کاه کوه می سازند و از کوه کاه ، چنان در سکوت فرو رفته اند که گویا اصلا راضی به نظر می رسند که هزاره ها مستحق مرگ هستند و نباید در پروسه مدنی و دموکراسی سهم بگیرند و هدف از این نسل کشی و کشتار هدفمند و سیستماتیک هم در حقیقت دور نمودن هزاره ها از روند نهادینه شدن دموکراسی و نظام سیاسی کشور است.

لذا دیده می شود که ماتم ، درد و غم هزاره ها را غیر از هزاره ها برای خود هزاره ها گذاشته اند و دگران در مورد کشتار هدف مند هزاره ها یا سکوت اختیار نموده اند و یاهم تماشا بین هستند که در هر صورت آن علامت رضایت است.

حسن علی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
دشت ارچی
دشت برچی
حسن علی
نظرات بینندگان:

>>>   حسن علی برادرمیگویند جای میسوزد که آتش درا شعله میزند این رهبران بی غیرت میگویند من زنده جهان زنده پهلوان را زند ه خوش است نه اولاد شان دراین حادثه کشته شده ونه دوستان شان که غم بالای شان بیایدو احساس نمایند خداوند این ها را به جزای اعمال شان برساند تا از دل خوار غریب با خبر شوند
کابلی

>>>   اگر 57 طالب کشته میشد حالا بیرق افغانستان نیمه افراشته وماتم ملی اعلان میشد

>>>   خلیلی و محقق و دانش کجایند؟ کسانی که همیشه به نام هزاره نان خورده اند و نام کسب کرده اند. همه سران هزاره را به بهانه های واهی از عرصه سیاست برون کردند و رهبری این مردم را بر اساس وصیت بابه غاصبانه تصاحب کردند این روز ها باید هم به وصیت عمل کنند و هم از مردم دفاع کنند.

>>>   آقای حسن علی! کشتن هرفرد افغانستان چه هزاره و یا غیر هزاره برای همه مردم و اقوام افغانستان مردود است و عاملین آن نوکران دشمنان اسلام و افغانستان هستند. از سکوت مردم عام گله نداشته باش همه مردم سخت نامید و پریشان اند دیگر کلمه و چیزی ندارند که بگویند. چه بگویند ؟ نفرین ؟ محکوم ؟... همه کلما خلاص شده از زندگی همه و همه به تنگ آمده. خجالت آن سکوت کر ده گی های بکشند که بر چوکی های حکومت تکیه زدند و از این مردم بیچاره رای گرفتند. خداوند آه ناله این شهیدان و ورثه مظلوم شان این زعیمان بی کفایت را ذلیل و خوار کند.

>>>   احمدزی .....دست از کشتن هزاره بردار.

>>>   هزاره‌ها به جنگ داعش نروند . که داعش هم از ایشان انتقام نگیرد.
امرالله از پنجشیر

>>>   برادرم حسن علی من یک هزاره نیستم ولی همیشه که بالای هزاره ها ظلم و ستم صورت میگیرد برعلاوه اینکه وجیبه اسلامی و اخلاقی ماست که از مظلوم دفاع کنیم به حدی احساساتی میشوم که گریبانم و اشکهایم سرازید میشود. بنده از لحاظ تاریخی مظالم راکه بالای هزاره ها صورت گرفته است کاملا درک میکنم و سخت دلی تعدادی از برادران پشتون نیز کاملا درک میکنم. فرموده شما در مورد دشت ارچی و دشت برچی کاملا درست است ولی دزدان درون دولت که در ظاهر لنگی پشتونیت رابه سر دارند نمیخواهند که این تعصبات از بین برده شود چرا که تحت نام پشتونیت هم حکومت میکنند،هم طالب هستند، هم همه دارای ها و منابع مالی کشور را در اختیار دارند و هم جنگهای داخلی را مدیریت میکنند و نیز با مخالفین دولت یعنی طالبان جنایت کار باتبانی قومی همدردی دارند.باید برای شما عرض کنم همه پشتونها این قسم نیستند پشتونهای اصلی که واقعا انسانهای خوب هستند اصلا انها را در قدرت کسی اجازه نمیدهد که شامل باشند.سوال اینجاست که چه باید کرد؟ به نظر بنده پاسخ اینست که این بازار بدبختی و این قتلهای عام که 40 سال است جریان دارد یگانه راه حل اینست که برادران پشتون باید منافقین و اختلاسگران و نیز متعصبین خود را خنثی و نابود سازند دیگر اقوام اقلیت هستند زمانیکه پشتونها اصلاح شدند همه اصلاح میشوند.
قلندری از غزنی
برادرتان

>>>   در این کشور هر کس دست به شورش فتنه زد بیشتر توجه میشود.
ای اقوام غیر افغان بیایید ما هم شورش وفتنه وانتحار وقتل عام کنیم تا شاید .به ما هم توجه شود.؟!!!

>>>   پیشنهاد.
اقوام غیر پشتون وافغان.
بیایید یک گروه تشکیل دهیم که در مناطق پشتون ها وافغان ها انفجار های شهادت طلبانه انجام دهد .وچند پسوند اسلامی هم سرش بانیم.
بعد از ان یکبار محکوم کرده و نهایت یک کمسیون تشکیل داده بعد چند مدت هیچ اتفاقی نیفتاده!!!!

>>>   بنام امر از پنجشیر یک نوکر ای ایس آی است پنجشیری نیست فکرتان باشد.میخواهد میان تاجکها و هزاره ها مشکلات ایجاد کند.هم انتحار میکنند هم منافقت.
زازی

>>>   در جواب نفر سوم که کامنت داده عرض کنم که خلیلی و محقق و دانش رفته اند نزد ارباب شان خون پولی مردم که شهید شده را بگیرند تا یک موترک مدل جدید به کلکسیون موترکایشان اضافه کنند همین حالی هم با یکی دیگه ی خود جارو جنجال دارند که اول مه آمدیم او خلیلی میگه آتی باقیر کته کلو هم نمو فامی دانش میگه لطفأ لین شوین قانون را مراعات کنین
برادر دندان کرم خورده را باید کند و دور انداخت و گر نه با دردش بسوزیم و بسازیم اگر اینها رهبر بودن اصلأ نباید میرفتند سمت معاون دومی همان رهبر میماندن امروز وضع ما این نبود خدا رحت کند استاد مزاری شهید را جای خالیش خیلی احساس میشه

>>>   آقای حسن علی خان:
درحوادث اخیرعلاوه برهزاره هاسایراقوام نیزکشته وزخمی شدند،امامحوربحث شمافقط هزاره است، درحادثه مسجدباقرالعلوم، مسجدامام زمان خیرخانه، واقعه روزنوروز درکارته سخی وسایروقایع ازهر قوم وملیت به کام مرگ رفتندو مجروح شدند، اماشعارشعار نویسان فقط هزاره بود، اگرمنظورتان شیعه نیست وتنها هزاره ونسل چنگیزو بودااست ،پس مختاریدهرچه میتوانیدهزاره هزاره بگوئید ،امااگرمنظورتان شیعیان وپیروان مکتب اهلبیت است پس صحبت رابه هزاره خلاصه نکنید، تاجایکه معلوم میشود دشمنی باشیعه است نه باهزاره، اگرمیخواهید هزاره مصئون وقوی باشدخودشانرا اجزای شیعه حساب کنند، شماباور کنیدهرقدر شعارهزاره سردهید احساسات همه اقشار مردم علیه هزاره تحریک میشود،حالا معلوم نشدکه آقایان تیکه داران هزاره کجااستند وچراتسلیت نمیگویند برای قربانیان، شایددرصدد دایرکردن مجلسی باشندکه هزاره های قربانی بیایندو دستهای شانرا ببوسندوبرای بدست آوردن دوچوکی دیگردر برابردوصدقربانی هزاره برایشان تبریکی بگویند،تاسف براین قوم بیخبروخواب رفته.
هموطن شما ازکابل

>>>   استاد دانش احمدزی و استاد خلیلی پشتون زی باید جواب بدهد، قوم هزاره را با یک مقدارمعاش ناچیز فروخته اند.

>>>   من به آقای قلندری از غزنی آفرین می گویم. خودم نیز از قره باغ غزنی و هزاره هستم. اکبری

>>>   کشتن هزاره برای هیچ یک از قوم های افغانستان معنی ندارد اما تاجیک ها و ازبک ها بدانید پشتون ها نوبت به نوبت سراغ نژاد های دیگر افغانستان می روند اگر الان که سه قوم هستیم در مقابل پشتون ها مقاومت نکنیم فردا با دو قوم و روز بعد فقط با قوم خود و تنها باید جلوي پشتون ها بگیرید و هیچ کسی دیگر نمانده است که به یاری و کمک شما بیاید


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است