اول اعتماد سازی، سپس انتخابات
 
تاریخ انتشار:   ۱۳:۱۰    ۱۳۹۷/۱/۳۰ کد خبر: 150067 منبع: پرینت

جلب اعتماد عمومی مردم کار دشواری است آنهم در انتخاباتی که تا کنون حتی یک دوره آن بدون تقلب گسترده برگزار نشده است.
از تقلب در گستره عام تا تقلب در پستوخانه ها پشت درهای بسته و معاملات پنهانی و در اخیر مداخله رسمی آمریکا و تعیین نامزد مورد نظر.
در انتخاباتی که بودجه آن را خارجی ها می پردازند و نظارت آن را هم خارجی ها می کنند و نتیجه آن راه هم خارجی ها تعیین می کنند، چه انتظاری از اشتیاق مردم برای شرکت در آن دارید؟
اصلا چرا انتخاباتی که یکسر فریب باشد و بنام رای مردم و بکام رشوت خوران خارجی و نتیجه اش از سفارت آمریکا سفارشی دیکته شود؟
در حقیقت برای جلب اعتماد مردم باید اول اعتمادسازی به وجود آید و سپس انتخابات و انتظار شرکت عامه مردم و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه استقلال به معنی واقعی آن در کشور به تحقق برسد.
در واقع در شرایط کنونی نیازی به برگزاری انتخابات نیست.

کد (4)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
انتخابات
اعتماد
هفته
نظرات بینندگان:

>>>   همه فریب است
اصلا اعتمادسازی هم فریب است
همه امور دست آمریکایی هاست و آنها تصمیم گیرندگان اصلی هستند
با انتخابات هم سر مردم را گرم می کنند
شیما کابل

>>>   راي شما زماني آماده شدن به مرگ شما من درقدم اول سؤال من أين است چرا حامد كرزي را براي ريس جمهور موقت به آمريكا پيشنهاد ميد هد آغا عبدالله عبد الله پس چرابا بزرگان افغان مان اين را درميان نمي گزارند كه به توافق برسند چي كسي را انتخاب نمايند پس تمام مسائل افغانستان راغربي هاتصميم ميگيرند شما ملت افغانستان را بازي دست خود تان وغربي ساختيد وشما كساني هستيد كه هر اتفاقي بيفتد شما محكوم مي كنيد وتمام علما افغانستان ترور نموده دهشت افگن يا تروريسم مي ناميد پس راه نجات مردم افغانستان دركجا.
بادوقبله درره توحيد نتوان رفت رأست
يارضاي دوست بايد ياهواي خويشتن

>>>   مدل امریکایی لیبرالیزم کپیتالیزم انتخابات را بسیار داغ برگزار میکند .کلی پروپاگاند وتبلیغ میکند واز حقوق بشر میگوید اما در درون ومحتوا پوسیده ؛بی معنی وپوچ است.
یک کشور جهان سومی باشی؛ چهل سال درحال جنگ باشی؛رهبرانت باپول وتبلیغ وحمایت قدرتها وغولهای سرمایه داری به کشورت تحمیل بشود پارلمانت بدون انتخابات در پارلمان جا خوش کند.
اقتصاد کشورت یا کمکهای بیگانگان وکشت کوکنار بچرخد وتروریست بین المللی در بدخشانت جولان دهد وریس جمهوزت انانرا برادر خطاب کند شما بمن بگویید انتخابات در کشور ایا حیف میل نیست؟اصلا انتخابات لازم است؟
داکتر عبدالرب آچکزی

>>>   اینرا همین حالا باید همه بدانند که درانتخابات آینده غنی برنده است بهر طریقی که باشد درانتخابات گذشته که صلاحیت وامکانات محدود داشت در وزیر اکبرخان ماشین چاپ کارت رای دهی فعال کرده بودند حالا که همه چیز بشمول کد 91 وشاخه گلبیدین دراختیار شان است وکمیسیون النتخابات هم به سلیقه خوشان انتصاب شده کی میتواند با ایشان رقابت کند ؟ کجاست کاندید سرشناس ومعتبر از جبهه مخالف که گذشته پاک واهل علم و اندیشه باشد ؟
گروه های تنظیمی صد پارچه شده اند وهیچکس هم بجز تعداد محدود به آنان رای نمیدهند دوستم محقق خود کاندید نمیشوندوکاندیدیکه اهلیت واتوریته ریاست جمهوری را داشته باشد ندارند
بنا بازهم همین غ است و چیغ زدن هایش !

>>>   تفاوت بین طالب و اشرار
1- طالب آنست گه درمدرسه یا حجره ملا نشسته دروس دین را از ملا یا مولوی صاحبان فرا میگیرد
2 –اشرار آنست که درمغاره کوه یا در بین باغ وجنگل وحشی گونه زندگی میکند
3- طالب می آموزد چگونه وضو کند چطور نمازها و عبادات الهی را بجا آورد وبرای دیگران هم بیا موزاند
4 –اشرار می آموزد که چگونه پل انفجار دهد آدم بکُشد آنتن تلفون تخریب کند خون بریزد پایه برق تخریب کند
5 – طالب آنست که کُتب علوم اسلامی دربغلش قلم درجیبش بالباس نظیف و صورت وسیرتش را با احکام اسلامی وشرعی مطابقت دهد درست کار صادق نیک گفتار ونمونه ئی باشد از درستی وراست کرداری در بین مردم
6- اشرار آنست که درکمرش بم ها در شانه اش کلاشینکوف درجیبش کلدار است ویکدستش در شروفساد دست دومش در قا چاق وراهزنی
7 – طالب آنست که زمینه آموزش را برای خود ودیگران آماده میسازد وبرای اطفال وکودکان محله آموزش میدهند
8 – اشرار آنست که دروازه مکاتب را می بندندومانع آموزش علم میشوند مکتب وکتاب میسوزانند بهمین دلیل به نام اشرار بی فرهنگ هم ازانها نام برده شده
9 – طالب انست که در بین مردم بوده و فامیل ،محل زندگی وهمه قوم وخویش شان را همه کس می شناسدوبا آنها مراوده دارند درغم وشادی مردم محل خود شریک اند تابع قانون وحکومت اند
10 – اشرار انست که مخلوطی است از پنجابی ازبکی عربی چیچینی وجاهلین داخلی ، قطاع الطریقان مجرمین فراری ، که به لسان محلی بلدیت ندارند نقاب در چهره میزنند گاهی ریش مصنوعی می بندند یاغی وباغی بوده به هیچ ائینی پابند نیستند ،
11 – طالب با ختم دوره آموزشش دریک مسجد درخدمت مردم خود مصروف میشود ویا آنکه بحیث معلم در مدارس به تدریس مشغول میشود
12 – اشرار بعد از آموزش انفجار انتحار تخریب وتخریش وحشت ودهشت به مرحله بعدی وارد میشود که داغش نامدارد آنان بیرق ، لباس ، اعمال ، وافکار و کردار شان همه سیاه در سیاه است آن مرحله جنون و داخل شدن در صنف وحوش درنده است
13- از نظر تولید طالب محصول داخلی است ودر هرجای میتواند تولید شود اما در تولید وتکثیر اشرار تاحال سه کشور جهان امتحان خوبی داده اند : ایالات متحده امریکا ، عربستان ، پاکستان ،
اینها سابقه طولانی در ین بخش دارند مثلا پاکستان زمانی تا مدتی بنام مجاهد بعد برای اینکه آنان را اپدت سازد طالب نام گذاشت وسردسته شانرا امیر المومنین نامید ، زمانیکه طالب در اثر جهالت و ظلم واستبداد مورد تنفر مردم واقع شد پاکستان یک مُدل دیگر ی تولید کرد که به نُضج نرسید و آنان رابنام گروه ملنگ ها عرضه کرده بود بعدا زمانیکه تکنالوژی پیشرفت نمود پاکستان سردسته یک گروپ مزدور خاص خود را بنام خلیفه معرفی نمود که افراد تحت امر این خلیفه شریر ترینِ همه است وهمسنگ داغش استند اینان بنام گروپ حقانی شناخته میشوند
آخرین مدل تولید دیجیتالی شده همین داغش است که ببازار تروریزم عرضه شده وساخت مشترک عرب امریکا وپاکستان است ،استعمال وبکاراندازی اینها خیلی مغلق است حتی گاهی تولید کننده مجبور شده تعدادی را که سرکشی نموده اند نابود سازد یا اینکه تعدادی برضد تولید کننده خود جنگیده اند ،
( ر )

>>>   احمدزی را نمیشناسم ولی هاشمی را میتوانید از پیاده تا کارکنان اداره امور زمان کرزی پرسان کنید. آنها قصه میکنند که او در اوایل ریاست فاروق وردک تقریبا " چایدارباشی" وردگ در اداره امور بود . بعدها مامور و سپس معاون اداری اداره امور شد. یکی از خصوصیتهای او این بود که اگر پیسه را سر قرآن شریف هم میماندی او آنرا میگرفت. باین رقم بود که با دزدیهای پی در پی ملیونر شد و جهت رسیدن به وظیفه ریاست عمومی دارلنشای سنا 50000 دالر به رئیس سنا داد. و آنجا را هم تا که توانست چور کرد. اینکه رئیس سنا چقدر از او گرفت و او را توسط غنی کمیشنر ساخت خداوند خودش میداند. او یک بیسواد مطلق و دزد است.

>>>   ( شیـــخ صنـعـــان وگُلبـــُـدیــن در منطق الطیر)
شیخ صنعان پیری صاحب کمال و پیشوای مردم زمانه خویش بود. او قریب پنجاه سال در کعبه اقامت داشت و هرکس به حلقهٔ ارادت او درمی‌آمد از ریاضت و عبادت نمی‌آسود. شیخ خود نیز هیچ سنّتی را فرونمی‌گذاشت و نماز و روزه بی‌حد به‌جا می‌آورد
شیخ با مریدانش به روم سفر می‌کند و در آنجا دختری ترسایی را می‌بیند یک دل نه صد دل عاشق او می‌شود. شیخ بیش از یک ماه برای وصال دختر عجز و لابه می‌کند. دختر برای شیخ چهار شرط می‌گذارد:
1- سجده کردن بر بت،
2 - سوختن قرآن،
3 - نوشیدن خمر
4 - دست شستن از ایمان
5 - شیخ علاوه بر اجرای این شروط، یکسال نیز به دختر خوکبانی ‌میکند. مریدان از بازگشت شیخ ناامید می‌شوند و به دیار خود بازمی‌گردند.
جوانی بنام گلبدین که از آوان نو جوانی طمع وحرص قدرت دروجودش لانه کرده بود در پی حصول این مرام بر آمد ابتدا کوتاه ترین راه برای رسیدن به هدف را پیوستن به حلقات حزب دموکراتیک خلق تشخیص وبه آن پیوست خودرا یکی از ارادتمندان لنین کبیر معرفی مینمود اما بدلایلی که ذکرش مناسب نیست اورا از حزب اخراج نمودند ، باردوم اخوانیگری پیشه کرد به پاکستان پناه برد چهل سال درانجابود
1- او که اعضای حزب خلق را جاسوسان روس معرفی میکرد برای رسیدن به قدرت با دو آتشه ترین خلقی حفیظ الله امین ائتلاف کرد اما شکست خورد وچیزی حاصلش نشد
2- او که تحصیل کرده های روس را کمونست میدانست برای رسیدن به قدرت با شهنواز تنی که می گفت: تاچیزی رابچشم سر نبینم باور ندارم هم ائتلاف کرد وبازهم شکست خورد ، باردیگر دست بدامان کمونست ها شد اینبار اسلم وطنجار و راز محمد پاکطین هم نتوانستند این عاشقرابه معشوقش که قدرت است برسانند ،
3 – او که دوستم ولشکرش راملیشه می خواند برای رسیدن به قدرت با او هم ائتلاف کرد اما از بخت بدِ چون دستارش سیاه بازهم چیزی حاصلش نشد
4 – یاران گلبدین هم مانند یاران شیخ صنعان اورا در پاکستان رها کرده به وطن خود برگشتند درکنار مردم وحکومت شان با غم وشادی مردم خود شریک شدند حزب ساختند قانونی اش کردند
5 – او که سوگندنموده بود که از امت رسول لله نباشم اگر تازمان بودن یک سرباز امریکائی به کابل بیایم ، به فکر اینکه ترکیه عربستان امریکا شاید برای استخدامش علیه ایران به او مزد باورنکردنی بدهند سوگندش را زیر پا کرد وحالابا بادیگارد های امریکائی بکابل زندگی میکند که این عمل هم کمتر از خوکبانی نیست ، او که برای همه مردم شهادت آرزو میکند خودش را در پنجاه لای سمنت سنگ وسیم خاردار و گارد ها پنهان میسازد تا مبادا که شهید شود ،
دراثر دعای مریدان شیخ صنعان خداوند شیخ را از گمراهی نجات داد ، توبه کرد به وطن برگشت مصروف عبادت شد
اما برای شیخ ما یا دوستانی ندارد که دعایش کنند یا اینکه خداوند از گناهان این مرد نمیگذرد ودعای کسان را درحق وی مستجاب نمیکند !
گلم بخت کسیراکه بافته اند سیاه
به آب زمزم وکوثرنتوان کرد سفید
(گیلگمش )

>>>   اگرهربلای آسمانی هم برسرتان اصابت کند باز پشتونیزم پشتونیزم چیغ میزنین اینه راه آسان مبارزه واه واه

>>>   اگر نشود بهتر خواهد بود این هم یک نام بدی است چرا که میدانند کسی به این اتخابات رای نخواهند داد جز بدنامی سودی دیگری نخوا هند داشت
کابلی

>>>   اگر قرار بگذاریم که همه یا خیلی چیز ها و گفتنی ها را بنویسیم باید یک رساله گک نوشت اما با در نظرداشت ایجاب کنونی باید نوشت .
اول :- تعین کمیسیون مستقل انتخابات از وظایف دولت انتقالی خاص در دوره
انتقال بود ( بند سوم ماده یکصدوپنجاه و نهم فصل ۱۲ قانون اساسی ) این
وظیفه در هیج جای قانون اساسی به رییس جمهور منتخب اختصاص نیافته
لذا از نگاه حقوقی ، عدالت و عمل دموکراتیک رییس جمهور برحال و کاندید
نمیتواند کمیسیون انتخابات را به اختیار خود تعیین ،تغییر و عزل نماید. لازم
است از جانب مجلس نمایندگان در ولسی جرگه انتخاب شوند.
یک متل عامیانه اما با روح حقوقی است که ( هیچ تبری نمیتواند دسته خود را بتراشد ) .
دوم :- ( ماده شصت و یکم قانون اساسی )
وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد .
انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهوربرگزار می گردد.
این سال به صراحت کلمه عبارت از سال تقویمی رسمی افغانستان میباشد
نه سالیکه رییس جمهور برحال و متنفع برای خود می تراشد.
انتخابات دوره جاری به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۳یعنی ۴۵ روز قبل از اول جوزای
سال مذکور انجام شد واما در اثر افت از پنجاه یک فیصد به دور دوم رفت
و به۲۴ جوزای ۱۳۹۳ دو باره انجام شد که به ادعای تقلب و دست بازی ها
مواجه و متهم گردید که به دخالت مستقیم امریکا به خاطر جلوگیری از فتور
و بد امنی به تشکیل حکومت وحدت ملی انجامید ( گرجه این سیستم در قانون
اساسی پیش بینی نه بوده .
در قانون اساسی صرف و یگانه امکان و دلیل به تمدید اضافه از چار سال برای
دوره خدمت رییس جمهور ودوره تقنینیه در حالت اضطرار تا چار ماه حکم شده
و اضافه ازان به دعوت و صلاحیت لویه جرگه محول شده است و غیر ازان هیچ
دلیل دیگر از قبیل دعوی تقلب استعمال زور و زر وغیره قبول نه شده.
اگر انتخابات ریاست جمهوری طوریکه در نوشته بالا ازان از قول آقای سفیر
امریکا که مودی وتامین کننده مصارف هنگفت انتخابات است و بالطبع کسیکه
نان میدهد جان هم میدهد ( یعنی تاثیر بزرگ در اجرا و اداره آن دارند )
در سال آینده (۱۳۹۸ ) بر گزار شود . باید قانون اساسی را با تشریفات دفن
کرد و اگر نیم جان باقی بماند ورق پاره بیش ارزش نخواهد داشت .
ضرب المثل است که اگر اب به قصد شکار خت( غلیظا گل آلود سیلاب مانند)
شود ماهی مرده حاصل آن خواهد بود .
م.ش.فروغ کلیفورنیا

>>>   اگر انتخابات برگذار شود، حكمتيار برنده ميدان است. او ميفهمد كه در افغانستان يك فيصد رأي هم نميگيرد، باينخاطر از هشت ميليون پناهنده در پاكستان سخن ميگويد. يعنيكه او هشت ميليون كارت چاپ شده در گاو صندوق خود دارد. باين ترتيب پارلمان را در اختيار خود ميگيرد و عين موضوع در انتخابات رياست جمهوري خواهد بود. او بار بار گفته است كه ريس جمهور كسي ميشود كه حزب بخواهد. غير از خودش حزب كيرا ميخواهد ريس جمهور بسازد.

>>>   مهاجرین تا برگشت به وطن حق رای ندارند.

>>>   اگر 28 میزان انتخابات شد!!! استعفای همه شان پیش دانش است!!!

>>>   همه مردم میدانند که اشرف غنی احمدزی یس جمهور تلاش میکند تا انتخابات را بهر شکلی که میشود بنفع خودش جعل و تقلب کند وجعلکار و تقلبکار ....پیشه گلبدین راکتیار ....را که بنام مصالحه با دولت اورده و امتیازات بیشمار در اختیار ان قاتل جانی از خزانه ملت قرار داده ادامه دارد در حالیکه گلبدین لافوک نه کدام سلاح شانرا تسلیم کرده ونه کدام افراد جنگی که مربوط ان بوده باشد وسلاح بزمین مانده باشد نامعلوم است دو نفر از قوماندانانی که برایش وفادارباقی مانده قوماندان میرویس در بغلان مصروف قطاع الطریقی و ادم ربایی است و قوماندان قانت است که در روز جمعه مردم نماز گذار را درداخل مسجد با فیر مرمی چندین تن را شهید و زخمی کرده اند و با امدن گلبدین قاتل ترورست لافوک نه کاهش در صحنه نگ رونماشده بلکه با امدن ان جنگ و ترور و حمل انتحاری ها بیشتر شده است و حالا غنی احمدزی با امتیاز پیشکش کردن بی شمار بطرف طالبان شده که اینچنین پیشکش کردن امتیازات به طالبان ترورست مشوره گلبدین ترورست است که غنی احمدزی انرا از جانب دولت خود بیان کرده است .

>>>   اگر انتخابات برگزار نشد همه باید استعفا بدهند از رئیس جمهور یهودی تا نمایندگان نصرانی این ملت را به حال خود رها کنند. نه یهودی نه نصرانی

>>>   من قریب یکسال قبل در همین سایت نوشته بودم که انتخاباتی در کار نیست!!! چون "باز" دولت فقط یکبار تصادفی بر سر غنی نشسته است و غنی هم "ایلا دادنی" نیست!!!

>>>   Arianfar
این هم طرح مشخص برای برونرفت از بحران:
در گام نخست باید کمیسیونی متشکل از قانون دانان و حقوق دانان و کارشناسان خبره برای تدوین پیش نویس قانون اساسی نو گماشته شود. سپس از مردم نظرخواهی صورت گیرد. در یک سخن، گفتمان فراگیر ملی راه اندازی شود و کمیسیون موظف طرح قانون اساسی نو را در دسترس عامه قرار دهد و پس از جمع آوری دیدگاه ها و ارزیابی و تجزیه و تحلیل آرای همه لایه های جامعه، پیش نویس قانون اساسی نو را برای تصویب به لویه جرگه فوق العاد ه اصلاح قانون اساسی و ساختار نظام پیشکش نماید.

باید ساختار نظام تغییر کند و چیزی همانند ساختار نظام در دوره داکتر نجیب و دوره های عبوری و انتقالی کرزی با اندکی ویرایش و تعدیل روی کار شود. کشور باید دارای صدراعظم مسوول و پاسخگو در برابر پارلمان شود. همچنین باید هفت یا هشت زون اداری- اقتصادی و امنیتی- انتظامی به میان بیاید. والی ها، ولسوالان و علاقه داران همه انتخابی شوند و امنیت بومی گردد. صلاحیت های والیان باید به مسایل اقتصادی و اداری محدود گردد. اقتصاد باید خودگردان شود. کمک های بین المللی باید میان زون ها دادگرانه تقسیم گردد. نه از طریق مرکز. تنها رییسان زون ها از سوی رییس جمهور از جمع مردم خود منطقه انتخاب شود. باید میان رییس جمهور و صدراعظم تقسیم وظایف شود. مسایل سیاست خارجی و امنیت و دفاع به ریس جمهور و مسایل مدیریتی و اقتصادی به
صدراعظم سپرده شود. رییس جمهور و صدراعظم باید هر کدام چهار، چهار معاون داشته باشند. از چهار قوم بزرگ کشور. مکانیسم های پاسخگویی به میان بیاید و خودکامگی مهار شود. در عرصه سیاست خارجی هم باید کشور بی طرف شود. این اصل باید در قانون اساسی مسجل گردد. اگر چنین نشود، بجران تا روز رستاخیز ادامه خواهد یافت.

>>>   غربی ها ملامت است!
============
* در فشانی جناب کرزی یا فرشته ای معصوم، دلسوز مردم و منجی کشور...
* آنکه حدود ۱۴ سال بر گرده مردم سوار بوده، هیچ گناهی ندارد...
* مقصر اصلی امریکا یا خارجی ها است!
+ + +
* وقتی که احمدزی هم از چوکی کنار برود، خدا می داند که چقدر شکوه و شکایت از امریکایی ها داشته باشد و بار تمام ملامتی ها را به گردن امریکایی ها بیندازد؟
* دلچسب تر اینکه مردم ما نیز امریکایی ها را ملامت می دانند که چرا چنین شخصی را بالای شان حاکم نموده است... یعنی آنها هم این ملامتی را نمی پذیرند که چرا حاکمیت چنین شخصی را برای ۱۴ سال «تحمل» کرده اند؟
* کرزی را مزدور امریکا می دانند، ولی خود شان را که مزدوری یک مزدور را برای ۱۴ سال تحمل کردند، مزدور نمی دانند..
* مگر مزدور و مزدوری شاخ و دم دارد (از این هم می گذریم که مزدوری امریکا خوب است یا مزدوری کرزی)؟
+ + +
* چقدر آسان است که بار همه ملامتی ها را بالای دیگران بیندازیم و خود را تبریه کنیم؟
* ما اهل کشوری هستیم که هیچگاه گناه خود را به گردن خود نمی گیریم و خود را ملامت نمی دانیم...
* باید سر در گریبان کرد و به فکر فرو رفت که ملامت اصلی کی است؟

>>>   Khurasani heeft 3 nieuwe foto's toegevoegd.
توطیهٔ جدید ارگ؛
برای تقسیم هویت تاجیک ها و ازبیک ها به دهها هویت قومی، جهت تثبیت اکثریت جعلی پشتون ها( افغان‌ها) در افغانستان.
رئیس جمهور با صدور فرمان و ایجاد کمیسیون برای تهیه لیست اقوام افغانستان در شناسنامه های جدید شمشیر جراحی به دست گرفته و ما را هدف قرار داده است.
اسناد رسیده از ارگ ریاست جمهوری حاکی از آن است که تیم فاشیسم قبیله برای تقسیم هویت تاجیک ها و تثبیت اکثریت افغان‌ها ( پشتون) طی فرمانی دستور داده است تا تاجیک ها را به بیش از سی گروه قومی تقسیم نمایند و به این ترتیب این اکثریت قومی را به اقلیت های متعدد تقسیم و معرفی کنند.
هدف از این طرح تقسیم هویت تاجیک ها و ازبیک ها به خرده هویت ها و تثبیت اکثریت افغان ( پشتون) در افغانستان می باشد.
جوانان عزیز
تنها راه جلوگیری از این طرح شیطانی دفاع و حمایت از قانون شناسنامه ها مصوب مجلس نمایندگان است و بس.
ادامه سکوت نمایندگان ما در حکومت و دولت در برابر این شرارت ها و فتنه انگیزی ها شرم آور و ذلت بار می‌باشد

>>>   Lalzad heeft 3 nieuwe foto's toegevoegd.
اکثریت سازی پشتون ها!
==============
(اقلیت سازی سایر اقوام)
پارچه سازی اقوام غیرپشتون و پشتون سازی تمام قبایل پشتو زبان...
این موضوع که بار اول در مقاله سلیمان لایق (ترکیب قومی کشور...) در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک به نشر رسیده بود و حالا توسط غنی جامه عملی می پوشد، گام مهم دیگری در راستای اکثریت سازی پشتون ها برای تطبیق اهداف زیرین است:
* افغان سازی،.
* پشتون سازی،
* پشتو سازی.
+ + +
یا تسلیمی و یا مبارزه و مقاومت تا پیروزی!

>>>   به هموطنان عزیز، دعوای مردم با دیکتاتورها بر سر عرب و عجم و مذهبی و غیرمذهبی و یا نژاد پشتون و فارس و رنگ و لباس نبوده و نیست، مردم افغانستان هم می خواهد مانند کشورهای آزاد و دموکراتیک .... به شیوهً دموکراسی صاحب و ناظر بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی... خود و کشور و فرزندانشان باشند، دعواهای نژاد پرستی و غیره ساخته و پرداختهً خود حکمتیار و دیگر ...ریاکار است که می خواهد اذهان و افکار و انرژی و نیروهای مردم را به انحراف کشیده و از هم جدا و تلف سازد که نتیجهً آن تداوم بلبشور و استبداد ....است.نیک می دانید که افکار و بینش و اعمال نژاد پرستی در دوران نازیهای هیتلری سرنگون و به خاک سپرده شده است.

>>>   اشرف غنی نزد مردم عام منفور ، تشنه قدرت وقومگرا نیست صرف نزد دزدان وآدمکشان منفوراست همچنان تشنه قدرت کسانی است که چوکی ریاست جموری را بیرون ازمرز مملکت مسافرمیساختند
ازطرف دیگردرافغانستان تنها دوستم وعطا نیست کسانی دیگری هم نیز وجود دارد

>>>   نتیجه انتخابات از همی حاله معلوم اس !

>>>   با ثبت تذکره های تقلبی هیچ وقت نمی توان انتخابات را قانونی و شفاف گفت این بار تقلب و بی حیاحی در انتخابات واضح و آشکار است با این تذکره های کهنه که از هزاران تقلب بر خودار است شما میدانید که نیم از پشتون های پا کستان هم شناختی کارت پاکستانی دارند و هم تذکره افغانی . هر چه به فایده شان بود همان طرف میروند و رای میدهند زیرا در دولت حمایت گر دارند .مثل که پایه برق را ماین گزاری میکنند و هنوز هم دولت حمایت میکند . در حالیکه باشندگان همان قریه مقصر هستند که در بین شان طالب تغذیه میشود تجهیز میشود و کمک میشود

>>>   فقط آنعده افغانها بنام "انتخابات"، آنهم انتخابات "شفاف" ، دهل زده میروند که یا وابسته به امریکا هستند، یا هنوز از خوردن خون مردم سیر نشده اند، یا مانند گلبدین برای خوردن پوست و استخوان مردم تازه نفس اند و یا انهایی که صاف و ساده احمق اند!!!

>>>   صیاد صاحب را بگویید که محافظ خود باشند که کدام .....در شکم پندیده اش با چاقو نزند که خدا نخواسته نصف کابل را چتلی نگیرد!!!

>>>   پس در چوکی پارلمان الی زمان ....شما بنشینید چون این چوکی از پدر هایتان برایتان مانده - شما چه مشروعیت دارید مفتخور ها - ....را بخورید بهتر است از پول خونمردم - ملیاردر شدید هنوز هم کنه واری به چوکی چسپیدید

>>>   همه میدانند که پیروز لانتخابات تقلب است پس راه دومی را پیشنهاد کنید که چی شود؟

>>>   امی وکالت تو فعلا کجا مشروعیت دارد ؟ همان طیاره سکتور خصوصی راکه از بامیان دوباره بکابل برگشتاندی کجا مشروعیت داشت ؟ اول از خود قضاوت کن !

>>>   نسبت به این دموکراسی که در عمل بد تر از رژیم کودتایی است ( که تخم
آن به دست منحوس داوود خان بنام جمهوری کاشته شد ) صد مرتبه نظام
شاهی مشروطه بهتر بود و است .
م . ش .ف کابل

>>>   اصلا ببینید که چند کشور منطقه از این سیستم تستفاده می کنند. آیا افعانستان از ان کشورها پیشرفته تر است؟ باز با کدام آمار صحیح و شناسنامه های معتبر این کار را می کنند؟

>>>   اعمال شما ..... شوراى نصوار به اندام مردم افغانستان برابر بود و هست؟ در شما مردم أصلا" جيزى به نام شرم و مردى ديده نمى شود!!
شير شير مى كفتيد وقتيكه ٤ طالب امد شير موش شد و ديكران شغال و اين طرف أنطرف كريختيد باز مى كفتيد كه طالب اين هست و ان هست!! شما لعنت شده أيد در هيج جاى شما را ارام نمى كيرد غير از قبر!!

>>>   در بسیاری کشور هایی پیشرفته از نظر تکنالوژی حتی میتوانی ماشین آلات محل کارت را از خانه یاخارج از محل کار کنترول کنی مگردر انتخابات باید به محل تعیین شده حضور یابی و بعد از اراییه اسناد هویت رای بدهی.
من با شما موافق ام این طریقه تنها برای حفظ رژیم دست نشانده کمک می کند و یک هکر میتواند از آدرس یک ملیون نفر رای بدهد. و دوم اینکه انتخابات چه دست آوردی درین کشور داشته است که از شفاف و غیر شفاف آن می نالیم.

یکی ازجوانان ملیت هزاره که در کوچه ما زنده گی میکرد و محصل فاکولته انجنیری بود گاهی در مضمون ریاضی از من کمک می خواست. در سال ۱۳۷۱بعد از تعویض حکومت رفقا به حکومت برادران او را با تفنگ دیدم، پرسیدم تو آدم روشنفکرو تحصیل یافته با تفنگ چه میکنی؟ گفت: استاد حق داده نمی شود حق باید گرفته شود. شاید در آنزمان با او موافق نبودم مگرحالا این سخن او همیشه آوایی گوش من است، یاد اش بخیر.
آزاده

>>>   ازینطریق تقلب خوب صورت میگیرد

>>>   هرچه است کاری کنند که دوباره هرگز شروفساد صاحب قدرت نشوند که چور میکنند گرچه چیزی باقی نمانده است

>>>   تشویش نکنید اگر همی امریکا و انگلیس و دیگران بودند باز بر اندام تان برابرش میسازه حتی نیکر های تنگ خود منحیث پتلون مد روز در اندام های فرسوده و نا برابر تان برابر میسازه. فقط بکس های دالر و رویا های غرب را برایتان رنگین میسازه اونه باز وطن را برای بار چندم اولش تو عالی جناب خواهی فروختی.

>>>   افغانستان هههههه
کرزی و غنی تا هنوز معنای اونلاین و وای فای و نت را نمیدانت آنوقت انتخاب الکترونی با گوسفند های نادان چطور خواهد نتیجه داشت
افغانستان و حاکمان آن اول مرده را گور میکنه بعد کفن و آب را بالای قبرش میریزه تا خاین در جهان است افغانستان درست نمیشه
تا پشتون معامله کنه ملت هیچ وقت روز خوبی را نخواهد دید
احمد از کابل

>>>   رای عوام و مردم بی سواد مخصوصا در دهات به اختیار خود شان نیست
در گیرو زر است و زور. شهر نشینان هم تا هفتاد فیصد چنین است
صادقی

>>>   شفافیت در هر کار میتواند مشکل افغانستان را حل سازد اول جعل کاری و دروغ اوغانها برملا ساخته دیگر برایشان جای غلامی و مذدور خارجی ها باقی نخواهد ماند.

>>>   انخانیامدهاند تا برای من وتو دموکراسی یاورند ویا با تروریزم پنجه نرم نمایند ویا مواد مخدر را که بهترین عاید ومنبع عایدات انهاست ریشه کن سازند باعنوان کردن این کلمات مقدس ونیک به اشغال وتجاوز خویش پوشش داده واین عبارات دلنشیت را رویکش ساخته اند از ظالم وقصاب میخواهی که به تو رحم نماید ودر کشورت انتخابات بیاورد ونیک میدانیم که عین وغین وکاف وهمه حروف هیجا مزدور ودست بین ودنباله رو هستند باهمین ریش وفش بلند وبا ظاهر های فریبنده وبراق جز فرمان چیزی دیگری نمی برند شیخ الاحادیث ها وقتی یکبار هم نمیگویند کشورشان اشغال شده وفرزند های اصیل ودجهاد بچیان !!!که از امت محمدی برامدند ولی از دستور ارباب ها سپیچی نکردند انهای که اعضای کمیسیون انتخا بات را خود مهندیسی مینمایند بعد اسمش را میگذارند مستقل وصندوق هارا از ارای تقلبی مملو مینمایند ونامش راانتخابات مینامند وشما از گردانندگان این رون شفافیت میخواهید ازشتر پرسیدند گردنت چرا کج است جواب داد کجایم راست است که گردنم راست باشددرینجا کشور ازاد ومستقل وجود نداردتا حکومت باشد حکومت نیست تاانتخابات باشد انتخابات هم نیست تا شفاف باشدجر علی هذا القیاس
تبنگ چی

>>>   هرکدام اینها از خود بادارای دارند و به نوکری بادار خود افتخار هم می کنند.
حالا دانستیم که جرمنی بادار عطانور است.
اگر غنی از برگشت مهاجرین سواستفاده می کند، جمیعتی ها که فرشته نیستند، جمیعت نیز این سواستفاده را خواهد کرد.

>>>   انتخابات برگذار نمى کند
تذکره ها هنوز درج افغان آزاد نشده
اين آدمک تقسيم قدرت به ملت نمى کند
تقلبات فروان اش فاش شد در جهان و منطقه
غين تقلب کرد گوسپندانه
براى اشرف اش سلف گونه
پر کرد شکم ها با راى هاى مردانه
زنان شان پشت پرده
انگشتان رنگى و برديده
نفرى ها نشسته اندک اندک درهرگوشه
با برگهاى بيشمار دسته دسته
در دست شان فروان اجازه نامه
و چليپا مى کشيدند در راى نامه
فقط برسر فرق غنى در هر پروانه
تعداد آرا برايش زىاد بود و نه افسانه
چيغ و شيون بسيار بود همرنگ ناله
پرکن برگهاى آرا برايش در کوزه
آنقدر نفوس نيست در دهکده
سرشمارى نفوس نشده در حال و گذشته
کسى نمى داند که چقدر نفوس است در خانه
در بازاز و کوچه و باغچه و سراچه
افغان حلالى بايد ببرد اکثريت در پشته
تصوير خيل گوز پندان ديده شد برقى در صندوقچه
امر خان ماند اشکم ها پر شده از راى در تاقچه
زمانيکه پيغارها شروع عليه اش سازنده
همى فرار از پشت و پيش دريچه
غنى شد در مظهرعام دو زبا نه
راى هاى غنى برآمد حرامى پيوسته
با چف مجددى فالبين و پف نورستاني تقلبات نشد پاکيزه
اوباما بروزن اوساما شد آشفته
روان کرد به کابل ستان نماينده
عين گفت در انتخابات برنده
سياه بچه يانکى گفت دالر روان نمى کنم در هر شماره
اگر اعلان شد ع در انتصخاب برنده
بلاخره کرى جان آمد به دژ به طياره
نزد غنى مکاره در تقلب فوق العاده
نکاح رقيب ها شد بسته
کرى جان شد شاه بالا آراسته
شب که تير شد زايندند چيزى نه دخت و نه بچه
دايره ابليسي وحشت ملى شد زنده
يکى راهبر و ديگرى راهزن در جلسه
انجمن برپا شد با مرامهاى شوم بى پايه
غنى خوب کرد ز اسلام استفاده
بر پس نام خوب اش زد سيلى جانانه
ذات واحد تولدنشده کرد بچدار و ماده در يک ثانيه
مانند اچکزي چلنج داد در جرگه (گر )
که از علما داناتر است در شاه ستونهاى اسلاميه
ولى برپانشد وراثت "گر" چنگيز خان در نمايشنامه
گرچه بود در افشار عليا (افشاربالا) از آلمان بزرگ خيمه
ولى مردمان افشار پايان چشيدند فشار اوغان درجريان گرگه
که افغان خان ميراث گرفت فرهنگ از گرگانى(مغولى) براى هميشه
بيرق وحدت ملى بالا شد در پايه
خود وحدت ملى سرآب شد درجاد ه
نادر خان افشار شد معنوى پدر به بابه
خدمت نمود 11 سال براي اش در مشهد آن فرزانه
سکه طلا کرد ضرب برايش صاحب قران شاهنشه
در کابل، ایروان، تفلیس ، بخارا، مشهد، اصفهان تبريز، دربند و گنجه
سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان
نادر ایران زمین و خسرو گیتی ستان
وى براى فرزند شد افشار قده
چشم به گيتى گشوده در خوش دامن تيمورشاه خانه
از بهر حامى نام گرفت دُر دوران دوره
ولى قتل نکرد سهپه سالار احمدشاه يک هزاره
با چهل هزار سپاس ايران زمين آمد به ڇل زينه
تاج ماند يک هزاره يک شعيه بسراش درجرگه
گنداهارا پر بود از هر توران قبيله
عکسهاى شان است در موزه هاى خارجه پاينده
افغان سراجى کرد اين دوران پنهان همچو پته خزانه
خراسان دُران را نام کرد افغان برتانيه
اکنون اشرف غنى سلطان شده
بى بى گل نصارا شده ملکه
سلطنت اش شده از نگاه قانون پوره
او حکومت مى کند در تقابل با اساس نامه
دولت اش حرام است پيش خدا و ملت قانون در هر جعبه
منطق حقوقى ندارد نه اجراييه وه مقننه و نه عدليه

>>>   رییس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی احمد زی.
۱.سوال اگرشما اسم خود را حروف اولش را محمد......کذاشی؟ ۱% فيصدی ازقوانین اسلام محمدی، عمل نمیکنید, و بجهان اسلام وباقي اديانهاي خدا اصبات کرديد نمایان است.
۲.اگر، ازدموکراسی حرف میزنید وووو....؟این هم برای دنیا وهرشخصیت که %۲ فیصد از سیاست اگاه باشد، شما برخلاف دموکراسی وملّی عمل میکنيد ،کوچک ترین نشانی اش «۵ شخص خاص که همه وقت عليه دموکراسی وزد وملّی وزد امنیت ازافتاب روشنتر عمل مينکند، وعملش برای جهان نما یان است قابل قدرشما، ودرکنار شما با عصای لنگان، وچهرهايي پرخاش بهرطرف طبق میل خودش، وشما عمل میکند، هر چه رسواترشود شما قائیم ترنگهداشته اید.
و گل بدین حکمتیار،که برای تما م فرد فرد ملّت افغانستان، واعضاورهبران جهادی افغانستان،معلوم است که جاسوس پاکستان، آیی ایس آی هست وتمام اينتحاراریهار را به کمک شخص مورد نظرتان ا نجام میدهد شما در کابل امنیت شان گرفته هرروز توسط این، وباقی باندهای ادم کش ازادانه انسان کشی میکند. بايد حکومت و مراجع امنیتی در مسوولیت خود برای تأمین امنیت ملّت پاسخ گو باشد.
وقتیکه به صورت سازمان‌یافته وپلان شده با واین همه انسان،واوهم برای حق مشروعه شان از یک گروه قومی خاص، برای به صورت ازادانه بدون کدام ايست باز پورس هدف قرار می‌گیرد، چرا دولت شما وارگانهاهاي امنیتي به این حوادث غفلد بيوجدانه ضدبشری جوابگونيست؟ به جنایات سازمان‌یافته‌ی ضدبشری واکنش جدی نشان نمی‌دهد
ولی اعضای گروهای سیاسی، در نزد مردم از سال ۱۳۷۲ بسیار شرم آور است ،اگر حکومت دیکتاتورانه شما همه تلاشش مسل سابق دوام کرد پروساهارا،را بخصوص پروسه انتخابات را باز با گوسفند های چاق شده ضیا الحق امر خیل خاین ملّی انجام شد، اینبار شما بدانید سرنوشت شما ویاراند مسل صدّام،وقضّافی خواهد شد.
نگارینده ق.ناصری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است