غیرپشتون ها عامل بحران و حاکمیت پشتونیست
 
تاریخ انتشار:   ۰۹:۲۸    ۱۳۹۷/۱/۲۲ کد خبر: 149651 منبع: پرینت

اگر مردمان این سرزمین به چنین سرنوشت دردآوری گرفتار شده اند مسبب آن رهبران غیرپشتون هستند.

اگر جوانان در خط نبرد کشته می شوند، اگر کودکان انتحاری می شوند، اگر همه در لبه پرتگاه قرار گرفته اند و اگر مردم در زندگی روزمره از فقر رنج می برند رهبران غیرپشتون مسبب اینها هستند.

غیرپشتون ها همیشه به حاکمیت پشتونیست ها کمک کرده اند انگار وحی آمده است که "یک پشتون رییس باشند و دیگران برده"! به تاریخ دردآور این داستان برنمی گردیم حتی بعد از سقوط حکومت نجیب را به علت حساسیت دوستان ما بررسی نمی کنیم اما از اجلاس بن به بعد در آنجا فهیم خان بود که حاکمیت پشتونیست ها را پذیرفت و همه چیز را تحویل داد.

در انتخابات ها شاهد بودید که این غیرپشتون ها بودند که در حمایت از فاشیست ها گلویشان پاره می شد و فریاد می زدند ما برنده هستیم! فهیم خان، خلیلی، احمد ضیا، جنرال دوستم، دانش و سیاهی لشکر اینها یادتان است برای کرزی و غنی کمپین انتخاباتی برگزار می کردند؟!

پشتونیست ها غیرپشتون ها را ترور و سرکوب می کنند ولی عده ای خود فروخته دفاع و توجیه می کنند. فرهنگ پشتونیست ها برهمین اساس استوار است یعنی ستون حکومت شان غیرپشتون ها هستند. آنها رهبران ما را می خرند و دیگر آنها کاری کرده نمی توانند.

تصور کنید اگر غیرپشتون ها کاملا از حکومت بیرون نیایند در ارتش، پولیس، اداره ها و ... آیا پشتون ها قادر به حکومتداری هستند؟! هرگز نیستند آنها یک اقلیت بسیار ناچیز هستند که حتی رهبرانشان هم نمی توانند در زادگاهشان زندگی کنند چه رسد به حکومت کردنشان!

عجب روزگاری داريم ریيس از اقليت پشتون و سياهي لشكر از اكثريت غيرپشتون! اين غيرپشتون ها هستند که پايه های استبداد، ظلم و حاكميت پشتونيست را ساخته اند و سبب اشغال كشور شده اند.

وطن فروشی فرهنگ پشتونيست است اما غيرپشتون ها چرا به اينها كمک می كنند؟ چرا خودشان برای بدست گرفتن حاكميت كشور اقدام نمی كنند؟ بيایيد باورها را توليد كنيم، باورهايی از جنس خودباوری و توانايی را در وجود نسل امروزمان بكاريم تا بتوانيم آينده روشن را بسازيم.

ما به مردانی نياز داريم که باورمان را به خويشتن، اعتمادمان را به ديروز و اميدمان را به آينده بسازد!

گل امیری


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
امیری
مردم پشتون
مردم غیرپشتون
حاکمیت
نظرات بینندگان:

>>>   بسیار دقیق گفتی جناب امیری خاک بر سر این غیر ‍پشتون ها

>>>   اگرکمک نکنی ااشرار می ایند از بد بدتر میشود ، هرچه هست فعلا وضعیت هزاره ها بهتر از زمان حکومت استاد ربانی وحکومت اشرار طالب است اگر درانتخابات بعدی غ پیروز شد یقینا که اینبار بیشتر به ضرر شماست اگر اتمر برنده شد وضعیت شما شاید کمری بهتر یا مانند فعلا بماند
خداوند یار شما

>>>   زندگی در بند و قید رسم عادت مردن است
دست دست تست بشکن این طلسم ننگ را
بیدل
قلمت رسا وگهر بار جناب امیری

>>>   من باور دارم که حکومت را به همین به اصطلاح شما به غیری پشتونها داده شود حوادث ساهای ۱۳۷۰ یکبار دیکر تکرار میشو د که به ناموس یک دیکر شان تجاوز کردند کابل را به زونها تقسیم کردند شاید یادی تان باشد شما توان اداره این وطن را نه دارید همین اکنون بیشتر از ۷۰٪ قدرت دولتی درا ختیار غیری پشتونها است از جنګ وجبهه میګریزند سلاع ومهمات را می فرشنندوتسلیم دوشمن میشود این پشتون است که درمقابل بزرګترین مخوف ترین اردوهای جهان که بامجهزترین تکنالوز ی مجهز بوده مردانه وار میرزمند
بی خبر

>>>   شما تمام آنان را غیر پشتون خطاب میکنی که به دری صحبت مینمایند ،بیش سی درصد آنانکه دری صحبت مینمایند ازقوم پشتون هست ، شما به اطلاح غیر پشتونهای که ازپشتونها ګلایه دارید ،بعدازبه پیروزی رسیدن اصطلاح جهاد چه فجایع وظلم نبود که برعلیه هم مسلکان تان همین مجاهدین پشتون نکردید ،وقدرت را لزروس امریکا بدست آوردید همی فهیم خان تان قدرت را ازکه ګدایی کرد آیا میراث پدری کسی بود که به پشتونها داده بود ،ساخت وبافت جامعه ما طی چندین هزار سال چنین بود هیچوخت سوال این بوجود نیامده که که درراس قدرت باشد ،درمعاملات معادلات کنونی قدرت با خارجیها شما غیر پشتونهانسبت به پشتونه بیشتر شریک ودخیل بودید پس برین این شکایت را به باداران تان بکنید که چرا چوکی دست اول را بشما غیر پشتونها به سپرد.

>>>   بیاید دست به دست هم داده دیگر فریب نخوریم. با این کار هم خود وهم ملت بیچاره پشتون را نجات خواهیم داد. به آنها کمک می‌کنیم که دست از انفجار، انتحارو مواد مخدر بردارند، دختران و پسرانشان را به مکتب بفرستند.
به آنها یاد بدهیم که هیچ کس یا قومی برتر از یکدیگر نیست مگر در عملکرد خوب و برقراری عدالت.
به آنها بفهمانیم که خوب‌ترین راه مبارزه، مبارزه سیاسی است نه کشتن انسان‌ها.
به آنها یاد بدهیم که هموطن تاجیک، ازبک، هزاره، ترکمن ، بوچ و غیره برای تو خیلی نزدیکتر از پشتون های پاکستان هستند چرا که سر نوشت ما با هم گره خورده.
با آنها یاد بدیهیم که به همسایه های افغنستان به شمول ایران و پاکستان احترام قایل هستیم و توقع بلمثل از آنها داریم.
به آنها یاد بدیهیم که به زور زبان یا فرهنگ خود را بالای دیگران تحمیل نکنیم.
به آنها یاد آوری کنیم که ما افغانستانی ها یکی از عقب کنده ترین ملت های دنیا هستیم و تا این واقعت را درک نکنیم به هیچ پیشرفت یا تحولی مثبت دست نخواهیم یافت.
وبلاخره فرهنگ تحمل، یکدیگرپذیری، ادبیات انساندوستانه، شعر پشتو ی محبت، نثر پشتوی صلح، دین اسلام معتدل و شهروند بودن خوب ، راه پیشرفت قوم پشتون و در نتیجه پیشرفت کشور خواهد بود.
به آنها یاد بدهیم که از سران خاهن و رهبران گمراه نباید تجلیل کرد. فرهنگ پشتونوالی در تضاد با دین و انسانیت است.
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
بهترین اقوام آنهایی اند که موجب درد و رنج برای قوم خود و دیگر اقوام نمی‌شوند.
با احترام فراوان به تمام هموطنانم:
یک افغانستانی ، افغانی و خاطر گل روی برادران ناراز مان یک افغان از دیار هجرت

>>>   متاسفانه بعد از سقوط حکومت فاشیستی و جنایت کار خلق و پرچم وبه روی کار آمدن حکومت مجاهدین درگیری ها درشهر کابل آغاز گردیدند. این هم یک توطئه بسیار خطرناک ازطرف رهبران فاشیستی دولت خلق وپرچمی بود آنها اشخاص و افراد را داشتند که نفوذی بودند ودر جنگاندن بعضی جناح های مجاهدین نقش داشتند ازطرف دیگر متاسفانه درپشاورهم اتلاف واقعی مجاهدین صورت نگرفتند بعضی جناح های مجاهدین از شریک قدرت محروم اند.بهرصورت بعضی خودخواهان فاشیست تاریخی هم دربین حکومت مجاهدین موجود بودند که دوطرف جناح درگیر در جنگ های مجاهدین را شعله ور ساختند وبالاخره متاسفانه شهر کابل به ویرانه تبدیل شد.هزارها نفر کشته ومعلول گردیدند بیشترین تلفات و خسارات را در غرب شهر کابل مردم مظلوم و محروم هزاره متحمل شدند. افشار درحدود سه هزار فامیل خانه های شان با خاک یکسان شدند.هزار ها نفر شهید و آواره شدند غرب کابل به صحنه زدو خورد تبدیل شدند. بعدا که غرب کابل گروه جدید گرفت عبدالعلی مزاری را با رفقایش به شهادت رساندند.این یک جنایت فاشیستی دیگر بود که تاریخ فاشیستی تکرارشد.بهر صورت مخالفین گروه جدید با اتحاددشمال اتلاف کردند وبالاخره جامعه بین المللی حکومت جدید ساخت وبه طرف دیموکراسی در حرکت است.بازهم بعضی ها در جلسه بن میخواستند که فاشیزم یکسره قدرت را قبضه کنند خوشبختانه محرومان و مظلومان درک کردند و فورا عکس العمل نشان دادند وبه یک تفاهم ظاهری رسیدند. گرچه در اوایل همه چیز خوب معلوم میشد اما بعدها دیده شد که فاشیستان بار دیگر درمیدان به شکل خطرناک وارد میشوند که یک عده شخصیت های اقوام محروم را به شکلی ازاشکال ازبین بردند وکار به اینجا کشید که باید بار دیگر سیاست مداران اقوام محروم و مظلوم تاریخی با دید واقعی واگاهی سیاسی هرنوع برتر طلبی قومی خودخواهی های گذشته را به موقع خنثی ومحوکنند تا بار دیگر فاشیستان ریاکار و جاه طلب در جامعه دموکراتیک حاکم نگردند.
ومن الله التوفیق. ع.ناصری


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است