پشتون ها نباید اینقدر خودخواه باشند
 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۳۵    ۱۳۹۷/۱/۲۰ کد خبر: 149568 منبع: پرینت

هر گروه سیاسی و قومی که به‌ منظور آزادیخواهی شکل می‌ گیرد و در برابر حکومت‌ های توتالیتر و مستبد قرار می‌ گیرند قابل تاییدند اما جریان پشتون‌ خواهی مردم پاکستان هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد.

اگر (افغان‌ها‌/پشتون‌های) افغانستان از جنبش پشتون‌ خواهی آن‌طرف مرز دیورند به هدف اشتراکات ‌زبانی یا ‌نژادی حمایت می‌ کنند خیانت آشکار به استقلال کشور است و مداخله در امور کشور همسایه.

افغانستان کشوری‌ است که بدنه های بزرگ اقوامش در بیرون از مرزهایش قرار دارند. اکثریت تاجیکان یا فارسی‌ زبانان در کشور تاجیکستان، ایران، ازبکستان و... قرار دارند بدنه بزرگ ازبک‌ ها در ازبکستان، ترکمنستان، ترکیه و... قرار دارند همینطور بخش عظیمی از پشتون‌ ها در پاکستان قرار دارند.

اگر قرار باشد تنها پشتون‌ های آنطرف مرز دیورند برای مردم افغانستان بخاطر اینکه (پشتون) هستند اهمیت داشته باشند و پاره‌ های اقوام دیگر اهمیت ندارند این یک محاسبه احمقانه است. در حال حاضر از سر سینه بدخشانی‌ ها میان افغانستان و تاجیکستان مرز کشیده شده که نیم بدخشان اینطرف باقی مانده است و نیم بدخشان دیگر آنطرف مرز در خاک تاجيكستان قرار گرفته‌است اما در بدخشان کسی شعار (لر او بر یو خلک) سر نداده است.

مرز میان مشهد و هرات دو خانواده‌ای بزرگ قومی‌ را جدا کرده است. ازبکان عملا از یک خانواده قومی در دو کشور پشت مرز‌های سیاسی زندگی می‌کنند آیا این اقوام حس هم نژادی ندارند؟ این‌روزها می‌ بینیم که از حکومت افغانستان شروع تا شورای ملی تا حلقات ویژه در حمایت از پاکستانی‌ ها بر سر مردم «کلاه» می‌ گذارند و آنان‌ را تحریک می‌ کنند.

این سیاست در حقیقت کشور را چند قدم به «تجزیه» نزدیکتر می‌سازد. سیاست پشتونستان‌ خواهی بی‌گمان که بر اقوام دیگر نیز سرایت می‌ کند و تاجیکان در مرزهای شمال و غرب خواستار الحاق تاجیکان و فارسی‌ زبانان می‌ شوند. ازبک‌ ها هم در مرزهای شمال خواستار الحاق با ازبکان همسایه می‌ شوند این باعث می‌ گردد کشورهای قومی مانند پشتوانستان واحد، تاجیکستان واحد، ازبکستان واحد و... در منطقه شکل بگیرد و چیزی به‌ نام افغانستان در نقشه باقی نماند.

آنهایی که در حمایت از پشتون‌ های پاکستان کمر بسته اند به‌ یاد داشته باشند که این مداخله زیانِ جدی به استقلال نیم‌ بند کشور خودمان وارد می‌ کند اگر فکر می‌ کنید پشتون‌ افغانستان حق دارد پشتون آن‌ سوی مرز را پاره تن خود بداند این حق‌را ازبک، تاجیک و هزاره هم دارد تا با پاره‌های گم‌شده‌ی شان روزی یکی شوند.

هارون معترف


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
معترف
قوم پشتون
اقوام مختلف
پاکستان
استقلال افغانستان
نظرات بینندگان:

>>>   گرفتار قومی شده ایم که میپندارند خداوند فقط انان را هداین نموده.
ابو علی سینا

>>>   هارون خان پشتونها خود خواه نیستند شما بیجا برضد پشتونها مبارزه میکنید شاید ماموریت دارید ودرین ماموریت چیزی هم بدست آورده نمیتوانید بیغم باش بروبرادرکدام خواری وغریبی دیگری راپیشه کن

>>>   طالبان میگفتند که تاجک ها به تاجکستان بروند،ازبک ها به ازبکستان بروند،ترکمن ها به ترکمنستان.افغانستان از سرحد آمو تا بندر کراچی از ما و پاکستانی ها است.
یک هزاره پرسید که خی هزاره ها کجا بروند؟
یک طالب درجواب گفت:بسیار می بخشی که هزاره ها یادم رفته بود.
حالی که سوال کردی،جواب را بشنو:
هزاره ها به گورستان بروند و شروع میکنیم از مزاری.
اولین هزاره یی که به گورستان میفرستیم،عبارت از مزاری است.

>>>   وقتیکه کودتای خونین ثور درسال۱۳۵۷‌درکابل به وقوع پیوست رفت وآمد بودید و بازدید بین سران حزب عوام ملی وپشتونخوا با زعمای رهبری حزب خلق وپرچم شروع شد به‌گفته جنرال قادر درزمان نورمحمد ترکی وحفیط الله امین خیلی زود خان عبدالغفارخان به‌ کابل دعوت شد.دروقت ببرک کارمل سران وزعمای کلان عوام‌ملی وپشتونخوا درکابل بودند در ساختمان های مجلل ومکروریان ها زندگی میکردند دولت وقت خلق وپرچم تمامی امکانات را برای شان مهیا میکردند.تا وقتیکه ضیا الحق در پاکستان رئیس جمهور بود تمامی زعمای قوم پرست پشتون ها درکابل بودند در زمان حکومت بینظیر بوتو عفو عام وتام اعلان شدورهبران قوم‌پرست پشتون ها ی پاکستان به وطن شان آمدند.حالا بار دیگر همین وضعیت تکرار میشود.گاهی پشتون های قوم پرست پاکستان از قوم پشتون در افغانستان دفاع میکنند وتحریک علیه اقوام دیگر میکنند و گاهی هم پشتون های افغانستان از تظاهرات ومارش های مردم پشتون پاکستان پشتیبانی و حمایت میکنند.اهداف حمایت پشتون های هر دو مرزهمجوار قدرت قومی خودهارا درمقابل اقوام دیگر افغانستان نشان میدهند.همین طرفداری های بیهوده وبی فایده پشتون های دوطرف سرحد در اوقات مختلف وحکومات گذشته افغانستان به همدیگر ضربه زدند ودردوطرف سرحد بی اعتمادی قوم پشتون را به وطن شان نشان میدهند.طرفداری سیاسی که مشکلات وبی اعتمادی راباربیاورد نبودنش خیلی بهتر است.معمولا در خیلی از ممالک شرق میانه اقوام سرحد همجوار ازهم دیگر بخاطر زبان ویا فرهنگ ویاقوم ویا مذهب مشترک پشتیبانی میکنند گاهی اوقات این پشتیبانی ها باعث بی اعتباری مردم دوطرف سرحد همجوار شده اند مثلا پشتون های پاکستان و افغانستان در افغانستان و پاکستان برای حکومت مرکزی شان تاحدودی بی اعتبار اند.بلوچ های پاکستان با بلوچ های ایران برای حکومت مرکزی شان بی اعتبار اند.حالا چه باید کرد که این بی اعتباری وبی اعتمادی در ممالک شرق میانه ضعیف ودر نهایت خاتمه یابد.باید مردم سرحدات قلبا بدون در نظر داشت قومیت و زبان و مذهب بخاطر بهبودی وطن شان و اعتماد به اقوام هموطن شان درباره زندگی همزیستی مسالمت آمیز اعتماد وباور با همدیگر وبخاطر رشد وترقی وطن شان بدون برتر طلبی و امتیاز خواهی بی مورد تلاش کنند تاصلح و امنیت وپیشرفت و برابری وعدالت اجتماعی در جامعه شان حاکم گردد.انشالله.

>>>   خداوند شما را هم توفیق بده.
پشتین

>>>   گرفتار قومی شده ایم که میپندارند خداوند فقط انان را هدایت نموده است .
ابو علی سینا

>>>   از خود خواهی چه نفع برده اند

>>>   کاکا از صحبت هایت بوی تعصب مې اید خداوند پاک اول خودت را هدایت کند.

>>>   راه نجات انفجار وانتحار است.
جوانان هزاره در افغانستان برادری معنی ندارد .انسانیت از این خاک رخت بربسته .مردانگی وراستی مرده .
در این خاک اگر میخواهی به حساب ایی فقط بد ماشی ولوچکی وخیانت ودزدی ونیرنگ وانتحار وانفجار راه نجات است.
برای اعتراض نباید تظاهرات ارام داشت باید راه و سرک رابند کرد، وطن پرستی جواب نمیدهد همچون پشتون ها مزدور خارجی باید باشی، برای کسب امتیاز بیشتر باید انفجار وانتحار راه انداخت .انگاه میبینی از همه وطن پرست تر، قدرت مند تر وثروت مند تر میشوی ، هرچه دزد باشی مقام بالاتری میگیری .بجای زراعت نباتات مواد مخدره باید بکاری، بجای پاکی دستار وریش پر شپش باید داشته باشی هرچی غول تر ووحشی تر باشی بیشتر ترا به حساب میاورند اما برای رسیدن به قدرت یک نکته کلیدی را فراموش نکن باید وطن فروش شوی تا با کمک اربابان خارجی به قدرت برسی.

>>>   ما از حقوق برادرا ن تاجیک خود در چین، ازبکستان ، قرغزستان و روسیه دفاع می‌کنیم. تاجیک های انطرف وا ین طرف امو یکی است. ما آنها را افغانستانی میدانیم. البته ازبک ها ‌ترکمن های کشور های ترکمنستان و ازبکستان نیز افغانستانی هستند.

>>>   ازپشتونها بسیارمینالی حتما کدام داغ پشتون دروجودت مانده باید معاینه شوی

>>>   ها رون معترف
گپ ازی قرار است که در سمت شما ل ما با کشور های اسیا ی میا نه بدون یکی دوه قریه یعنی قزل قلعه و پنجده دیگر کدام دعوای بزرگ مرزی نه داریم و ان قریه های کوچک هم اگر برای ما پس داده نشود کدام مشکلی جدی نیست .
و کشور های تا جیکستا ن و ازبکستا ن و ترکمنستان به اسا س قومیت شا ن کشورهای متسقل دارند که تما م نفوس هر سه کشور برابر با نصف پشتئون و بلوچ انطرف خط دیورند نمی رسند از لحا ظ آمار .
از طرف دیگر در جتوب و شرق افغا نستا ن البته آنطرف خط دیورند الی فراتر از اتک الی دریای جهلم سر زمینهای بود که از هزارن سال یک کشور بود و قریب از سال های 1700 میلادی رسمی تا بع وبخش امپراطوری بزرگ درانی ها بود و این استعما ر انگلیس بود که پیشروی کرده کرده تا مناطق امروزی خط دیورند خود را رسا ند و بعد از خروج انگلیس از جنوب اسیا تما می معا هدات و توافقنا مه ها خود بخود ملغی شده تلقی گردید این پا کستا ن از کجا اورده شده در این منطقه بمثل اسراییل سا خته شد ؟
پا کستا ن میتوان درپنجا ب با شد نه در سند و بلو چستان و پشتونخوا
اکنون که پشتونها بیدا ر شده اند بگذار کشور مستقلی مثل تا جیکستان و ازبکستا ن و ترکمنستان داشته با شند چرا بخیلی میکنی
منظور پشتین

>>>   ولا‌ راستش کدام مشکل در جین پشتون ها است. اینها با کاروان تمدن و انسانیت همیشه در ستیز استند.

>>>   برادر شما از منطق و استدلال منطقی گپ میزنید ولی اوغانها یا همان پشتونها این حرف ها را نمیدانند.

>>>   برادر شما از منطق و استدلال منطقی گپ میزنید ولی اوغانها یا همان پشتونها این حرف ها را نمیدانند.

>>>   نخست از همه باید انسان شوند تا خودشان هم بیغم شوند و تمام انسانهای اطراف شان هم.


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده استپربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است